מורשת המשפט בישראל
דף הבית מי אנחנו? סמינרים וסדנאות ספרים ופרסומים אוצר המשפט מחקרים חדשים צור קשר English

 

הצטרף אלינו!
להצטרפות לרשימת התפוצה,
אנא רשום כתובת אימייל
ולחץ על "הירשם":

אוצר המשפט
המהדורה המקוונת

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת
1.#REF! #REF! #REF! #REF! 

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > מהות ההלכה והשתלשלותה

 מחברכותרתספרביקורת
2.אורבך, אפרים אלימלך מסורת והלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 163-136; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 94-67  
3.אורבך, אפרים אלימלך חז"ל, פרקי אמונות ודעות [אוצר המשפט חלק א ערך 1] מהד' ב מתוקנת, ירושלים תשמג 704 עמ'  
4.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה, מקורותיה והתפתחותה גבעתיים 1984 405 + 4 עמ'  
5.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 37-69  
6.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ 37-69  
7.איזק, יצחק אמת ואמונה בדברי החכמים בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב-ג תשנט עמ' 77-102  
8.בלידשטיין, יעקב על רב מובניות התורה דעות גל' מד תשלה עמ' 274-273 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 29-34  
9.בן אליהו, הילה דבר אל כל עדת בני ישראל - הסכמת העם לתוכן החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 71 אחרי מות-קדושים תשסב 4 עמ'  
10.בן מנחם, חנינה המחלוקת האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 4. רעננה תשסו 201 עמ'  
11.ברקוביץ, אליעזר ההלכה כוחה ותפקידה ירושלים תשמא 223 עמ'. ביקורות: לויטס, חיים מנחם: כוחה ותפקידה של ההלכה. דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קמח-קנג; שפרבר, דניאל: ההלכה: בחינה רעיונית אידיאולוגית. גשר שנה 29 חוב' 109 סתיו תשמד עמ' 151-149 
12.ברקוביץ, אליעזר תורת ההגיון בהלכה (הסיבתיות בהלכה) ירושלים תשמז 164 עמ'  
13.גולדברג, זלמן נחמיה לפשר המחלוקות שבתלמוד מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 72-88  
14.גולדברג, יוסף; שינובר, צבי מהות ההלכה ופסיקתה בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשמח, עמ' 245-165  
15.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
16.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל תמורה בהלכה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 131-125  
17.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההלכה רבת אנפין מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 138-131  
18.הבלין, שלמה זלמן על 'החתימה הספרותית' כיסוד החלוקה לתקופות בהלכה מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 192-148  
19.הבלין, שלמה זלמן פרקי יסוד בעיקרי התורה שבעל פה הגיון ג תשנו עמ' 25-41  
20.הילביץ, אלתר הלכה: משמעותה והיבטיה שנה בשנה תשן עמ' 286-305  
21.הלברטל, משה ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה תרביץ שנה נט תשן עמ' 457-480  
22.הלוי, חיים דוד הוכחות לתורה מן השמים שנה בשנה תשמד עמ' 172-161  
23.הלר, אברהם על מהותה של ההלכה ומיהותו של יהודי באספקלריה היסטורית האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 203-191  
24.הר, משה דוד הרצף שבשלשלת מסירתה של התורה ציון שנה מד תשלט עמ' 56-43  
25.הר, משה דוד ענייני הלכה בא"י במאה הששית והשביעית לספירת הנוצרים תרביץ שנה מט תשם עמ' 80-62  
26.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
27.ווזנר, שי עקביא על משמעותה של הנאמנות להלכה אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 97-111  
28.ווזנר, שי עקביא מחלוקת לשם שמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 127 קרח תשסג 4 עמ'  
29.וינרוט, יעקב תורת הנעילה של ההלכה (על "קבלת הרבים" כיסוד המכונן של ההלכה) ארץ אחרת גל' 13 כסלו-טבת תשסג עמ' 52-59  
30.ויס, אשר זליג לא תסור מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כו עמ' קעד-קפב  
31.ויס, אשר זליג נמסר הדבר לחכמים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כז עמ' קפג-קצא  
32.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
33.טרופר, דניאל מצוקת הסמכות ההלכתית בימינו אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 79-96  
34.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות ההלכה... [אוצר המשפט חלק א ערך 41] ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: לראשיתה של ההלכה. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 368-356  
35.יונג, אליהו סדנא דארעא חד הוא; 'כל התורה ענין אחד' נעם ספר כב תשם עמ' רצח-שח  
36.ירון, צבי התורה שבעל-פה במחשבת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 37] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 97-87  
37.כהנא, מנחם עיונים בעיצובה של המחלוקת במשנה ובמגמותיה תרביץ שנה עג תשסד עמ' 51-81  
38.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
39.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על אגדה, הלכה ו'חוק אלוהי' דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 253-297  
40.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82  
41.ליבור, דוד מחלוקת מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 35-30  
42.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 56] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 222-205  
43.מלמד, אברהם על כתפי ענקים (תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשונים בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה) רמת גן תשסד 335 עמ'  
44.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
45.נויבורגר, יעקב המסורה והמחלוקת בשיעורי מצוות ועונשיו קול צבי ב תשס עמ' 32-38  
46.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
47.עמינח, נח על התקופות בתולדות התורה שבעל פה בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 181-165  
48.ערוסי, רצון התנגשות הדינים בפסיקת ההלכה הבינעדתית בישראל חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 22 + 554 עמ'  
49.פוטולסקי, משה הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה' דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195  
50.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
51.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
52.פישמן, הרצל חזון ושברו; על משמעות הקיום של עם ישראל ירושלים תשמז 542 עמ'; עמ' 76-62: התפחתות ההלכה בישראל  
53.פלאי, פנחס על בעית ה'יחד' בתפילה; עיון לדוגמא בדינאמיקה של מערכת היחסים שבין הלכה ומטא-הלכה זהות חוב' ד תשמז עמ' 49-31  
54.פצ'ניק, יצחק סיום של תקופות סמכות בהלכה מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 221-199; הדרגות בסמכות ההלכה. שנה בשנה תשמג עמ' 269-240  
55.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
56.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
57.קורן, זלמן מנחם תנאים אמוראים גאונים וראשונים, סמכות הראשונים כלפי האחרונים ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 423-450  
58.קליין, מנחם עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה את ההלכה באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 166-153  
59.קלר, אהרן מצוות והלכות שנתנו קודם מתן תורה שנה בשנה תשלה עמ' 175-163; שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' רלג-רמה  
60.קפלן, צבי דברי תורה ודברי קבלה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 21-18  
61.רוטנברג, נדב הבטה בגישות חז"ל למחלוקותיהם שיר למעלות ד תשסב עמ' 290-303  
62.ריבלין, יוסף שיקול דעת ומשקל דעה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 249-271  
63.שגיא, אבי אלו ואלו - משמעותו של השיח ההלכתי תל אביב תשנו 254 עמ' בקורת: כשר, חנה. שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 291-312 
64.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
65.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
66.שטרן, ידידיה צ' מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 235-269  
67.שפירא, יעקב ויקרב משה את משפטן לפני ה' - לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית (על הקמת מוסד שיפוטי עליון) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 81 פנחס תשסב 4 עמ'  
68.שפרן, יוסף שורשי ההלכה, גידולה והסתעפותה פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' תכ-תלד  
69.תא-שמע, ישראל 'ימי אידיהם'; פרק בהתפתחות ההלכה בימי הביניים תרביץ שנה מז תשלח עמ' 215-197. כץ, יעקב: שם שנה מח תשלט עמ' 376-374; תא-שמע, ישראל [תשובה]: שם שנה מט תשם עמ' 219-218 
70.תבורי, יוסף קדמות התורה שבעל פה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 29-22  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

 מחברכותרתספרביקורת
71.איזנברגר, יוסף ישראל בענין דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' לו-מד  
72.אלבוים, יעקב ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה] סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז.  בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח 
73.בלידשטיין, יעקב לקורות המונח 'תורה שבעל פה' תרביץ שנה מב תשלג עמ' 498-496 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 25-28  
74.בלידשטיין, יעקב רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 5-16 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 339-352  
75.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11.  ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
76.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
77.ויגודה, מיכאל כי על פי הדברים האלה כרתי עמך ברית - כתיבת התורה שבעל פה - איסור שהפך למצווה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 244 כי-תשא תשסו 4 עמ'  
78.ויס, אשר זליג דברים בכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ מנחת אשר, שמות, תשסד סי' סב עמ' תיב-תיט  
79.טרופר, מרדכי האמנם 'ההלכה עוקרת את המקרא'? בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 61-54 רוקח, אפרים: שם חוב' כה תשמב עמ' 170-169 
80.כהן, ברכאל בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ אור תורה שנה לו תשסד עמ' תקמו-תקמח  
81.כץ, יחיאל מיכל וחיי עולם נטע בתוכנו - זו תורה שבעל פה יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 346-359  
82.מרקוס, דוד זאב בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה בנביאים וכתובים בית יצחק כרך לד תשסב עמ' 79-93  
83.ניטו, דוד הכוזרי השני הוא מטה דן יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון עם מבוא מאת י"ל מימון. ירושלים תשיח 20 + רעה עמ'  
84.ניסן, ראובן בגדר האיסור דדברים שבכתב אאר"ל בע"פ ובהיתר דמיגרס גרסי מן הבאר ב תשסב עמ' קעג-קעז  
85.עמינח, נח מדוע שתי תורות? בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 80-72  
86.עפשטיין, זעליג תורה שבכתב ותורה שבע"פ מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קכג-קלז  
87.צוקר, משה לבעית המחלוקות במסורות (הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל) ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' שיט-שכט  
88.קולא, עמוס האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61  
89.שניאורסון, מנחם מנדל הלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם המאור שנה מה חוב' ב כסלו-טבת תשנב עמ' 3-10  
90.תא-שמע, ישראל תורה שבכתב ותורה שבעל פה האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 608-605  
91.תבורי, יוסף למהות התורה שבעל פה ולקדמותה בר אילן ל-לא תשסו עמ' 569-589  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > דאורייתא ודרבנן

 מחברכותרתספרביקורת
92.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199  
93.אנקר, צבי חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64  
94.אשכנזי, אברהם חיים בענין ספיקא דאורייתא להלכה ובבין השמשות אור תורה שנה כה תשנג עמ' רע-רצא. משאש, שלום: בענין ספיקא דאורייתא לחומרא, שם עמ' תט. אשכנזי אברהם חיים: שם שנה כו תשנד עמ' קיד-קכג. משאש, שלום: שם עמ' רמו-רנג 
95.בן-פורת, אלעד דעת החינוך בענין ספיקא דאורייתא לחומרא אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלז-קלט  
96.גולדברג, זלמן נחמיה להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג  
97.גולוונצ'יק, שלמה כתובה דאורייתא או דרבנן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' נב-נו  
98.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
99.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
100.כהן, יוסף גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג  
101.מילצקי, צבי בענין קיים מצוה כשהיה פטור האם עולה לשעה שנתחייב וכן האם קיום מצוה מדרבנן מהני לדאורייתא דובשנה של תורה תשסה עמ' תנב-תנו  
102.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
103.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
104.עמנואל, יונה לא מסרן הכתוב אלא לחכמים המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 41-27; גל' ג ניסן תשלה עמ' 50-39; כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 64-55  
105.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
106.עמנואל, יונה איסורי תורה מטעם סייג המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 19-12; גל' ד תמוז תשמה עמ' 66  
107.פינטוך, אברהם המונח "דאורייתא" והמדות שהתורה נדרשת בהן (עיון חוזר בשורש השני) סיני כרך קיט תשנז עמ' קנ-קס  
108.פרידמן, מרדכי עקיבא כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91  
109.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 255-248  
110.קופרמן, יהודה לא פלוג דאורייתא המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 21-14  
111.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
112.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
113.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
114.רקובר, נחום מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין 'כבוד הבריות' צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קמח-קנג  
115.שינקר, משולם בדין כבוד הבריות ולא תסור בנתיבות ים ו תשלה עמ' קצב-קצט  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה למשה מסיני

 מחברכותרתספרביקורת
116.אלדר, שלומי עשר נטיעות, ערבה וניסוך המים - הלכה למשה מסיני - האמנם?! מעליות כג תשסב עמ' 53-100  
117.אלדר, שלומי הלכה למשה מסיני [במשנת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 320-342  
118.בר-שאול, מלכיאל צרופי הלכות למשה מסיני שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 29  
119.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו [אוצר המשפט חלק א ערכים 1836 ,630] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 172-163  
120.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
121.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
122.זילברשטין, יהודה אריה ליב בענין שיעורין הלל"מ לדעת הירושלמי והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שג-שז  
123.ספראי, שמואל הלכה למשה מסיני - היסטוריה או תיאולוגיה דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 30-23  
124.עמינח, נח על 'הלכה למשה מסיני' בשדה חמ"ד חוב' כו תשמג עמ' 22-13  
125.פיקסלר, דרור 'הלכה למשה מסיני' בפירוש המשנה לרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' רנב-רסא  
126.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 369-415  
127.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה" ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 369-415  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > נבואה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
128.אורבך, אפרים אלימלך הלכה ונבואה [אוצר המשפט חלק א ערך 143] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 49-21  
129.אושפיזאי, מנחם יהודה משפט הנבואה ומשפט התורה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' כח-לה  
130.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
131.אפשטיין, יעקב סמכות הנביא בפסיקה הלכתית לדורות ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 93-75  
132.אפשטין, יעקב סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 46-60  
133.בלידשטין, יעקב מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם דעת חוב' 43 קיץ תשנט עמ' 25-42  
134.בקשט, משה דוד אם סומכין על נביא או בת קול בהלכה, רוב חכמה נגד רוב מנין אחרי מי הולכין מוריה שנה יב גל' ה-ו סיון תשמג עמ' לח-מז  
135.בר אושר, נהיראל הלכה מן השמים- היתכן? קטורת הלבונה תשנט עמ' 92-98  
136.ברט, יעקב על מהותה של הנבואה ומשמעותה המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 8-1  
137.גנק, מנחם דוב אין נביא רשאי לחדש דבר הפרדס שנה נב חוב' ח אייר תשלח עמ' 11-7  
138.גרינשטיין, חיים תוקפה של בת-קול אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 134-131  
139.דינסטג, ישראל יעקב הנבואה במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 193-228  
140.לוין, אירית פסיקת הלכה לפי תורת הנסתר והתגלות מכלול טז סיון תשנח עמ' 27-41  
141.מוסקוביץ', תומר ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים - השפעת גורמים מטהפיזיים על הכרעת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 197 תצוה תשסה 4 עמ'  
142.פלאי, פנחס אליהו הנביא בבית מדרשם של חז"ל באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואת לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 168-141  
143.קוק, אברהם יצחק מכתב תשובה להערות ב'אגרות הראי"ה' שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' יא-טו  
144.קרייסל, חיים חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149  
145.שביב, יהודה נביא שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 97-90  
146.שרלו, יובל דמותה של ההלכה הנבואית אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 7-48. שורק, יואב: מהי ההלכה. שם גל' יג ניסן תשסג עמ' 185-199   
147.שרלו, יובל האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב (לדרכו של השיפוט הנבואי)  פתוחי חותם א תשסד עמ' 241-263  
148.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > בל תוסיף ובל תגרע

 מחברכותרתספרביקורת
149.ריבלין, יוסף כל המוסיף גורע" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 540 תשסד 3 עמ' YJBMJP, JFRT 17737 a01b01c03 ח"ג # חן, יצחק בענין רבית בדרך מקח וממכר האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשסט-תשעד HP, J ספר ישרון, במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון, ירושלים תשנט עמ' 231-241  
150.גורן, שלמה יום העצמאות לאור ההלכה אגרת לבתי הכנסת ניסן תשלג עמ' 27-7  
151.גלזנר, עקיבא חגיגת יום העצמאות במדינה ובגולה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 25-18  
152.גרשוני, יהודה שאלת יום העצמאות קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רמו-רנח  
153.גרשוני, יהודה שיעור בענין בל תוסיף ובל תגרע חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שסב-שעה  
154.ויינבך, יהושע בנימין בל תוסיף הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 119-117  
155.ויס, אשר זליג בל תוסיף ובל תגרע מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ו עמ' לד-מא  
156.זעפרני, שמואל איסור "בל תוסיף" בארבעת המינים המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 17-26  
157.יוסף, עובדיה ברכות הלל ושהחיינו ביום העצמאות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יט-לה  
158.ירחי, איתיאל חיים גדרי בל תוסיף בכורים ב תשנט עמ' תקצא-תקצז  
159.כהן, שאר-ישוב קביעת יום שמחה להודאה על נס ליחיד ולמשפחתו הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 180-169  
160.לוונברג, יהושע העשיל בענין בל תוסיף עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' נט-סג  
161.מינצר, חיים דוד בענין בל תוסיף שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' קנ-קנה  
162.נקש, מרדכי יהודה לייב תוספת יום טוב ללוח השנה [יום העצמאות] תחומין יד (תשנד) 375-376  
163.נריה, משה צבי על קריאת תורה ביום ישועה וגאולה עמודים כרך כב תשלד עמ' 310. שילוח, מאיר: שם עמ' 311-310 
164.סילקין, דוד נתן בל תוסיף בישיבת סוכה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' לח-מא  
165.סינקלר, דניאל לא תסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם - לשאלת הטוהר הנורמטיבי במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 174 ואתחנן תשסד 4 עמ'   
166.פרידמן, אברהם ירחמיאל בדין בל תוסיף בית התלמוד ספר ח תשלד עמ' פה-צא  
167.רבינוביץ, נחום אליעזר יום העצמאות באספקלריית האגדה וההלכה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 212-207  
168.רקובר, נחום הלכות יום העצמאות ויום ירושלים [אוצר המשפט חלק א ערך 175] מהד' ב ירושלים תשמה תח עמ'. ביקורת: סטריקובסקי, אריה: מורשה ח קיץ תשלד עמ' 44-34 
169.שחור, אפרים הלל בשעת הנס וקביעתו לדורות המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 19-13  
170.שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג  
171.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין בל תגרע מוסף קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' כא-לט  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > לא תתגודדו

 מחברכותרתספרביקורת
172.אשרי, עזרא בדין לא תתגודדו עלון שבות גל' 82 אב תשם עמ' 98-82  
173.ברייטשטיין, אברהם מ' בענין לא תתגודדו ולא תסור עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' מד-מט  
174.גילת, יצחק ד' לא תתגודדו בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 98-79  
175.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חירות בדעות ואחידות במעשה [אוצר המשפט חלק א ערך 176] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 380-372  
176.דרוק, בנימין לא תתגודדו בהלכה ובמנהג פעמי יעקב נט-ס כסלו תשסו עמ' צד-צח  
177.הקשר, דוד בענין לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות (חילוקי המנהגים באבלות דספירת העומר) ירושתנו א תשסז עמ' עב-עד  
178.טולידאנו, פנחס ברוך בענייני קידושין שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כא-כח  
179.ישראלי, שאול החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח  
180.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
181.לויטס, חיים מנחם שלא ירבו מחלוקות בישראל ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 210-207  
182.ערוסי, רצון אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 487-462  
183.פולק, שלום בענין להחמיר בדבר שמותר ע"פ הלכה ואיסור לא תתגודדו במנהג המקום זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' לט-נו  
184.פרידמן, אברהם בסוגיא דלא תתגודדו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרלט-תרמז  
185.צוריאל, אברהם חילוקי מנהגים במקום אחד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 68-79  
186.קרויס, מרדכי יהודה לא תתגודדו קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קעה-קפד  
187.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות אמרי יושר עלון 12 ניסן תשמו עמ' 13-6   
188.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 115-120  
189.רוט, יוסף בענין לא תתגודדו העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' נז-סו  
190.רלב"ג, יצחק לא תתגודדו במנהגים תורה שבעל פה מא עמ' צא-צה, תשס  
191.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה תורה שבעל פה לז עמ' נא-סד, תשנה  
192.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה [לא תתגודדו] תחומין יא (תשן) 81-92  
193.שביב, יהודה לא תעשו אגודות אגודות תחומין יג (תשנב-תשנג) 240-256  
194.שרמן, אברהם בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > כיתות. הלכה בספרות ימי בית שני

 מחברכותרתספרביקורת
195.באומגרטן, אלברט מי היו הצדוקים? - הצדוקים בירושלים ובקומראן היהודים בעולם ההלניסטי והרומי, מחקרים לזכרו של מנחם שטרן, ירושלים תשנו עמ' 393-411  
196.בן-שחר, זאב לוח השנה של כת מדבר יהודה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלה 149 עמ'  
197.ברויאר, מרדכי עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 455-445  
198.ברין, גרשון המקרא במגילת המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 225-182  
199.ברנרד, יהושע בית שערים והנבטים סיני כרך עד תשלד עמ' קלט-קס  
200.גפני, ישעיהו פרושים וצדוקים האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 174-171  
201.דימנט, דבורה ירושלים והמקדש בחזון החיות (חנוך החבשי פה-צ) לאור השקפת כת מדבר יהודה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 193-177  
202.הנשקה, דוד קדושת ירושלים; בין חז"ל להלכה הכתתית תרביץ שנה סז תשנח עמ' 5-28  
203.הר, משה דוד מי היו הבייתוסים? דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 20-1  
204.הרמן, דב חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'  
205.ויינפלד, משה דפוסים אירגוניים ותקנות עונשים במגילת סרך היחד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 81-60  
206.ויינפלד, משה 'מגילת מקדש או תורה למלך' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214  
207.ויינפלד, משה הסוד של קהילת עין גדי תרביץ שנה נא תשמב עמ' 129-125  
208.ורד, נעם בית שמאי וההלכה הכיתתית מדעי היהדות 41 תשסב עמ' 45-67  
209.טרופר, מרדכי מאבק החכמים בצדוקים כמשתקף בדברי חז"ל שמעתין גל' 143 תשסא עמ' 112-120  
210.להמן, מנשה רפאל מגילת המקדש כמקור להלכה כיתתית בית מקרא שנה כה תשם עמ' 308-302  
211.להמן, מנשה רפאל אשת יפת-תואר והלכות אחרות במגילת המקדש בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 316-313  
212.לשם, יהורם בביאת כל אדם הכתוב מדבר (עקבות פרושיים, חסידיים וכיתיים ביסודה של הלכה) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 235-246  
213.מור, שגית הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-224  
214.מינקוביץ, מאיר 'הפרושים' בתקופת בית שני הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 118  
215.מינקוביץ, מאיר אשה פרושה, וצבועים שדומים לפרושים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 136.  גורדיס, ראובן: על 'פרושים' ו'פורשים'. שם עמ' 196-195 
216.מנדלס, דורון 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245  
217.מנדלס, דורון האוטופיה ההלניסטית והאסיים שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-226  
218.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
219.מנטל, חיים דוב חסידות קדומה מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60  
220.מנטל, חיים דוב התפתחות התורה שבעל פה בתקופת הבית השני ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 222-215 ,43-28  
221.מנטל, חיים דוב הצדוקים והפרושים ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 231-228 ,82-65  
222.נחמן, דוד ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 398 עמ'  
223.נחמן, דוד התוכן והסדר של פרשיות התפילין מקומראן וההלכה של חז"ל קתדרה חוב' 112 תמוז תשסד עמ' 19-44  
224.נעם, ורד בין פולמוס למחלוקת - מדוע נודה ר' אליעזר? מסכת ה תשסו עמ' 125-144  
225.נעם, ורד; קימרון, אלישע קובץ דיני שבת מקומראן ותרומתו לחקר ההלכה הקדומה תרביץ שנה עד תשסה עמ' 511-546  
226.סלומון, אבי הלכות ירושלים במגילות קומראן עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 199 עמ'  
227.ספר, חגי ההלכה 'הפרושית' ב'מקצת מעשי התורה' והשתקפותה בפקודת אנטיוכוס השלישי ציון שנה סט תשסד עמ' 5-24  
228.ספראי, שמואל הפלורליזם ביהדות בתקופת יבנה דעות גל' מח תשם עמ' 170-166  
229.פורטן, בצלאל (עורך) יהודים מיב וארמים מסון (המאה החמישית לפה"ס); חמישים תעודות ארמיות עם תרגום עברי ואנגלי ירושלים תשלד 165 עמ'  
230.פלוסר, דוד ירושלים בספרות הבית השני ואם בגבורות, מנחה לראובן מס ולרעיתו, ירושלים תשלד עמ' 294-263   
231.פלק, זאב מגילת המקדש הראשונה והשניה סיני כרך פג תשלח עמ' ל-מא  
232.פלק, זאב להוציא מלבם של ביתוסים סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא  
233.קימרון, אלישע על שגגות וזדונות במגילות מדבר יהודה: עיון במונחים המשמשים לציונם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 103-110  
234.ראבילו, מרדכי אלפרדו גירושים אצל יוסף בן מתתיהו יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 164-149  
235.רגב, אייל הצדוקים והלכתם ירושלים תשסה 457 ע  
236.רגב, אייל ההלכה הצדוקית והשפעת הצדוקים על חיי חברה ודת בארץ ישראל בימי בית שני חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 346 עמ'  
237.רגב, אייל; נחמן, דוד יוסף בן-מתתיהו וההלכות של הכיתות בימי הבית השני  ציון שנה סז תשסב עמ' 401-433  
238.רופא, אלכסנדר ישעיהו, סו, א-ד, הכיתות ביהודה בתקופה הפרסית בעיני ישעיהו השלישי אשל באר שבע ב תשם עמ' 37-27  
239.רופא, אלכסנדר ראשית צמיחתן של הכתות בימי בית שני קתדרה חוב' 49 תשרי תשמט עמ' 13-22  
240.רוקח, דוד הערות אסניות שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-263  
241.שוורץ, דניאל טיעוני 'קל וחומר' כריאליזם צדוקי מסכת ה תשסו עמ' 145-156  
242.שיפמן, יהודה גיור בכתבי יוסף בן מתתיהו; איזאטס מחדייב לאור ההלכה יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 265-247  
243.שיפמן, יהודה הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה ירושלים 1993 391 עמ'. בקורת: באומגרטן, אלברט: ציון שנה נח תשנג עמ' 509-513  
244.שמש, אהרן נשים ומעמדן בחברה ובהלכה על פי ספרות קומראן בר אילן ל-לא תשסו עמ' 533-546  
245.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168   
246.שרביט, ברוך הכהן בכת מדבר יהודה בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 320-313  
247.שרביט, ברוך חזון אחרית הימים של כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 217-208  
248.שרביט, ברוך ההנהגה של כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 304-295  
249.שרביט, ברוך טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 27-18  
250.שרביט, ברוך מידת הענווה והיחס להון לפי תורת כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 28-22  
251.שרביט, ברוך שמות כת מדבר יהודה וכינוייה בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 139-134  
252.שרביט, ברוך מבנה כת היחד יחודה ויעדיה בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 234-228  
253.שרביט, ברוך אהבת הבריות ורחמים לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 151-149  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > רפורמה

 מחברכותרתספרביקורת
254. פסק בית דין. דאס איזט דער פסק בית דין וואס איין אונד זיבענציג גדולי רבנים אונד בתי דינים אין אונגארן, הערויס געגעבען האבען געגען די אפיקורסים. איבער זעצט אונד אויף געקלעהרט אוף עברי טייטש. [נוסח פסק הדין (התקנה) בעברית ומתורגם (עמוד מול עמוד) ליידיש, בדבר אונגוואר [תרכו], עמ' 32-17 [בתוך: עמוד היראה כרך א חלק ז היו"ל ע"י ר' עקיבא יוסף שלזינגר]. קצבורג, נתנאל: פסק בית-דין של מיכאלוביץ תרכ"ו. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' י' כץ, ירושלים תשם עמ' רעג-רפו 
255.אלינסון, דוד ה'דוגמה' בתגובות מסורתיות לרפורמה המודרנית: הפרדיגמה של האורתודוקסייה הגרמנית אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 345-366  
256.אריאל, יעקב תוקפו של "גיור" רפורמי תחומין יז (תשנז) 177-188  
257.בן-אבנר, יהודה למאבק הרבנות האורתודוכסית בגרמניה בריפורמיים בשנות ה-20 וה-30 של המאה שלנו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 273-253  
258.בניהו, מאיר דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה אסופות ספר א תשמז עמ' רסה-שיח  
259.ברונשטיין, אליעזר זלמן לבעיית הגיור ועמדות השמרנים והרפורמים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 20-19  
260.ברקוביץ, חיים הרבנות האורתודקסית בצרפת: בין מסורת לרפורמה אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 381-393  
261.ג'קטר, חיים כשרותם לבוא בקהל של יהודים בארצות הברית שאינם שייכים לקהילה האורטודוקסית - רקע היסטורי, אתגר להווה, מבט לעתיד הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 185-194  
262.גולדברג, זלמן נחמיה קדושי רפורמי דברי משפט ז תשס עמ' כט-לג  
263.גרף, גיל מירושלים לברונשוייג: דינא דמלכותא דינא בגלגולו בצרון כרך ח (סדרה חדשה) 30-29 שבט-ניסן תשמו עמ' 63-59  
264.דבורקס, אליקום תנועת הרפורמים לאור ההלכה צהר א תשנח עמ' קצט-רח  
265.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
266.חמיאל, חיים מלחמתו של רע"י שלזינגר ברפורמה סיני כרך פג תשלח עמ' פ-פח  
267.טל, צבי הגיור הרפורמי תחומין יז (תשנז) 189-204  
268.יהלום, שלומית עיון בשאלת הגט היהודי בארצות הברית; בין רפורמה אירופית לרפורמה אמריקאית תרביץ שנה נו תשמז עמ' 427-385  
269.יוסף, עובדיה אם מותר לקבל תרומות מרפורמים לבנין בית הכנסת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תה-תט  
270.משאש, שלום נשאת ונתגרשה ע"י הריפורמים, אם מותרת לכהן שאלה להלכה ולמעשה אור תורה שנה כז תשנה עמ' תתיט-תתכה  
271.סולוביצ'יק, אהרן קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי תחומין כ (תשס) 297-310  
272.פוגל, משה אודות ראביים המקבלים גרי שקר המאור שנה כו חוב' ו תמוז-אב תשלד עמ' 16-13  
273.פלאי, משה כרוז ראשון של משכיל עברי לכינוס אסיפה רבנים לשם תיקונים בדת תרביץ שנה מב תשלג עמ' 491-484  
274.פרזיגר, אדם זהות אורתודוקסית ומעמדם של יהודים שאינם שומרי הלכה: עיון מחודש בגישתו של הרב יעקב עטלינגר אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 179-209  
275.פרידמן, טוביה הגיור בימינו, העמדה הקונסרבטיבית תפוצות ישראל שנה יב חוב' ד טבת תשלה עמ' 100-95  
276.צ'רניק, מיכאל ההלכה: אופיה המקורי ועקרונות לחידושה פתחים תשם גל' א-ב עמ' 67-61  
277.קיסר, אילן הרבנות הרפורמית ותופעת נישואי התערובת היהודיים בארה"ב עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים 1986 106 עמ'  
278.קליין, מנשה רעפארמער וקאנסערוועטיוו וכל שמות הנרדפים אי הם נחשבין בכלל ישראל זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' יג-לד  
279.רוזנק, מיכאל היהדות השמרנית (הקונסרבטיבית) וההלכה פתחים תשלט גל' א-ב עמ' 90-88  
280.רפאל, שילה קידושין רפורמיים תחומין ז תשמו עמ' 254-249  
281.רפאל, שילה הריפורמים והקונסרבטיבים בהלכה תורה שבעל פה כט תשמח עמ' סח-עג  
282.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
283.שוורץ, שמעון אריה בענין ברית מילה לבן גיורת שנתגיירה ע"י רעפארם-ראבייס למיניהם הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 17-15  
284.שטרן, טוביה סידור קידושין על ידי מחלל שבת לזוג מחללי שבת הפרדס שנה סב חוב' ד טבת תשמח עמ' 17-15  
285.שילה, שמואל המלחמה ברפורמה בתשובות חכמי פולין ורוסיה במאה הי"ט דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 419-433  
286.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  
287.שפירא, אברהם בדין אשה שנתקדשה בטמפל רפורמי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 272-256  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > ההלכה והמציאות. ההלכה והחברה

 מחברכותרתספרביקורת
288.אברהם, מיכאל מומחיותו של פוסק ההלכה כמעריך מציאות צהר ז קיץ תשסא עמ' 21-33  
289.אדלר, משה דין ומציאות בלכתך בדרך תשרי תשנח עמ' 198-234  
290.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה: מציאות ובעיות גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 172-169  
291.אורבך, אפרים אלימלך הלכה והסטוריה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 423-411  
292.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
293.אישון, שלמה ההלכה בחברה משתנה צהר יב תשרי תשסג עמ' 23-34  
294.אלון, מנחם הלכה והיסטוריה במערכת החינוך טורי ישורון שנה י גל' מו סיון תשלה עמ' 8-5; גל' מז מנחם-אב תשלה עמ' 16-10  
295.אלפרט, פנחס כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה תחומין כב (תשסב) 543-544  
296.אלשטיין, יואב ההלכה ומציאות ימינו שנה בשנה תשמז עמ' 231-213  
297.אמסל, יעקב אם יש חיוב מצוה בהמצאות החדשות המאור שנה נ חוב' ג שבט-אדר תשנז עמ' 15-20  
298.ארליך, דב ניסוי ומחקר כבסיס לפסיקה הלכתית תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 52-50  
299.בורגנסקי, חיים עוד על פסיקת הלכה בסוגיות מדיניות תרבות דמוקרטית חוב' 7 תשסג עמ' 49-72  
300.ביק (שאולי), אברהם מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37  
301.בן ששון, יונה תוקפה של המציאות בעולמה של הלכה בחבלי מסורת ותמורה, אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג, רחובות תשן עמ' 51-74  
302.בן-ששון, יונה הלכה ומציאות עמודים כרך כז תשלט עמ' 17-15  
303.בן-ששון, יונה לבחינת הקיום היהודי-ערכי בזמן הזה עמודים כרך כח תשם עמ' 15-5. דוד, שמואל: שם עמ' 101-100 
304.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 312] מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל. כרך א, ירושלים תשמו עמ' 398-305  
305.בר-אשר, שלום יחסם של חכמי מצרים לתמורות בימינו שנה בשנה תשנב עמ' 341-347  
306.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
307.ברויאר, מרדכי על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה סיני כרך ק תשמז עמ' קסו-קפו  
308.ברקוביץ, אליעזר ההלכה והמציאות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 74-34  
309.ברקוביץ, אליעזר מציאות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 83-75  
310.ג'קטר, חיים סידור גט באמצעות טל-וידאו תחומין יד (תשנד) 272-276  
311.גוטל, נריה אידיאולוגיה כמסד הלכתי? הלכה גלויה ואמירה סמויה בהלכת מפקד האוכלוסין בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 598-606  
312.גוטל, נריה הדור בהלכות הראי"ה (מעמדו ההגותי-היסטורי של "הדור" בעת החדשה כשיקול הלכתי במשנתו הפסיקתית של הרב קוק) סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 23-61  
313.גולדויכט, חיים יעקב עקרונות יסוד בגישה לתורה מחשבת חוב' סח-סט סיון תשמב עמ' 13-10  
314.גולדמן, אליעזר המימד ההיסטורי וההלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 672-663  
315.גולדפלד, לאה נעמי אהבה, אישות ומעמד האשה: היסטוריה ומציאות בהלכה המודרנית באיטליה, בפולין ובארץ ישראל דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 231-237  
316.גרטנר, חיים 'מצות מאשין': הפולמוס ההלכתי ככלי להגדרת זהות אורתודוקסית אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 395-426  
317.גרמן, יהודה התמודדות הלכתית בזמנים משתנים מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 153-159  
318.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה נזק ע"י וירוס תחומין כב (תשסב) 325-333  
319.דיכובסקי, שלמה מציאות של הלכה בצד מציאות עובדתית תחומין לא תשעא עמ' 304-313  
320.דסברג, אורי פרשת דרכים של הלכה ומציאות שנה בשנה תשמד עמ' 195-194  
321.הילדסהימר, עזריאל ערכאות של גויים באשכנז בשלהי ימי הביניים: הלכה ומציאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
322.הירשנזון, חיים התורה והחיים ירושלים תשמח 134 עמ'  
323.הלבני, אפרים בצלאל הלכות נשים הקשורות לתנאי חברה שנה בשנה תשסב עמ' 145-154  
324.הלוי, חיים דוד דעת תורה בעניינים מדיניים תחומין ח תשמז עמ' 367-365  
325.הלוי, חיים דוד על גמישותה של ההלכה שנה בשנה תשמט עמ' 182-186  
326.הרשקוביץ, יצחק הלכה ככלי לעיצוב מדיניות: חירות הפסיקה ואחריות הפוסק במשנת הרב יששכר שלמה טיכטל דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 67-88  
327.ואזנר, שמואל הלוי טיהור מי מקוה תחומין כב (תשסב) 445-446  
328.וינגורט, שאול ויונתן שחיטה ומילה בקרני לייזר תחומין כב (תשסב) 521-530  
329.וסטרייך, אלימלך רפואה ומדעי הטבע בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כו תשנו עמ' 425-492  
330.וסטרייך, אלימלך דיני המשפחה מול אתגרי המודרנה: הפולמוס על נישואי ייבום בקרב חכמי מרוקו דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 163-217  
331.וקסמן, חיים א' הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמא מיהדות ארה"ב בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 513-528  
332.זוהר, צבי על היחס בין שפת ההלכה לבין השפה הטבעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצי'ק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' נט-עא  
333.זוהר, צבי הוראת הלכה בעידן של תמורה: תגובות רבני מצרים למודרניזציה מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 51-21  
334.זוהר, צבי יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית פעמים 36 תשמח עמ' 107-89  
335.זוהר, צבי מסורת ותקומה - התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה 1880-1920 ירושלים תשנג 319 עמ'; בקורת: שורצפוקס, שמעון: ציון שנה ס תשנה עמ' 229-233  
336.זילברג, משה הסדר עם ההלכה באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 280-268  
337.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
338.טויטו, אלעזר שיטת הפרשנות של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 74-48  
339.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרלוונטיות של ההלכה בתקופתנו גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 157-149  
340.יעקובוביץ, ישראל עמנואל על מעמדו ואתגריו של הרב בימינו מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 186-176; ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 22-12  
341.ירון, צבי בעית ההכרעה והסמכות בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 324] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 109-98  
342.כהן, ידידיה האם יתכנו שינויים בהלכה? שדמות גל' נט חורף תשלו עמ' 54-51  
343.כהן, שאר-ישוב הרב בציבוריות הישראלית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 192-187. דיון ותגובות: עמ' 209-193 
344.כץ, יעקב מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175  
345.כץ, יעקב הרהורים על היחס בין דת לכלכלה תרביץ שנה ס תשנא עמ' 99-111;   
346.לב, זאב המדע בשרות ההלכה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קיט-קכג  
347.לב, זאב מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית על פי ההלכה  ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתקלז-תתקס  
348.לב, זאב המרת איסור חמור באיסור קל יותר בד"ד 1 תשנה עמ' 17-33  
349.לוי, הדסה סוגיות מודרניות באיסור "חוקות הגויים" עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 105 עמ'  
350.לוי, יהודה שתי תשובות על למוד חכמות חיצוניות המעין כרך טז גל' ג ניסן תשלו עמ' 16-1  
351.לוי, יעקב על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10  
352.לוי, משה בענין התייחסות לחכמי המדע אור תורה שנה כד תשנב עמ' רכז-רלב  
353.לוין, שרגא פייטל חקר ההלכה בעידן הטכנולוגיה החדישה תחומין ז תשמו עמ' 485-464  
354.לוינגר, יעקב בן שמואל חיזוי הראייה של הירח החדש; שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו תחומין יד (תשנד) 473-500  
355.מור, שגית הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-224  
356.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
357.מרצבך, יונה ההלכה כמורה דרך בבעיות אקטואליות המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 9-1  
358.נוימן, שלמה יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73  
359.נזרי, נסים ההלכה והמציאות המשתנה בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 45-54  
360.סולוביצ'יק, חיים היוכלו חיבורים הלכתיים 'לדבר היסטוריה'? נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 9-50  
361.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
362.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
363.פאור, יוסף וניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל - בין מידע-מדעי לחוות-דעת מדעית מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 113-133   
364.פודור, יונה שמאל דוחה וימין מקרבת תחומין יט (תשנט) 102-112  
365.פיינשטיין, משה; נויבירט, יהושע; רוזן, ישראל טלוויזיה במעגל סגור בשבת תחומין יד (תשנד) 432-434  
366.פלאי, פנחס הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414 
367.פלק, זאב ההלכה ודעת הקהל בישראל הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 135-131  
368.פלק, זאב יסודות היסטוריים וא-היסטוריים בהלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 661-656  
369.פרידמן, טוביה מקומו של הרב בחברה הישראלית בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 12-10  
370.פרידמן, מנחם בעיות יסוד במבנה הרבנות הקהילתית בחברה מודרנית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 155-135  
371.פרימר, דב השפעת המשפט הישראלי על המשפט העברי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 133-143  
372.קירש, יורם מהפכות בהלכה אור יהודה תשסג 321 עמ'  
373.רבינוביץ, נחום אליעזר הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה (עיונים במשנת הרמב"ם) תחומין ח תשמז עמ' 453-435  
374.רוזן, יוסף קיום מדינה מודרנית לאור ההלכה מחשבת חוב' כד תשרי-חשון תשלה עמ' 26-22  
375.רוזן, ישראל המדינה ובעיותיה ההלכטכניות מחשבת חוב' יח תשרי-חשון תשלד עמ' 19-17  
376.רוזן, ישראל פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27  
377.רוזן-צבי, אריאל ההלכה והמציאות החילונית חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 153-206  
378.רוס, תמר אורתודוקסיה, נשים ושינוי ההלכה (ניתוח תיאולוגי והיבטים פרשניים) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 387-437  
379.רוקח, דוד ההלכה באספקלריה של המציאות כיוונים חוב' 36 קיץ תשמז עמ' 57-25  
380.רקמן, מנחם עמנואל אנשי ההלכה ואתגרי תקופתנו גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 168-158  
381.שביד, אליעזר התמודדות הלכה עם אתגרי העידן המודרני מחוץ למסגרת הממלכתית בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 581-587   
382.שבייד, אליעזר ההיסטוריה וההלכה בהגות היהודית של המאה העשרים HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' א-י  
383.שופר, אבינעם האפילפסיה בזמננו - וההלכה [התייחסות הלכתית בהתאם לתפיסה המדעית] תחומין יד (תשנד) 333-351  
384.שטינברג, אברהם הרדמה בברית מילה תחומין כב (תשסב) 427-442  
385.שטראוס, אברהם; קטן, יואל הדפסת ספר תורה תפילין ומזוזות תחומין כב (תשסב) 469-477  
386.שיבר, יאיר דיני ירושות וצוואות בקרב יהודי ארצות אגן הים התיכון במאה התשע עשרה, מודרניזציה מול משפט עברי עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 180 עמ'  
387.שילוח, מאיר ההלכה ויישומה בחברה הקיבוצית-השיתופית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 185-181; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 356-353  
388.שמש, אברהם אופיר יחס ההלכה לגידולים יוצאי דופן תחומין כב (תשסב) 511-518  
389.שפלטר, צבי ה"פאי" החז"לי תחומין יט (תשנט) 456-466  
390.שפרבר, דניאל על הלגיטימיות והצורך בשיטות מדעיות לשם הבנה נכונה של סוגיות בתלמוד בד"ד 6 תשנח עמ' 21-38  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה ויסודות פסיכולוגיים

 מחברכותרתספרביקורת
391.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
392.אפשטיין, יחזקאל המניעים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם ההלכתית של רבי יוחנן וריש לקיש קול מהיכל ח אלול תשנח עמ' 81-93  
393.בלומנטל, אלחנן לתולדות הפסיכולוגיה המשפטית והחינוכית של ההתבגרות בתלמוד ובהלכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 460-437  
394.ליפשיץ, חיים יחס ההלכה לפסיכולוגיה המודרנית תחומין א תשם עמ' 279-273  
395.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
396.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכה הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
397.רבינוביץ, אהרן חקר היהדות והפסיכולוגיה - הערות והארות ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 151-140  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
398.אדרעי, אריה הוראה או טעות: על חובת הציות במחשבת ההלכה עיוני משפט כר' כד חוב' 2 תשסא עמ' 463-517  
399.אחיטוב, יוסף על עמידותו של מושג ההלכה כמאפיין זהות בשיח האורתודוקסי אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 87-112  
400.אנציקלופדיה תלמודית חיישינן לתקלה כרך טו עמ' כג-נא  
401.אספיס, משה זאב על ההלכה ועל הכלכלה; פולמוס נגד מבקרי התלמוד וההלכה [ההשקפה שהלכות נקבעו מתוך נטיות אישיות, מעמד כלכלי, אופי החברה, או תנאים פוליטיים בתקופה מסויימת] בני-ברק תשלו צו עמ'  
402.בלידשטיין, יעקב אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל לעצמת הסמכות המוסדית בהלכה וגבולותיה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 221-241  
403.בלידשטין, יעקב על הנס כמושג הלכתי דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 1-12  
404.בראון, בנימין דוקטרינת 'דעת תורה'; שלושה שלבים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 537-600  
405.בראון, בנימין פולמוס 'דעת תורה' בציונות הדתית בישראל - הרקע, העמדות והמשמעויות הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ'422-474  
406.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 55-72  
407.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 55-72  
408.גולדמן, אליעזר היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62  
409.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
410.דיכובסקי, שלמה חובת הציות לחכמי התורה בימינו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' ס-עו  
411.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
412.הכהן, מרדכי הנס בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 349] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 85-59  
413.הכהן, מרדכי המדבר בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 105-86  
414.הכהן, מרדכי המים בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 128-106  
415.הכהן, מרדכי הים בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 154-129  
416.הלפרין, לוי יצחק מעשה וגרמא בהלכה; יחס האדם לתוצאות פעולתו בהדגשה מיוחדת למעשה בשבת לאור הבעיות ההלכתיות של הטכנולוגיה החדשה ירושלים תשלז 276 עמ'  
417.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
418.הרטמן, דוד ההלכה כבסיס להידברות רוחנית דעות גל' מו תשלז עמ' 29-21; ירושלים תשלז 9 עמ'  
419.ווזנר, שי עקביא קנאים פוגעים בו -מורכבות החשיבה ההלכתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 171 בלק תשסד 4 עמ'  
420.ויס, אשר זליג דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נ עמ' שכה-של  
421.זילברשטיין, יצחק בדיקת אולטרא סאונד לנשים בהריון בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נה-נו, גל' יג תשסג עמ' צב-צג  
422.טלושקין, ניסן 'מחשבה' בדיני תורה שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' ריב-ריז   
423.יוסף, יצחק הנהגות האר"י בהלכה תחומין ל תשע עמ' 389-412  
424.כהן, יעקב י' האם יש קיום להלכה פתחים תשם גל' א-ב עמ' 60-49  
425.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה דעת תורה תחומין ח תשמז עמ' 364-363  
426.כץ, יעקב שלטון ההלכה בחברה המסורתית להלכה ולמעשה הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 251-237  
427.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
428.לאם, נחום אשו משום חציו [קביעת הזמן בפעולה נמשכת בהלכה] בית יצחק כרך לא תשס עמ' 51-58  
429.לב, זאב מושג כח כחו ומושג כח שני תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קטו-קכב  
430.לב, זאב בירור מושגים; כוח כוחו וכח שני בהלכה ירושלים תשלח 27 + רכו עמ'  
431.לוי, יהודה מעבר להלכה מחשבת חוב' מט חשון תשלט עמ' 6-3  
432.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
433.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212  
434.נבון, חיים הטבע והתורה במשנתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 87-110  
435.נהוראי, מיכאל צבי בין ידיעה לאמונה בהלכה ירושלים תשמב 24 עמ'  
436.נויגרשל, צבי אלימלך דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים שמעתין גל' 114 תשנד עמ' 987-92  
437.סולובייצ'יק, יוסף דוב איש ההלכה - גלוי ונסתר ירושלים תשלט 271 עמ' ביקורת: ברנשטיין, א"ז: שנה בשנה תשמב עמ' 368-365 
438.סינקלר, דניאל את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת - מתודולוגיה משפטית ושימוש בטענות שקריות בפסיקת הלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 247 שמיני תשסו 4 עמ'  
439.עמיחי, יהודה דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים  תחומין יא (תשן) 24-30  
440.פוגלמן, מרדכי מהי דעת תורה נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קכה-קכח  
441.פולק, שלום בענין להחמיר בדבר שמותר ע"פ הלכה ואיסור לא תתגודדו במנהג המקום זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' לט-נו  
442.פחה, יצחק דברי חלומות בהלכה תחומין ה תשמד עמ' 427-402  
443.פלורסהיים, יואל תורת הקנאות מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114  
444.פרנקל, אליק אופיו של קנאי מספרא לסייפא עלון 49 אלול תשנה עמ' 87-94  
445.קורמן, אברהם האדם וטבעו במדע וביהדות ת"א תשמו 320 עמ'  
446.קנול, צבי הכרעת ההלכה או פס"ד ע"פ כוחות על טבעיים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 124-137  
447.קפלן, גדעון דת ומדע במשנת הרמב"ם תחומין כז (תשסז) עמ' 488-496  
448.רבינוביץ, קופל החשיבה המדעית, החשיבה ההלכתית ודין ברירה בד"ד 4 תשנז עמ' 25-54  
449.רוזנבוים, יצחק אייזיק לא תסור בימין שהוא שמאל נר מערבי ד אדר שני תשנב עמ' כב-כה  
450.שאנן, ח' שלמה  דעת תורה בענין שאינו הלכה תחומין יב (תשנא) 171-177  
451.שביב, יהודה מנקיות דעת להלכה רווחת סיני כרך קז תשנא עמ' רנה-רסד  
452.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  
453.שמואלי, אפרים מי שמך? (מן המחלוקות על הסמכות בתולדות ישראל) ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שפה-שצד  
454.תא-שמע, ישראל קוים לאופייה של ספרות ההלכה באשכנז במאות הי"ג-י"ד עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 41-20  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
455.אברהם, מיכאל אינדוקציה ואנלוגיה בהלכה (עיון בשורש ב' של הרמב"ם) צהר טו קיץ תשסג עמ' 23-34  
456.אורבך, אפרים אלימלך הדרשה כיסוד ההלכה ובעית הסופרים [אוצר המשפט חלק א ערך 366] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 66-50  
457.אליצור, איתי כללי מדרשי ההלכה המעין כרך מא גל' א תשרי תשסא עמ' 39-52  
458.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהדו' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
459.ארנד, משה פשוטו של מקרא ואומדנא הלכתית המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 63-59  
460.ברויאר, מרדכי למוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים המעין כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 13-1. קובר, מאיר: שם כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 76-73 
461.גורביץ, אברהם נזקי ממון הנלמדים בצד השווה מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מז-נב  
462.גילת, יצחק ד' מדרש הכתובים בתקופה הבתר-תלמודית מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 231-210  
463.הנשקה, דוד פשוטו של מקרא כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 173-143  
464.הנשקה, דוד אין מקרא יוצא מידי פשוטו המעין כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 19-7; גל' ד תמוז תשלז עמ' 69-52; כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 85-83  
465.ויטמן, זאב על היחס שבין המדרש והפשט המעין כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 50-26  
466.חזות, גבריאל; אברהם, מיכאל מידה טובה (פרשת השבוע לאור י"ג מידות הדרש) כפר חסידים תשסה-תשסו 2 כר'   
467.לוין, חיים יצחק שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יט-לא; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 25-13  
468.לוין, חיים יצחק על יחס ההלכות והדרשות [אוצר המשפט חלק א ערך 395] מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 59-27  
469.פוגלמן, מרדכי איידי דאתיא מדרשא חביבא ליה (המדרש והכתוב במשא ומתן בהלכה) סיני כרך פא תשלז עמ' קעד-קעו  
470.קורמן, אברהם ההלכה והדרשה אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 108-90  
471.שציפנסקי, ישראל המדות שהתורה נדרשת בהן - איכותן ומהותן אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 99-107  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > י"ג מידות (של ר' ישמעאל)

 מחברכותרתספרביקורת
472.כהן, דניאל מידות שהתורה נדרשת בהן שמעתין גל' 119 תשנה עמ' 106-115  
473.לוינגר, ישראל מאיר שלוש-עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן: דרך חדשה להצגתן בד"ד 5 תשנז עמ' 81-100  
474.ראטה, יואל צבי שערי המדות ברוקלין תשמא רסח עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > ל"ב מדות (של ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי)

 מחברכותרתספרביקורת
475.אפרתי, יעקב אליהו הני . כנגד מי (הסתעפותה של אחת מל"ב המדות בתלמוד הבבלי). בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 53-41  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > אם למקרא. אם למסורת

 מחברכותרתספרביקורת
476.הורוביץ, יהושע קטע מספר החכמה בענין יש אם למקרא ולמסורת מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' כז-ל  
477.עמינח, נח 'אם למקרא' ו'אם למסורת' כביטויים נורמטיביים תעודה ב תשמב עמ' 56-43  
478.פלונגיאן, מרדכי אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה'] וילנא תרכט 101 + 10 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > מידות בודדות. שונות

 מחברכותרתספרביקורת
479.אברהם, מיכאל שני סוגי 'מה הצד': הבניה מושגית מישרים ב תשסג עמ' 101-140  
480.אברהם, מיכאל ה"קל וחומר" כסילוגיזם - מודל אריתמטי הגיון ב תשנג עמ' 29-46  
481.אדלר, משה פרט וכלל בלכתך בדרך כסלו תשנט עמ' 18-55  
482.אדלר, משה דבר שיצא מן הכלל בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 39-47  
483.אליקים, נסים מידות כלל ופרט - הפרט שיצא ללמד על עצמו והפרט שיצא ללמד על חברו שמעתין גל' 127 תשנז עמ' 7-25  
484.בלינקי, יעקב השימוש בדין 'דיו' מעליות יח תשנז עמ' 19-27  
485.במברגר, יצחק דוב קורא באמת; פירוש על דרשות 'אל תקרי' שבש"ס א-ב. פרנקפורט-מינץ תרלא-תרלח. 52 ,70 + 7 עמ'  
486.בן מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה ניצני ארץ י אלול תשנג עמ' 93-111  
487.בן-מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה בדרך אפרת עלון 11 סיון תשמג עמ' 35-5; עלון 12 תמוז תשמז עמ' 44  
488.בר-שאול, מלכיאל לבירור המידה: 'גזירה שווה' שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 31-26  
489.ברגמן, ירחמיאל 'עירוב פרשיות' - מהותה של מידה שמעתין שנה יד גל' 49 אדר תשלז עמ' 48-42  
490.ברכפלד, מאיר הפשטה מתימטית של הקל וחומר - ע"פ ספר "הליכות עולם" הגיון ב תשנג עמ' 47-55  
491.גולדברג, זלמן נחמיה במידת ק"ו ומה מצינו כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' רצ-ש  
492.גילת, יצחק ד' להשתלשלותה של הגזירה שווה מלאת ספר ב תשמד עמ' 92-85  
493.הנשקה, דוד על גישת חז"ל לסתירות במקרא סידרא י תשנד עמ' 39-55  
494.וייס, משה הגזירה-שווה והקל-חומר בשקלא וטריא של בית שמאי ובית הלל סידרא ו תשן עמ' 41-61  
495.חמודות, דוד מידת 'אם אינו ענין' עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 91 עמ'   
496.מרצבך, יונה על הרבוי וההקש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תלג-תלה  
497.מרצבך, יונה המלמד והלמד עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' פט-צא  
498.מרצבך, יונה הריבוי וההיקש עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' צב-צה  
499.מרצבך, יונה כיוצא בו במקום אחר עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' צו-ק  
500.מרצבך, יונה ענין אסמכתא עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קא-קה  
501.נעם, ורד ניצני מדרש הלכה בקומראן דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 3-26  
502.ערוסי, צפניה דבר הלמד מעניינו בסוגית "לא תגנוב" המאיר לארץ גל' 10 סיון תשנח עמ' 39-45  
503.פלונגיאן, מרדכי אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה'] וילנא תרכט 101 + 10 עמ'  
504.פרומן, יהודה המונחים "תחילת דינא" ו"סוף דינא" ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 223-227  
505.פרידמן, מרדכי עקיבא 'וכתב לו' עושה לו כתב סיני כרך פד תשלט עמ' קעז-קעט  
506.צ'רניק, מיכאל התפתחות, צורה ומבנה בדרשות של ריבויים ומיעוטים Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 122-105  
507.צ'רניק, מיכאל לחקר דרשות 'כלל ופרט וכלל' במדרשי ההלכה ובתלמודים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 410-391  
508.צ'רניק, מיכאל לחקר המידות 'כלל ופרט וכלל' ו'ריבוי ומיעוט' במדרשים ובתלמודים לוד תשמד 175 עמ'  
509.צ'רניק, מיכאל מהותו של 'מופנה': התפתחויות מתקופת התנאים עד סוף התקופה התלמודית דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 47-53  
510.קרני, פנחס מצרים המקראית בתפיסתו הפרשנית של פילון ומקצת המידות שהתורה נדרשת בהן שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 204-197  
511.שוורץ, דניאל טיעוני 'קל וחומר' כריאליזם צדוקי מסכת ה תשסו עמ' 145-156  
512.שוחטמן, אליאב על ההיקש כדרך פסיקה במשפט העברי ובזיקה לחוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 350-307  
513.שטיינפלד, צבי אריה עירוב פרשיות סיני כרך עח תשלו עמ' קצט-רטז  
514.שטינברג, יואל את לרבות: שני בתי מדרש של תנאים ושיטתם בתורה שבעל פה בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 11-23  
515.שי, אליהו לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (עיון מתודולוגי במדרשי ההלכה) מישרים ג תשסד עמ' 287-309  
516.שי, אליהו כיבוד אב ואם במדרשי התנאים (שיטת המכילתא דר' ישמעאל) מישרים ד תשסו עמ' 235-257  
517.שילת, יצחק אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מעליות כט תשסט עמ' 110-124  
518.שפרכר, שמואל יששכר אין רבוי אחר רבוי אלא למעט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות הגיון ב תשנג עמ' 56-65  
519.שציפנסקי, ישראל עיונים במדות הכללות והפרטות אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 161-178  

א. יסודות ההלכה ומהותה > פרשנות. לשון

 מחברכותרתספרביקורת
520.ריינר, רמי פרשנות והלכה: עיון מחודש בפולמוס רבנו תם ור' משולם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 207-239  

א. יסודות ההלכה ומהותה > פרשנות. לשון > כללי הפרשנות

 מחברכותרתספרביקורת
521.שכטר, צבי הלכות 'דיבור מפורש' [אין אדם מוציא דבריו לבטלה; מכלל לאו אתה שומע הן; 'סיפור המעשה' בשטרי קניין; שטרי חוב לעניין גבייה ממשועבדים; הריני מפריש כמו שכתוב בפנקס] אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 66-60  

א. יסודות ההלכה ומהותה > פרשנות. לשון > מחקרים. ביאורי לשונות. מילונים

 מחברכותרתספרביקורת
522.אברמסון, שרגא לחקר הערוך (סיום [סדרת מאמרים]) [המשך מאוצר המשפט חלק א ערך 548] לשוננו כרך לח תשלד עמ' 117-91  
523.אברמסון, שרגא אף כך, אף כן (כאן) בלשון חז"ל סיני כרך פד תשלט עמ' רכח-רלג  
524.אברמסון, שרגא 'תשלומין לשיעורים' לשוננו לעם מחזור לא תשם עמ' 7-3  
525.אברמסון, שרגא ממון גדול לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 79-75  
526.אברמסון, שרגא במקראות בחז"ל ובפיוטות מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 12-1  
527.אברמסון, שרגא מילון לתלמוד לרב שמואל בן חפני ספר אברהם אבן שושן, ירושלים תשמה עמ' 65-13  
528.אהרונוביץ, חיים עינוי הדין לשוננו לעם מחזור לה תשמד עמ' 163-157  
529.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
530.אלבוים, יעקב ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה] סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז. בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח 
531.אלוני, נחמיה אלפאט אלמשנה (מלות המשנה) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שלישי] ראשונים ואחרונים, הלכה מוסר אגדה ודרש, ירושלים תשמה עמ' יג-כו  
532.אפשטיין, יעקב נחום לחקר אוצר המילים הארמיות הבתר-תלמודיות מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 135-71  
533.אפשטיין, יעקב נחום ר' מצליח גאון (לתולדות הערוך) מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 269-265  
534.בויארין, דניאל ללקסיקון התלמודי I תרביץ שנה נ תשמא עמ' 191-164; II. תעודה ג ת"א תשמג עמ' 119-113; III. תעודה ד תשמו עמ' 127-115; IV. תעודה ו תשמח עמ' 75-63  
535.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
536.ברין, גרשון הנוסחה: "כל הפרשה עירובי דברים - מה שאמר זה לא אמר זה" בית מקרא שנה מה תשס עמ' 329-349  
537.גוגנהיימר, חוה; גוגנהיימר, חיים למילון התלמוד לשוננו כרך לט תשלה עמ' 62-59  
538.גולדפרב, שלמה דוד שאלות לשון ודקדוק בשאלות ותשובות לשוננו לעם מחזור כח תשלז עמ' 90-88  
539.גרוזמן, מאיר מילים בתנ"ך ובלשון חכמים במשמעות של יחסי אישות אסורים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 29-26  
540.גרוזמן, מאיר למשמעותם של הביטויים 'עבירה' ו'דבר עבירה' בלשון חכמים סיני כרך ק תשמז עמ' רס-רעב  
541.דיהי, חיים דין שאינו 'משפט' בבן-סירא קול ליעקב, אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן טולילה, באר שבע תשסג עמ' 125-130  
542.דניאל, סוזן צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161  
543.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו [אוצר המשפט חלק א ערכים 1836 ,630] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 172-163  
544.ויינפלד, משה חילול, כבישה ומרמס רגל מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 200-195  
545.וייסברג, אליקים הלשון הארמית של היצירה הארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי לשוננו שנה סו תשסד עמ' 243-282. שם שנה סז תשסה עמ' 301-326. שם שנה סח תשסו עמ' 31-61  
546.וייסברג, אליקים תצורה ומשמעות בסוגיות תלמודיות - ישום במערכת הזמנים בארמית הבבלית לשוננו שנה נט תשנו עמ' 119-149  
547.וייסברג, אליקים הצורות "ר' שמעון בן לקיש" ו"באיזה צד" ותרומתן למיון כתבי-יד של התלמוד הבבלי לשוננו שנה נה תשנא עמ' 367-382  
548.טלמון, צבי בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד הבבלי א-ג. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמד 521 עמ'  
549.טרופר, מרדכי לשונות 'קנין' ו'גאולה' במגילת רות והנובע מהן בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 35-23  
550.טויל, חיים בן יוסף אם זרחה השמש עליו" (שמות כב,ב) - מונח משפטי לאור הטקסטים האכדיים מאוגרית לשוננו שנה סט תשסז עמ' 31-37 IFJM, HJJN BP JFRT 17798 a01b03c02 ח"ג # ישראל, ידידיה הארמית הירושלמית - הארמית הארץ ישראלית אור תורה שנה לח תשסו עמ' תשט-תשיג JZYAM, JDJDJE 17799 a משלב גל' כט אב תשנו עמ' 33-43  
551.כהן, אבינועם להוראתו הקדומה של המונח 'כלומר' מלאת ספר ב תשמד עמ' 200-185  
552.כץ, אליהו 'הדא הוא דכתיב' הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 214-207  
553.להמן, מנשה (מנפרד) רפאל עיונים בו' הפירוש סיני כרך פה תשלט עמ' ר-רו  
554.ליברמן, ישראל חשבון אותיות מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 335-329  
555.ליפשיץ, ברכיהו על כמה לשונות משותפים ופירושם תרביץ שנה נא תשמב עמ' 661-659 ,418-399  
556.ליפשיץ, ברכיהו על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 213-185  
557.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
558.מינקוביץ, מאיר אשה פרושה, וצבועים שדומים לפרושים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 136. גורדיס, ראובן: על 'פרושים' ו'פורשים'. שם עמ' 196-195 
559.מלול, מאיר; דור, יונינה למשמעותו המשפטית של הצירוף "יש/אין לאל ידי" במקרא בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 31-51  
560.נמדר, אהרן פרשנות תקנות הקהל בתשובות הרשד"ם ממזרח וממערב א תשלד עמ' 331-295  
561.נתן, חיה המונחים המשפטיים בלשון התנאים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ד כרך ראשון תשמו עמ' 29-23  
562.סביב, אהרן על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128  
563.עבאדי, עדינה בררה מכלילה ובררה מוציאה בלשון חז"ל לשוננו כרך מח-מט תשמד-תשמה עמ' 176-167  
564.פאור, יוסף מה בין 'חמור זה' ל'חמור ההוא' [משנה ב"ב ה, ב] סיני כרך עו תשלה עמ' קפט-קצב  
565.פינס, שלמה הערות על תקבולת הקיימת בין מונחים סוריים ובין מונחים של לשון חז"ל ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 213-205  
566.פלק, זאב על מונחי משפט [א: תם ורשע ב: תקנה וגזירה. ג: הלכה ומעשה. ד: רבים-דיינים. ה: קליטה]. סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא  
567.פרידמן, שמא יהודה תיקוני ערכים למילון התלמודי (א): 'ואימרו פועלים . ואימר בעל הבית' (בבא מציעא עז ע"א). עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 169-163  
568.פרנצוס, ישראל 'חולקין', 'חולקין לאמצע', 'מביאין לאמצע וחולקין' תרביץ שנה נב תשמג עמ' 514-510  
569.רוזנטל, אליעזר שמשון למילון התלמוד; Talmudica Iranica בתוך: יודאיקה; לחקר פרס והיהדות, בעריכת שאול שקד, ירושלים תשמב עמ' 134-38  
570.רוזנטל, אליעזר שמשון פירושי סתומות בלשון חכמים מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 514-507  
571.רוזנטל, יעקב חוק, מחוקק, משפט - ערכים ומונחים לשוננו לעם מחזור לא תשם עמ' 208-200  
572.רצהבי, יהודה לשונות בספרות שאלות ותשובות לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 113-99  
573.שפרבר, דניאל מלילות סיני כרך עח תשלו עמ' מ; כרך עט תשלו עמ' נה-נט; כרך פז תשם עמ' קנ-קנג  

א. יסודות ההלכה ומהותה > סברא

 מחברכותרתספרביקורת
574.אטינגר, שמשון על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 1-30  
575.ברקוביץ, אליעזר כוחה של הסברא ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 33-11  
576.גולדברג, חנוך דיני ממונות מן התורה - שלא מהכתוב שנה בשנה תשסא עמ' 245-251  
577.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
578.אבינר, אלישע כללי הוראה בהלכות מסופקות מעליות יט תשנז עמ' 145-167  
579.אברהם, מיכאל אוטונומיה וסמכות בפסיקת הלכה מישרים א תשסב עמ' 79-124  
580.אחיטוב, יוסף מפי ספרים ולא מפי סופרים: לסוגית חופש ההוראה סיני כרך קז תשנא עמ' קלג-קנ  
581.איזנברג, יהודה מחלוקות והכרעת הלכה בשדה חמ"ד שנה לט חוב' א-ב תשנו עמ' 39-53  
582.אפשטיין, יעקב סמכות גדולי הדור כלפי כלל הציבור תחומין לא תשעא עמ' 206-214  
583.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
584.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
585.בנדיקט, בנימין זאב מקורות נרמזים בספרות הראשונים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 189-175  
586.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי הפסיקה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' פה-צו; הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה עמ' רמו-רנז  
587.בנטוב, חיים קוים אחדים בדרכי פסיקתם ההלכתית של חכמי הספרדים וחכמי מארוקו קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 123-111  
588.ברזון, עזריה קביעת הלכה מורכבת מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113  
589.ברנדס, יהודה ראשיתם של כללי הפסיקה כתלנו יג תשן עמ' 492-519  
590.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
591.גברא, משה לדרכו של ר' יחיה צאלח בפסיקת ההלכה (לפסיקת ההלכה בתימן לפני מאתיים שנה) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 175 עמ'  
592.גולדמן, אליעזר היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62  
593.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
594.דהאן, דוד בירורי הלכות בכללי מרן ז"ל מקבציאל גל' טו תשרי-טבת תשנ עמ' קכו-קלג, שם גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קכח-קמג, שם גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קיט-קמו, שם גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכח-קלד  
595.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
596.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה [על חובת הציות לדברי חכמים] תחומין ל תשע עמ' 182-191  
597.הילביץ, אלתר לבעיית דעת מכרעת בהלכה ושיטת הראי"ה קוק זצ"ל באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 152-121  
598.הכהן, רחמים חי חיותה הדרכה לתלמיד בלימוד כללי ההוראה אור תורה שנה כג תשנא עמ' רצא-שב  
599.הלברטל, משה המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן ציון שנה סז תשסב עמ' 25-56; פלורסהיים, יואל, הרמב"ן נגד חכמי המאה הי"ב?, שם עמ' 465-471; הלברטל, משה (תגובה), שם עמ' 472-474  
600.הלוי, חיים דוד פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55  
601.הלל, יעקב משה בענין סמכות הפסיקה כדעת האר"י ז"ל והזוהר מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קמט-קעו  
602.הרטמן, דוד 'אגרת השמד' לרבינו משה בן מימון - אספקלריא למורכבות הפסיקה ההלכתית מחקרי ירושלים במחשבת ישראל שנה ב תשמג עמ' 403-362. סולובייצ'יק, חיים: שם שנה ג תשמד עמ' 687-683 
603.הרמן, דב מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 219-241  
604.זפרני, דוד דרכי ההוראה של הרא"ש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 275 עמ'  
605.טופיק, יצחק בענין קבלת הוראות מרן הש"ע אור תורה שנה לד תשסב עמ' מא-ס  
606.יהודיוף, דוד דרך פסיקתו של מרן אביר יעקב זיע"א תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כ-כז  
607.יוסף, עובדיה כללי מרן השולחן ערוך ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רסז-רפ  
608.יניר, צבי חשיבות לימוד הירושלמי לפסיקת ההלכה צהר יט אלול תשסד עמ' 121-126  
609.ישראלי, שאול החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח  
610.כרמל, אריה; לוי, יהודה ראות העינים בקביעת ההלכה המעין כרך כג גל' א תשרי תשמג עמ' 69-64  
611.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
612.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
613.לויטס, חיים מנחם תלמוד תורה ומעשה בתקופת התנאים והאמוראים שנה בשנה תשמז עמ' 258-251  
614.לם, נחום להורות או לא להורות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' רב-רו  
615.לשם, חיים מצוי ההלכה עד תומה - כיצד? מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 75-71  
616.נויברגר, יעקב בגדר איסור הוראה במקום רבו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 213-208  
617.סופר, יעקב חיים הערות בכללי רבותינו בעלי השלחן ערוך מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' צ-צד  
618.סופר, יעקב חיים בענין קבלת הוראות מרן ז"ל מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' עה-צז  
619.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
620.סופר, יעקב חיים בענין פסיקת הלכה מספר השלחן ערוך ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' רצב-שיד  
621.סופר, יעקב חיים בענין פסיקות מרן לאור כללי הלכה שלו זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' כה-נו  
622.סופר, יעקב חיים בענין גדר קבלת הוראות מרן ז"ל זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' סז-פה  
623.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
624.עמיטל, יואל דרכי הפסיקה (מאמר ראשון) מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 29-20  
625.ערוסי, רצון הלכה והלכה למעשה בהפלה מלאכותית במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קיט-קלב  
626.פוטולסקי, משה הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה' דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195  
627.פלס, ישראל יחסי מהרי"ל ותלמידיו והשפעתם על הפסיקה האשכנזית לאור מקורות חדשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנט 225 עמ'  
628.צוריאל, משה האם מותר לפסוק הלכה למעשה מספר 'שולחן ערוך'? מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 8-5  
629.שחק, אהרן אמימר ודרכי הוראתו בהלכה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 119 עמ'  
630.שטנציל, שלמה אין למדין מקודם מתן תורה נר מערבי ב תשנא עמ' רמז-רנד  
631.שרמן, אברהם יסודות כללי ההוראה והפסיקה וחילוקיהם בין קהילות אשכנז וספרד ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 121-102. הלוי, חיים דוד: אגרת בדבר דיני שליח-ציבור שהוא כהן (על חיובן של קהילות הספרדים לפסוק כהוראת מרן הב"י). שם גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 112-107; שרמן, אברהם: כללי הוראה ופסיקה. שם עמ' 116-113 
632.שרמן, אברהם ח' סמכות גדולי הדור בנושאי אישות וגירות תחומין ל תשע עמ' 163-173  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > רוב ומיעוט. יחיד ורבים

 מחברכותרתספרביקורת
633.זונבנד, דוד צבי בענין הלוך אחר הרוב שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' עד-פז  
634.שוחטמן, אליאב 'רובו מתוך כולו'; תוקפם של חוקים המתקבלים במליאת כנסת שאינה מלאה תחומין ט תשמח 102-82  
635.שילת, יצחק סמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 451-476  
636.שפירא, שמואל כח הרוב של חברי מושב תחומין ו תשמה עמ' 269-263  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הלכה כבתראי

 מחברכותרתספרביקורת
637.ווזנר, שי עקיבא הלכתא כבתראי" - עיון מחודש שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 151-167 FFGQY, ZJ SXJBA 33647 a01b01c09 ח"ג # מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-211 OMLJAM, AMJSGY 33648 a06b04c01 ח"ג # מלכיא בלכתך בדרך כג קיץ תשסה עמ' 21-29  
638.ווזנר, שי עקביא הלכתא כבתראי - עיון מחודש שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 151-167  
639.רפלד, אברהם מאיר הלכתאי כבתראי אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז - מקורות וספיחין סידרא ח תשנב עמ' 119-140; וולף, יוסף (ג'פרי): האמנם מסורת הלכה איטלקית. שם גל' י תשנד עמ' 57-59; רפלד, אברהם מאיר. איטליה - אשכנז והמהרי"ק.שם גל' יב תשנו עמ' 145-146  
640.רפלד, אברהם מאיר אשכנז במזרח - "הלכה כבתראי" בתקופת מרן וסמוך לה סידרא יא תשנה עמ' 113-130  
641.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 417-435  
642.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי" - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 417-435  
643.תא-שמע, ישראל 'הלכתא כבתראי' - בחינות היסטוריות של כלל משפטי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 423-405  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הלכה כחכם פלוני

 מחברכותרתספרביקורת
644.אברמסון, שרגא כללים בתלמוד סיני כרך קה תשן עמ' כב-לב  
645.ביטמן, אביגדור יצחק לטיבו של הכלל 'הלכה כבית הלל' סיני כרך פב תשלח עמ' קפה-קצו  
646.דישון, צבי חיים בענין אם הלכתא כרב נחמן נגד שאר אמוראים בית אהרן וישראל גל' עג תשרי-חשון תשנח עמ' קיז-קיח  
647.הלבני, אפרים בצלאל כללי פסק ההלכה בתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנב 131 עמ'  
648.כהן, אפרים ריש לקיש וריו"ח הלכה כריו"ח - בבבלי דוקא אור תורה שנה לד תשסב עמ' תקיא-תקטז  
649.מנדלבוים, דוד אברהם בענין הלכה כר"י או כר"ל במחלוקתם בירושלמי בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רלד-רלט  
650.סופר, יעקב חיים מחלוקת ר"י ור"ל בירושלמי כמאן פסקינן נר מערבי ב תשנא עמ' רנה-רסז  
651.ספראי, שמואל ההכרעה כבית הלל ביבנה דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 44-21  
652.ערמון, מנחם אביי ורבא ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 304-274  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > כללי פסיקה

 מחברכותרתספרביקורת
653. כללי הפוסקים דעת תורה ספר ג אלול תשמב עמ' כד-לב  
654.ארצי, איתן תלמוד בבלי וירושלמי - הלכה כדברי מי? קול ברמה עלון כו כסלו תשמב עמ' 11-1; מצהר לצהר, ירושלים תשמד עמ' 194-181  
655.הלפגוט, נתנאל שעת הדחק כגורם בפסיקת הלכה תחומין יא (תשן) 93-97  
656.לויטס, חיים מנחם אם יכול תלמיד לפסוק נגד דעת רבו שנה בשנה תשמד עמ' 246-240  
657.פרנצוס, ישראל הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג  
658.קאפח, יוסף 'ופליגא' במשנת הרמב"ם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 130-101  
659.שוחטמן, אליאב החשש להוצאת לעז על הראשונים כשיקול בפסיקת ההלכה בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 195-170  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > 'קים לי'

 מחברכותרתספרביקורת
660.בן מנחם, חנינה ספק, בחירה ושכנוע (השואה בין דוקטרינת "קים לי" שבמשפט העברי והפרובביליזם שבתיאולוגיה הקתולית) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 13-41  
661.בן-מנחם, חנינה טענת קים לי - לקראת ניתוח יוריספרודנטי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 60-45  
662.סופר, יעקב חיים בענין טענת קים לי דלא כהשלחן ערוך מקבציאל גל' ג כסלו תשמה עמ' כט-מ  
663.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הוראה באיסור והיתר

 מחברכותרתספרביקורת
664.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
665.איתן, יוסף שאלת חכם כפולה  כתלנו טו תשנד עמ' 35-47  
666.דומב, שמואל חיים בענין חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר אור תורה שנה כא תשמט עמ' תתי-תתיז  
667.הלפגוט, נתנאל שעת הדחק כגורם בפסיקת הלכה תחומין יא (תשן) 93-97  
668.חשאי, מנחם בדין חכם שאסר אם חברו רשאי להתיר ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 38-40  
669.טנדלר, משה הוראה אחר הוראה תחומין ט תשמח עמ' 195-191  
670.קגן, מאיר גציל בדין מורה הלכה בפני רבו הפרדס שנה סב חוב' ח אייר תשמח עמ' 17-13  
671.שטיינפלד, צבי אריה 'בית דין שריא' דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רצט-שיח  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > חומרא וקולא

 מחברכותרתספרביקורת
672.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199  
673.בראון, בנימין החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה  דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 123-237  
674.ברויאר, מרדכי תשובה של ר' זליגמן בינג בענין אנשים שנהגו חומרא לעצמם ברכתא דאליהו, לזכרו של הרב ד"ר אליהו מונק הכהן, לונדון תשמב עמ' כט-מא  
675.משאש, שלום בענין ספק דאורייתא לחומרא המאסף שנה ב תשם עמ' 504-501  
676.רון, אברהם על ההקצנה בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 123-117  
677.שטיינברג, גדליה אריה ספיקא מן התורה לקולא הפרדס שנה נב חוב' ה שבט תשלח עמ' 12-10  
678.שרשבסקי , דוד חומרות וחשש ליוהרא שמעתין גל' 115-116 תשנד עמ' 121-128  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > מעשה

 מחברכותרתספרביקורת
679.שטיינפלד, צבי אריה לניתוח סוגית ה'עובדא' שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
680.פרבשטיין, משה מרדכי ברורים בדרכי ההכרעה במחלוקת הפוסקים מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קסו-קעב  
681.רפלד, מאיר המהרש"ל וסמכותם של ספרי קיצור הלכתיים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 427-438  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מנהג

 מחברכותרתספרביקורת
682.אבינר, שלמה טוב מוסרי מוחלט או מוסכמות חברתיות עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 67-64  
683.אבן, דליה דסואטודו; מנהג מבטל הלכה חיבור לשם קבלת התואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלז 12 + 276 עמ'; עמ' 149-130: המשפט העברי  
684.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
685.איזירר, חגי האם מנהג העולם מבטל אסמכתא כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 36-31  
686.אליאס בר-לבב, איריס מנהג יפה הוא לנשים שלנו: פסיקת הלכה על פי נשים בימי הביניים מסכת ו תשסז עמ' 47-85  
687.אלינסון, אליקים גציל חלופי מנהג בין איש לאשתו ותוקף מנהג אבות סיני כרך פה תשלט עמ' רלג-רמב  
688.אלמוגי, יהודה יחס ההלכה למנהג בישראל בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 345-342  
689.אפלבאום, דוד מנהגים שיסודם משום שמירת הבריאות תורה שבעל פה מא: עמ' קלט-קמד, תשס  
690.אפשטין, יעקב מכירת הבכורה וסיטומתא חבל נחלתו ב תשסב עמ' 316-320  
691.בן אליהו, הילה לא יעשה כן במקומנו - על תקנת הצבור ופרשנות הסכמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 4 ויצא תשסא 4 עמ'  
692.בן מנחם, יהודה יאיר תקפו וגידרו של מנהג הסוחרים (פס"ד) ויען שמואל י תשסז עמ' שכב-שמו  
693.בן-שלמה, אליעזר התנגשות חוקים בדיני איסור והיתר ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 199-190  
694.בקשי-דורון, אליהו מסורת ומנהגי עדות ארחות 92 ערב פסח תשמג עמ' 15-11   
695.בקשי-דורון, אליהו המנהג כבסיס לכל תקנה והלכה תורה שבעל פה מא: עמ' כד-לב, תשס  
696.בראון, בנימין ההלכה האורתודוקסית והמנהג: פסיקתו של החזון איש כמקרה מבחן אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 211-253  
697.ברמן, שלמה בשי' הרמב"ם בגדר יו"ט שני משום מנהג ובגדר חיוב מנהג דרבנן מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' עו-עט  
698.גולדשמידט, יוסף על המנהג ילקוט מנהגים; ממנהגי שבטי ישראל, בעריכת אשר וסרטיל, ירושלים תשלז עמ' ז-יב  
699.גרוסמן, אברהם ראשיותיו ויסודותיו של מנהג עיכוב התפילה מלאת ספר א תשמג עמ' 219-199  
700.דבליצקי, שריה רשימת ספרי מנהגים המעין כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 80-77  
701.הכהן, מרדכי ההלכה והמנהג [אוצר המשפט חלק א ערך 732] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 58-28  
702.הלברטל, משה המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן ציון שנה סז תשסב עמ' 25-56; פלורסהיים, יואל, הרמב"ן נגד חכמי המאה הי"ב?, שם עמ' 465-471; הלברטל, משה (תגובה), שם עמ' 472-474  
703.הלוי, חיים דוד חובת אשה לנהוג כמנהג בית בעלה תחומין ו תשמה עמ' 84-79  
704.הלוי, ישעיהו טוביה (עורך) חומר איסור המבטל מנהג דעת תורה ספר ב סיון תשמב עמ' טו-לב  
705.המאירי, צבי מנהג המדינה מגל ו תשמח עמ' 124-115  
706.הנשקה, דוד מנהג מבטל הלכה? (לאישושה של השערה)  דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קלה-קנד  
707.הר-שפי, בטחה מוטב שיהו שוגגות ואל יהו מזידות [על כוחו של המנהג, ועל יחסם של פוסקי ההלכה למנהגי טעות בכלל ומנהגי טעות של נשים בפרט] מדעי היהדות 44 תשס"ז 215-248  
708.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
709.וסרטייל, אשר (עורך) ילקוט מנהגים; ממנהגי שבטי ישראל ירושלים תשלז 360 + 12 עמ'  
710.ורהפטיג, יעקב השפעת המנהג על הדין קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 55-62  
711.זימר, יצחק (אריק) תגובות יהודי אשכנז להשפעות המרכז בפולין בראשית המאה הי"ז סיני כרך קב תשמח עמ' רכו-רמ  
712.טולידאנו, שלמה ברכת ההלל בראשי חדשים ושינויי מנהגים תחומין יט (תשנט) 364-372  
713.טוקצ'ינסקי, יחיאל מיכל השקפה יסודית על תורת הקנינים ועל תורת המנהגים בחברת החיים בתוך: פינדלינג, משה: תחוקת העבודה. ירושלים תשה עמ' קלד-קמג  
714.טוקצינסקי, יחיאל מיכל השקפה יסודית על תורת הקניינים ועל תורת המנהגים בחברת החיים צהר ג תשנח עמ' קפט-קצז  
715.טוקר, נפתלי זמירות שבת [יחס ההלכה למנהג זמירות שבת] תחומין יד (תשנד) 384-395  
716.טל, שמואל תוקפו של מנהג אבות מספרא לסיפא עלון 30 קיץ תשמז עמ' 35-26  
717.כהן, יהודה תקפו של מנהג ניב המורה קובץ 11 סיון תשמד עמ' קלה-קלט  
718.כץ, דב פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [ב קנין סיטומתא]. ירושלים תשלו 160 עמ'  
719.כץ, יעקב מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175  
720.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
721.לאו, ישראל מאיר חיוב קיום המנהג דאורייתא או דרבנן תורה שבעל פה מא: עמ' יג-כג, תשס  
722.לאם, נחום תוקף המנהגים ע"פ ההלכה בית יצחק כרך כ תשמח עמ' 1-9  
723.לבל, רחלי החוק הדתי ומנהג מקומי ב"כתובת בנין דכרין" גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 235-243  
724.לוביץ, רבקה על תפילת נשים  תחומין יז (תשנז) 165-167  
725.לויטס, חיים מנחם השתלשלות מנהגי תנאים ואירוסין דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסד-קעט  
726.ליפשיץ, ברכיהו מנהג מבטל הלכה סיני כרך פו תשם עמ' ח-יג  
727.ליפשיץ, ברכיהו סיטומתא - בין קניין לבין התחייבות ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 59-69  
728.ליפשיץ, ברכיהו מנהג' ומקומו במדרג הנורמות של 'תורה שבעל פה' שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 123-264  
729.לם, נחום תוקף המנהגים עפ"י ההלכה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קמב-קמח  
730.מובשוביץ, יוסף אליהו המנהג בישראל ותוקפו ההלכתי תורה שבעל פה מא: עמ' קיח-קכא, תשס  
731.מונדרי, יוסף חיים צבי בדין מנהג המדינה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רג-רז  
732.מימון, יהודה ליב ה"מנהג" בספרות הגאונים תורה שבעל פה מא: עמ' קמה-קסו, תשס  
733.מנדלבוים, משה בענין מיגו במקום עדים ובמקום מנהג בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קנז-קסב  
734.ניצן, חגי עיכוב התפילה, שימושו בימי הביניים ובעת החדשה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 120 עמ'  
735.סולוביצ'יק, אהרן כוחו של מנהג בהתאם למקורות תורה שבעל פה מא: עמ' לג-לז, תשס  
736.סליי, מנחם מנהגי החמרים הספנים והסוחרים בפסיקה הרבנית מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 198-189  
737.סליי, מנחם מנהג המשפחה במקרי נישואין בין עדתיים, מיזוג הגלויות מבחינה הלכתית נעם ספר כג תשמא עמ' קמה-קפ  
738.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
739.ערוסי, רצון פוסקי ימינו נוכח רבגוניות עדתית מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 105-65  
740.ערוסי, רצון המקור לתוקף המנהג בית יצחק כרך כג תשנא עמ' 185-199  
741.אריאל, יגאל ואל תיטוש תורת אמך" (האם אישה נשואה צריכה לאמץ את מנהגי משפחת בעלה?) צהר לא שבט תשסח עמ' 9-19 AYJAM, JCAM 17820 a01b06 ח"ג # ברבי, הדסה השפעת פסקי החיד"א על מנהגי ג'רבא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 128 עמ' BYBJ, EDRE 17821 a01b06 ח"ג משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 442-450  
742.ערמון, מנחם משמעות המנהג אצל בעלי התוספות ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 47-7  
743.פדר, אהרן דיני קיום ותוקף המנהגים והמסתעף זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' קמט-קעא  
744.פלק, זאב על המנהג בשיפוט הרבני בישראל ספר ישעיהו ליבוביץ, ת"א תשלז עמ' 115-110  
745.פרבשטין, משה מרדכי גדר החיוב להחזיק במנהג אבות מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רה-ריב  
746.פרינד, טוביה כח המנהג בישראל בית אהרן וישראל גל' סט שבט-אדר תשנז עמ' צה-קו, שם גל' עא סיון-תמוז תשנז עמ' קט-קיז, שם גל' עג תשרי חשון תשנח עמ' קי-קטו  
747.צוריאל, אברהם חילוקי מנהגים במקום אחד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 68-79  
748.צוריאל, משה 'ולא תצא תורה כשתי תורות' (בהתנגשות בין מנהג אבות למנהג המקום - מה עדיף?) מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 14-8  
749.קופמן, אילן קנין סיטומתא: בקרקע ובדבר שלא בא לעולם אבני משפט ג תשסד עמ' 168-184  
750.קופמן, אילן קנין סיטומתא (מנהג הסוחרים) -תוקפו ומהותו אבני משפט ב תשסג עמ' 192-174  
751.קוק, שמחה תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו  
752.קורנגוט, אפרים משה מנהג מדינה בהלכות פועלים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 117-123  
753.קורנגורט, אפרים משה גדרי מנהג מדינה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 124-131  
754.קליינמן, רון ש' האי סיטומתא קניא (ב"מ עד ע"א) - פרשנות המימרה וריאליה תלמודית סידרא יח תשסג עמ' 103-118  
755.קלינמן, רון שלמה מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי (קניין סיטומתא) עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשס 438 עמ'  
756.קלינמן, רון שלמה ויינקו"ף - פרק בתולדות מנהגי הסוחרים בימי הביניים; הלכה, ריאליה והיסטוריה דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 221-240  
757.רובינשטין, שמואל תנחום מנהגי ירושלים בהלכה תורה שבעל פה לח: עמ' נז-סא, תשנו  
758.רוזנפלד, שלמה דרך חדשה-ישנה בסדרי שמחת תורה תחומין יט (תשנט) 378-382  
759.רלב"ג, יצחק לא תתגודדו במנהגים תורה שבעל פה מא: עמ' צא-צה, תשס  
760.שבט, עזרא מקום המנהג בתורת הרמב"ן ובית מדרשו הקטלוני שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 439-454  
761.שוחטמן, אליאב על המנהג ליתן מתנות לאביוני נכרים בפורים סיני כרך ק תשמז עמ' תתנב-תתסה  
762.שוחטמן, אליאב עוד לשאלת מניני נשים  תחומין יז (תשנז) 168-174  
763.שוחטמן, אליאב מנייני נשים בכותל [כוחו של מנהג ובפרט בבית הכנסת] תחומין טו (תשנה) 161-184  
764.שורין, ישראל יחסו של הרמב"ם אל מנהגים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 31-  
765.שילה, שמואל תפילת נשים בצוותא ברחבת הכותל תחומין יז (תשנז) 160-164  
766.שילוני, ינון בענין אי חיוב בני אשכנז לנהוג בא"י כמנהג ספרד מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קמז-קסד  
767.שלוש, שלמה הסכם בין עובד למעביד לוותר על פיצויים, דבר הנוגד מנהג המדינה, האם זה מחייב ארחות 54 ערב ראש השנה תשסב עמ' 9-12  
768.שמאהל, יעקב דוד מכר בתקיעת כף וחזר ומכר לשני קול התורה גל' מח ניסן תשס עמ' רפט-רצב  
769.שפיצר, אברהם חיים בירור הלכה בענין שינוי מנהגים ובענין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא באהלי יעקב כסלו תשם עמ' יד-ל  
770.שפרן, מנחם מנדל בענין שינוי המנהגים בשכירות פועלים בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רסג-רעה  
771.שציפנסקי, ישראל תקנות ומנהגי ירושלים אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 279-245  
772.שציפנסקי, ישראל תורת המנהגות אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 38-58  
773.שרגאי, אליהו תקנות ומנהגים בישראל שנה בשנה תשמח עמ' 275-265  
774.שרמן, אברהם בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272  
775.שרמן, אברהם ח' כוחו של מנהג בקביעת יסודות כללי הוראה והפסיקה בקהילות אשכנז וספרד תורה שבעל פה מא: עמ' נו-פא, תשס  
776.תא-שמע, ישראל הלכה, מנהג ומסורת ביהדות אשכנז במאות הי"א-י"ב (עיונים ראשונים) סידרא ג תשמז עמ' 161-85   

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות חכמים. תקנה וגזרה. הוראת שעה

 מחברכותרתספרביקורת
777.אזולאי, משה בדין אין לגזור גזירות מדעתנו אור תורה שנה יד תשמב עמ' תעו-תפט  
778.אטלי, שלום הצעת תקנות עפ"י ההלכה בענייני ירושה של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 22 עמ'  
779.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
780.אטלס, שמואל תנאי בית דין ולב בית דין מתנה עליהם נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 65-61  
781.אלון, מנחם תקנה, תקנות האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 1040-1032  
782.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
783.אנציקלופדיה תלמודית חכמים עשו חזוק לדבריהם כרך טו עמ' פב-צז  
784.אפרתי, יעקב אליהו מ'הוראת שעה' להלכה קבועה לדורות (אגב בירור מקורה של משנה אחת הטבועה בחותם 'זה הכלל') בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 300-293 ,243-237 ,172-165 ,86-81  
785.אקסלרוד, גדליהו בדין הוראת שעה ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 23-26  
786.ביברפלד, פינחס 'מלתא דלא שכיחא' בתקנות חז"ל דברי משפט ח תשס עמ' ריב-רטו  
787.בן אליהו, הילה חוקה חקקתי, גזירה גזרתי - הגיונו של החוק והנמקתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 32 חוקת תשסא 4 עמ'  
788.בן מנחם, חנינה סמכויות שפיטה של בית הדין: הוראת שעה האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 2. רעננה תשסו 83 עמ'  
789.בקשי-דורון, אליהו המנהג כבסיס לכל תקנה והלכה תורה שבעל פה מא: עמ' כד-לב, תשס  
790.ברייטשטיין, אברהם מ' בענין לא תתגודדו ולא תסור עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' מד-מט  
791.ברקוביץ, אליעזר כוחם של חכמים סיני כרך פז תשם עמ' א-כה; ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 198-156  
792.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
793.דסברג, אורי הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 218-215  
794.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
795.הילביץ, אלתר עוד לפעילות יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח משום שהיתה השעה צריכה לכך סיני כרך צב תשמג עמ' קצג-רב  
796.הלוי, חיים דוד בגדר גזירת גזירות חדשות אחר חתימת התלמוד ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 22-18  
797.וייס, יעקב תוקפן של תקנות חכמים בתוך: רבנות וקהילה במשנת מרן ה'חתם סופר' זצ"ל, ירושלים תשמז עמ' נד-סח  
798.זולדן, יהודה למי הסמכות לגזור תענית ציבור בזמן הזה? שנה בשנה תשנה עמ' 268-280  
799.זולדן, יהודה האם תוקנו תקנות "ליום שאחרי" חורבן הבית השני אמונת עתיך 64 תמוז אב תשסה עמ' 19-27  
800.זלוטוביץ, אהרן בענין איסור משום גזרה הפרדס שנה נב חוב' ד טבת תשלח עמ' 15-13  
801.חרל"פ, יחיאל מיכל בדיני הזמה והוראת שעה [אוצר המשפט חלק א ערך 6238] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רכו-רלא  
802.יולס, אפרים אליעזר גדר כח חכמים לגזור גזירות המאור שנה נ חוב' ד ניסן-אייר תשנז עמ' 13-14  
803.לאו, ישראל מאיר הסמכות ההלכתית לגזור גזירות ולהתקין תקנות תורה שבעל פה כ תשלט עמ' עט-פט  
804.לוין, שרגא פייטל האם גוזרים גזירות בזמן הזה אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' כו-מח  
805.סרבניק, יהודה במהות 'לא פלוג' שבגזרות חז"ל שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 52-47  
806.פינצ'וק, משה הצורך בפרסומי מילתא בהלכות מחודשות עלון שבות גל' 130 תשרי תשנ"א עמ' 66-78  
807.פלק, זאב על מונחי משפט [ב: תקנה וגזירה] סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא  
808.פלק, זאב על גזירות שונות בשבת ומועד סיני כרך פא תשלז עמ' קעז-קפ  
809.פרידמן, אליהו אברהם כח חכמים כתלנו טו תשנד עמ' 326-347  
810.פרידמן, נתן צבי קוים לדמוקרטיה והלכה תחומין ד תשמג עמ' 258-255  
811.פרנקל, שמעון רבי יוחנן בן זכאי ובית דינו (סמכות לתקן או לבטל תקנות) כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רכא-רכז  
812.קופרמן, יהודה כל דתקינו רבנן כעין דאורייתא תיקון המעין כרך לב גל' ד תמוז תשנב עמ' 33-43, שם כרך לג גל' א תשרי תשנג עמ' 31-37  
813.קצב, מיכאל במהות תקנות חז"ל מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 41-36  
814.רובינשטיין, אליקים מי לה' אליו... והרגו איש את אחיו - על סכנת המדרון החלקלק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 65 כי תשא. תשסב 4 עמ'  
815.רוזנפלד, שלמה גדרי הוראת שעה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 9-14  
816.שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג   
817.שיראזי, אברהם ההיבט ההלכתי בענין עד מדינה [נתינת סמכות לרשות המחוקקת לדון משום "הוראת שעה" ו"מגדר מילתא"] בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' כד-ל  
818.שכטר, צבי כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' סח-עג  
819.שכטר, צבי בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' קצט-רה  
820.שלמון, דוד לשמור מרחק מחשבת חוב' נט אב תשם עמ' 10-7  
821.שפרבר, מיכאל לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל עלון שבות גל' 142 טבת תשנ"ה עמ' 111-116  
822.שרגאי, אליהו תקנות ומנהגים בישראל שנה בשנה תשמח עמ' 275-265  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > עקירת דבר מן התורה

 מחברכותרתספרביקורת
823.ברקוביץ, אליעזר הגדרת כוח חכמים לעקור דבר מן התורה סיני כרך עה תשלד עמ' רכז-רלח; ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 214-199  
824.גרשוני, יהודה אם יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום עשה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שמז-שס  
825.זולדן, יהודה 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' פרי הארץ גל' ו חשון תשמג עמ' 26-9  
826.זילברג, משה הסדר עם ההלכה באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 280-268  
827.ירחי, אהרן דבר המפורש בתורה להיתר אין כח בידי חכמים לאסור (המשך מנהר דע"ה ג) נהר דע"ה גל' ד סיון תשמד עמ' מ-מה  
828.לוי, יהודה עקירת דבר מן התורה ו'עת לעשות לה'' המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 30-20; קובץ חדושי תורה ופרפראות לחכמה א אייר תשמד עמ' 58-50  
829.מנצור, רועי האם גזירה דרבנן מפקיע דאורייתא בכורים ב תשנט עמ' תרכג-תרכז  
830.פישר, מיכאל בדין יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' טז-כ  
831.שכטר, צבי תקנת פרוזבול: הפקעת דבר מן התורה בקום עשה שערי צדק ב תשסא עמ' 13-20   

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > הפקעת ממון. 'הפקר בית דין הפקר'

 מחברכותרתספרביקורת
832.אפשטין, פנחס בעניין הפקעת הקדש ע"י הפקר בי"ד נר מערבי יא כסלו תשנד עמ' מד-מט  
833.בלידשטיין, אברהם צבי הפקר בית דין הפקר עלון שבות גל' 114 תמוז תשמו עמ' 31-21  
834.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין פעוטות מתנתן מתנה והפקר בית דין הפקר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' פה-קא  
835.כהן, חיים ה' הפקר בי"ד הפקר? - ירושת הארץ והפקעת מקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 35 מטות - מסעי תשסא 4 עמ'  
836.רדזינר, עמיחי הפקר בית-דין הפקר - במקורות התלמודיים סידרא טז תשס עמ' 111-133  
837.רוזיליו, ירון הפקר בית דין בקנין דרבנן אבני משפט יב תשע עמ' 105-124  
838.ריהוניאן, אריה הפקר בי"ד הפקר קול התורה גל' לח ניסן תשנה עמ' קנו-קנט  
839.שילר, נחשון אליעזר בענין הפקר בית דין הפקר בית אהרן וישראל גל' קכז תשרי-חשון תשסז עמ' נד-סד  
840.שלום, זכריה הפקר בית דין הפקר אור תורה שנה לא תשנט עמ' נ-ס, שם עמ' קיב-קכו, שם עמ' רו-רכג  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה'

 מחברכותרתספרביקורת
841.מסינה, מנחם 'אין גוזרים גזרה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה' תרביץ שנה נד תשמה עמ' 453-447  
842.שטיינפלד, צבי אריה 'צבור' ו'רב צבור' בתקנות בית-דין סיני כרך פה תשלט עמ' קנד-קעא  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו' וכו'

 מחברכותרתספרביקורת
843.בקשי-דורון, אליהו אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שא-שח  
844.גורביץ, אריה זאב בענין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו קול התורה חוב' ח ניסן תשמא עמ' טו-יט  
845.לוין, משה בענין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' כג-כו  
846.פרנקל, יצחק ידידיה 'אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין' הליכות גל' 109-108 כסלו תשמו עמ' 3-1  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו'

 מחברכותרתספרביקורת
847.אדלר, אלחנן אשר בענין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו בית יצחק לד תשסב עמ' 193-209  
848.טוביאס, משה מרדכי ברורים בענין דבר שבמנין אבן ישראל, בני ברק תשנו עמ' קעח-קפב  
849.כרמל, אריה; לוי, יהודה תקנות וגזירות שבטל טעמן המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 11-3; גל' ד תמוז תשמה עמ' 30-19  
850.לוין, אשר בענין דבר שנאסר במנין ויו"ט שני של גלויות המאור שנה לד חוב' ג שבט-אדר תשמב עמ' 21-16; דבר שנאסר במנין ובטל הטעם. הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 19-16  
851.פרנקל, שמעון שיקוליים מדיניים כגורם לביטול תקנות בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 57-61  
852.קלירס, יהודה ביטול הלכה באופן שבטל טעמה ברית אברהם קובץ ב סיון תשמג עמ' מ-מג; קובץ ג תשרי תשמד עמ' לז-מד  
853.קניגסברג, נועם האם אומרים גזירה שבטלה טעמה בטלה הגזירה?  מספרא לסייפא עלון 38 ניסן תשנא עמ' 62-68  
854.קפקה, יגאל האם כשבטל הטעם בטלה התקנה ? מגל יא תשנה עמ' 309-317  
855.שכטר, צבי בדין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 135-127  
856.שכטר, צבי בדין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קלג-קמ  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > גזרה לגזרה

 מחברכותרתספרביקורת
857.ברס, נתן בעניין גזירה לגזירה  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשעה- תשעח  
858.לוי, רועי גזירה לגזירה - עיון בסוגיות בשבת, ביצה וחולין מגל יג תשסב עמ' 213-226  
859.מרדכי, אהרן גדרי 'גזירה לגזירה' עלון שבות שבט תשלז עמ' 42-30  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > נימוקים לתקנות

 מחברכותרתספרביקורת
860.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
861.אנציקלופדיה תלמודית איבה כרך א עמ' רכח-רל (תפח-תצג במהד' ב) [אוצר המשפט חלק א ערך 807]  
862.בוגרד, אליעזר מפני דרכי שלום עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלז 109 עמ'  
863.הילביץ, אלתר לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח  
864.הלוי, א"א נגלה ונסתר בטעמי התקנות וההלכות דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 127-121  
865.הלוי, חיים דוד דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים תחומין ט תשמח עמ' 81-71  
866.הנקין, יהודה הרצל משום יישוב ארץ ישראל שנה בשנה תשמג עמ' 334-331  
867.סופר, עמוס 'מפני תרעומתן של מינים' סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז  
868.פלק, זאב להוציא מלבם של ביתוסים סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא  
869.פרדס, חיים מפני דרכי שלום ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 474-467  
870.רביצקי, אביעזר; הלוי, חיים דוד דרכי שלום ומעמדם של גויים לפי הרמב"ם: חליפת מכתבים עם הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז 255-285  
871.רובינשטין, שמואל תנחום תקנות שהתקינו חז"ל מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' ס-סו  
872.שינמן, פינחס מפני דרכי שלום בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 22-27  
873.שציפנסקי, ישראל דברים שאמרו משום ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 120-109  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תוקף תקנות הקהל

 מחברכותרתספרביקורת
874.אבינר (לנגנאור), אלישע לבירור תוקפן של תקנות הקהל מעליות עלון ג תשמג עמ' 20-12  
875.אבינר, שלמה כח הרוב קובץ לדרכה של קשת; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 113-111  
876.אוירבך, אברהם תשובה בענין חרם הקהל בקהלת בונא ישורון כ ניסן תשסח עמ' תשכה-תשכח  
877.אלון, מנחם תקנות הקהל ומשמעותן לחברה הקיבוצית חוק ומשפט והחברה הקיבוצית, ת"א תשכד; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 105-104  
878.אלון, מנחם סמכות ועצמה בקהילה היהודית: פרק במשפט הצבורי העברי שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 34-7  
879.אלון, מנחם עקרונות-יסוד בדרכי החקיקה במשפט העברי קובץ לזכרו של ראובן ברקת, ירושלים תשלז עמ' 138-130  
880.אלון, מנחם שלטון הקהילה ויחסי יחיד וצבור במשפט העברי שנה בשנה תשלח עמ' 237-209  
881.אלון, מנחם דרכי היצירה ההלכתית בפתרונן של בעיות חברה ומשפט בקהילה ציון שנה מד תשלט עמ' 264-241  
882.אליעזרוב, יעקב מעביד החורג ממנהג המדינה תחומין כ (תשס) 71-77  
883.אנציקלופדיה תלמודית חרם (חרמי ציבור) כרך יז עמ' שמג-שעח  
884.אריאל, יגאל המושב לאור ההלכה (יחסי האגודה - והחבר) תחומין ו תשמה עמ' 262-252  
885.אריאל, יעקב המשפט הצבורי במושב הדתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 30-7  
886.בקשי-דורון, אליהו הרשויות המקומיות ותקנות הישוב בהלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קיד-קכב; סמכות הרשויות המקומיות בהלכה. בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שלב-שלח  
887.בר, א' משה פיצויים אישיים ששולמו לחבר מושב שיתופי תחומין כ (תשס) 100-106  
888.גוטנמכר, דניאל פסיקת הלכתית ציבורית ומושג הדמוקרטיה הגיון ג תשנו עמ' 59-74  
889.גולדברג, יוסף טובי העיר (הלכות נבחרי צבור, תקנות צבור, יחיד וצבור) ירושלים תשס תקסט עמ'  
890.גולדברג, יוסף הסכמת אדם חשוב בתקנות הציבור דברי משפט ח תשס עמ' רטז-רכג  
891.דמביצר, חיים נתן תוקפן של תקנת הקהילות קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' ק-קז  
892.דסברג, אורי ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
893.הירש, שמשון רפאל יחיד הרוצה לפרוש מקהילה שבעירו ובענין תקנת הקהילות ועצמאותן מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' טז-כא  
894.הכהן, אביעד למען ענתו בסבלתם - פרשנות דווקנית של דיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 239 שמות תשסו 4 עמ'  
895.טיילור, נחמיה מזכירות הישוב והלכותיה תחומין ט תשמח עמ' 115-103  
896.כהן, יוסף כח בי"ד ומוסדות הציבור בתקנות לשינוי דיני ירושה דברי משפט ח תשס עמ' שעו-שצא  
897.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק א ערך 823] תורה שבעל פה כ תשלט עמ' קח-קכח  
898.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק ב ערך 471] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' נט-פ  
899.ליפקין, בנימין שיטות הראשונים בתקנת הקהל [אוצר המשפט חלק א ערך 824] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' פא-צא  
900.נחלון, אהרון קהל ותקנות קהל בתורתם של הגאונים ירושלים תשסא 189 עמ'  
901.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; הגוף המתקין תקנות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 178-142  
902.נחלון, אהרן סמכות הצבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים תשלה 74 עמ'  
903.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; מהותן המשפטית של תקנות הקהל שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 326-271  
904.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
905.נמדר, אהרן תקנות הקהל: פרוצדורה ונוהלי חקיקה (עפ"י חכמי שאלוניקי במאה הט"ז) מחקרי משפט ב תשמב עמ' 203-180  
906.עמיחי, יהודה הליכות הנהגת מושב שיתופי ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 194-174  
907.עמנואל, שמואל תוקפן ההלכתי של החלטות האסיפה להגבלת הוצאות חתונה השלהבת שלנו מס' 568 אלול תשמג; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 109-107  
908.פלדמן, אריה האם ניתן לדעת הר"ן לכוף את בני העיר להתנהג על פי פסקי הרמב"ם הדרום חוב' סג אלול תשנד עמ' 47-49  
909.פרל, גדעון סמכות ועד מקומי מול זכות הפרט שערי צדק א תשס עמ' 251-256  
910.פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף היחס להעלמות מס במשפט העברי מגל יא תשנה עמ' 237-296  
911.קוק, שמחה תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו  
912.קפלן, יחיאל ש' תועלת הציבור דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' כז-צא  
913.קפלן, יחיאל ש' קבלת הכרעות בקהילה היהודית לדעת רבינו תם להלכה ולמעשה ציון שנה ס תשנה עמ' 277-300  
914.רכניץ, עדו סמכות הקהל לתקן תקנות כסמכות בית דין משפטי ארץ א תשסב עמ' 524-509  
915.שטיפנהולץ, יחזקאל ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
916.שפיץ, צבי מעמדו וסמכויותיו של הועד ושל הרב במושב שיתופי ובישוב קהלתי אוריתא גל' יח תשנו עמ' ריט-רכא  
917.שפירא, אברהם אלקנה כהנא בעניין תקנות וגזרות הקהל שנה בשנה תשן עמ' 161-169   
918.שרמן, אברהם ח' דמוקרטיה ושלטון הקהל במקורות ההלכה שנה בשנה תשנח עמ' 215-222  
919.שרמן, אברהם ח' הכרעת רוב בתקנות קהל רובו מתוך כולו שערי צדק א תשס עמ' 239-250  
920.שרמן, אברהם ח' מנהג מדינה ביחסי עובד מעביד [ויתור על זכויות המגיעות לעובד בחוק] תחומין יח (תשנח) 236-247  
921.תא שמע, ישראל מ' מה היא חשיבותו של "בית דין חשוב"? - עיון היסטורי במושג משפטי עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 335-345  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות שונות - עד חתימת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
922.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
923.איזנברג, יהודה היאחזות בארץ בימי משבר: תקנות רבי יוחנן ותלמידיו לחיזוק היישוב בארץ ישראל בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 52-66  
924.אפשטין, יעקב תנאי יהושע בן נון בימינו חבל נחלתו ב תשסב עמ' 334-338  
925.ארנרייך, משה תקנת נגזל - במזיק במסור ובדינא דגרמי חמדת הארץ א תשס"א עמ' 47-62  
926.בלטר, חיים בענין תקנת משיכה בלקוחות עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 45-37  
927.בן שחר, מתניה טעמים לעירובי חצרות המעין כרך מא גל' ג ניסן תשסא עמ' 33-46  
928.בקשי-דורון, אליהו תקנות נגד מותרות ויוקר השערים תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נ-נז  
929.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
930.גולדברג, אברהם שמונה-עשר דבר של בית שמאי ובית הלל מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 225-216  
931.גורטלר, נחום שמואל נכסי מלוג ותקנת אושא בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רעח-רצ  
932.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול ? (לתולדות ביאורה של תקנת הלל) שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ'  
933.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
934.ולר, שולמית אחת מתקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל בגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלה 91 עמ'  
935.זעפרני, שמואל עיונים בתקנות ריב"ז לאחר החורבן המאיר לארץ גל' 12 אב תשנח עמ' 14-28  
936.ינקלביץ, רפאל פיתן . מהלכות של עמעום הוא. סיני כרך פז תשם עמ' מח-נד  
937.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
938.כץ, אריה בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 248-269  
939.לב, צבי תקנות יהושע וחוקי התנועה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 159-163  
940.לב, צבי תקנות רבן יוחנן בן זכאי ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 251-257  
941.לטנר, רפאל תקנת מזונות כשהגיע הזמן ולא נשאו שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 122-119  
942.סופר, עמוס 'מפני תרעומתן של מינים' סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז  
943.סט, אריה שומא הדרא - פדיון הקרקע או פירעון החוב? חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 136-140  
944.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
945.עמינח, נח תקנות יהושע בן נון שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 327-301  
946.עמינח, נח תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
947.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
948.פלק, זאב שתי תקנות קדומות [שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם; הבועל ארמית קנאים פוגעים בו] דעות גל' מו תשלז עמ' 58-56  
949.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
950.פרדקין-חבס, אפרת תקנות רבי המתייחסות לתחומי ארץ ישראל עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 112 עמ'  
951.ציון, עזריאל בנה על שטח חבירו בשוגג האם חייב לסתור הכל או סגי בתשלום מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תמא-תמו  
952.קרפף, אלימלך מ' תקנת אושא דאל יבזבז יותר מחומש קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קכד-קל  
953.רוט, אליהו ביאור תקנת שלמה ובית דינו בערובי חצירות קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' עז-פא  
954.רוטמן, שרגא בדין תקנת מריש הגזול בסוכה אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' תמח-תנ  
955.רקובר, נחום דין ו'תנאי בית דין' בהצלת רכוש ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תכד-תלה  
956.רקובר, נחום תקנת השבים מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 135-144  
957.שטיינפלד, צבי אריה לאיסור שמן של גויים תרביץ שנה מט תשם עמ' 277-264  
958.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
959.שטיינפלד, צבי אריה הגזירות על תינוק גוי ועל בנותיהן לדעת רב נחמן בר יצחק בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 42-25  
960.שטיינפלד, צבי אריה למשמעו של האיסור על תבשילי גויים סידרא ב תשמו עמ' 143-125  
961.שטיינפלד, צבי אריה לאיסור פת של גויים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 35-31  
962.שציפנסקי, ישראל תקנות משה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 88-67  
963.שציפנסקי, ישראל תקנות יהושע אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 290-261  
964.שציפנסקי, ישראל יוחנן כהן גדול ותקנותיו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 61-34  
965.שציפנסקי, ישראל תקנות רבן יוחנן בן זכאי אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 164-148 ,35-23  
966.שציפנסקי, ישראל תקנות עזרא אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 304-283  
967.שציפנסקי, ישראל תקנות אנשי כנסת הגדולה אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 137-98  
968.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317  
969.שרבאני, מאיר בדין חנוני על פנקסו וברי ע"י אחר מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכ-שכג  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
970.אוירבך, שלמה זלמן בענין רופא שנקרא לחולה מסוכן אם מותר לחזור לביתו בשבת מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכג-קלא  
971.אנציקלופדיה תלמודית חרם דרבנו גרשם (חדר"ג) כרך יז עמ' שעח-תנד; תשנז-תשעב  
972.בארי, אברהם תקנות ו'מעין תקנות' בתקופת הגאונים ממזרח וממערב א תשלד עמ' 293-285  
973.בלוי, שמואל דב בענין מראית עין בית אהרן וישראל גל' פז שבט-אדר תשס עמ' לא-לד  
974.ברודי, ירחמיאל כלום היו הגאונים מחוקקים? שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 316-281  
975.גולדשמידט, שמואל מראית עין בצנעה ובפרהסיא בהלכה בשדה חמ"ד שנה לא חוב' ה-ו תשמח עמ' 40-36  
976.הלפרין, מרדכי 'כל היוצאין להציל חוזרין למקומן?' בדרך אפרת עלון סיון-תמוז תשם עמ' 58-46; אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 21-12. ולדמן, מנחם: שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 67-66; הערת העורך [הלפרין, מרדכי]: שם עמ' 68 
977.הלר, יוסף; הלוי, אברהם גזירה שלא נתפשטה בכל ישראל הדרת מלך ד אדר א תשמו עמ' קיב-קיח  
978.ולדמן, מנחם כל היוצאים להציל חוזרין למקומם תחומין ג תשמב עמ' 48-38  
979.כהן, משה מראית העין אהלי חיים, לזכר ר' אליהו חיים שפירא, ירושלים תשנא עמ' קסז-קעג  
980.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו תחומין ג תשמב עמ' 241-238  
981.ליפקין, בנימין סילוק מזכויות משפטיות בני בנימין ירושלים תשנו עמ' קעב-ר  
982.מירליש, משלם זלמן תשובה בענין ספק תקנת שו"ם מוריה שנה כא גל' ה-ו אדר ב תשנז עמ' יד-יח  
983.ניימן, שלמה בגדר איסור מראית העין מהדרין חוב' יב אלול תשנז עמ' כח-מ  
984.עמנואל, יוסף חיים תקנות שתיקנו הנביאים המעין כרך מא גל' ג ניסן תשסא עמ' 25-32  
985.פיינשטיין, משה היוצאין להציל בשבת מתי מותרין לחזור למקומן תחומין א תשם עמ' 23-13  
986.פיינשטיין, משה אם יש לחברת הצלה לסדר בשבת שתהא החזרה ע"י נכרי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' נג-נו  
987.פיקסלר, אלישע מראית עין - לבירור שיטות רש"י ותוספות ממעיין מחולה גל' 7 תשרי תשנט עמ' 36-48  
988.קופמן, יצחק דברי חכמים בעקבות דברי התורה כתלנו טו תשנד עמ' 574-586  
989.קליין, מרדכי בדין מראית עין באיסור דרבנן והמסתעף מזה עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' סז-עח  
990.רות, אברהם נפתלי צבי החרם בדבר קריאת איגרת שלא ברשות אודים כרך ז-ח תשלח-תשלט עמ' 18-14   
991.ריבלין, יוסף השתקפותם של תקנות ומנהגים בנוסחאות השטר מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 217-233  
992.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  
993.שיינברג, חיים פנחס בדין חזרת היוצא להציל הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קכד-קלג  
994.שכטר, צבי מלאכות דרבנן וגזירות אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 286-273  
995.שכטר, צבי הגדרת ענין 'אי אפשי בתקנת חכמים' אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 67-62  
996.שכטר, צבי הגדרת ענין "אי אפשי בתקנת חכמים" ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפח-קצא [ראה אוצר המשפט ח"ב ערך 524]  
997.שכטר, צבי בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 58-67  
998.שרמן, אברהם תקנת קבלת פסולי עדות בעניני אלימות שבין בני זוג [פסק דין] צהר ז תשס עמ' שי-שכב  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הערמה משפטית

 מחברכותרתספרביקורת
999.אטלס, שמואל הערמה ובדייה נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 304-265  
1000.אנגלרד, יצחק קניא דרבא, המזבח של ניקולאוס והשלשלת של דוד המלך; לבעיית ההערמה בשבועה תרביץ שנה נב תשמג עמ' 609-591  
1001.ברקוביץ, אליעזר הערמה ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 131-118  
1002.בשן, דליה הפרוזבול: בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית אקדמות גל' טו חשון תשסה 165-192  
1003.גולדברג, זלמן נחמיה להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג  
1004.דסברג, אורי הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 218-215  
1005.וולף, אודי על ה"הערמה" - עקיפת החוק באמצעות החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 42 כי תבוא תשסא 4 עמ'  
1006.זייבלד, חיים אי שרי לעשות תחבולות כדי להיפטר מקיום מ"ע ברה כחמה; לע"נ הרבנית רוחמה הינדל ברים, ירושלים תשס עמ' שפז-שצד  
1007.חדד, דניאל קנוניה, מרמה והערמה משפטית - בין פרקטיקה מסחרית לגיטימית לנורמה פסולה מגל יד תשס"ד עמ' 244-296  
1008.טייטלבוים, יקותיאל יהודה בענין הערמת מכירה לעכו"ם במלאכת שבת האהל שנה כג חוב' ב סיון תשלז עמ' א  
1009.מאיר, אשר היבטים כלכליים וערכיים של עקיפת איסור ריבית בד"ד 3 תשנו עמ' 27-43   
1010.מזרחי, מרדכי אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה נשואה לו ב"פיקציה" האם כשרה היא לכהן בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 61-63  
1011.עובדיה, מוטי הערמה קטורת הלבונה תשנו עמ' 153-155  
1012.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
1013.פלאי, פנחס הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414 
1014.רוזן, ישראל על "הערמות" כמדיניות הלכתית אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 113-121  
1015.רוזן, ישראל הערמות הלכתיות כתקנות ציבור תחומין כא (תשסא) 209-222  
1016.שילה, שמואל ההערמה בתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 355-309  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1017.אבנרי, נחמיה (עורך) סוגיות בתורת המשפט העברי (קובץ מקורות) מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 199 עמ'  
1018.אזואלוס, שמעון הגיגים על יושר אישי במקרא שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9  
1019.איזנהנדלר, יחיאל תורת משה - מוסר ומשפט כפר חב"ד תשלח 144 עמ'  
1020.אלבק, שלום משפט ומוסר במסורת ישראל מחקרי משפט א תשם עמ' 57-40  
1021.אלון, מנחם הדין, האמת, השלום והפשרה (על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה) מחקרי משפט יד חוב' 2 תשנח עמ' 269-341  
1022.אריאל, יעקב המוסר, האמונה ומדיניות השלום ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 211-205  
1023.אריאל, יעקב הפרת פקודה משום מצוה או שקולים מוסריים תחומין ד תשמג עמ' 179-173  
1024.אריאל, יעקב חרבות ואתים (מוסר ומלחמה) תחומין ד תשמג עמ' 192-189  
1025.אריאל, יעקב המוסר המלחמתי בתורה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 90-80  
1026.אריאל, יעקב היחס בין מוסר וחוק בהלכה ובחסידות פרי עץ הגן ב תשס עמ' 221-234  
1027.אריאל, יעקב החוק והמוסר הטבעי צהר ב חורף תשס עמ' 51-70  
1028.בן מנחם, חנינה דין ויושר האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 3. רעננה תשסו 129 עמ'  
1029.הכהן, אביעד לא איש אל ויכזב, בן אדם ויתנחם" - על קיום הבטחות - בין משפט למוסר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 322 בלק תשסח 4 עמ' ELEP, ABJSD 17782 a01b09c01 ח"ג # סינקלר, דניאל מוסר ומשפט טבעי במשפט העברי, אכילת בשר אדם כמשל פרשת השבוע, משרד המשפטים לשוננו שנה סא תשנח עמ' 187-190  
1030.ברקוביץ, אליעזר כוחה המוסרי של ההלכה ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84  
1031.ברקוביץ, אליעזר כוחו של מוסר; גדול כבוד הבריות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 117-105  
1032.ברקוביץ, אליעזר המוסר וההלכה בדיני אישות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 155-132  
1033.דובשני, מנשה עיקרי המוסר במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267  
1034.הכהן, אביעד מוסר ומלחמה - ביבליוגרפיה נבחרת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 256-252  
1035.הכהן, אביעד כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא - דין ומוסר, אתיקה ויושר במשפט ומחוצה לו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 226 האזינו תשסו  
1036.ויס, אשר זליג משפט המוסר בדיני הממונות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' יב עמ' עג-פד  
1037.כהן, חיים הרמן אינדיבידואליזציה של הצורך עם סוציאליזאציה של היושר דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כרך ה חוב' 12 תשלו 16 עמ'  
1038.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מלחמה ומוסר תחומין ד תשמג עמ' 183-180  
1039.ליכטנשטיין, אהרן מוסר והלכה במסורת היהודית דעות גל' מו תשלז עמ' 20-5  
1040.ליכטנשטיין, אהרן הלכה והלכים כאושיות מוסר: הרהורים מחשבתיים וחינוכיים ערכים במבחן מלחמה: מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 24-13  
1041.ליכטנשטיין, אהרן; ליאור, דב; חסדאי, יעקב; כהן, שאר-ישוב מוסר ומלחמה תחומין ד תשמג עמג 188-184  
1042.מאיר, משה דת ומוסר (לקראת סינתזה) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 49-85  
1043.מיקלישנסקי, י"ק בין משפט ומוסר (מתוך מסת מחקר) הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 235-234  
1044.מלמד, עזרא ציון משפט ומוסר בחיי עם ישראל ספר שלום סיון, ירושלים תשם עמ' 302-287  
1045.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות הליכות גל' 65 תשרי תשלה עמ' 34-33  
1046.נריה, משה צבי משפטיו לישראל תחומין ב תשמא עמ' 231-213  
1047.עמיאל, משה אביגדור הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו [אוצר המשפט חלק א ערך 877] בין אדם לחברו - מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 83-1  
1048.פדרבוש, שמעון המוסר והמשפט בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 883] מהד' חדשה עם הוספות, ירושלים תשלט 203 עמ'  
1049.קירשנבאום, אהרן נסיון פלילי והמזל שבמוסר (moral luck) במקורות היהדות מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 97-175  
1050.רביב, ישראל ההלכה והמוסר שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 46-38  
1051.רבינוביץ, אברהם צבי שיקולים מוסריים בנושא המלחמה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 53-41  
1052.רוזנפלד, בן-ציון מקומן של הלכות דעות בשולחן ערוך שנה בשנה תשסב עמ' 129-143  
1053.שגיא, אבי תכונות המוסריות של האל בספרות ההלכתית ומעמדו של המוסר בהלכה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 261-286  
1054.שוורץ, אליהו לא תקרבו לגלות ערוה - אכיפת מוסר במערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 118 אחרי-מות תשסג 4 עמ'  
1055.שויצקי, צפורה מעמדו של המוסר במסגרת היהדות בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ב תשנז עמ' 31-41  
1056.שטיינברגר, ישעיה א' צו המצפון כ'מחייב' הלכתי ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 205-201  
1057.שציפנסקי, ישראל עיונים במוסר היהדות אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 28-1  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > דיני יושר

 מחברכותרתספרביקורת
1058.קירשנבאום, אהרן דיני היושר במשפט העברי (מחקר השוואתי לשם הנחת תשתית עיונית) דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 54-43  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > לפנים משורת הדין

 מחברכותרתספרביקורת
1059.אונגר, ירון למען תלך בדרך טובים - על הפסיקה לפנים משורת הדין משפטי ארץ א תשסב עמ' 488-442  
1060.בן שמעון, שלמה כפייה על לפנים משורת הדין שערי צדק ה תשסד עמ' 123-133  
1061.בקשי-דורון, אליהו בגדר לפנים משורת הדין בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רצח-שא  
1062.בקשי-דורון, אליהו חיוב אדם חשוב לפנים משורת הדין שערי צדק א תשס עמ' 131-137  
1063.ברוידא, עובדיה לפנים משורת הדין מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רכו-רמה  
1064.ברין, שלמה בענין שומא הדר ולפנים משורת הדין עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 109-95  
1065.הלוי, חיים דוד פשרה לפנים משורת הדין שנה בשנה תשנד עמ' 177-187  
1066.וינרוט, אברהם כופין על "לפנים משורת הדין" סיני כרך קכח תשסא עמ' עב-עח  
1067.וינרוט, אברהם כופין על "לפנים משורת הדין" קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 472-480  
1068.חיגר, משה צדק ומשפט (ערכו של 'לפנים משורת הדין' במשפט העברי) נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קמו-קסב  
1069.טל, צבי לפנים משורת הדין קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 112-116  
1070.יעקבי, רפאל ועשית הישר והטוב בעיני ה' - שורת הדין ולפנים משורת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 218 ואתחנן תשסה 4 עמ'  
1071.מלצר, רפאל צבי יהודה לפנים משורת הדין קובץ תורני בית דוד תשס עמ' קלט-קמד  
1072.מלצר, רפאל צבי יהודה לפנים משורת הדין בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' קלט-קמד  
1073.ניומן, י' יעקב מושגים של 'לפנים משורת הדין' בתלמוד שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' ריד-רכה  
1074.קליינמן, רון יכולת הכפייה על הציבור לנהוג לפנים משורת הדין מגל יב תשנח עמ' 349-358  
1075.רוזנר, משה לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין; ביאור בגדר 'לפנים משורת הדין' אבקן 4 [תשלט] עמ' 3-2  
1076.רוט, ישראל לפנים משורת הדין - משמעותו שמעתין גל' 104-105 תשנא עמ' 89-93  
1077.שחור, ישראל לפנים משורת הדין ארחות 40 ערב פסח תשנד עמ' 29-31  
1078.שטינהרטר, שלמה בענין גזלן ומלוה בריבית הבאים לצאת ידי"ש אוצרות ירושלים א תשנט עמ' נב-נה  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > 'ועשית הישר והטוב'

 מחברכותרתספרביקורת
1079.ארטין, רבקה ועשית הישר והטוב; המקור לדינא דבר מצרא והשתלשלותו עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 502 עמ'  
1080.גרוזמן, מאיר לעשות הטוב והישר המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנח עמ' 68-80  
1081.גרין, יוסף יושר ודין בהלכה - בירור ההוראה של 'ועשית הישר והטוב' שמעתין שנה כא גל' 77 שבט ניסן תשמד עמ' 31-21  
1082.הופמן, יקותיאל לענין ועשית הישר והטוב הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 82-93  
1083.טליה, יצחק 'ועשית הישר והטוב' ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 132-119  
1084.פלק, זאב מהו "הישר בעיני ה'"? בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 86-89  
1085.רובינשטיין, אליקים כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' א-להיך - על היושר כערך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 39 עקב תשסא 4 עמ'  
1086.שביב, יהודה למשמעות הביטוי "רוח חכמים נוחה" סיני כרך קטו תשנה עמ' קסב-קסה  
1087.שפירא, ישעיהו 'ועשית הישר והטוב' הציונות הדתית, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים תשלד עמ' 133-129; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 449-445  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > דרכי נועם

 מחברכותרתספרביקורת
1088.ברקוביץ, אליעזר כוחה המוסרי של ההלכה ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84  
1089.בשן, אליעזר 'דרכיה דרכי נועם'; עיון בתשובותיהם של חכמי המזרח והמגרב משנת קנ"א עד המאה הי"ח דעות גל' מח תשם עמ' 176-171  
1090.לוי, יהודה 'דרכיה דרכי נועם' - מקור להלכה המעין כרך כא גל' א תשמא עמ' 38-33  
1091.ניומן, יעקב ואהבת לרעך ירושלים תשמה 297 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > משנת חסידים

 מחברכותרתספרביקורת
1092.הרמן, דב חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'  
1093.וילמן, פנחס מידת חסידות כיצד? סיני כרך פו תשם עמ' רסח-רעד  
1094.חמיאל, חיים י' ייחודם של "חסיד" ושל "גמילות חסדים" שנה בשנה תשמט עמ' 372-379  
1095.מנטל, חיים דוב חסידות קדומה מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60  
1096.נאמן, יהודה נביאים ראשונים, 'חסידים ראשונים' והבעש"ט שנה בשנה תשס עמ' 239-259  
1097.ספראי, שמואל משנת חסידים בספרות התנאים [אוצר המשפט חלק א ערך 909] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 160-144  
1098.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
1099.פרנקל, יצחק ידידיה משנת חסידים בנתיבי חסד ואמת תשלה עמ' 13-15  
1100.פרנקל, שמעון משנת חסידים כמושג הלכתי בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 65-72  
1101.רוזנברג, חננאל משנת חסידים ראשונים שיר למעלות ד תשסב עמ' 103-117  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1102.אסולין, דוד; זוהר, צבי הלכה, רפואה ומוסר: עיון בתפיסת עולמו ההלכתית של הרב יוסף משאש המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 74-102  
1103.אפשטין, יעקב תפיסה בבא לצאת ידי שמים חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 294-303  
1104.אררט, ניסן ואלה המשפטים מערכת של ערכים סמויים בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 65-73  
1105.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
1106.ברוידא, נחום יצחק כיצד מרקדין לפני הכלה [שיטת בית שמאי מול שיטת בית הלל] מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רמו-רנו  
1107.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות [אוצר המשפט חלק א ערכים 7308 ,916] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 278-264  
1108.טשארנעט, משה פרץ בענין חיוב לצאת ידי שמים בקנס בזמן הזה קובץ בית אהרן וישראל גלק קמ כסלו-טבת תשסט עמ' כח-כט  
1109.לאו, ישראל מאיר אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק  
1110.סגל, שלום מרדכי ה"תור" בהלכה צהר ד תשנט עמ' קע-קעה  
1111.פולק, יוסף סחר בנשק, מדינת ישראל וההלכה דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ט-כה  
1112.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת: חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53; אררט, ניסן, "מסר משפטי ו"מסר מקראי". בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 208-218  
1113.קוסמן, אדמיאל בין ציות לחוק לבין "מעשה-הבא-מן-הלב": הלכה, מגיה ודיאלוג מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 219-247  
1114.קורן, יצחק דב מוסריות בהלכה - ג'נוסייד, צו אלוהי, והנמקה הלכתית אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 41-54  
1115.קורן, יצחק דב מוסריות בהלכה - ג'נוסייד, צו אלוהי, והנמקה הלכתית אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 41-54  
1116.רבינוביץ, שלמה והלכת בדרכיו - על מידת הרחמים במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 89 כי תבא תשסב 4 עמ'  
1117.רוזנברג, יהושע מנחם כאשר ה'אמת' מתנגשת עם ערכים אחרים בשדה חמ"ד שנה מד חוב' א-ג תשסא עמ' 77-84  
1118.רונצקי, אביחי מוסר ומלחמה המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 217-227  
1119.ריבלין, יוסף רוח חכמים - על פרשנות חז"ל לדבר משנה סיני כרך קה תשן עמ' נג-עא  
1120.רקמן, מנחם עמנואל הערך 'חסד' בהשקפת עולמנו שנה בשנה תשמא עמ' 242-233  
1121.שביב, יהודה מנקיות דעת להלכה רווחת סיני כרך קז תשנא עמ' רנה-רסד  
1122.שגיא, אבי עונשו של עמלק: דרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של המוסריות במסורת היהודית רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 447-510  
1123.שפרן, יגאל מי המחליט בשאלות של אתיקה רפואית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסא עמ' 73-83  
1124.תמרי, מאיר קביעת קריטריונים להתנהגות מוסרית בעסקים בד"ד 6 תשנח עמ' 57-68  
1125.תמרי, מאיר חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות) בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70  

א. יסודות ההלכה ומהותה > אגדה והלכה. מחשבה והלכה. קבלה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
1126.אברמסון, שרגא רב סעדיה גאון והזהר בצרון כרך ז (סדרה חדשה) חוב' 26 אייר-תמוז תשמה עמ' 39-35  
1127.אוקס, דוד שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 28-25  
1128.אידל, משה ר' משה בן נחמן - קבלה, הלכה ומנהיגות רוחנית תרביץ שנה סד תשנה עמ' 535-580  
1129.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כח-נא  
1130.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה המאיר לארץ גל' 13 אלול תשנח עמ' 7-32  
1131.אלמוג, שולמית משפט וספרות, הלכה ואגדה מחקרי משפט יג חוב' 2 תשנז עמ' 413-440  
1132.אנגלרד, יצחק הרהורים על 'ליקוטי הלכות' מבית מדרשו של רבי נחמן מברסלב שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 43-29  
1133.ארזי, אברהם שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אליעזר בן הורקנוס שנה בשנה תשמו עמ' 187-177  
1134.בלידשטיין, יעקב משהו על המימד האידיאולוגי של פירושי רבנו חננאל לתלמוד סידרא טו תשנט עמ' 5-11  
1135.בלידשטיין, יעקב 'ואנא לא קייצנא [...] מר אי ניחא ליה ליקוץ': לערכי הלכה ואגדה בסוגיה תלמודית אחת, דיאלקטיקה או קונפליקט? שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 139-145  
1136.בניהו, מאיר ויכוח הקבלה עם ההלכה (למראשיתו בספרד והמשכו והתעצמותו באיטליה במאה הי"ו) דעת חוב' 5 קיץ תשם עמ' 115-61  
1137.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיה למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-122  
1138.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיא למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-121  
1139.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב"ם (ביבליוגרפיה מוערת) דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 53-84; שם חוב' 26 חורף תשנא 61-96  
1140.הכהן, מרדכי אגדה והלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 934] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 27-7  
1141.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
1142.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
1143.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים: עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית סידרא יח תשסג עמ' 27-39  
1144.הרטמן, דוד הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה ת"א תשם 233 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307 
1145.וולפיש, אברהם איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של התוספתא היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 309-345  
1146.ויגודה, מיכאל עין תחת עין - ממון - בין הפילוסופיה למשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 109 משפטים תשסג 4 עמ'  
1147.ויגודה, מיכאל יציאת מצרים ואיכות הסביבה - היבטים פילוסופים ומשפטיים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 12 בא תשסא 4 עמ'  
1148.ועקנין, רפי על אותנטיות ורלוונטיות בלימוד תורה (הלכה ואגדה) אקדמות גל' טו חשון תשסה עמ' 95-110  
1149.זילבר, ליאור ערוב נגלה ונסתר (לבירור שיטתם של החתם-סופר והרצי"ה) צהר י אביב תשסב עמ' 79-88  
1150.זילבר, עזריאל חיים סיפור מדרשי לאור ההלכה (קנה חורבה ומצא בה אוצר) ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 235-250  
1151.מרינברג, איתי הכל כמנהג המדינה": עיון ביחסי שוכר ופועלים - הלכה ואגדה מגיבות זו לזו משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 87-114 OYJQBYC, AJ[J 17730 a01b10 ח"ג # ששון, גלעד סיפור האגדה של חז"ל כמקור היסטורי לצורך פסיקת הלכה המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 264-276 ZZFP, CMSD 17731 a01b07c המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 18-28  
1152.חלמיש, משה הנהגה מן הקבלה בספרות ההלכה ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 165-161  
1153.חלמיש, משה מצות צדקה מקבלת צפת ואילך ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 185-169  
1154.חלמיש, משה קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו דעת חוב' 21 קיץ תשמח עמ' 102-85  
1155.חלמיש, משה קבלה והלכה: השתקפותן בפסיקה של אחד מגדולי החכמים במאה העשרים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 601-613  
1156.חלמיש, משה משהו על 'היגיון' במערכת יחסי קבלה והלכה בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 537-550  
1157.חלמיש, משה הקבלה בפסיקה של הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 205-214  
1158.חלמיש, משה הנחת תפילין של יד בישיבה: לשאילת מעמדו ההלכתי של הזוהר דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ג כרך שני ירושלים תשנד עמ' 125-131  
1159.טברסקי, יצחק סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179  
1160.יוסף, יצחק הנהגות האר"י בהלכה תחומין ל' תשע עמ' 389-412  
1161.כגן, צפורה הלכה ואגדה כצופן של ספרות ירושלים תשמח 159 עמ'  
1162.כגן, צפורה הלכה ואגדה - ההקשר הפרדוקסלי מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 213-218  
1163.כהן, אשר היתר הלכתי בסבך עימות אידיאולוגי, פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 529-545  
1164.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
1165.כץ, יעקב יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 74-57; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 69-52  
1166.כץ, יעקב הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים דעת חוב' 7 קיץ תשמא עמ' 68-37; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 101-70  
1167.כץ, יעקב הכרעות הזוהר בדבר הלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 422-405; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 51-34  
1168.כץ, יעקב הלכה וקבלה; מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית ירושלים תשמד 396 עמ'  
1169.כרמי, שלום שויתי ה' לנגדי תמיד וגו', לדרכו של הרמב"ם בהלכה ובמחשבה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תכז-תל  
1170.לאו, בנימין 'התכבדו מכובדים' - על הלכה, קבלה ותודעה דתית גרנות חוב' 1 סיון תשסא עמ' 25-37  
1171.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
1172.ליבוביץ, יהושע התנהגות הרופא האידיאלי; 'קרטנא אסיא' כמתואר בספר הזוהר קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 121-111  
1173.ליבוביץ, ירון הלכה וקבלה - השתקפות הקבלה אצל הרב עובדיה יוסף מגל יד תשס"ד עמ' 297-319  
1174.ליפשיץ, ברכיהו אגדה ומקומה בתולדות תורה שבעל-פה שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 233-328  
1175.ליפשיץ, ברכיהו אגדה" ומקומה בתולדות תורה שבעל-פה שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 233-328  
1176.משאש, שלום מחלוקת הזוהר עם הפוסקים אור תורה שנה יד תשמב עמ' תקכ-תקכו. מע"ט דב"ש: שם שנה טו תשמג עמ' כח-לז 
1177.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
1178.סופר, יעקב חיים בענין דעת מרן ז"ל שהלכה כמקובלים נגד הפוסקים זכור לאברהם תשנו עמ' לג-נב  
1179.סילמן, יוחנן היקבעויות הלכתיות בין נומינאליזם וריאליזם - עיונים בפילוסופיה של ההלכה דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' רמט-רסו  
1180.צוריאל, משה 'אין למדין מן האגדות' מספרא לסייפא עלון 18 כסלו תשמה עמ' 24-7   
1181.קדוש, מאיר הפסיקה הקבלית בספרות השו"ת מהמאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-17 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 407 עמ'  
1182.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
1183.קוסמן, אדמיאל בין ציות לחוק לבין "מעשה-הבא-מן-הלב": הלכה, מגיה ודיאלוג מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 219-247  
1184.קריב, אברהם ההלכה בעיני האגדה שנה בשנה תשלו עמ' 219-207  
1185.רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86  
1186.רוזנק, אבינועם אגדה והלכה (הרהורים על מגמות בהגות ובמחקר הפילוסופיה של ההלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 285-312  
1187.רזיאל, משה אין למדין מן ההגדות ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 85-81  
1188.רצבי, שלום הרב חיים דוד הלוי - הלכה והגות: עיון בשאלת ניתוק חולה הנוטה למות ממכונת הנשמה מלאכותית יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 287-310  
1189.רקובר, נחום כלל ישראל - פילוסופיה ומשפט תחומין טז (תשנו) 211-232  
1190.רקמן, מנחם עמנואל קווים לפילוסופיה של ההלכה סידרא ג תשמז עמ' 17-7  
1191.שבט, ארי יצחק תוקפם המחייב של מדרשי חז"ל צהר יא קיץ תשסב עמ' 49-68 [גולדברג, זלמן נחמיה: שם גל' יב תשרי תשסג עמ' 129-133]   
1192.שוחטמן, אליאב הלכה שאינה הלכה - האם סובל המונח "הלכה" גם ענייני אגדה? סיני כרך קכ תשנז עמ' קפג-קצב  
1193.שפירא, חיים; פיש, מנחם המחלוקת המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל עיוני משפט כר' כב חוב' 2 תשנט עמ' 461-497  
1194.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  
1195.תא-שמע, ישראל שיקולים פילוסופיים בהכרעת ההלכה בספרד ספונות סדרה חדשה ספר שלישי (יח) תשמה עמ' 110-99  
1196.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156  
1197.תא-שמע, ישראל רבי יוסף קארו בין אשכנז לספרד (לחקר התפשטות ספר הזהר) תרביץ שנה נט תשן עמ' 153-170  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שיטות בהלכה. דרכי לימוד. פלפול

 מחברכותרתספרביקורת
1198.ארליך, ברוך הפלפול - יסוד לימוד התורה שבעל-פה והשתלשלותו במשך הדורות מורשת יעקב ג תשמט עמ' 177-194  
1199.ארנד, אהרן פרשנות ג'רבאית לתלמוד - 'כסא רחמים' לר' רחמים חורי שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 1-44  
1200.בן ארצי, חגי הראי"ה קוק כפוסק: יסודות חדשניים בפסיקתו של הרב קוק חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג [379] עמ'  
1201.ברזון, עזריה קביעת הלכה מורכבת מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113  
1202.גוטליב, יצחק בעז על גישתו ההלכתית של הרב י.ד. סולובייצ'יק שנה בשנה תשנד עמ' 186-197  
1203.דימיטרובסקי, חיים זלמן על דרך הפלפול ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קיא-קפא  
1204.דימיטרובסקי, חיים זלמן 'לקט יוסף' ו'סוגיות התלמוד' (לתולדות ספרי כללי הדרוש והחילוקים) עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 116-70  
1205.וולפיש, אבי בית המדרש ועולם המחקר (סקירה) שנה בשנה תשנו עמ' 373-389  
1206.וולפיש, אבי בית המדרש ועולם המחקר שנה בשנה תשנח עמ' 429-455  
1207.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
1208.זילברג, משה 'באין כאחד', או מעגל קסמים [אוצר המשפט חלק א ערך 970] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 179-174  
1209.כהן, יצחק  הרב מאיר שמחה הכהן (האור שמח) מדוינסק ומשנתו ההלכתית-משפטית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 363 עמ'  
1210.לאו, בנימין להחזיר עטרה ליושנה עיונים במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסב 369 עמ'  
1211.לוי, יעקב רבי יצחק קנפנטון - סיכום ספרו "דרכי התלמוד" שנה בשנה תשסג עמ' 173-188  
1212.לפיאן, אליעזר גיטו וידו באין כאחד מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רכו-רלא  
1213.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה'  ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
1214.פכטר, שילה  אם הלכה נקבל: משנתו ההלכתית של הרב עובדיה הדאיה עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסג 111 עמ'  
1215.פתחי, דוד סיני ועוקר הרים המאיר לארץ גל' 7 אדר תשנח עמ' 51-63  
1216.קפלן, צבי מעולמה של תורה - על דרכים ועל יצירות שבתחומי ההלכה מעולמה של תורה, ירושלים תשלד קפ עמ'  
1217.קפלן, צבי לדרכו של רבינו חיים מוולוז'ין [אוצר המשפט חלק א ערכים 11768 ,994] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' ט-מג  
1218.קפלן, צבי משנתו של ר' יוסי בר מבריסק [אוצר המשפט חלק א ערכים 11928 ,992] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' נ-סב  
1219.קפלן, צבי לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11957 ,993] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' עז-פט  
1220.רוונה, גבריאל יצחק שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה שנה בשנה תשסג עמ' 189-201  
1221.רונה, גבריאל יצחק שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה שנה בשנה תשסג עמ' 189-201  
1222.רפל, דב הויכוח על הפלפול ירושלים-ת"א תשם 144 עמ'. ביקורת: הקשר, שמעון: פלפול או בלבול. עמודים שנה כח תשם עמ' 273-272 
1223.שוחט, רפאל יחסו של הגר"א לפלפול ובעיית המסורות בעל פה שנה בשנה תשנח עמ' 337-348  
1224.שלומון, נח חילוק וחקירה; עיון בשיטת הלימוד הליטאית בישיבות מדור דור חוב' א ירושלים תשלט עמ' 48-9  
1225.שלזינגר, יצחק מ' הדיוק ניתוח מהלכי הדיון (שלב ב במחקר סיבוך הסוגיא התלמודית) ב: תקפותו של הדיוק. ירושלים תשלז 124 עמ'  
1226.תא-שמע, ישראל ידיעות חדשות על 'תוספות גורניש' ועניינן לחקר ראשית שיטת הפלפול וה'חילוקים' עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 90-79  
1227.תא-שמע, ישראל דברים אחדים על הספר "פני יהושע" ומחברו מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 277-285  
1228. ווזנר, שי עקביא חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשסה [362] עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > צדק ומשפט

 מחברכותרתספרביקורת
1229.אטינגר, שמשון פיקציה של דין ופיקציה של בית דין בהלכה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 9-27  
1230.אלון, מנחם הדין, האמת, השלום והפשרה (על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה) מחקרי משפט יד חוב' 2 תשנח עמ' 269-341  
1231.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
1232.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
1233.בן יצחק, אלישי ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן - בידוי ראיות וראיות המושגות באמצעים פסולים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 149 מקץ תשסד 4 עמ'  
1234.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
1235.דון-יחיא, בני כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'  
1236.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
1237.הכהן, אביעד וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלתם?! - צדק ויושר בדיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 105 שמות תשסג 5 עמ'  
1238.הרשקוביץ, משה חכמת הלב - הצדק והאנושיות במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 200 פקודי תשסה 4 עמ'  
1239.ורהפטיג, איתמר על צדק ופורמליזם הפרקליט כרך כט תשלד עמ' 354-352  
1240.ורהפטיג, איתמר צדקה ומשפט ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 19-20  
1241.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
1242.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
1243.ליברמן, יהושע כל דאלים גבר - על האמת ועל השלום מגל טו תשסז עמ' 150-168  
1244.נוימן, שלמה יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73  
1245.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצח-תח  
1246.פרי, אלדד הנסתרות והנגלות - בין אמת עובדתית לאמת משפטית פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 138 נצבים-וילך תשסג 4 עמ  
1247.פריז, יצחק דב הפרד נא מעלי - הגינות וצדק בחלוקת רכוש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 143 לך לך תשסד 4 עמ'  
1248.שוחטמן, אליאב שמע בין אחיכם - כללי הצדק הטבעי ועקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 36 דברים תשסא 4 עמ'  
1249.שיין, חיים מושג הצדק במשפט העברי חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 3 + 22 + 269 עמ'  
1250.שיין, חיים הצדק במשפט העברי תל אביב תשנד 178 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > מצוות

 מחברכותרתספרביקורת
1251.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
1252.בן מנחם, חנינה אינדבידואציה של חוקים וספר המצוות לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 95-106  
1253.בקשי-דורון, אליהו הגירושין כמצוה בתרי"ג מצוות תורה שבעל פה כז תשמו עמ' עה-פג  
1254.ברגמן, ירחמיאל אזהרה או שלילת החיוב - דרכי איבחון שמעתין שנה יג גל' 47-46 תמוז תשלו עמ' 14-5  
1255.ברנר, ברוך יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות מעליות כ תשנט עמ' 228-243  
1256.גיליס-קרליבך, מרים מצווה קלה כחמורה במשנתו של הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 180-175  
1257.דנציג, נחמן 'שלוש מאות' וראשית התפתחותו של מנין המצוות סיני כרך פג תשלח עמ' קנג-קנח  
1258.ויינגרטן, שמואל עשרת הדברות וחלוקתן בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404 
1259.זילברברג, יחיאל חיוב ז' מצוות בישראל ובב"נ עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' נב-נד  
1260.טל, אלחנן בסוגיא דא"א לאדם חטא כדי שיזכה חברך ואי מצוה דרבים דוחה איסורים קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רלא-רלז  
1261.כשר, חנה עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות' HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 56 1985 חלק עברי עמ' א-ז  
1262.נהוראי, מיכאל צבי תורת המצוות של הרמב"ם דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29  
1263.פילבר, שלמה לאו הבא מכלל עשה - עשה, במנין המצוות בדרך אפרת עלון 13 מנחם-אב תשמג עמ' 12-4  
1264.פלורסהיים, יואל מקור הסמכות של המצוות זהות חוב' ג תשמג עמ' 109-106  
1265.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [שלא יהא חוטא נשכר, גניבת מצוות] תחומין י (תשמט) 141-143  
1266.רייס, משה יחיד ומיוחד מחשבת חוב' נח סיון תשם עמ' 9-3  
1267.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > טעמי המצוות

 מחברכותרתספרביקורת
1268.אליקים, נסים השמיטה וטעמיה בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 23-13  
1269.אפרתי, בנימין טעמי מצות שביעית ירושלים תשם 118 עמ'  
1270.אריאל, חנן מדוע נצטווינו על העריות ? מישרים ד תשסו עמ' 145-150  
1271.אריאל, יגאל (עורך) טעמא דשביעתא חיספין תשלז קצה עמ'; תשם 70 עמ'  
1272.ארנד, משה טעמי המצוות, מהותם ומקומם בחינוך הדתי עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 84-54  
1273.בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24  
1274.ברונזניק, נחום מאיר כוחם וערכם של טעמי המצוות בהשקפת חז"ל אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 165-134  
1275.ברנדס, יהודה טעם כמעצב הלכה (עיון במצוות הדלקת נר שבת) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 209-234  
1276.זהר, עמר שלוח הקן - מצווה אקולוגית תחומין כב (תשסב) 531-535  
1277.חדד, רות דרכו של ספר "החינוך" בטעמי-המצוות מכלול יג כסלו תשנז עמ' 71-83  
1278.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
1279.ירון, צבי טעמי המצוות [אוצר המשפט חלק א ערך 1042] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 122-110  
1280.כהן-אור, אברהם ערכן של מצוות המתקיימות ממניעים אנושיים תחומין כ (תשס) 197-203  
1281.מיקלישנסקי, י"ק למהותו של חקר בטעמי המצוות ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 293-240  
1282.פיקסלר, דרור טעמי המצוות במורה הנבוכים ויחסם לשאר כתבי הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 95-104  
1283.פלדמן, דניאל דב ציונים והערות לדברי הגר"י ענגיל בעניין סייג דאורייתא (שייך ללקח טוב כלל ח') כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קמג-קנז  
1284.צ'יל, אברהם המצוות וטעמיהן ירושלים 1988 כב + 343 עמ'  
1285.קורמן, אברהם עקרונות אקולוגים בטעמי המצוות חלק א. שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 56-51  
1286.רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86  
1287.רייס, משה משכני אחריך נרוצה (עיונים בסוגית 'טעמי המצוות') מחשבת חוב' נב אייר תשלט עמ' 15-7  
1288.שחור, ישראל מצוות ריבית, פגם מוסרי או גמילות חסד ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 22-25  
1289.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
1290.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
1291.שפרבר, דניאל עול מצוות ונועם מצוות (מבוא ל"הלכה חברתית") אקדמות גל' טו חשון תשסה 129-140  
1292.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  
1293.תבורי, יוסף שילוח הקן, על היחס בין טעם המצוה לבין דיניה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 121-141  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1294.אדלר, משה אמת או צדק? בלכתך בדרך כסלו תשס עמ' 91-101  
1295.אטלס, שמואל המשפט הטבעי כיסוד להלכה נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 20-17  
1296.אנגלרד, יצחק על דרך הרוב ובעיית היושר במשנתו של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 31-59  
1297.בן דב, שבתאי המשפט העברי מול שיטות משפט אחרות: שיטתיות המשפט ושורשיו תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 44-35  
1298.ברזון, עזריה הגדרת 'גברא' ו'חפצא' אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 41-36  
1299.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל משפט ומדינה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 3552 ,1056] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 198-179  
1300.הבלין, שלמה ז' חוקים ומשפטים - בתורה, בחז"ל ובמשנת הרמב"ם בר אילן כו-כז תשנה עמ' 135-166  
1301.ווזנר, שי עקיבא בין חובות התנהגות לחיובי ממון - לבירורה של "תורת המשפטים" במשנתו של הרב שמעון שקופ דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 1-77  
1302.ווזנר, שי עקיבא חשיבה אונטולוגית ונטרוליסטית במשפט התלמודי ובישיבות ליטא דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 41-97  
1303.ויגודה, מיכאל כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול - משפט ויושר במקורות ישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 45 האזינו תשסא 4 עמ'  
1304.וינרוט, יעקב וישב משה לשפוט את העם... מן הבקר עד הערב - מגבלות החוק-האדם והמקרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 61 יתרו תשסב 4 עמ'  
1305.זילברג, משה סדר קדשים כיצירה משפטית [אוצר המשפט חלק א ערך 1059] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 173-160  
1306.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
1307.סילמן, יוחנן הנורמה הבסיסית בהלכה לאור סוגיות חרש, שוטה וקטן דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' כג-נא  
1308.פרידמן, שלמה המשפט במחשבתו של ר' יצחק ברויאר המעין כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 88-79; גל' ב טבת תשלט עמ' 72-65; גל' ד תמוז תשלט עמ' 72-58  
1309.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
1310.פריז, יצחק דב עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 573 תשסה 2 עמ'  
1311.קובר, רוברט 'זכות' מול 'חובה'; תורת המשפט היהודית של הסדר החברתי שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 139-147  
1312.קירש, נפתלי המשפט בעמים ובישראל קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 678-686  
1313.רוזנברג, שלום ושוב על 'דרך הרוב' מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87  
1314.רוזנברג, שלום על דרך הרוב שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 189-216  
1315.שגיא, אברהם המצווה הדתית והמערכת המשפטית; פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ דעת חוב' 35 קיץ תשנה עמ' 99-114  
1316.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  
1317.שץ, רבקה התפיסה המשפטית של המהר"ל - אנטיתיזה לחוק הטבעי דעת חוב' 3-2 תשלח-תשלט עמ' 157-147   

ב. מקורות > מקרא > כללי. תורת המשפט

 מחברכותרתספרביקורת
1318.אזואלוס, שמעון הגיגים על יושר אישי במקרא שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9  
1319.אלט, אלברכט מקורות החוק הישראלי ירושלים תשלט 60 עמ'  
1320.אררט, ניסן ואלה המשפטים מערכת של ערכים סמויים בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 65-73  
1321.בזק, יעקב למשמעות הצמד 'משפט וצדקה' במקרא בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 148-135  
1322.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
1323.ברין, גרשון שימושי 'או' בטקסטים במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 26-19  
1324.ג'קסון, ברנרד ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61  
1325.דובשני, מנשה עיקרי המוסר במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267  
1326.דון-יחיא, בני כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'  
1327.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חוקי משה וחוקי חמורבי מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 154-150  
1328.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
1329.הוכרמן, יעקב כלום יש צד זכות למושג שוחד? בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 220-222  
1330.הופמן, יאיר משפט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 567-565  
1331.וינד, ישראל כסא שלמה (דין ללא עדים וללא התראה) עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' נ-סא  
1332.ירון, ראובן דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219  
1333.להב, מרדכי הרפורמה המשפטית של יהושפט מלך יהודה ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 148-141  
1334.ליונשטם, שמואל אפרים המשפט ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 190-188 ,145-128  
1335.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
1336.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
1337.מלול, מאיר; דור, יונינה למשמעותו המשפטית של הצירוף "יש/אין לאל ידי" במקרא בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 31-51  
1338.סרנא, נחום מ' היבטים לא מצויים של פרשנות התנ"ך בימי הבינים הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 42-35  
1339.פולק, פרנק 'לקח ונתן', הערות נוספות על הנוסחה וגלגוליה במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 186-179  
1340.פלק, זאב מהו "הישר בעיני ה'"? בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 86-89  
1341.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; אררט, ניסן, "מסר משפטי ו"מסר מקראי". בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 208-218  
1342.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53  
1343.פרידמן, יהושע חוקי תורת משה במסגרת חוקי המזרח הקדמון; קובץ מקורות ותעודות ירושלים תשלו 70 עמ'  
1344.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
1345.צמריון, צמח האחריות האישית במקרא ובספר יחזקאל ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 92-79  
1346.קירשנבאום, אהרן תביעה והגנה במקרא: בין התורה הכתובה לתורה המסורה ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 164-188  
1347.רופא, אלכסנדר מחקר המשפט המקראי לאור השיטה הפילולוגית-היסטורית משפטים כרך יג תשמג-תשמד עמ' 496-477. אנגלרד, יצחק: מעשה נבות הישראלי. שם כרך יד תשמה עמ' 526-521  
1348.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  

ב. מקורות > מקרא > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1349.אדרעי, אריה ונפש כי תחטא בשגגה" - אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 1-62  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלך. שופט. הנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
1350.אברמסקי, שמואל לתפיסת המלוכה בספר שמואל ולרקעה ההיסטורי בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 128-87  
1351.אברמסקי, שמואל הנהגת שמואל ומעמד בניו בבאר-שבע בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 597-575  
1352.אברמסקי, שמואל מלכות שאול ומלכות דוד, ראשית המלוכה בישראל והשפעתה לדורות ירושלים 1977 424 עמ'  
1353.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
1354.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
1355.אילת, משה השופט שמואל לאור שמואל א פרק ד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 20-10  
1356.אישידה, טומואו שופט, שופטים אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 583-577  
1357.אלטמן, אמנון קווים להתפתחות מוסד ה'שופט' בישראל בתקופת השופטים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 20-11  
1358.אלטמן, אמנון מוסד 'בעלי העיר' במקרא מלאת ספר ב תשמד עמ' 33-5  
1359.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
1360.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
1361.אנציקלופדיה מקראית שוטר כרך ז עמ' 535-534  
1362.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
1363.בן-ברק, צפרירה ברית מצפה - מקור ברית המלוכה בישראל (שמו"א י, כה) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 411-402  
1364.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
1365.בן-ברק, צפרירה פרשת מריבעל ושיטת הענקת אדמות בישראל בית מקרא שנה כה תשם עמ' 62-48  
1366.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
1367.בן-חיים, רפאל מהות הסירוב להמלכת מלך בישראל בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ג-ד תשנב עמ' 50-59  
1368.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
1369.ברטל, אריה מלכות שאול, המלך הראשון בישראל ת"א תשמב 16 + 229 עמ'. ביקורת: זלבסקי, שאול: בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 203-196 
1370.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
1371.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
1372.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
1373.גפני, חנן מלכות שלמה - הכישלון וגורמיו מגדים גל' לא טבת תשס עמ' 87-94  
1374.גרינברג, משה היחס כלפי כח מדיני בתורה ובנביאים הסגולה והכח, ת"א תשמו עמ' 47-29  
1375.גרינץ, יהושע מאיר ההנהגה האידיאלית של הציבור בהשקפה המקראית איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 31-17  
1376.גרסיאל, משה המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 343-325  
1377.גרסיאל, משה  שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 32-53 בית   
1378.גרשוני, יהודה ההבדל בין מלך לשופט  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכא-תכה  
1379.דובשני, מנשה נביאים ומנהיגים במקרא ת"א תשלח 204 עמ'  
1380.וולפנזון, אברהם התנ"ך הפוליטי; אופוזיציה במקרא חיפה תשלה 87 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: אופוזיציה פוליטית במקרא. מאזניים כרך מ תשלה עמ' 77-76 
1381.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
1382.ויינפלד, משה ה'שוטר', משמעו ותפקידיו בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417  
1383.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
1384.ויינפלד, משה המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19  
1385.וייסמן, זאב מנהיגות כאריזמאטית ותקופת השופטים תרביץ שנה מה תשלו עמ' 14-1  
1386.וייסמן, זאב על החריזמה של השופטים - המושיעים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 121-115  
1387.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
1388.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
1389.זלבסקי, שאול עליית שלמה למלוכה; פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים ירושלים תשמא 392 עמ'  
1390.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
1391.טלמון, שמריהו תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 28-17  
1392.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה, ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
1393.טננבוים, אברהם ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי - היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 177 שופטים תשסד 4 עמ'  
1394.טרופר, מרדכי המלוכה והנבואה בישראל שמעתין גל' 121-122 תשנה עמ' 27-39  
1395.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
1396.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
1397.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
1398.לוי, יצחק יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35  
1399.ליבוביץ, אליה; ליבוביץ, גילה משפט שלמה בית מקרא שנה לה תשן עמ' 242-244 [תגובה: רחמן, גדליה; רחמן, יוספה. שם שנה לח תשנג עמ' 91-94]  
1400.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
1401.מירסקי, אהרן נבואה בנוסח פסק דין מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 183-180  
1402.מלמט, אברהם המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמג עמ' 148-128  
1403.מנדלקורן, נורית בין שופט למלך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 17-42  
1404.ספייזר, א"א משפט המלך ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153  
1405.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
1406.עמר, יצחק דוד המלך, גד החוזה ונתן הנביא, עיון ביחסי מלך ושני נביאים מגדים גל' מב אייר תשסה עמ' 39-48  
1407.פולק, פרנק מלך, מלוכה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474  
1408.פז, רות בחירתו של שאול והתאמתו למלכות מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 35-43  
1409.פינקלשטיין, ישראל ראשית המלוכה בישראל - ההיבט הסביבתי והחברתי-כלכלי קתדרה חוב' 50 טבת תשמט עמ' 3-26  
1410.פיש, הראל מנהיגות קנאית; הדגם המקראי מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 39-32  
1411.פרוינד, יוסף 'לא תענה על רב לנטות .'. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 136-129  
1412.צור, יחיאל מלכות בשר ודם מול מלכות שמים מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 142-150  
1413.צמריון, צמח דעת הקהל במקרא בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 432-430  
1414.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
1415.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
1416.קסירר, מאיר 'ברית מלוכה' ו'ברית שושלת' - מלכות ישראל הצפונית רמת-גן תשמג 34 עמ'  
1417.רביב, חנוך ההנהגה בתקופת השופטים באר שבע כרך א תשלג עמ' 221-204  
1418.רביב, חנוך המסורת על ראשית המערכת המשפטית בישראל - משמעותן וזמנן ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 22-19  
1419.רביב, חנוך מבית אב לממלכה; ישראל בתקופת המקרא ירושלים תשלט 268 עמ' (עמ' 101-77; השופטים ופועלם; עמ' 118-102; יסוד המלוכה בישראל)  
1420.רביב, חנוך אספת כלל-הממלכה בישראל ארץ ישראל ספר טו תשמא עמ' 311-308  
1421.רביב, חנוך אסיפות כלל-שבטיות במקרא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 98-95  
1422.רביב, חנוך מוסד הזקנים בישראל; לאור המקרא ותעודות חיצוניות ירושלים תשמג 193 עמ'. ביקורות: הלצר, מ': שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 276-275; לרנר, יואל: תקדים; עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו כרך א אביב תשמח עמ' 80-78 
1423.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319  
1424.רביב, חנוך 'שרי שבטי ישראל' (דה"א כז, טז-כב) תרביץ שנה נג תשמד עמ' 9-1  
1425.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
1426.רופא, אלכסנדר ארגון מערכת השיפוט בספר דברים (דברים טז, יח-כ; יז, ח-יג) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 210-199; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 85-75  
1427.שביב, יהודה על מוסד הנשיאות שמעתין גל' 129-130 תשנז עמ' 17-23  
1428.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  
1429.שטרנברג, עדינה מלך במשפט יעמיד ארץ מסכת ד תשסו עמ' 171-193  
1430.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  
1431.ששון, גלעד אי לך ארץ שמלכך נער -השגות חז"ל על משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 191-200  
1432.תא-שמע, ישראל נשיא, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך כה עמ' 384-383   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
1433.אפרתי, יעקב אליהו 'ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את אהל מועד' (ברורים ביחסים שבין שבט לוי לבין שאר השבטים בתקופת המקרא) בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 429-423  
1434.גוטל, נריה מגרשי ערי הלויים נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 7-15  
1435.הלצר, מ' הממצאים האפיגרפיים כעדות לארגון הכהונה בתקופת בית ראשון שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 59-54  
1436.הרן, מנחם הכהן, המקדש והעבודה תרביץ שנה מח תשלט עמ' 185-176  
1437.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
1438.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
1439.לוריא, בן-ציון משבר בכהונה ופתרונו בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 16-13  
1440.סגל, פרץ נוספות לתקבולות בין ספרות הכהונה לבין ההוראות החיתיות למשרתי המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 268-265  
1441.פנוש, אלחנן 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58  
1442.קנוהל, ישראל השבת והמועדות בתורת הכהונה ובחוקי אסכולת הקדושה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 146-109  
1443.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > בריתות

 מחברכותרתספרביקורת
1444.אמית, יאירה ברית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157  
1445.אריאל, יגאל הברית עם צור תחומין ד תשמג עמ' 276-267  
1446.חרל"פ, יעקב ח' הברית עם הגבעונים והברית בין שלמה לחירם מלך צור שנה בשנה תשסב עמ' 17-31  
1447.קירשנבאום, אהרן ה'ברית' עם בני נוח מול הברית בסיני דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 48-31  
1448.תדמור, חיים ברית ושבועת אמונים במזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 173-149   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מס

 מחברכותרתספרביקורת
1449.אביגד, נחמן 'אשר על המס' בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1  
1450.פוטשבוצקי, יעקב וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם - מניעים לא פיסקליים להטלת מסים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 58 שמות תשסב 4 עמ'  
1451.קוכמן, מיכאל מס האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 489-486  
1452.שטרן, מרדכי ח' השפעת מלכות ישראל הראשונה על חיי הכלכלה של העם ת"א תשלג 134 עמ' (+ 42 עמ': תקציר באנגלית)   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
1453.אליצור, יהודה ישראל ואויביו, מלחמה ושלום במחשבת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 395-385  
1454.גרינברג, משה עמשא, אבנר ויואב; על הסירוב לפקודות בלתי חוקיות במשנת חז"ל שדמות גל' עד אדר תשם עמ' 87-80  
1455.דרורי, משה המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 95 לך לך תשסג 4 עמ'  
1456.הון, שאול לגיון הזרים אשר לשאול בית מקרא שנה מ תשנג עמ' 153-158  
1457.יוגב, מרדכי מיקום המפקד בקרב המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 199-215  
1458.פינקלשטיין, מנחם ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? - טוהר הנשק בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 235 וישלח תשסו 4 עמ'  
1459.קיל, יהודה בין ישראל ובין גויי הארץ בספר שמואל ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 104-88  
1460.רופא, אלכסנדר חוקי המלחמה בספר דברים מוצאם, מגמתם וחיוביותם. ציון שנה לט תשלד עמ' 156-143; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 140-127   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1461.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה יח ירושלים תשלו עמ' 166-153  
1462.בנדור, צבי בית האב הישראלי למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 346 עמ'  
1463.בנדור, שוניא בית האב בישראל למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה; מבנה החברה הקדומה בישראל אורנים תשמז 192 עמ'  
1464.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
1465.גרנות, משה דמות האשה במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 132-127  
1466.הופמן, יאיר מפקד האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 495-494  
1467.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
1468.חבצלת, מאיר כבוד האדם במקרא הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 199-198  
1469.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
1470.ליוור, יעקב קהל אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 70-66  
1471.מוטעי, יהודה 'עדה' ו'קהל' במקרא חיפה חש"ד 18 עמ'  
1472.פלק, זאב זכויות האזרח בישראל הקדומה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 227-231  
1473.פריש, עמוס יגיע כפיך: יחס המקרא אל העבודה תל-אביב תשנט 168 עמ'. בקורת: בן ישר, מנחם, בית מקרא שנה מה תשס עמ' 378-387  
1474.פריש, עמוס היחס לעבודה במזמורי תהלים בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 317-328  
1475.קורץ, משה א' לברור המונח 'זקן' במקרא דפי עיון, מכון הג'וינט לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה בישראל על שם ברוקדייל מס' 17-16 פברואר 1977 20 עמ' (בהכפלה)  
1476.קראוס, נתן זקן, זיקנה ואריכות ימים במקרא בית מקרא שנה מו תשסא עמ' 41-61  
1477.רביב, חנוך העדה - בין היסטוריה לבין היסטוריוגרפיה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 155-145   
1478.רזין, מרדכי מפקדים ומגילות-יחס ומשמעותן ההיסטורית לימי שאול ודוד חיפה תשלז 164 עמ'  
1479.שלמה, דוד על עבודה יחסי עבודה ויחסי אנוש בתורה קרית ביאליק תשמב 127 עמ'   
1480.שפירא, אמנון על מעמדה השוויוני של האשה במקרא - מיתווה בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 309-337  
1481.שפירא, אמנון על "כבוד האדם" במקרא בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 128-145  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > שמיטה ויובל. גאולת שדה

 מחברכותרתספרביקורת
1482.אופנהיימר, בנימין שבת, שמיטה, יובל בית מקרא שנה ל תשמה עמ' 40-28  
1483.אמית, יאירה יובל האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 308-307  
1484.אמית, יאירה שמיטה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 821-820  
1485.בלידשטין, יעקב יובל: אידיאולוגיה והיסטוריה בהלכת חז"ל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 15-25  
1486.בן-שחר, זאב מצות הקהל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 104-101  
1487.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
1488.וסטברוק, ריימונד שמיטה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 119-112  
1489.זקוביץ, יאיר מגמתם של ספורי קנית הנחלות במקרא בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 21-17  
1490.טימור, עדנה בין אימוץ לגאולה במקרא (מבט נוסף על הגאולה לאור מסמך אימוץ מנוזי) בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 143-151  
1491.כהן, אמוץ שמיטת הארץ בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 49-45  
1492.לוי-פלדבלום, אילה איסור ריבית בזיקה לדיני גאולה ויובל - בירור לשוני ומשפטי (ויקרא כה, 38-35) עיוני מקרא ופרשנות ב תשמו עמ' 44-29  
1493.ליבר, דוד שמיטה, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 69  
1494.מוזסון, יעקב שמואל ביאור בענין גאולת בועז והמסתעף לדין גאולת קרובים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' יט-כז  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > עבד. עבדות

 מחברכותרתספרביקורת
1495.אברהם, נחום לבעית מעמדה של האמה בספר הברית (שמות כא, ז-יא) בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 289-301  
1496.אברמסקי, שמואל עבדות, במזרח הקדום ובמקרא האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 580-577  
1497.אברמסקי, שמואל עבדות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 615-613  
1498.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
1499.ברויאר, מרדכי אמה עברייה ושפחה חרופה מגדים גל' טז אדר ב תשנב עמ' 19-36  
1500.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
1501.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
1502.הנשקה, דוד לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא - עוד לפרשת אמה עברייה מגדים גל' כ תמוז תשנג עמ' 21-34  
1503.יפת, שרה חוקי שחרור עבדים ושאלת היחס בין קבצי החוקים במקרא מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 249-231  
1504.לוי, חנה העבדות בתורה בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ה-ו תשנד עמ' 29-34  
1505.לוי-פלדבלום, אילה משפט עבד עברי; מה בין דיני העבד העברי שבשמות (כא 6-2) ובין אלו שבדברים (טו 18-12) עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלד 84 עמ'  
1506.לוי-פלדבלום, אילה דין עבד עברי; הבדלי סגנון ומשמעותם בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 359-348  
1507.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
1508.קפלן, ישראל יעקב מעמד העבד העברי (פרק בפרשנות המקרא) אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 279-274  
1509.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > גר. נכרי

 מחברכותרתספרביקורת
1510.אחיטוב, שמואל תושב אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 508-507  
1511.אמסל, מאיר דינה ובתה אסנת ובנה שאול בן הכנענית המאור שנה נא חוב' ב כסלו-טבת תשנח עמ' 15-18  
1512.ברגמן, יעקב משה גיורה של איזבל צהר יד אביב תשסג עמ' 139-144  
1513.גבריהו, חיים משה יצחק ראשית ההתקרבות של נכרים ליהדות במקרא ובתקופת החשמונאים ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 97-65  
1514.הרטמן, יוסף מגילת רות כמקור לגיור כהלכה (בירור הלכי-עיוני) בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 203-197  
1515.מברך, אברהם על 'הנתינים' שעשו עבודה במקדש שנה בשנה תשמב עמ' 272-261  
1516.נמיר, רבקה גיור וגרים בתנ"ך מכלול ח סיון תשנד עמ' 49-60  
1517.נפחא, יצחק לשאלת גיורן של רות וערפה קודם נישואיהן למחלון ולכליון בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 458-453  
1518.נפחא, יצחק גיורה של רות בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 481-477  
1519.נשר, שמשון שלש דמויות של גרי צדק במקרא שנה בשנה תשמב עמ' 287-281  
1520.רוזיליו, ירון מעמדם ההלכתי של הנתינים אבני משפט ו תשסו עמ' 133-151  
1521.רוקח, דוד הגיור היהודי בעת העתיקה להלכה ולמעשה בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 135-152  
1522.תיבון, אליעזר הגרים בתקופת המקרא והגיור שלאחריה האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 149-145   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > כללי. ענישה

 מחברכותרתספרביקורת
1523.אייכלר, אליהו דב שוגג, מזיד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 531-529  
1524.אליצור, יואל פשט חדש לדין הבא במחתרת מגדים גל' ו אלול תשמח עמ' 11-9  
1525.בזק, יעקב בית הסוהר במקרא חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 111-107  
1526.בן ישר, מנחם נפש תחת נפש, עין תחת עין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 481 תשסג 3 עמ'  
1527.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
1528.ברויאר, מרדכי עין תחת עין מגדים גל' כד סיון תשנה עמ' 21-25  
1529.גרינברג, משה הנחות יסוד של החוק הפלילי המקראי תורה נדרשת, ת"א תשמד עמ' 37-13  
1530.גרינץ, יהושע מאיר הרפורמה הראשונה בישראל - לזיקה שבין מעשה העגל במדבר לחטאות ירבעם בן נבט ציון שנה מא תשלו עמ' 126-109  
1531.לוין, עמית וימכרו את יוסף לישמעאלים" - מכירת יוסף - "משפט שדה"? פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 271 וישב תשסז 4 עמ' MFJP, SOJ[ 17957 a02b01c02d03e001 ח"ג # רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף  פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 294 עקב תשסז 4 עמ'  
1532.ויינפלד, משה גירוש, הורשה והחרמה של האוכלוסייה הקדם-ישראלית בחוקי המקרא ציון שנה נג תשמח עמ' 147-135  
1533.טוויג, אריה במדבר טו: כב-לא - מדרש הלכה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 20-1  
1534.יעקבסון, אפרת העונש כגורם מחנך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 101-108  
1535.לביא, שי צדק בלוע באדמה: על חוק טבעי, חוק פוזיטיבי וענישה אלוהית ספר דניאל, עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן, תל אביב תשסח עמ' 1079-1108  
1536.ליכט, יעקב שלום שכר ועונש אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 306-287  
1537.מישלוב, עלי עונש בית עלי מידה כנגד מידה קטורת הלבונה תשנט עמ' 130-135  
1538.פולק, פרנק חרם האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 273  
1539.פריש, עמוס מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח הקדום ולחוקי הבדווים בית מקרא שנה מה תשס עמ' 146-167  
1540.צמריון, צמח מהות העונשים במקרא ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 224-221   
1541.צפרי, ראם היבטים הלכתיים בהכאת משרע"ה את המצרי ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 127-134  
1542.קירשנבאום, אהרן שפיטה וענישה חוץ-ממסדית לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 129-157  
1543.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
1544.שמש, אהרן עונשים וחטאים - מן המקרא לספרות חז"ל ירושלים תשסג 250 עמ'. ביקורת: אחיטוב, יוסקה: אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 209-218  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > עבירות מיוחדות

 מחברכותרתספרביקורת
1545.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
1546.אייכלר, אליהו דב רצח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 431-426  
1547.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
1548.בכרך, יהושע עיון בפרשת עגלה ערופה אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 243-257  
1549.בן-שאול, צביה דיני הגנבה במקרא ובקבצי הדינים של עמי המזרח הקדום עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלט 168 עמ'  
1550.ברין, גרשון עיר מקלט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 638-637  
1551.גלפז-פלר, פנינה לא תנאף! - עיונים במקרא ובתרבות מצרים הקדומה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 159-173  
1552.גרובר, מאיר ההאשמות כנגד שכם בן חמור - דיון חוזר בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 119-127  
1553.דרשוביץ, אלן מ' על האונס ועל העונש - מעשה שכם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 100 וישלח תשסג 4 עמ'  
1554.ליונשטם, שמואל אפרים רכילות אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 372-371  
1555.ליונשטם, שמואל אפרים שוחד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 619-617  
1556.סינקלר, דניאל ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה - ההפלה במקרא ובמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 195 משפטים תשסה 4 עמ'  
1557.פרנס, משה 'ותכתוב ספרים בשם אחאב ותחתום בחתמו' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 158-154  
1558.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
1559.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
1560.רוזן-צבי, ישי ועשיתי אותך כאשר עשית -מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 163-193  
1561.רופא, אלכסנדר לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 133-110; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 109-86   
1562.שמש, יעל התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל JSIJ 2 (2003) עמ' 1-24  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > משפחה. ירושה

 מחברכותרתספרביקורת
1563.אושפיזאי, דבורה בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והיבטים פסיכולוגיים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 212-26  
1564.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה יח ירושלים תשלו עמ' 166-153  
1565.אליקים, נסים הבכור באדם ובבהמה בימי המקרא מורשתנו יג תשנט עמ' 101-117  
1566.אריאל, יעקב הפילגש ומעמדה ההלכתי במקרא מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 57-67  
1567.ארליך, צבי פרשת סוטה מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 48-60  
1568.ביננפלד, מנשה הנשים הנכריות - יחס המקרא וחז"ל מורשתנו יב תשנח עמ' 147-161  
1569.בן-אבו, דוד מעמדה של האשה בישראל ובמזרח התיכון הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 232 עמ'  
1570.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
1571.בן-ברק, צפרירה פרשת בנות צלפחד בזיקה לתעודה חדשה מנוזי שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 123-116  
1572.ברין, גרשון שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 250-231  
1573.ברין, גרשון דיני מעבר ההגמוניה המשפחתית והקשר לסדרי הבכורה הצבי ישראל - אסופת מחקרים במקרא לזכרם של ישראל וצבי ברוידא, ת"א תשלו עמ' 55-47  
1574.ברין, גרשון דיני בכורות במקרא תרביץ שנה מו תשלז עמ' 7-1  
1575.ברין, גרשון מעמדו של הבכור ברשימות היחס בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 259-255  
1576.ברין, גרשון פרשת בכורתם של בני יעקב תרביץ שנה מח תשלט עמ' 8-1  
1577.ברין, גרשון בכור לאם ובכור לאב במקרא ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 50-31  
1578.ברנר, עתליה נשים זרות במקרא בית מקרא שנה ל תשמה עמ' 185-179  
1579.גרין, יוסי איך לא שלח כתב אחד לאביו? - על כיבוד אב ואם וגבולותיו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 236 מקץ תשסו 4 עמ'  
1580.גרינברגר, בן ציון למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו (עקרונות דיני הירושה) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 82 מטות-מסעי תשסב 4 עמ'  
1581.הופמן, יאיר אמוץ האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 78  
1582.הופמן, יאיר בכור, בכורה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 141-139  
1583.וולף, אודי; גפני, רוני ועד אין בה והיא לא נתפשה - ראיות מדעיות בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 75 נשא תשסב 4 עמ'  
1584.וייזר, אשר המשפחה במקרא ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 63-51  
1585.ויינפלד, משה שרה בבית אבימלך (בר' כ) על רקע חוק אשורי והמגילה החיצונית לבראשית תרביץ שנה נב תשמג עמ' 642-639  
1586.זקוביץ, יאיר בין תמונת הגרן במגילת רות למעשה בנות לוט שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 33-29  
1587.זר-כבוד, מרדכי ענין נישואי תערובת אצל עזרא ומלאכי ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 167-161  
1588.טשיל, אברהם בפרשת אליעזר ורבקה הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 167-166  
1589.יפת, שרה גירוש הנשים הנכריות (עזרא ט'-י') - המסגרת המשפטית, התקדימים, וההשלכות על קביעת הזהות היהודית תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 379-401  
1590.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
1591.כהנא, דוד כבוד אב ואם במקרא ובהלכה ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 140-137  
1592.לוריא, בן-ציון 'זרע קדש' או עם עולם בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 356-351  
1593.ליכט, יעקב בדיקת הסוטה כאורדל מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 179-173  
1594.מיקלישנסקי, י"ק לסוד מגילת רות: לדמותה של האשה בעולמה של היהדות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 436-435  
1595.נבל, מיכל הנשואין במקרא: ההכנות לטקס והמעבר לחיי הנשואין במקרא עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלח 211 עמ'  
1596.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
1597.סימון, אריאל 'וילך מנוח אחרי אשתו' - מקום האשה בחברה המקראית מסכת א תשסב עמ' 35-61  
1598.פולק, פרנק משפחה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 564-562  
1599.פינקלשטיין, איתן עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח צהר יז חורף תשסד עמ' 79-90  
1600.פליישמן, יוסף אספקטים משפטיים ביחסי הורים וילדים במקרא ובמזרח הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 248 עמ'  
1601.פלישמן, יוסף עוולה משפטית בתקופת השופטים ותיקונה (עיונים בספר שופטים יא-פרשת יפתח) בית מקרא שנה מג תשנח עמ' 129-141  
1602.פלק, זאב האסורים לבא בקהל בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 351-342  
1603.פלק, זאב על הנישואין בהושע ומלאכי בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 216-211; ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 195-188  
1604.פלק, זאב כי חרפה היא לנו - נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 187 וישלח תשסה 4 עמ'  
1605.רובין, ניסן למשמעותו החברתית של הבכור במקרא בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 170-155  
1606.רופא, אלכסנדר סיפור אירוסי רבקה (בראשית כד) - מחקר ספרותי-היסטורי אשל באר שבע א תשלו עמ' 67-42   
1607.רופא, אלכסנדר דיני משפחה ואישות בספר דברים ובספר הברית בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 36-19; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 158-141  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > ממונות

 מחברכותרתספרביקורת
1608.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
1609.אפשטין, יעקב מכירת הבכורה וסיטומתא חבל נחלתו ב תשסב עמ' 316-320  
1610.בן אליהו, הילה לא יעשה כן במקומינו - על תקנת הצבור ופרשנות הסכמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 4 ויצא תשסא 4 עמ'  
1611.בן שלמה, אליעזר דיני שכירות נכסים בתורה שמעתין גל' 100 תשן עמ' 243-255  
1612.בר-דרומא, יהושע המדיניות הפיננסית של מדינת יהודה בימי הבית הראשון והשני ירושלים תשכז 65 עמ'  
1613.ברגמן, ירחמיאל 'אם לא שלח ידו במלאכת רעהו' (שמות כב, ז, י) בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 228-225  
1614.האנציקלופדיה העברית צואה, במקרא ובהלכה כרך כח עמ' 533-532  
1615.הופמן, יאיר נשך ותרבית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 588  
1616.ויס, אשר זליג בענין קנין שדה עפרון מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כה עמ' קנח-קסו  
1617.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
1618.זליגמן, יצחק אריה הלוואה, ערבות וריבית בחוקי המקרא ובעולם מחשבתו מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 205-183  
1619.זר-כבוד, מרדכי ערבות במקרא בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 360-357  
1620.טרופר, מרדכי לשונות 'קנין' ו'גאולה' במגילת רות והנובע מהן בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 35-23  
1621.יעקובס, ירון ויוסף הוא השליט על כל הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ - כלכלה לאומית בשעת חירום פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 56 ויגש תשסב 4 עמ'  
1622.לוי, רפאל איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד קטיף יא תשלה עמ' 209-207  
1623.ליבמן, מנחם קניני האבות בארץ ישראל עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 37-45  
1624.ליונשטם, שמואל אפרים שור נגח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 607-602  
1625.מרק, עידו כסף צרוף (כלכלה וכספים בתורה) ירושלים תשנ קכא עמ'  
1626.נחשון (קופרמן), אברהם מי קנה את מערת המכפלה ממי מכלול יד סיון תשנז עמ' 37-40  
1627.סביב, אהרן על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128  
1628.סיון, אברהם המשא-והמתן על מערת המכפלה ספר שלום סיון, ירושלים תשם עמ' 215-207  
1629.סלטון, אביגדור וכי יגח שור את איש... ומת - בעלי חיים מזיקים-משפט המקרא ומשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 242 משפטים תשסו 4 עמ'  
1630.פנטון, כרמית מה לי ולך כי באת אלי - לתורת ניהול משא ומתן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 128 חוקת תשסג 4 עמ'  
1631.פריז, יצחק דב עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 573 תשסה 2 עמ'  
1632.שיף, משה; יעקובי, משה קניית מערת המכפלה (מקחו של צדיק) תלפיות, שנתון של סמינר 'תלפיות' תשמה עמ' 13-9   
1633.שמש, אברהם אופיר מקורות המים בארצות המקרא - בעלות ומאבקי שליטה, זכויות שימוש, תקצוב וסדרי שאיבה בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 55-73, 99-108  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1634.גרוזמן, מאיר על שתי פרשיות התשובה שבתורה ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 262-249  
1635.הוכרמן, יעקב תוכחת הרע באספקלריה של המקרא ושל מקורות חז"ל בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 146-140  
1636.ליפשיץ, ברכיהו אנכי אערבנו מידי תבקשהו - בין קדושת החוזים לחירות האדם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 7 מקץ תשסא 4 עמ'  
1637.סולברג, נעם ויגש אליו יהודה - משפט או חסד וחנינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 8 ויגש תשסא 4 עמ'  
1638.פישביין, מיכאל תשובה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 962-949   
1639.רייך, רחל קנאותו של פינחס קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 59-64  

ב. מקורות > מקרא > תרגומי המקרא

 מחברכותרתספרביקורת
1640.אנציקלופדיה מקראית תנ"ך, תרגומים כרך ח עמ' 870-737  
1641.גושן-גוטשטיין, משה לקראת חקר השקיעין של מסורת התרגומים הארמיים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 47-43  
1642.גושן-גוטשטיין, משה שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים רמת-גן תשמג 23 + 168 עמ'. ביקורת: שנאן, אביגדור: תרביץ שנה נד תשמה עמ' 641-635 
1643.דניאל, סוזן צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161  
1644.הרשקוביץ, מאיר יחס חז"ל לתרגום אונקלוס על התורה, שההלכה קבעה לו ברכה לעצמו ספר היובל לכבוד י' פינקל, ניו-יורק 1974 עמ' 176-169  
1645.חורגין, פנחס ההלכה בתרגום אונקלוס [אוצר המשפט חלק א ערך 1383] חזון ומורשת, רמת-גן תשמח עמ' 124-113  
1646.טוב, עמנואל מסורת חז"ל על השנויים בתרגום השבעים לתורה ושאלת הנוסח המקורי של תרגום זה ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 393-371  
1647.יצחקי, אפרים ההלכה בתרגום ירושלמי א המכונה יונתן בן עוזיאל ודרכו בדרשת המקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 862 עמ'  
1648.יצחקי, אפרים תרגום ירושלמי א ודבי ר' ישמעאל סידרא א תשמה עמ' 57-45  
1649.יצחקי, אפרים דרכו של תרגום ירושלמי א בפרשנות ובדרשת המקרא סיני כרך צט תשמו עמ' ו-כא  
1650.כשר, מנחם מנדל תרגומי המקרא תורה שלמה, חלק כד, ירושלים תשלה רפ עמ'. ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך טו גל' ג ניסן תשלה עמ' 75-70 
1651.כשר, רמון תוספתא תרגומית לבראשית ב, א-ג סיני כרך עח תשלו עמ' ט-יז  
1652.מאורי, ישעיהו תרגום הפשיטתא לתורה בזיקתו למקורות הפרשנות היהודית חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 308 עמ'  
1653.מאורי, ישעיהו על יחסו של תרגום התורה המיוחס ליונתן בן עוזיאל למקורות ההלכה תעודה ג ת"א תשמג עמ' 250-235  
1654.מטל, זליג הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים: התרגומים, התלמודים, מדרשי ההלכה ת"א תשלט 80 עמ'  
1655.צפור, משה התרגומים הקדמונים של ספרי שמואל ומלכים: דרכי פתרונם למונחי ריאליה - בהשוואה לתרגומי דברי הימים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 324 עמ'  
1656.קומלוש, יהודה המקרא באור התרגום ת"א תשלג [אוצר המשפט חלק א ערך 1389]. ביקורת: קרסל, גצל: המקרא לאור התרגום. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 107-105 
1657.ראבילו, מרדכי אלפרדו על ה-Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 262-231.  
1658.רפל, דב תרגום אונקלוס כפירוש לתורה ת"א תשמה 219 עמ' (עמ' 130-92: ההלכה בתרגום אונקלוס)  

ב. מקורות > מקרא > מקרא אצל חכמי התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
1659.אדלמן, שמחה ראובן המסילות לשר בן-חיל העדלמי וילנא 228 + 20 1875 עמ'. עמ' 57-1: חילופי נוסחאות כתבי הקודש אשר לחכמינו התלמודיים בשוני מנוסחאות הספרים  
1660.ארנד, משה פשוטו של מקרא ואומדנא הלכתית המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 63-59  
1661.בצרי, עזרא אם אפשר לפרש בתנ"ך פירוש שאינו תואם את ההלכה המאסף שנה ה תשמג עמ' 665-663. שחיבר, יצחק משה: שם עמ' 666-668 
1662.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
1663.בר-מגן, מ' מובאות מהמקרא במשנה ובהלכות פסוקות בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 100-94. ויס, רפאל: לעניין מובאות מקראיות בספרות הבתר-מקראית. שם שנה ב תשלה עמ' 401-397 
1664.ברויאר, מרדכי למוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים המעין כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 13-1. קובר, מאיר: שם כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 76-73 
1665.הימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה על תורה נביאים וכתובים: מראי מקומות על כל פסוקי התנ"ך המובאים ברוב ספרי תורה שבעל פה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11560 ,1086] מהד' ב, עם תוספות, תיקונים ושינויים בדרכי הציון. ע"י דוב הימן. חלק א: תורה כז + 338 עמ'; חלק ב: נביאים 309 עמ'; חלק ג: כתובים 272 עמ'. ת"א תשלט. הימן, דוב: ספר ההשלמות לחיבור תורה הכתובה והמסורה. ירושלים תשמה 201 עמ'. |ביקורת: מאורי, ישעיהו: קרית ספר נה תשם עמ' 590-584; Tabory, Joseph: A key to the rabbinic Bible. Immanuel 13 (1981), p. 15-19 
1666.הלבני, דוד מי היה הראשון שהשתמש במימרה 'אין מקרא יוצא מידי פשוטו' סידרא ג תשמז עמ' 51-43  
1667.הנשקה, דוד פשוטו של מקרא כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 173-143  
1668.הנשקה, דוד אין מקרא יוצא מידי פשוטו המעין כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 19-7; גל' ד תמוז תשלז עמ' 69-52; כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 85-83  
1669.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
1670.ויטמן, זאב על היחס שבין המדרש והפשט המעין כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 50-26  
1671.כשר, מנחם מנדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל-פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות, והגהות... [אוצר המשפט חלק א ערכים 11564 ,1103]. מ כר'. בראשית - במדבר (פרשת קרח) ירושלים תרפז-תשמח חיגר, משה: מפעל חייו של הרב מ' כשר. נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' קנ-קצ 
1672.שוחטמן, אליאב לא תאכלו על הדם" - פשט ודרש בפרשנות המקרא - פרק בתורת המשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 317 קדושים תשסח 4 עמ' ZFHIOP, AMJAB 17937 a02b01c04 ח"ג # שפירא, רות  תפיסת המקרא של חז"ל לאור דרשות הסמוכין בספרות התלמודית חבור לשם קבלת  אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 200-209  
1673.סבתו, חיים האם יש רשות לדרוש דרשות הלכתיות מן הפסוקים אף שלא נאמרו בתלמוד? תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 499-519  
1674.רובין, מרדכי דוד כל המקראות שבתלמוד בבלי ירושלים תשמה תקסח + מג עמ' + הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו... מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס, פח עמ'  
1675.רוזנטל, דוד על דרך טיפולם של חז"ל בחילופי נוסח המקרא ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 417-395  
1676.שזר, זלמן דברי בקורת בתלמוד על המסורת המקראית האומה שנה יג טבת תשלה עמ' 69-64  
1677.שטיינזלץ, עדין פירוש המקרא בספרות השאלות והתשובות ירושלים 1978 172 עמ'. ביקורת: פריש, עמוס: בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 190 ,187-185  
1678.שטרן, מנחם זאב תורה שבעל פה; כולל דרשות ומאמרי חז"ל המפוזרים בתלמוד בבלי, ירושלמי ומדרשים . עם ביאור. כרכים א-ה, יהושע-מלכים. ירושלים תשלט-תשמה  

ב. מקורות > מקרא > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1679.אונטרמן, איסר יהודה בירור עיוני במגילת רות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יג-יח  
1680.אלטמן, אמנון על טיבו המשפטי של "המבוא ההיסטורי" בחוזי מדינה חיתיים ובמקרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 65-72  
1681.אליצור (פוקסמן), עידית לבירור עניין הגורל במקרא מכלול כב סיון תשסא עמ' 29-38  
1682.אליצור, ברכה ר' יוחנן - עמדתו כלפי אישי המקרא על פי מסורות ארץ ישראל ובבל לאור תקופתו וקורות חייו עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 174 עמ'  
1683.אמיתי, מאירה כבוד האדם במקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 13-25  
1684.אקרט, אוטו 'זכויות אדם' כמוסד משפטי: השפעתו של המקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 27-47  
1685.בהט, דן מדות ומשקלות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 435-434  
1686.בורנשטין, אריה במקום הרשע שמה המשפט מקומו של כרם נבות ומקום העונש של בית אחאב מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 69-77  
1687.בלומנפלד, מאיר הפרשה בתורה שציינה גבולי ארץ ישראל אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 163-161; אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' רסא-רסד  
1688.בן-שם, מאיר דוד תורת הרמב"ם על התנ"ך; פירושי רבינו משה בן מימון לתורה נביאים וכתובים מתוך כל ספריו שבידינו והמיוחסים לו והמובאים בשמו . ירושלים תשלה-תשלח א. בראשית, עב עמ'; ב. שמות, קכ עמ'; ו. נביאים וכתובים, כח עמ'  
1689.בנר, אוריאל עיון הלכתי בפרשת פילגש בגבעה נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 7-11  
1690.ברקוביץ, אהרן זכריה ביאור הקניינים שעשה בועז (במגילת רות) בית אהרן וישראל גל' נט סיון תמוז תשנה עמ' כט-ל  
1691.גבריהו, חיים משה יצחק 'מתיר אסורים'; מעשה חנינה לאסירים בארצות המקרא ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 152-137  
1692.גוטל, נריה הטלת יונה הנביא אל הים [היבטים הלכתיים] המעין כרך ל גל' ד תמוז תשן עמ' 29-39, שם כרך לא גל' א תשרי תשנא עמ' 34-48  
1693.גזונדהייט, בנימין שאילת כלי כסף וכלי זהב מגדים גל' לג שבט תשסא עמ' 9-12  
1694.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
1695.הנשקה, דוד הבא במחתרת - יחסו של המדרש לפשט מגדים גל' ז שבט תשמט עמ' 9-15  
1696.ויינגרטן, שמואל עשרת הדברות וחלוקתן בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404 
1697.ויס, אשר זליג הריגת המצרי ע"י משה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ג עמ' יג-יז  
1698.ויס, אשר זליג שמעון ולוי ומעשה שכם מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' מח עמ' שיא-שטז  
1699.זילבר, יצחק  בענין מספר הפסוקים, התיבות והאותיות שבתורה מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' צג-צח   
1700.זלקין, אברהם יששכר וזבולון - דיון פרשני וערכי קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 344-351  
1701.זר-כבוד, מרדכי זיקת ספר משלי לתורה שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 108-101  
1702.טלזנר, דוד תיקון סופרים, האם הוא סגנון ראשוני שנה בשנה תשלה עמ' 227-219  
1703.ינאי, מרדכי גבולות ארצנו במקרא שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 44-41  
1704.יעקבסון, אפרת הגורל בלכידת עכן מכלול ד סיון תשנב עמ' 43-52  
1705.יפת, שרה גבולות א"י וכיבושה לפי ספר דברי הימים הגות במקרא כרך ג תשם עמ' 180-168  
1706.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
1707.ליונשטם, שמואל אפרים שבועה אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 491-479  
1708.מלול, מאיר עיונים בסימבוליקה משפטית מקראית - דיון במושגים כנף הבגד, החיק והח[ככ]צן/ח[הה]צן, משמעותם ושימושיהם המשפטיים במקרא ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 210-191  
1709.מלול, מאיר בידוי ראיות במקרא; התחזות יעקב וכתונת יוסף המוכתמת בדם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 203-220  
1710.מלמד, עזרא ציון מפרשי המקרא, דרכיהם ושיטותיהם א-ב. ירושלים תשלה 1057 + 6 עמ'. מהד' ב מתוקנת ומורחבת תשלח 1087 עמ'  
1711.מלק, בנימין שמעון ולוי אחי דינה, עיון במעשה שכם ובברכת יעקב לשמעון וללוי מגדים גל' כג שבט תשנה עמ' 9-29  
1712.נגה, רבקה חוקת התורה בדברי נביאים וכתובים בית מקרא שנה כה תשם עמ' 320-313  
1713.פינקלשטיין, אליעזר אריה שיטות עתיקות בה' עדים זוממים ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' רפא-רצה  
1714.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
1715.קורמן, אברהם מספר הפסוקים בתורה שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 9-3  
1716.קפלן, מאיר האמנת נחמיה בן חכליה כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תכז-תל  
1717.קרני, פנחס שבועה, אלה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 761-758  
1718.רביב, חנוך שכיר אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 287-285  
1719.רופא, אלכסנדר הדיבר העשירי וחוקי 'רעך' בספר דברים עשרת הדברות בראי הדורות, בעריכת בן ציון סגל, ירושלים תשמו עמ' 51-35; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 126-110  
1720.רופא, אלכסנדר סידורם של החוקים בספר דברים מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 235-217; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 177-159  
1721.שפירא, דוד שלמה המקורות הספרותיים של ספר יחזקאל סיני כרך פד תשלט עמ' ריד-רכז   

ב. מקורות > ספרות התנאים > כללי. מחקרים על המשנה

 מחברכותרתספרביקורת
1722.אברמסון, שרגא על השימוש בלשון 'משנה' ו'תלמוד' (גמרא) בפי ראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' קצג-ריב; ספר דב סדן, ירושלים תשלז עמ' 43-23  
1723.אונא, אביגדור כ"ף-האימות בפסוק ובמשנה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 223-220; על כף האימות בתנ"ך. עתים למשנה, ירושלים תשמג, עמ' 140-135; על כף האימות במשנה, בתוספתא ובגמרא. שם עמ' 148-141  
1724.אונא, אביגדור וי"ו שי"ן מתחלפין במשנה סיני כרך פז תשם עמ' קה-קיח; חילופי וי"ו החיבור ושי"ן הזיקה. עתים למשנה, ירושלים תשמג עמ' 134-114  
1725.אונא, אביגדור עתים למשנה: עיונים בששה סדרי משנה ירושלים תשמג 184 עמ'  
1726.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
1727.אלוני, נחמיה אלפאט אלמשנה (מלות המשנה) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שלישי] ראשונים ואחרונים, הלכה מוסר אגדה ודרש, ירושלים תשמה עמ' יג-כו  
1728.אפרתי, יעקב אליהו למקורות הספרותיים השקועים במשנתנו בר-אילן יא תשלג עמ' 68-49  
1729.אפרתי, יעקב אליהו מ'הוראת שעה' להלכה קבועה לדורות (אגב בירור מקורה של משנה אחת הטבועה בחותם 'זה הכלל') בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 300-293 ,243-237 ,172-165 ,86-81  
1730.בזק, יעקב סוד נוסף מסודות עריכת המשנה סיני כרך עט תשלו עמ' ח-יג  
1731.בלידשטין, יעקב על חביבות המדרש ועל עריכת המשנה: הערה לדרכו של הרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' קעא-קעה   
1732.בר-אילן, מאיר אופיה ומקורה של מגילת תענית סיני כרך צח תשמו עמ' קיד-קלז  
1733.בר-אשר, משה צורות נדירות בלשון התנאים לשוננו כרך מ תשלו עמ' 102-83  
1734.בר-אשר, משה נשכחות בלשון התנאים (בין הסופר לנקדן של כתב יד קאופמן של המשנה (בירור ראשון) מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 110-83  
1735.בר-אשר, משה הטיפוסים השונים של לשון המשנה תרביץ שנה נג תשמד עמ' 220-187  
1736.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
1737.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
1738.ברויאר, יוחנן פטרוה - פיטרוה: לשון בבל והשפעתה על פירוש המשנה בתקופת התנאים לשוננו שנה נו תשנב עמ' 11-21  
1739.ג'קסון, ברנרד ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61  
1740.גולדברג, אברהם לטיב ניב לשון המשנה 'כיצד' כמלת הגבלה. לשוננו כרך מ תשלו עמ' 20-6  
1741.האוניברסיטה הפתוחה פרקי תלמוד; יחידות 2,1: מבוא לתורה שבעל פה ולמשנה מבוא לבריתות ולתלמודים. ת"א תשמא 164 עמ'  
1742.האופטמן, יהודית המשנה כעיבוד של יצירה תנאית קדומה נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' סא-ע  
1743.הלוי, א"א לבירורן של משניות מוקשות לאור מקורות יווניים ולאטיניים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 359-355  
1744.הנשקה, דוד פרשת המלך כיצד? - לדרכי עריכת המשנה סידרא טז תשס עמ' 5-16  
1745.הרשקוביץ, יצחק משנה תורה והמשנה - השלמה תוכנית ומבנית מעליות כה תשסה עמ' 355-374  
1746.וולף, ירון המשנה כדרכה משלב גל' כ שבט תשנב עמ' 33-47  
1747.וייס, משה סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 336 עמ'  
1748.וייס, משה על תלמודם של תנאים פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 37-30  
1749.וייס, משה משניות 'ספורות' בראש מסכת סידרא א תשמה עמ' 44-34  
1750.וייס, משה לשאלת האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בית שמאי ובית הלל דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 6-1  
1751.וייס, משה שרידי שקלא וטריא מן התקופה שקדמה לבית שמאי ובית הלל סידרא ח תשנב עמ' 39-51  
1752.וייס, משה סדר המשנה במסכת קינים: לשאלת פרקי משנה תוספתאיים סידרא יג תשנז עמ' 61-91  
1753.זוסמן, יעקב כתבי-יד ומסורות - נוסח המשנה דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 250-215  
1754.זק"ש, ניסן (עורך) משנה ששה סדרי משנה עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי-היד של המשנה... ודפוסים ראשונים, עם השוואות מתוך הבאות מהמשנה מכל ספרי חז"ל, גאונים וראשונים עם מראי מקומות, ציונים והערות... כרך א ברכות-כלאים, [ירושלים] תשלב; כרך ב שביעית-ביכורים תשלה  
1755.כהנא, מנחם עיונים בעיצובה של המחלוקת במשנה ובמגמותיה תרביץ שנה עג תשסד עמ' 51-81  
1756.כץ, אברהם יצחק גנזי משנה . מהגניזה הקהירית... ירושלים תשל שיט + 15 עמ'  
1757.ליברמן, שאול תנא היכא קאי קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 188-183 [אוצר המשפט חלק א ערך 1523]. פרידמן, מרדכי עקיבא: עיונים במדרשו של ר' מאיר. תעודה כרך ד תשמו עמ' 92-79 
1758.מור, שגית הצבתה של מסכת ברכות בראש הש"ס כביטוי לפרקטיקות שיוצרות 'מיתוס מכונן' מדעי היהדות 44 תשס"ז 79-104  
1759.מורשת, מנחם חלופי גרסאות בין כתבי יד ובין נוסח א"י לבבל כעדות לשתי מסורות לשון סיני כרך פב תשלח עמ' סב-פא  
1760.מלמד, עזרא ציון התקבולת במשנה (איידי דתנא רישא וכו' תנא סיפא וכו') דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 291-275  
1761.מלמד, עזרא ציון קובצי מעשים של תנאים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 107-93  
1762.מלמד, עזרא ציון לשון נקיה וכינויים במשנה לשוננו כרך מז תשמג עמ' 17-3  
1763.מלמד, עזרא ציון מחלוקת תנאים בפירוש משנה קדומה ספר אברהם אבן שושן, ירושלים תשמה עמ' 215-207  
1764.ניוזנר, יעקב יהדות; עדותה של המשנה ת"א תשמז 432 עמ'  
1765.נתן, חיה המונחים המשפטיים בלשון התנאים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ד כרך ראשון תשמו עמ' 29-23  
1766.סגל, בן-ציון הגיאוגרפיה במשנה; המקומות, טיבם וערכם ירושלים תשלט 187 + 14 עמ'  
1767.ספראי, שמואל 'הכל לפי רוב המעשה' [אבות פ"ג מט"ו] תרביץ שנה נד תשמה עמ' 40-33  
1768.עמינח, נח על מחקר נוסח המשנה בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 353-343  
1769.עמינח, נח על תולדות מחקר מקורות המשנה בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 234-221  
1770.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
1771.פיינטוך, ישראל צבי הקדמות להוצאה בקרתית של המשנה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 211 עמ'  
1772.פיינטוך, ישראל צבי על המשנה שלפני הירושלמי כתב-יד ליידן תרביץ שנה מה תשלו עמ' 212-178; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 50-13  
1773.פיינטוך, ישראל צבי על 'דפוס לא נודע' של המשנה עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 69-51; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 127-109  
1774.פיינטוך, ישראל צבי הגהות ר' שמואל לירמה למשנה קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 186-173; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 142-129  
1775.פיינטוך, ישראל צבי משהו על כתב יד פארמה (דה רוסי 138) בר-אילן יח-יט תשמא 217-196; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 108-87  
1776.פלדבלום, מאיר שמחה 'משנה יתירא'; סידור המשנה באספקלריה של החומר הסתמי בתלמוד ספר זכרון להרב יוסף חיים לוקשטיין, ניו-יורק 1980 עמ' ז-טו  
1777.פלורסהיים, יואל הסתירה בין מקורות כצורה ספרותית של תנאים ואמוראים לחדש בהלכה סיני כרך פג תשלח עמ' רנב-רסו  
1778.פליקס, יהודה הצומח והחי במשנה בליווי פרק על כלי החקלאות ומונחיה ירושלים תשמה 253 עמ'  
1779.פרידמן, שמא יהודה המונח "או כלך לדרך זו" ושמושו במדרשי התנאים סידרא ט תשנג עמ' 61-74  
1780.קאפח, יוסף מטרות המשנה ויעודה, במשנת הרמב"ם פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 17-14  
1781.קורמן, אברהם למהותה של מגילת תענית וזיקתה לגמרא שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח 35-33  
1782.קצוף, בנימין המקורות התנאים ונוסחם בספר הלכות פסוקות שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 199-216  
1783.קרופ, מיכאל אביונה על היחס בין משנה כ"י פארמא דה רוסי 138 לבין ספרא וסדר אליהו רבה וזוטא כ"י ואטיקאן 31 תרביץ שנה מט תשם עמ' 196-194  
1784.שביב, יהודה על כ"ד הפרקים של מסכת שבת שנה בשנה תשמג עמ' 276-270  
1785.שביב, יהודה משמעותם של ניבי לשון במשנה שנה בשנה תשמה עמ' 200-194  
1786.שטיינפלד, צבי אריה 'הודאה ממין הטענה' או 'הודאה מן הטענה' מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 76-68  
1787.שפרבר, דניאל תנא, תנאים האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 941-938  
1788.שפרבר, דניאל יוונית ולטינית בספרות התנאים והאמוראים ירושלים תשמב קיד + 194 עמ'  
1789.שרביט, שמעון מסורות פירוש וזיקתן למסורות נוסח במשנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 134-115   
1790.תבורי, יוסף מבנה המשנה לעומת מבנה 'משנה תורה' על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 675-690  

ב. מקורות > ספרות התנאים > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1791.אברמסון, שרגא 'בית דין', 'אב בית דין' ופירוש משנה בעבודה זרה סיני כרך פ תשלז עמ' א-ט  
1792.אופנהיימר, אהרן הגליל בתקופת המשנה ירושלים תשנא 208 עמ'; בקורת: לוין, ישראל: ציון שנה נז תשנב עמ' 213-216  
1793.אורבך, אפרים אלימלך מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערכים 5108 ,1558] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 124-97  
1794.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
1795.איילי-וינברג, אבישג מעמד האישה בעיני חז"ל - על פי ספורים במשנה הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 27-45  
1796.באר, אילנה יחסים כלכליים בין יהודים לבין נוכרים בתקופת התנאים ודורות ראשונים של אמוראים עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמג 77 עמ'  
1797.בלומנפלד, שלמה המנהיגים והמוכיחים בתקופת התנאים לפי המקורות כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' קכג-קכד  
1798.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 109-130  
1799.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 109-130  
1800.רוזן-צבי, ישי אפילו מצא אחרת נווה ממנה" - מבט נוסף על עילות הגירושין בספרות התנאית JSIJ 3 (2004) עמ' 1-11 YFGP-WBJ, JZJ 18009 a02b02c02 ח"ג #  שטרנברג, עדינה קידוש השם וחילול השם במקורות התנאיים  עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 148 עמ'  ZIYQBYC, SDJQE JSIJ 5 (2006) עמ' 133-140  
1801.גילת, אריאל תוקפו של המושג ברירה במשנת התנאים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 123 עמ'  
1802.הרמן, דב על המגמות ביחסם של התנאים לגזל הנכרי דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רמא-רמח  
1803.וסטרייך, אבישלום דין שן ברשות הרבים - מגמות בתורת התנאים דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 59-94  
1804.ינקלביץ, רפאל יהודים ונכרים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 282 עמ'  
1805.כהן, יחזקאל היחס אל הנכרי בהלכה ובמציאות בתקופת התנאים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 324 עמ'  
1806.כהן, יחזקאל חיי הנכרי - ערכם והיחס אליהם בתקופת התנאים הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 123-91; דמות הנכרי והערכת דמותו בתקופת התנאים. אשל באר שבע ב תשם עמ' 62-39  
1807.כהן, יחזקאל פרקים בתולדות תקופת התנאים ירושלים תשלח; עמ' 79-47: בין יהודים לנכרים  
1808.כהנא, טוביה להבנת הברייתא של הלכות ירושלים בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 192-182  
1809.לורברבוים, יאיר אדם, דם, דמות - על מיתת ההרג בספרות התנאים מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 429-456  
1810.מור, שגית הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-249  
1811.נאמן, יהודה היחסים בין היהודים ושאינם יהודים בגליל סיני כרך קו תשן עמ' קנב-קסו  
1812.ספראי, שמואל קידוש ה' בתורתם של תנאים ציון שנה מד תשלט עמ' 42-28  
1813.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 4194 ,1575] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 28-19  
1814.ספראי, שמואל ארץ-ישראל בהלכה התנאית ישראל - עם וארץ ספר ב-ג (21-20) תשמה-תשמו עמ' 214-205  
1815.ספראי, שמואל מחויבותן של נשים במצוות במשנתם של התנאים בר אילן כו-כז תשנה עמ' 227-236  
1816.פדר, יצחק  הלכות הטמאים בטומאת הגוף במגילות מדבר יהודה ובספרות התנאית עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר אילן תשסו 150 עמ'  
1817.פליקס, יהודה ערי מקלט - מקבילות תנאיות תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 241-254  
1818.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
1819.צייטלין, שניאור זלמן הפקר ויאוש (מחקר משפטי עפ"י הספרות התנאית) ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' שסה-שפ [אוצר המשפט חלק א ערכים 10839 ,10821]; Studies in the early history of Judaism, Vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 438-453  
1820.רדזינר, עמיחי קנסות' כתשלומי נזק בספרות התנאים שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 287-350  
1821.רוזן-צבי, ישי מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, חופש תנועה ופיקוח מיני JSIJ 5 (2006) עמ' 21-48  
1822.רוזן-צבי, ישי הגוף והמקדש: רשימת מומי הכוהנים במשנה ומקומו של המקדש בבית המדרש התנאי מדעי היהדות 43 תשסה-ו עמ' 49-87  
1823.רוזנפלד, בן-ציון איזוהי אונאה? לשאלת שתות האונאה וחישובה בהלכות התנאים דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 151-175  
1824.שטיינפלד, צבי אריה 'דברים של גויים' המותרים והאסורים באכילה סיני כרך פו תשם עמ' קמט-קסו  
1825.שמש, אהרן כמה מיתות נמסרו לבית דין ולמה המציאו חז"ל את מיתת החנק מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 509-529  
1826.שמש, אהרן אלו הן הגולין: מקורות תנאיים ופירושי אמוראים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 145 עמ'  
1827.שמש, אהרן עונש המלקות במקורות התנאיים א-ב חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 321 ע'  
1828.שפיגל, בעז קנאת הבעל בפרשת סוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
1829.שפיגל, יעקב ש' קנאת הבעל בפרשת הסוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
1830.שפיר, אברהם יחס היהודים לגויים בתקופה התנאית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת דרופסי תשלו 250 עמ'   
1831.שרמר, עדיאל זכר ונקבה בראם (הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד) ירושלים תשסד 365 עמ'; ביקורת: פרידמן, מרדכי עקיבא: ציון שנה ע תשסה עמ' 404-413  

ב. מקורות > ספרות התנאים > מסכתות. פרקים

 מחברכותרתספרביקורת
1832.אגור, יוסף משנה אחרונה במסכת סוטה - עיון טקסטואלי ופרשני ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 78-72  
1833.אדרת, אברהם מסכת עדויות כעדות לדרכי השיקום והתקומה לאחר חורבן בית שני יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 251-265  
1834.איגר, עקיבא תוספות רעק"א על המשניות קטעים חדשים מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' לח-מא  
1835.אפרתי, יעקב אליהו משנה כפשוטה [סוכה פ"ג מ"א] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 24-19  
1836.ארזי, אברהם שיחזור הגירסה המקורית במשנה לאור הגמרא והראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' כה-כז  
1837.בלידשטיין, יעקב מחקרים במסכת עבודה זרה פרק א, וביחוס חז"ל ליצירת צורות חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה אוניברסיטה ניו-יורק 1968 56 + 438 עמ'  
1838.בן-שלום, מנחם סוגיות היסטוריות נבחרות במסכת אבות דרבי נתן עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמז 170 עמ'  
1839.בנטוב, חיים משנת מסכת כתובות: מתוך כת"י קופמן, עם שינויי נוסחאות עפ"י כתבי יד וקטעי גניזה א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 452 עמ'  
1840.ברגמן, ירחמיאל 'שלא יהיה דבר מדברי תורה דומה לחברו' גורם מרכזי לסידור ההלכות שבמסכת עדויות בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 341-325  
1841.ברטורא, אברהם חיבור 'גמרא' למסכת מקואות להרב אליעזר ברגמן ז"ל סיני כרך עה תשלד עמ' קסט-קצב  
1842.גולדברג, אברהם פירוש חדש לפרק כירה ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 154-127  
1843.גולדברג, אברהם גלגול נוסח במשנה [עירובין פ"א, ז] סיני כרך פג תשלח עמ' קצג-קצה  
1844.גולדברג, אברהם פירוש למשנה מסכת שבת, נוסח כ"י קויפמן ונוסח דפוס ראשון, רנ"ב, עם שינויי נוסחאות מכתבי יד עתיקים, דפוסים ראשונים וקטעי גניזה ירושלים תשלו 496 + 30 עמ'; מסכת עירובין. ירושלים תשמו צט + 322 עמ'. ביקורת: שטיינפלד, צבי אריה: קרית ספר כרך נה תשם עמ' 583-571 
1845.גרוזמן, מאיר 'כל היום שלה' (משנה נדה ט, ח-ט) בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 135-132  
1846.גרוזמן, מאיר למשנת 'השופך מים ברשות הרבים' סיני כרך צח תשמו עמ' רלט-רמו  
1847.דנינו, שמחה מדרשי התנאים במשנת סדר נשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 202 עמ'  
1848.הכהן, מרדכי מסכת אבות בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 227-204  
1849.הכהן, מרדכי פרק ממסכת יראת חטא [אוצר המשפט חלק א ערך 1607] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 195-173  
1850.הלבני, דוד על הרכבה של המשנה הראשונה בבא קמא עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 114-108  
1851.הנשקה, דוד אסטסיס היא זו" לפירושה של משנה סתומה [מכות א, ה] דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 31-58  
1852.וייס, משה סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 336 עמ'  
1853.כהן, יצחק יוסף מסכת אבות, פירושה ותרגומיה באספקלרית הדורות [אוצר המשפט חלק א ערך 1620] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 73-40  
1854.לוין, חיים יצחק לביאור משנת ראיה אחרונה (סנהדרין פ"ג, מ"ח) בר-אילן יג תשלו עמ' 83-73; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 71-61  
1855.מלכיאלי, ישראל א' למה 'נזיקין' (עיון במשנה הראשונה לסדר נזיקין - בבא קמא) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 101-98  
1856.נחום, יהודה לוי סדר מועד של המשנה כתב-יד בנוסח תימן עם פירוש הרמב"ם בערבית . דברי מבוא בידי שלמה מורג. חולון תשלו כז + 328 עמ'  
1857.סבתו, חיים משנת 'מי שמת והניח אשה בעל חוב ויורשין' (כתובות פד ע"א) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 6-1  
1858.פוקס, מנחם צבי מהדורה ביקורתית של משניות מסכת סוכה א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט קיט + 284 עמ'  
1859.פיונטק, נחמיה לברור המקורות של מסכת מדות המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 20-10  
1860.קופמן, אשר ז' מסכת מידות: שיחזור נוסח קדום אסופות ספר א תשמז עמ' ט-כח  
1861.קליין, משה כל חלקי הבית אחוזים זה בזה; משנת עירובין פרק עשירי עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 28-5  
1862.קליינמן, אפרים דו-מתכתיות בימיו של רבי - עיונים במשנת ה'זהב קונה את הכסף' ציון שנה לח תשלג עמ' 61-48  
1863.קרופ, מיכאל אביונה מסכת ערכין: מהדורה מדעית על ידי המחשב הילדסהיים תשלז 36 + 49 עמ'  
1864.רוזן צבי, ישי המדיר' והמודרת משנת כתובות פרק ז ותפיסת הנישואין התנאית דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 91-117  
1865.רוזנטל, דוד משנה עבודה זרה - מהדורה ביקורתית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמא 367 עמ'. Gaylord, Harry E.: JSJ 14 (1983), p. 213-216 
1866.רוזנטל, דוד 'נוסח ארץ ישראל' ו'נוסח בבל' במשנת עבודה זרה מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 92-79  
1867.שביב, יהודה למהותו של סדר נזיקין פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 109-105  
1868.שביב, יהודה לסידורה של מסכת שביעית נטועים גל' ב כסלו תשנה עמ' 9-16  
1869.שביב, יהודה קידושין פרק ראשון - סדר ותבנית נטועים גל' ג אייר תשנו עמ' 39-58  
1870.שטולברג, אריה משניות מסכת הוריות (מהדורה בקורתית עם חלופי נוסחאאות) עבודת גמר בחוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלח 153 עמ'  
1871.שטיינפלד, צבי אריה לבירורה של משנה במסכת הוריות בר-אילן יג תשלו עמ' 106-84  
1872.שטיינפלד, צבי אריה לסדרן של ההלכות במשנה ובתוספתא הוריות דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 12-9  
1873.שרביט, שמעון נוסחאותיה ולשונה של מסכת אבות והכנות למהדורה מדעית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 553 עמ'  
1874.תבורי, יוסף לסדרן של המשניות בפרק א של מסכת ביצה מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 67-55   

ב. מקורות > ספרות התנאים > תוספתא. ברייתא

 מחברכותרתספרביקורת
1875.אפשטיין, יעקב נחום ה'תוספתא' בספר 'הלכות גדולות' מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 273-270  
1876.בלאו, יצחק  תוספתא מסכת מועד-קטן פרק א': עיון השוואתי במקבילותיה במשניות ובברייתות עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר איל, תשסג 119 עמ'  
1877.גולדברג, אברהם גישותיהם השונות של רבי יוחנן ושל ריש לקיש לשאלת יחסה של המשנה אל התוספתא ואל הברייתא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 116-109  
1878.גולדין, יהודה תוך כדי עיונים במסכת אבות דר' נתן Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 65-59  
1879.דנציג, נחמן התפתחות המונח 'בריתא' ותירוץ התלמוד 'ברייתא לא שמיעא ליה' סיני כרך פה תשלט עמ' ריז-רכד  
1880.דנציג, נחמן להתפתחות המונח 'ברייתא' סיני כרך פט תשמא עמ' רמ-רמז  
1881.הבלין, שלמה זלמן תוספתא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 591-589  
1882.וולפיש, אברהם איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של התוספתא היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 309-345  
1883.וייס, משה סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 336 עמ'  
1884.ורהפטיג, איתמר שומר בהמה שאבדה (ביאור בתוספתא ומקבילותיה) מגל יא תשנה עמ' 63-69  
1885.ליברמן, שאול ליברמן, שאול: תוספתא כפשוטה; באור ארוך לתוספתא. ח כר'. זרעים-נשים [אוצר המשפט חלק א ערך 1644]  ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 595-594; דימיטרובסקי, חיים זלמן: דברים על גדול חכמי דורנו [שאול ליברמן]. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 228-227; פרשל, טוביה: ביבליוגרפיה של כתבי ר' שאול ליברמן. שם עמ' 232-229; גילת, יצחק ד': מפעל חייו של פ 
1886.מיליקובסקי, חיים סדר עולם והתוספתא תרביץ שנה מט תשם עמ' 263-246  
1887.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
1888.שטיינפלד, צבי אריה לסדרן של ההלכות במשנה ובתוספתא הוריות דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 12-9  
1889.שטימן, יוסף המסורות שנסוחן הוא 'בראשונה התקינו' במשנה בתוספתא ובתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א 1977 76 עמ'   
1890.שרמר, עדיאל למסורת נוסח התוספתא: עיון ראשוני בעקבות שאול ליברמן JSIJ 1 (2002) עמ' 11-43  

ב. מקורות > ספרות התנאים > מדרשי הלכה

 מחברכותרתספרביקורת
1891.אברמסון, שרגא ארבעה עניינות במדרשי הלכה [מכילתא פסחא פט"ז; מכילתא בחודש פ"ה; ספרי דברים פיסקא לו; שם פיסקא קמג] סיני כרך עד תשלד עמ' א-יג. ליברמן, שאול: פיסקא חדשה במכילתא ופירושה. שם כרך עה תשלד עמ' א-ג 
1892.אפנשטיין, שמעון הפעילות הרוחנית בארץ ישראל עד לתחילת המאה העשירית - טיפוח מדרשי ההלכה בארץ ישראל עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 46-41  
1893.בויארין, דניאל מן האור הגנוז; לנוסח המקורי של המכילתא דר' ישמעאל סידרא ב תשמו עמ' 13-5  
1894.בורגנסקי, אברהם חיים מסוגיות עריכתה של המכילתא דר' שמעון בן יוחאי - הצמדת דרשות סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 5-22  
1895.בראון, רונלד נ' התגבשותו הספרותית של מדרש הסיפרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 39-46  
1896.גולדברג, אברהם המדרש הקדום והמדרש המאוחר תרביץ שנה נ תשמא עמ' 106-94  
1897.גולדברג, אברהם לשונות 'דבר אחר' במדרשי ההלכה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 107-99  
1898.גולדברג, אברהם דבי ר' עקיבא ודבי ר' ישמעאל בספרי דברים א-נד תעודה ג ת"א תשמג עמ' 16-9  
1899.גולדברג, אברהם גישות שונות בסידורם של קובצי ההלכה בתוך אסכולת מדרשי דבי רבי עקיבא ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יג-יח  
1900.גילץ, שרגא תורת כהנים: דיבורא דנדבה, פרק ב ופרק ג, מדרש אחיד או לקט סידרא יב תשנו עמ' 25-37  
1901.גליק, אהרן קטע נוסף ממכילתא דרשב"י לשוננו כרך מח-מט תשמד-תשמה עמ' 215-210  
1902.דביר, גיל ונתן בידה - לרבות גגה חצרה וחורבתה (עיון במדרש הלכה ספרי דברים פ' רסט) פתוחי חותם א תשסד עמ' 169-181  
1903.דנינו, שמחה מדרשי התנאים במשנת סדר נשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 202 עמ'  
1904.הר, משה דוד ספרא וספרי האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 323-320  
1905.זהרי, חיים מדרשי אגדה והלכה בפירוש רש"י לתורה [בהשוואה למקורות] א-ב. ירושלים תשלח 73 + 142 עמ'  
1906.טוויג, אריה במדבר טו: כב-לא - מדרש הלכה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 20-1  
1907.יהודה, צבי אריה המכילתות על עבד עברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1974 444 עמ'  
1908.יצחקי, אפרים תרגום ירושלמי א ודבי ר' ישמעאל סידרא א תשמה עמ' 57-45  
1909.כהנא, מנחם למי נחלקה הארץ להארת הצורך במהדורות חדשות לספרי במדבר ונושאי כליו. ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 273-249  
1910.כהנא, מנחם אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 459 עמ'  
1911.כהנא, מנחם קטעים חדשים מהמכילתא לדברים תרביץ שנה נד תשמה עמ' 551-485  
1912.כהנא, מנחם פירושים לספרי הגנוזים בכתובי-יד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' צה-קיח  
1913.כהנא, מנחם מהדורות המכילתא דרבי ישמעאל לשמות בראי קטעי הגניזה תרביץ שנה נה תשמו עמ' 524-489  
1914.כהנא, מנחם מובאות מהמכילתא לדברים פרשת עקב והאזינו תרביץ שנה נו תשמז עמ' 59-19  
1915.כהנא, מנחם מדרשי תימן ושימושם במדרשי ההלכה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 31-38  
1916.כשר, מנחם מנדל הרמב"ם והמכילתא דרשב"י; הלכות שהביא הרמב"ם במשנה תורה אשר מקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות [אוצר המשפט ערך 2732] מהד' חדשה ירושלים תשם רמ עמ'  
1917.לוין, חיים יצחק פירושי המשנה במכילתא דרשב"י ותורת האמוראים בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 69-59; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 171-161  
1918.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
1919.לוין, חיים יצחק פרשת נזקי בור לאור המכילתא דרשב"י עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 98-80; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 159-141  
1920.לוין, חיים יצחק פרשת מפתה לאור המכילתא דרשב"י מלאת ספר ב תשמד עמ' 109-97; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 139-127  
1921.לרנר, מירון ביאליק לחקר הכינויים והתארים תעודה כרך 3 תשמו עמ' 113-93  
1922.מטל, זליג הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים: התרגומים, התלמודים, מדרשי ההלכה ת"א תשלט 80 עמ'  
1923.מלמד, עזרא ציון מדרשי-הלכה של התנאים בתלמוד הבבלי [אוצר המשפט חלק א ערך 400] מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת ירושלים תשמח 614 עמ'  
1924.נאה, שלמה מבנהו וחלוקתו של מדרש תורת כוהנים; א, מגילות (לקודיקולוגיה התלמודית הקדומה). ב, פרשות, פרקים, הלכות תרביץ שנה סו תשנז עמ' 483-515; שם שנה סט תשס עמ' 59-104   
1925.פוקס, מנחם צבי הגהות הגר"א למדרשי הלכה כיסוד לתפיסת עולמו הרוחני סידרא טו תשנט עמ' 111-117  
1926.קוסובסקי, בנימין אוצר לשון התנאים; ספר המתאימות (קונקורדנציא) לספרי (במדבר-דברים) [אוצר המשפט חלק א ערך 11579] א-ה. ירושלים תשלא-תשלה  
1927.קרופ, מיכאל אביונה על היחס בין משנה כ"י פארמא דה רוסי 138 לבין ספרא וסדר אליהו רבה וזוטא כ"י ואטיקאן 31 תרביץ שנה מט תשם עמ' 196-194  
1928.רבינוביץ, צבי מאיר גנזי מדרש לצורתם הקדומה של מדרשי חז"ל לפי כתבי יד מן הגניזה. ת"א תשלז 323 עמ'  
1929.רחמן, יוספה ביאור דרך הלימוד של המדרש בפירוש רש"י לתורה תעודה ב ת"א תשמב עמ' 127-111  
1930.תא-שמע, ישראל פירוש אשכנזי-צרפתי קדום למדרשי בראשית וויקרא רבה, מכילתא וספרי, בכתב יד תרביץ שנה נה תשמו עמ' 75-61   
1931.תא-שמע, ישראל מ' לבירורו של קטע סתום במכילתא שנה בשנה תשסב עמ' 69-72  

ב. מקורות > ספרות התנאים > אישים ושיטותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
1932.אורטנר, נתן עשרת הרוגי מלכות מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 45-38  
1933.אורמן, דן רבי אליעזר הקפר ובר קפרא - האומנם אב ובנו באר שבע כרך ב תשמה עמ' 25-7  
1934.איזנברג, יהודה תורתו של אלישע בן אבויה מכלול א כסלו תשנא עמ' 94-109  
1935.איזנברג, יהודה אלישע בן אבויה: תלמיד חכם שסרח בשדה חמ"ד שנה מא חוב' ג תשנח עמ' 13-25  
1936.אנקר, אבישי ר' יהודה בן אילעי האיש ותקופתו חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז כב + 317 עמ'  
1937.אפרתי, יהונתן ר' מאיר "משכין שלום" - עיון בשלוש גרסאות של אגדה המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 41-54  
1938.אפרתי, יעקב א' לבירור זמנו של עקביא בן מהללאל בר אילן ל-לא תשסו עמ' 21-36  
1939.ארזי, אברהם שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אליעזר בן הורקנוס שנה בשנה תשמו עמ' 187-177  
1940.בארי, נורית יצא לתרבות רעה (אלישע בן אבויה) תל אביב תשסז 212 עמ'  
1941.ביטמן, אביגדור יצחק משנתו של רבן גמליאל דיבנה ומקומו בתולדות ההלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1974 341 עמ'  
1942.בן-שלום, ישראל רבי יהודה בר אילעאי ויחסו אל רומי ציון שנה מט תשמד עמ' 24-9. רוקח, דוד: שם שנה נב תשמז עמ' 110-107 
1943.בן-שלום, ישראל בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי ירושלים תשנד 366 עמ'; בקורת: שוורץ, יהושע: ציון שנה נט תשנד עמ' 515-520  
1944.בנוביץ, משה שינון: קריאת שמע במשנתו של רבי שמעון בר יוחאי סידרא כ תשסה עמ' 25-56  
1945.בנט, נעמי דמותו של רבי שמעון בן יוחאי בקובץ הסיפורים במסכת שבת גרנות חוב' 2 תמוז תשס"ב עמ' 103-112  
1946.בר אילן, שאול בביאור מעלת נחום איש גמזו אור תורה שנה לז תשסה עמ' תתקנט-תתקפא  
1947.בר, עודד רבי שמעון בן יוחאי ומקומו בחיי הציבור חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2002 [446] עמ'  
1948.גולדברג, אברהם תנאים בדור רבי בשיכבה האחרונה של משנתו וסוף סידור המשנה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 94-83  
1949.גושן-גוטשטין, אלון ר' אלעזר בן ערך: סמל ומציאות יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 173-197  
1950.גיליס, מיכאל 'ומה היה תחילתו של רבי עקיבא?' ממחקר לתכנית לימודים שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 159-187  
1951.גילת, יצחק ד' גילת, יצחק ד': משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס... [אוצר המשפט חלק א ערך 1696]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: בין מקור למסורת. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 479-475 
1952.גלעד, נאור ר' חנינא בן דוסא שיר למעלות ב תשס עמ' 161-174  
1953.גרשוני, יהודה על ר' עקיבא חכמת גרשון ירושלים תשנז עמ' תלא-תלח  
1954.הילביץ, אלתר יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, נשיאותם ופעולותיהם וזמן מחלוקת הסמיכה ביניהם סיני כרך פט תשמא עמ' רסו-רפג  
1955.הילביץ, אלתר עוד לפעילות יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח משום שהיתה השעה צריכה לכך סיני כרך צב תשמג עמ' קצג-רב  
1956.הימן, אהרן תולדות תנאים ואמוראים [אוצר המשפט חלק א ערך 1702] הדפסה חדשה, ירושלים תשמז; תוכן ענינים לספר תולדות תנאים ואמוראים. ירושלים תשמז 40 עמ'  
1957.הירשמן, מנחם לדמותו של שמואל הקטן יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 165-172  
1958.וזנברג, מיכל דרכי ידיעת האל במשנתו של ר' עקיבא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסה 308 עמ'  
1959.וייס, משה לשיטת ר' יוסי ב'הרחקה בשכנים' בר-אילן יב תשלד עמ' 107-64  
1960.וייס, משה האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בית שמאי ובית הלל סידרא ד תשמח עמ' 66-53  
1961.וייס, משה הגזירה-שווה והקל-חומר בשקלא וטריא של בית שמאי ובית הלל סידרא ו תשן עמ' 41-61  
1962.ולר, שולמית אחת מתקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל בגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלה 91 עמ'  
1963.ורד, נעם בית שמאי וההלכה הכיתתית מדעי היהדות 41 תשסב עמ' 45-67  
1964.זוין, שלמה יוסף קו חדש בשיטות בית-שמאי ובית-הלל [אוצר המשפט חלק א ערך 967] סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' נד-ס; לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שב-שט  
1965.חבס (פרדקין), אפרת ה'זוגות' האחרונים מלאת ספר א תשמג עמ' 128-121  
1966.חבס (פרדקין), אפרת רבי חנינא בן גמליאל מלאת ספר ב תשמד עמ' 150-143  
1967.חיון, אריה  בית שמאי ובית הלל: חקר משנתם ההלכתית והרעיונית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 2 כר'  
1968.חכם, נח רבן שמעון בן גמליאל בביתר תרביץ שנה עד תשסה עמ' 547-564  
1969.כץ, אליהו מי היה יוחנן כהן גדול שנה בשנה תשלט עמ' 373-368  
1970.לוגסי, נעם; בר-אילן, יאיר חוני המעגל שיר למעלות ג תשסא עמ' 285-309  
1971.לפיד, יהושע משנתו של ר' נחמיה; מחקר על מאמריו ההלכתיים עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלו  
1972.מאיר, עפרה רבי יהודה הנשיא: דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל תל אביב 1999 438 ע'; ביקורת: לוין דוד: דמות תלמודית והשתקפותה, קתדרה חוב' 106 טבת תשס"ג עמ' 177-185  
1973.מברך, אברהם סדר חכמי התורה שבעל פה בפרקי אבות שנה בשנה תשלח עמ' 275-267  
1974.מצגר, אפרים ר' חנינא (חנניה) בן גמליאל נשיא ישראל נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קסג-קפ  
1975.מרחביה, חן מלך רבי יוחנן בן זכאי - מה היה ומה לא היה האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 277-265; ירושלים תשמב 15 עמ'  
1976.נעם, ורד בין פולמוס למחלוקת - מדוע נודה ר' אליעזר? מסכת ה תשסו עמ' 125-144  
1977.ספראי, שמואל בחינות חדשות לבעיות מעמדו ומעשיו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן [אוצר המשפט חלק א ערך 1724] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 208-181  
1978.ערן, עמירה מקומו של גבול הידע באפיון דמותו של אלישע בן אבויה הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 113-142  
1979.פוקס, דוד הנך כולהו ברכתא נינהו (עיון במשנת רשב"י) המעין כרך כד גל' ד תמוז תשמד עמ' 9-1  
1980.פינקלשטיין, אליעזר אריה עוד מתורתו של ר' נחוניה בן הקנה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 93-88  
1981.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
1982.פלק, זאב על מדרש ומשנה של רבי עקיבא מלאת ספר ב תשמד עמ' 96-93  
1983.פרנקל, שמעון רבי יוחנן בן זכאי ובית דינו (סמכות לתקן או לבטל תקנות) כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רכא-רכז  
1984.פתחי, דוד תפיסות עולמם של רבי יהושע ורבי אליעזר - חסד ודין המאיר לארץ גל' 26 תשרי תשס עמ' 36-48  
1985.קהת, חנה בין אריסטוקרטיה לדמוקרטיה - רבן גמליאל ורבי יהושע ספר ישרון, במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון, ירושלים תשנט עמ' 213-228  
1986.קוליץ, חיים עמנואל ראש לחכמים: רבי עקיבא בפולמוס בר-כוכבא במשנת הגאולה וקידוש השם ת"א תשם 303 עמ'. ביקורת: בן-ישר, מנחם: דעות גל' מט תשמב עמ' 287-285 
1987.קוליץ, חיים עמנואל בן-העליה; רבי שמעון בר-יוחאי במשנתו ירושלים תשמו 279 עמ'  
1988.קרני, בלהה רבי יהודה בן אילעי עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמז 124 עמ'  
1989.רוזנפלד, בן ציון ר' יוסף הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בר כוכבא סידרא יא תשנה עמ' 89-111  
1990.רוזנפלד, בן-ציון דמותו ופעילותו של רבי שמלאי כפרק בתולדות הקשרים בין א"י לתפוצות במאה השלישית ציון שנה מח תשמג עמ' 239-228  
1991.רוזנפלד, בן-ציון מעמדו ופועלו של רבן גמליאל לפני הליכתו ליבנה ציון שנה נה תשן עמ' 151-169  
1992.רוקח, אפרים הלל ושמאי שנה בשנה תשנו עמ' 456-464  
1993.שושני, רונית רבי אליעזר בן רבי שמעון והגנבים - סיפור על חטא וכפרתו JSIJ 4 (2005) עמ' 1-25  
1994.שטינברג, יואל את לרבות: שני בתי מדרש של תנאים ושיטתם בתורה שבעל פה בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 11-23  
1995.שלם, חיים רבי שמעון בן אלעזר, תולדותיו ופעלו הציבורי עבודת גמר בחוג לתולדות ישראל אוניברסיטת בר-אילן תשמה 131 עמ'  
1996.שנור, חיים מעיין חיים; אוצר אגדות חז"ל ליקט, תירגם וביאר חיים שנור. כרכים א-ב: תנאים. ירושלים תשלט-תשמב רצב + שע עמ'  
1997.שפירא, חיים הדחת רבן גמליאל - בין היסטוריה ואגדה ציון שנה סד תשנט עמ' 5-38  
1998.שפירא, חיים; פיש, מנחם המחלוקת המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל עיוני משפט כר' כב חוב' 2 תשנט עמ' 461-497  
1999.שציפנסקי, ישראל יוחנן כהן גדול ותקנותיו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 61-34  
2000.שציפנסקי, ישראל תקנות רבן יוחנן בן זכאי אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 164-148 ,35-23  

ב. מקורות > תלמוד > כללי. מבואות. עריכת התלמוד. שיטת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
2001.אברמסון, שרגא על השימוש בלשון 'משנה' ו'תלמוד' (גמרא) בפי ראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' קצג-ריב; ספר דב סדן, ירושלים תשלז עמ' 43-23  
2002.אברמסון, שרגא על שני לשונות של הבאה מן המשנה (א תניא. ב. בריתא). סיני כרך עט תשלו עמ' ריא-רכה  
2003.אברמסון, שרגא אינו דין, אינו בדין, בדין, דין הוא לשוננו לעם מחזור כח תשלז עמ' 279-275  
2004.אברמסון, שרגא על ספר 'דרכי התלמוד' שמיוחס לרב סעדיה גאון קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 382-381  
2005.אברמסון, שרגא מן הפרק החמישי של 'מבוא התלמוד' לרב שמואל בן חפני סיני כרך פח תשמא עמ' קצג-ריח  
2006.אברמסון, שרגא כללים בתלמוד סיני כרך קה תשן עמ' כב-לב  
2007.אילני, צבי מפתחות הש"ס: מפתח של כמאה ספרים ראשונים ואחרונים על מסכת כתובות. ת"א תשלו 27 עמ'; על מסכת בבא קמא. ת"א תשלז 24 עמ'; על מסכת בבא בתרא. ת"א תשלז 28 עמ'; על מסכת יבמות. ת"א תשלט 48 עמ'; על מסכת גיטין. ת"א תשלט מב עמ'; על מסכתות נדרים, נזיר, סוטה. [חמוש"ד] 40 עמ'; על מסכת קידושין. [חמוש"ד] 39 עמ'  
2008.אלבק, שלום ההלכה והמציאות בתלמוד משפט עברי ותרבות יהדות ספרד, ארבע הרצאות באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשלד עמ' 37-1  
2009.אליאס בר-לבב, ליאורה עריכה, מסירה ופרשנות בתלמודים: המחלוקת על אש קודחת ונכפפת תרביץ שנה עא תשסב עמ' 371-389  
2010.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
2011.אפרתי, יעקב אליהו סוגיות 'זה הכלל, לאתויי מאי' (טיבן, מגמתן, ומקורותיהן על פי ניתוח הסוגיות בתלמוד הבבלי) עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1966 110 + כג עמ'  
2012.אפרתי, יעקב אליהו תקופת הסבוראים וספרותה בבבל ובארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 1789]  ביקורת: טל, שלמה: סיני כרך עד תשלד עמ' קפג-קפו 
2013.אפרתי, יעקב אליהו על היחס שבין התלמודים בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 342-331  
2014.אפרתי, יעקב אליהו מיזוגי סוגיות בשדה חמ"ד חוב' כה תשמב עמ' 214-210  
2015.אפרתי, יעקב אליהו על התלמודים המשלימים זה את זה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 36-25  
2016.אפרתי, יעקב אליהו לבעיית ההערכה של המקורות התלמודיים שמעתין שנה כג גל' 84 טבת-אדר ב תשמו עמ' 37-29  
2017.אפשטיין, יעקב נחום מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד 436 עמ'  ביקורת: בלאו, יהושע: שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 273-271 
2018.ארזי, אברהם הפרובלמטיקה של דו-משמעות בתלמוד סיני כרך עו תשלה עמ' טו-כג  
2019.ארזי, אברהם 'איכא דאמרי' סיני כרך פג תשלח עמ' רו-רי; כרך פט תשמא עמ' קנא-קנו  
2020.ארזי, אברהם מבוא לתורה שבעל-פה ת"א תשמד 390 עמ'. ביקורת: אריאל, יהודה: בשדה חמ"ד חוב' כח תשמה עמ' 200-199 
2021.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד ספונות סדרה חדשה ספר שני (יז) תשמג עמ' 184-165  
2022.בן-שלום, ישראל מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה מלאת ספר ב תשמד עמ' 171-149  
2023.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
2024.בר-אשר, משה לשון חכמים - דברי מבוא ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 657-688  
2025.ברודי, ירחמיאל למונח התלמודי 'ותו לא מידי' סיני כרך צב תשמג עמ' נא-נז  
2026.ברודי, ירחמיאל על יחס הרמב"ם ל"סתם" תלמוד בר אילן ל-לא תשסו עמ' 37-47  
2027.ברמן, נדב  אם כן - אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסו 111 עמ'  
2028.ברנשטיין, שלמה חיים; בן-אבו, דוד לפירוש המונח 'תנא אקרא קאי' שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 25-22  
2029.גורדיס, דוד משה על פרשנות רב ושמואל למשנה וברייתא: חלק ראשון: נימוקי הלכה ואוקימתות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה תשם 370 עמ'  
2030.גפני, ישעיהו מעשי בית דין בתלמוד הבבלי, תורות ספרותיות והשלכות היסטוריות Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 40-23  
2031.גפני, ישעיהו לחקר הכרונולוגיה התלמודית באיגרת רב שרירא גאון ציון שנה נב תשמז עמ' 24-1  
2032.גרוזמן, מאיר 'בפירוש אמר רבא' המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 31-25  
2033.דימיטרובסקי, חיים זלמן (עורך) מחקרים ומקורות מאסף למדעי היהדות ספר א ניו-יורק תשלח 511 עמ'. ביקורת: ליפשיץ, ברכיהו: דעות גל' מח תשם עמ' 209-204 
2034.דינרי, ידידיה ליחסם של הגאונים והראשונים אל בעיית ה'שינויא' בתלמוד בר-אילן יב תשלד עמ' 117-108  
2035.דנציג, נחמן 'חיסורי מחסרא' - סגנון הסבוראים סיני כרך פ תשלז עמ' רמה-רנב  
2036.דנציג, נחמן התפתחות המונח 'בריתא' ותירוץ התלמוד 'ברייתא לא שמיעא ליה' סיני כרך פה תשלט עמ' ריז-רכד  
2037.האוניברסיטה הפתוחה פרקי תלמוד; יחידות 2,1: מבוא לתורה שבעל פה ולמשנה מבוא לבריתות ולתלמודים. ת"א תשמא 164 עמ'  
2038.הבלין, שלמה זלמן תלמוד בבלי האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 895-857  
2039.הילביץ, אלתר 'מקום הניחו לי אבותי' [דברי תלמיד מפי רבו; סדר הסוגיא] הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 55-47  
2040.הלבני, דוד ספק דגברי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 83-67  
2041.הלבני, דוד משנות שזזו ממקומן סידרא ה תשמט עמ' 63-88  
2042.הלבני, דוד עיונים בהתהוות התלמוד סידרא כ תשסה עמ' 69-117  
2043.הלבני, דוד סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא בר אילן כו-כז תשנה עמ' 167-184  
2044.הלוי, א"א סוגיות 'פשיטא' בתלמוד הבבלי שאינן פשוטות כל עיקר דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 140-129  
2045.הר, נעם מקרא, משנה ומחשבה: עריכה ומשמעות בראש מסכת נזיקין על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 195-208  
2046.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ורשה 1937 196 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1851] Kahlenberg, Marc: REJ, N.S. 4 (1938), p. 128-141; Gugenheimer, Ernest: ib. 7 (1946-47), p. 161-163 
2047.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית. ורשה 1937 196 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1851]  Kahlenberg, Marc: REJ, N.S. 4 (1938), p. 128-141; Gugenheimer, Ernest: ib. 7 (1946-47), p. 161-163 
2048.וייס, אברהם לחקר התלמוד חלק א ניו-יורק תשטו 446 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1854] Jacobs, Louis: JJS 7 (1956), p. 114-117 
2049.וייס, אברהם מחקרים בתלמוד ירושלים תשלה יא + 261 עמ'  
2050.וייס, משה 'אמר רבא' 'מתניתין קשיתיה', 'מאי איריא' לחקר המונחים ולשונות הצעה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 566-543  
2051.וייס, משה ואזדו לטעמיהו, לחקר המונחים ולשונות הצעה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 127-102  
2052.וייסברג, אליקים לבירור הביטויים 'תלמוד' ו'תלמוד לומר' לשוננו כרך לט תשלה עמ' 152-147  
2053.וייסברג, אליקים הלשון הארמית של היצירה הארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי לשוננו שנה סו תשסד עמ' 243-282. שם שנה סז תשסה עמ' 301-326. שם שנה סח תשסו עמ' 31-61  
2054.וייסברג, אליקים תצורה ומשמעות בסוגיות תלמודיות - ישום במערכת הזמנים בארמית הבבלית לשוננו שנה נט תשנו עמ' 119-149  
2055.ולר, שולמית מחקר התלמוד והוראת התלמוד נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' פז-צח  
2056.ורהפטיג, זרח הערות על שלשה כללי גמרא: תא שמע, אם תמצא לומר, גופא סידרא י תשנד עמ' 61-67  
2057.זייני, אליהו רחמים רבנן סבוראי והכרעותיהם סיני כרך קא תשמח עמ' קצג-ריט  
2058.טלמון, צבי בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד הבבלי א-ג. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמד 521 עמ'  
2059.ירחי, אהרן המשל התלמודי כשיטה חינוכית וכמעביר תכנים חינוכיים עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלז 211 עמ'  
2060.כהן, אבינועם על מטבע הלשון 'לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי' בתלמוד הבבלי תרביץ שנה נג תשמד עמ' 472-467  
2061.כהן, אבינועם לבעיית זיהויים של קטעים סבוראיים בבבלי ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 96-83  
2062.כהן, אבינועם על המיקום הבלתי כרונולוגי של דברי מר בר רב אשי בסוגיות הבבלי והשלכותיו סידרא ב תשמו עמ' 66-49  
2063.כהן, אבינועם למשמעות ההיסטורית הגלומה במונח "איקלע רב פלוני" סידרא טו תשנט עמ' 51-64  
2064.כהן, אבינועם לזיהויין של תוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי באמצעות ניתוח משפטי של מקורות הסוגיה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 93-100  
2065.כהן, יעקב משנה ראשונה לא זזה ממקומה מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 150-156  
2066.כרמל, אריה מבנה מספרי בסוגיות הש"ס המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 24-19  
2067.מוסקוביץ, ליב אמרו דבר אחד בבבלי בר אילן ל-לא תשסו עמ' 251-268  
2068.מילזיינר, משה הקדמה לתורת הפרשנות בתלמוד תרגום עריכה והוספות ע"י מרדכי יוסף הוברמן, ירושלים תשמו 366 עמ'  
2069.מלחי, ירמיהו 'דורשי חמורות' באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואות לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 139-131  
2070.מלמד, עזרא ציון פרקי מבוא לספרות התלמוד ת"א תשלג [אוצר המשפט חלק א ערך 1896]. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: ספר מועיל ללומדי תורה. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 204-203 
2071.נפתל, אברהם התלמוד ויוצריו [אוצר המשפט חלק א ערך 1908] ג-ה. ת"א תשלה-תשם. ביקורת: סרבר, נ"ד: התרומה היצירתית שב'תלמוד ויוצריו'. בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 373-372 
2072.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
2073.סיגרון, מיכאל בענין "גופא" שבש"ס ויען שמואל י תשסז עמ' תשו-תשטז  
2074.סתיו, שמואל 'הרובים' סיני כרך צג תשמג עמ' קעג-קפ  
2075.עמינח, נח על תולדות מחקר עריכת הבבלי בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 414-401  
2076.עמינח, נח לדרכי השתלשלות לשונות האמוראים בבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 56-39  
2077.עמינח, נח על אופיה של הסוגיה בתלמוד הבבלי בשדה חמ"ד חוב' כח תשמה עמ' 220-212  
2078.עמינח, נח הנטייה לאחידות הסגנון בתלמוד הבבלי והשפעותיה על גרסאותיו דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 21-15  
2079.עמינח, נח סגנונות השמעתתא בתלמודים והשתפעתם על חילופי גירסאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 77-84  
2080.עמרם, חיים ספר דרך מבוא התלמוד [כללי הש"ס מלוקטים מדברי רבותינו בעלי התוספות] מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' מד-נ  
2081.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות במסכת נזיקין (ב"ק; ב"ק; ב"ב) עצמה ובינה לבין שאר התלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 174 עמ'  
2082.עץ-חיים, יהונתן חומר סבוראי כגורם לסוגיות מוחלפות מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 152-137  
2083.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות המיצגות מחלוקת אמוראים סיני כרך פח תשמא עמ' יח-לא  
2084.עץ-חיים, יהונתן שינויים בעמדה ההלכתית שהולידו סוגיות מוחלפות סיני כרך פט תשמא עמ' קעו-קפג  
2085.עץ-חיים, יהונתן סיבות לשוניות שגרמו לסוגיות מוחלפות בביאור המשנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 204-198  
2086.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות כ'תרי אמוראי' ו'אליבא דר' פלוני' סיני כרך צד תשמד עמ' קמט-קס  
2087.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות ברצף אחד ונראות כסוגיה אחת סידרא טו תשנט עמ' 65-93  
2088.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
2089.פלדבלום, מאיר שמחה פסקיו של הרמב"ם לאור גישתו לחומר הסתמי שבבבלי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 120-111  
2090.פלדבלום, מאיר שמחה 'משנה יתירא'; סידור המשנה באספקלריה של החומר הסתמי בתלמוד ספר זכרון להרב יוסף חיים לוקשטיין, ניו-יורק 1980 עמ' ז-טו  
2091.פלורסהיים, יואל הסתירה בין מקורות כצורה ספרותית של תנאים ואמוראים לחדש בהלכה סיני כרך פג תשלח עמ' רנב-רסו  
2092.פרומן, יהודה השפעת מבנה הסוגיה על פירושה ממעיין מחולה גל' 7 תשרי תשנט עמ' 14-35  
2093.פרידמן, מרדכי עקיבא על מוקדם ומאוחר בלשון בספרות חז"ל סידרא א תשמה עמ' 68-59  
2094.פרידמן, שמא יהודה מבנה ספרותי בסוגיות הבבלי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 402-389  
2095.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
2096.פרידמן, שמא יהודה איחוי פרשיות סמוכות בסוגיות הבבלי דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 255-251  
2097.פרנצוס, ישראל הוספות והעברות בבבא קמא פ"ז בר-אילן יב תשלד עמ' 63-43  
2098.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים בתלמוד מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 166-123  
2099.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים לסוגיית 'אחת בחייו ואחת במותו' [בעיית זמנה של ה'סתמא' בתלמוד] סיני כרך פט תשמא עמ' רמח-רנה  
2100.פרנקל, יונה הא גופה קשיא תרביץ שנה מב תשלג עמ' 301-266  
2101.צור, אורי השפעת שיקול הדעת ההלכתי בעריכת סוגיות הבבלי והשלכותיו בהלכה דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' ריז-רלז  
2102.קארה, יחיאל מסורות תימניות בלשון חכמים על פי כתב-יד מן המאה השש עשרה לשוננו כרך מד תשם עמ' 42-24  
2103.קוסובסקי, בנימין אמר רבא מתניתין קשיתיה סיני כרך עה תשלד עמ' רפח-רפט  
2104.קוסובסקי, חיים יהושע אוצר לשון התלמוד; ספר המתאימות (קונקורדנציה) לתלמוד בבלי... [אוצר המשפט חלק א ערך 11582]. א-מא ירושלים תשיד-תשמב ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הקונקורדנציה לתלמוד של הרב בנימין קוסובסקי. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 696-695 
2105.קוסמן, אדמיאל ה"שיטה" כשיטה - היווצרותה ואופן התקבלותה בבתי המדרש בארץ-ישראל ובבבל סידרא ז תשנא עמ' 103-123  
2106.קליין, חיים 'גמרא' ו'סברא' בפרק איזהו נשך (ס, ב - סד, א) ירושלים 1978 38 עמ'  
2107.רובין, מרדכי דוד כל המקראות שבתלמוד בבלי ירושלים תשמה תקסח + מג עמ' (+ פח עמ': רובין, יהושע: הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו... מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס)  
2108.רובינשטיין, יעקב ר' פלוני לטעמיה דאמר סידרא י תשנד עמ' 111-129  
2109.רוזנטל, אליעזר ש' עיונים בתולדות הנוסח של התלמוד הבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 571-591  
2110.רוזנטל, אליעזר ש' עיונים בתולדות הנוסח של התלמוד הבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 571-591  
2111.רוזנטל, אליעזר שמשון תולדות הנוסח ובעיות-עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה נז תשמח עמ' 36-1  
2112.רוזנטל, דוד 'רבנן דסיומא' ו'בני סיומי' תרביץ שנה מט תשם עמ' 61-52  
2113.רוזנטל, דוד 'לא איתפרש לן מאי בעי הכא' (על 'גופים זרים' בבבלי) בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 169-150  
2114.רוזנטל, דוד 'לישנא דכלה' תרביץ שנה נב תשמג עמ' 308-273  
2115.רוזנטל, דוד עריכות קדומות המשוקעות בתלמוד הבבלי דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 14-7  
2116.רוזנטל, דוד מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 7-48  
2117.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  
2118.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  
2119.ריבקין, שלום אופיו המיוחד של התלמוד בבלי בניגוד להתלמוד הירושלמי אור המזרח שנה מג תשנה עמ' 36-38  
2120.רקובר, נחום ניבי תלמוד - אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט ירושלים תשנ"א 442 עמ'; בקורת: גרוס יהושע: הפרקליט כרך מ תשנא עמ' 361-362  
2121.שבט, עזרא מספר המסכתות בש"ס מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' צט-קו   
2122.שוחטמן, אליאב גברא אגברא קא רמית - לבירור שימושו של התלמוד במימרא כבסיס לקושיה סידרא ו תשן עמ' 93-107  
2123.שטיינזלץ, עדין התלמוד לכל ירושלים 1977 203 עמ'  
2124.שטיינזלץ, עדין מדריך לתלמוד, מושגי יסוד והגדרות ירושלים 1984 290 עמ'  
2125.שטיינפלד, צבי אריה המימרא ומסגרתה - עיונים בסוגיות מקבילות שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 162-154  
2126.שטיינפלד, צבי אריה לניתוח סוגית ה'עובדא' שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34  
2127.שטימן, יוסף המסורות שנסוחן הוא 'בראשונה התקינו' במשנה בתוספתא ובתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א 1977 76 עמ'  
2128.קדרי, מנחם צבי דווקא" בלשונם העברית של אמוראי בבל ובלשון הארמית של התלמוד הבבלי מורשת יעקב ד תשן עמ' 126-144 XDYJ, OQHN WBJ 18062 a02b03c01 ח"ג # ראק, יהודה דרכה של גמרא עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 21-34; יניר, צבי. דרכו של תלמוד. שם גל' 154 תשרי תשס עמ' 131-137  דילמות באתיקה רפואית, ירושלים תשסב עמ' 283-321  
2129.שילה, יואל כללי התלמוד ושיטת לימוד התלמוד של ר' דוד בן זמרא (הרדב"ז) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 236, עמ'  
2130.שיף, משה חלקו של רב פפא בסידור התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלט 243 עמ'  
2131.שלזינגר, יצחק מ' ליפלוג וליתני בדידה: פרק בהרמנויטיקה של הבבלי סידרא כ תשסה עמ' 211-240  
2132.שפיגל, בעז מילתא אגב אורחיה קמל" - המונח ומאפייניו בסוגיות הבבלי סידרא כא תשסו עמ' 113-132  
2133.שפיגל, יעקב שמואל הוספות מאוחרות (סבוראיות) בתלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלו 258 עמ'  
2134.שפיגל, יעקב שמואל 'אמר רבא הלכתא' - פסקי הלכה מאוחרים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 214-206  
2135.שפיגל, יעקב שמואל לשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 112-91  
2136.שפיגל, יעקב שמואל לדרך הציון וההפניה בשמות מסכות ופרקים אצל הראשונים עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 53-29   

ב. מקורות > תלמוד > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
2137.אברמסקי, יחזקאל בענין פלוגתא דר"י ור' יאשיה אי בעינן שניהם כא' או כ"א בפנ"ע קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' כד-כו  
2138.אוירבך, שלמה זלמן בענין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' לו-נד  
2139.אויש, צבי בדין חינוך לקטן שלא הגיע לחינוך וביאור בסוגיה דקטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' יד-כ  
2140.איילי, מאיר מעמדו של הפועל השכיר ויחסי עובדים ומעבידים בספרות התלמוד והמדרש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 19 + 208 עמ'  
2141.איילי, מאיר היחס אל העבודה והמלאכה בספרות התלמודית עתון 77 גל' 53-52 תשמד עמ' 48-46  
2142.איילי, מאיר אוצר כינויי עובדים בספרות התלמוד והמדרש ת"א תשמה 157 עמ'  
2143.איילי, מאיר פועלים ואומנים, מלאכתם ומעמדם בספרות חז"ל גבעתיים 1987 257 עמ'  
2144.אילני, צבי מודלים בכלכלת אי ודאות, מחיר כניסה לעסקה מותנית על פי התלמוד וספרות ההלכה עיונים בכלכלה, ירושלים 1979 עמ' 261-246  
2145.אלבק, שלום פשר דיני הנזיקין בתלמוד ת"א תשכה [אוצר המשפט חלק א ערך 9900]. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: דיני נזיקין בתלמוד; שיטה חדשה שושלת וותיקה. מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 538-536 
2146.אלבק, שלום רוב, מיעוט ויחידים במשפט התלמודי - דיני הקטן כמלמדים עיקרי יסוד של דיני ממונות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 44-21  
2147.אלבק, שלום דיני הממונות בתלמוד ת"א תשלו 664 עמ'. ביקורת: כהן, ידידיה: עמודים שנה כו תשלח עמ' 54-52 
2148.אלבק, שלום מהותו של החוזה במשפט התלמודי עיוני משפט כרך ו 1979-1978 עמ' 525-513  
2149.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
2150.אלבק, שלום בתי הדין בימי התלמוד רמת-גן 1980 156 עמ'. הדפסה שניה תשמז. ביקורת: אריאל, י': בשדה חמ"ד חוב' כו תשמג עמ' 91-90 
2151.אלבק, שלום הדיינים בימי התלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 56-40  
2152.אלבק, שלום דין ודיין בתלמוד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' קעה-קצג  
2153.אלבק, שלום הראיות בדיני התלמוד רמת-גן תשמז 356 עמ'  
2154.אלבק, שלום דרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 29-37  
2155.אלבק, שלום מבוא למשפט העברי בימי התלמוד רמת גן תשנט 360 עמ'  
2156.אלבק, שלום דינים של נוכרים בדיני הממונות בתלמוד סיני כרך קד תשמט עמ' כט-סה  
2157.אלבק, שלום מבוא למשפט העברי בימי התלמוד רמת גן תשנט 360 עמ'  
2158.אליאש, בן-ציון שורשיה הרעיוניים של ההלכה - פרק בהלכות ריבית במשנה ובתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 78-7  
2159.אלינסון, אליקים גציל הגבלות חז"ל בגירושין - תוקפן וטיבן דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 48-37  
2160.אנסבכר, אהרן בסוגית מוציא שם רע בנתיבות ים יא תשם עמ' מב-מח  
2161.בן פזי, ישעיהו אבן טועים ומעשה חוני המעגל סידרא יח תשסג עמ' 5-26  
2162.בן פזי, ישעיהו מסירת יהודי לנכרים במקורות התלמודיים - עיון מחודש במליצה התלמודית "קוצין כסוחין כסחתי" דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 1-30  
2163.בן-מנחם, חנינה יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 134-113  
2164.בן-פזי, ישעיהו השתלשלות הלכתית בדרכי הקנין בקרקעות במקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 369 עמ'  
2165.בן-צור, חיים מדה כנגד מדה בפי חכמי התלמוד בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 259-251  
2166.בנוביץ, משה על שעות סכנה בארץ ישראל ובבבל תרביץ שנה עד תשסה עמ' 5-20  
2167.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
2168.בר, משה רכיבה על סוסים בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד קתדרה חוב' 60 תמוז תשנא עמ' 17-35  
2169.גולדברג, זלמן נחמיה לפשר המחלוקות שבתלמוד מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 72-88  
2170.גולדווסר, מאיר בפלוגתא דהבבלי וירושלמי בקנין כפל והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכו-תקלה  
2171.גולינקין, דוד לפירוש המונחים "ותיקין", "ותיק", ו"תלמיד ותיק" בספר בן סירא ובספרות התלמודית סידרא יג תשנז עמ' 47-60  
2172.גולק, אשר לחקר תולדות המשפט בתקופת התלמוד. חלק א: דיני קרקעות ירושלים תרפט 145 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 2000, 11172] Webber, George J.: Gulak's history of the Jewish law of property. Publications, Society for Jewish Jurisprudence 1933, No. 1, 12 p.; Journal of Comparative Legislation 3rd Series 15 (1933), p. 100 ff; אסף, שמחה: לזכרו של פרופסור אשר גולאק. מאה שנה להולדתו 
2173.גולק, אשר השטרות בתלמוד (לאור הפפירוסים היוונים ממצרים ולאור המשפט היווני והרומי) ירושלים תשנד 231 עמ'  
2174.גלצר, אהרן צריכא?! - ביאורו של מושג מעליות כז-כח תשסח עמ' 11-117  
2175.גפני, ישעיהו 'שבט ומחוקק'; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ ישראל ובבבל כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 91-79  
2176.גפני, ישעיהו שבט ומחוקק; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ-ישראל ובבבל כהונה ומלוכה (תשמז) 79-91  
2177.האנציקלופדיה העברית עבדות, בתקופת הבית השני והתלמוד כרך כו עמ' 585-582  
2178.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
2179.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
2180.הלבני, אפרים בצלאל כללי פסק ההלכה בתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנב 131 עמ'  
2181.הלפרין, מרדכי מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 90-102  
2182.הרמן, דב 'דביומוי אישתני עלמא' - על פעלם של רבי יוחנן וחכמי דורו לנוכח המשבר הכלכלי בא"י סיני כרך קיד תשנד עמ' קכ-קל  
2183.הרשקוביץ, יצחק בראשונה היו מייחדין את החתן ואת הכלה (פשר מנהג יהודה הראשון) פתוחי חותם א תשסד עמ' 43-53  
2184.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
2185.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
2186.וייס, מאיר אלעזר בסוגיא דחצי שיעור בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' עז-פג  
2187.וסטרייך, אבישלום גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים סידרא יט תשסד עמ' 77-100  
2188.ילון, שבח מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות: עיון במקורות התנאיים ובסוגיות האמוראיות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשן 167 עמ'  
2189.ינקלביץ, רפאל שיקולים וגורמים בקביעת יחסם של חז"ל לגויים ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 160-152  
2190.כהנא, טוביה מצות ישוב א"י במדרשי חז"ל המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 17-7  
2191.לוי, אבנר התרגום הראשון של שולחן ערוך ללדינו יצירה ותולדות, ירושלים תשנד עמ' 71-55  
2192.לוי, יהודה מהו קורדייקוס? אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 45-44  
2193.לוי, רפאל איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד קטיף יא תשלה עמ' 209-207  
2194.לוי, רפאל איכות ובטיחות אצל חז"ל שנה בשנה תשנג עמ' 334-342  
2195.לוין, חיים יצחק השתלשלות המושג 'אשו משום חציו' בר-אילן יא תשלג עמ' 48-26; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 117-95  
2196.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
2197.ליבזון, גדעון על מה מנדין (עילות הנידוי בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד) שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 342-292  
2198.ליבזון, גדעון נידוי ומנודה בעיני התנאים והאמוראים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 202-177  
2199.ליפשיץ, נפתלי עורך הדין - מעמדו ותפקידו לפי התלמוד יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 235-224  
2200.לרנר, מירון ביאליק על היחס לגרים ולגירות בימי חז"ל הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 65-55  
2201.מדר, שלום היבום בתלמוד ובספרות הגאונים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 99 עמ'  
2202.מור, שגית הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-249  
2203.מטל, זליג הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים: התרגומים, התלמודים, מדרשי ההלכה ת"א תשלט 80 עמ'  
2204.מינקוביץ, מאיר מהותו של המושג 'עם הארץ' בתלמוד הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 704-703  
2205.מרצבך, עלי תהליכים מקריים לפי תפיסת חז"ל הגיון א תשמט עמ' 101-95  
2206.נאמן, יהודה היחסים בין היהודים ושאינם יהודים בגליל סיני כרך קו תשן עמ' קנב-קסו  
2207.נאמן, יהודה הנחותא/הנחותי [מי הם ומתי והיכן פעלו] סיני כרך קמ תמוז - אלול תשסז עמ' לח-סז  
2208.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
2209.ניומן, י' יעקב מושגים של 'לפנים משורת הדין' בתלמוד שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' ריד-רכה  
2210.סיני, יובל יחסי ממון בקידושי קטנה (ל"מדיניות חקיקתית" בתלמוד) מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 241-283  
2211.סמט, משה הערות לבעיות הגיור בתקופה העתיקה גבורות הרמח... לר' משה חיים ויילר בהגיעו לגבורות, ירושלים תשמז עמ' 308-293  
2212.ספראי, זאב מבנה המשפחה בתקופת המשנה והתלמוד מלאת ספר א תשמג עמ' 156-129  
2213.ספראי, שמואל פסולי עדות; פרק בתולדות החברה היהודית מלאת ספר א תשמג עמ' 106-99  
2214.ספראי, שמואל סיקריקון [אוצר המשפט חלק א ערכים 11199 ,2034] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 70-57  
2215.עמינח, נח מומחים במסורת ההלכה התלמודית דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קמא-קע  
2216.פוזן, רפאל בנימין תרגום מסיני סיני טו תשנט עמ' 95-110  
2217.פרנצוס, ישראל שיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית כתובה סיני כרך פו תשם עמ' קלו-קמח  
2218.קירשנבאום, אהרן שפיטה וענישה חוץ-ממסדית לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 129-157  
2219.רדזינר, עמיחי הפקר בית-דין הפקר - במקורות התלמודיים סידרא טז תשס עמ' 111-133  
2220.רדזינר, עמיחי יסודות 'דיני קנסות' במשפט התלמודי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 395 עמ'  
2221.רובין, ניסן שמחת החיים (טקסי אירוסים ונישואים במקורות חז"ל) תל אביב תשסד 428 עמ'; ביקורת: ציון שנה עא תשסו עמ' 225-227  
2222.רוזן, שבתאי משפט הים בתלמוד דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 180-177  
2223.רות, אברהם נפתלי צבי להגדרת קטן וגדול בספרות התלמודית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 34-29; אודים 12-11 (1982-1981), חלק עברי עמ' 12-4   
2224.רייניץ, יעקב ק' סמכות השיפוט של בתי הדין שאינם סמוכים בא"י ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד שמעתין שנה טו גל' 51 שבט תשלח עמ' 28-17  
2225.שוחטמן, אליאב אמורא בארץ ישראל קאי; לבירור דעתו של ר' יוחנן בענין חובת ההשבה של רבית קצוצה פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 62-50  
2226.שחור, דב מעמד המומר בספרות התלמוד תלפיות, שנתון המכללה, תשמז עמ' 107-95  
2227.שטיינפלד, צבי אריה 'בית דין שריא' דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רצט-שיח  
2228.שטיינפלד, צבי אריה לדינם של דברים שנשתנו על ידי גויים סיני כרך ק תשמז עמ' תתסו-תתפא  
2229.שילה, שמואל ההערמה בתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 355-309  
2230.שמש, אהרן אלו הן הגולין: מקורות תנאיים ופירושי אמוראים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 145 עמ'  
2231.שפירא, יצחק המתת חסד במקורות הספרות התלמודית והרבנית לאורה של תפיסה הלכתית עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א 1984 242 עמ'  
2232.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז  
2233.שרבט, ענת הומוסקסואליות במקורות התלמודיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 131 עמ'  
2234.תמרי, מאיר פירושים של ימי הבינים לחוקי הכלכלה שבתלמוד רבעון לבנקאות כרך כ חוב' 77 שבט תשמא עמ' 99-88   

ב. מקורות > תלמוד > מסכתות. סוגיות

 מחברכותרתספרביקורת
2235.אוחנה, דוד בענין מקיף וניקף קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 208-179  
2236.אוירבך, בצלאל בסוגיא עדים זוממים ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' נד-עב  
2237.אוירבך, שלמה זלמן סוגיא דסימנים (ב"מ כז) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' ע-עח  
2238.אונטרמן, איסר יהודה בסוגיא דלשמה בגט [אוצר המשפט חלק א ערך 9391] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תיא-תיד  
2239.אטלס, שמואל העדאת עדים והילך [לראש מסכת ב"מ] ספר היובל לא' וייס, ניו-יורק תשכד עמ' עג-צ [אוצר המשפט חלק א ערך 6294]. אטלס, שמואל; ויינברג, יחיאל יעקב: חילופי דעות בענייני משפט. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 155-130 
2240.איבגי, ישראל מאיר ענינים בפרק איזהו נשך מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תלז-תמה  
2241.איגוס, אהרן המקורות הספרותיים של התלמוד הבבלי, מסכת מועד קטן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1977 210 עמ'  
2242.איגר, זאבל בהלכתא דביאת אונס באשת איש (יבמות כ"ד - כתובות ט') [ליאסר לבעלה] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' ב-ו  
2243.אלגרוד, אלחנן שלום שיטת רשב"ם בסוגית שיכוני גוואי אבני משפט י תשסט עמ' 223-240  
2244.אליאש, בן-ציון כל שיש לו גורן קוצץ עמו כשער הגורן, וכל שאין לו גורן קוצץ עמו כל זמן שירצה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 191-185  
2245.אלסטר, יצחק בסוגיא דשאלה בבעלים מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' לה-לח  
2246.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
2247.אסאד, יהודה בסוגיא דיש לי בנים ויש לי אחים (קידושין דף ס"ד ע"א) מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לב-לו  
2248.אריה ליב ממיץ בענין נמצא אחד מהם קרוב או פסול מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' טו-יט  
2249.בויארין, דניאל תמורות במשמעות מונחים - גורם קשיים בסוגיית 'משרת' (נזיר לה ע"ב ואילך, פסחים מג ע"ב ואילך) מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 213-200  
2250.בורגנסקי, ישראל מסכת סוכה של התלמוד הבבלי, מקורותיה ודרכי עריכתה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 683 עמ'  
2251.בירנצויג, פנחס ניתוח סוגיית עבד עברי (קידושין י"ד) שמעתין שנה יט גל' 69 טבת-אדר תשמב עמ' 22-20  
2252.ביתרון, איתי שומר שמסר לשומר מעליות יד תשנ"ד עמ' 41-57  
2253.בלידשטיין, יעקב מחקרים במסכת עבודה זרה פרק א, וביחס חז"ל ליצירת צורות עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1968 494 עמ' [במספורים שונים]  
2254.בן סימון, נוריאל בסוגית המוכר שט"ח [כתובות פה,ב] אבני משפט יא תשסט עמ' 105-122  
2255.בן-מנחם, חנינה 'הוא עשה שלא כהוגן' סיני כרך פא תשלז עמ' קנו-קנח  
2256.בן-שלמה, אליעזר שעור בפרק החובל: משנה א שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 23-15  
2257.בנגו, דוד היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות (בבא מציעא קא, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 188-208  
2258.בר-אשר, אליצור אברהם עיון מחדש בסוגית "תקפו כהן" סיני כרך קכה תשס עמ' מח-פ  
2259.ברהום, גבריאל בדין הרחקת נזיקין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שפ-שפד  
2260.ברודי, רוברט שלשה שהטילו לכיס - לבירור שיטות התנאים הגיון א תשמט עמ' 101-95  
2261.ברזון, עזריה ביאור סוגיות 'העדים שאמרו אמנה היו דברינו' (כתובות י"ט) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 20-7  
2262.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים  משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
2263.ברנד, יצחק עיסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים ואמוראים (עיון בסוגיות נבחרות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 357, V עמ'  
2264.גברא, אברהם ביאור פלוגתת רבה ורב יוסף בדין שומר אבידה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שלג-שלח  
2265.גולדבלט, דוד לפירושו של רב האי גאון לסוגית פרדכת-אנדיסקי ורקעו ההיסטורי סיני כרך פג תשלח עמ' יד-כג  
2266.גילת, יצחק ד' 'אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו' (הערות לכתובות פ"ד מ"ז-מ"ט) בר-אילן יג תשלו עמ' 72-58  
2267.גמזו, יצחק שמואל בסוגיא דבתר מעיקרא אזלינא או בתר תבר מנא בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' לג-לז  
2268.גפני, חנן פרשת מוציא שם רע מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 9-31  
2269.גפני, חנן סוגיית 'שכוני גוואי' כבבואה לתפיסות שונות של חזקת ג שנים מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 9-25  
2270.גפני, ישעיהו הישיבה הבבלית לאור סוגיית ב"ק קיז ע"א תרביץ שנה מט תשם עמ' 301-292  
2271.גרבר, מיכאל לבירור סוגיית כיבוד אב ואם (עיונים במס' קידושין דף לא-לב) שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 42-38  
2272.גרינברג, מרדכי בסוגיא דפלגינן ולאו כרות גיטא [ גיטין ח, ב] בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 17-24  
2273.דומוביץ, עדיאל סוגית חלונות ניצני ארץ אייר תשנח עמ' 133-144  
2274.הבר, צבי ההוא ארוס וארוסתו מעליות כג תשסב עמ' 14-32  
2275.הורביץ, אלעזר שרידים מפירושי הגאונים למסכת שבת (חלק שני) הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 118-67  
2276.הילביץ, אלתר לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח  
2277.הכהן, שלמה בסוגיא דאי עביד לא מהני ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שס-שסה  
2278.הלבני, דוד מקורות ומסורות; באורים בתלמוד... [אוצר המשפט חלק א ערך 2074] סדר מועד: יומא-חגיגה. ירושלים תשלה 12 + תרכד עמ'; שבת. ירושלים תשמב תיז עמ'; עירובין ופסחים. ירושלים תשמב תרז עמ' ביקורות: שפירא, דוד שלמה: הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 628-625; Haut, Irving: The Talmud as law or literature; an analysis of David W. Halivni's Mekorot umasorot. N.Y. 1982, 83 p. ; מיקלישנסקי, י"ק: מימד חדש בחקר התלמוד. הדאר שנה נט תשם-תשמא עמ' 429; בין מקו 
2279.הלבני, דוד לפירושה של המשנה הראשונה בפרק חזקת הבתים בר אילן ל-לא תשסו עמ' 113-118  
2280.הלבני, דוד מקורות ומסורות על סנהדרין: שני הפרקים הראשונים תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 79-119  
2281.הנשקה, דוד סוגיות בדיני שומרים; ניתוח מקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמו 761 + 6 עמ'  
2282.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 145-219  
2283.הרשלר, יהודה בסוגיא דמכירי כהונה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 47-44  
2284.הרשלר, משה בסוגיא דנתאכלו המעות מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רנ-רנג  
2285.הרשקוביץ, צחי ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי מעליות כא תשנט עמ' 53-62  
2286.וינער, שמעון בשמעתתא דשור פסולי המוקדשין [ב"ק י, ע"א] מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' מ-מב  
2287.וינר, צוריאל פרק אלו מציאות קטורת הלבונה תשנח עמ' 124-147  
2288.ולר, שולמית הפרק החמישי (אף-על-פי) במסכת כתובות בתלמוד הבבלי: נוסח ופרשנות חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה ניו-יורק תשמז 397 + 14 עמ'  
2289.ולר, שולמית מחלוקות האמוראים על דברי רבי אלעזר בן עזריה בענין אי גביית תוספת כתובה מן הארוסין (סוגיית הבבלי בכתובות דף נ"ה ע"א- דף נ"ו ע"ב) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' קסז-קפא  
2290.חפוטא, אברהם בשמעתתא דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים בכורים חוב' טז אדר תשלה עמ' ז-כ  
2291.חפוטא, אברהם בסוגייא דבפני נכתב ובפני נחתם ובגדרי ערעור הבעל בכורים חוב' יח ניסן תשלז עמ' ז-כ  
2292.חרל"פ, יחיאל מיכל בסוגיא תן כזכי ובענין צדקה תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' שמה-תכז  
2293.טרויבע, יצחק מאיר מחקרים במסכת קידושין לאור הגירסאות בכתבי יד וראשונים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1975 426 + 37 עמ'  
2294.יגל, יהושע סוגיא דהיזק ראיה (ב"ב ב . ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 24-11  
2295.יגל, יהושע גדרי חיוב השומרים, בסוגיא דכיצד הלה עושה שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 488-469  
2296.יגל, יהושע סוגיות במסכת קידושין ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 50-15  
2297.יסלזון, שמואל דור דור ופרשניו (עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה") אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 31-44  
2298.יפרח, שילה בסוגית קידושי אשה בחליפין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שלג-שלה  
2299.כהן, אבינועם הדר בחצר חבירו שלא מדעתו - אפילו בעל כורחו? (עיון ספרותי משפטי) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 553-589  
2300.כהן, אבינועם לאופיה של ההלכה הסבוראית: סוגית הבבלי ריש קידושין ומסורת הגאונים דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 161-214  
2301.כהן, אריאל סוגיית קופצת מעליות יח תשנז עמ' 65-79  
2302.כהן, כרמיאל 'לוקח' שהפך ל'מוכר' - בירור נוסחה של משנה אחת בבא בתרא מעליות יט תשנז עמ' 41-55  
2303.כהן, מרדכי דוד סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55  
2304.כץ, אהרן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב מגל יג תשסב עמ' יא-טז  
2305.לורינץ, נפתלי בסוגיא דמרי בר איסק [ב"מ לט, ב ; חובת הראיה בנתבע אלים] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שנא-שנב  
2306.לינדר, יחזקאל בסוגיא דלאבי הנערה ולא לאבי מתה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קעה-קעח  
2307.מוצרי, משה בטעם חיוב הבאת עדים [דדר בה חד יומא, בסוגית ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שני (ב"ב מא, ב) מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תב-תיג  
2308.מישקובסקי, אליהו ביאור שיטת בעל המאור ב'ולחזי זוזי ממאן נקט' מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' מא-מה  
2309.מכון משפטי ארץ מסכת מכות - תלמוד דרך ארץ (קובץ מאמרים) תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח 406 עמ'  
2310.מלחי, ירמיהו על פירושים שונים או סותרים של רש"י במסכת ברכות סיני כרך צח תשמו עמ' רכג-רלא  
2311.מרינברג, איתי; בר-אילן, שמואל נוכחים-נפקדים: קריאה חדשה בסוגיית ריש פרק 'המפקיד' משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 49-78  
2312.נאה, שלמה שתי פרשות שהן אחת - עיון במשנה מכות א ד-ו ובתלמוד שעליה ("הרגו אין נהרגין") נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' קט-קכה  
2313.נורדמן, מרדכי ברוך בדין פריעת חוב מנכסי יתומים ע"י טענת מגו [סוגיא דרבא בר שרשום ב"ב לב, ב] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שנ-שנד  
2314.קרצ'מר, יואל שתי תקנות" - לגלגוליה של שיטה פרשנית בתלמוד הבבלי משלב גל' לג חורף תשנט עמ' 63-87 XYW'OY, JFAM 17929 a02b03c03 ח"ג # קרצ'מר-רזיאל, יואל על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים (ב"ק קיג) משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 33-53 XYW'OY-YGJAM, JFAM 17930 a02b03c03 ח"ג #  לשוננו שנה נב תשמח עמ' 26-67  
2315.סבתו, חיים בביאור הסוגיה דזה וזה גורם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 236-231  
2316.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
2317.סופר, אברהם שמואל בנימין סוגיא דזמן בגיטין [גיטין כו, ב] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לז-מד  
2318.סופר, יוחנן בירור הלכה במלוה על המשכון ואינו יכול להשבע שאינו ברשותו וביאור מקיף בסוגיא דסלע הלויתני מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קנט-קסה  
2319.סופר, יוחנן בענין שתיקה אחר מתן מעות (קידושין י"ב ע"ב) חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' כז-לה  
2320.סופר, משה סוגיא דהרהינו מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' ל-לז  
2321.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 329-368  
2322.עיר-שי, שמעון סוגית תקפו כהן לפי שיטות הראשונים השונות מעליות עלון ב תשמא עמ' 29-25  
2323.עמינח, נח עריכת מסכת קידושין בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי ת"א תשלז טו + 396 עמ'  
2324.עמינח, נח קטעי בבלי מסידור קדום במסכת ראש השנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 198-185  
2325.עמינח, נח עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גירסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי וירושלמי ת"א תשמו 352 עמ'  
2326.פוקס, עוזיאל המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים? - ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג נטועים גל' ד כסלו תשנח עמ' 53-67  
2327.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 73-84  
2328.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 73-84  
2329.פיינשטיין, יחיאל, מיכל חידושים בסוגיא דהגרלה (יומא לט.-מ:) ישורון יח כסלו תשסז עמ' תקע-תקפא  
2330.פינטו, משה בסוגיא דכיפי (ב"מ לה.) אור תורה שנה לה תשסג עמ' ח-טו  
2331.פיק, שלמה זאב בסוגיה דהכישה במקל (ב"מ צט, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 161-187  
2332.פישר, ישראל בסוגיות תרי ותרי מעליות עלון א חורף תשם עמ' 37-32  
2333.פלדבלום, מאיר שמחה לשמה בגט בר אילן כו-כז תשנה עמ' 237-248  
2334.פרידמן, דוד סוגיית פי פרה מעליות יח תשנז עמ' 54-64  
2335.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
2336.פרידמן, שמא יהודה לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי גיטי תרביץ שנה מז תשלח עמ' 29-20. ליפשיץ, ברכיהו: שם שנה מח תשלט עמ' 363-356; ברודי, רוברט: שם עמ' 369-364; פרידמן, שמא יהודה [תשובה]: שם עמ' 373-370 
2337.פרידמן, שמא יהודה ראש פרק המפקיד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 218-209  
2338.פרידמן, שמא יהודה לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין (בבלי מכות ה ע"ב) - משפח או משפט? סידרא כ תשסה עמ' 171-194  
2339.פרנצוס, ישראל מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה (שיטת הרי"ף, הר"י מיגאש והרמב"ם בפירוש הסוגיה)  בר אילן כו-כז תשנה עמ' 289-299  
2340.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים בסוגיית "שנים שהטילו לכיס" סיני כרך קה תשן עמ' לז-נב  
2341.פרנצוס, ישראל המובן של "מרענא שטרא" בסוגיית "קים לי בגווה" סיני כרך קז תשנא עמ' ריג-רל  
2342.פרנצוס, ישראל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול: בירור שיטות הקדמונים סיני כרך קיח תשנו עמ' קנו-קע  
2343.פרנקוס, ישראל מחקרים בהרכבה של מסכת ביצה שבתלמוד הבבלי ובדרכי עריכתה חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשכא 7 + 346 עמ'  
2344.פרנקל, אמנון עיקרי השיטות בענין "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" [קידושין דף י"ב ע"א] אור תורה שנה כד תשנב עמ' קצט-רו  
2345.פרנקל, יצחק ביאור בגמ' דשבחת ברי (ב"ק צא: בדין קציצת אילן פרי) עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' קיא-קיט  
2346.פתחי, דוד ניתוח הסוגיה הראשונה במסכת סנהדרין ומקבילותיה המאיר לארץ גל' 60 טבת-שבט תשסג עמ' 26-47  
2347.קהת, ברוך ההוא ארבא - אם תפסינן ואם מפקינן אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 70-76  
2348.קהתי, אבשלום המקורות התנאיים ואמוראיים ל"תנאי בני גד ובני ראובן" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 39-54  
2349.קוטלר, אריה מלכיאל בענין שנים אדוקים בשטר מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצט-רג  
2350.קופרמן, אילן שעבודא דאורייתא - בירור בדעת רב פפא אבני משפט א תשסב עמ' 43-20  
2351.קליין, חיים 'גמרא' ו'סברא' בפרק איזהו נשך (ס, ב - סד, א) ירושלים 1978 38 עמ'  
2352.רביב, ערן 'מאי מבעה' עלון שבות גל' 110 טבת תשמה עמ' 73-63  
2353.רדזינר, עמיחי התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551  
2354.רוזנבוים, ירמיה בסוגיא שור שהיה רודף אחר חברו (ב"ק לה,א) מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' כט-לו  
2355.רוזנברג, ברוך בסוגיא דמשארסתני נאנסתי מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' פו-צ   
2356.רוזנטל, אליעזר שמשון לשמועת הפתיחה של בבלי תענית ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 248-237  
2357.רוזנטל, דוד פרקא דאביי (פרק שני של בבלי ראש השנה) תרביץ שנה מו תשלז עמ' 109-97. ליברמן, שאול: שם שנה מז תשלח עמ' 239-238 
2358.רונן, מאיר סוגיית "בנן נוקבן" מעליות טו תשנה עמ' 19-25  
2359.רושנייבסקי, יעקב 'לפי שאין בקיאין לשמה' ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 53-51  
2360.רייניץ, יעקב קאפל על משנה אחת במסכת גיטין (פ"ה מ"ד) נטועים גל' א טבת תשנד עמ' 19-31  
2361.שאכירלס, יצחק בסוגיא דהניח להם אביהן אחריות נכסים מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קט-קי  
2362.שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים סוגיית רבא בר שרשום מעליות יא תשנא עמ' 111-122  
2363.שוורץ, דב פרק הכונס: נוסח ופרשנות למבחר סוגיות בנושא 'אב הניזקין' אש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 276 עמ'  
2364.שור, גדליה בסוגיה דעד א' ביבמה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' סח-ע  
2365.שטיינפלד, צבי אריה בירורי סוגיות (על שבועת מודה במקצת) בר-אילן יא תשלג עמ' 96-81  
2366.שטיינפלד, צבי אריה מודה במקצת; מחקר בסוגיות המשפט התלמודי ת"א תשלט 12 + 188 עמ'  
2367.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
2368.שטיינפלד, צבי אריה 'בהוראה - עד שהורו כולן': לבירורה של סוגיית הבבלי הוריות ג ע"ב בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 131-118  
2369.שטיינפלד, צבי אריה 'אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו' לקורותיה של מימרת רב נחמן בן יצחק בבבלי שבת טז ב. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 184-170  
2370.שטיינפלד, צבי אריה לסוגי הרוב בהוראה סידרא א תשמה עמ' 90-69  
2371.שטיינפלד, צבי אריה לדינו של שבט שעשה בהוראה ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שע-שפד  
2372.שטרית, גבריאל בגדרי השבה בגניבה וביאור פלוגתא דר"ע ור' ישמעאל בשומר שגנב [ב"ק קיח, א] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלו-שמג  
2373.שטרן, חיים בסוגית כופר הכל [ ב"מ, ג] אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רסו-רסט  
2374.שיף, משה לסוגיות מקבילות ומוחלפות במסכת 'בבא קמא' עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלב 122 דפים (בהכפלה)  
2375.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' פז-צ  
2376.שלנגר, אליהו אליעזר בשמעתא דההוא דגחין ולחיש לרבא [בב"ב לב, א - בגדרי מיגו] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלא-שלה  
2377.שמעונוביץ, ישעיהו כתובות דף צב ע"א [גבייה מקרקע משועבדת לבעל חוב] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' לב-לד  
2378.שמעונוביץ, נח שיראי צריכי שומא מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' לב-לו  
2379.שניאורסון, ברוך שמעון בסוגיא דההוא רעיא ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרמא-תרמד  
2380.שפירא, דוד שלמה בסוגיא דיד העדים הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 77-68  
2381.שקופ, שמעון יהודה עוד בסוגיא דידות ודין ספק ממון עניים ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תט-תיב  
2382.שקופ, שמעון יהודה סוגיה דמשפטי התנאים בנדר ותנאי קיום או ביטול ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תכב-תכה  
2383.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דמסירת מודעה בנדר ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלה-תלט  
2384.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד  
2385.שקופ, שמעון יהודה בסוגיא דפשיעה מטעם מזיק מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לט-מג  
2386.שקלאר, אברהם בפלוגתא דר"ע ובן פטורא בדינא דחייך קודמין (בבא מציעא סב, א) מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שח-שיב  
2387.שרמר, עדיאל 'תרי לישאני' - מסורות הנוסח של בבלי מועד קטן אסופות ספר שני תשמח עמ' יז-כח   
2388.שרמר, עדיאל 'אם מתי [...] אם לא אעמוד': לשונות תנאי עתידי ופשרה של סוגיה אחת בבבלי גיטין תרביץ שנה סה תשנו עמ' 417-438  

ב. מקורות > תלמוד > התלמוד הירושלמי

 מחברכותרתספרביקורת
2389. תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית עם פירוש קב ונקי. ירושלם תשלט ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 73-65 
2390.איזנשטין, ל' ה"ירושלמי" המזויף סיני כרך קי תשנב עמ' רעח-רפד  
2391.אמיר, אברהם שאול מי הוסמך, ר' שמעון בן אליקים או ר' יוסי בר-חנינא (מחקר השואתי - בבלי, ירושלמי) בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 119-116  
2392.אפרתי, י"א תולדותיה של סוגיא בבלית במסכת שקלים שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח עמ' 56-49  
2393.אפרתי, יעקב אליהו על היחס שבין התלמודים בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 342-331  
2394.אפרתי, יעקב אליהו על התלמודים המשלימים זה את זה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 36-25  
2395.ארנרייך, חנוך דב בדין מצוה הבאה בעבירה (שיטת הירושלמי) נר מערבי א תשנ עמ' ריט-רכח  
2396.בן-מנחם, חנינה יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 134-113  
2397.גוגנהיימר, חיים הירושלמי כבסיס לבבלי סיני כרך פג תשלח עמ' קצא-קצב  
2398.גזיאל, תמיר התלמוד הירושלמי בראי פוסקי ההלכה (א: עיון בסוגיות ברכת התורה במסכת ברכות - חובת לימוד תורה מיד לאחר אמירת ברכותיה) מגל יב תשנח עמ' 191-253  
2399.גינצבורג, לוי פירושים וחידושים בירושלמי, ניו-יורק תשא-תשכב [אוצר המשפט חלק א ערך 2109]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: על תלמודה של ארץ ישראל. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 355-337 
2400.גרבר, דוד פסק רבינו אפרים מקילעא בעניין "עושה אדם דין לעצמו" וזיקתה לירושלמי סיני כרך קכה תשס עמ' קפב-קפה  
2401.גרטנר, יעקב מחקרים במסכת תענית - תלמוד ירושלמי: ניתוח השוואתי של מקורות מקבילים בספרות התלמודית והמדרשית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1976 54 + 204 עמ'  
2402.דימיטרובסקי, חיים זלמן פשוט, פשוש ביאור לסוגיה בירושלמי חגיגה. ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' לג-מז  
2403.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בדור הגירוש ולאחריו חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 139-163  
2404.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בתורת חכמי ספרד הראשונים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 113-116  
2405.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
2406.הכהן, אביעד מידת שימושו של ר' יוסף קארו בתלמוד הירושלמי דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 209-216  
2407.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
2408.זוסמן, יעקב מסורת-לימוד ומסורת-נוסח של התלמוד הירושלמי; לבירור נוסחאותיה של ירושלמי מסכת שקלים מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 76-12  
2409.זוסמן, יעקב כתב-יד ליידן של הירושלמי: לפניו ולאחריו בר אילן כו-כז תשנה עמ' 203-220  
2410.זילברשטין, יהודה אריה ליב בענין שיעורין הלל"מ לדעת הירושלמי והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שג-שז  
2411.זק, רועי נזק בלתי ישיר: עיון מחודש בסוגיית התלמוד הירושלמי במסכת כלאיים מגל יד תשס"ד עמ' 221-243  
2412.יהלום, שלם הקבלה נקבל - הרמב"ן והתלמוד הירושלמי שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 25-71  
2413.יהלום, שלם הקבלה נקבל - הרמב"ן והתלמוד הירושלמי שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 25-71  
2414.יניר, צבי חשיבות לימוד הירושלמי לפסיקת ההלכה צהר יט אלול תשסד עמ' 121-126  
2415.כץ, מנחם הירושלמי בכתבי היד של התלמוד הבבלי - האם לפנינו עדויות ממסורת נוסח תימן של התלמוד הירושלמי? סידרא ז תשנא עמ' 21-44  
2416.כץ, מנחם ירושלמי סוף מסכת עבודה זרה - שוב על "חסרונות הירושלמי" סידרא יב תשנו עמ' 79-111  
2417.לוין, אהרון האם תלמוד ירושלמי שלפנינו הי' לפני רש"י בשלמותו נר מערבי א תשנ עמ' שפט-שצג  
2418.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
2419.ליברמן, שאול הלכות הירושלמי לרבינו משה בן מימון ז"ל... [אוצר המשפט חלק א ערכים 2932 ,2131]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: חיבור חדש לרמב"ם. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 393-386 
2420.ליברמן, שאול (מפרש) ירושלמי נזיקין, יו"ל על פי כתב-יד אסקוריאל בצירוף מבוא על ידי אליעזר שמשון רוזנטל, הוסיף מבוא ופירוש שאול ליברמן ירושלים תשמד לט + 225 עמ'  
2421.ליפשיץ, יעקב הלוי ידיעות נכבדות [על ירושלמי לסדר קדשים, על נוסחאות רש"י כתב יד למסכת זבחים, ועל "תוספות שאנץ", עדויות ומכות] מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קיג-קיח  
2422.לנדוי, בצלאל תלמוד הירושלמי, מעמדו, סידורו וחתימתו, לעומת הבבלי בטאון מכון התלמוד הירושלמי גל' 2 חש"ד  
2423.לשם, חיים הירושלמי לקדשים [של פרידלנדר] מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 399-397  
2424.מוסקוביץ, ליב לישני אחריני בירושלמי סידרא ח תשנב עמ' 63-75  
2425.מלמד, עזרא ציון הגהות בירושלמי כתב-יד ליידן על פי כתב יד רומי תרביץ שנה נ תשמא עמ' 127-107  
2426.מנדלבוים, דוד אברהם בענין הלכה כר"י או כר"ל במחלוקתם בירושלמי בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רלד-רלט  
2427.מצגר, דוד רש"י והירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב. [תגובות]: שם ד אדר שני תשנב עמ' צה-צו  
2428.נוסבוים, אפרים ביאור בשיטת הירושלמי בקידושי שטר של איסה"נ בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תו-תט  
2429.מוסקוביץ, ליב עשו אותו" [ביאור הצורה בתלמוד הירושלמי] תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 205-222 OFRXFBJV, MJB 21344 a02b03c01 ח"ג # עמית, אהרן שני ענפי הנוסח של פרק "היה קורא" בבלי ברכות ותרומתם להבנת תולדות העריכה של הב ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 480-485  
2430.סופר, אליהו הגאון רבי מאיר מארים ויצירתו על הירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' פה-צב  
2431.סופר, יעקב חיים מחלוקת ר"י ור"ל בירושלמי כמאן פסקינן נר מערבי ב תשנא עמ' רנה-רסז  
2432.סוקולוף, מיכאל הערות אפיגרפיות לירושלמי בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 220-218  
2433.עמינח, נח עריכת מסכת קידושין בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי ת"א תשלז טו + 396 עמ'  
2434.עמינח, נח עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גירסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי וירושלמי ת"א תשמו 352 עמ'  
2435.עסיס, משה תלמוד ירושלמי האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 906-895  
2436.עסיס, משה סוגיות מקבילות בירושלמי (במסכתות ביכורים, שבת, סוטה, מכות ונידה) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 160 עמ'  
2437.עסיס, משה הגהות ופירושים בירושלמי שבת HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 48 1977 חלק עברי עמ' א-יא  
2438.עסיס, משה קטע של ירושלמי סנהדרין (פ"ה ה"א, כב ע"ג - פ"ו ה"ט, כג ע"ג) תרביץ שנה מו תשלז עמ' 329-326 ,90-29. ליברמן, שאול: הערות לקטע ירושלמי סנהדרין. שם עמ' 96-91 
2439.עסיס, משה לתולדות הנוסח של מסכת שקלים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 141-156  
2440.עסיס, משה 'ואפילו על דר' . לית היא פליגא'. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 162-143  
2441.עסיס, משה למקורה של סוגיא אחת בירושלמי סוטה סיני כרך צג תשמג עמ' קי-קיז  
2442.עסיס, משה להגהות הגר"א על מסכת שקלים תרביץ שנה נג תשמד עמ' 115-97  
2443.עסיס, משה 'ואפילו על דר' .לית היא מקשייא'. ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' מט-סו  
2444.עסיס, משה לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' קיט-קנט  
2445.עסיס, משה לפירושה של סוגיא אחת בירושלמי סנהדרין סיני כרך צט תשמו עמ' קי-קכז  
2446.עסיס, משה לפירושן של שתי סוגיות בירושלמי פסחים אסופות ספר א תשמז עמ' כט-מה  
2447.עסיס, משה לבעיית עריכתה של מסכת נזיקין ירושלמי תרביץ שנה נו תשמז עמ' 170-147  
2448.פיינטוך, ישראל צבי על המשנה שלפני הירושלמי כתב-יד ליידן תרביץ שנה מה תשלו עמ' 212-178; מסורות ונוסחאות בתלמוד; מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 50-13  
2449.פיינטוך, ישראל צבי על תלמוד ירושלמי דפוס ויניציאה קרית ספר כרך נט תשמד עמ' 270-268; מסורות ונוסחאות בתלמוד; מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 178-171  
2450.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
2451.פינקל, נתן צבי בענין ביטול שליחות להבבלי ולהירושלמי תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ' קכב-קכו  
2452.פלורסהיים, יואל לעריכת התלמוד הירושלמי סיני כרך עט תשלו עמ' ל-מג  
2453.פליקס, יהודה תלמוד ירושלמי מסכת שביעית מפורשת ומבוארת הטקסט על פי כתב יד ליידן עם שינויי נוסחאות מכתבי יד, קטעי גניזה ודפוס ונציה. א-ב. ירושלים תשם-תשמז  
2454.פנוש, אבנר ביאור שיטת הירושלמי בקנין ד' אמות בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תמד -תמו  
2455.פרידמן, מרדכי עקיבא על טענת פרקוי בן באבוי בדבר מציאת ספרים גנוזים של הירושלמי סיני כרך פג תשלח עמ' רנ-רנא  
2456.פרייזלר, אברהם יעקב 'המפקיד פירות והרקיבו', שיטת הירושלמי ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 53-48. וייזר, שמעון: שם עמ' 55-53 
2457.פרנצוס, ישראל שיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית כתובה סיני כרך פו תשם עמ' קלו-קמח  
2458.פרנצוס, ישראל הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג  
2459.פרנקל, ידידיה הירושלמי "זרעים" של רבינו הגר"א מוריה שנה כא גל' ז-ט שבט תשנח עמ' כ-מ  
2460.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
2461.קוסובסקי, משה אוצר לשון תלמוד ירושלמי: קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי א-ג. ירושלים תשם-תשמד  
2462.קוסובסקי, משה אוצר לשון תלמוד ירושלמי; קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי, אוצר השמות ירושלים תשמה 705 עמ'  
2463.רוזנטל, אליעזר שמשון 'שני דברים' ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 481-463   
2464.רוזנטל, דוד מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 7-48  
2465.רוזנטל, דוד על קטע ירושלמי שחדר לבבלי ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 593-600  

ב. מקורות > תלמוד > אישים ושיטותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
2466.אברמסון, שרגא לתולדות נוסח 'סדר תנאים ואמוראים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 247-215  
2467.אברמסון, שרגא ר' יוחנן תנא ופליג סיני כרך קג תשמט עמ' קפה-קפז  
2468.אדרי, יהודה בנתיב האמוראים: תקופתם, דמותם ומדבריהם ירושלים תשם 318 עמ'  
2469.אליצור, ברכה ר' יוחנן - עמדתו כלפי אישי המקרא על פי מסורות ארץ ישראל ובבל לאור תקופתו וקורות חייו עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 174 עמ'  
2470.אלמן, יעקב רבא ודרכי העיון הארץ ישראליות במדרש ההלכה מרכז ותפוצה; ארץ ישראל והתפוצות בימי בית שני, המשנה והתלמוד, ירושלים תשסד עמ' 217-242  
2471.אלמן, יעקב מעשה בשתי עירות: מחוזא ופומבדיתא כמיצגות שתי תרבויות הלכתיות תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 3-38  
2472.אמיר, אברהם ר' יהושע בן לוי וקשריו עם אליהו הנביא, ר' שמעון בר יוחאי ומלאך המות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 141-146  
2473.אמיר, אברהם שאול מי הוסמך, ר' שמעון בן אליקים או ר' יוסי בר-חנינא (מחקר השואתי - בבלי, ירושלמי) בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 119-116  
2474.אנקר, אבישי ראשי ישיבת טבריה במאות ה-3 וה-4 אחה"ס עבודת גמר בחוג להיסטוריה ישראלית, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 237 עמ'  
2475.אפשטיין, יחזקאל המניעים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם ההלכתית של רבי יוחנן וריש לקיש קול מהיכל ח אלול תשנח עמ' 81-93  
2476.בר, משה הרקע המדיני לפעילותו של רב בבבל ציון שנה נ תשמה עמ' 172-155  
2477.ברבי, ניסים רבי יהודה נשיאה (נכדו של רבי) זהויו, הגדרת זמנו ופעלו בהנהגה הציבורית והדתית עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 152 עמ'  
2478.ברנדס, יהודה מהפכת הפסיקה של רבי יוחנן בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 515-535  
2479.גולדברג, אברהם גישותיהם השונות של רבי יוחנן ושל ריש לקיש לשאלת יחסה של המשנה אל התוספתא ואל הברייתא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 116-109  
2480.גורדיס, דוד משה על פרשנות רב ושמואל למשנה וברייתא: חלק ראשון: נימוקי הלכה ואוקימתות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה ניו-יורק תשם 370 עמ'  
2481.הימן, אהרן תולדות תנאים ואמוראים [אוצר המשפט חלק א ערך 1702] הדפסה חדשה, ירושלים תשמז; תוכן ענינים לספר תולדות תנאים ואמוראים. ירושלים תשמז 40 עמ'  
2482.הכהן, רא"ם שיטת אביי ורבא בענייני אונסים (והסבר כמה מימרות של אביי ורבא לאור זה) אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 23-37  
2483.הנשקה, דוד אביי ורבא - שתי גישות למשנת התנאים תרביץ שנה מט תשם עמ' 193-187  
2484.הרמן, ג'פרי היחסים בין רב הונא לרב חסדא ציון שנה סא תשנו עמ' 263-279; פלורסהיים, יואל, שם שנה סג תשנח עמ' 75-80; הרמן, ג'פרי (תגובה), שם עמ' 81-87  
2485.הרמן, דב מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 219-241  
2486.הרפז, משה רבי יוחנן בר נפחא: האיש ופעלו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלה 370 עמ'  
2487.וייסברג, אליקים לענין הקשר האישי בין אביי ובין רבא בר יוסף לשוננו שנה נח תשנה עמ' 257-258  
2488.ולנר, אלתר על דרכי שמאי והלל בהכנות לקראת שבת בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 71-80  
2489.זיו, תמר רבי שמעון בן לקיש: האיש ופעלו עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמא 130 עמ'  
2490.זילברג, משה קושיותיו של ר' ירמיהו - שיטה או אופי? [אוצר המשפט חלק א ערך 2163] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 159-151  
2491.יניב, חניא לדרכם של אביי ורבא שיר למעלות א תשנח עמ' 9-27  
2492.יניר, צבי  מימרות מקבילות של רבי יוחנן וריש לקיש בבבלי ובירושלמי: בפרקים ראשון שני ושמיני ממסכת יומא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 147 עמ'  
2493.כהן, אבינועם מר בר רב אשי: האיש במסגרת תקופתו ותרומתו הספרותית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1980 346 עמ'  
2494.כהן, אבינועם מר זוטרא האמורא - ראש ישיבת פומבדיתא? בר אילן ל-לא תשסו עמ' 201-232  
2495.כהן, ברק שלמה ישיבות מקומיות בבבל בתקופת התלמוד (רב אדא בר אהבה,רב ששת ורב המנונא) ציון שנה ע תשסה עמ' 448-471  
2496.כהן, ברק שלמה רב ששת ודרכי לימודו במסגרת תקופתו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסג 309 עמ'  
2497.כהן, ברק שלמה רמי בר חמא: דרכי לימודו וביקורתו של רבא עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 134 עמ'  
2498.כהן, ברק שלמה לבחינת ההערות ההיסטוריוגרפיות של רש"י על אמוראי בבל בפירושו לתלמוד הבבלי JSIJ 6 (2007) עמ' 55-73  
2499.כהן, ברק שלמה רמי בר חמא לעומת רבא: אנלוגיות פרשניות ופסיקתיות בתלמוד דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 149-184  
2500.לוין, חיים יצחק שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יט-לא; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 25-13  
2501.לוין, ישראל ל' רבי אבהו מקיסריה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ב תשלז עמ' 60-47  
2502.לוין, ישראל ל' מעמד החכמים בארץ ישראל במאה השלישית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 8-5  
2503.מלר, חיה ר' אמי עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמז 163 עמ'  
2504.סטזגובסקי, פינחס בית שמאי - כח, בית הלל - פועל אור תורה שנה לב תשס עמ' תיד-תיז  
2505.עמיאור, צוריאל ואת עפרה יחוננו, משנתו של ר' יוחנן פרי עץ הגן א תשנח עמ' 253-265  
2506.עמינח, נח 'מנאי ומינך תסתיים שמעתתא' - עיון במסורת התלמודית של ר' יוסי בר' בון דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 18-13  
2507.עמנואל, שמחה תשובות רב האיי גאון; על תנאים ואמוראים ועל תנאים בישיבות הגאונים תרביץ שנה סט תשס עמ' 105-126  
2508.ערמון, מנחם אביי ורבא ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 304-274  
2509.פוקס, מנחם צבי מר זוטרא סיני כרך קד תשמט עמ' קמג-קמז  
2510.פורטנוי, דוד רבי נחוניה בן הקנה מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 174-194  
2511.פיקסלר, צבי ד' שמואל; האיש ופעלו עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמב 123 עמ'  
2512.פלורסהיים, יואל מדעותיו העיוניות של רבא והשפעתן על פסיקתו ההלכתית דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 128-117  
2513.פלורסהיים, יואל היחסים בין חכמי הדור השני של אמוראי בבל ציון שנה נא תשמו עמ' 293-259  
2514.פרומן, יהודה רבי יוחנן וריש לקיש - יסוד ומלכות ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 178-206  
2515.קוסובסקי, בנימין לזהותם של שני אמוראים סיני כרך עט תשלו עמ' ס-סב  
2516.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
2517.קימלמן, ראובן ר' יוחנן ומעמד הרבנות שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 358-329  
2518.קליין, אלכסנדר לדמותו של ר' ירמיה הגיון ג תשנו עמ' 151-154  
2519.קנוביץ, ישראל מערכות האמוראים כרך ב: רב; אוסף שלם של מאמריו בהלכה ובאגדה, שמואל; אוסף שלם של מאמריו בהלכה ובאגדה. ירושלים תשלד רע + רטו עמ'. כרך ג: רב הונא [כנ"ל], רב חסדא [כנ"ל]. ירושלים תשלז צא + צט עמ'  
2520.רוזנברג, שלום על הוויות אביי ורבא עלי שפר, מחקרים מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, רמת גן תשן עמ' 133-144  
2521.רוזנפלד, בן-ציון ר' יהושע בן לוי: תולדותיו ופעלו הציבורי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 533 עמ'  
2522.רוזנפלד, בן-ציון תולדות רבי אבון ופעלו הציבורי סיני כרך צג תשמג עמ' רי-קלג  
2523.ריא"ף רבי יוחנן - גדול אמוראי ארץ ישראל וראש ישיבת טבריה הליכות גל' 113-112 ניסן תשמז עמ' 30 ,28  
2524.שחק, אהרן אמימר ודרכי הוראתו בהלכה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 119 עמ'  
2525.שטיינזלץ, עדין אישים בתלמוד ת"א תשמז 83 עמ'  
2526.שיף, משה חלקו של רב פפא בסידור התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלט 243 עמ'  
2527.שנור, חיים מעיין חיים; אוצר אגדות חז"ל ליקט, תירגם וביאר חיים שנור. כרכים ג-ד: אמוראים. ירושלים תשמה-תשמז שכח + שצב עמ'   

ב. מקורות > תלמוד > היסטוריה. ריאליה

 מחברכותרתספרביקורת
2528.אברבך, משה היחסים בין הרב לתלמיד בתקופת התלמוד [אוצר המשפט חלק א ערך 5191] שבילי חינוך שנה לד תשלד עמ' 213-207 ,75-69 ,10-5; לה תשלה עמ' 77-70; לו תשלו עמ' 59-51; לז תשלח עמ' 253-244 ,192-187 ,127-121 ,49-41; לח תשלט עמ' 256-251 ,191-186 ,128-122 ,58-55; לט תשם עמ' 179-174 ,122-115 ,64-61  
2529.אברבך, משה החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד, מחקרים ועיונים ירושלים תשמג 334 עמ'. ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: מחקר מעמיק על החינוך היהודי בתקופת התלמוד. שבילי חינוך שנה מב תשמג עמ' 220-216; ספר חשוב על החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד. הדאר שנה סג תשמד-תשמה עמ' 189-188 
2530.אדן-בוביץ, דוד מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית א': הכבכב סיני כרך צט תשמו עמ' קסד-קעז  
2531.אדן-בוביץ, דוד מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית - קרוזין סידרא ה תשמט עמ' 5-16  
2532.אדן-ביוביץ, דוד  ארכיאולוגיה תלמודית: גישה ארכיאולוגית - ארכיאומטרית דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 37-43  
2533.אופנהימר, אהרן יחסי יהודים וערבים בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 17-22  
2534.אורבך, אפרים אלימלך 'מיהודה לגליל' ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 75-59; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 346-330  
2535.אמיר, אברהם שאול התנא, האמורא, הסדרא, הפרקא והכלה (בשנים 300-200 אחה"ס) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1972 335 עמ'  
2536.אמיר, אברהם שאול מוסד הפירקא בתקופת התלמוד אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 112-98  
2537.אמיר, אברהם שאול הסדרא בשדה חמ"ד חוב' יז תשלד עמ' 39-31  
2538.אמיר, אברהם שאול מוסדות ותארים בספרות התלמוד ירושלים תשלז 212 עמ'. ביקורות: רבי, משה: בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 256-255; כהן, ידידיה: עמודים שנה כז תשלט עמ' 142 ,133 
2539.אמיר, אברהם שאול על סדרי ישיבה ולימוד - במוסדות החינוך הגבוה בתקופת המשנה והתלמודים (סוגיות ומשמעותן) בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 53-46  
2540.בודנהימר, יוסף; רותנברג, בנו; פיזנטי, דוד מטלורגיה של תקופת התלמוד: הברזל במקורות תלמודיים בד"ד 4 תשנז עמ' 5-21  
2541.בן-שלום, מנחם סוגיות היסטוריות נבחרות במסכת אבות דרבי נתן עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמז 170 עמ'  
2542.בנוביץ, משה בשעת חירום שנו: המעשה הראשון של הקיסר פרנקוס (193 לספירה) ועקבותיו בהלכה התנאית סידרא יט תשסד עמ' 7-23  
2543.בר, משה אמוראי בבל; פרקים בחיי הכלכלה רמת-גן תשלה 440 עמ'; מהד' ב מורחבת תשמב 446 עמ'. ביקורת: כהן, ידידיה: עמודים שנה כג תשלה עמ' 245-244 
2544.בר, משה מנהיגות רוחנית אצל חכמי המשנה והתלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 62-57  
2545.בר, משה על החברייא; מעולמן של הישיבות בא"י במאות השלישית והרביעית בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 95-76  
2546.ברנד, יהושע כלי זכוכית בספרות התלמוד ירושלים תשלח 404 עמ'. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הדאר שנה סב תשמג-תשמד עמ' 359-358 
2547.גודבלט, דוד התפתחויות חדשות בחקר ישיבות בבל ציון שנה מו תשמא עמ' 38-14  
2548.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
2549.גיגר, יצחק ישיבת פומבדיתא מראשיתה ועד לימי אביי: פרקים בהתמסדותו של מוסד חינוכי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסו 267 עמ'  
2550.גפני, ישעיהו 'ישיבה' ו'מתיבתא' ציון שנה מג תשלח עמ' 37-12  
2551.גפני, ישעיהו הישיבה הבבלית לאור סוגיית ב"ק קיז ע"א תרביץ שנה מט תשם עמ' 301-292  
2552.גפני, ישעיהו היסטוריה דתית-חברתית ואינטלקטואלית של היהודים בבבל: הישיבות יד לתלמוד [רמת-גן תשמב] עמ' 94 ,82-77  
2553.גפני, ישעיהו יהודי בבל בתקופת התלמוד - חיי החברה והרוח ירושלים תשנא 312 עמ'; בקורת: שוורץ, יהושע: ציון שנה נו תשנא עמ' 209-212  
2554.גפני, ישעיהו ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד (חקר שנות דור - הישגים ותהיות) קתדרה חוב' 100 מנחם אב תשסא עמ' 199-226  
2555.גרוסמרק, ציונה אירגונים של צורפי כסף וזהב בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 31-38  
2556.הופמן, שלמה המוסיקה בתלמוד ת"א תשלד 108 עמ'; מהד' ב תשלו 123 עמ'  
2557.ינקלביץ, רפאל אוצרות מזון בארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד מלאת ספר א תשמג עמ' 119-107  
2558.כהן, יחזקאל האם ומתי עברה הנשיאות לטבריה ציון שנה לט תשלד עמ' 122-114  
2559.כהנא, טוביה טבע א"י בזמן התנאים והאמוראים המעין כרך טו גל' ג ניסן תשלה עמ' 65-51  
2560.כהנא, טוביה מקומות ישוב בא"י בתלמוד ובמדרשים סיני כרך עח תשלו עמ' קמו-קנו; כרך פ תשלז עמ' לח-נ  
2561.כסלו, מרדכי מדוע התירו חכמים לאנשי יריחו להאביק תמרים בערב פסח? קתדרה חוב' 72 תמוז תשנד עמ' 13-22  
2562.לוין, דוד מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר? (תענית הציבור בארץ ישראל במאה השלישית והרביעית) קתדרה חוב' 94 טבת תשס עמ' 33-54  
2563.לוין, דוד תעניות הציבור ודרשות החכמים - הלכה ומעשה בתקופת התלמוד תל אביב תשסא 269 עמ'; בקורת: שרמר, עדיאל: ציון שנה סח תשסג עמ' 369-274  
2564.ליברמן, שאול רדיפת דת ישראל ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' ריג-רמה  
2565.מלכא, שאול הלכה ומעשה בתולדות הלבוש בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 114 עמ'  
2566.מנירב, יוסף מאיר מערכת השיווק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 365 עמ'  
2567.סגל, דורית החצר ומתקניה בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 184 עמ'  
2568.ספראי, זאב 'גבוה מעל גבוה - וגבוהים עליהם': חכמים ומערכות המשפט בתקופת המשנה והתלמוד יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 219-234  
2569.ספראי, שמואל לבעיית השימוש בספרות התלמודית כמקור ללימוד היסטוריה ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 215-209  
2570.עמר, זהר; שוויקי, אביבית במה מדליקין אלקנה תשסג 134 עמ'  
2571.פוס, יואל בעולמם של חז"ל; לקט סיפורים מחיי התנאים והאמוראים ירושלים תשמח 235 עמ'  
2572.פוקס, עוזיאל המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים? - ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג נטועים גל' ד כסלו תשנח עמ' 53-67  
2573.פייג, פ' לדרכם של חז"ל בזיהוי מקומות בתנ"ך אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 81-92  
2574.פלג (פרנקל), יהושע המטרולוגיה של מידת האמה מהתקופה ההרודיאנית ועד תקופת המשנה (37 לפני הספירה - 200 לספירה) עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 93 עמ'  
2575.פלורסהיים, יואל ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל - סורא ופומבדיתא ציון שנה לט תשלד עמ' 197-183  
2576.פליקס, יהודה צמחי התנ"ך וחז"ל 2 כר' [כר' א: עצי פרי למיניהם. כר' ב: עצי בשמים יער ונוי] ירושלים תשנד-תשנו. בקורת: זהר, עמר. בין עצי בשמים. לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 151-153  
2577.פרידהיים, עמנואל יהודים עובדי עבודה זרה בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ב ירושלים תשנט עמ' 21-44  
2578.פרידהיים, עמנואל עיון ריאלי-היסטורי מחודש במשנה הראשונה דפרק 'לפני אידיהן' ציון שנה ע תשסה עמ' 273-300  
2579.פרידהיים, עמנואל מעשה רבן גמליאל במרחץ של אפרודיטי בעכו- עיון בריאליה ארץ-ישראלית קתדרה חוב' 105 תשרי תשסג עמ' 7-32  
2580.קימלמן, ראובן האוליגארכיה הכוהנית ותלמידי החכמים בתקופת התלמוד ציון שנה מח תשמג עמ' 147-135  
2581.קליינמן, אפרים דו-מתכתיות בימיו של רבי - עיונים במשנת ה'זהב קונה את הכסף' ציון שנה לח תשלג עמ' 61-48  
2582.קליינמן, רון ש' האי סיטומתא קניא (ב"מ עד ע"א) - פרשנות המימרה וריאליה תלמודית סידרא יח תשסג עמ' 103-118  
2583.רוזנפלד, בן ציון; מינרב, יוסף שווקים קבועים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ביחס למקביליהם באימפריה הרומית סידרא יט תשסד עמ' 161-175  
2584.רייך, שמואל זאב מסורת השקל טורונטו תשמח 130 עמ'  
2585.שחר, יובל הר המלך - לפתרונה של חידה ציון שנה סה תשס עמ' 275-306  
2586.שמש, אברהם אופיר הרקע לכמה זיהויים מסופקים של רש"י למונחי צומח בספרות חז"ל סידרא יח תשסג עמ' 177-192  
2587.שפירא, חיים בית-המדרש בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד - המושג והמוסד דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ב ירושלים תשנט עמ' 45-60  
2588.שפירא, חיים בית המדרש בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 338 עמ'  
2589.שפרבר, דניאל הספינה, האסקופה והדוגית - הערה במכר התלמודי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קפז-קפח  
2590.שפרבר, דניאל מחקרים בכרונולוגיה תלמודית א מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 85-77   
2591.שפרבר, דניאל מחקרים בריאליה התלמודית סיני כרך צג תשמג עמ' לט-מב; שם כרך צד תשמד עמ' רלג-רלו; שם כרך צה תשמד עמ' קעד-קעח; שם כרך צו תשמה עמ' רנ-רנט; שם כרך צח תשמו עמ' כג-לח; שם עמ' רלב-רלח  
2592.שפרבר, דניאל פילולוגיה וריאליה בחקר ספרות חז"ל סידרא א תשמה עמ' 143-131  
2593.שפרבר, דניאל הנר, המסרק, הטבעת והשלשלת סידרא ב תשמו עמ' 150-145  
2594.שפרבר, דניאל מסחיט של דלת (מחקרים בריאליה תלמודית) סיני כרך קג תשמט עמ' קלב-קלז  
2595.שפרבר, דניאל המספרת של פרקים (מחקרים בריאליה תלמודית) סיני כרך קד תשמט עמ' י-טו  
2596.שפרבר, דניאל הערה: על הסובב של גלגל סיני כרך קד תשמט עמ' קפט-קצ  
2597.שפרבר, דניאל על הלגיטימיות והצורך בשיטות מדעיות לשם הבנה נכונה של סוגיות בתלמוד בד"ד 6 תשנח עמ' 21-38  
2598.שפרבר, דניאל תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד 2 כר' רמת גן תשנד-תשסו  
2599. הדר, דבי  זמן מרחב בראליה תלמודית: לסדר היום של המשפחה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 300 עמ'  
2600. הרמן, ג'פרי  ראשות הגולה בבבל בתקופת התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית 2005 [449] עמ'  

ב. מקורות > תלמוד > נוסחאות. מהדורות

 מחברכותרתספרביקורת
2601.אפשטיין, יעקב נחום מסכת בבא קמא... [אוצר המשפט חלק א ערך 2271]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: התלמוד בלבוש עברי. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 399-394 
2602.ארנד, אהרן עיונים במסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת ראש השנה סידרא כ תשסה עמ' 5-24  
2603.בירנבוים, פלטיאל פעילותם של חוקרי הטכסט התלמודי הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 580-579  
2604.בנוביץ, משה נוסח פרק שבועות שתים בתרא בבבלי: מהד' ביקורתית של בבלי שבועות פרק ג עם מבוא עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמז 206 עמ'  
2605.בנוביץ, משה שני ענפי הנוסח של פרק שבועות שתים בתרא בבלי סידרא י תשנד עמ' 5-38  
2606.בניהו, מאיר הגהותיהם של רבי בצלאל אשכנזי ורבי יהוסף אשכנזי וטופס האב שלהם אסופות ספר א תשמז עמ' מז-קד  
2607.בעדני, נתנאל נוסח פרק "היו בודקין" תלמוד בבלי סנהדרין פרק חמישי  עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 204 עמ'  
2608.ברנשטיין, שלמה חיים קיום גירסות מקוריות בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 266-261  
2609.דימיטרובסקי, חיים זלמן שרידי בבלי: שרידי גמרות והלכות הרי"ף שנדפסו על ידי יהודי ספרד ופורטוגל לפני הגירוש ובדור שלאחריו כרך מבוא, וכרך א-ב. ניו-יורק תשלט 500 עמ'. ביקורות: בויארין, דניאל: תלמודם של בני ספרד. פעמים חוב' 5 תשם עמ' 99-94; שדמות גל' עז טבת תשמא עמ' 117-115 
2610.דנציג, נחמן לתלמודם של הגאונים: נוסח התלמוד שבספר הלכות גדולות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 155-162  
2611.זוסמן, יעקב שרידי תלמוד בגניזה תעודה א ת"א תשם עמ' 31-21  
2612.כץ, אברהם יצחק מסכת ברכות מן הגניזה חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 91-83  
2613.כץ, אברהם יצחק גנזי תלמוד בבלי... מהגניזה הקהירית... א-ב ירושלים תשלו-לט ביקורות: גלבוע, יהושע א': אלומות אור על הגניזה הקאהירית. הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 523-522; קומלוש, יהודה: בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 611-609 
2614.ליפשיץ, ברכיהו מנוסחאות הגאונים ומפירושיהם (בפ"ג של מסכת כתובות) ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתרלו-תתרנה  
2615.מורל, שמואל סוגיות התלמוד בספר הלכות פסוקות: מסורות ועריכות חולקות HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' יא-לב  
2616.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה' מסכת ביצה - ירושלים תשא. מהד' שניה ירושלים תשלא. מסכת סוכה - ירושלים תשלה. מסכת פסחים - ירושלים תשלט-תשמג. [ראה אוצר המשפט חלק א ערכים 11955 ,11954]. ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
2617.מכון התלמוד הישראלי השלם תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות . ועם מסורת הש"ס השלם ועם ציונים לראשונים... [אוצר המשפט חלק א ערך 2278]. כתובות א-ב, ירושלים תשלב-תשלז 52 + תקפה עמ'. סוטה א-ב. תשלז-תשלט. יבמות א (פרקים א-ג) - ב (פרקים ד-ו). תשמג-תשמו. נדרים א (פרקים א-ד). תשמה שצג עמ'  
2618.מרגולין, יצחק משמעויות ביוגרפיות, מתודולוגיות והלכתיות בין כתבי היד במסכת ראש השנה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשמג 180 עמ'  
2619.נאה, ברוך גמרא שלמה מסכת פסחים... [אוצר המשפט חלק א ערך 2285]. חלק ב (דפים ט-טו) ירושלים תשמו רכ עמ'  
2620.נעם, ורד מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י לתלמוד סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 109-150  
2621.סגל, אליעזר 'עיזא דבי טבחא' - לגלגוליו של נוסח בתלמוד הבבלי תרביץ שנה מט תשם עמ' 51-43  
2622.סגל, אליעזר מסורות הנוסח של בבלי מגילה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 290 עמ'  
2623.סגל, אליעזר מסורת הנוסח של כ"י אוניברסיטת קולומביה למסכת מגילה תרביץ שנה נג תשמד עמ' 69-42  
2624.עמנואל, יונה על הדפסת התלמוד ותעלולי הצנזורה המעין כרך טז גל' א תשרי תשלו עמ' 38-21  
2625.פיינטוך, ישראל צבי מסורות ונוסחאות בתלמוד רמת-גן תשמה 198 עמ'  
2626.פרידמן, שמא יהודה שיירי כתבי-יד קדומים למסכתא בבא מציעא עלי ספר חוב' ט תשמא עמ' 55-5  
2627.פרידמן, שמא יהודה לתלמודם של גאונים; קטע קדום של תלמוד עם גליונות נוסח תרביץ שנה נא תשמב עמ' 48-37  
2628.פרידמן, שמא יהודה לאילן-היוחסין של נוסחי בבא מציעא; פרק בחקר נוסח הבבלי מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 147-93  
2629.פרידמן, שמא יהודה להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי סידרא ז תשנא עמ' 67-102  
2630.פרפרקוביץ, נ' תלמוד בבלי על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים מסכת ברכות. סט. פטרסבורג 1909 8 + 244 + 136 עמ'  
2631.קארה, יחיאל לשונם הארמית של כתבי היד התימניים של התלמוד הבבלי: הכתיב, תורת ההגה והפועל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 407 עמ'  
2632.רבינוביץ, צבי מאיר ערכם של קטעי הגניזה לחקר התלמוד והמדרש תעודה א ת"א תשם עמ' 39-33  
2633.רבינוביץ, רפאל נתן נטע; ליטש-רוזנבוים, גרשון בירורים בנוסחאות התלמוד מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' נח-סו  
2634.רון, יצחק בקורת נוסח התלמוד הבבלי של ר' שלמה לוריא (המהרש"ל) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמט 377 עמ'  
2635.רפאל, שילה ליקוט מאמרי חז"ל או זיוף תלמוד בבלי לזרעים סיני כרך עח תשלו עמ' מז-סה  
2636.שטיינזלץ, עדין תלמוד בבלי מנוקד ומבואר. ז-יח. פסחים-יבמות, ירושלים תשלג-תשמו [אוצר המשפט חלק א ערך 2295]  ביקורות: גולדברג, דוד: התלמוד בפנים חדשות. בצרון כרך סח תשלז-תשלח עמ' 77-74; זמורה, י': שם עמ' 85-83 
2637.שכנאי, דוד מסכת שבועות; שינויי נוסחאות, עדויות ונספחים ירושלים תשלג 121 + 127 עמ'  
2638.שפיגל, יעקב שמואל מסכת חגיגה - דפוס ספרדי מלפני הגירוש קרית ספר כרך נז תשמב עמ' 726-725  
2639.שרמר, עדיאל משפחות כתבי-יד ומסורות-נוסח של מסכת מועד קטן סידרא ו תשן עמ' 121-150  
2640.שרמר, עדיאל לישנא אחרינא למסכת מועד קטן מן הגניזה סידרא ט תשנג עמ' 117-161  

ב. מקורות > הגאונים

 מחברכותרתספרביקורת
2641.אברמסון, שרגא עיונים [א שני מונחי שטרות בתשובה של רב נחשון גאון. ב. דעת רב האי במיפך שבועה דאורייתא; ג. פירוש פיסקא בשיטה מקובצת]. סיני כרך עה תשלד עמ' ד-יט  
2642.אברמסון, שרגא להילכות יולדת ונידה שבהלכות פסוקות וגדולות ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 57-47  
2643.אברמסון, שרגא עניינות בספרות הגאונים מחקרים בספרות הגאונים ותשובותיהם שבדפוס ובכתבי-יד. ירושלים תשלד 480 עמ'. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: על ספרות הגאונים. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 9 
2644.אברמסון, שרגא מן 'כתאב אלחאוי' ('ספר המאסף') לרב האי גאון לשוננו כרך מ תשלו עמ' 116-108  
2645.אברמסון, שרגא על ספר 'דרכי התלמוד' שמיוחס לרב סעדיה גאון קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 382-381  
2646.אברמסון, שרגא קטע חדש מן אשא משלי לרב סעדיה גאון סיני כרך פד תשלט עמ' צז-קד; כרך פה תשלט עמ' צב-צד  
2647.אברמסון, שרגא מן הפרק החמישי של 'מבוא התלמוד' לרב שמואל בן חפני סיני כרך פח תשמא עמ' קצג-ריח  
2648.אברמסון, שרגא חמשה שערים מן ספר המקח והממכר לרב האיי גאון ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו יורק תשמד כרך ב עמ' תתתקיב-תתתקעט  
2649.אברמסון, שרגא אחת שאלה ושתיים תשובות שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 40-1  
2650.אברמסון, שרגא מילון לתלמוד לרב שמואל בן חפני ספר אברהם אבן שושן, ירושלים תשמה עמ' 65-13  
2651.אברמסון, שרגא רב סעדיה גאון והזהר בצרון כרך ז (סדרה חדשה) חוב' 26 אייר-תמוז תשמה עמ' 39-35  
2652.אטינגר, שמשון לבירור פסקי הגאונים וראשוני הראשונים בשאלת העושה דין לעצמו שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 53-41  
2653.אלוני, נחמיה כתבי רס"ג, רה"ג ורשב"ח ברשימת ספרים מהמאה הי"א עלי ספר חוב' ו-ז תשלט עמ' 47-28  
2654.אלוני, נחמיה פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון בית מקרא שנה כה תשם עמ' 88-85  
2655.אלוני, נחמיה שתי שו"ת לרבנו סעדיה גאון סיני כרך פו תשם עמ' ק-קח  
2656.אלוני, נחמיה מחקרי לשון וספרות א פרקי רב סעדיה גאון ירושלים תשמו 397 עמ'. ביקורת: פרידמן, מרדכי עקיבא: פעמים חוב' 32 תשמז עמ' 147-144 
2657.אליאש, בן ציון עיסקות סאה בסאה ופסיקה על פירות: מסורת וחידוש בתקופת הגאונים דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' רה-רנג; שם כרך יט תשנז-תשנח עמ' מא-פו  
2658.אליצור, שולמית לקורות הגאונים במאה השמינית: הספד על ראש ישיבה בארץ ישראל ציון שנה סד תשנט עמ' 311-348  
2659.אלפסי, יצחק תשובת הגאונים ופסיקת הרמב"ם והפוסקים בענייני נישואין כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צ-צד  
2660.אפנשטיין, שמעון בוסתנאי עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 13-11  
2661.אפנשטיין, שמעון זיקת הגומלין בין ראשות הגולה ובין גאונות וסדר הלימוד של המתיבתאות עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 23-14  
2662.אפנשטיין, שמעון רבינו סעדיה גאון, חייו וכתביו עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 95-47  
2663.אפשטיין, יעקב נחום שני קטעים מספרות הגאונים מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 70-54  
2664.אפשטיין, יעקב נחום לחקר אוצר המילים הארמיות הבתר-תלמודיות מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 135-71  
2665.אפשטיין, יעקב נחום פירוש רש"ג לב"ב מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 139-136  
2666.אפשטיין, יעקב נחום תשובות הגאונים (הוצאת קסל, לפי קוד' ברלין וכ"י מיכאל) מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 222-140  
2667.אפשטיין, יעקב נחום תשובות רב פירקוי בן באבוי מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 264-258  
2668.אפשטיין, יעקב נחום ר' מצליח גאון (לתולדות הערוך) מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 269-265  
2669.אפשטיין, יעקב נחום ה'תוספתא' בספר 'הלכות גדולות' מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 273-270  
2670.אפשטיין, יעקב נחום על הספר 'בשר על גבי גחלים' מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 277-274  
2671.בארי, אברהם תקנות ו'מעין תקנות' בתקופת הגאונים ממזרח וממערב א תשלד עמ' 293-285  
2672.בארי, אברהם תקנות גאונים בביטול מודעה ממזרח וממערב ג תשמא עמ' 44-7  
2673.בוארון, זבולון פרשנותו של רב סעדיה גאון לתורה עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלח 206 עמ'  
2674.ביכלר, אברהם הכתובה אצל יהודי צפון אפריקה בתקופת הגאונים, ויחסי קהילות אפריקה עם יהדות בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 89-55  
2675.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
2676.בלידשטיין, יעקב רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 16-5  
2677.בן מאיר, דוד הקשר שבין ישיבת סורא וארץ ישראל אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 255-266  
2678.בן-ששון, מנחם שרידים מספר העדות והשטרות לרב סעדיה גאון שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 278-135  
2679.בן-ששון, מנחם גאונותו של שמואל הכהן בן יוסף 'הדומה לאמבטי רותחת' ציון שנה נא תשמו עמ' 409-379  
2680.בן-ששון, מנחם שברי איגרות מהגניזה לתולדות חידוש הקשרים של ישיבות בבל עם המערב תרביץ שנה נו תשמז עמ' 209-171  
2681.ברודי, ירחמיאל תשובות הלכתיות של רב נטרונאי בר הילאי גאון חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמא 442 עמ'  
2682.ברודי, ירחמיאל כלום היו הגאונים מחוקקים? שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 316-281  
2683.ברודי, ירחמיאל רב עמרם בר ששנא - גאון סורא? תרביץ שנה נו תשמז עמ' 345-327  
2684.גויטיין, שלמה דב לתולדות הגאונות בארץ ישראל שלם ספר א תשלד עמ' 51-15; ספר ב תשלו עמ' 102  
2685.גויטיין, שלמה דב 'הרב'; בירור פרשה סתומה בתולדות הגאונות של ארץ ישראל עם מכתב של 'בת ראש הישיבה' תרביץ שנה מה תשלו עמ' 75-64. הוספות למאמר על משרת הרב במצרים במאות הי"א והי"ב. תרביץ שנה מו תשלז עמ' 153-152 
2686.גויטיין, שלמה דב דניאל בן עזריה נשיא וגאון (בירורים ומסמכים חדשים) שלם ספר ב תשלו עמ' 102-41  
2687.גולדבלט, דוד לפירושו של רב האי גאון לסוגית פרדכת-אנדיסקי ורקעו ההיסטורי סיני כרך פג תשלח עמ' יד-כג  
2688.גיל, משה הקהילה ובית דינה בתקופת הגאונים קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 255-264  
2689.גימני, אהרן רב סעדיה בעולמם של בני תימן בד"ד 6 תשנח עמ' 39-56  
2690.גפני, ישעיהו לחקר הכרונולוגיה התלמודית באיגרת רב שרירא גאון ציון שנה נב תשמז עמ' 24-1  
2691.גרונר, צבי רב האי גאון ודרכו בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלד 288 עמ'  
2692.גרונר, צבי לצורתם המקורית של חמשה קונטרסי תשובות (דרג') בתשובות הגאונים הרכבי עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 16-5  
2693.גרונר, צבי תשובות לרב האי גאון בדבר עלית שני כהנים לתורה סיני כרך עט תשלו עמ' רכט-רמב  
2694.גרונר, צבי תשובות לרב האי גאון בענין נפילת אפים וי"ג מידות סיני כרך פא תשלז עמ' קנט-קסג  
2695.גרונר, צבי תשובות רב שרירא גאון לקירואן עלי ספר חוב' ח תשם עמ' 22-5  
2696.גרונר, צבי שתי תשובות חדשות לרב האי גאון מוריה שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' ב-ג  
2697.גרונר, צבי רשימת תשובות רב האי גאון עלי ספר חוב' יג תשמו 123 עמ'  
2698.גרונר, צבי מספרי הלכה שלגאונים עלי ספר טו ניסן תשמח - אדר א תשמט עמ' 36-31  
2699.גרוסמן, אברהם ראשות הגולה בבבל בתקופת הגאונים ירושלים תשמד 144 עמ'  
2700.גרוסמן, אברהם הזיקה בין המבנה החברתי ליצירה הרוחנית בקהילות ישראל בתקופת הגאונים ציון שנה נג תשמח עמ' 272-259  
2701.גרינבאום, אהרן גדרי התשובה על פי הגאון רב שמואל בן חפני סיני כרך עז תשלה עמ' צז-קטו  
2702.גרינבאום, אהרן פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון המקור העברי עם תרגום יו"ל על פי כתב יד לנינגרד עם השלמות והשוואות מכתבי יד נוספים מן הגניזה... ירושלים תשלט תקכא עמ'  
2703.גרינבאום, אהרן זר סביב [על הלכות קצובות] נעם ספר כב תשם עמ' שיד-שלג  
2704.גרינבאום, אהרן לפירוש רב שמואל בן חפני גאון לפרשת בהעלותך סיני כרך צח תשמו עמ' קט-קיג  
2705.גרשוני, יהודה על שיטת הגאונים שלאחר החורבן לא מנו אלא שמיטות בלבד אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 30-25; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רפד-רפט  
2706.דוד, יחזקאל ספר השטרות לרב האי גאון מכתב יד פירקוביץ סיני כרך קמא תשסח עמ' ג-לז  
2707.דומב, דב ג' שטרות מספר השטרות דרב האי גאון לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תב-תיג  
2708.דומב, דב שטר קיום שטרות מספר השטרות דרב האי גאון צהר טו תשסה עמ' שסז-שעג  
2709.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 36 חורף תשנו עמ' 97-106  
2710.דינרי, ידידיה ליחסם של הגאונים והראשונים אל בעיית ה'שינויא' בתלמוד בר-אילן יב תשלד עמ' 117-108  
2711.דנציג, נחמן ליקוטי תשובות הגאונים בחיבורי הראשונים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 78-71  
2712.דנציג, נחמן תשובות הגאונים בקטע מן הגניזה ויחסן להלכות גדולות 54 Proceedings, American Academy for Jewish Research 1987 חלק עברי עמ' 57-13  
2713.דנציג, נחמן לתלמודם של הגאונים: נוסח התלמוד שבספר הלכות גדולות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 155-162  
2714.האנציקלופדיה העברית סעדיה גאון כרך כו עמ' 206-196  
2715.הבלין, שלמה זלמן על כתב-יד אחד שנחלק (גלגולי קובץ תשובות גאונים ותשובות רי"ד הזקן) עלי ספר חוב' א סיון תשלה עמ' 90-81; חוב' ב שבט תשלו עמ' 78-65  
2716.הברמן, אברהם מאיר 'צלותא' של רב סעדיה גאון סיני כרך עח תשלו עמ' קצג-קצו  
2717.הברמן, אברהם מאיר מהדורת ספר 'פתרון תורה לרב האי' סיני כרך פו תשם עמ' קפז-קצא  
2718.הורביץ, אלעזר שרידים מפירושי הגאונים למסכת שבת (חלק שני) הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 118-67  
2719.הורביץ, יהושע הבת בתקופת הגאונים דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 163-169  
2720.הילדסהיימר, עזריאל למבנה הספר 'הלכות פסוקות' מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 171-153  
2721.הרשלר, משה תשובות גאונים קדמונים (ר' שרירא גאון ר' נטרונאי גאון ר' נחשון גאון ור' עמרם גאון) בסדר תיקון עונשין בדיני נפשות בזמן הזה [אוצר המשפט חלק א ערך 2433] גנוזות ספר א תשמד עמ' קסט-קפב  
2722.זעפרני, שלמה זמן צאת הכוכבים דרבנו תם ודהגאונים אור תורה שנה לט תשסז עמ' פו-צז  
2723.זק"ש, שניאור הלכות פסוקות המגיד כב תרלח עמ' 263-262 ,255-254 ,247-240 ,239-238 Neubauer, Adolf: Ueber die הלכות in der Oxforder Handschrift Hunt. 501 (Uri 279), Israel Letterbode 4 (1878-79), p. 55-56 
2724.יצחקי, אפרים על שימושו של בעל השאילתות בירושלמי מורשת יעקב ה תשנא עמ' 128-132  
2725.כהן, אבינועם לאופיה של ההלכה הסבוראית: סוגית הבבלי ריש קידושין ומסורת הגאונים דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 161-214  
2726.כהן, מרק ר' הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 315-333  
2727.לאו, בני 'שניים שדנו' - עיון בתורת הגאונים משלב גל' כ שבט תשנב עמ'63-75  
2728.ליבזון, גדעון ה'גזירתא' בתקופת הגאונים ובראשית ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 154-80  
2729.ליבזון, גדעון גזירתא וחרם סתם בתקופת הגאונים ובראשית ימי הביניים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 338 עמ'  
2730.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
2731.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
2732.ליבזון, גדעון פרקים מספר המצרנות לרב שמואל בן חפני גאון תרביץ שנה נו תשמז עמ' 107-61  
2733.ליבזון, גדעון אוטונומיה שיפוטית ופנייה לערכאות מצד בני חסות על פי מקורות מוסלמים בתקופת הגאונים האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 334-392  
2734.ליבזון, גדעון חרם סתם בתקופת הגאונים ובראשית ימי הביניים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 107-232  
2735.ליבזון, גדעון חרם סתם" בתקופת הגאונים ובראשית ימי הבינים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 107-232  
2736.ליבזון, גדעון; שטמפפר, צבי כמה הלכות במשנה תורה לרמב"ם וזיקתם לחבור רשב"ח מעליות כה תשסה עמ' 144-166  
2737.ליפשיץ, ברכיהו מנוסחאות הגאונים ומפירושיהם (בפ"ג של מסכת כתובות) ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתרלו-תתרנה  
2738.ליפשיץ, ברכיהו גלגולה של שבועת בית דין באלה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 406-393  
2739.ליפשיץ, יעקב תשובה חדשה לרב האי גאון [בעניין מקיף וניקף] מוריה שנה ז גל' ח-י כסלו תשלח עמ' ד-ה  
2740.רובינשטיין, נחשון אין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמן" (ביאור שיטת הגאונים) מאבני המקום קובץ יג תשסא עמ' 119-122 YFBJQZIJJP, QHZFP 17883 a02b04 ח"ג #  שטמפפר, צבי ספר הגירושין לרב שמואל בן חפני גאון סורא: עיונים ונוסח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית ת עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 24-35, שם גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 48-61  
2741.מדר, שלום היבום בתלמוד ובספרות הגאונים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 99 עמ'  
2742.מורל, שמואל לבירור יחסי הלכות פסוקות כ"י ששון להלכות גדולות HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 44 1973 חלק עברי עמ' א-כג  
2743.מורל, שמואל סוגיות התלמוד בספר הלכות פסוקות: מסורות ועריכות חולקות HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' יא-לב  
2744.מורל, שמואל מקורותיו של ספר הלכות פסוקות; ניתוח צורני Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 95-41  
2745.מימון, יהודה ליב ה"מנהג" בספרות הגאונים תורה שבעל פה מא: עמ' קמה-קסו, תשס  
2746.מירסקי, שמואל קלמן שאילתות דרב אחאי גאון עם שני פירושים קדמונים מכ"י ועם חילופי נוסחאות עפ"י עשרה כ"י של השאילתות ומנחת שמואל ביאורים והערות. א-ה. בראשית - דברים ירושלים תשך-תשלז [אוצר המשפט חלק א ערך 2511] ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: יין ישן בקנקן חדש. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 385-369 
2747.ממן, אהרן לשון חז"ל במילון "כתאב אלחאוי" לרב האיי גאון על פי אוספי אדלר וטיילור-שכטר לשוננו לעם מחזור נו תשסז עמ' 23-33  
2748.מצגר, דוד פירוש רבנו חננאל סוטה כז-לד מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' ג-ו  
2749.נחלון, אהרון קהל ותקנות קהל בתורתם של הגאונים ירושלים תשסא 189 עמ'  
2750.נחלון, אהרן עיונים ברבינו חננאל; יחסו של רבינו חננאל לדבריהם של גאוני בבל ויחסו של הרי"ף לדבריו של רבינו חננאל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 433-407  
2751.ניומן, הלל המעשים לבני ארץ-ישראל ורקעם ההיסטורי עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמז 176 עמ'  
2752.סולוביצ'יק, אליהו מה לתבן את הבר' בספרות הגאונים [על טעויות ופרושים זרים בספרות הגאונים] מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קיט-קכה  
2753.סיני, יובל תוקפה של עדות השטר במשנת הגאונים והרמב"ם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 111-149  
2754.סיני, יובל כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת הגאונים והרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 269-292  
2755.עירשי, עודד מומר כיורש בתשובות הגאונים - יסודותיה של פסיקה ומקבילותיה במשפט הנכרי שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 461-435  
2756.עמנואל, שמחה תשובות רב האיי גאון; על תנאים ואמוראים ועל תנאים בישיבות הגאונים תרביץ שנה סט תשס עמ' 105-126   
2757.פולק, יצחק זקל ביאור בשבועת הגאונים ז"ל בטוען על המשכון קול התורה חוב' ו ניסן-אייר תשם עמ' מא-מג  
2758.פוקס, עזיאל  מקומם של הגאונים במסורת הנוסח של התלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג 2 כר'  
2759.פליישר, עזרא קווים חדשים לדמותו של רב דניאל בן עזריה נשיא וגאון שלם ספר א תשלד עמ' 74-53  
2760.פרידמן, מרדכי עקיבא פוליגאמיה - תעודות ותשובות מן הגניזה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 198-166; שנה מד תשלה עמ' 197-196  
2761.פרידמן, מרדכי עקיבא שני קטעים מספר המעשים לבני ארץ ישראל סיני כרך עד תשלד עמ' יד-לו  
2762.פרידמן, מרדכי עקיבא חלוקת תוספת הכתובה ל'מוקדם' ו'מאוחר' בתעודות הגניזה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 387-377  
2763.פרידמן, מרדכי עקיבא התערבות השלטון בקירואן בגירושי ארוסה (קטע חדש מקובץ גדול של שו"ת הגאונים והערות לקטעים אחרים) מיכאל ה תשלח עמ' רטו-רמב  
2764.פרידמן, מרדכי עקיבא על טענת פרקוי בן באבוי בדבר מציאת ספרים גנוזים של הירושלמי סיני כרך פג תשלח עמ' רנ-רנא  
2765.פרידמן, מרדכי עקיבא הכתובות הארץ-ישראליות מתקופת הגאונים תעודה א ת"א תשם עמ' 82-57  
2766.פרידמן, מרדכי עקיבא הלכות אישות בעקבות מעשים לבני ארץ ישראל תרביץ שנה נ תשמא עמ' 242-209  
2767.פרידמן, מרדכי עקיבא 'מעשה גדול': קטע חדש מן המעשים לבני א"י תרביץ שנה נא תשמב עמ' 664-662 ,205-193  
2768.פרידמן, מרדכי עקיבא משו"ת רב האי גאון - קטעים חדשים מן הגניזה תעודה ג ת"א תשמג עמ' 82-71  
2769.פרידמן, מרדכי עקיבא כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91  
2770.פרידמן, שמא יהודה לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי גיטי תרביץ שנה מז תשלח עמ' 29-20. ליפשיץ, ברכיהו: שם שנה מח תשלט עמ' 363-356; ברודי, רוברט: שם עמ' 369-364; פרידמן, שמא יהודה [תשובה]: שם עמ' 373-370 
2771.פרידמן, שמא יהודה לתלמודם של גאונים; קטע קדום של תלמוד עם גליונות נוסח תרביץ שנה נא תשמב עמ' 48-37  
2772.פרלא, ירוחם פישל הערות על ספר הלכות קצובות - בספר 'תורתן של ראשונים' נעם ספר כב תשם עמ' שט-שיד  
2773.פרנצוס, ישראל 'מתנה לחוד' בתקופת הגאונים והראשונים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 269-243  
2774.פרנצוס, ישראל שיטת רב האי גאון ב"אמר ליה זיל זבין לי כורא ואזיל וזבין ליה ליתכא" סיני כרך קיא תשנג עמ' מח-ס  
2775.קאפח, יוסף אחת עשרה הלכות מתורת רס"ג [בפירושו לס' משלי] סיני כרך עז תשלה עמ' א-ז  
2776.קימלמן, אריה לוח עזר לפירושים מתקופת הגאונים (מארץ ישראל, בבל וקירואן) שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 586-463  
2777.קירשנבוים, אפרים בדין סמוכים למלקות ומשנת הגאונים ישורון יב ניסן תשסג עמ' תמז-תנא  
2778.קצוף, בנימין המקורות התנאים ונוסחם בספר הלכות פסוקות שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 199-216  
2779.קשאני, ראובן ר' סעדיה גאון - אלף ומאה שנים להולדתו הדאר שנה סב תשמג-תשמד עמ' 436-434  
2780.רוזנטל, דוד לתולדות רב פלטוי גאון ומקומו במסורת ההלכה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 653-589  
2781.רצהבי, יהודה 'סדר רחמין' מתקופת הגאונים סיני כרך פו תשם עמ' קצג-רכ; כרך פז תשם עמ' קפח  
2782.רצהבי, יהודה מובאות חדשות מפירוש ר' סעדיה למקרא סיני כרך צח תשמו עמ' צז-קח  
2783.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  
2784.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 417-435  
2785.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי" - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 417-435  
2786.שטמפפר, יהודה צבי המשפט העברי בספרד במאה הי"א - בין גאונים לראשונים (על פי כתאב אלחאוי לר' דוד בן סעדיה) שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 217-236  
2787.שלוסברג, אליעזר יחסו של רס"ג לאסלאם דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 21-51  
2788.שליטר, מרגרטה עיון בכתב יד של אגרת רב שרירא גאון "שאין לו ערך מיוחד" דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 147-154  
2789.שפרן, יוסף יסודות חינוכיים בספרות ההלכה של הגאונים פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' נב-קט  
2790.תבורי, יוסף מקורותיו של ספר שו"ת הגאונים 'שערי תשובה' עלי ספר חוב' ג תשרי תשלז עמ' 19-5  
2791.תבורי, יוסף תשובות הגאונים והראשונים בכ"י ביבנטי חלק א עלי ספר חוב' ח תשם עמ' 50-32   

ב. מקורות > רמב"ם > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2792.אלטמן, יונתן התמודדות הרמב"ם עם מחלוקות ומתנגדים - בהלכה ובחייו האישיים ניצני ארץ יד קיץ תשסא עמ' 355-368  
2793.בידני, עובדיה ותנו כבוד לתורה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קיח-קכא  
2794.בנדיקט, בנימין זאב לדרכו של חכם תורה שבעל פה כ תשלט עמ' צד-קז; הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, אסופת שיעורים. ירושלים תשמה עמ' רלב-רמה  
2795.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם בפסיקה, בפרשנות, בהגות ובהנהגה - דרך אחת לו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' קיח-קל  
2796.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם באספקלריית הרמב"ם שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 107-112  
2797.גודמן, מיכה היסטוריה ומטא-היסטוריה בהגותו של הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 243-253  
2798.גרוס, יהושע הרמב"ם - לאור תורת כ"ק אדמו"ר שליט"א [מליובביץ'] הדרת מלך ג ניסן תשמה עמ' ל-לז  
2799.דן, יוסף קובץ מעשיות בכתב-יד על הרמב"ם סיני כרך עה תשלד עמ' קיב-קיט  
2800.הבלין, שלמה ז' חוקים ומשפטים - בתורה, בחז"ל ובמשנת הרמב"ם בר אילן כו-כז תשנה עמ' 135-166  
2801.הבלין, שלמה זלמן לתולדות הרמב"ם דעת חוב' 15 קיץ תשמה עמ' 79-67  
2802.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים: עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית סידרא יח תשסג עמ' 27-39  
2803.הנשקה, דוד לשאלת אחדות הגותו של הרמב"ם דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 37-51  
2804.הרטמן, דוד הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה ת"א תשם 233 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307 
2805.וייסבליט, שלמה ערכים חינוכיים במשנתו של הרמב"ם האומה שנה יג אייר תשלה עמ' 225-221  
2806.וינשטין, יהושע הרמב"ם מורה לדורות שבילי חינוך שנה לד תשלד עמ' 159-152  
2807.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרמב"ם ומשמעותו בימינו גשר שנה 31 חוב' 113 חורף תשמו עמ' 104-95  
2808.כרמי, שלום שויתי ה' לנגדי תמיד וגו', לדרכו של הרמב"ם בהלכה ובמחשבה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תכז-תל  
2809.כשר, חנה עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות' HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 56 1985 חלק עברי עמ' א-ז  
2810.לוינגר, יעקב הרמב"ם כפוסק וכאיש מדע ספר זכרון לפרופ' זיסמן מונטנר ז"ל, ירושלים תשמג עמ' כט-לו  
2811.לסקר, דניאל י' השפעת הקראות על הרמב"ם ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 145-161  
2812.מלאכי, מאיר 'ממשה ועד משה לא קם כמשה' כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רכג-רכד  
2813.מלמד, עזרא ציון הרמב"ם כמפרש משנה ותלמוד משפט עברי ותרבות יהדות ספרד, ארבע הרצאות באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשלד עמ' 48-39  
2814.נהוראי, מיכאל צבי תורת המצוות של הרמב"ם דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29  
2815.סינקלר, דניאל חשיבה משפטית במשנתם של הרמב"ם והרמב"ן מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 349-355  
2816.פרידמן, מרדכי עקיבא ר' משה בן מימון בתעודות משפטיות מן הגניזה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 177-188  
2817.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם, זוטא, והמוקדמים - סיפורם של שלשה חרמות ציון שנה ע תשסה עמ' 473-527  
2818.צוקר, משה לבעית המחלוקות במסורות (הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל) ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' שיט-שכט  
2819.קאפח, יוסף מטרות המשנה ויעודה במשנת הרמב"ם פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 17-14  
2820.קאפח, יוסף על דרכו ומשנתו של הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 520-511  
2821.קוק, אברהם יצחק הרמב"ם [אוצר המשפט חלק א ערך 2667] זכרון ראי"ה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' א-ד  
2822.קליין-ברסלבי, שרה פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם ירושלים תשלח 276 עמ'  
2823.קפלן, גדעון דת ומדע במשנת הרמב"ם תחומין כז (תשסז) עמ' 488-496  
2824.קראוס, אדוניהו פנינים והברקות מכתבי הרמב"ם שנה בשנה תשלה עמ' 218-213  
2825.קראוס, אדוניהו פנינים בכתבי הרמב"ם שנה בשנה תשלט עמ' 224-218  
2826.קראוס, אדוניהו הרמב"ם והלכותיו ירושלים תשמו קה עמ'  
2827.קריסל, חיים גישתו של הרמב"ם לאסטרולוגיה דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ג כרך שני ירושלים תשנד עמ' 25-32  
2828.קשאני, ראובן הרמב"ם - שמונה מאות וחמישים שנה להולדתו ירושלים תשמו 40 עמ'  
2829.רבינוביץ, חיים ראובן הרמב"ם כאיש ענווה ורחמים שנה בשנה תשלו עמ' 250-245  
2830.רבינוביץ, נחום אליעזר שיטת הרמב"ן והרמב"ם במצות ירושת הארץ תחומין ה תשמד עמ' 186-180  
2831.רבינוביץ, נחום אליעזר דרכו של הרמב"ם כפוסק ופרשן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' קסג-קעג  
2832.רבינוביץ, נחום אליעזר הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה (עיונים במשנת הרמב"ם) תחומין ח תשמז עמ' 453-435  
2833.שבייד, אליעזר הרמב"ם וחוג השפעתו  ירושלים תשן 267 עמ'  
2834.שורין, ישראל יחסו של הרמב"ם אל מנהגים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 31-34  
2835.שפרן, יוסף הרמב"ם - מחנך רב אנפין פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' קי-קעב   

ב. מקורות > רמב"ם > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
2836.אלדר, שלומי הלכה למשה מסיני [במשנת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 320-342  
2837.בלידשטיין, יעקב הצעת הרמב"ם לחידוש הסמיכה: הלכה, אידיאולוגיה, פרשנות דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 241-252  
2838.גיל, יואל ארץ ישראל במשנת הרמב"ם מעליות כט תשסט עמ' 175-199  
2839.דהן, יהודה שיטת הרמב"ם במכירת שטרות חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 53-59  
2840.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
2841.ולדמן, ידעאל אהבת ה' ויראתו במשנת הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 15-120  
2842.כץ, אריה שיטת הרמב"ם בצורך בהנחת הגט חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 269-283  
2843.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על אגדה, הלכה ו'חוק אלוהי' דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 253-297  
2844.מכמן, עודד שיטת הרמב"ם בפסול קרובים לעדות חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 235-240  
2845.סיני, יובל כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת הגאונים והרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 269-292  
2846.פרידמן, שמא יהודה הרמב"ם והתלמוד [על הגדרת המושג 'תלמוד' במשנת הרמב"ם, ועל הצורך ללמוד את התלמוד הבבלי והירושלמי לאחר כתיבת ה"משנה תורה"] דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 221-239  
2847.קופרמן, מנחם הכרעה הלכתית וקביעת המעמד האישי ביוחסין - עיון בפסקי הרמב"ם בדיני היוחסין חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 94-114  
2848.רבינוביץ, נחום אליעזר אחריות על ממון שהזיק מעליות כה תשסה עמ' 71-88  
2849.שביט, ארי שורשי השקפתו המשיחית של הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 121-128  
2850.שטרן, אריה סגולת ישראל לדעת הרמב"ם צהר כה אביב תשסו עמ' 31-37  

ב. מקורות > רמב"ם > משפט ומוסר

 מחברכותרתספרביקורת
2851.אנגלרד, יצחק על דרך הרוב ובעיית היושר במשנתו של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 31-59  
2852.בלומנפלד, שלמה האמונה והפילוסופיה ברמב"ם כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רכא-רכב  
2853.בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24  
2854.בן-ששון, יונה תורת הצדקה במשנתו העיונית של הרמב"ם ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 110-101   
2855.מלאכי, מאיר יחס הרמב"ם לקבלה וחסידות כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' פא-פב  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה

 מחברכותרתספרביקורת
2856.איטח, יהודה בשיטת הרמב"ם במתחייב על דבר שאינו קצוב והמסתעף מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' קנד-קעח  
2857.בלידשטיין, יעקב ה"אמת" של הדיין ככלי פסיקה דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 79-160  
2858.הבר, צבי מצוות חכמים [משמעות הלשון "ציוו חכמים" ברמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 248-268   
2859.הרשקוביץ, יצחק משנה תורה והמשנה - השלמה תוכנית ומבנית מעליות כה תשסה עמ' 355-374  
2860.כהן, כרמיאל המוכר קרקע לגוי - על שימוש בתשובות הרמב"ם כהשלמה לדבריו ב'משנה תורה' מעליות כו תשסו עמ' 23-31  
2861.כהן, משה סוגית 'מתה מחמת מלאכה' [באור שיטת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 375-387  
2862.ליבזון, גדעון; שטמפפר, צבי כמה הלכות במשנה תורה לרמב"ם וזיקתם לחבור רשב"ח מעליות כה תשסה עמ' 144-166  
2863.סבתו, חיים על סוג אחד של השגה על דברי הרמב"ם המופיע ב'לחם משנה' מעליות כה תשסה עמ' 112-119  
2864.סמט, אלחנן כיון דאמריתו 'הב לן וניבריך' - איתסרא לכו למישתי (שני פסקים של הרמב"ם הנובעים מפרשנות כפולה של מקור אחד) מעליות כה תשסה עמ' 120-143  
2865.רבינוביץ, נחום אליעזר; שילת, יצחק דף חדש מטיוטת משנה תורה בעצם כתב יד קדשו של הרמב"ם ז"ל [הל' נזקי ממון ז, ו - ח, ד] מעליות כה תשסה עמ' 11-21  
2866.רייף, אליעזר לשון "חייב" ו"פטור" בהלכות נזקי ממון - פרק בסמנטיקה ומשמעויותיה ב"משנה תורה" מעליות כה תשסה עמ' 293-319  
2867.שטרית, גבריאל ביאור שיטת הרמב"ם באבידה בזוטו של ים מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכט-שלב  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מחקרים

 מחברכותרתספרביקורת
2868.אדלר, אהרן העקרונות השיטתיים כיסוד ל'חזרותיו' של הרמב"ם (מפירוש המשנה למשנה תורה) חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ג + 4 + 250 עמ'  
2869.אוקס, דוד שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 28-25  
2870.בלידשטיין, יעקב עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם: עיון במשנתו ההלכתית רמת-גן תשמג 283 עמ'  
2871.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד; אסופת שעורים ירושלים תשמה שח עמ'  
2872.ברודי, ירחמיאל על יחס הרמב"ם ל"סתם" תלמוד בר אילן ל-לא תשסו עמ' 37-47  
2873.גליק, אהרן עיונים בדרכו של הרמב"ם בספר הי"ד נטעי נעמנים תשס עמ' תרעח-תרפ  
2874.הבלין, שלמה זלמן לחקר הרמב"ם חקר התורה שבעל פה בחמישים שנות המדינה (הרצאות שניתנו בכנס שהתקיים באוניברסיטת בר אילן, אייר תשנ"ח), ירושלים תשסב עמ' 23-37  
2875.הרצוג, יצחק אייזיק סדר ורצף במשנה תורה של הרמב"ם יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 42-49  
2876.וילמן, פנחס על השמטה אחת בדברי הרמב"ם [בהלכות תשובה] סיני כרך צ תשמב עמ' רנד-רנט  
2877.חרל"פ, זבולון עיון וחקר בלשון הרמב"ם במנין המצות על סדר הלכותיו שהן משמשות ככותרי וציוני חבורו הגדול היד החזקה בית יצחק כרך כז תשנה עמ' 265-284  
2878.טברסקי, יצחק ספר משנה תורה לרמב"ם - מגמתו ותפקידיו דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ה חוב' 1 תשלב 22-1 [אוצר המשפט חלק א ערך 2703]. ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: למהותה של יצירת הרמב"ם. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 511-506 
2879.טברסקי, יצחק ר' יוסף אשכנזי וספר משנה תורה לרמב"ם ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קפג-קצד  
2880.טברסקי, יצחק סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179  
2881.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
2882.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
2883.פאור, יוסף עיונים במשנה תורה להרמב"ם ירושלים תשלח 315 עמ'  
2884.פיקסלר, דרור אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם תחומין יט (תשנט) 439-447  
2885.פלדבלום, מאיר שמחה פסקיו של הרמב"ם לאור גישתו לחומר הסתמי שבבבלי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 120-111  
2886.רבינוביץ, נחום אליעזר צווים, חיובים, ומטרות במשנת הרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקצט-תריב   

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מקורותיו והשפעתו

 מחברכותרתספרביקורת
2887.אדלר, צבי יצחק ספר הלכות הלכות כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מה-מז  
2888.בנדיקט, בנימין זאב מדרשי הרמב"ם - מדרשי חז"ל תורה שבעל פה לג: עמ' קטז-קכא, תשנב  
2889.בנדיקט, בנימין זאב משנת קדמוני אשכנזי - מקור לגילוי מקורותיו או עקבות מקורותיו של הרמב"ם תורה שבעל פה לד: עמ' פז-צא, תשנג  
2890.בנדיקט, בנימין זאב מדרש הרמב"ם - שיחזור מדרש חז"ל תורה שבעל פה לה: עמ' קט-קיג, תשנד  
2891.גרליצקי, יוסף שמואל ממשה עד משה לא קם כמשה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יג-יח  
2892.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב"ם (ביבליוגרפיה מוערת) דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 53-84; שם חוב' 26 חורף תשנא 61-96  
2893.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 36 חורף תשנו עמ' 97-106  
2894.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
2895.ושופסקי, מרק ר' נסים בן ראובן גירונדי ומשנה תורה לרמב"ם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 187-194  
2896.כשר, מנחם מנדל הרמב"ם והמכילתא דרשב"י; הלכות שהביא הרמב"ם במשנה תורה אשר מקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות [אוצר המשפט חלק א ערך 2732] מהד' חדשה ירושלים תשם רמ עמ'  
2897.סייקס, דוד סטיותיו של הרמב"ם ממקורותיו בהלכה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' קיג-קנא  
2898.ספטימוס, דב מאבק על שלטון ציבורי בבארצלונה בתקופת הפולמוס על ספרי הרמב"ם תרביץ שנה מב תשלג עמ' 400-389  
2899.עמינח, נח הרמב"ם בפסיקת הרשב"ש דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' ריג-רל  
2900.פולינסקי, אלימלך שאול השפעות על דרכי הרמב"ם בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 34-45  
2901.פרידלנדר, יהודה מקומה של ההלכה בספרות ה'השכלה', היחס לרמב"ם כפוסק מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה תשמו עמ' 362-349  
2902.פרנצוס, ישראל הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג   
2903.רבינוביץ, נחום אליעזר לשון ערומים (הבחנת הרמב"ם באופיים הלשוני של מקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 11-18  
2904.שבייד, אליעזר הרמב"ם וחוג השפעתו  ירושלים תשן 267 עמ'  
2905.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
2906.אבינר, שלמה מצות כיבוש הארץ לרמב"ם שנה בשנה תשנח עמ' 253-266  
2907.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
2908.אברמסקי, יחזקאל שיטת הרמב"ם בעניני שביעית ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' סא-סג  
2909.אוליפנט, זאב ה'אני מאמין' החינוכי של הרמב"ם שבילי חינוך שנה מ תשמא עמ' 245-238  
2910.אטינגר, שמשון על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 1-30  
2911.אטינגר, שמשון שתי הערות לדרכו של הרמב"ם במשנה תורה (i. לדרכו של הרמב"ם בהגדרת המצוות ii. על "דברי סופרים" וחזרותיו של הרמב"ם במשנה תורה) סיני כרך קו תשן עמ' רכט-רמב  
2912.אלדר, שלומי ניסוחי הרמב"ם למצוות השמיטה והיובל - שתי מערכות  סיני כרך קמא תשסח עמ' קיד-קלג  
2913.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
2914.אלסטר, יצחק ביאור ברמב"ם שפושע מזיק הוא מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' סג-סה  
2915.אלפסי, יצחק תשובת הגאונים ופסיקת הרמב"ם והפוסקים בענייני נישואין כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צ-צד  
2916.אלפסי, יצחק שליחות בגט ע"י גוי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעה-קעז  
2917.אלפסי, יצחק בירור פסקי הרמב"ם בהלכות אישות כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קס-קסו  
2918.אלפסי, יצחק שיטות ברמב"ם [עניינים שונים] כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קסט-קעו  
2919.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
2920.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
2921.אסף, מנחם הפועל בהלכה; ליקוטי הלכות מהרמב"ם ומקורותיהן עבודה וביטוח לאומי כרך כט תשלז עמ' 175-172; כרך ל תשלח עמ' 278-274  
2922.ארליך, מיכאל טומאת כהן לאשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ריח-רכ  
2923.אשכנזי, מאיר חידושים על הרמב"ם הלכות מלכים מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' יד-טז  
2924.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
2925.ביין, שמעון שיטת הרמב"ם במצות ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 45-42  
2926.ביניק, משה ביאור שיטת הרמב"ם בתקפו כהן בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' מח-נ  
2927.ביסטון, שמעון שלום בגדרי תנאי קודם למעשה ובשיטת הרמב"ם זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קטו-קכה  
2928.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
2929.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
2930.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11. ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
2931.בלידשטיין, יעקב הגישה לקראים במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 510-501  
2932.בלידשטיין, יעקב למעמדו של גר תושב במשנת הרמב"ם, שתי הערות להל' מלכים י, יא סיני כרך קא תשמח עמ' מד-נב  
2933.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
2934.בלידשטיין, יעקב לאופיה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
2935.בלידשטין, יעקב השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 89-95  
2936.בלידשטין, יעקב אופייה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
2937.בלידשטין, יעקב מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם דעת חוב' 43 קיץ תשנט עמ' 25-42  
2938.בלידשטין, יעקב הורים ובנים במשנת הרמב"ם - הגות והלכה דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 27-36  
2939.בלידשטין, יעקב על מינוי בתי דין בהלכת הרמב"ם (עיון בהל' סנהדרין א, א-ד) סיני כרך קטו תשנה עמ' קלח-קמח   
2940.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
2941.בלייך, משה אהרן ביאור שיטת הרמב"ם בדין יהרג ואל יעבור בשלש העבירות אור המזרח כרך לח תשן עמ' 232-235  
2942.בלפר, אלה המדינה במשנת הרמב"ם; הברית, הגאולה והנורמה דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רג-רכח  
2943.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
2944.בנדיקט, בנימין זאב אימות לשון ואיתור מקור במשנת המרב"ם - כפיה לקיום מצוות באספקלריית הרמב"ם תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קלה-קמח; הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה, עמ' רו-ריט  
2945.בנדיקט, בנימין זאב על לשונות הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קלא-קמג  
2946.בנדיקט, בנימין זאב יהודי לחצאין [ישראל מומר לעבודה זרה במשנת הרמב"ם] תורה שבעל פה כט תשמח עמ' פח-צד  
2947.בנדיקט, בנימין זאב אתחלתא דגאולה לאור משנת הרמב"ם תורה שבעל פה ל: עמ' פא-צא, תשמט  
2948.בצלאל, שמואל בדין משחק בקוביא בשיטת הרמב"ם מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קכח-קלג  
2949.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
2950.ברוידא, שמחה זיסל בענין "כל הדבר הגדול יביאון אליך" [באור דברי הרמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין ה"א] מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' קא-קח  
2951.ברונשפיגל, אבא שיטת הרמב"ם בהפרשת צדקה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תסו-תסח; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ניו יורק תשמד עמ' 89-87  
2952.בריס , מיכאל הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם היא 'אופקית' או 'אנכית'?; עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים משפטי ארץ א תשסב עמ' 220-179  
2953.בריס, מיכאל סתימת טענות וסתירת דין: סופיות הדיון במשנת הרמב"ם משפטי ארץ א תשסב עמ' 240-221  
2954.ברמן, שלמה בשי' הרמב"ם בגדר יו"ט שני משום מנהג ובגדר חיוב מנהג דרבנן מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' עו-עט  
2955.ברנדס, יהודה מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה להרמב"ם נטועים גל' ה תמוז תשנט עמ' 9-26  
2956.ברקוביץ, מאיר רשע דחמס - בין אביי לרבא (שיטת הרמב"ם) אבני משפט ב תשסג עמ' 144-138  
2957.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
2958.גוטל, נריה מ' בענין 'קיבוץ נדחי ישראל'; שיטת הרמב"ם אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 213-209  
2959.פרנקל, איסר שליח בית דין" [שהרג בשוגג] כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' ריא-רטו UYQXM, AJRY 1710 a02b05c04d03 109 1710 פרנקל, יצחק ידידיה מלחמה והצלת נפשות בשבת ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקסו-תקפד UYQXM, JWHX JDJDJE  שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' עא-פא; הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רנג-רסו  
2960.גולדשמיד, נחום בענין עשה דוחה לא תעשה ועשה דוחה עשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכו-קכז  
2961.גילת, ישראל צבי חובות ההורים לילדיהם: פשר סטיית הרמב"ם מן ההלכות התלמודיות מאזני משפט ד תשסה עמ' 815-864  
2962.גלינסקי, אליעזר הצעה למקור שיטת הרמב"ם בקנסות הקצובים קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 94-89  
2963.גרינפלד, ברוך חנה בביאור שיטת הרמב"ם בדינא דבר מצרא עדות, קובץ תורני, גל' ג תשרי תשמח עמ' מג-נ  
2964.גרליצקי, יוסף שמואל מצוות קידוש ה' לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' נח-סא  
2965.גרליצקי, יוסף שמואל פטור 'מתעסק' בלאו דבל יראה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קס-קסג  
2966.גרליצקי, יוסף שמואל מלכות בית דוד לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנ-קנה  
2967.גרשוני, יהודה בענין מכחיש נבואתו של משה רבינו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רפו-רצ  
2968.גרשוני, יהודה בענין שיטת הרמב"ם בנבואה דלטובה אינו חוזר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רצ-רצג  
2969.גרשוני, יהודה שיטת הרמב"ם במשפט המלוכה חכמת גרשון ירושלים תשנז עמ' תכז-תכח  
2970.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תלמוד תורה להרמב"ם בתולדות החינוך בישראל תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קכח-קמו  
2971.דינסטג, ישראל יעקב רפואה ופיקוח נפש בהלכות שבת להרמב"ם תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קסד-קעב  
2972.דינסטג, ישראל יעקב בריאת העולם במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 32-33 תשנד עמ' 247-267  
2973.דינסטג, ישראל יעקב הנבואה במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 193-228  
2974.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תפלה להרמב"ם: ציונים והערות לפי סדר תהליכים תורה שבעל פה לז: עמ' קמד-קסג, תשנה  
2975.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
2976.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
2977.הילביץ, אלתר עיונים בהקדמת הרמב"ם לחיבורו "משנה תורה" סיני כרך קי תשנב עמ' קצג-רט"ו   
2978.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
2979.הכהן, רא"ם מקור דין כתובה וביאור שיטת ר"מ, ר' יהודה ור' יוסי והרמב"ם - מהי סיבת התקנה של כתובה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 38-62  
2980.הלוי, חיים דוד מצות התשובה במשנתו של הרמב"ם אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 149-145  
2981.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
2982.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
2983.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
2984.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
2985.הנשקה, דוד עדות לקיום הדבר לשיטת הרמב"ם מעליות עלון ב תשמא עמ' 8-4  
2986.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
2987.הנשקה, דוד לאוין שאין לוקים עליהם לשיטות הרמב"ם המעין כרך כד גל' ב טבת תשמד עמ' 40-33  
2988.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
2989.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 177-197  
2990.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
2991.הנשקה, דוד 'לנוכרי תשיך', לתולדות שיטת הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 565-579  
2992.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' י-יא  
2993.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
2994.הרשטיק, משה בדין זמן ערב ובין השמשות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קכז-קמט  
2995.הרשקוביץ, מיכאל מדיני החרמת שבעה עממין ומחיית עמלק לשיטות הרמב"ם והחינוך נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קפא-קצה  
2996.הרשקוביץ, צחי פסיקת הרמב"ם בדין ברירה מעליות טז תשנה עמ' 135-139  
2997.ויגודה, מיכאל על מקומה של החרטה בהלכות תשובה לרמב"ם על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשסח עמ' 25-37  
2998.ויידמן, יחיאל שמיטה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 103-100  
2999.וייס, שבתי שעפטיל ביאור שיטת הרמב"ם בדין שורפין על המלכים ישורון יג אלול תשסג עמ' תפה-תפח  
3000.וייסבליט, שלמה על קראים, ישמעאלים וגרים במשנת הרמב"ם האומה שנה כג תשמה-תשמו עמ' 72-69  
3001.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
3002.ויסבליט, שלמה עיון בהלכות צדקה להרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 121-127  
3003.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
3004.ולדמן, צבי ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 77-65  
3005.ורדי, דב ברכת אירוסין לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 143-141  
3006.ורהפטיג, איתמר גבולות ארץ ישראל במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 411-398  
3007.ורהפטיג, איתמר שיטת הרמב"ם בדינא דגרמי מגל ז תשן עמ' 75-84  
3008.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
3009.זק"ש, זבולון עבירות שבין אדם לחבירו חייב לרצותו בגוזלו ובחובלו מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קיד-קיח  
3010.חדד, אלי שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתייה' עלון שבות גל' 112 אלול תשמה עמ' 27-19  
3011.חנניא, אשר שיטת הרמב"ם בדין בית דין מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קה-קט  
3012.חפץ, זאב  דין טביעת אצבעות לשיטת הרמב"ם  מגל י תשנד עמ' 173-184  
3013.חרל"פ, זבולון כסף קידושין: שיטות רש"י, רבותיו של רש"י, והרמב"ם בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 305-319  
3014.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
3015.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
3016.טיילור, עקיבא המקור לטבילת גר לשיטת הרמב"ם כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 141-138  
3017.טיקוצינסקי, מרדכי רמב"ם הלכות תשובה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' לה-לח  
3018.טל, אלכס להבנת הכרעת הרמב"ם בפסקו (עיון בסוגיית המלוה את חברו בעדים) עלון שבות גל' 117 ניסן תשמז עמ' 51-39   
3019.ישראלי, שאול שיטת הרמב"ם בכיבוש רבים וכיבוש יחיד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' טו-כו  
3020.ישראלי, שאול על שביעית בזמן הזה בשיטת הרמב"ם תורה שבעל פה כח תשמז עמ' מב-נ  
3021.כהן, גדי עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מעליות כב תשסא עמ' 203-206  
3022.כהן, דב חזרת פסול לעדות לכשרותו לפי שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 14-28  
3023.כהן, דב פסול קרובים מצד האם לשיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 53-65  
3024.כהן, דב הצעת מקור לשיטת הרמב"ם בדין זוטו של ים ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 236-44  
3025.כהן, כפיר יאוש ושינוי רשות בדעת הרמב"ם ויען שמואל י תשסז עמ' תרעד-תרפה  
3026.כהן, כרמיאל מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה (ביאור להלכה אחת ב'משנה תורה' על פי הרלב"ג בפירוש התורה) מעליות כ תשנט עמ' 217-227  
3027.כהן, רפאל צבי בדברי הרמב"ם דחופה הוי יחוד בני שלמה תשנח עמ' קג-קו  
3028.כהן, שלום יוסף יחזקאל שי' הרמב"ם דחופת נידה אינה קונה קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קלט-קמד  
3029.כהנא, אסף דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה מעליות כא תשנט עמ' 63-72  
3030.כץ, יוסף עדים זוממים כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רטו-ריז  
3031.כשר, חנה שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל סידרא יד תשנח עמ' 39-58  
3032.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
3033.לוינגר, יעקב בן שמואל חיזוי הראייה של הירח החדש; שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו תחומין יד (תשנד) 473-500  
3034.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
3035.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82   
3036.ליאור, דב ביאור שיטת הרמב"ם בענין מצות ישיבת ארץ ישראל שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 496-495  
3037.ליבוביץ, יהודה להבנת יסודו של רמב"ם בקידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תכא-תכו  
3038.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
3039.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
3040.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
3041.ליפקין, חיים יצחק גדרי תשובה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' נה-נז  
3042.לם, נחום קיום מצוות ע"י גויים לפי הרמב"ם הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קעו-קעט  
3043.לם, נחום דיני ממונות בשלשה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קצב-רא  
3044.לסקר, דניאל י' אהבת ה' וקידוש השם לפי ר' יהודה הלוי ולפי הרמב"ם על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 293-302  
3045.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
3046.לפיד, שמעון בחריש ובקציר תשבות בשיטת הרמב"ם אורות עציון כד אדר תשנ"ד עמ' 18-35  
3047.לרנר, יואל המבדיל בין... ישראל לעמים; סוגיית הגזענות, משנת הרמב"ם והזכות להיבחר זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 203-211  
3048.מאיר, איתן שיטת הרמב"ם בחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות קול צבי ב תשס עמ' 251-268  
3049.מאיר, יששכר בביאור שיטת הרמב"ם שחופה היא יחוד חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' נג-סב  
3050.מאיר, משה שיטת הרמב"ם בדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 51-33  
3051.מגנצא, צבי כבוש הארץ, באור בשיטת הרמב"ם והרמב"ן מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' נה-עב  
3052.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
3053.מונדרי, יוסף חיים צבי בשיטת הרמב"ם בדין התורם שלא ברשות כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמז-קנב  
3054.מונדרי, יוסף חיים צבי דין תפיסה פחות משלשה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ר-רז  
3055.מזרחי, מרדכי בדין חופה קונה או יחוד קונה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכח-קלא  
3056.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
3057.מייקל, זנוויל שיטת הרמב"ם בדין תקרובת עבודה זרה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קעט-קפב  
3058.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
3059.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
3060.ממן, יהושע דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קלה-קלז  
3061.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
3062.מנדלבום, דוד אברהם חיוב האם במילת בנה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קח-קטז  
3063.מנהיים, מרדכי אלעזר בביאור שיטת הרמב"ם בדיני אסמכתא דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קפג-קצב  
3064.מצגר, יונה ביאור שיטת הרמב"ם בדין היזק ראיה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קיז-קכא  
3065.מרצבך, יונה מידת האצבע לדעת הרמב"ם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קנ-קנג  
3066.מרק, יוחנן בירור דעת הרמב"ם בקידושי כסף מדברי סופרים בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' נג-נו  
3067.נאור, בצלאל שיטת הרמב"ם בתמורת ציבור ושותפין הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 20-19  
3068.נאור, בצלאל תשובה ומנהגו של עולם במשנת הרמב"ם הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 34-36   
3069.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
3070.נריה, נחום כיתור עיר אויב ומצור מלחמה (בירור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן) כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 60-56  
3071.סגל, ברק בירור שיטת הרמב"ם בעניין אונס ופיתוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 15-19  
3072.סגל, זרחיה יהודה כיון שהגיד אינו חוזר ומגיד בתנאי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רח-ריד  
3073.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
3074.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
3075.סולוביצ'יק, חיים  ביאור שיטת הרמב"ם במוכר עבדו לקנס מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נב-נג  
3076.סולוביצ'יק, יוסף דב הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' יג-לט  
3077.סיימון, ברוך חיים שיטת הרמב"ם בענין לאו שאין בו מעשה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 341-346  
3078.סילבר, יהודה לענין שיטת הרמב"ם בפסק בסוגיא דתקפו כהן הפרדס שנה סא חוב' ו אדר תשמז עמ' 28 ,25-23  
3079.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
3080.סיני, יובל ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות מגל יב תשנח עמ' 289-310  
3081.סיני, יובל חקירות, "בדיקות" ו"דרישות" - פרק בדרכי גיבוש הלכות הרמב"ם סידרא כא תשסו עמ' 35-50  
3082.סיני, יובל תוקפה של עדות השטר במשנת הגאונים והרמב"ם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 111-149  
3083.סיני, יובל  שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת מעליות טו תשנה עמ' 67-78  
3084.סלימן, אבוד הנזירות במשנת הרמב"ם מעליות יד תשנד עמ' 319-326  
3085.סמט, אלחנן עיונים בהלכות דעות מעליות כ תשנט עמ' 243-270  
3086.סמט, אלחנן התקדשי לי במנה - תנם על גבי סלע - בסלע של שניהם, שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד מעליות כא תשנט עמ' 22-43  
3087.עהרנפלד, יצחק יחיאל בענין הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תרח-תריד  
3088.עוזר, משה ליב שיטת הרמב"ם בדין רוב וקרוב בנתיבות ים י תשלט עמ' יט-כה  
3089.עמיטל, יהודה מלחמות ישראל על-פי הרמב"ם עלון שבות גל' 116 חנוכה תשמז עמ' 37-23; תחומין ח תשמז עמ' 461-454  
3090.עמיטל, יהודה עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם - היבטים הלכתיים ורעיוניים על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, אלון שבות תשסא עמ' 221-232  
3091.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
3092.ערוסי, רצון אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 487-462  
3093.ערוסי, רצון צנעת הפרט במשנת הרמב"ם שערי צדק ו תשסה עמ' 56-72  
3094.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
3095.פולין, משה צבי כיצד מכריזין על זקן ממרא הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 61-63  
3096.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
3097.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
3098.פייגנבוים, נפתלי אופן עשיית התשובה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עח-פ  
3099.פיק, שלמה זאב מצוות תפילה - עיונים בשיטת הרמב"ם מגל יג תשסב עמ' 65-88  
3100.פיקסלר, אלישע נסיון לשחזור שיטת הרמב"ם בענין קידושי כסף ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 30-137  
3101.פיקסלר, דרור המחלוקות המובאות ב"משנה תורה" להרמב"ם מעליות יג תשנג עמ' 189-194  
3102.פרדס, חיים כפיית שוטה לגרש את אשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עז-פ  
3103.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
3104.פריד, יוחנן הלויים במשנת הרמב"ם הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 66-60  
3105.פרידמן, משה זאב סוגיא דספק ספיקא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' סח-עג  
3106.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
3107.קדרי, עדיאל דברים המעכבים את התשובה, עיון בפרק ד' מהלכות תשובה לרמב"ם שפע טל, עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית מוגשים לברכה זק, באר שבע תשסד עמ' 113-129  
3108.קדרי, עדיאל תורתם של יחידים (לימוד תורה בזמן הזה על-פי הרמב"ם) אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 175-186  
3109.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
3110.קליין, אלכסנדר יוזמה אישית והתערבות אלוקית במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 133-134תשנח עמ' 125-135  
3111.קלין, אלכסנדר שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע בד"ד 6 תשנח עמ'87-100  
3112.קמפינסקי, יהושע החסיד והחכם במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 132 תשנח עמ' 87-92  
3113.קריססל, חיים אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב"ם דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 127-151  
3114.קריצר, יוסף י"ג עיקרים של הרמב"ם והחולקים עליו ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 28-31  
3115.ראק, יהודה מצות קידושין אליבא דהרמב"ם עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 107-118  
3116.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפם דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
3117.רבינוביץ, נחום אליעזר מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם הגיון ד תשנז עמ' 73-76  
3118.רביצקי, אביעזר; הלוי, חיים דוד דרכי שלום ומעמדם של גויים לפי הרמב"ם: חליפת מכתבים עם הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז 255-285  
3119.רוזין, יונתן סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה, בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם מעליות יז תשנו עמ' 28-65  
3120.רוזנברג, ישראל שיטת הרמב"ם לגבי תנאי בירושה מעליות כ תשנט עמ' 213-216  
3121.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ'80-83  
3122.רוזנצויג, מיכאל בענין שיטת הרמב"ם במצות קידושין חזון נחום, מחקרים מוגשים לד"ר נחום לאם בהגיעו לשיבה, ניו יורק תשנח חלק עברי עמ' לה-מה  
3123.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
3124.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
3125.שדמי, זבולון האבילות והנחומים לדעת הרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 56-62  
3126.שוחטמן, אליאב מכת מרדות במשנת הרמב"ם מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 91-119  
3127.שוחטמן, אליאב והדבר מצריך הכרע - לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 217-243  
3128.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק בפסיקת הרמב"ם סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקמט-תקסג  
3129.שוחטמן, אליאב מעמדו של עורך הדין במשנת הרמב"ם תחומין כ (תשס) 38-50  
3130.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה" ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 369-415  
3131.שוחטמן, אליאב  לבירור שיטת הרמב"ם בדין "ליבה וליבתו הרוח" מגל ח-ט תשנב עמ' 51-67  
3132.שחם, יואב שיטת הרמב"ם בסוגיית הוציא שינו ועינו עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 75-89  
3133.שטינמץ, חיים ביאור שיטת הרמב"ם בשבועת רב הונא הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 65-69  
3134.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
3135.שיין, חיים הרהורים במעמדו של הדיין; בין הרמב"ם ובעלי התוספות דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רכט-רמ  
3136.שילה, דרור קניין גוי מיד ישראל על פי הרמב"ם עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 60-64  
3137.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
3138.שילת, יצחק בענין תוקפם של קידושי כסף לשיטת הרמב"ם ורבותיו של רש"י כתלנו יג תשן עמ' 104-107  
3139.שילת, יצחק סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם מעליות כ תשנט עמ' 271-302  
3140.שינדלר, יונה מצות יום הכיפורים לפי שיטת הרמב"ם שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' סו-סט  
3141.שינמן, פנחס  איזהו עשיר - המסתפק במועט והשמח בחלקו (הל' דעות פ"א ה"ד) כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מא-מד  
3142.שמשוני, צבי טעון של פירות - לבחינתו של דיוק ביד החזקה מעליות יד תשנ"ד עמ' 17-22  
3143.שניאורסון, מנחם מנדל הדרן על הרמב"ם [עיון בהלכות משיח] כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יט-לו  
3144.שפירא, משה שמואל בשיטת הר"מ בקידושי עובר מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' צ-צב  
3145.שקלנובסקי, יהודה אמונות טפלות בשיטת הרמב"ם מספרא לסייפא עלון 43 טבת תשנג עמ' 143-149  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > סגנון

 מחברכותרתספרביקורת
3146.בידני, עובדיה הרמב"ם ורמזי הפסוקים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קנג-קנז  
3147.הכהן, אביעד ציוו חכמים - פרק בלשונות הרמב"ם בספר משנה תורה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 113-120  
3148.הכהן, אביעד עקבות לשון חכמים ב"משנה תורה" להרמב"ם כתלנו יג תשן עמ' 542-556  
3149.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
3150.רבינוביץ, נחום אליעזר מפי הקבלה מפי השמועה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך קטז תשנה עמ' כו-מא  
3151.רוזנסון, ישראל הביטויים "גדולי החכמים" ו-"חכמים גדולים" במשנה תורה סיני כרך קיג תשנד עמ' רה-רכט  
3152.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 369-415  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > כתבי-יד ושנויי נוסחאות

 מחברכותרתספרביקורת
3153.הנשקה, דוד כלום נאמן הרמב"ם להעיד על נוסח ספרו? סיני כרך קד תשמט עמ' עו-פ  
3154.חבצלת, אברהם יוסף עותקים מוגהים של הרמב"ם בהם השתמשו מרן הבית יוסף ובעל השטמ"ק מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו יט-כב  
3155.ליפשיץ, אברהם חשיבותם של קטעי הגניזה לחקר הנוסח של ספר משנה תורה לרמב"ם עבודת גמר במחלקה לתמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 187 עמ'  
3156.קלנר, מנחם 'פארטייטשט און פארבערסערט' הערות על 'תיקונים' מגמתיים בכתבי הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 255-263  

ב. מקורות > רמב"ם > ספר המצוות

 מחברכותרתספרביקורת
3157.אברהם, מיכאל אינדוקציה ואנלוגיה בהלכה (עיון בשורש ב' של הרמב"ם) צהר טו קיץ תשסג עמ' 23-34  
3158.בן מנחם, חנינה אינדבידואציה של חוקים וספר המצוות לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 95-106  
3159.ברנר, ברוך יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות מעליות כ תשנט עמ' 228-243  
3160.גרשוני, יהודה שיעור על מצוה שניה של ספר המצות לרמב"ם - יחוד ה' חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' ש-שד  
3161.הלברטל, משה ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה תרביץ שנה נט תשן עמ' 457-480   
3162.הלר, חיים פליאה על הרמב"ן - איזה ספר המצוות של הרמב"ם היה ביד הרמב"ן יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 82-88 [ראה אוצר המשפט ח"א ערך 2898]  
3163.הנשקה, דוד שרידי ספר המצוות לרמב"ם במשנה תורה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 180-186  
3164.כץ, אליהו שיטת הרמב"ם בסדר מנין המצוות אור תורה שנה כא תשמט עמ' פט-קסו  
3165.פינטוך, אברהם מנין המצוות של הרמב"ם וקדושת המועדים סיני כרך קטז תשנה עמ' רטז-רכב  
3166.פינטוך, אברהם המונח "דאורייתא" והמדות שהתורה נדרשת בהן (עיון חוזר בשורש השני) סיני כרך קיט תשנז עמ' קנ-קס  
3167.רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים (מצוה תרג) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' כה-לג  
3168.רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד מצוה להכרית זרעו של עמלק (מצוה תרד) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' כה-לג  

ב. מקורות > רמב"ם > פירוש המשניות

 מחברכותרתספרביקורת
3169.בלידשטין, יעקב על חביבות המדרש ועל עריכת המשנה: הערה לדרכו של הרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' קעא-קעה  
3170.גמליאל, חנוך 'חסורי מחסרא' - לדרכו של הרמב"ם בפירוש המשנה נטועים גל' ח חשון תשסב עמ' 65-72  
3171.הופקינס, סימון מסורת הטקסט של פירוש המשניות לרמב"ם ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 109-114  
3172.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
3173.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
3174.פיקסלר, דרור 'הלכה למשה מסיני' בפירוש המשנה לרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' רנב-רסא  
3175.פיקסלר, דרור מידות ושיעורי תורה בפירוש המשנה לרמב"ם בד"ד 12 תשסא עמ' 35-60  
3176.פיקסלר, דרור הלכות מקוואות - על חזרה אחת בפירוש המשנה לרמב"ם מעליות יב תשנב עמ' 65-78  
3177.פיקסלר, דרור לדרכו של הרמב"ם בפירוש המשנה בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 106-120  
3178.פיקסלר, דרור ספרד, ארץ ישראל ומצרים בפירוש המשנה לרמב"ם נטועים גל' ח חשון תשסב עמ' 43-63  
3179.פיקסלר, דרור לשון וסיגנון בפירוש המשנה לרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 199-247  
3180.קוסמן, אדמיאל י"ג העיקרים לרמב"ם בפיה"מ, ב"יגדל" וב"אני מאמין" מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 337-348  

ב. מקורות > רמב"ם > איגרות. תשובות. חיבורים אחרים

 מחברכותרתספרביקורת
3181.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
3182.טובי, יוסף כתב הגנה מתימן על שיטת הרמב"ם בענין תחיית המתים תימא חוב' ו אדר תשנח עמ' 29-61  
3183.סטריקובסקי, אריה איגרת השמד לרמב"ם - הלכה או רטוריקה?  מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 242-275  
3184.פיקסלר, דרור טעמי המצוות במורה הנבוכים ויחסם לשאר כתבי הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 95-104  
3185.פרנקל, ישעיהו י"ג עיקרים של הרמב"ם מדרש אליהו, ספר זכרון להרב יוסף אליהו הנקין, אלעד תשסו עמ' פג-פה  
3186.תא-שמע, ישראל מ' פירוש הרמב"ם לתלמוד - חידה ודרך פתרונה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 299-305  

ב. מקורות > רמב"ם > משיגים ונושאי כלים

 מחברכותרתספרביקורת
3187.השל, ישראל נתן עריכת ספר "משנה למלך" על הרמב"ם בית אהרן וישראל גל' סז תשרי-חשון תשנז עמ' פט-צח  
3188.כהן, יצחק למגמותיו של חיבור ה'אור שמח' ומשמעויותיהן ההלכתיות-משפטיות שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 97-138  
3189.סבתו, חיים על סוג אחד של השגה על דברי הרמב"ם המופיע ב'לחם משנה' מעליות כה תשסה עמ' 112-119  

ב. מקורות > שולחן ערוך > החיבור והמחבר

 מחברכותרתספרביקורת
3190.גימני, אהרן ספר ה"שלחן ערוך" לר' יוסף קארו ומקומו בבית היהודי בשדה חמ"ד שנה לב חוב' א-ב תשמט עמ' 46-48  
3191.גפרי, נריה מגן יוסף (תוקף קבלת הוראות מרן השולחן ערוך) ירושלים תשסו תלג עמ'  
3192.דה-פאו, אורי ה'שלחן ערוך' - קבלתו כספר פסיקה בלעדי מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 69-96  
3193.דהאן, דוד בירורי הלכות בכללי מרן ז"ל מקבציאל גל' טו תשרי-טבת תשנ עמ' קכו-קלג, שם גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קכח-קמג, שם גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קיט-קמו, שם גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכח-קלד  
3194.דוד, אברהם ידיעות חדשות לתולדותיו של ר' יוסף קארו דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 201-207  
3195.דינר, דני על הפולמוס נגד השולחן ערוך (לשיטתו של רבי חיים בר' בצלאל אחי המהר"ל מפראג) המאיר לארץ גל' 65 תשסו עמ' 141-148  
3196.הכהן, אביעד של מידת שימושו של ר' יוסף קארו בתלמוד הירושלמי דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 209-216  
3197.חבצלת, אברהם יוסף עותקים מוגהים של הרמב"ם בהם השתמשו מרן הבית יוסף ובעל השטמ"ק מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו יט-כב  
3198.טולידנו, שלמה מקומו של מרן השו"ע במערב ובמזרח אור תורה שנה לו תשסד עמ' שעו-שצב  
3199.טופיק, יצחק בענין קבלת הוראות מרן הש"ע אור תורה שנה לד תשסב עמ' מא-ס  
3200.יוסף, יצחק בענין קבלת הוראות ממרן השלחן ערוך אור תורה שנה לו תשסד עמ' יד-לז  
3201.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
3202.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
3203.סופר, יעקב חיים הערות בכללי רבותינו בעלי השלחן ערוך  מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' צ-צד  
3204.סופר, יעקב חיים בענין קבלת הוראות מרן ז"ל מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' עה-צז  
3205.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
3206.סופר, יעקב חיים בענין פסיקת הלכה מספר השלחן ערוך ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' רצב-שיד  
3207.סופר, יעקב חיים בענין מרן ז"ל ממאתיים רבנים נסמך זכור לאברהם תשנד-תשנה עמ' כז-מז  
3208.סופר, יעקב חיים בענין דעת מרן ז"ל שהלכה כמקובלים נגד הפוסקים זכור לאברהם תשנו עמ' לג-נב  
3209.סופר, יעקב חיים בענין גדר קבלת הוראות מרן ז"ל זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' סז-פה  
3210.סופר, יעקב חיים בענין פסיקות מרן לאור כללי הלכה שלו זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' כה-נו  
3211.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
3212.פרנקל, אלימלך אלעזר עד כמה דייק מחבר השלחן ערוך בלשונו פעמי יעקב גל' ט טבת תשנא עמ' נד-נז  
3213.קיצע, חיים קבלת הוראותיו של מרן השלחן ערוך בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 13-22  
3214.רוזנפלד, בן-ציון מקומן של הלכות דעות בשולחן ערוך שנה בשנה תשסב עמ' 129-143   
3215.רפלד, מאיר חילופין - כמוצא למפגשם של חכמי פולין והבית יוסף סידרא ו תשן עמ' 87-91  
3216.שמואלי, עודד קונטרס דרך מרן בב"י ובשו"ע אור תורה שנה לו תשסד עמ' רכה-רלו  
3217.תא-שמע, ישראל מ' רבי יוסף קארו בין אשכנז לספרד (לחקר התפשטות ספר הזהר) תרביץ שנה נט תשן עמ' 153-170  

ב. מקורות > שולחן ערוך > רמ"א

 מחברכותרתספרביקורת
3218.גימאני, אהרן השפעת פסקי הרמ"א בתימן בר אילן כד-כה תשמט עמ' 31-39  
3219.ולר, יחיאל דב מהדורות הראשונות של הגהות הרמ"א לשו"ע זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' נז-עח  

ב. מקורות > שולחן ערוך > נושאי כלים

 מחברכותרתספרביקורת
3220.הבלין, שלמה זלמן ביאורי הגר"א לשו"ע ישורון ה ניסן תשנט עמ' תרצו-תשכא  
3221.הלוי, אברהם רבינו הגדול מווילנא וביאוריו לשו"ע ישורון ו אלול תשנט עמ' תרצא-תרצט  
3222.פטרובר, משה אברהם לדרכו של הגר"א בביאורו לשו"ע ישורון ד תשרי תשנט עמ' תשמה-תשנג  

ב. מקורות > שאלות ותשובות

 מחברכותרתספרביקורת
3223.אביאור, יוסף הלכות גרים בנשואי תערובת (אשנב לשו"תים) מרכז שפירא תשנח שכט עמ'  
3224.אפל, יוסף יהושע שאלות ותשובות מהריא"ז ענזיל הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 167-179  
3225.אפל, יוסף יהושע שו"ת הרי בשמים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 111-125  
3226.אפל, יוסף יהושע שו"ת צמח צדק הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 149-165  
3227.גימאני, אהרן פנים אחדות בחיי הקהילה לפי תשובותיו של ר' יוסף אלמליח התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 47-63  
3228.גרוזמן, מאיר הכלל "כל מקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב" ושימושו בספרות השו"ת שמעתין גל' 93-94 תשמח עמ' 93-95  
3229.הלפרין, מרדכי פרוייקט השו"ת הבינלאומי לרפואה והלכה (IRF) אסיא חוב' סט-ע ניסן תשסב עמ' 59-64  
3230.וולפמן, שמואל מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2005 [458] עמ'  
3231.יצחק, יעל הכאת נשים בצרפת ובאשכנז בימי הביניים - התופעה והשתקפותה בספרות השו"ת של התקופה במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים תשסו עמ' 205-221  
3232.ליטמן, מיכאל תיאור תשובות ר' חיים כפוסי בכתבי יד חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 25-33  
3233.לנדאו (בלטמן), רחל  פרשנות התורה מתוך שאלות ותשובות הרדב"ז עבודת גמר, טורו קולג' תשסד 117 עמ'  
3234.מיקס, משה פעילותם הכלכלית של יהודי ליוורנו במאה ה-18 על פי ספרי שו"ת של חכמי העיר עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן תשמט 64 עמ'  
3235.סמואל, מרים המלמד בימי הביניים - באשכנז ובצפון צרפת, לפי שו"ת אשכנז וצרפת בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 37-43  
3236.עמנואל, שמחה תשובות מהר"ם מרוטנבורג שאינן של מהר"ם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 149-205  
3237.עמנואל, שמחה תשובות מהר"ם מרוטנבורג שאינן של מהר"ם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 149-205  
3238.פרנקל, אביעזרי פרוייקט השו"ת: עבר, הוה - וגם עתיד דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' רנג-רסד  
3239.קדוש, מאיר הפסיקה הקבלית בספרות השו"ת מהמאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-17 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 407 עמ'  
3240.קדרי, מנחם צבי כיוונים בחקר לשונה של ספרות השאלות ותשובות לשוננו שנה נד תשן עמ' 231-245  
3241.קטן, יואל על שו"ת 'בשמים ראש' ומחברו מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 243-253  
3242.שטובר, שמעון שאלות שהופנו אל ר' אברהם בן הרמב"ם - חומר חדש מן הגניזה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 245-282  
3243.שילה, שמואל המלחמה ברפורמה בתשובות חכמי פולין ורוסיה במאה הי"ט דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 419-433  
3244.שפיגל, יעקב שמואל עיונים בספרי השו"ת ישורון יג אלול תשסג עמ' תשפח-תתכז  

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > חיבורים כלליים. מבואות

 מחברכותרתספרביקורת
3245.אלבק, שלום מבוא למשפט העברי בימי התלמוד רמת גן תשנט 360 עמ'  

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > דרכו של המשפט העברי

 מחברכותרתספרביקורת
3246.אברהם, מיכאל האם ההלכה היא 'משפט עברי' אקדמות גל' טו חשון תשסה 141-163. רדזינר, עמיחי: 'המשפט העברי אינו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך). שם גל' טז טבת תשסה עמ 139-167; אריאל, יעקב: מוסר והלכה. שם עמ' 169-178; ורהפטיג, איתמר: 'משפט עברי' - הלכה ומדינה. שם עמ' 179-187  
3247.אטינגר, שמשון פיקציה של דין ופיקציה של בית דין בהלכה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 9-27  
3248.בן מנחם, חנינה הפורמאליסטיקה המשפטית של ההלכה האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 1. רעננה תשסו 42 עמ'  
3249.גרינולד, איתמר אל ואדם במשפט העברי: ההיבט הפילוסופי והשלכותיו המעשיות מסת פתיחה לדיון מדעי היהדות 43 תשסה-ו עמ' 201-225  
3250.ורהפטיג, איתמר אומדן דעת ונפש בני-אדם במשפט העברי בד"ד 6 תשנח עמ' 69-85  
3251.משען, דוד ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 37 ואתחנן תשסא 4 עמ'  
3252.פרנק, יאיר כי המשפט לא-להים הוא משפטי ארץ א תשסב עמ' 356-317  
3253.רבינוביץ', שלמה אני יוסף, העוד אבי חי? - על התוכחה במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 237 ויגש תשסו 4 עמ'  
3254.רדזינר, עמיחי תלמיד חכם שלא נספד כהלכה - יעקב שמואל צורי ומחקריו במשפט העברי על רקע תולדות מחקר תחום זה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 253-349  
3255.רדזינר, עמיחי מדוגמטיקן להיסטוריון: אשר גולאק וחקר המשפט העברי באוניברסיטה העברית 1925-1940 מדעי היהדות 43 תשסה-ו עמ' 169-201   
3256.שחור, יאיר עליונותו של המשפט העברי קטורת הלבונה תשנו עמ' 15-18  
3257.שלף, ליאון ה"פורמליזם" של המשפט העברי וערכיה של מורשת ישראל עיוני משפט כר' כה חוב' 2 עמ' 489-501  

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > קודיפיקציה

 מחברכותרתספרביקורת
3258.הכהן, אביעד אלה החקים והמשפטים והתורות - קודיפיקציה במשפט - בין מורשת ישראל לבין הצעת חוק דיני ממונות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 210 בחקתי תשסה 4 עמ'  

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > כתבי-עת

 מחברכותרתספרביקורת
3259.פרי, רונן דירוג כתבי עת משפטיים עבריים - יסודות עיוניים ומחקר אמפירי ראשוני  דין ודברים חוב' א כסלו תשסה עמ' 401-448  
3260.שנתון המשפט העברי [אוצר המשפט חלק ב ערך 1919] ביקורת: ורהפטיג, איתמר [לכרך יד-טו] שנה בשנה תשנב עמ' 508-515   

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > ביבליוגרפיות

 מחברכותרתספרביקורת
3261.אבנרי, נחמיה (עורך) פתח עינים; מדריך חיפוש ביבליוגרפי למשפט העברי מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 25 עמ'   
3262.אלון, מנחם המשפט העברי - תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו (ראה אוצר המשפט ב ערך 1922) מהד' ג ירושלים תשמח מט + 2024 עמ'; בקורת: מעוז, אשר: הפרקליט כרך לט תשן עמ' 631-634  
3263.אשור, אמיר מרדכי עקיבא פרידמן - רשימת פרסומים דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' יט-לג  
3264.רקובר, נחום אוצר המשפט (חלק שני) [ראה אוצר המשפט חלק ב ערך 1927] ירושלים תשנא 584 עמ'; ביקורת: ליפשיץ, ברכיהו: משפטים כרך כא תשנב עמ' 393-399  

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3265.הרצוג, יצחק אייזיק ג'ון סלדן והמשפט העברי יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 59-70  
3266.רדזינר, עמיחי תלמיד חכם שלא נספד כהלכה" יעקב שמואל צורי ומחקריו במשפט העברי על רקע תולדות מחקר תחום זה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 253-349  
3267.שטמפפר, יהודה צבי המשפט העברי בספרד במאה הי"א - בין גאונים לראשונים (על פי כתאב אלחאוי לר' דוד בן סעדיה) שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 217-236  

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > החלת המשפט העברי

 מחברכותרתספרביקורת
3268.אברהם, מיכאל האם ההלכה היא 'משפט עברי' אקדמות גל' טו חשון תשסה 141-163. רדזינר, עמיחי: 'המשפט העברי אינו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך). שם גל' טז טבת תשסה עמ 139-167; אריאל, יעקב: מוסר והלכה. שם עמ' 169-178; ורהפטיג, איתמר: 'משפט עברי' - הלכה ומדינה. שם עמ' 179-187  
3269.אדרעי, אריה מדוע לנו משפט עברי? עיוני משפט כר' כה חוב' 2 עמ' 467-487  
3270.בן מנחם, חנינה המשפט העברי והמשפט החוקתי במדינת ישראל מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 461-474  
3271.ברק, אהרן חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל ספר אורי ידין, כרך שני ירושלים תשן עמ' 27-46  
3272.דויטש, סיני הפניה למורשת ישראל מכח 'חוק יסודות המשפט' דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 238-244  
3273.הכהן, אביעד מוושינגטון תצא תורה נקודה גל' 299 ניסן תשסז עמ' 14-16  
3274.ויגודה, מיכאל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך - מי מפחד ממשפט עברי? [לשאלת פיטום אווזים] פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 139 האזינו תשסג 4 עמ'  
3275.ורהפטיג, איתמר חוקי הכנסת ומדינת התורה תחומין י (תשמט) 190-193  
3276.חריס, רון הזדמנויות היסטוריות והחמצות בהיסח הדעת (על שילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בעת הקמת המדינה) שני עברי הגשר (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל), ירושלים תשס"ב עמ' 21-55  
3277.טננבוים, אברהם על מעמדו הראוי של המשפט העברי שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד 393-423  
3278.לחובסקי, אסף משפט עברי ואידיאולגיה ציונית בארץ-ישראל המנדטורית רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 659-663  
3279.ליפשיץ, ברכיהו המשפט הישראלי והמשפט העברי - זיקה ומציאות משפטים כרך יט [ארבעים שנה למשפט הישראלי] תשן עמ' 859-870; שוחטמן, אליאב: המשפט הישראלי והמשפט העברי - זיקה וניכור, שם עמ' 871-880  
3280.מעוז, אשר מקומו של המשפט העברי במדינת ישראל הפרקליט כרך מ תשנא עמ' 53-66  
3281.סינקלר, דניאל המשפט העברי במדינת ישראל ישראל בתחילת המאה ה-21, תל אביב 2002 עמ' 37-64  
3282.עמיטל, יואל המשפט הפלילי במדינת הלכה מספרא לסייפא עלון 36 אלול תשן עמ' 91-100  
3283.ערוסי, רצון (עורך) שערי צדק, הרצאות שניתנו בכנס השנתי לדיני ממונות. א-ז קרית אונו תשס-תשסו  
3284.רדזינר, עמיחי; פרידמן, שוקי המחוקק הישראלי והמשפט העברי: חיים כהן בין מחר לאתמול עיוני משפט כט חוב' 1 תשסה עמ' 167-244   
3285.רקובר, נחום לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי (בפתחו של היובל השני)  ירושלים תשנט 145 עמ'  
3286.שוחטמן, אליאב המשפט העברי והמדינה היהודית המודרנית הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ' 254-282  
3287.שוחטמן, אליאב מורשת או ברברת? נקודה גל' 301 סיון תשסז עמ' 30-33  
3288.שוחטמן, אליאב המשפט הישראלי והמשפט העברי - זיקה וניכור ארבעים שנה למשפט הישראלי ירושלים, תשן עמ' 871-880  
3289.שטרן, ידידיה צ' עושר שמור לבעליו לרעתו - על מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 103-142  
3290.שילה, שמואל פני המשפט העברי במדינת ישראל כפני הדור מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 145-151  
3291.שלגי, משה עקרונות מורשת ישראל ושיקול דעת שיפוטי ספר אורי ידין, כרך שני ירושלים תשן עמ' 275-298  
3292.שלף, ליאון בין משפט פלילי לבין משפט עברי - לקראת יסודות משפטיים למורשת ישראל פלילים ג תשנג עמ' 102-146  
3293.שלף, ליאון ה"פורמליזם" של המשפט העברי וערכיה של מורשת ישראל עיוני משפט כר' כה חוב' 2 עמ' 489-501  

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > המשפט העברי בתחיקה

 מחברכותרתספרביקורת
3294.אטינגר, שמשון שליחות נסתרת במשפט העברי ובחוק השליחות שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 1-26  
3295.אטינגר, שמשון קווים לתורת השליחות במשפט העברי בהשוואה לחוק השליחות, תשנ"ה- 1965 עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 53-70  
3296.אטינגר, שמשון פרקי שליחות במשפט העברי (בהשוואה לחוק השליחות, תשכה-1965) ירושלים תשנט 275 עמ'  
3297.אלון, מנחם חוקי היסוד: דרכי חקיקתם ופרשנותם - מאין ולאן? מחקרי משפט יב חוב' 2 תשנו עמ' 253-307  
3298.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עיוני משפט כר' יז חוב' 3 תשנג עמ' 659-688  
3299.אלרן, יאיר לא תעמוד על דם רעך (גלגולו של רעיון ורישומו על החברה בישראל) אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 7-37  
3300.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות. תחומין יט (תשנט) 258-270  
3301.בזק, יעקב מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי סיני כרך קטו תשנה עמ' ריז-רכז  
3302.בזק, יעקב סמכות הבורר לפרש ולתקן את פסק-דינו במשפט העברי ובמשפט מדינת ישראל הפרקליט כרך לט תשן עמ' 461-469  
3303.בלס, יהונתן עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל, סדרה בעריכת נחום רקובר) ירושלים תשנב 214 עמ'  
3304.בן יצחק, אלישי מעשה אבות-סימן לבנים - עיכוב יציאה מן הארץ פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 99 ויצא תשסג 4 עמ'  
3305.ברגמן, פנחס כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו? (שומר שמסר לשומר - לפרשנותו של סעיף 7 (א) לחוק השומרים, תשכ"ז - 1967) משפטים כרך יט תשן עמ' 477-492  
3306.גילת, ישראל צבי כבד את אביך ואת אמך - בין קודש לחול פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 124 נשא תשסג 4 עמ'  
3307.גילת, ישראל צבי על מעמד האם בזיקה לילדיה - בין דיני התורה למשפט הנוהג בישראל מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 167-188  
3308.גילת, ישראל, צבי ועזב את אביו ומת - משמורת קטינים, על המשפט והרגש ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 55 מקץ תשסב 4 עמ'  
3309.גליק, שמואל החינוך בראי החוק וההלכה (להתפתחותם של דינים ותקנות בחינוך במדינת ישראל בהשוואה לספרות ההלכה) א-ב. ירושלים תשנט 926 עמ'  
3310.גליק, שמואל חובות וזכויות ההורים בחינוך ילדיהם על פי החוק ובספרות ההלכתית בשדה חמ"ד שנה לב חוב' ג-ד תשמט עמ' 76-88  
3311.דה-הרטוך, אמנון קופה של צדקה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 64 תצוה תשסב 4 עמ'  
3312.דיכובסקי, שלמה פירוק שותפות במקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 99-103  
3313.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
3314.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בין בני הזוג (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 501-524  
3315.הכהן, אביעד אלה החקים והמשפטים והתורות - קודיפיקציה במשפט - בין מורשת ישראל לבין הצעת חוק דיני ממונות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 210 בחקתי תשסה 4 עמ'  
3316.הנדל, ניל חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998: השראה ומציאות מחקרי משפט טז חוב' 2 תשסא עמ' 229-275  
3317.ויגודה, מיכאל מה טבו אהליך יעקב - צנעת הפרט וחופש הביטוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 129 בלק תשסג 4 עמ'  
3318.ויגודה, מיכאל שלח לך אנשים - חריגת השלוח מהרשאתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 168 שלח תשסד 4 עמ'  
3319.ויגודה, מיכאל בתום לבבי ובנקיון כפיי - על תום הלב במשפט  פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 184 וירא תשסה 4 עמ'  
3320.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
3321.ויגודה, מיכאל השבת אבידה (חוק לישראל, סדרה בעריכת נחום רקובר) ירושלים תשנב 133 עמ'  
3322.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
3323.חבה, יעקב כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה (במשפט העברי ובמשפט הישראלי) מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 177-199  
3324.טאוב, דוד רישום תלמידים לא דתיים לחינוך הממלכתי דתי: החקיקה וההלכה בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ה-ו תשנב עמ' 11-24  
3325.טריגר, צבי יש מדינה ואהבה: נישואין וגירושין בין יהודים במדינת ישראל משפטים של אהבה, תל אביב תשסה עמ' 173-225  
3326.לדרמן, אליעזר מלכוד והדחה - בין ההלכה היהודית ודיני העונשין בישראל דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' קה-קלז  
3327.לוי, יצחק חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" לאורה של המחשבה היהודית קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 54-57  
3328.מוסקוביץ', תומר כשכיר כתושב יהיה עמך - שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 73 בהר-בחוקתי תשסב 4 עמ'  
3329.מעוז, אשר ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית עיוני משפט כר' יט חוב' 3 תשנה עמ' 547-630  
3330.משאש, שלום חק הגנת הישובים - אם הת"ח צריכים לשמור אור תורה שנה כו תשנד עמ' תתפו-תתצה. פרידמן יואל: שמירת תלמידי חכמים בישובים, שם שנה כז תשנה עמ' קצה-קצז; תשובה, שם עמ' שכח-שלג  
3331.משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי; מכללת שערי משפט, המרכז להוראת המשפט העברי ולמודו  גליונות פרשת השבוע תשסא-תשסז. ראה גם באתר משרד המשפטים http://justice.gov.il/mojheb/mishpatIvri/parashot  
3332.נאמן, אריה תקנת השוק בראי החוק מול ההלכה ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 26-29  
3333.ניסני, דוד ולא תחבל בגד אלמנה - עיון משווה ביסודות דיני המשכון והשעבודים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 263 כי תצא תשסו 4 עמ'  
3334.סולברג, נעם לשון הרע על ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 155 בשלח תשסד 4 עמ'  
3335.ערוסי, רצון תביעת פינוי ממקרקעין בימינו, כשיש חזקת שלוש שנים (הלכה וחוק) שערי צדק ה תשסד עמ' 203-217  
3336.ערוסי, רצון התיישנות בחוק ובהלכה תחומין כא (תשסא) 422-433  
3337.פורת, בני הירידה לאומנות חבירו (קווים מבדילים בין דיני חושן משפט וחוק מדינת ישראל) ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 361-384  
3338.פלק, זאב כי חרפה היא לנו - נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 187 וישלח תשסה 4 עמ'  
3339.פנטון, כרמית ויוציאו דבת הארץ - לשון הרע על עצמים ועל הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 77 שלח תשסב 4 עמ'  
3340.ציגנלאוב, ישראל תקנת השוק: התפתחותה של תקנה ופיתוחו של דין משפטים כרך לא תשסא עמ' 837-894  
3341.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
3342.קורינאלדי, מיכאל חידת הזהות היהודית (חוק השבות הלכה למעשה) ירושלים 2001 254 עמ'  
3343.קפלן, אברהם תקחו את תרומתי - להקדש הציבורי בישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 158 תרומה תשסד 4 עמ'  
3344.קפלן, יחיאל ש' ותחיין את הילדים - טובת הילד כעיקרון על פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 152 שמות תשסד 4 עמ'  
3345.רוט, אשר א' נאמנות בכשרות - בהלכה ובחוק תורה שבעל פה מב: עמ' קלג-קמג, תשסא  
3346.רקובר, נחום המשפט העברי בחקיקת הכנסת (המקורות היהודיים בשילובם בדיוני הכנסת ובחוקי מדינת ישראל) א-ב. תשמט 1273 עמ'  
3347.רקובר, נחום לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי (בפתחו של היובל השני)  ירושלים תשנט 145 עמ'  
3348.שוורץ, אליהו לא תקרבו לגלות ערוה - אכיפת מוסר במערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 118 אחרי-מות תשסג 4 עמ'  
3349.שוחטמן, אליאב מעשה הבא בעברה - תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 112 ויקהל תשסג 4 עמ'  
3350.שטינברג, אברהם הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות" אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 25-39  
3351.שיפמן, פינחס הכרת המדינה בנישואין דתיים: הפסדו של האדם הדתי חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 125-152  
3352.שרמן, אברהם ח' משפטי התורה - חקיקתם ויישומם בחוקי המדינה תורה שבעל פה ל: עמ' סו-פ', תשמט  
3353.שרמן, אברהם ח' חוקי יסוד זכויות האדם לאור תורת-ישראל ומשפטיה תורה שבעל פה לו: עמ' עט-צג, תשנה  
3354.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
3355.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
3356.שרמן, אברהם ח' עקרונות חוק זכויות היסוד של האדם - לאור עקרונות תורת ישראל ומשפטיה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 285-305  

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > המשפט העברי בפסיקה

 מחברכותרתספרביקורת
3357.אלון, מנחם חוקי היסוד - עיגון ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית (סוגיות במשפט הפלילי) מחקרי משפט יג חוב' 1 תשנו עמ' 27-86  
3358.אלון, מנחם מעמד האשה ( משפט ושיפוט, מסורת ותמורה) תל אביב תשסה 490 עמ'; ביקורת: קופ-יוסף, ירדנה: בחדר העבודה של שופט עברי. נקודה גל' 289 ניסן תשסו עמ' 68-71  
3359.אלון, מנחם בימי שפוט השופטים [לדרכו של השופט יצחק כהן בפסיקה] ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 215-222  
3360.אלון, מנחם אלה הן אמרות אגב..., בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן (ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 361-407  
3361.אלון, מנחם רפואה הלכה ומשפט - ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 45-71  
3362.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עיוני משפט כר' יז חוב' 3 תשנג עמ' 659-688  
3363.בדיחי, יובל חושך שבטו שונא בנו כפיה גופנית בתהליך החינוכי - בהלכה ובמשפט מגל יד תשס"ד עמ' 138-175  
3364.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
3365.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם לעומת שלום הציבור - שימוש במקורות ההלכה בפסיקה של בית-המשפט שמעתין גל' 97-98 תשמט עמ' 92-95  
3366.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות- במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 67-75  
3367.גילת, ישראל צבי מגמתם של היחסים שבין הורים וילדים בדיני התורה וטמיעתם במשפט הנוהג בישראל מאזני משפט כרך א תשס עמ' 297-392  
3368.דון-יחייא, בני מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 259 ואתחנן תשסו 4 עמ'  
3369.דרורי, משה פסיקות בית-הדין הרבני בנושאי רכוש וממון ונפקותם במשפט הישראלי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 121-131  
3370.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
3371.הכהן, אביעד חושך שבטו שונא בנו - על איסור האלימות בחינוך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 167 נשא תשסד 4 עמ'  
3372.הלפרין, מרדכי התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן (הערות לפסק דין אזרחי) אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 82-94; אסיא ספר ח תשנה עמ' 19-31  
3373.ויגודה , מיכאל ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה - על הציד במשפט הישראלי ובמשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 51 תולדות תשסב 4 עמ'  
3374.ויגודה, מיכאל על פי שניים עדים... יקום דבר - "פלגינן דיבורא"- פרק בדיני הראיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 221 שופטים תשסה 4 עמ'  
3375.ויגודה, מיכאל אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל - תביעה אזרחית של אויב פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 240 בשלח תשסו 4 עמ'  
3376.ורהפטיג, איתמר אב ובנו מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 479-488  
3377.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
3378.זילביגר, יוסף המשפט העברי כ"תנא דמסייע" בפירוש צוואות דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפא-קפז  
3379.זפרן, רות של מי אתה ילד? על פגמיו של ההסדר הקיים בדין הישראלי בשאלת קביעת האבהות הפרקליט כרך מו תשסג עמ' 311-341  
3380.טבנקין, חוה סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 74-93  
3381.יעקבי, רפאל ועשית הישר והטוב בעיני ה' - שורת הדין ולפנים משורת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 218 ואתחנן תשסה 4 עמ'  
3382.יעקובי, רפאל סעדים בעקבות עדות שקר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 90 נצבים-וילך תשסב 4 עמ'  
3383.יעקובי, רפאל אחרי רבים להטות - על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 157 משפטים תשסד 4 עמ'  
3384.יעקובי, רפאל וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל - התרשמות ישירה של שופט, עדויות ותחליפים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 182 נח תשסה 4 עמ'  
3385.ליפשיץ, ברכיהו תוכן וקליפה בהלכת שתוף נכסים (בעקבות בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית-הדין הרבני הגדול ואח') המשפט כרך ג תשנו עמ' 239-262  
3386.מעוז, אשר המשפט העברי כמקור לזכויות האדם בישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 265-284  
3387.מעוז, אשר ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית עיוני משפט כר' יט חוב' 3 תשנה עמ' 547-630  
3388.משען, דוד לא תשיך לאחיך... למען יברכך ה' אלקיך בכל משלח ידך - היתר עסקא - אכיפתו ועקיפתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 88 כי תצא תשסב 4 עמ'  
3389.משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי; מכללת שערי משפט, המרכז להוראת המשפט העברי ולמודו  גליונות פרשת השבוע תשסא-תשסז. ראה גם באתר משרד המשפטים http://justice.gov.il/mojheb/ mishpatIvri/parashot /  
3390.ספיר, גדעון שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו [על השוני בפסיקתם של מ' אלון וי' אנגלרד בשאלת כיתוב לועזי על מצבות] עיוני משפט כר' כה חוב' 1 אב תשסא עמ' 189-220  
3391.פורת, בני ולא תונו איש את עמיתו - על החובה לסחור במחיר הוגן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 165 בהר-בחקתי תשסד 4 עמ'  
3392.פרישטיק, גדי הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' רלט-רנג; שם כרך יח תשנה-תשנו עמ' שעא-שעו; שם כרך יט תשנז-תשנח עמ' רעא-רעה  
3393.קולין, הלל הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' רלה-רמד; שם כרך טז תשנב עמ' רמט-רסא   
3394.קורינאלדי, מנחם מפתח הפסיקה, הכולל יסודות מן המשפט העברי, של השופט מ' אלון בליווי דברי מבוא משפטים כרך כה תשנה 98 עמ' (נספח)  
3395.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
3396.רובינשטיין, אליקים מי לה' אליו... והרגו איש את אחיו - על סכנת המדרון החלקלק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 65 כי תשא. תשסב 4 עמ'  
3397.רקובר, נחום לא תעמוד על דם רעך - האמנם? מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 495-507  
3398.רקובר, נחום המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל א-ב. ירושלים תשמט 1072 עמ'  
3399.שונברג, דוד [ועוד], (עורכים) דפי פסיקה במשפט העברי הלשכה גל' 16 ניסן תשנב עמ' 44-46, גל' 19 סיון תשנג עמ' 25-28, גל' 25 חשון תשנה עמ' 32-34, גל' 26 תמוז תשנב עמ' 45-47, גל' 31 תשרי תשנו עמ' 34-35, גל' 32 אלול תשנו עמ' 29-31, גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 31-33, גל' 36 אייר תשנז עמ' 33-35, גל' 37 תמוז תשנז עמ' 35-  
3400.שלו-גרטל, רחל לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד - על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 40 שופטים תשסא 4 עמ'  

ה. משפט השוואתי > משפט המזרח

 מחברכותרתספרביקורת
3401.אלטמן, אמנון על טיבו המשפטי של "המבוא ההיסטורי" בחוזי מדינה חיתיים ובמקרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 65-72  
3402.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
3403.גלפז-פלר, פנינה לא תנאף! - עיונים במקרא ובתרבות מצרים הקדומה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 159-173  
3404.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
3405.טימור, עדנה בין אימוץ לגאולה במקרא (מבט נוסף על הגאולה לאור מסמך אימוץ מנוזי) בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
3406.פליישמן, יוסף ירושת נדוניית האם בחוקי המזרח הקדום ובמשפט היהודי הקדום דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 95-136  
3407.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
3408.פריש, עמוס מידה כנגד מידה בחוק המקראי, בהשוואה לחוקי המזרח הקדום ולחוקי הבדווים בית מקרא שנה מה תשס עמ' 146-167  

ה. משפט השוואתי > המשפט היווני והרומי

 מחברכותרתספרביקורת
3409.גולק, אשר השטרות בתלמוד (לאור הפפירוסים היוונים ממצרים ולאור המשפט היווני והרומי) ירושלים תשנד 231 עמ'  

ה. משפט השוואתי > המשפט המוסלמי והעותומני

 מחברכותרתספרביקורת
3410.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
3411.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
3412.ליבזון, גדעון מנהג תוספת כתובה על פי 'מוהר ראוי' לאשה שאבדה את כתובתה ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 71-94  
3413.מירון, יעקב מלחמה וחיי-אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי  זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 213-226  

ה. משפט השוואתי > המשפט האנגלי. משפט ארצות הברית

 מחברכותרתספרביקורת
3414.בלייך, יהודה דוד בעיית הגירושין בעקבות החקיקה האזרחית במדינת נוא יארק אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 230-258  
3415.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
3416.מלינוביץ, חיים בדין כשרות הגיטין ע"פ החוקה החדשה בארצות הברית מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' נג-נז. אלישיב, יוסף שלום: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' נח-ס. אוירבך, שלמה זלמן: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' סא  

ה. משפט השוואתי > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3417.בזק, יעקב המחשבה והרצון כחלק מיסוד הכוונה הפלילית בהלכה ובמשפט סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' נג-סד  
3418.בן מנחם, חנינה ספק, בחירה ושכנוע (השואה בין דוקטרינת "קים לי" שבמשפט העברי והפרובביליזם שבתיאולוגיה הקתולית) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 13-41  
3419.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות הפרקליט כרך לט תשן עמ' 414-434  
3420.וולף, אודי; גפני, רוני ועד אין בה והיא לא נתפשה - ראיות מדעיות בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 75 נשא תשסב 4 עמ'  
3421.ילינק, שמואל זאת תורת היולדת - הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 23 תזריע-מצורע תשסא 4 עמ'  
3422.כהן, חיים ה' הפקר בי"ד הפקר? - ירושת הארץ והפקעת מקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 35 מטות - מסעי תשסא 4 עמ'  
3423.קירש, נפתלי המשפט בעמים ובישראל קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 678-686  
3424.קליינמן, רון שלמה תקיעת כף - שבועה, התחיבות וקנין: משפט עברי, גרמני וצרפתי בימי-הביניים. שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 265-286  
3425.ראביליו, מרדכי אלפרדו; לרנר, פבלו על מקומו של המשפט ההשוואתי בישראל מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 89-128  

ו. סדרי חברה ושלטון > יסודות השלטון. משטר מדיני

 מחברכותרתספרביקורת
3426.אבן-חן, יעקב תורה ודמוקרטיה מאת יוסף ברמסון <מאמר בקרת> שנה בשנה תשנה עמ' 489-491  
3427.אחיטוב, יוסף על תנאים להפנמת ערכים דמוקרטיים אצל פוסקי הלכה מחוגי הציונות הדתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 90-110  
3428.אלון, מנחם דמוקרטיה, זכויות יסוד ומינהל תקין בפסיקתם של חכמי המזרח במוצאי גירוש ספרד שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 9-64  
3429.בורגנסקי, חיים עוד על פסיקת הלכה בסוגיות מדיניות תרבות דמוקרטית חוב' 7 תשסג עמ' 49-72  
3430.בלידשטיין, יעקב הלכה ודמוקרטיה תרבות דמוקרטית חוב' 2 תשס עמ' 9-40  
3431.בלידשטיין, יעקב תורת המדינה במשנת הרב שאול ישראלי שני עברי הגשר (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל), ירושלים תשס"ב עמ' 350-363  
3432.בלפר, אלה המדינה במשנת הרמב"ם; הברית, הגאולה והנורמה דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רג-רכח  
3433.בן חורין, מיכאל; אפשטין, יעקב מלכות ודמוקרטיה [מורד ברשויות מדינת ישראל] תחומין יא (תשן) 102-104  
3434.בר אילן, נפתלי משטר ומדינה בישראל על פי התורה ירושלים תשסז 4 כר'  
3435.ברט, יצחק גבולות ההפרטה בהלכה תחומין ל תשע עמ' 360-368  
3436.גוטל, נריה זכות המיעוט מול כוח הרוב שמעתין גל' 6 תשמט עמ' 57-63, שם גל' 98-97 תשמט עמ' 85-91  
3437.גוטנמכר, דניאל פסיקת הלכתית ציבורית ומושג הדמוקרטיה הגיון ג תשנו עמ' 59-74  
3438.גיגר, יצחק סוגיית 'יהדות ודמוקרטיה' בראי ספרות רבנית ציונית סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' קיד-קכט  
3439.גיגר, יצחק כינון מדינה יהודית בהגות ישראל והשלכותיה לימינו שנה בשנה תשסב עמ' 267-282  
3440.גיגר, יצחק הדמוקרטיה הישראלית בהלכה תחומין כ (תשס) 131-144  
3441.גרשוני, יהודה בירור במקורות דמוקרטיה ויהדות וזכויות העם [אוצר המשפט חלק ב ערך 2079] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרטז-תרכו  
3442.הכהן, אביעד אשר לא צוה אתם - חריגה מסמכות במשפט המנהלי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 203 שמיני תשסה 4 עמ'  
3443.הלוי, חיים דוד שלטון על-פי התורה ודמוקרטיה שנה בשנה תשנח עמ' 205-213  
3444.הלינגר, משה יהדות ודמוקרטיה במשנת הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 87-128  
3445.הרצוג, יצחק איזיק על תיאוקרטיה ודמוקרטיה (מדבריו בועדת החקירה תש"ו) שנה בשנה תשמט עמ' 233-234  
3446.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
3447.ויגודה, מיכאל הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו - נפגעי עברה ונפגעי מערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 224 נצבים תשסה 4 עמ'  
3448.ורהפטיג, איתמר תורה ודמוקרטיה בר אילן כח-כט תשסא עמ' 353-370  
3449.ורהפטיג, זרח שלטון החוק שנה בשנה תשן עמ' 318-320  
3450.זוהר, דוד הדמוקרטיה ההלכתית: משנתו הדמוקרטית של הרב חיים הירשנזון תרבות דמוקרטית חוב' 6 תשסב עמ' 37-84  
3451.זולדן, יהודה כבודם של הנשיא, ראש הממשלה והרבנים צהר ו אביב תשסא עמ' 23-40  
3452.זולדן, יהודה מרד, הדחה ומרי נגד המנהיגות תחומין כז (תשסז) עמ' 159-168  
3453.טננבוים, אברהם ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי - היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 177 שופטים תשסד 4 עמ'  
3454.טרופר, מרדכי המלוכה והנבואה בישראל שמעתין גל' 121-122 תשנה עמ' 27-39  
3455.יעקובי, רפאל הפרדת רשויות - בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 262 שופטים תשסו 4 עמ'  
3456.כהן, שאר ישוב מנהיגות מדינית ורוחנית בישראל קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 345-352  
3457.כהנא, שמואל זנויל יסודות המשטר המדיני והחברתי במקורות התורה קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 85-95  
3458.לוברבוים, מנחם בזכות הדמוקרטיה: שאלת המשטר הטוב במסורת ההלכתית וההגותית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 57-75  
3459.נזרי, נסים ההלכה והמשטר הדמוקרטי שמעתין גל' 125 תשנו עמ' 110-113   
3460.נעם, זהר תמים תהיה מול אימת השלטון וה"חרם"; עיון במחשבה הפוליטית של הרמב"ן דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 143-151  
3461.סטויסקי, ירמי על הדמוקרטיה והיהדות בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 55-63  
3462.פאור, יוסף מעשה דפום בדיתא (ערכין כט.): סטאטוס הנדל"ן של ישראל בחוץ-לארץ מאזני משפט ד תשסה עמ' 743-791  
3463.פירון, מרדכי דמוקרטיה וסובלנות מול הצוו הדתי המוחלט קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 718-726  
3464.שטרן, אריה שיטת המימשל והבחירות לאור דברי מרן הרב זצ"ל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 183-189  
3465.שטרן, ידידיה צ' מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 235-269  
3466.שיין, חיים אדם, חברה ומשפט בהגותו של רבי עובדיה ספורנו תל אביב תשסא 329 עמ'  
3467.שץ, יעקב מדינת התורה שנה בשנה תשנו עמ' 347-357  
3468.שרמן, אברהם ח' דמוקרטיה ושלטון הקהל במקורות ההלכה שנה בשנה תשנח עמ' 215-222  

ו. סדרי חברה ושלטון > חוקה. זכויות האדם

 מחברכותרתספרביקורת
3469.אטינגר, שמשון זכות היחיד ותקנת הציבור: התמודדותה של ההלכה יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 182-200  
3470.אינגבר, גרשון כבוד הזולת בקביעת גדרי הלכות השבת אבידה שמעתין גל' 146 תשסב עמ' 99-118   
3471.אישון, שלמה חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לאור ההלכה תחומין טז (תשנו) 313-339  
3472.אלון, מנחם דמוקרטיה, זכויות יסוד ומינהל תקין בפסיקתם של חכמי המזרח במוצאי גירוש ספרד שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 9-64  
3473.אלון, מנחם ה'אחר' במשפט העברי ופסיקת בית המשפט העליון מדעי היהדות 42 תשסג-תשסד עמ' 31-94  
3474.אלון, מנחם בצלם אלוקים ברא אותו - כבוד האדם וחירותו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 47 בראשית תשסב 6 עמ'  
3475.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ספר לנדוי, תל אביב תשנה כרך שני עמ' 641-676  
3476.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עיוני משפט כר' יז חוב' 3 תשנג עמ' 659-688  
3477.אלון, מנחם כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית) ירושלים תשס 369 עמ' (מהדורה ב מורחבת לספרו חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי. ראה אוצר המשפט ח"א ערך 5968)  
3478.אפשטין, יעקב חרם דרבינו גרשום לגבי מסמכי פקסמיליה חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 395-398  
3479.אקרט, אוטו 'זכויות אדם' כמוסד משפטי: השפעתו של המקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 27-47  
3480.בוטה, יצחק משאל עם במקורות מספרא לסייפא עלון 49 אלול תשנה עמ' 61-70  
3481.בן-שלמה, אליעזר כבוד האדם מול שלום הציבור בהשפלת אסיר תחומין יז (תשנז) 136-144  
3482.בריזמן, דב אהרן בענין תשלומי היזק בלה"ר המאור שנה מו חוב' ד ניסן-אייר תשנג עמ' 18-19  
3483.גיגר, יצחק חינוך לזכויות אדם בבית הספר הדתי בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב-ג תשנט עמ' 114-134  
3484.גייגר, יצחק לקראת אמנה מדינית (חוקה) בהסכמה צהר כה אביב תשסו עמ' 61-68  
3485.גייגר, יצחק חינוך לזכויות אדם קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 358-363  
3486.גרין, יוסי לבעית הכיתוב לביטוי אישי על גבי מצבה בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 50-56  
3487.דיכובסקי, שלמה האזנות-סתר תורה שבעל פה לו: עמ' נח-עב, תשנה  
3488.דיכובסקי, שלמה האזנות סתר תחומין יא (תשן) 299-303  
3489.הכהן, אביעד התחיינה העצמות האלה? - חופש המדע, חופש הדת וכבוד האדם (עיונים בערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית) מאזני משפט ד תשסה עמ' 219-260  
3490.הכהן, אביעד אדיר במלוכה, בחור כהלכה - על הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 107 בשלח תשסג 4 עמ'  
3491.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
3492.הכהן, אביעד ומן המקדש לא יצא - חופש התנועה והגבלתו לתכלית ראויה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 164 אמר תשסד 4 עמ'  
3493.הכהן, אביעד לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך - הגירוש מטעמים "אזרחיים" וכאמצעי ענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 183 לך לך תשסה 4 עמ'  
3494.הכהן, אביעד המשפט העברי וחירות הביטוי - על עקרונות חופש הביטוי ומגבלותיו במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 205 מצורע תשסה 4 עמ'  
3495.הכהן, אביעד שמחת עניים ומתנות לאביונים - קו העוני וזכות הקיום בכבוד פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 159 תצווה תשסד 4 עמ'  
3496.הכהן, אביעד שפה אחת ודברים אחדים-האמנם? - רבוי דעות וזכות האדם לדבר בלשונו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 94 נח תשסג  
3497.הכהן, אביעד הזכות לחינוך ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 579-588  
3498.הכהן, אביעד וכי הרבים גזלנים הם? - על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 39-54  
3499.הכהן, אביעד (עורך) דיני חוקה ומינהל צבורי במשפט העברי (קובץ מקורות) מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 2 כר'  
3500.הכהן, אלישבע ואלה שמות - זכותו של האדם לשם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 10 שמות תשסא 6 עמ'  
3501.הלפרין, מרדכי מיפוי גנטי ופרוייקט גנום האדם קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 442-456  
3502.ווסטהיים, אשר יעקב  איסור הלבנת פנים קול התורה גל' מו ניסן תשנט עמ' רלט-רמה, שם גל' מז תשרי תשס עמ' רמ-רמה   
3503.ויגודה, מיכאל מה טבו אהליך יעקב - צנעת הפרט וחופש הביטוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 129 בלק תשסג 4 עמ'  
3504.ויגודה, מיכאל והשקה את האשה - כפיית בדיקה רפואית בהליך השיפוטי 211 פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' נשא תשסה 4 עמ'  
3505.ורהפטיג, איתמר צנעת הפרט בכניסה לביתו של אחר שערי צדק ו תשסה עמ' 73- 79  
3506.זולדן, יהודה חוקה למדינת ישראל - תחליף לחוקת התורה? צהר כה אביב תשסו עמ' 51-60  
3507.זפרן, רות סקס שקרים ווידאוטייפ על הגנת הפרטיות בהליכים המתנהלים בבתי הדין הרבניים משפט וממשל כרך ז חוב' 2 תשרי תשסה עמ' 813-865  
3508.כהן, חיים הרמן על חופש הדעה והדבור במסורת ישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 179-201  
3509.לוי, יצחק חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" לאורה של המחשבה היהודית קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 54-57  
3510.ליפשיץ, אליהו היזק הראיה וצנעת הפרט - הזכות לפרטיות במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 33 בלק תשסא 4 עמ'  
3511.לרנר, יואל המבדיל בין... ישראל לעמים; סוגיית הגזענות, משנת הרמב"ם והזכות להיבחר זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 203-211  
3512.מירון, שמחה חופש הדת במדינה יהודית ודמוקרטית קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 549-558  
3513.מעוז, אשר המשפט העברי כמקור לזכויות האדם בישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 265-284  
3514.נאמן, יעקב זכותם של בני משפחת הנפטר לקביעת הכיתוב על המצבה (סקירת הנושא במשפט העברי) עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 237-261  
3515.סולברג, נעם זכות האדם לשם טוב, חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 29 בהעלותך תשסא 4 עמ'  
3516.פלק, זאב זכויות האזרח בישראל הקדומה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 227-231  
3517.פרימר, דב בדיקות רפואיות עפ"י צו בית-משפט והזכות לצנעת הפרט זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 233-240  
3518.פרישטיק, גדי כש"דינא דמלכותא" רומס זכויות אדם זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 241-254  
3519.פרישטיק, גדי (עורך) זכויות האדם ביהדות (לקט מאמרים) ירושלים תשנב 308 עמ'  
3520.צברי, ירון כבוד התלמיד בשדה חמ"ד שנה לח חוב' ז-ח תשנה עמ' 15-24  
3521.קובר, רוברט 'זכות' מול 'חובה'; תורת המשפט היהודית של הסדר החברתי שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 139-147  
3522.קורינאלדי, מיכאל חופש הדת בישראל - במה נשתנה ה"סטטוס קוו" שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד 287-339  
3523.קפלן, יחיאל ש' מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור המשפט העברי וחוקי היסוד מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 609-703  
3524.רבין, יורם ולמדתם אתם את בניכם - הזכות לחינוך והחובה לחנך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 175 עקב תשסד 4 עמ'  
3525.רודיק, יוחאי הזכות לכבוד והחובה לכבד קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 352-357  
3526.רון, אלכסנדר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - על היצירה האומנותית וחופש היצירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 63 תרומה תשסב 4 עמ'  
3527.רכניץ, עידו זאת חוקת התורה (חוקה לישראל בדרכה של תורה) צהר כה אביב תשסו עמ' 47-50  
3528.רלב"ג, יצחק אמינותה וקבילותה של האזנת סתר כראיה בדין תורה אור תורה שנה כח תשנו עמ' רפ-רפג  
3529.רקובר, נחום פגיעה בפרטיותו של תלמיד למטרות חינוכיות קובץ הציונות הדתית - מאה שנות חינוך ציוני-דתי, תשסז עמ' 739-745  
3530.רקובר, נחום מה טבו אהליך יעקב - על הגנת הפרטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 80 בלק תשסב 4 עמ'  
3531.רקובר, נחום קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 255 בלק תשסו 4 עמ'  
3532.רקובר, נחום ההגנה על צנעת הפרט ירושלים תשס"ז 418 עמ'   
3533.רקובר, נחום שמירת סוד שנה בשנה תשסג עמ' 257-259  
3534.רקובר, נחום חרם דרבינו גרשום בדבר קריאת מכתבים קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 449-459  
3535.רקמן, מנחם עמנואל זכות הפרטיות וכפייה דתית ביהדות  זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 255-262  
3536.שחור, יהודה פגיעה בזכותו הקניינית של הפרט לצרכי כפיה דתית בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 15-34  
3537.שילה, יצחק ואהבת לרעך כמוך - נורמת היסוד לחוקת המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 119 קדושים תשסג 4 עמ'  
3538.שיראזי, אברהם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אכן חוק יסוד? בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' פג-פה  
3539.שלוש, שלמה סודיות רפואית - מול טובת הציבור - מבחינה ציבורית ארחות 43 ערב ראש השנה תשנו עמ' 44-46  
3540.שנקולבסקי, אליעזר האזנת סתר המעין כרך לז גל' ד תמוז תשנז עמ' 45-54  
3541.שפיץ, צבי האזנות סתר דברי משפט ג תשנח עמ' שלח-שמא  
3542.שרמן, אברהם ח' חוקי יסוד זכויות האדם לאור תורת-ישראל ומשפטיה תורה שבעל פה לו: עמ' עט-צג, תשנה  
3543.שרמן, אברהם ח' עקרונות חוק זכויות היסוד של האדם - לאור עקרונות תורת ישראל ומשפטיה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 285-305  

ו. סדרי חברה ושלטון > חברה. שוויון

 מחברכותרתספרביקורת
3544.אריאל, יעקב עולם חסד ייבנה (חברה ישראלית אידיאלית) צהר יט אלול תשסד עמ' 23-34  
3545.גייגר, יצחק צדקה ציבורית - בין 'מדיניות רווחה' ל'קהילת חסד' צהר יט אלול תשסד עמ' 41-46  
3546.גיסר, אברהם בין צדקה ל'צדק חברתי' ('שיח הזכיויות' בראי התורה) צהר יט אלול תשסד עמ' 35-40  
3547.הכהן, אביעד והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם - על חובת השוויון בשירות הצבאי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 74 במדבר תשסב 4 עמ'  
3548.הכהן, אביעד איש על דגלו יחנו בני ישראל? - שבטיות, שיוויון וחירות ההתאגדות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 252 במדבר תשסו 4 עמ'  
3549.הלינגר, משה משנתו הדתית-המדינית של הרב משה אביגדור עמיאל בר אילן כח-כט תשסא עמ' 189-232  
3550.זולדן, יהודה מתמיכות ומדמי אבטלה למעגל העבודה צהר יט אלול תשסד עמ' 57-66  
3551.יעקובס, ירון הלכה, חברה וכלכלה - בין אידיאל למציאות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 121 בהר תשסג 4 עמ'  
3552.מוסקוביץ', תומר כשכיר כתושב יהיה עמך - שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 73 בהר-בחוקתי תשסב 4 עמ'  
3553.פורת, בני ואהב גר לתת לו לחם ושמלה - ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 85 עקב תשסב 4 עמ'  
3554.פורת, בנימין צדק חברתי לאורו של דין היובל אקדמות גל' יג ניסן תשסג עמ' 77-101  
3555.רכניץ, עדו משכיל אל דל (על עוני, תפקיד המדינה ותפקיד הקהילה) צהר יט אלול תשסד עמ' 47-52  
3556.רכניץ, עדו מחשבות בעניין השקפת העולם החברתית-כלכלית של היהדות צהר כא אדר ב תשסה עמ' 143-152  
3557.שופמן, יהושע וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 207 קדושים תשסה 4 עמ'  
3558.שפרבר, דניאל עול מצוות ונועם מצוות (מבוא ל"הלכה חברתית") אקדמות גל' טו חשון תשסה 129-140  

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > כללי. מחשבת השמיטה. שמיטה בזמן הזה. היתר המכירה

 מחברכותרתספרביקורת
3559. לקראת שנת השמיטה עמודים כרך לד אלול תשמו  
3560.איזירר, חגי שליחות במכירת אדמת א"י לנכרים לצורך שביעית (אין שליח לדבר עבירה) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רלה-רנב  
3561.איזנברג, יהודה פולמוס צפת בדין פירות נכרים בשמיטה שנה בשנה תשסא עמ' 219-233  
3562.איזנברג, יהודה מצוות שנת השבע בשדה חמ"ד שנה מג חוב' ב-ג תשס עמ' 7-22  
3563.אלטשולר, עזרא מצות הקהל מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' מא-מו  
3564.אמסל, יעקב טעם תוס' שביעית ודינו בזה"ז המאור שנה מז חוב' ג שבט-אדר תשנד עמ' 17-20  
3565.אריאל, יעקב השמיטה - כללותיה ופרטותיה (מעשה בתפוח אדמה) שנה בשנה תשנד עמ' 447-454  
3566.אריאל, יעקב הרקע הרעיוני להיתר המכירה שנה בשנה תשסא עמ' 195-204  
3567.אריאל, יעקב גבולות הארץ להלכות שביעית תורה שבעל פה לה: עמ' קיד-קכו, תשנד  
3568.בלידשטין, יעקב יובל: אידיאולוגיה והיסטוריה בהלכת חז"ל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 15-25  
3569.בן-דב, יאיר גמירות דעת ב"היתר מכירה" בשביעית תחומין כא (תשסא) 22-27  
3570.בקשי-דורון, אליהו מצות הקהל, עיקרה במעמד או בקריאת התורה שנה בשנה תשנה עמ' 170-180   
3571.ברזל, אברהם יצחק  שביעית בזמן הזה  קול התורה גל' מט תשרי תשסא עמ' קיח- קכד   
3572.גוטל, נריה קדושת שביעית בפירות נכרים ובפירות "היתר המכירה", שיטת מרן הראי"ה קוק זצ"ל סיני כרך קד תשמט עמ' טז-כח  
3573.גולדברג, אברהם הלל הארץ ומצוותיה כפר פינס תשמו; מבוא עמ' 40-21 [על השמיטה]  
3574.גולדברג, אברהם הלל הלכות שמיטה בשדה החקלאות בארץ קדשנו הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' קפז-רלג  
3575.גולדברג, זלמן נחמיה בעניין טעם דשביעית בזמן הזה דרבנן אוריתא גל' יט תשסג עמ' צד-קא  
3576.גולדברג, זלמן נחמיה בענין מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל (אם אמרינן בזה כל מלתא דא"ר לא תעביד, אי עביד לא מהני) אוריתא גל' יט תשסג עמ' רלא-רלז  
3577.גורדון, אליעזר מכתב אודות היתר המכירה בשביעית ומצוות יישוב א"י אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' יח-כא  
3578.גורן, שלמה יסודות ההיתר לשמיטה תש"ם מאורות קובץ 1 סתיו תשם עמ' 60-1  
3579.גרוס, משה דוד גאולת הקרקע בהלכה ובאגדה שנה בשנה תשמג עמ' 510-439  
3580.גרשוני, יהודה שמיטה ויובל במחשבת ישראל קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רעא-רעו  
3581.גרשוני, יהודה על שיטת הגאונים שלאחר החורבן לא מנו אלא שמיטות בלבד אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 30-25; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רפד-רפט  
3582.גרשוני, יהודה משנתו של הרב קוק ז"ל אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 208-203  
3583.גרשוני, יהודה שיעור בענין היתר המכירה לשנת השמיטה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שיח-שכב  
3584.גרשוני, יהודה בענין אתרוגי ארץ ישראל בשנת השמיטה אם אפשר לצאת בהם בזמן הזה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שכב-שכח  
3585.גרשוני, יהודה בענין שביעית בזמן הזה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' קעה-קפ  
3586.דאום, יחזקאל לקראת שנת השמיטה תש"ם ברמת מגשימים תחומין א תשם עמ' 185-163  
3587.דדון, שמעון הפקעת קדושת הקרקע בשנה השביעית ע"י מכירתה לגוי בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 153-151  
3588.דיכובסקי, שלמה בעיות הלכתיות ומשפטיות בהיתר המכירה תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קד-קיד  
3589.דיכובסקי, שלמה בעיות משפטיות והלכתיות בהיתר המכירה שערי צדק ב תשסא עמ' 133-147  
3590.דיקמן, יהודה יעקב ארץ נפתלי; ליבון שיטות הראשונים בסוגית 'שביעית בזמן הזה' ירושלים תשמז קעח עמ'  
3591.דרוקמן, חיים השמיטה כפגישה עם התורה כולה אורות עציון יב ניסן תשמז עמ' 21-5  
3592.דרוקמן, חיים מצוות השמיטה - ביטוי לתפיסה היסודית בדיני ממונות שערי צדק ב תשסא עמ' 61-67  
3593.הגר, אלעזר הפקעת קדושת שביעית בזמננו הליכות גל' 85-84 תשרי תשם עמ' 27-26  
3594.הדרי, חיים ישעיהו שבתה של השביעית; פרקי עיון ירושלים תשם 99 עמ'  
3595.הדרי, חיים ישעיהו העיון בחומשי התורה בשנת השמיטה פרי הארץ גל' ב אדר ב תשמא עמ' 96-85  
3596.הדרי, חיים ישעיהו שבת ומועד בשביעית ירושלים תשמו 415 עמ'  
3597.הדרי, חיים ישעיהו שפת השביעית; על השמיטה בתורות בעל 'שפת אמת' כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 310-275  
3598.הורביץ, יחיאל מיכל זאב השכרה לגוי בשביעית מוריה שנה טו גל' יא-יב אלול תשמז עמ' נו  
3599.הילביץ, אלתר העליה לארץ והמחלוקת בקביעת שנת השמיטה ברקאי, ירחון, שנה 41 ר"ה תשלד עמ' 25-15  
3600.הילביץ, אלתר לקביעת שנת השמיטה חקרי זמנים, כרך א, ירושלים תשלז עמ' פד-קיג  
3601.הילביץ, אלתר קידוש היובל חקרי זמנים, כרך ב, ירושלים תשמא עמ' תרפה-תרצג  
3602.הירש, עזריאל שמשון שביעית למצוותיה ת"א תשמו 266 עמ'  
3603.הכהן, מרדכי שבת האדמה ושבת האדם בחז"ל [אוצר המשפט חלק א ערך 3686] בעיני חז"ל, ירושלים תשלח עמ' 64-45  
3604.הלוי, חיים דוד הנוסיף למכור אדמות ישראל לגוי בשביעית שנה בשנה תשנג עמ' 165-170  
3605.הרפנס, גרשום הליכות והלכות - בעיות ופתרונן בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 57-52  
3606.הרצוג, יצחק אייזיק תרומות ומעשרות בשביעית לאחר היתר המכירה תחומין ז תשמו עמ' 22-18  
3607.הרצוג, יצחק אייזיק קונטרס 'על דבר השמיטה' - מכירה או הפקר ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 227-214  
3608.וגשל, שאול קונטרס השביעית קול התורה חוב' ה אלול תשלט עמ' כו-לט  
3609.וונדר, מאיר רשימת ספרים על שביעית [אוצר המשפט חלק א ערך 3690] חלק שני: המעין כרך כ גל' ד תמוז תשם עמ' 96-65; חלק שלישי: שם כרך כז גל' ב טבת תשמז עמ' 72-53; חלק שלישי/ 2: שם כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 84-77  
3610.ויטמן, זאב השמיטה והשביתה המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 37-30  
3611.ויטמן, זאב שמיטה ומקדש מגדים גל' ג סיון תשמז עמ' 20-9  
3612.ויטמן, זאב תוקף "היתר המכירה" תחומין כז (תשסז) עמ' 13-28  
3613.ויידמן, יחיאל שמיטה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 103-100  
3614.וייזר, שמעון הדרך להשלטת השמיטה בימינו מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 61-52  
3615.וייזר, שמעון לשמירה מלאה של השמיטה (מכתב מאת בעל 'חזון איש') ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 80-75  
3616.וייס, יצחק יעקב בנדון בננות מעבר הירדן בשביעית, בשיטות שביעית בזה"ז דאורייתא או דרבנן, ובנדון עבר הירדן לשביעית כרם שלמה שנה ג קונטרס ט תמוז-אב תשם עמ' כח-לה  
3617.וייס, יצחק יעקב בנדון דאין שום סמך לסמוך על ההיתר מכירה להפקעת איסור שביעית ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם רכא-רלא  
3618.ויס, משה על השמיטה לפני שנת תרמ"ט בחבלי מסורת ותמורה, אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג, רחובות תשן עמ' 75-90  
3619.ויסמן, ינון היתר מכירה או "אוצר בית דין"? תחומין כז (תשסז) עמ' 36-45  
3620.ולדמן, מנחם הוראות לשנת השמיטה תרס"ג תחומין יג (תשנב-תשנג) 47-52  
3621.וסטברוק, ריימונד שמיטה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 119-112  
3622.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין "לא תחנם" - מכירת קרקעות לגוי בשביעית מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' סז-עב  
3623.זאב, מיכאל שביעית בזמן הזה עלון שבות גל' 82 אב תשם עמ' 116-99  
3624.זילבר, יצחק  חשבון שבעים שנות שמיטה ויובל שלא נשמרו מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' רכה-רל   
3625.זלקין, מוטי הרהורים בשלהי השמיטה עמודים כרך כט תשמא עמ' 11  
3626.חבר, יואל מצות הקהל שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 118-105  
3627.חדד, ישראל האם ישנו חיוב שביעית דרומה לאשקלון עלוני ממרא עלון 43 ימים נוראים תשם עמ' 73-70  
3628.טולידאנו, עמנואל עטה אור; קונטרס שביעית בזמן הזה בני-ברק תשלט 13 עמ'  
3629.טייטלבוים, יואל באיסור מכירת קרקע לנכרי בשביעית העמק חוב' לד פסח תשם עמ' סד-עב  
3630.טייכטל, חיים פנחס (עורך) ילקוט השמיטה; פרקי הלכה, מקורות וטעמים למצוות השמיטה מהד' מחודשת ומתוקנת, כפר חב"ד תשם 65 עמ'  
3631.טכורש, כתריאל פישל שביעית במדינת ישראל שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' לט-מד  
3632.יוסף, עובדיה בענין היתר מכירת קרקעות בשביעית מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 78-35  
3633.יוסף, עובדיה בענין היתר המכירה בשביעית ובדין ספק ספיקא נגד החזקת מרה קמא תורה שבעל פה לה: עמ' ז'-כ', תשנד  
3634.ירון, צבי עיון ברעיון השמיטה [אוצר המשפט חלק א ערך 3697] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 128-123  
3635.ישראלי, שאול על שביעית בזמן הזה בשיטת הרמב"ם תורה שבעל פה כח תשמז עמ' מב-נ  
3636.ישראלי, שאול עיונים בסוגיות דשביעית ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 295-256  
3637.כהן, אליהו בענין שביעית בזמן הזה דאוריתא או דרבנן מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' נו-סא  
3638.כהן, אמוץ שמיטת הארץ בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 49-45  
3639.כהן, אשר היתר הלכתי בסבך עימות אידיאולוגי, פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 529-545  
3640.כהן, יצחק שביעית בזמן הזה אור תורה שנה יט תשמז עמ' תקכו-תקלא  
3641.כהן, שאר ישוב ויהי בישורון מלך חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' צז-קט  
3642.כהן, שאר-ישוב קידוש הזמן והמקום - בשבת, בשמיטה וביובל תורה שבעל פה מב: עמ' נז-עד, תשסא  
3643.כהן, שאר-ישוב מניית שמיטה ויובל תחומין כא (תשסא) 28-30  
3644.כהנא, קלמן הגרא"י קוק והשמיטה המעין כרך כו גל' א תשרי תשמו עמ' 15-10  
3645.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה קדושת שביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' 8-1  
3646.לאו, ישראל מאיר מצוות "הקהל" ומהותה שנה בשנה תשסב עמ' 1-8  
3647.לאו, ישראל מאיר שביעית בזמן הזה תורה שבעל פה מב: עמ' לה-מב, תשסא  
3648.לוי-פלדבלום, אילה איסור ריבית בזיקה לדיני גאולה ויובל - בירור לשוני ומשפטי (ויקרא כה, 38-35) עיוני מקרא ופרשנות ב תשמו עמ' 44-29  
3649.ליבר, דוד שמיטה, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 69  
3650.ליברמן, יוסף אם מותר ליהודי לעבוד בשמיטה בשדה נכרי מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' קס-קסב   
3651.ליכטנשטיין, אהרן הרהורי שמיטה עלון שבות שנה ד גליון י תמוז תשלג עמ' 12-7  
3652.ליפקין, בנימין הערות בעניני שביעית מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' עה-פא  
3653.לנדאו, בנימין קדושת שביעית כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 208-181  
3654.לרנר, יוסף חיים בענין זמן מצות הקהל כרם שלמה גל' קסט תשרי-חשון תשנה עמ' מא-מג  
3655.מזוז, מאיר בענין היתר מכירה בשביעית ויען שמואל ט תשסו עמ' צב-קיט  
3656.מזוז, מאיר בענין חשבון שנת היובל אור תורה שנה כז תשנה עמ' קע-קעה  
3657.מימון, יורם מכירת קרקעות בשביעית בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' מט-נד  
3658.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212  
3659.ממן, יהושע דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קלה-קלז  
3660.נבנצל, אביגדור בעניין מכירת קרקע בא"י לנכרי תורה שבעל פה לה: עמ' קא-קד, תשנד  
3661.נויגרשל, צבי אלימלך תפקיד ההיתר ההלכתי צא ולמד, ברור סוגיות במחשבת היהדות, ירושלים תשמו עמ' סב-סט  
3662.סולובייצ'יק, משה נאום הלכה בשמיטין ויובלות הפרדס חלק ד חוב' ג סיון תרץ עמ' 9-7  
3663.סופר, ראובן קונטרס על איסור המכירה בשביעית, והוא בירור וליבון בדברי הפוסקים הלכה למעשה שאין לסמוך בימינו על היתר המכירה בשביעית ירושלים תשמז נט עמ'  
3664.סורוצקין, זלמן שביעית בזמן הזה מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' צו-צז  
3665.סליי, מנחם (עורך) ספר השו"ת; שמיטה א: שמיטת קרקעות, בית אל תשמו שכג עמ'; [ב:] שמיטת כספים, בית אל תשמז רמג עמ'  
3666.ספקטור, יצחק אלחנן אגרת בענין היתר המכירה מוריה שנה כג גל' י-יב תשסא עמ' קא-קב  
3667.ספראי, זאב השביעית בימינו - הפתרון הטריטוריאלי עמודים כרך כז תשלט עמ' 93-92. קוק, צבי יהודה הכהן: שם עמ' 162; אריאל, יגאל: הפתרון הטריטוריאלי לשביעית אינו פתרון. שם עמ' 164-163; תשובה: שם עמ' 209-208 
3668.סרנא, יחזקאל בדין שביעית בזמן הזה אי מדאורייתא או מדרבנן אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' תקצז-תריא  
3669.עמיחי, יהודה היתר המכירה - עיון מחודש לקראת שמיטת תשס"א צהר ד סתיו תשסא עמ' 11-30  
3670.עמיחי, יהודה היתר מכירה בשמיטה - למי ולמי? תחומין כז (תשסז) עמ' 29-35  
3671.עמינח, נח על זיקת 'שמיטת קרקעות' לארץ ישראל בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 32-25  
3672.עמנואל, יונה בחריש ובקציר תשבות המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 29-25  
3673.עמנואל, יונה שמירת השמיטה בזמן חז"ל המעין כרך כ גל' ג ניסן תשם עמ' 17-7  
3674.עמנואל, מרדכי ערכי שביעית [לכסיקון מושגים] חפץ חיים תשמו 115 עמ'  
3675.פוזן, רפאל בנימין ברור בחשבון שנת השבע המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 50-32  
3676.פולק, שלום בענין שביעית בזמן הזה אם הוא מדאורייתא או מדרבנן זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' לו -נב  
3677.פולק, שלום בענין זמן השמיטה זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' נג-סב  
3678.פיצ'ניק, אהרן חופש השנה השביעית במקורות שנה בשנה תשלז עמ' 242-235  
3679.פליקס, יהודה 'פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא' סיני כרך עג תשלג עמ' רלה-רמט  
3680.פרידמן, דוד  על קדושת שביעית והיתר המכירה מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' עג-עו  
3681.פרידמן, מנחם למשמעותו החברתית של פולמוס השמיטה (תרמט-תרע) שלם ספר א תשלד עמ' 479-455  
3682.קוק, אברהם יצחק שבת הארץ ירושלים תשיא יד + סו + קלב עמ'  
3683.קוק, אברהם יצחק על עבודת נכרי בשביעית בזה"ז בשדה השייך לישראל ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 213-212  
3684.קוק, צבי יהודה 'היתר המכירה' לאחר קום המדינה תחומין ז תשמו עמ' 26-23  
3685.קורן (וינקלר), זלמן מ' היתר המכירה בשביעית לאחר קום המדינה אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 96-72  
3686.קלכהיים, עוזי תיקון היחיד והציבור בשבת ושמיטה ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 72-68  
3687.קלר, אהרן מצות שמיטה - ביטוי לקדושת העם בארצו שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קצח-רד  
3688.קניאל, יהושע המשך או תמורה; היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשניה ירושלים תשמב (עמ' 251-239: פולמוס השמיטה מתחדש (תרע))  
3689.רובינשטיין, שמואל תנחום היתר המכירה לשנת השמיטה - במהלך הדורות תורה שבעל פה כח תשמז עמ' סא-סט  
3690.רובינשטין, שמואל תנחום אדמת קרן הקיימת וקרקע ירושלים - לדיני שביעית [אוצר המשפט חלק א ערך 3748] ירושלים, עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 128-124  
3691.רוזנבליט, פנחס שנת השמיטה - אתגר חברתי ורוחני דעות גל' מח תשם עמ' 165-161  
3692.רייך, יחזקאל השמיטה (הדפסה ב) ירושלים תשלט 19 עמ'  
3693.רפאל, שילה בענין שביעית בזמן הזה תורה שבעל פה לה:עמ' פ"ג-צ', תשנד  
3694.רפפורט, יעקב דב ביאור השיטות שאין שביעית נוהגת בזה"ז מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' מז-נד  
3695.רפפורט, יעקב דוד  בירור הלכה על מעמדו של היתר המכירה מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' עז-צ  
3696.רקפת-רוטקוף, אהרן שמיטה האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 71-70  
3697.שביב, יהודה סדר למקראי שמיטה שמעתין שנה יז גל' 62-61 סיון תשם עמ' 17-12  
3698.שור, דוד תכנית לפתרון בעיות שמיטה שונות המאור שנה לב חוב' א תשרי-חשון תשם עמ' 40-37  
3699.שטרן, שמואל אליעזר בענין מכירת קרקע לגוי בשביעית מוריה שנה טו גל' יא-יב אלול תשמז עמ' קטז-קיח  
3700.שטרנבוך, משה שמירת דיני שמיטה בחו"ל קול התורה חוב' ה אלול תשלט עמ' כב-כד  
3701.שטרנבוך, משה שמיטה כהלכתה בני-ברק תשלט קכ עמ'  
3702.שטרנבוך, משה שמיטה בזמן הזה הלכה למעשה בארץ ולתושבי חו"ל עם התורה חוב' יב תשם עמ' נה-סה  
3703.שטרנבוך, משה היתר מכירה בזמננו, פסק הרבנות (תשל"ט) - עמדת הרבנים הספרדים שמיטה כהלכתה, בני-ברק תשמו עמ' צא-קיד  
3704.שטרנברג, שלמה היתר תרמ"ט ת"א תשמו 135 עמ'  
3705.שינברגר, משה בגדרי מצות ראיה והקהל עדות, קובץ תורני, גל' ג תשרי תשמח עמ' צד-צז  
3706.שכטר, צבי ענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים (והשלכותיו ל'היתר המכירה' בשביעית) אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 81-70  
3707.שלוש, אברהם מאיר האם מותר למכור פירות שביעית לכל דורש אור תורה שנה כח תשנו עמ' תתע-תתפ  
3708.שלוש, דוד חיים דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' מז-נ  
3709.שנרב, אריה שביעית - שמיטה המעין כרך כ גל' ד תמוז תשם עמ' 52-50  
3710.שרמן, אברהם ח' תוקפו ההלכתי של טופס הרשאה למכירת קרקע לשביעית תורה שבעל פה לה: עמ' צא-ק', תשנד  
3711.שרמן, אברהם ח' הלכות ודיני שביעית בשטחי א"י שנכבשו במלחמות ישראל תורה שבעל פה מב: עמ' עה-פה, תשסא  
3712.שרף, משה דוד שערי שביעית ירושלים תשמו קמ עמ'  
3713.תא-שמע, ישראל עניני ארץ ישראל שלם ספר א תשלד עמ' 95-81 [ג: מחלוקת השמיטה בירושלים]  

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > שמיטת כספים. פרוזבול

 מחברכותרתספרביקורת
3714.אברז'ל, אליהו בדיני פרוזבול וגדריו שערי צדק ב תשסא עמ' 54-60  
3715.אדלר, ירוחם פישל עיונים בנושא אין כותבים פרוזבול אלא על קרקע המעין כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 52-45  
3716.אדמנית, צוריאל מצות שמיטת כספים ותקנת פרוזבול בתוך הזרם ונגדו, ת"א תשלז עמ' 389-388  
3717.אורדנטליך, דוד צבי בענין שמיטת כספים אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) א כסלו תשסב עמ' כו-כט  
3718.אליהו, אוריאל שמיטת כספים - הפקעה, מחילה או איסור חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 60-63  
3719.אליהו, מרדכי שמיטת כספים לחוב שנפרע בתשלומים לרבות המשכנתא שערי צדק ב תשסא עמ' 1-12  
3720.אפשטין, יעקב שמיטת כספים בעסקאות ממוניות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 400-407  
3721.אפשטין, יעקב הלואה שעברה עליה שמיטה חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 408-417  
3722.ביגמן, דוד בעיה הלכתית או תיקון חברתי? - על משמעות הפרוזבול אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 155-166  
3723.ביגמן, דוד בעיה הלכתית או תיקון חברתי? - על משמעות הפרוזבול אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 155-166  
3724.בייקר, יהודה אריה בדין שמיטת כספים אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' נה-נז  
3725.בן-יעקב, צבי יהודה שמיטת כספים באומן המחזיק בחפץ המתוקן שנה בשנה תשנה עמ' 218-236  
3726.בן-יעקב, צבי יהודה שמיטת כספים בחובות מחמת מכר או שכירות תחומין יד (תשנד) 113-138  
3727.בשן, דליה הפרוזבול: בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית אקדמות גל' טו חשון תשסה 165-192  
3728.גבעתי, מאיר שמיטת כספים במבחן ההגשמה בית מקרא שנה כה תשם עמ' 180-172  
3729.גולדברג, אברהם הלל שמיטת כספים ופרוזבול בזמן הזה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רלג-רמד  
3730.גולדוויכט, חיים יעקב שמיטת כספים בסתם הלואה בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 10-12  
3731.גורביץ, אברהם בדין שמיטת כספים בחוצה לארץ בזמן הזה מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' פח-צג  
3732.גילת, יצחק ד' להשתלשלותה של תקנת פרוזבול ספר ברוך קורצוויל, ת"א תשלה עמ' 113-93  
3733.גילת, יצחק דב האם יובל משמט כספים? תרביץ שנה סד תשנה עמ' 229-236   
3734.גרוזמן, מאיר מצות שמיטת-כספים ותנאים לעקיפתה שמעתין גל' 146 תשסב עמ' 130-136  
3735.דיטש, פרץ טוביה אוצר הכסף (על הלכות שמיטת כספים ופרוזבול) חיפה תשסא שכד עמ'  
3736.האן, דוד וזה דבר השמטה - בדין שמיטת כספים ופרוזבול פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 261 ראה תשסו 4 עמ'  
3737.הורביץ, אברהם דוד בעניני שמיטת כספים ופרוזבול עדות, קובץ תורני, גל' ב תמוז תשמז עמ' כה-לז  
3738.הילדסהיימר, עזריה שמיטת כספים ותקנת פרוזבול מחשבת חוב' נט אב תשם עמ' 20-17  
3739.הכהן, מרדכי הפרוזבול הלכה למעשה [אוצר המשפט חלק א ערך 3768] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 288-270  
3740.הנשקה, דוד שביעית ושמיטת כספים המעין כרך כ גל' ד תמוז תשם עמ' 49-41  
3741.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול? (לתולדות ביאורה של תקנת הלל) שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 71-106  
3742.הנשקה, דוד שמיטת כספים ושנת השבע: לטיב הזיקה שבינהן תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 120-147  
3743.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול? לתולדות ביאורה של תקנת הלל שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 71-106  
3744.וולק, צבי הירש תקנת פרוזבול אי תלי בדין שעבודא דאורייתא מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' לג-לה  
3745.וזנר, חיים מאיר בענין שמיטת כספים אור מאיר ד תשנה עמ' יד-טז  
3746.ויס, אשר זליג ביסוד דין שמיטת כספים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' יט עמ' קכד-קלד  
3747.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין שמיטת כספים והקפת החנות מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' קח-קיח   
3748.זלזניק, אברהם יעקב בענין פרוזבול מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' פד-פט  
3749.חבר, יצחק אייזיק דין שמיטת כספים בשטר הנושא רווחים אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' ריח-רכא  
3750.יוסף, עובדיה מהלכות שמיטת כספים ופרוזבול אור תורה שנה יט תשמז עמ' תתמז-תתמט  
3751.כהן, שאר ישוב פרוזבול ושמיטת כספים - מסורת חז"ל בעניני שמיטת כספים בזמן הזה, לקולא שערי צדק ב תשסא עמ' 21-32  
3752.כהנא, קלמן תקנת העשירים שבפרוזבול המעין כרך טז גל' ב טבת תשלו עמ' 26-18. בלומנפלד, מאיר: שם גל' ג ניסן תשלו עמ' 79-78 
3753.כהנא, קלמן אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע מוריה שנה ז גל' ב-ג שבט תשלז עמ' מח-נ  
3754.כץ, אליהו פרוזבול וכתובת אשה האשל חוב' 22 ערה"ש תשמא עמ' 27-26  
3755.לאו, ישראל מאיר בגדר שמיטת כספים ופרוזבול תורה שבעל פה לה: עמ' לג-לח, תשנד  
3756.ליכטנשטיין, אהרן בענין מצות שמיטת כספים עלון שבות גל' 77 תשרי תשם עמ' 19-5  
3757.ליכטנשטיין, ישראל יעקב בעניין עשיית פרוזבול למנהלי בנקים שערי צדק ב תשסא עמ' 312-316  
3758.לינדר, חיים אורי בענין השביעית משמטת את השבועה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' רצז-רצט  
3759.מאיר, יצחק בגדרי הלואה ובדין שמיטת כספים אור תורה שנה כו תשנד עמ' תמט-תנט  
3760.מדליה, הלל שיטת רש"י בפרוזבול שהתקין הלל מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' סז-סח  
3761.מורגנשטרן, י"מ בדיני פרוזבול הפרדס שנה נא חוב' א תשרי תשלז עמ' 22-21  
3762.מירון, שמחה חיים שמיטת כספים והחשבון בבנק שערי צדק ב תשסא עמ' 68-75  
3763.מצגר, יונה חובת 'שמיטת כספים' בזמן הזה שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 45-37; כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קסה-קעד  
3764.מרגליות, מנחם ספיקות בשמיטת כספים שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 125-119  
3765.נויבורגר, יעקב פרוזבול - מקורו ומהותו בית יצחק כרך כב תשן עמ' 145-150  
3766.נויברגר, יעקב בהגדרת הלאו לא יגש (בירורים בשיטות הראשונים) אור המזרח כרך כח תשם עמ' 305-297  
3767.נוסבוים, נפתלי בענין המתחייב לחבירו סך כסף במתנה האם שביעית משמטתו מקבציאל גל' יא ניסן אלול תשמז עמ' נט-סד  
3768.נוסבוים, נפתלי המתחייב לחבירו סך כסף במתנה האם שביעית משמטו  מקבציאל גל' יא ניסן-אלול תשמז עמ' נט-סד  
3769.סליי, מנחם (עורך) ספר השו"ת; שמיטה [ב:] שמיטת כספים. בית אל תשמז רמג עמ'  
3770.סרוסי, גבריאל בענין פרוזבול - בפני איזה ב"ד יש לסדרו אור תורה שנה לד תשסב עמ' תסה  
3771.עמינח, נח תשובת הרב יוסף ששפורטש בדין שמיטת כספים בזמן הזה אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 108-126  
3772.פירר, יהושע בדין שמיטת כספים כרם שלמה גל' קס תשרי-חשון תשנד עמ' לב-לז  
3773.פרץ, מיכאל לוה לאחר פרוזבול, כדי לקיים מצות שמיטה פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' קיב-קיד  
3774.פרצוביץ, נחום בענין שמיטת כספים ופרוזבול משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' קעו-קפא  
3775.צדוק, שלמה שטרות שליחות בפרוזבול ונזיקין בשטרות שערי צדק ב תשסא עמ' 76-98  
3776.קוטלר, אהרן בענין שמיטת כספים בהקפת החנות ובכתובה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' כד-כו  
3777.קופמן, בנימין זאב בענין שביעית משמט קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יב-טז  
3778.רוזנבוים, עזריאל בענין שמיטת כספים קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יז-כב  
3779.ריגלר, מיכאל שטר פרוזבול שנחתם בלובלין בשנת תרפ"ד סיני כרך קכח תשס"א עמ' קמז-קנט  
3780.רייכמן, דוד בענין שמיטת כספים דעת משה ו תשמז עמ' כט-לד  
3781.שבדרון, יצחק ש' בדין דיינים קרובים בפרוזבול קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ג שבט-אדר תשמז עמ' פה-פז   
3782.שביון, חיים בענין שמיטת כספים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תרט-תרטז  
3783.שורצברט, דוד בענין זמן כתיבת פרוזבול, מתי שביעית משמטת שמוש חכמים תשסא עמ' שלא-שלו  
3784.שחור, ישראל שמיטת כספים ארחות 41 ערב ראש השנה תשנה עמ' 30-32  
3785.שטערנבוך, אברהם בדין שמיטת כספים כרם שלמה גל' קפו שבט תשנז עמ' כז-ל  
3786.שטרן, יוסף זכריה נוסח שטר פרוזבול מוריה שנה כג גל' י-יב תשסא עמ' קג   
3787.שטרן, שמואל אליעזר בענין כתיבת זמן בפרוזבול שנערך בבין השמשות פעמי יעקב גל' לא תשרי-חשון תשנה עמ' נ-נה  
3788.שטרנבוך, משה הפרוזבול לפני ר"ה בארץ ישראל בזמנינו אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' לט-מ  
3789.שיין, יחזקאל פרוזבול מחשבת חוב' יז אב-אלול תשלג עמ' 15-14  
3790.שכטר, צבי תקנת פרוזבול: הפקעת דבר מן התורה בקום עשה שערי צדק ב תשסא עמ' 13-20  
3791.שלוש, שלמה תקנת הלל - פרוזבול ומסירת שטרות לבית דין שערי צדק ב תשסא עמ' 33-53  
3792.שמואלביץ, חיים בסוגיא דשמיטת כספים מוריה שנה טו גל' יא-יב אלול תשמז עמ' נז-ס  
3793.שמואלביץ, רפאל בענין שעבודא דרבי נתן משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' קפב-קפו  
3794.שנבלג, מ"מ בענין שמיטת כספים קול התורה חוב' ה אלול תשלט עמ' כד-כו  
3795.שציפנסקי, ישראל שמיטת כספים בזמן הזה אור המזרח כרך כח תשם עמ' 37-28   
3796.שרעבי, יוסף עדים בפרוזבול מגל יד תשס"ד עמ' 332-341  
3797.תפילנסקי, אברהם בדיני שמיטת כספים אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תב-תד  

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3798.אביב, נסים בדין אסור סחורה בפירות שביעית שמוש חכמים תשסא עמ' לה-מא  
3799.אורלנסקי, אברהם יעקב שדה צבורית בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' לט-מג  
3800.אחיטוב, יוסף עיקרי תשובותיו של הרב גורן בענייני שמיטה עמודים כרך כז תשלט עמ' 403-400  
3801.אלדר, שלומי ניסוחי הרמב"ם למצוות השמיטה והיובל - שתי מערכות סיני כרך קמא תשסח עמ' קיד-קלג  
3802.אליהו, מרדכי הבלעה בפירות שביעית פרי הארץ גל' א כסלו תשמא עמ'  
3803.אלישיב, יוסף שלום בדין הפקר חלק שותפות בשביעית מוריה שנה טו גל' ז-י תמוז תשמז עמ' צב-צד  
3804.אפרתי, יוסף גבולות הארץ לשביעית המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 39-33  
3805.אריאל, יעקב שינוי וגרמא במלאכות שביעית שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' פב-צח  
3806.אריאל, יעקב יצוא פירות שביעית לחו"ל תחומין ז תשמו עמ' 48-34  
3807.באנדי, פנחס  הערות בעניני סחורה בשביעית  קול התורה גל' מט תשרי תשסא עמ' קצח- רב  
3808.בורודיאנסקי, אפרים הפקירא דשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' נח-נט. כהנא, שלמה דוד: שם עמ' ס-סא 
3809.בלוי, בצלאל חיים בענין הזמנת פירות וירקות משדות הגויים בשנת השמיטה בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' צא-צט  
3810.בן זמרא, אברהם בדעת הרדב"ז בענין קדו"ש בפירות נכרי בית הלל גל' לו תשרי תשסט עמ' נג-נה  
3811.בן-שחר, זאב מצות הקהל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 104-101  
3812.גולדברג, אברהם הלל אוצר בית דין בדין שביעית בתקופת חז"ל ובימינו הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רמה-רנב  
3813.גילת, יצחק ד' לתוקפן של חרישה ומלאכות אחרות בשביעית ערוגת הבשם, לזכרו של הרב בנימין כהן-שאולי, אשדוד תשלד עמ' 246-233  
3814.גרשוני, יהודה על ענייני שביעית קול יהודה, ירושלים תשן עמ' רכה-רלב  
3815.גרשוני, יהודה איסור פירות שביעית קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שכח-של  
3816.דייטש, מתתיהו שמור ונעבד בשביעית עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' לב-נא  
3817.דינר, יהודה אריה להוכיח לשמור שביעית קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יב-טז  
3818.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
3819.הלוי, חיים דוד מעמד 'הקהל' ספר יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' קג-קט  
3820.הנדין, מתניה בענין איסור סחורה [בפירות שביעית] שמוש חכמים תשסא עמ' קנא-קנז  
3821.ויטמן, זאב מערכת אוצר בית דין ארצית לשנת השמיטה תחומין יג (תשנב-תשנג) 53-75  
3822.ויס, יצחק יעקב בענין חממות בשביעית עדות, קובץ תורני, גל' טז ניסן תשנד עמ' יג-טו  
3823.ורהפטיג, איתמר שביעית באדמת הפקר תחומין יג (תשנב-תשנג) 76-88  
3824.ז'ולטי, בצלאל מעשרות ושביעית בסוריא מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' נט-סה  
3825.ז'ולטי, בצלאל המקדש אשה בפירות שביעית שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שנו-שסא  
3826.טובולסקי, אריה בענין מסייע עוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 64-63  
3827.טננבוים, אברהם על ריבית, היתר עסקא, חובות המדינות העניות והיובל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 26 בהר - בחקותי תשסא 4 עמ'  
3828.ישראלי, שאול עיונים בסוגיות דשביעית ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 295-256  
3829.כהנא, קלמן רפיח לענין שביעית שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 84-78  
3830.לאו, בנימין נטיעה בשמיטה לצורך קביעת בעלות תחומין יד (תשנד) 55-64  
3831.ליברמן, יוסף מסיע לעוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 19-18  
3832.מוזסון, יעקב שמואל ביאור בענין גאולת בועז והמסתעף לדין גאולת קרובים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' יט-כז  
3833.נפתלי, יוסף בדין חיוב סוריה בשביעית המאסף שנה ב תשם עמ' 554-550  
3834.פולק, שלום בענין קדושת שביעית בפירות נכרים אור ישראל גל' כב טבת תשסא עמ' קמו-קנו  
3835.פורת, בנימין צדק חברתי לאורו של דין היובל אקדמות גל' יג ניסן תשסג עמ' 77-101  
3836.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
3837.פריינד, אלכסנדר סנדר בתקנת אוצר בי"ד לפירות שביעית ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' ריג-ריז  
3838.קולידצקי, אברהם בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' פא-פב  
3839.ריבלין, יוסף השטרות בשמיטה והשמיטה בשטרות סידרא יח תשסג עמ' 119-132  
3840.רפאל, שילה איסור לפני עיוור בשביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קטו-קכ  
3841.שביב, יהודה פדיון שבויים בדמי שביעית נעם ספר כב תשם עמ' רכט-רלה  
3842.שור, דוד תכנית לפתרון בעיות שמיטה שונות המאור שנה מח חוב' א תשרי-חשון תשנה עמ' 28-31  
3843.שישא, אברהם ספיחי שמיטה (עיונים ותעודות בעניני שמיטה) המעין כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 44-28  
3844.שניאורסון, מנחם מנדל עניני הקהל המאור שנה מז חוב' ו מנחם אב-אלול תשנד עמ' 3-9  
3845.שרמן, אברהם איסור מכירת ציוד חקלאי לחשודים על השביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קכא-קל   

ו. סדרי חברה ושלטון > מלך

 מחברכותרתספרביקורת
3846.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
3847.אורבך, אפרים אלימלך מלך ונביא בעיני חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערך 3828] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 362-349  
3848.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
3849.אטינגר, שמואל קווים לתולדות המתח בין כהונה ומלוכה בהיסטוריה היהודית כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 20-9  
3850.אטלס, שמואל המלך לא דן ולא דנין אותו [אוצר המשפט חלק א ערכים 7434 ,5940 ,3829] נתיבים במשפט העברי, ניו יורק תשלח עמ' 205-156  
3851.אלברג, שמחה בדין מלך הפרדס שנה נב חוב' ט סיון תשלח עמ' 8-6  
3852.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
3853.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
3854.אפשטין, יעקב מורד במלכות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 69-90  
3855.באומגרטן, אלברט כשרותם של הורדוס ובני ביתו כמלכי ישראל יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 31-37  
3856.בוך, יהושע צבי מאיר בגדרי מלך שמחל על כבודו ומצות יבום אצל מלך והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקמב-תקמז  
3857.ביק, שמחה בענין ירושת רבנות קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' טו-טז  
3858.בלומנפלד, מאיר מלכי בית דוד דינם כחכמים אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 32-31  
3859.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
3860.בן-חיים, רפאל מהות הסירוב להמלכת מלך בישראל בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ג-ד תשנב עמ' 50-59  
3861.בקשי-דורון, אליהו בדין מלך שמחל על כבודו במקום מצוה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רד-רו  
3862.ברח"ד, אליעזר פרשת המלך ואחדות ישראל שמעתין שנה כב גל' 81-80 טבת-אדר תשמה עמ' 86-83  
3863.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
3864.ג'קטר, חיים תפקידו של מלך בית יצחק כרך כא תשמט עמ' 142-150  
3865.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
3866.גוטל, נריה סמכויות מנהיגי ישראל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 91-120  
3867.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
3868.גולדויכט, מאיר בענין מלך דן ודנין אותו פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 40-39  
3869.גולדשטיין, יוסף שלמה מלך שמחל על כבודו קול התורה גל' נה תשרי תשסד עמ' קכב-קכו  
3870.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
3871.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
3872.גרליצקי, יוסף שמואל מלכות בית דוד לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנ-קנה  
3873.גרמן, גרשון מלך ישראל: שימתו וסמכויותיו השלטוניות עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 441 עמ'  
3874.גרמן, גרשון מלך ישראל (ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה) בני ברק תשסג 847 עמ' [בקורת: רובינשטין, אליקים. מלכות ישראל לעומת דינא דמלכותא. מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 489-504]  
3875.גרמן, גרשון דין מלך ישראל כמסד לעיון בבעיית מעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב תשנז 897 עמ'  
3876.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' צב-קב; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' צב-קב  
3877.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד [אוצר המשפט חלק א ערך 6997 ,3848] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קסח-קע  
3878.גרשוני, יהודה הרוגי מלכות ממונם למלך [אוצר המשפט חלק א ערך 7496 ,3849] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קעא-קעד  
3879.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2349, 2444, 4373] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכז-קלט  
3880.גרשוני, יהודה שיטת הרמב"ם במשפט המלוכה  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכז-תכח  
3881.דזילובסקי, אברהם מרדכי בענין אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קמט-קנז  
3882.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
3883.הנשקה, דוד פרשת המלך כיצד? - לדרכי עריכת המשנה סידרא טז תשס עמ' 5-16  
3884.הרץ, שמואל 'מקרב אחיך תשים עליך מלך' סיני כרך צט תשמו עמ' קלט-קמג  
3885.ויינפלד, משה 'מגילת מקדש או תורה למלך' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214  
3886.ויינפלד, משה המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19  
3887.וייס, שבתי שעפטיל ביאור שיטת הרמב"ם בדין שורפין על המלכים ישורון יג אלול תשסג עמ' תפה-תפח  
3888.וייספיש, אליעזר בדין מלך, נשיא הסנהדרין וגדול שבעם הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 142-135  
3889.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
3890.ורהפטיג, איתמר מלך מול חכמים תחומין טו (תשנה) 143-160  
3891.ורהפטיג, איתמר הקמת המדינה כמצוה תחומין יח (תשנח) 421-432  
3892.זולדן, יהודה חסינות משפטית לנבחרי ציבור [מלך] תחומין טו (תשנה) 132-142  
3893.זולדן, יהודה פגיעה במנהיג ציבור תחומין יט (תשנט) 28-39  
3894.זולדן, יהודה מיהו מנהיג הראוי לברך עליו? תחומין כב (תשסב) 33-39  
3895.זולדן, יהודה בחירת מנהיג ציבור ומעמדו תחומין יח (תשנח) 433-447  
3896.זולדן, יהודה ראיית פני מנהיג וברכתו תחומין כ (תשס) 119-130  
3897.זק"ש, מרדכי יהודה ליב בירור הלכה בדין מלך וארץ ישראל מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שנא-שנד  
3898.טבק, אריאל זכות המלך- זכות אישית או לאומית קטורת הלבונה תשנט עמ' 209-200  
3899.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה. ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
3900.טרגין, משה בעניין מלכות בישראל עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 209-232  
3901.טריפון, דליה קטע ממשנה כעדות למעמדו של המלך אגריפס השני קתדרה חוב' 53 תשרי תשן עמ' 27-48   
3902.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
3903.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
3904.כהן לוין, פנחס מצוות מינוי מלך המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 114-122  
3905.כהן, שאר ישוב מנהיגות מדינית ורוחנית בישראל קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 345-352  
3906.כץ, יוסף שיעור משיחת מלכים וכהנים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפד-קפה  
3907.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
3908.מגנצא, צבי שלטון מלך בישראל; לא ירבה לו סוסים; כבוש מלך ישראל; חלק המלך; בחירת מלך בישראל; מנוי מלך בישראל; מינוי מלך ובנין בית הבחירה; משיחת המלך מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' רנב-רפט, שס-שצז (שלטון מלך בישראל. אור המזרח כרך כה תשלו עמ' 39-31)  
3909.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
3910.מנדלס, דורון 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245  
3911.מנדלקורן, נורית בין שופט למלך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 17-42  
3912.סאכאטשעווסקי, משה נחום בענין ספר תורה של מלך כרם שלמה גל' קע כסלו-טבת תשנה עמ' מז-נ  
3913.סנדר, יצחק דין מלך ישראל בחוץ לארץ אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 30-22  
3914.סנדר, יצחק מלכות בית ישראל המעין כרך כג גל' ד תמוז תשמג עמ' 46-36  
3915.ספייזר, א"א משפט המלך ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153  
3916.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
3917.פדרבוש, שמעון משפט המלוכה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3896] מהד' ב ירושלים תשלב. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 332 
3918.פוליקמן, שמשון בדיני מלכות מוריה שנה טז גל' ה-ו תמוז תשמח עמ' עח-פז  
3919.פולק, פרנק מלך, מלוכה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474  
3920.פז, רות בחירתו של שאול והתאמתו למלכות מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 35-43  
3921.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
3922.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
3923.קוטלר, יוסף חיים שניאור בענין מלכות בית דוד הפרדס שנה נו חוב' ו אדר תשמב עמ' 10-6  
3924.קולא, עמוס האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61  
3925.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם" מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
3926.קלר, שמואל ישעיהו בדין מלך ומלחמה במחיית עמלק מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעח-רפו  
3927.קמנצקי, יעקב בענין שופטים ומלכים בישראל ישורון יב ניסן תשסג עמ' שנט-שסג  
3928.קריגר, בן-ציון כבודו של השלטון בישראל תחומין כ (תשס) 109-118  
3929.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
3930.רוזנברג, שמעון גרשון 'כיבוש המלך וסוריה' כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 66-61  
3931.רוזנטל, מיכאל בעניין מלך בשבועת העדות זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קסא- קסו  
3932.רוזנפלד, יקותיאל חיוב המלך בכבוד מלכות מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' קכט-קל  
3933.רלב"ג, משה מלך לא דן ולא דנים אותו ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 146-154  
3934.רקובר, נחום 'דינא דמלכותא דינא' וגדריו [אוצר המשפט חלק א ערך 5760] הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 89-75. לנדמן, מיכאל אריה: עיונים ב'דינא דמלכותא דינא'. סיני כרך עו תשלה עמ' צא-צו; בין משפט המלך לדינא דמלכותא. בצרון כרך סו תשלה עמ' 33-29 
3935.שביב, יהודה מצות מקדש בהלכות הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 496-488. ורהפטיג, איתמר: מקדש ומלך. שם עמ' 500-497 
3936.שביב, יהודה למי משפט המלוכה ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 147-154  
3937.שביב, יהודה סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות [סמכות המלך כנגד מצווה] תחומין טו (תשנה) 118-131  
3938.שטיינר, חיים ישראל מלכות החשמונאים לאור תפיסת רבנו במשפט כהן סימן קמ"ד וההשלכה לימינו ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 155-182  
3939.שילת, יצחק אתחלתא דמלכות - מושג הלכתי? צהר א סתיו תשס עמ' 25-30  
3940.שמעוני, יהונתן בגדרי מלך במלחמת עמלק קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' קצב קצז  
3941.שפירא, אברהם אלקנה מינוי מלך כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תפט-תקג  
3942.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  

ו. סדרי חברה ושלטון > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
3943.אביטן, יוסף השלכותיו של גט לחומרא אבני משפט ו תשסו עמ' 47-64  
3944.אבינר, שלמה חיים הכהן איש הדעת הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 34-13  
3945.אונגר , זאב האם מותר לכהן להיטמא למת כדי להציל אבר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קיז- קיח  
3946.אטינגר, שמואל קווים לתולדות המתח בין כהונה ומלוכה בהיסטוריה היהודית כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 20-9  
3947.איטח, יהודה בדין שבויה לכהן מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קמז-קנה  
3948.איטח, יהודה בדין שבויה לכהן בני שלמה תשנח עמ' י-כא  
3949.אינפלד, נתן כהן שאינו מודה בעבודה וכופר אם פסול לעבודה שמוש חכמים תשסא עמ' יט-כג  
3950.אלבום, יוסף הצורך בייחוס כהונה לחידוש העבודה תחומין ט תשמח עמ' 460-449  
3951.אלברג, שמחה דין ירושה מחיים במלכות ובכהונה הפרדס שנה נו חוב' ו אדר תשמב עמ' 14-11; חוב' ט סיון תשמב עמ' 23-21  
3952.אלדד, גד החללות כתופעה וכאיסור חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 149-163  
3953.אנציקלופדיה תלמודית חלוצה לכהן כרך טו עמ' שעד-שפה  
3954.אנציקלופדיה תלמודית חלל כרך טז עמ' ב-מג  
3955.אפשטיין, יעקב יציאת כהן לחוץ לארץ בימינו תחומין ה תשמד עמ' 193-187  
3956.אפשטין, יעקב טיסת כהנים מעל בית קברות תחומין כב (תשסב) 495-503  
3957.אפשטין, יעקב יציאת כהן לחוץ לארץ בימינו חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 61-68  
3958.אפשטין, יעקב כתב יוחסין ומעלתו בימינו חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 347-351  
3959.ארליך, מיכאל טומאת כהן לאשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ריח-רכ  
3960.בורודיאנסקי, אפרים בדין חייבי לאוין דכהונה וקהל מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קלב-קלה  
3961.בירן, שמעון פנויה החשודה בבעילת פסול - האם כשרה לכהונה? שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 91-73  
3962.בלומנפלד, מאיר רציעת עבד עברי כהן וחלל שעבודתו כשרה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
3963.בלייך, יהודה דוד כהנים כתלמידים בבתי-ספר לרפואה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' פד-צד; לימודי תלמידים כהנים בבתי ספר לרפואה. הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קצט-רי  
3964.בלייך, יהודה דוד סידור חופה לכהן וספק גרושה כדי למעט באיסורין תחומין ט תשמח עמ' 49-41  
3965.בלייך, יהודה דוד בענין נשואי כהן ואשה שקבלה גט מחומרא הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 14-12; חוב' ג כסלו תשמח עמ' 21-19  
3966.בן-יעקב, צבי יהודה מעמדה של בת לאב נכרי ואם יהודיה (האם יכולה להנשא לכהן) סיני כרך קיז תשנו עמ' כט-מ  
3967.בן-יעקב, צבי יהודה בענין חזקת כהונה ובדין גיורת לכהן סיני כרך קכ תשנז עמ' פו-צד  
3968.בן-ציון, שמעון דברי כהן משוח מלחמה אל צבאות ישראל ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 91-79  
3969.בקשי-דורון, אליהו חזקת כהונה אצל יוצאי פרס אור תורה שנה לג תשסא עמ' תנד-תנח  
3970.בר-אילן, מאיר הפולמוס בין חכמים לכהנים בשלהי ימי בית שני חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 302 עמ'  
3971.בר-דע, יצחק כהונת יצחק (דיני הכהן והלוי בזמן הזה) רמת גן תשנז 147 עמ'  
3972.בר-דע, יצחק כהונת יצחק (דיני הכהן והלוי בזמן הזה) רמת גן תשנז 147 עמ'  
3973.ברס, מרדכי בעניין כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שכד- שכו  
3974.ברקוביץ, מאיר משפחת אם אבני משפט ז תשסז עמ' 53-64  
3975.גודמן, אהרן בענין קדושת כהונה קול התורה גל' לג תשרי תשנג עמ' נז-סב  
3976.גוטפרב, אשר דב בענין אי יש נחלה ללוים לעת"ל אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קעו-קעז  
3977.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
3978.גולדברג, זלמן נחמיה הקרבנת קורבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים מעלין בקודש ה אב תשסג עמ' 49-64  
3979.גולדברג, זלמן נחמיה כהן ואביו מי קודם תחומין כא (תשסא) 372-373  
3980.גולדברג, משה צבי משוח מלחמה בבית שני הפרדס שנה נא חוב' ט סיון תשלז עמ' 21-19  
3981.גולדברג, משה צבי בענין משוח מלחמה הפרדס שנה נח חוב' ג כסלו תשמד עמ' 19-17  
3982.גורן, שלמה האם מותר לסטודנטים כהנים ללמוד אנטומיה? יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' כט-מד; כהנים בלימוד הרפואה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תצו-תקיא  
3983.גורן, שלמה האם מותר לכהן ללמוד רפואה? אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 65-84  
3984.גילת, יצחק ד' חלוצה - דרבנן היא? עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 142-135  
3985.גלינסקי, אליעזר גדרי איסור "ולא יחלל את זרעו" חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 139-148  
3986.גליקמן, יצחק רופא כהן המבצע הפלות נעם ספר כ תשלח עמ' קעא-קפו  
3987.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
3988.דויטש, חיים צבי בענין כהן שנולד עם אצבע יתירה מבקשי תורה גל' ל ניסן תשנא עמ' רעד-רעח  
3989.דניאלס, שמואל נאמנות טענותיו של גר ודין פגימה מגל יג תשסב עמ' 125-139  
3990.הכהן, יוסף שימוש כהן בכהן חבירו ורב בכהן תלמידו אור תורה שנה כז תשנה עמ' תרמא-תרמב  
3991.הלברשטט, מתתיהו; גולדמינץ, אברהם יעקב טיסת כהנים מעל בית קברות תחומין כב (תשסב) 504-510  
3992.הלוי, חיים דוד בענין כניסת כהנים לקברות הצדיקים אור תורה שנה כו תשנד עמ' תח-תתיג  
3993.הלפרין, לוי יצחק לימוד רפואה לכהנים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' קז-קכג  
3994.העלער, מאיר בענין כה"ג מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קמה-קמו  
3995.הרשלר, משה בת מאם יהודיה ואביה גוי, לכהן הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שמז-שמט  
3996.ואזנר, שמואל הלוי האם מותר לכהן לבקר בבית חולים תחומין יט (תשנט) 323-326  
3997.וואלעס, דוד הנהגת כבוד בלויים אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' רמט-רנה  
3998.ווזנר, יוחנן בענין נשואי בת כהן לישראל ובת ישראל לכהן זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' טו-יח  
3999.וייס, יהונתן בנימין העסקת כהן בבי"ח בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קלט-קמח  
4000.ויל, דניאל מאיר ה"מתיבתא ללויים" וניגוני המקדש תחומין יז (תשנז) 461-472  
4001.וינוגרד, שמעון פסולי קהל ופסולי כהונה הפרדס שנה מז חוב' ט סיון תשלג עמ' 17-15; אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 37-30  
4002.ויס, אשר זליג כבוד הכהונה וקדושתה מח עמ' שי-שיד  
4003.ויס, אשר זליג מתנות כהונה ולויה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לז עמ' רמא-רמו  
4004.ויס, אשר זליג כהן שנמצא חלל מנחת אשר, דברים, תשסז סי' סז-סח עמ' תנא-תסב  
4005.ז'ולטי, בצלאל בדיני כהן גדול מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' מג-נ  
4006.זולטי, יעקב בצלאל בענין אלמנה מן הנישואין לכהן גדול מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' צה-ק  
4007.זוסמן, יוסף קדושת ישראל, הכהונה ובית המקדש הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 12-1  
4008.זילברג, משה יש לחייב כהן לזון את אשתו ה'גרושה' באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 234-231  
4009.זכריה, ראובן בדין משוח מלחמה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 85-82  
4010.זנגר, יום טוב יציאת כהן מא"י בזמן הזה קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רמג-רמז  
4011.טובול, יחיא כהן שחי עם בת נוכרי שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' מט-סה  
4012.יונה, ישראל מאיר בדין ספק גיורת לכהן בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' נב-נו   
4013.יוסף, עובדיה בדין בתו של גוי מישראלית להנשא לכהן חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' ה-ח  
4014.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
4015.כהן, בנימין נ' בענין יחוסי כהונה צהר הבית. בית חלקיה תשמט עמ' צז -קיא  
4016.כהן, גיל בענין השתמשות בכהן בזה"ז אור תורה שנה לב תשס עמ' תט-תיג  
4017.כהן, חנוך הניך כה תברכו את בני ישראל - מצוות עשה מן התורה שנה בשנה תשן עמ' 223-230  
4018.כהן, יוסף שלמה בדין השתלת איברים לכהן עטרת שלמה י תשסה עמ' שיב-שכב  
4019.כהן-דורס, שלמה כהנים מחוץ לתחום עולי בבל תחומין יח (תשנח) 468-473  
4020.כהן-דורס, שלמה כניסת כהנים לבתי-חולים תחומין יט (תשנט) 327-334  
4021.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
4022.כץ, אריה אסור שבויה לכהן - גזרה או ספק? חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 164-180  
4023.כץ, יוסף שיעור משיחת מלכים וכהנים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפד-קפה  
4024.כץ, רון ריח הגט הפוסל לכהונה מעליות טז תשנה עמ' 140-150  
4025.לבנון (וייספיש), יצחק גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה אם מותרת להנשא לכהן האשל חוב' 9 פסח תשלד עמ' 38 ,15-13; חוב' 10 ערה"ש תשלה עמ' 31  
4026.לבנון, דוד בדין מעוברת שהתגיירה ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 45-49  
4027.לויטס, חיים מנחם פסק דין בענין כהן וגיורת דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסב-קסג  
4028.לוריא, בן-ציון ערי הכהנים בימי בית שני HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 44 1973 חלק עברי עמ' א-יח  
4029.ליפשיץ, גימפל בענין חינוך כהן גדול קול התורה גל' כו תשרי תשנ עמ' מד-מט  
4030.למברגר, משה נתן נטע בדיקת מת על ידי רופא כהן למניעת ניתוחו בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מא-מד  
4031.לנדסברג, נח נישואי גיורת למי ששמו 'כהן' תחומין יט (תשנט) 144-147  
4032.מגנצא, צבי משיחת הכהן הגדול מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שצח-תד  
4033.מור, מנחם הכוהנים הגדולים ביהודה בתקופה הפרסית בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 67-57  
4034.מורגנשטרן, אריה מעמדם החברתי של הכהנים בימי הביניים אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 136-127  
4035.מזרחי, מרדכי אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה נשואה לו ב"פיקציה" האם כשרה היא לכהן בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 61-63  
4036.משאש, שלום נשאת ונתגרשה ע"י הריפורמים, אם מותרת לכהן שאלה להלכה ולמעשה אור תורה שנה כז תשנה עמ' תתיט-תתכה  
4037.נבנצל, אביגדור בני לוי הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 59-52  
4038.סגל, יהודה זרחיה נשיאת כפיים לכהן שהרג נפש צמח יהודה ג, אשדוד תשסא עמ' קמג-קמה  
4039.סגל, יהודה זרחיה בדין כהן שנושא אשה בעבירה צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' מב-מח  
4040.סגל, שפטיה בענין טומאת כהן לקרוביו שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קנט-קסג  
4041.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
4042.סולובייצ'יק, יוסף דוב מנוי כהן לדבר אל העם במלחמת מצוה ובמלחמת רשות הפרדס שנה נ חוב' ה שבט תשלו עמ' 18-15  
4043.סלושץ, צבי א' האב נקנס בעוון הבת מגל יג תשסב עמ' 99-105  
4044.עמנואל, יונה כהן גדול צדוקי או רשע בעבודת יום הכפורים המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 38-27  
4045.פיקסלר, דרור קבר אינו מטמא באהל - פתרון לבעית טומאת כהנים תחומין כ (תשס) 376-391  
4046.פלדמן, דניאל צבי בדין מכרי כהונה קול צבי ב תשס עמ' 291-305  
4047.פנוש, אלחנן 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58  
4048.פריד, יוחנן הלויים במשנת הרמב"ם הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 66-60  
4049.קבלן, חנן יהודיה שאביה גוי אם כשרה לכהונה אור תורה שנה כט תשנז עמ' קצא-רב  
4050.קוטלר, יוסף חיים שניאור בענין אם שבט לוי נוטל חלק בביזה הפרדס שנה נו חוב' ט סיון תשמב עמ' 11-8  
4051.קוק, אברהם יצחק מכתב תשובה להערות ב'אגרות הראי"ה' שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' יא-טו  
4052.קורצטג, משה האם יכול כהן לשאת בתם של נכרי ויהודיה תחומין טו (תשנה) 292-296  
4053.קימלמן, ראובן האוליגארכיה הכוהנית ותלמידי החכמים בתקופת התלמוד ציון שנה מח תשמג עמ' 147-135  
4054.קמינצקי, יעקב בענין כהן משוח וכהן עובד שערי בינה א תשמח עמ' סב-סד  
4055.קראוס, שרגא מות הכהן הגדול מעליות יז תשנו עמ' 82-90  
4056.רבינוביץ, אברהם צבי מעמד הלויים בעבר בהווה ובעתיד תחומין ה תשמד עמ' 507-496  
4057.רווח, שניאור זלמן חיוב נתינת מעשר ראשון ללוי בזה"ז תנובות שדה גל' 11 ניסן-אייר תשנז עמ' 9-13  
4058.רוזמרין, משה בענין איסור נחלת לויים בארץ הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 24  
4059.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
4060.רוטנברג, מרדכי כהן המחלל שבת אם ישא את כפיו מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' לה-מב  
4061.רייזמן, צבי האם כהן משובט רשאי לעלות לדוכן אסותא א ירושלים תשסו עמ' רפה-שיא  
4062.רייכמן, אליהו דוד בענין איסור יציאת כהן לארץ העמים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' עג-עז  
4063.רפלד, מאיר שורו של כהן גדול בכמה? ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 87-85  
4064.רקובר, נחום מעמדו של כהן שחטא ושב סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקכ-תקכט  
4065.שוורץ, דן מעמדו של כהן מומר שחזר בתשובה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 227-235  
4066.שטיינפלד, צבי אריה למשמעות של 'מרובה בגדים' סיני כרך צא תשמב עמ' כג-מג  
4067.שטיינפלד, צבי אריה לדינם של מרובה בגדים משמש ומרובה בגדים שעבר סיני כרך צג תשמג עמ' מג-נא  
4068.שטיינפלד, צבי אריה משיח, מרובה בגדים, כהן משמש וכהן שעבר תרביץ שנה נב תשמג עמ' 434-411  
4069.שטיינפלד, צבי אריה הוראת הכהן המשיח סיני כרך צה תשמד עמ' קלה-קנו  
4070.שטרן, שלמה כהן ולימוד רפואה ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ' 51-53  
4071.שלזינגר, אליהו  אשת כהן מעוברת היכן תלד בית הלל גל' כז טבת תשסז עמ' מו-מח  
4072.שפירא, יעקב אשת כהן שנאנסה ושמירת הזוגיות - הלכה וקולנוע משפחה במשפט כר' א אב תשסז עמ' 303-331  
4073.שפרבר, דוד בדין משפחה שבידם צוואה שלא להשתדך עם כהנים חיי אפרים א ירושלים תשסא עמ' נח-סב  
4074.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דכהני שלוחי דידן או דשמיא ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תנ-תנה  
4075.שראל, חיים צבי בא וראה כמה גדול כחן של כהנים...  תחומין כא (תשסא) 533-554  
4076.שרביט, ברוך הכהן בכת מדבר יהודה בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 320-313  
4077.שרמן, אברהם חזקת כהנים בזמן הזה מורשה יא תשלז עמ' 96-93   
4078.תבורי, בנימין כהנים בני אהרן עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 289-297  

ו. סדרי חברה ושלטון > כנסת הגדולה

 מחברכותרתספרביקורת
4079.בן נון, יואל אנשי כנסת הגדולה הם חותמי האמנה במעמד עזרא ונחמיה משלב גל' לו חורף תשסא עמ' 5-20  
4080.מנטל, חיים דוב אנשי כנסת הגדולה ת"א 1983 415 עמ'  
4081.שציפנסקי, ישראל תקנות אנשי כנסת הגדולה אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 137-98   

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > כללי. סמכויות

 מחברכותרתספרביקורת
4082.אבינר, שלמה חיים הרב והסנהדרין בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 9-8  
4083.אושפיזאי, מנחם יהודה הסנהדרין בישראל ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 202-196  
4084.ביכלר, אברהם הסנהדרין; הסנהדרין בירושלים ובית הדין הגדול שבלשכת הגזית ירושלים תשלה 211 עמ'  
4085.גרשוני, יהודה הערות בענין בית דין הגדול אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 44-40  
4086.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' צב-קב; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' צב-קב  
4087.גרשוני, יהודה סמכות סנהדרין גדולה וקטנה [אוצר המשפט חלק א ערך 3999] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קג-קיא  
4088.גרשוני, יהודה שני סוגים בסנהדרין של שבעים ואחד קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קכב-קכג  
4089.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2349, 2444, 4373] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכז-קלט  
4090.דיכובסקי, שלמה בית הדין הגדול בירושלים תורה שבעל פה לח: עמ' ע'-פח, תשנו  
4091.הורביץ, אליהו הראוי להוראה בסנהדרין שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 437-410  
4092.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
4093.ורהפטיג, איתמר מלך מול חכמים תחומין טו (תשנה) 143-160  
4094.זוין, שלמה יוסף סנהדרין וירושלים [אוצר המשפט חלק א ערכים 5560 ,4161] ירושלים; עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 55-47  
4095.מנטל, חיים דוב; תא-שמע, ישראל סנהדרין האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 156-153  
4096.סנדר, יצחק בי"ד הגדול ובי"ד של שבעים ואחד אור המזרח כרך כה תשלו עמ' 48-39  
4097.פינקלשטיין, אליעזר אריה ברייתא חמורה המפיצה אור על תולדות הסנהדרין PROCEEDINGS, AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 109-98  
4098.שטינברגר, ישעיהו א' סנהדרין בלשכת הגזית תורה שבעל פה לח: עמ' קיח-קכג, תשנו  
4099.שיין, יחזקאל סנהדרין מחשבת חוב' כד תשרי-חשון תשלה עמ' 18-17   

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > סמיכה. חידוש הסנהדרין

 מחברכותרתספרביקורת
4100.אריאל, יעקב סמכותה של א"י בקדוש החודש ובסמיכת זקנים שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 375-363  
4101.בלידשטיין, יעקב הצעת הרמב"ם לחידוש הסמיכה: הלכה, אידיאולוגיה, פרשנות דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 241-252  
4102.גולדשטיין, נפתלי 'סמיכה על תנאי' ו'סמיכה לימים' בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 143-136  
4103.האנציקלופדיה העברית סמיכה כרך כו עמ' 123  
4104.טלושקין, יוסף המחלוקת סביב כינונה מחדש של הסמיכה בצפת בא"י של המאה השש-עשרה מסד, ניו-יורק תשלט עמ' 248-236  
4105.כץ, יעקב מחלוקת הסמיכה בין רבי יעקב בירב והרלב"ח [אוצר המשפט חלק א ערך 4065] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 236-213  
4106.ממן, יובל על הסמיכה ומהותה בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 62-70  
4107.נאור, בצלאל על שיטות בחידוש הסנהדרין ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 113-112  
4108.נשר, בן ציון חידוש הסמיכה בזמן הזה תורה שבעל פה מה תשסו עמ' קעו-קפג  
4109.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
4110.צוריאל, משה סנהדרין עכשיו תחומין יח (תשנח) 448-462  
4111.רפאל, שילה הסמיכה בהלכה תורה שבעל פה כ תשלט עמ' עג-עח  
4112.שוחטמן, אליאב והדבר מצריך הכרע - לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 217-243  
4113.שכטר, צבי קונטרס הסמיכה אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 214-198  
4114.שכטר, צבי קונטרס הסמיכה ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רכה-רלו  
4115.שציפנסקי, ישראל הסומך בסמיכת זקנים אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 223-214  
4116.שציפנסקי, ישראל בעניין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) אור המזרח שנה מד תשנו עמ' 54-95  
4117.שרגאי, שלמה זלמן יחסו של הגריא"ה הרצוג זצ"ל לחידוש הסנהדרין בימינו סיני כרך עג תשלג עמ' פח-צד [אוצר המשפט חלק א ערך 4096]. תמר, דוד: הריא"ה הרצוג זצ"ל ושאלת חידוש הסמיכה. סיני כרך עד תשלד עמ' קפו  

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > נשיא הסנהדרין. אב-בית-דין. מופלא

 מחברכותרתספרביקורת
4118.אברמסון, שרגא 'בית דין', 'אב בית דין' ופירוש משנה בעבודה זרה סיני כרך פ תשלז עמ' א-ט  
4119.בלידשטיין, יעקב לאופיה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
4120.בלידשטין, יעקב אופייה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
4121.וייספיש, אליעזר בדין מלך, נשיא הסנהדרין וגדול שבעם הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 142-135  
4122.זולדן, יהודה נשיא בעמך - בעושה מעשה עמך צהר ג קיץ תשס עמ' 65-78  
4123.זולדן, יהודה ראש גלות מזכרים, נשיא מנקבות שמעתין גל' 135 תשנט עמ' 65-75  
4124.חבס (פרדקין), אפרת ה'זוגות' האחרונים מלאת ספר א תשמג עמ' 128-121  
4125.כהן, יחזקאל האם ומתי עברה הנשיאות לטבריה ציון שנה לט תשלד עמ' 122-114  
4126.פינקלשטיין, אליעזר אריה עוד על מופלא שבבית דין עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 79-75 [הוספה למאמרו: 46-47 PROCEEDINGS, AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH )1979-80(, חלק ב עמ' צז-קיט]  
4127.פרלמן, חיים זונדל מינוי נשיא ראש ב"ד ואב ב"ד קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' רנד-רנז  
4128.רוזנפלד, בן-ציון משבר הנשיאות בארץ ישראל במאה הד' לספירה ציון שנה נג תשמח עמ' 257-239  
4129.רקובר, נחום עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 180 האזינו תשסד 4 עמ'  
4130.שטיינפלד, צבי אריה מופלא של בית דין סיני כרך פב תשלח עמ' כד-מ   

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > הוראת בית דין הגדול

 מחברכותרתספרביקורת
4131.גרשוני, יהודה בית הדין הגדול בירושלים וביבנה [אוצר המשפט חלק א ערך 3998] שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' נז-סו; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קיב-קכא  
4132.וייספיש, אליעזר בעניני הוראת בית דין הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 114-110  
4133.לויטס, חיים מנחם תלמוד תורה ומעשה בתקופת התנאים והאמוראים שנה בשנה תשמז עמ' 258-251  
4134.מכון נר מצוה המצוה המבוארת על יסוד ספר המצוות לרמב"ם, עם מבואות, ביאורים וטעמי המצוה חוב' ג: מצות עשה לשמוע לבית הדין הגדול, ירושלים תשלד נח עמ'  
4135.נבנצל, אביגדור הוראת בית דין תורה שבעל פה כ תשלט עמ' צ-צג  
4136.פלק, זאב מיהו רב ומי בא במקום בית הדין הגדול שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 5-2  
4137.קוק, אברהם יצחק חובת השמיעה לבית דין הגדול שבירושלים ניצני ארץ חוב' ג תשרי תשמו עמ' 20-17   

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > זקן ממרא

 מחברכותרתספרביקורת
4138.אדרעי, אריה הוראה או טעות: על חובת הציות במחשבת ההלכה עיוני משפט כר' כד חוב' 2 תשסא עמ' 463-517  
4139.בן-ארצי, חגי היחיד מול הממסד בחברה הלכתית סיני כרך צד תשמד עמ' עט-צד  
4140.ברזון, עזריה גדרי החיוב של זקן ממרא אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 25-22  
4141.דיסקין, שמעון משה הכרזה בזקן ממרא מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' צה-צז  
4142.ויין, דוב ברל בענין זקן ממרא חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 76-62  
4143.סתהון, דוד בענין זקו ממרא שיטת תוס', רמב"ם ורמב"ן מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' קסב-קסו  
4144.פולין, משה צבי כיצד מכריזין על זקן ממרא הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 61-63  
4145.רזין, משה בגדרי החיובים של זקן ממרא מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' לח-מ  
4146.שטיינפלד, צבי אריה לבירורה של משנה במסכת הוריות בר-אילן יג תשלו עמ' 106-84   

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
4147.אופנהיימר, אהרן תולדות הסנהדרין בגליל ארצות הגליל, חלק א, חיפה 1983 עמ' 269-257  
4148.אורבך, אפרים אלימלך בתי דין של עשרים ושלושה ודיני מיתות בית-דין [אוצר המשפט חלק א ערכים 6639 ,4151] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 305-294  
4149.בן-שמעון, שלמה חובת השאלה בסנהדרין במלחמת הרשות המאסף שנה א תשלט עמ' 191-188  
4150.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה סנהדראות לשבטים ניצני ארץ חוב' ג תשרי תשמו עמ' 66-62  
4151.נאמן, יהודה לשאלת זמן המעבר של הסנהדרין מיהודה לגליל קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 199-207  
4152.סנדר, יצחק סדר ישיבת החכמים בסנהדרין אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 233-224  
4153.פריד, יוחנן 'סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 240-237  
4154.רבינוביץ, נתן דוד ישיבת סנהדרין בחצי גורן עגולה המאסף שנה ד תשמב עמ' 298-285   

ו. סדרי חברה ושלטון > ראשות הגולה

 מחברכותרתספרביקורת
4155.אפנשטיין, שמעון זיקת הגומלין בין ראשות הגולה ובין גאונות וסדר הלימוד של המתיבתאות עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 23-14  
4156.בשן, אליעזר מבחר ביבליוגרפי על ראשות הגולה, הנשיאות והנגידות במזרח מפתחות, סדרת עזרי מחקר ב, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 173 עמ'  
4157.גרוסמן, אברהם ראשות הגולה בבבל בתקופת הגאונים ירושלים תשמד 144 עמ'   
4158.גרשוני, יהודה הסמכות של ראש גלותא [אוצר המשפט חלק א ערך 4180] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קנח-קסג  
4159.הורביץ, דוד בענין יחוסו ומינויו של ריש גלותא אור המזרח כרך מח תשסג עמ' 64-76  
4160.זולדן, יהודה ראש גלות מזכרים, נשיא מנקבות שמעתין גל' 135 תשנט עמ' 65-75  

ו. סדרי חברה ושלטון > עיר - ארגון והנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
4161.אורנים, המרכז לפיתוח לימודי יהדות הקהילה היהודית בימי המשנה והתלמוד: ספר עזר למורה אורנים תשלט 155 עמ'  
4162.אנציקלופדיה תלמודית טובי העיר (שבעה טובי העיר) כרך יט עמ' עא-צט  
4163.בר-אילן, נפתלי החלטות קהל בעיר ובקבוץ תחומין יא (תשן) 73-80  
4164.דה-הרטוך, אמנון קופה של צדקה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 64 תצוה תשסב 4 עמ'  
4165.הכהן, אביעד חסד של אמת - "חברא קדישא" ותקנת הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 50 חיי שרה תשסב 4 עמ'  
4166.ווזנר, שמואל קונטרס חיובי שכנים ותקנת הקהילות בני ברק תשנו צה עמ'  
4167.ישראלי, שאול נכרי חבר כנסת וחבר עיריה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' עב-עט  
4168.כהן, יחזקאל החברה והקהילה פרקים בתולדות תקופת התנאים, ירושלים תשלח; עמ' 141-81  
4169.מזוז, מאיר מכירת ביהכ"נ וקרקע בית העלמין אור תורה שנה כז תשנה עמ' פג-פז. עבאדי, מרדכי: עוד הערה בענין מכירת בית הכנסת למימון העלאת עצמות נפטרים מחו"ל לא"י, שם עמ' רצ  
4170.ספראי, זאב התפקידים הקהילתיים של בית הכנסת בא"י בתקופת המשנה והתלמוד ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 248-230  
4171.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 4194 ,1575] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 28-19  
4172.ספראי, שמואל בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, פרקים בתולדות החברה היהודית ירושלים תשמג 207 עמ'. עמ' 36-11: ההנהגה היהודית העצמאית  
4173.פנטון, כרמית ושאבתם מים בששון או ברשיון פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 193 בשלח תשסה 4 עמ'  
4174.קפלן, צבי עיר, בחז"ל האנציקלופדיה העברית כרך כז עמ' 208-206  
4175.שביב, יהודה מסים במועצות מקומיות תחומין ו תשמה עמ' 291-270  
4176.שטרן, מ' הקהילה היהודית ומוסדותיה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי-רומי, ירושלים תשמג עמ' 339-333 ,187-161  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל

 מחברכותרתספרביקורת
4177.רבני מרוקו בדין תקנת חזקת יישוב בשדות וכרמים מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' קנא-קפה  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4178.אלון, מנחם על סמכות ועוצמה בקהילה היהודית חדשות אוניברסיטת בר-אילן אב תשלה עמ' 6-3; תשרי תשלו עמ' 11-8 מרחשון תשלו עמ' 6-4  
4179.אלון, מנחם עצמאות יהודית בדברי ימי ישראל סקירה חדשית 4 אפריל 1976 עמ' 27-15  
4180.אנגלמן, אוריה צבי עם ישראל, ארגון קהילתי האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 997-992  
4181.אשל, עדינה השו"ת כמקור להכרת אורח החיים בקהילות ישראל באירופה במאות הט"ז-הי"ט הרבעון הישראלי למסים שנה 13 תשמג-תשמד עמ' 258-252  
4182.בלידשטיין, יעקב להלכות ציבור של ימי הביניים: מקורות ומושגים דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' קכז-קסד  
4183.בן-ששון, חיים הלל מקומה של הקהילה-עיר בתולדות ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 4192] הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו, עמ' 24-7  
4184.בן-ששון, חיים הלל (עורך) הקהילה היהודית בימי הביניים ירושלים תשלו 199 עמ'  
4185.בן-ששון, מנחם; גרוסמן, אברהם הקהילה היהודית בימי הביניים; ספר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ירושלים תשמח 176 עמ'  
4186.בקשי-דורון, אליהו תקנות נגד מותרות ויוקר השערים תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נ-נז  
4187.בר, יצחק היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הביניים [אוצר המשפט חלק א ערך 4211] הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו, עמ' 65-25; מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל, כרך ב, ירושלים תשמו עמ' 100-60  
4188.בשן, אליעזר מבחר ביבליוגרפי על ראשות הגולה, הנשיאות והנגידות במזרח מפתחות, סדרת עזרי מחקר ב, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 173 עמ'  
4189.בשן, אליעזר תקנות להגבלת מותרות - הרקע החברתי וההלכתי הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 68-41  
4190.גיל, משה הקהילה ובית דינה בתקופת הגאונים קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 255-264  
4191.גלדשטיין-קסטנברג, רות חזקת-היישוב, חרם היישוב והמציאות של ימי הבינים תרביץ שנה מז תשלח עמ' 229-216  
4192.גרוסמן, אברהם יחסם של חכמי אשכנז הראשונים אל שלטון הקהל שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 199-175  
4193.האנציקלופדיה העברית קהלה כרך כט עמ' 193-175  
4194.הנדלסמן, יצחק השקפותיו של ראבי"ה על דרכי הנהגת הקהילות ומקומן בהתפתחות המחשבה הציבורית של חכמי אשכנז בימי הבינים ציון שנה מח תשמג עמ' 54-21  
4195.ויין, אברהם הקהילה, ראשיתה והתפתחותה כמוסד אוטונומי לאומי-ארגוני ירושלים תשלא 16 עמ'  
4196.לוז, אהוד היסודות הרעיוניים של הקהילה היהודית שדמות גל' עו אלול תשם עמ' 90-83  
4197.נחלון, אהרן ארגון הקהל לפי התשב"ץ (תשובות רבינו שמעון בן צמח דוראן) דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 310-301  
4198.נמדר, אהרן פרשנות תקנות הקהל בתשובות הרשד"ם ממזרח וממערב א תשלד עמ' 331-295  
4199.סטאו, קנת הקהילה היהודית בימי-הביניים לא היתה קורפורציה כהונה ומלוכה (תשמז) 141-148  
4200.סימונסון, שלמה הקהילה היהודית במערב במוצאי ימי הביניים (תקנות פרנקפורט 1603; מספר תקנות של מדינת העסן; מפנקס הקהילה בפרנקפורט; מתקנות הקהילה בפרידברג; מתוך פנקס במברג; מתקנות מדינת מעהרין; מתקנות לונדון; סדר הערכה - מנטובה; מתקנות וירונה) חומר לסמינריון (בהכפלה). אוניברסיטת ת"א תשיט 72 עמ'  
4201.קניאל, יהושע רשימת הישובים היהודיים במזרח ובמגרב בימי פריחתה של האימפריה העותמאנית מפתחות, סדרת עזרי מחקר א, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלג 72 עמ'  
4202.קפלן, יחיאל ש' רוב ומיעוט בהכרעות בקהילה היהודית בימי הביניים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 213-283  
4203.קפלן, יחיאל ש'  סמכות ומעמד מנהיגי ציבור בקהלה היהודית בימי הביניים דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' רנה-שיט  
4204.רקובר, נחום הקהילה; ארגון והנהגה, תקנות ופנקסי קהל ביבליוגרפיה לתולדות עם ישראל 4, בהשתתפות עזריאל הילדסהיימר. ירושלים תשלח 8 + 160 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אוסטריה

 מחברכותרתספרביקורת
4205.שפיצר, שלמה יהודי אוסטריה בימי הביניים עד הרפורמציה (1520) א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 391 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4206.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס (ר"ו-ש"ס בערך) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 343 עמ'  
4207.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרינסאנס ירושלים תשלט 327 עמ'. ביקורות: בן-זמרה, אליהו צ': דעות גל' מח תשם עמ' 213-218; אידל, משה: פעמים חוב' 4 חורף תשם עמ' 104-100; ברויאר, מרדכי: קרית ספר נה תשם עמ' 368-363 
4208.בוקסנבוים, יעקב (עורך) פרשיות מהווי יהודי איטליה במאה הט"ז ת"א תשמו 483 עמ'  
4209.בן-זמרה, אליהו צ' הצדקה בראי תקנות הקהל באיטליא בראשית ימי הפוסקים האחרונים ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 207-187  
4210.גרינברג, יוסף זאב שאלות ותשובות 'זקני יהודה' לר' יהודה אריה ממודינה כמקור היסטורי לתולדות יהודי איטליה עבודת גמר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 239 עמ'  
4211.יקל, יורם תחרות ומונופול במשפט העברי (איטליה, במאות ה-18-15) עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א 1976 123 עמ'  
4212.נסים, יצחק תשובת החיד"א על ויכוח שעבר בין קהילות מנטובה ופירארה לקצת יחידים בענין נכסי חוץ ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשלח עמ' 142-129  
4213.ריבלין (ארדוש), ברכה ההתארגנות לעזרה הדדית באיטליה בין המאות ט"ז-י"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 111 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > בוסיטו

 מחברכותרתספרביקורת
4214.ריבלין (ארדוש), ברכה פנקס חברת גמ"ח מק"ק בוסיטו שפ"ג-שצ"ג אסופות ספר א תשמז עמ' רמג-רסד   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ויניציאה

 מחברכותרתספרביקורת
4215.בונפיל, ראובן קווים לדמותם החברתית והרוחנית של יהודי איזור ויניציאה בראשית המאה הט"ז [תקנות מהר"י מינץ משנת רס"ז] ציון שנה מא תשלו עמ' 96-68  
4216.קרפו, דניאל פעילות הממונים על קופת פדיון שבויים שבוונציה בשנים 1654-1670 ציון שנה סב תשסג עמ' 175-222  
4217.קרפי, דניאל פעולת 'ק"ק איטאליאנו' שבווינציאה למען עניי ארץ-ישראל בשנים שלו-תצג ת"א תשלט 81 עמ'  
4218.קרפי, דניאל על אירגון הפעולה למען פדיון שבויים בין יהודי ויניציאה במאה הי"ז ציון שנה מו תשמא עמ' 158-155  
4219.קרפי, דניאל 'תקנוניה' של קהילת ויניציאה 1607-1591 גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 469-443  
4220.ראביד, בנימין ח"י 'רפובליקה נפרדת מכל שלטון אחר'; האוטונומיה היהודית בויניציאה במאה ה-17 ותרגום ספר הגדול הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 53-76   
4221.ריבלין, ברכה הספרדים באיטליה: "חברות גמילות חסדים" בויניציאה במאות הי"ז-הי"ח חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 105-112  
4222.ריבלין, ברכה חברת גמילות חסדים ק"ק אשכנזים בוויניציאה בפרוס עידן המהפיכה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > וירונה

 מחברכותרתספרביקורת
4223.לוצאטו, אלדו פנקס הנימולים של יחיאל כלבי (וירונה תקס"ז-תר"ו) אסופות ספר ב תשמח עמ' שעג-תז   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ליוורנו

 מחברכותרתספרביקורת
4224.הכהן, דבורה הקהילה בליוורנו ומוסדותיה (במאה הי"ז) ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשלח עמ' 128-107  
4225.טואף, אריאל פנקס הנימולים של משה יעקב אוטולינגי (ליוורנו תרכ"ג-תרל"ט) ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 135-109  
4226.טואף, שבתאי א' לתולדות העדה ובית-הכנסת בליוורנו ארשת, קובץ מוקדש לעניני תפילה ובית הכנסת, גל' א תשם עמ' 80-68  
4227.טואף, שלמה יונה ייסודה שלקופת פדיון שבויים בליוורנו ופעולותיה במאה ה-טז (שס"ו-ת"ס) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר רביעי] קבלת האר"י, תעודות על קהילות ואישים, ירושלים תשמה עמ' רנה-רפ   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > מנטובה

 מחברכותרתספרביקורת
4228. תקנות דק"ק מנטובה בשנת תקנ"ב לפ"ק כרם שלמה גל' קב כסלו תשמח עמ' מד-מז  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > סיציליה

 מחברכותרתספרביקורת
4229.סימונסון, שלמה; גיל משה עוד לתולדות היהודים בסיציליה בתקופה הנורמאנית ספר יובל לדניאל קארפי תל אביב תשנו עמ' כג-נז  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פאדובה

 מחברכותרתספרביקורת
4230.קארפי, דניאל 'שטר עיסקא' בין בנקאים יהודים בפדובה בשנת רנ"א בין הסטוריה לספרות, ספר יובל ליצחק ברזילי, תל אביב 1997 עמ' רפג-רצ  
4231.קרפי, דניאל עזרת יהודי פאדוואה לעניי ארץ-ישראל בשנים שמ"ד-ש"פ ספר רפאל מאהלר, מרחביה תשלד עמ' 46-24   
4232.קרפי, דניאל (מהדיר) פנקס ועד ק"ק פאדוואה: שלח-שסג, ונעתקו בו גם מקצת הסכמות מן השנים רצא-שלו שהיו רשומות בפנקס ישן שאבד ירושלים תשלד 6 + 580 עמ'; פנקס ועד ק"ק פאדוואה: שסד-שצ. ירושלים תשם 6 + 525 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פירוג'ה

 מחברכותרתספרביקורת
4233.(תביעה עקב מלשינות) ציון שנה סט תשסד עמ' 81-100   
4234.קארפי, דניאל פסק ניתן בעיר פירוג'ה 'בכנסת מר' שלמה ידידיה' שנת קס"א   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > קורפו

 מחברכותרתספרביקורת
4235.קארפי, דניאל לתולדות הקהילה 'האיטלקית' בקורפו במאה הי"ח ציון שנה ע תשסה עמ' 217-228  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > רומא

 מחברכותרתספרביקורת
4236.לאטס, יעקב פנקס ק"ק רומא שע"ה-תנ"ה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסג 373 ע'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אמריקה הדרומית והמרכזית > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4237.שרס, דוד; זינגר, הדסה הקהילות היהודיות של אמריקה הלטינית: גורמים חיצונים ופנימיים בהתפתחותן תפוצות ישראל שנה כג חוב' 2 קיץ 1985 עמ' 92-73   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אמריקה הדרומית והמרכזית > ארגנטינה

 מחברכותרתספרביקורת
4238.בז'רנו, מרגלית תולדות הקהילה הספרדית בבואנוס-איירס בשנים 1945-1930 מורשת יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשמב עמ' 170-161   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אנגליה > לונדון

 מחברכותרתספרביקורת
4239.בניהו, מאיר ויכוחים בקהילה הספרדית והפורטוגזית בלונדון ותשובות החכם רבי רפאל מילדולה מיכאל י תשמו עמ' ט-עז   
4240.תשבי, ישעיהו ידיעות חדשות על קהילת ה'אנוסים' בלונדון על פי איגרות ששפורטש בשנת תכ"ה (1665-1664) גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 496-470   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אסיא

 מחברכותרתספרביקורת
4241.בן ציון, יהושע יהודי מרכז אסיה במבחן ההלכה קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 403-414  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפגניסטאן

 מחברכותרתספרביקורת
4242.בן ציון, יהושע ההנהגה הדתית אצל יהודי אפגניסתן חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 75-83  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית

 מחברכותרתספרביקורת
4243.וסטרייך, אלימלך דיני המשפחה מול אתגרי המודרנה: הפולמוס על נישואי ייבום בקרב חכמי מרוקו דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 163-217  
4244.ספראי, י. פס"ד ומכתבים בענין תקנת הגאבילה[מס עזר הבשר] במאכנס מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קא-קמו  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4245.בן-ששון, מנחם קשרים בין קהילתיים וארגון על קהילתי במגרב במאות הט' - הי"א פעמים חוב' 18 תשמד עמ' 39-3  
4246.הטל, אברהם יהדות צפון אפריקה - ביבליוגרפיה ירושלים תשלג 248 עמ' [ר' מפתח העניינים: קהילה (ארגון ומוסדות); תקנות]  
4247.הקר, יוסף הנגידות בצפון-אפריקה בסוף המאה החמש-עשרה ציון שנה מה תשם עמ' 132-118   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > אלג'יר

 מחברכותרתספרביקורת
4248.ויינשטיין, מנחם הקהילות היהודיות באלג'יריה בין השנים 1830-1300 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 349 עמ'   
4249.ויינשטיין, מנחם קהילת אלג'יר וחכמיה במאות הט"ז והי"ז בר-אילן יד-טו תשלז עמ' 132-122  
4250.עמינח, נח קהל קונסטנסטין וחכמיו סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' שע-שצז  
4251.שרביט, יוסף זיקת יהודי אלג'יריה לחברון חיים ביהודה, לזכרו של חיים יהודה מגני, חברון תשסד עמ' רכד-רמה  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > לוב

 מחברכותרתספרביקורת
4252.הכהן, מרדכי הגיד מרדכי; קורות לוב ויהודיה, ישוביהם ומנהגיהם ירושלים תשלט 410 עמ'  
4253.פליצ'ה, רנצו דה יהודים בארץ ערבית יהודי לוב בין קולוניאליזם, לאומנות ערבית וציונות (1970-1835). ת"א 1980 336 עמ' (עמ' 135-89: חיי הקהילה: מציאות בעיות ונטיות)   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4254.אלון, מנחם ייחודה של הלכה וחברה ביהדות צפון אפריקה מלאחר גרוש ספרד ועד ימינו הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 38-15  
4255.אמיתי, שמואל; בשן, אליעזר; ויינשטיין, מנחם מפתח לספר התקנות של חכמי וגאוני המערב שבתוך כרם חמר ב לר' אברהם אנקאווא מפתחות, סדרת עזרי מחקר ד, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 157 עמ'  
4256.בנטוב, חיים תקנות ופסיקת רבני מרוקו כגורמים בחיזוק תא המשפחה הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 46-39  
4257.בר-אשר, שלום בתי כנסת פרטיים והורשת תפקידים דתיים (ה"שררה") במארוקו 1822-1672 ציון שנה נא תשמו עמ' 470-449  
4258.בר-אשר, שלום המשפט הצבורי בתמורות הזמן: ההנהגה היהודית במרוקו 1822-1672 תרבות והיסטוריה, לזכרו של פרופ' אינו שקי, ירושלים תשמז עמ' 66-45  
4259.בר-אשר, שלום ההנהגה היהודית במרוקו במאה הי"ח חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 51-47  
4260.בר-אשר, שלום ספר התקנות, יהודי ספרד ופורטוגל במרוקו (1492-1753) ירושלים תשנא 365 עמ'  
4261.בר-אשר, שלום העזרה ההדדית במארוקו בעת החדשה: צדקה וגמילות חסדים בקהילת פאס במאה הי"ח (1672-1822) שנה בשנה תשן עמ' 331-335  
4262.גימאני, אהרן פנים אחדות בחיי הקהילה לפי תשובותיו של ר' יוסף אלמליח התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 47-63  
4263.דשן, שלמה המשטר במארוקו השריפית והאוטונומיה הקהילתית היהודית זמנים 11 אביב 1983 עמ' 77-66  
4264.דשן, שלמה ציבור ויחידים, סדרי חברה בקהילות יהודי מרוקו במאות ה 19-18 ת"א תשמג 102 עמ'  
4265.דשן, שלמה השלטון הפנימי בקהילות מרוקו במאות ה 19-18 יהודי המזרח; עיונים אנתרופולוגיים על העבר וההווה, ירושלים-ת"א תשמד עמ' 135-127  
4266.זעפרני, חיים אלף שנות חיים יהודיים במרוקו; היסטוריה ותרבות, דת ומיסטיקה ב: ספר המקורות. לוד תשמו 559 עמ'  
4267.טואיטו, יהודית (קולט) דמותו של הרב בספרות יהודי צפון אפריקה בשנים 1896-1996 התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 132-142  
4268.מסינג, יהודה (עורך) שורשים ביהדות מרוקו ת"א תשלז 199 עמ' (עמ' 67-35: סדרי הקהילה וחיי הכלכלה)  
4269.עמאר, משה התמודדות חכמי מרוקו בדור האחרון בבעיות השעה הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 71-47  
4270.עמאר, משה על הרבנות במרוקו במאה העשרים זכור לאברהם תשנט עמ' תנב-תנה  
4271.עמאר, משה; עצור, אליהו; גבאי, משה (עורכים) המשפט העברי בקהילות מרוקו, ספר התקנות - מועצת הרבנים במרוקו כרך א חמוש"ד [1980] 468 עמ'  
4272.קליינפלץ, מיכל (אהרוני) דיני אישות ביהדות מרוקו מסוף המאה ה-ט"ו ועד סוף המאה ה-י"ח עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א 1979 58 עמ'  
4273.שוקד, משה עבר והווה במבנה ההנהגה הדתית בקהילת יוצאי הרי האטלס פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' תע-תפא   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > דבדו

 מחברכותרתספרביקורת
4274.מרציאנו, אליהו עיר הכהנים דבדו, מרוקו ירושלים תשמז 240 עמ'; עמ' 93-89: תקנות הקהילה   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מוגאדור

 מחברכותרתספרביקורת
4275.טריטר, דניאל יהדות אנגליה וקהילת אצווירה (מוגאדור) 1900-1860 פעמים חוב' 17 תשמד עמ' 35-5   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מקנאס

 מחברכותרתספרביקורת
4276.לוי, גבריאל יהודי מקנאס במאות י"ח-י"ט עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 152 עמ'   
4277.עמאר, מרדכי תקנות חכמי מכנאס ירושלים תשנו תצו עמ'  
4278.עמאר, משה ל"תקנות מכנאס" במאות הי"ח-הי"ט חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 35-45  
4279.עמאר, משה שבועת אלמנה, תשובת רבי רפאל בירדוגו ותקנת חכמי מכנאס מגל ז תשן עמ' 91-99  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מראקש

 מחברכותרתספרביקורת
4280.שטרית, אלישבע קהילת מראקש לאור כתבי רבניה למן המחצית השניה של המאה התשע עשרה ועד ימינו עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן תשנב 125 עמ'  
4281.שטרית, אלישבע הקהילה היהודית במראקש בין השנים 1880-1940 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנז 365 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > פאס

 מחברכותרתספרביקורת
4282.בנטוב, חיים קהל התושבים בפאס מן המאה הט"ז ואילך ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 108-79  
4283.משלוב, משה שתי תשובות - תקנות מחכמי פס בענין סבלונות אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' מד-מו  
4284.עובדיה, דוד פאס וחכמיה א-ב. ירושלים תשלט ל + 107 + 401, יז + 470 עמ'   
4285.עמאר, משה מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 23-49  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > צפרו

 מחברכותרתספרביקורת
4286.עובדיה, דוד (עורך) קהילת צפרו - דברי ימי היהודים בק"ק צפרו יע"א במערב הפנימי (מארוקו) א-ב. ירושלים תשלה 473 + 323 עמ': מקורות ותעודות. כרך ג ירושלים תשלו 365 עמ': תולדות ימי היהודים בעיר צפרו (פרק ג: הקהילה היהודית ומוסדותיה. פרק ז: המנגנון). כרך ד ירושלים תשמו: נהגו העם; תולדות הרבנים; כסא המלכים   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > תוניס

 מחברכותרתספרביקורת
4287.אברהמי, חנה; אברהמי, יצחק המנהיגות הרוחנית של 'ק"ק פורטוגיזיס' בתוניס במאות הי"ח-י"ט מיכאל ט תשמה עמ' ט-כו  
4288.אברהמי, יצחק ק"ק פורטוגיזיס הי"ו בתוניס ופנקסה א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 592 עמ'  
4289.בן-ששון, מנחם חברה והנהגה בקהילות ישראל באפריקה הצפונית בימי הבינים, קירואן 1057-800 א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמג 283 + 316 עמ'  
4290.דשן, שלמה קווים למבנה החברתי של קהילות יהודי ג'רבה ציון שנה מא תשלו עמ' 108-97  
4291.חדאד, בועז ג'רבה היהודית ירושלים תשלז 143 עמ'  
4292.חזון, יעקב יהדות האי ג'רבה באר שבע תשלז 85 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
4293.שילוני, ינון בענין אי חיוב בני אשכנז לנהוג בא"י כמנהג ספרד מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קמז-קסד  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > כללי. ירושלים

 מחברכותרתספרביקורת
4294.אורנשטיין (אבן-אור) שמואל; רובינשטיין, שמעון  אגודת ישוב ירושלים העתיקה תר"ץ (1929-1930) מנחם ירושלים, אסופת זכרונות, מאמרים ומחקרים לזכרו של מנחם אמיתי, ירושלים תשנט עמ' 144-224  
4295.אפרתי, נתן יהדות אמריקה ויהודי ארץ ישראל- קשרים בשלהי המאה הי"ט קתדרה חוב' 55 ניסן תשן עמ' 63-87  
4296.בן-נאה, ירון סיועה של קהילת איסתנבול ליהודי ארץ-ישראל במאה השבע-עשרה וקשריה עמם קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 65-106  
4297.בן-נאה, ירון 'וכי לא אחיהם אנחנו?' יחסי אשכנזים וספרדים בירושלים בסוף המאה השבע-עשרה קתדרה חוב' 103 ניסן תשסב עמ' 33-52  
4298.ברנאי, יעקב הנהגת הקהילה היהודית בירושלים במחצית המאה הי"ח שלם ספר א תשלד עמ' 315-271  
4299.ברנאי, יעקב תקנות ירושלים במאה השמונה עשרה כמקור להכרת החברה, הכלכלה והפעילות היומיומית של הקהילה היהודית פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית, בעריכת אמנון כהן, ירושלים תשלט עמ' 316-271  
4300.גויטיין, שלמה דב היישוב היהודי בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה ירושלים תשם 259 עמ'. בקורות: צדוק, משה: גילויים מגניזת קאהיר. הדאר שנה ס תשמא-תשמב עמ' 254; כהן, מרק: תרביץ שנה נג תשמד עמ' 154-149 
4301.גיל, משה ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634) א-ג. ת"א תשמג. כרך א, היישוב והנהגתו, עמ' 626-405; הקראים והשומרונים, עמ' 664-627. כרך ב, קראים, עמ' 564-511  
4302.גיל, משה בענייני ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה קתדרה חוב' 70 טבת תשנד עמ' 29-58  
4303.גלר, יעקב כולל מולדביה וולכיה בארץ-ישראל קתדרה חוב' 59 ניסן תשנא עמ' 56-82  
4304.דוד, אברהם לתולדות הקהילה האשכנזית בירושלים במאה הט"ז ותיקין, לזכרו של ר' יוסף יצחק ריבלין, רמת-גן תשלה עמ' 33-25; קוים לדמותה של הקהילה האשכנזית בירושלים במאה הט"ז. דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ב תשלז עמ' 341-331  
4305.דוד, אברהם 'וויצו נגיד' בהנהגה היהודית בירושלים במאה הט"ו ובראשית המאה הט"ז ציון שנה מה תשם עמ' 331-327  
4306.דוד, אברהם לתולדות חכמים בירושלים במאה השש-עשרה (לאור מסמכים חדשים מן הגניזה הקאהירית) שלם ספר ה תשמז עמ' 249-229  
4307.דוד, אברהם תעודה חדשה לקורות הישיבה הירושלמית בראשית המאה הטז'  קתדרה חוב' 68 תמוז תשנג עמ' 43-48  
4308.דוד, אברהם מסמכי הגניזה הקהירית: מקור לתולדות היהודים בארץ ישראל בראשית התקופה העות'מאנית קתדרה חוב' 114 טבת תשסה עמ' 37-70  
4309.דן, ירון הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל במאות ה'-ו' דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 28-23  
4310.הבלין, שלמה זלמן לתולדות ישיבות ירושלים וחכמיה בשלהי המאה הי"ז וראשית המאה הי"ח שלם ספר ב תשלו עמ' 192-113  
4311.ולנשטיין, מאיר כתב יד גאסטר 975: תזכיר של כולל הספרדים בירושלים בשנת תרט"ו ציון שנה מג תשלח עמ' 96-75. ברטל, ישראל: בירורים בשולי תזכיר... שם עמ' 118-97 
4312.חיות, צבי פרץ הדיינים היהודיים בא"י בין השנים 70-500 לסה"נ שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 429-443  
4313.טורניאנסקי, חוה צרור איגרות ביידיש מירושלים, משנות הששים של המאה השש-עשרה שלם ספר ד תשמד עמ' 210-149  
4314.יהב, דן הקנין הפרטי והשיתופי במקורותינו (בהדגמה: "שטר ההתקשרות של חברת חסידי בית-אל") סיני כרך קטו תשנה עמ' רעב-רפא  
4315.יהב, דן קיבוצים בעת העתיקה: "חבורות חכמים" - "קהילת קדישא דבירושלם" סיני כרך קיד תשנד עמ' רל-רלז  
4316.כהן, אמנון יהודים בשלטון האסלאם; קהילת ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית ירושלים תשמב 251 עמ'  
4317.כהן, ידידיה תקנות הקהל בירושת הבעל את אשתו שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 175-133. וינמן, צבי: דיני ירושה בבתי הדין הרבניים; הלכה ומעשה. שם כרך ח תשמא עמ' 363-357; כהן, ידידיה: תשובה. שם עמ' 365-364 
4318.כהן-הטב, רוני ועדי-הקהילות בארץ ישראל בתקופת המנדט - ירושלים וחיפה דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ה ירושלים תשנט עמ' 41-48  
4319.כץ, יוסי איכות הסביבה בתקנות שכונות ירושלים החדשות על אתר גל’ ח-ט אב תשסא עמ' 37-44  
4320.לוין, דוד מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר? (תענית הציבור בארץ ישראל במאה השלישית והרביעית) קתדרה חוב' 94 טבת תשס עמ' 33-54  
4321.לנג, יוסף 'לכבוש את הארץ לפנינו מעט מעט' אגודת 'תחית ישראל' 1881-1886 קתדרה חוב' 112 תמוז תשסג עמ' 55-90  
4322.עמאר, משה (עורך) תעודות חדשות לתולדות קהילת המערבים בירושלים קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 187-171  
4323.פלסר, רבקה למעמדו של הראשון לציון בירושלים (תרל"ג - 1873) (תעודה) קתדרה חוב' 52 תמוז תשנט עמ' 125-130  
4324.פרידמן, מנחם חברה ודת: האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל, תרע"ח-תרצ"ו 1936-1918 ירושלים תשלח 442 עמ' (עמ' 213-185: המאבק על הארגון האוטונומי של הישוב - 'חוקת הקהילות')  
4325.פרידמן, מנחם חברה במשבר לגיטמציה - היישוב הישן האשכנזי 1900-1917 ירושלים תשסא 179 עמ'; בקורת: שלמון, יוסף: ציון שנה סח תשסג עמ' 523-527  
4326.קניאל, יהושע בתי הדין של העדות בירושלים במאה הי"ט שנה בשנה תשלו עמ' 335-325  
4327.קניאל, יהושע דת ו'קהילה' בתפיסת עולמם של אנשי העליה הראשונה והשניה (1914-1882) שלם ספר ה תשמז עמ' 205-189  
4328.קרגילה, צבי התפתחותה האירגונית של קהילת הפרושים בארץ ישראל ציון שנה מו תשמא עמ' 330-306  
4329.ראבילו, מרדכי אלפרדו השיפוט האזרחי היהודי בימי יוסטינינוס הקיסר שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 397-409  
4330.רוזן, מינה הקהילה היהודית בירושלים במאה הי"ז ת"א תשמה 625 עמ'  
4331.רצהבי, יהודה תעודות חדשות על פרידת התימנים מן הספרדים בר-אילן יד-טו תשלז עמ' 296-242  
4332.שביט, יעקב תקנות המושבות הראשונות מתקנות 'הקהל' לניסיון באוטופיה מעשית קתדרה חוב' 72 תמוז תשנד עמ' 50-62  
4333.שפיצן, אריה 'האישיות המשפטית' והקדשים יהודיים בירושלים של סוף המאה התשע-עשרה קתדרה חוב' 19 ניסן תשמא עמ' 82-73  
4334.שציפנסקי, ישראל תקנות ומנהגי ירושלים אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 279-245   
4335.שרמר, עדיאל בן שמונה עשרה לחופה? גיל הנישואים של יהודי ארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד ארוס, אירוסין ואיסורים, ירושלים תשנח עמ' 43-70  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > הרבנות הראשית

 מחברכותרתספרביקורת
4336.אוסטרובסקי, משה ארגון הישוב היהודי בארץ-ישראל ירושלים תשב קיב עמ' (פרק ג עמ' מה-סג: הרבנות הראשית לא"י)  
4337.אליאש, שולמית היחסים בין הרבנות הראשית לא"י והשלטון המנדטורי תרצ"ו-תש"ה / 1945-1936 א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניבסיטה העברית בירושלים תשלט 512 עמ'  
4338.אליאש, שולמית הרבנות הראשית לארץ-ישראל והנישואין הפיקטיביים בשנות ה-30 סיני כרך צא תשמב עמ' פז-צ  
4339.אליאש, שולמית הרבנות הראשית והמזרחי בתקופת המנדט קתדרא חוב' 37 תשרי תשמו עמ' 148-123  
4340.אריאל, יעקב לא תסור מכל אשר יורוך [למלאות 70 שנה לרבנות הראשית] תחומין יא (תשן) 11-23  
4341.בר-דע, יצחק הבדלי עדות בדיני משפחה (על תקנות הרבנות הראשית) משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 179-165  
4342.גורן, שלמה ועדת הבחירות לרבנות הראשית תחומין כב (תשסב) 11-20  
4343.דון-יחיא, אליעזר מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 134-104  
4344.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
4345.ורהפטיג, זרח תקנות הרבנות הראשית. [סמכות, בית דין לערעורים, תקנות הדיון, תקנות תש"ד, תש"י] תחומין טו (תשנה) 81-117  
4346.כ"ץ, שמואל ממסמכי הרבנות הראשית משנות קום המדינה תחומין יח (תשנח) 484-490  
4347.משאש, שלום פסק דין לענין מצות יבום בזמן הזה, וביטול תקנת הרבנים הראשיים בא"י בדין זה המאסף שנה ה תשמג עמ' 559-556  
4348.פרידמן, מנחם חברה ודת: האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל, תרע"ח-תרצ"ו 1936-1918 ירושלים תשלח 442 עמ' (עמ' 128-110: הרבנות הראשית - אידיאל ומציאות; עמ' 388-367: הרבנות הראשית - המשבר ופתרונו)   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > אשקלון

 מחברכותרתספרביקורת
4349.כהן, מרק קהילת אשקלון בין גאונות ארץ ישראל לבין ראשית היהודים במצרים שלם ספר ג תשמא עמ' 117-93   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > באר שבע

 מחברכותרתספרביקורת
4350.דהאן, משאל תקנות [בענייני נישואין בבאר שבע] ניצני הנגב תשלז עמ' 12-9   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > יפו

 מחברכותרתספרביקורת
4351.רם, חנה מחלוקת בקרב הנהגת העדה היהודית ביפו (תעודה)  קתדרה חוב' 64 תמוז תשנב עמ' 103-126  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > עכו

 מחברכותרתספרביקורת
4352.אילן, נחם משה דרויש צורי: מנהיג הקהילה היהודית בעכו בשלהי התקופה העותומאנית ובראשית השלטון הבריטי קתדרה חוב' 87 ניסן תשנו עמ' 77-106  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > צפת

 מחברכותרתספרביקורת
4353.הקר, יוסף 'אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ' (ניתוח היסטורי-הלכתי וחברתי של תשלום מס הגזייה על ידי חכמים בארץ ישראל במאה השש עשרה) שלם ספר ד תשמד עמ' 117-63  
4354.שוחטמן, אליאב תקנת צפת ותשובות חכמי צפת בענין שנוי ערך המטבע סיני כרך פב תשלח עמ' קט-קכב   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > שכם

 מחברכותרתספרביקורת
4355.יזבק, מחמוד היישוב היהודי בשכם בשנים 1655-1691 על פי הסג'ל קתדרה חוב' 87 ניסן תשנח עמ' 61-76  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > תל אביב

 מחברכותרתספרביקורת
4356.אלפסי, יצחק לתולדות הקהילה וחברה קדישא בת"א-יפו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 366-357   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארצות הברית

 מחברכותרתספרביקורת
4357.אפרתי, נתן יהדות אמריקה ויהודי ארץ ישראל - קשרים בשלהי המאה הי"ט קתדרה חוב' 55 ניסן תשן עמ' 63-87  
4358.ג'קטר, חיים כשרותם לבוא בקהל של יהודים בארצות הברית שאינם שייכים לקהילה האורטודוקסית - רקע היסטורי, אתגר להווה, מבט לעתיד הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 185-194  
4359.יהלום, שולמית היהודים והעבדות במלחמת האזרחים בארצות הברית ציון שנה סה תשס עמ' 163-203  
4360.מישלוב, דוד על "חברה קדישא" בשיקאגו בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 143-145  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > בבל

 מחברכותרתספרביקורת
4361.אופנהיימר, אהרן טוהרת הייחוס בבבל התלמודית ארוס, אירוסין ואיסורים, ירושלים תשנח עמ' 71-82  
4362.בן-יעקב, אברהם שטרי הקדש של בתי כנסת בבגדאד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר רביעי] קבלת האר"י, תעודות על קהילות ואישים, ירושלים תשמה עמ' שסג-שעז  
4363.בניהו, מאיר מקורות לתולדות יהודי בבל ולזיקה שביניהם ובין יהודי כורדיסתאן ופרס (ת"א-תקמ"א) מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם, אור יהודה תשמב עמ' 82-1  
4364.הראל, ירון בין תככים למהפכה - מינוי רבנים ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד, דמשק וחלב 1744-1914 ירושלים תשסז 390 עמ'  
4365.זוהר, צבי יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית פעמים 36 תשמח עמ' 107-89  
4366.תמנה, אברהם האוטונומיה של הקהילה היהודית בבגדד רמלה תשלט 264 + 232 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > בוכארה

 מחברכותרתספרביקורת
4367.בן יעקב, אברהם יהודי בוכארה בעיני רב ראשי פעמים 35 תשמח עמ' 101-98   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4368.ברויאר, מרדכי מעמד הרבנות בהנהגתן של קהילות אשכנז במאה הט"ו ציון שנה מא תשלו עמ' 67-47; דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ב תשלז עמ' 147-141  
4369.ברויאר, מרדכי רבנות אשכנז בימי הביניים ירושלים תשלו 128 עמ'  
4370.גולדין, שמחה תפקידי ה"חרם" וה"תקנות" בקהילה היהודית האשכנזית בימי הבינייים דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 105-112  
4371.גרוס, שמואל תולדות החנוך; דרכיו ומוסדותיו ביהדות אשכנז וצרפת בשנים 1350-950 עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 96 עמ'  
4372.גרוסמן, אברהם עבריינים ואלמים בחברה היהודית באשכנז הקדומה והשפעתם על סדרי הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 152-135  
4373.גרוסמן, אברהם חכמי אשכנז הראשונים: קורותיהם דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית יישובם ועד לגזירות תתנ"ו (1096) ירושלים תשמא יב + 474 עמ' ביקורות: פלק, זאב: דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תנד; תא-שמע, ישראל: קרית ספר נו תשמא עמ' 352-344; גרוסמן, אברהם: [תשובה]. לחקר זיקתה של יהדות אשכנז הקדומה אל ארץ ישראל. ציון שנה מז תשמב עמ' 197-192; בירנבוים, פלטיאל: לתולדות היהדות בגרמניה הקדומה. הד 
4374.גרינולד, יצחק תדמיתה של יהדות גרמניה המערבית תשמ"א שרידים גל' א תשרי תשמב עמ' לח-מ  
4375.דינרי, ידידיה אלטר חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים; דרכיהם וכתביהם בהלכה ירושלים תשמד 164 עמ'  
4376.הילדסהיימר, מאיר יהדות אשכנז במאה הי"ז על פי ספרות השאלות ותשובות עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלב 197 עמ'  
4377.הילדסהיימר, עזריאל הארגון המרכזי של יהודי גרמניה בשנים 1933 עד 1945, מעמדו במדינה ובחברה היהודית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 391 עמ'  
4378.הנדלסמן, יצחק תמורות בהנהגת קהילות ישראל באשכנז בימי הבינים מהמאה ה-י"א עד המאה ה-ט"ו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א 1980 379 עמ'  
4379.זימר, יצחק אריק פרק בתולדות הרבנות באשכנז במאה השש-עשרה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 228-214  
4380.זימר, יצחק אריק רבני גרמניה במאה ה-16 וזיקתם לרבנים בתפוצות אחרות דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 134-127  
4381.יד ושם פנקס הקהילות; גרמניה: באווריה ירושלים תשלג מב + 40 + 683 עמ'; וירטנברג, הוהנצולרן, באדן. ירושלים תשמז יב + 549 עמ'  
4382.יובל, ישראל יעקב תקנות נגד ריבוי גירושין בגרמניה במאה הט"ו ציון שנה מח תשמג עמ' 215-177  
4383.יובל, ישראל יעקב רבנים ורבנות בגרמניה, 1500-1350 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 31 + 427 עמ'  
4384.פרנק, משה לתולדות מבנה הקהל באשכנז מן המאה הי"ב עד המאה הי"ז ציון שנה א תרצו עמ' 350-337 [אוצר המשפט חלק א ערך 4433]. Finkelstein, Louis: JQR, N.S. 29 (1938-39), p. 415-417 
4385.תא-שמע, ישראל הלכה, מנהג ומסורת ביהדות אשכנז במאות הי"א-י"ב (עיונים ראשונים) סידרא ג תשמז עמ' 161-85   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > אה"ו (אלטונה-המבורג-ואנדסבק)

 מחברכותרתספרביקורת
4386.אורנן-פינקוס, בן-ציון הקהילה הפורטוגזית בהמבורג והנהגתה במאה ה-יז (על פי ספר הקהילה) עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 143 עמ'   
4387.אורנן-פינקוס, בן-ציון הקהילה היהודית בהאמבורג והנהגתה במאה הי"ז ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 51-7  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > אנסבך ופירט

 מחברכותרתספרביקורת
4388.זימר, יצחק אריק פרקים בתולדות היהודים בנסיכות אנסבך רמת-גן תשלה 16 + 128 עמ'  
4389.כהן, דניאל י' 'הועד הקטן' של 'בני מדינת אנשבך' ספר יובל ליצחק בער, ירושלים תשכא עמ' 373-351; הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו עמ' 166-144   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > הלברשטדט

 מחברכותרתספרביקורת
4390.פייסט, חנן תולדות קהילת הלברשטדט במאות התשע עשרה והעשרים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 380 ע'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > מליינה

 מחברכותרתספרביקורת
4391.שוורצפוקס, שמעון תקנה משנת 1313 בר אילן ד-ה תשכז עמ' 219-209 [אוצר המשפט חלק א ערך 4458]. ביקורת: שצמילר, יוסף: תקנות פרובנסליות משנת 1313. קרית ספר כרך נ תשלה 666-663  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > נירנברג

 מחברכותרתספרביקורת
4392.טוך, מיכאל קהילת נירנברג בשנת 1489 - מבנה חברתי ודימוגראפי ציון שנה מה תשם עמ' 72-60   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > פירט (פיורדא)

 מחברכותרתספרביקורת
4393. חמשה מכתבים אודות הרבנות דק"ק פיורדא בשנת תק"ח לפ"ק כרם שלמה גל' קכא תשרי-חשון תשן עמ' נ-נח  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > פרנקפורט דמיין

 מחברכותרתספרביקורת
4394.בן-אבנר, יהודה לפולמוס על הרבנות בעדת ישורון דק"ק פפד"ם בשנות העשרים סיני כרך קו תשן עמ' עב-עט  
4395.נדב, מרדכי פנקס קהל פרנקפורט דמיין פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 257-266  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > שו"ם (שפירא-וורמייזא-מגנצא)

 מחברכותרתספרביקורת
4396.אונא, אביגדור (עורך) פנקס התקנות והרישומים של החברה קדישא דג"ח וורמישא, תעו-תקצז לפ"ק ירושלים תשם 204 עמ'   
4397.אידלברג, שלמה פנקס קהילת וורמיישא (תט"ז-תי"ט) בנתיבי אשכנז, מחקרים בקורות יהודי אירופה בימי הביניים, ניו יורק תשסא עמ' 104-120  
4398.מירליש, משלם זלמן תשובה בענין ספק תקנת שו"ם מוריה שנה כא גל' ה-ו אדר ב תשנז עמ' יד-יח  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > שנייטאך ואוטנזים

 מחברכותרתספרביקורת
4399.הילדסהיימר, מאיר תולדות קהילת שניטאך א-ג. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשם 255 + 588 + 288 עמ'   
4400.הילדסהיימר, מאיר הרכב הנהגת הקהל בקהילה כפרית בבוואריה במאה הי"ח דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 97-101  
4401.הילדסהיימר, מאיר פסק-דין של הרב מרדכי מודל סג"ל בשנת תט"ו (1655) [בעניין סדרי הקהילות, גביית מסים, בחירת רב, בית העלמין ועוד] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 241-229  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הולנד > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4402.יד ושם פנקס הקהילות: הולנד, ירושלים תשמה  ביקורת: קפלן, יוסף: תולדות היהודים בהולאנד - בראייה כוללת. פעמים 34 תשמח עמ' 150-143  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הולנד > אמשטרדם

 מחברכותרתספרביקורת
4403.סלויס, ד"מ יהודי אשכנז באמשטרדם משנת 1635 עד שנת 1795 מחקרים על תולדות יהודי הולנד א ירושלים תשלה עמ' 121-69  
4404.קפלן, יוסף הקהילה הפורטוגאלית באמשטרדם במאה הי"ז בין מסורת לשינוי דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כרך ז תשמח עמ' 181-161  
4405.קפלן, יוסף חרמות בקהילה הספרדית באמשטרדם בשלהי המאה הי"ז גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 540-517   
4406.קפלן, יוסף עונש החרם בקהילה הספרדית באמשטרדם במאה ה-18 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 195-201  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הונגריה

 מחברכותרתספרביקורת
4407. פסק בית דין. דאס איזט דער פסק בית דין וואס איין אונד זיבענציג גדולי רבנים אונד בתי דינים אין אונגארן, הערויס געגעבען האבען געגען די אפיקורסים. איבער זעצט אונד אויף געקלעהרט אוף עברי טייטש. [נוסח פסק הדין (התקנה) בעברית ומתורגם (עמוד מול עמוד) ליידיש, בדבר אונגוואר [תרכו], עמ' 32-17 [בתוך: עמוד היראה כרך א חלק ז היו"ל ע"י ר' עקיבא יוסף שלזינגר] קצבורג, נתנאל: פסק בית-דין של מיכאלוביץ תרכ"ו. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' י' כץ, ירושלים תשם עמ' רעג-רפו 
4408. תולדות הקהילות והרבנים באונגארין. חלק א [חמ"ד] 1983  
4409.אלטמן, שרגא צבי (עורך) דין תורה דגלאנטה (שנת תרנג לפ"ק) פרקים המבהירים את השתלשלות המאורעות הקשורים בפרשת הרבנות דעיר גאלאנטה ופסק הבית דין צדק המפורסם בשם 'דין תורה דגאלאנטה'. בני ברק תשמג קסח עמ'  
4410.יד ושם פנקס הקהילות: הונגריה ירושלים תשלו 557 עמ' (עמ' 19-15: קהילות וסדריהן, מאת נתנאל קצבורג). ביקורות: קרסל, גצל: קהילות ישראל בזוהרן ובכליונן. הדאר שנה נז תשלח-תשלט עמ' 624-623; כהן, י' יוסף: השלמות ל'פנקס הקהילות' - הונגריה. המעין כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 57-48; מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 294-284 
4411.כרמלי-ויינברגר, משה פדיון שבויים יהודיים במאה הי"ז בהונגריה דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 83-77   
4412.כרמלי-וינברגר, משה אשכנזים וספרדים בטראנסילווניה ובאנט במאות ה 17-19 פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ' לט-נ  
4413.קינסטליכר, מא"ז פרקי הגר; קהילת טעליקא ורבניה מוריה שנה יב גל' ה-ו סיון תשמג עמ' עו-פח   
4414.שפיגל, יהודה החברא קדישא בעיר אונגוואר בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 164-172  
4415.שפיגל, יהודה פנקס חברה קדישא של קהילת דרצ'קה בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 145-152  
4416.שפיצר, שלמה תקנות החברא קדישא דגמילות חסדים של קהילת "קיצע" זכור לאברהם תשנו עמ' תקסח-תקעז  
4417.שפיצר, שלמה י' תקנה בלתי ידועה מתוך פנקס הקהל של בודה סיני כרך קי תשנב עמ' נח-ס  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > חדייב

 מחברכותרתספרביקורת
4418.לוריא, בנציון לתולדות היהודים במדינת חדייב סיני כרך קד תשמט עמ' סו-עה  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4419.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מבנה הרבנות באימפריה העותומאנית במאה הט"ז ובמאה הי"ז ממזרח וממערב א תשלד עמ' 258-223  
4420.בורנשטיין-מקובצקי, לאה ההנהגה של הקהילה היהודית במזרח הקרוב משלהי המאה ה-טו ועד סוף המאה ה-יח א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 706 עמ'  
4421.בורנשטיין-מקובצקי, לאה קוים לאופיו של הכבוד החברתי בקהילות האימפריה העות'ומאנית מן המאה השש-עשרה עד המאה השמונה-עשרה מורשת יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשמב עמ' 95-81  
4422.בורנשטיין-מקובצקי, לאה תקנות קושטא בירושה וביטויין בחיי החברה בתקופה העות'מאנית חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 3-23  
4423.בן-נאה, ירון בין גילדה לקהל: החברות היהודיות באימפריה העות'מאנית במאות הי"ז - הי"ח  ציון שנה סג תשנח עמ' 277-318  
4424.בשן, אליעזר שבייה ופדות בחברה היהודית בארצות הים התיכון (1830-1391) רמת-גן תשם 335 עמ'. ביקורת: ליבנה, שמואל: עמודים שנה כט תשמא עמ' 29-28 
4425.הקר, יוסף 'הרבנות הראשית' באימפריה העות'מאנית במאות הט"ו והט"ז ציון שנה מט תשמד עמ' 255-225  
4426.כהן, רבקה קושטא-שלוניקי-פטרס; התארגנות קהלית ועל קהלית של יהודי יוון תחת השלטון העות'מאני במאות ה-15 וה-16 ת"א תשמד 170 עמ'  
4427.לוי, אבנר התמורות במנהיגות הקהילות הספרדיות המרכזיות באימפריה העות'מאנית במאה התשע עשרה ימי הסהר; פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, תל אביב תשנו עמ' 237-271  
4428.בורנשטיין-מקובצקי, לאה כופר דם" ו"גאולת דם" במשפט הפלילי של האימפריה העות'מאנית במאות ה- 16-17 וביטוים בחברה היהודית אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 79-98 BFYQZIJJP-OXFBWXJ, MAE 18406 a06b11c01 ח"ג # גרוסמן, אברהם אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 200-209  
4429.מורגנשטרן, ניסן ארגון הקהילה היהודית במזרח (לקט מקורות על פי ספרות השו"ת) ספרית המורה הדתי, ירושלים תשמו 75 עמ'  
4430.שוחט, עזריאל הערות לסוגיית הארגון הקהילתי של היהודים באמפריה העות'מאנית במאה הט"ז מקדם ומים קובץ א תשמא עמ' 142-134   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > איזמיר

 מחברכותרתספרביקורת
4431.ברנאי, יעקב קווים לתולדות החברה היהודית באיזמיר בשלהי המאה הי"ח ובראשית המאה הי"ט ציון שנה מז תשמב עמ' 76-56  
4432.ברנאי, יעקב ר' חיים בנבנשתי ורבנות אזמיר בתקופתו ימי הסהר; פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, תל אביב תשנו עמ' 151-191  
4433.עקשטיין, שמעון חיי הדת והאוטונומיה ההלכתית של היהודים באיזמיר במאות י"ח-י"ט, שמשתקפות בפעולותיו, בפסקיו ובחבוריו של רבנו ר' חיים פאלאג'י עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה אוניברסיטה ניו-יורק 1970 יא + 288 + 276 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > איסטנבול

 מחברכותרתספרביקורת
4434.בורנשטיין-מקובצקי, לאה שרידים מפנקס בית דין באלאט בקושטא שנת תקצ"ט (1839) ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 53-122  
4435.בן-נאה, ירון סיועה של קהילת איסתנבול ליהודי ארץ-ישראל במאה השבע-עשרה וקשריה עמם קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 65-106  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > קושטא

 מחברכותרתספרביקורת
4436.בורנשטיין-מקובצקי, לאה לתולדות קהילת קושטא באמצעיתה של המאה הי"ז, קהליה אישיה וחכמיה הספרדים והרומאניוטים מיכאל ט תשמה עמ' כז-נד  
4437.בורנשטיין-מקובצקי, לאה פנקס ממוני איסור והיתר בקושטא מן המאות הי"ח והי"ט עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 124-99   
4438.קנדי, מזל מוסד החכם באשי וחוקת החכם ח'אנה באסתאנבול בתמורות המאה הי"ט (1914-1835) עבודת גמר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה 1985 150 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > יוון

 מחברכותרתספרביקורת
4439.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מגמות פירוד וליכוד בקהילות יוון במאות השש עשרה והשבע עשרה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 270-242  
4440.בנבנשתי, דוד יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים; הליכות חיים, מסורת וחברה ירושלים תשלג 228 עמ'  
4441.בניהו, מאיר היחסים שבין יהודי יוון ליהודי איטליה, מגירוש ספרד עד תום הרפובליקה הווניציאנית ת"א תשם 364 עמ'  
4442.בניהו, מאיר הסכמות 'חזקת החצרות הבתים והחנויות' בשאלוניקי ופסקיהם של רבי יוסף טאיטאצאק וחכמי דורו מיכאל ט תשמה עמ' נה-קמו  
4443.בשן, אליעזר עמדותיהם של חכמי שאלוניקי במאות הט"ז-י"ח על רקע משקלו של מיעוט עשירים בהכרעות ציבוריות ממזרח וממערב ב תשם עמ' 52-27  
4444.הקר, יוסף החברה היהודית בשאלוניקי ואגפיה במאות ה-ט"ו וה-ט"ז; פרק בתולדות החברה היהודית באמפריה העות'ומאנית ויחסיה עם השלטונות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט 283 עמ'   
4445.ריבלין, ברכה קוים לתולדות המשפחה היהודית ביוון במאות ה-16 - ה-17 חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 79-104  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > שאלוניקי

 מחברכותרתספרביקורת
4446.בן נאה, ירון הסכמת חברת גמ"ח של ק"ק יחייא, שאלוניקי  קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 149-156  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > כורדיסטאן

 מחברכותרתספרביקורת
4447.בניהו, מאיר מקורות לתולדות יהודי בבל ולזיקה שביניהם ובין יהודי כורדיסתאן ופרס (ת"א-תקמ"א) מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם, אור יהודה תשמב עמ' 82-1   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > מצרים > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4448.אלגמיל, יוסף היהדות הקראית במצרים בעת החדשה רמלה תשמה 91 + 342 עמ'  
4449.בנט, ד"צ תעודות מן הגניזה לחיי הקהילות במצרים [אוצר המשפט חלק א ערך 4560] הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו עמ' 121-103  
4450.בר-אשר, שלום יחסם של חכמי מצרים לתמורות בימינו שנה בשנה תשנב עמ' 341-347  
4451.ברקת, אלינער מאבקים על ההנהגה היהודית בפסטאט מצרים במחצית הראשונה של המאה הי"א ציון שנה נד תשמט עמ' 161-178  
4452.גויטיין, שלמה דב 'הרב'; בירור פרשה סתומה בתולדות הגאונות של ארץ ישראל עם מכתב של 'בת ראש הישיבה' תרביץ שנה מה תשלו עמ' 75-64. הוספות למאמר על משרת הרב במצרים במאות הי"א והי"ב. תרביץ שנה מו תשלז עמ' 153-152 
4453.דוד, אברהם לדמותה של החברה היהודית במצרים אחרי גירוש ספרד חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 59-77  
4454.זוהר, צבי הלכה ומודרניזציה; דרכי היענות רבני מצרים לאתגרי המודרניזציה, 1922-1882 ירושלים תשמא 215 עמ'  
4455.זוהר, צבי משנתם ההלכתית של חכמי ישראל במצרים המודרנית פעמים חוב' 16 תשמג עמ' 87-65  
4456.זוהר, צבי מסורת ותקומה - התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה 1880-1920 ירושלים תשנג 319 עמ'; בקורת: שורצפוקס, שמעון: ציון שנה ס תשנה עמ' 229-233  
4457.כהן, מרק המקורות לראשית מישרת ראש היהודים (הנגידות) במצרים פעמים חוב' 2 קיץ תשלט עמ' 14-5  
4458.כהן, מרק ר' הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 315-333  
4459.ליטמן, מיכאל יהדות מצרים במאות ט"ז-י"ז על פי ספרי השו"ת של חכמי הזמן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 395 עמ'  
4460.ליטמן, מיכאל היחסים בין הקהלים במצרים במאות הט"ז והי"ז פעמים חוב' 16 תשמג עמ' 55-23  
4461.לנדאו, יעקב מ' תולדות יהודי מצרים בתקופה העות'מאנית (1914-1517) ירושלים תשמח 670 עמ'  
4462.ניני, יהודה ממזרח ומים; יהודי מצרים, חיי יום יום והשתקפותם בספרות השו"ת תרמ"ב-תרע"ד ת"א תשם 104 עמ'  
4463.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם, זוטא, והמוקדמים - סיפורם של שלשה חרמות ציון שנה ע תשסה עמ' 473-527  
4464.שוחטמן, אליאב לשאלת היתר החיתון עם הקראים בפסיקתם של חכמי מצרים פעמים 34 תשמח עמ' 47-29. זוהר, צבי: עמ' 50-47  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > מצרים > פסטאט

 מחברכותרתספרביקורת
4465.ברקת, אלינער מנהיגי היהודים בפסטאט במחצית הראשונה של המאה האחת עשרה עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 509 עמ'   
4466.ברקת, אלינער מוצא וחברה בקהילה היהודית בפסטאט במאה האחת-עשרה פעמים 34 תשמח עמ' 28-3  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > סוריה

 מחברכותרתספרביקורת
4467.הראל, ירון תמורות ביהדות סוריה 1840-1880 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשנב 454 עמ'  
4468.הראל, ירון בין תככים למהפכה - מינוי רבנים ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד, דמשק וחלב 1744-1914 ירושלים תשסז 390 עמ'  
4469.זוהר, צבי היערכות חכמי חלב נוכח ערעור מעמדם הכללי והציבורי בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 281-288  
4470.זוהר, צבי מסורת ותקומה - התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה 1880-1920 ירושלים תשנג 319 עמ'; בקורת: שורצפוקס, שמעון: ציון שנה ס תשנה עמ' 229-233  
4471.זונשיין, שושנה חיי היום יום של קהילת ארם צובא מאמצע המאה ה-18 עד עלילת דמשק, לפי ספרי שאלות ותשובות, פסקי דין, שטרות של רבני העיר בני הדור עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 115 עמ'  
4472.זנר, נפתלי (וו.פ.) החיים הפנימיים של יהודי סוריה בשלהי התקופה העות'מאנית פעמים חוב' 3 סתיו תשם עמ' 58-45  
4473.טויל, אברהם כהן מגורשי ספרד בקהילת ארם-צובה (חלב) במאה השש-עשרה מורשת יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשמב עמ' 107-97   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל

 מחברכותרתספרביקורת
4474.וסטרייך, אלימלך הכרעות שיפוטיות של הרא"ש בספרד מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 157-182  
4475.תא-שמע, ישראל מ' הלכה, קבלה ופילוסופיה בספרד הנוצרית (ביקורת על ספר תולדות היהודים בספרד הנוצרית. ראה אוצר המשפט חלק א ערך 4575) שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 479-495  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4476.אלבק, שלום יסודות משטר הקהילות בספרד עד הרמ"ה (1244-1180) [אוצר המשפט חלק א ערך 4570] הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו עמ' 102-66  
4477.ביינארט, חיים ספרד, יהודים, ארגון הקהילות במאות 15-12 האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 397-393  
4478.בן-ששון, מנחם מקורות לתולדות קהילות ישראל בספרד במאה הי"ד גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 336-284  
4479.גרוסמן, אברהם בין ספרד לצרפת; הקשרים בין קהילות ישראל שבספרד המוסלמית ובין קהילות צרפת גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 101-75  
4480.עסיס, משה פשע ואלימות בחברה היהודית בספרד (המאות הי"ג-הי"ד) ציון שנה נ תשמה עמ' 240-221  
4481.פלדמן, ליאון אריה תשובות חכמי ברצלונה וקטלוניה בענין מסים וארנוניות ודינא דמלכותא דינא גנוזות ספר א תשמד עמ' סז-צח  
4482.שטובר, שמעון חבורות צדקה וחסד בספרד הנוצרית ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 167-151  
4483.תא-שמע, ישראל שיפוט עברי ומשפט עברי במאות הי"א-י"ב בספרד; לידיעת מצב לימוד התורה על פי שו"ת הרי"ף שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 372-353   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > ארגוניה

 מחברכותרתספרביקורת
4484.עסיס, יום-טוב יהודי ארגוניה בימי שלטונו של יעקב השני (1327-1291) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמא 758 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > גיברלטר

 מחברכותרתספרביקורת
4485.בשן, אליעזר קהילת גיברלטר - חכמיה, יצירותיהם וקשריהם עם חכמי מרוקו סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' עג-צב  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > ויאדוליד

 מחברכותרתספרביקורת
4486.דנינו, דורון תקנות ויאדוליד (1432) והשפעתן על קהילות הספרדים ותפוצותיהם עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 168 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > טוליטולה

 מחברכותרתספרביקורת
4487.שויקה, אהרן הפולמוס על תקנת טוליטולה בירושת הבעל את אשתו תרביץ שנה סח תשנט עמ' 87-127  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > קסטיליה

 מחברכותרתספרביקורת
4488.גוטוירט, אליעזר מגמות למרכוז בהנהגה העצמית היהודית בקסטיליה במאה ה-ט"ו תעודה כרך 3 תשמו עמ' 246-231   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4489.אטקס, עמנואל בין למדנות לרבנות ביהדות ליטא של המאה הי"ט ציון שנה נג תשמח עמ' 403-385  
4490.אלפסי, יצחק לדמותם של מנהיגי הקהילות בתקופת היווסדה של החסידות קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 359-367  
4491.בלבן, מאיר מעמדם החוקי של היהודים וארגונם בית ישראל בפולין, כרך א ירושלים תשח, עמ' 65-44; הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו, עמ' 143-122  
4492.בן ששון, חיים הלל ועדי הארצות שבמזרח אירופה קיום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם, ירושלים תשנז עמ' 145-159  
4493.בקשי דורון, אליהו היתר נישואין לבת ישראל ואב קראי מרוסיה תחומין יח (תשנח) 71-74  
4494.בקשי דורון, אליהו בת לאם יהודיה ולאב קראי מרוסיה-תגובה תחומין כ (תשס) 221-231  
4495.הונדרט, גרשון דוד שקיעת יראת כבוד בקהילות בית ישראל בפולין-ליטא בר אילן כד-כה תשמט עמ' 41-50   
4496.היילפרין, ישראל קורות היהודים במזרח אירופה מימים ראשונים ועד חלוקת פולין קיום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם, ירושלים תשנז עמ' 17-47  
4497.ווין, אברהם הארגון האוטונומי של יהודי פולין: מקהילה מסורתית ל'וועד דתי' קיום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם, ירושלים תשנז עמ' 49-57  
4498.יד ושם פנקס הקהילות: פולין א-ג. ירושלים תשלו-תשמד. ביקורות: מרגלית, ישראל [לכרך א: לודג' והגליל]: הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 75-74; קרסל, גצל: יהדות גליציה בימי זהרה וכליונה [לכרך ב: גליציה המזרחית]. הדאר שנה ס תשמא-תשמב עמ' 438-437 
4499.לויטץ, יצחק אייזיק מחקרים בשאלות ותשובות ופנקסים הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 269  
4500.משאש, שלום קראי רוסיה תחומין כ (תשס) 227-231  
4501.סלושץ, צבי אברהם מקורות היסטוריים מחיי היהודים בפולין במאה הט"ז (מתוך תשובות הרמ"א) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 80-69  
4502.פרידמן, חיים סיכסוך בין קהילות ודרכי אכיפת הסמכויות (מקרה מרקיש פרידלנד - וואלטש) עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן תשנט 115 עמ'  
4503.ריינר, אלחנן הון, מעמד חברתי ותלמוד תורה: הקלויז בחברה היהודית במזרח אירופה במאות הי"ז-הי"ח ציון שנה נח תשנג עמ' 287-328  
4504.שוחט, עזריאל ההנהגה בקהילות רוסיה עם ביטול ה'קהל' ציון שנה מב תשלז עמ' 233-143  
4505.שרגא, ברוך ה"קרימצ'קאים" וקראי רוסיה תחומין כ (תשס) 232-236  
4506.תא-שמע, ישראל משה לתולדות היהודים בפולין במאות הי"ב-הי"ג ציון שנה נג תשמח עמ' 369-347   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > ועד ארבע הארצות

 מחברכותרתספרביקורת
4507.בריק, אברהם שלשלת רבני משפחות קצנאלבוגין ב'ועד ארבע הארצות' המעין כרך כא גל' א תשרי תשמא עמ' 51-44  
4508.הלפרין, ישראל פנקס ועד ארבע ארצות [אוצר המשפט חלק א ערך 4634]  ביקורת: Zeitlin, S.: JQR, N.S. 39 (1948-49), p. 211-214 
4509.רוסמן, משה סמכותו של ועד ארבע ארצות מחוץ לפולין בר אילן כד-כה תשמט עמ' 11-30  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > גלוסק

 מחברכותרתספרביקורת
4510.ביאלר, יהודה ליב פנקס של חברה קדישא גומלי חסד של אמת בעיירה גלוסק בפולין . משנת ת"ק (1740) עד שנת תרח"ץ (1938). מן הגנזים ג ירושלים תשלה עמ' 162-147   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > ווישיווא

 מחברכותרתספרביקורת
4511.אלפסי, יצחק פנקס חברה קדישא של קהילת ווישיווא העליונה בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 173-186; תשמט עמ' 139-144; תשן עמ' 172-174  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > וורשא

 מחברכותרתספרביקורת
4512.ורהפטיג, שילם תקציב קהילת ווארשה ערב השואה סיני כרך צח תשמו עמ' רמו-רנא   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > וילנא

 מחברכותרתספרביקורת
4513.זלקין, מרדכי 'והקצבים דפה פרקו עול': מאפיינים ומגמות בפעילות מערכת הרווחה בקהילת וילנה בראשית המאה התשע עשרה מווילנה לירושלים, מחקרים בתולדותיהם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס, ירושלים תשסב עמ' 25-42  
4514.קלויזנר, ישראל וילנה, ירושלים דליטא; דורות אחרונים, 1939-1881 א-ב. לוחמי הגיטאות תשמג 496 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > חרקוב

 מחברכותרתספרביקורת
4515.מונדשיין, יהושע פולמוס "הרבנים והשוחטים" בחרקוב זכור לאברהם תשנט עמ' שעד-תמד  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > טיקטין

 מחברכותרתספרביקורת
4516.נדב, מרדכי תחומי שליטתה של קהילת טיקטין על הקהילות והיישובים בסביבותיה פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 215-226  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > טרוקי

 מחברכותרתספרביקורת
4517.נדב, מרדכי 'פנקסי הכלל לשופט הקהילה דק"ק טרוקי'  פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 247-255  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > מינסק

 מחברכותרתספרביקורת
4518.לייכטר, סיני תולדות הקהילה היהודית במינסק מינסק עיר ואם; קורות - מעשים - אישים - הוי. ת"א תשלה 692 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > סבייז'

 מחברכותרתספרביקורת
4519.נדב, מרדכי פנקס בית-הדין של קהילת שעביז (סבייז') רוסיה הלבנה פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 233-246  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > סמיכהוף

 מחברכותרתספרביקורת
4520. תקנות שנתקנו בק"ק סמיכהוף בשנת תקכ"ז כרם שלמה גל' קעט שבט-אדר תשנו עמ' נב-נד  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > פוזנא

 מחברכותרתספרביקורת
4521.אופנהיים, ישראל הלכי הרוח והמגמות בענייני חברה כביטויים ב'פנקס הכשרים' של קהילת פוזנא גלעד ג תשלו עמ' 56-33   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > פינסק

 מחברכותרתספרביקורת
4522.נדב, מרדכי תולדות קהילת פינסק, 1706-1506 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים 1964 62 + 264 עמ' (בהכפלה) [אוצר המשפט חלק א ערך 4717]; הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו עמ' 199-167  
4523.נדב, מרדכי קהילת פינסק וסביבתה פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 11-146  
4524.שוחט, עזריאל תולדות קהילת פינסק, תרמ"א 1881 - תש"א 1941 פינסק, ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין, כרך א חלק ב ת"א תשלח, עמ' 297-5   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > קייב

 מחברכותרתספרביקורת
4525.בקון, גרשון ה'חברות' ללימוד ולגמילות חסדים במזרח אירופה בעידן של תמורות: חברת מגידי תהלים של קייב, תרנ"ה-תרע"ו בר אילן כד-כה תשמט עמ' 99-115  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > קראקא

 מחברכותרתספרביקורת
4526.גרנצרסקה-קדרי, בינה מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796-1868 קראקא-קז'ימייז'-קרקוב; מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, תל אביב תשסא עמ' 89-117  
4527.ז'ביקובסקי, אנדז'יי הקהילה היהודית בקרקוב 1869-1914 - התקנון ויחסי הכוחות במימסד הקהילתי קראקא-קז'ימייז'-קרקוב; מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, תל אביב תשסא עמ' 119-130  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > שנאדווא

 מחברכותרתספרביקורת
4528.אידלברג, שלמה פנקס שנאדווא גלעד ג תשלו עמ' 314-295   
4529.אידלברג, שלמה פנקס קהילת שנאדווא בנתיבי אשכנז, מחקרים בקורות יהודי אירופה בימי הביניים, ניו יורק תשסא עמ' 235-260 (ראה אוצר המשפט ב ערך 2725)  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פרס

 מחברכותרתספרביקורת
4530.בניהו, מאיר מקורות לתולדות יהודי בבל ולזיקה שביניהם ובין יהודי כורדיסתאן ופרס (ת"א-תקמ"א) מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם, אור יהודה תשמב עמ' 82-1  
4531.בניהו, מאיר כתביו של רבי דוד בן בנימין הכהן מכונסאר מקור לתולדות יהודי פרס במאה השבע-עשרה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 362-338  
4532.פישל, ולטר יוסף היהודים באיראן במאות טז-יח; היבטים פוליטיים כלכליים וקהילתיים פעמים חוב' 6 תשמא עמ' 32-5  
4533.קשאני, ראובן אנוסי משהד ירושלים תשלט 47 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צ'כוסלובקיה > בראטיסלאבה (פרשבורג)

 מחברכותרתספרביקורת
4534.שייבר, אלכסנדר שבועת היהודים בפרסבורג ציון שנה לז תשלב עמ' 238-237   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צ'כוסלובקיה > פראג

 מחברכותרתספרביקורת
4535.יהודה ליוואי בן בצלאל תקנות ישנות מהמהר"ל זצ"ל מפראג קול התורה חוב' יח תשרי תשמו עמ' נז-ס  
4536.[פראג, קהילה]  . התקנות שהוכרז שבת פרשת כי תצא שנת תקכז בכל בתי כנסיות דקהילתנו פה פראג [תקנות ביידיש בענין מספר המוזמנים לסעודות מצוה ואחרות]. (תקכז?) 4 דפים   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צ'כוסלובקיה > שטיניץ

 מחברכותרתספרביקורת
4537. תקנות לחברה ביקור חולים דק"ק שטייניץ כרם שלמה גל' קסה אייר-סיון תשנד עמ' נא-נה  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4538.ברקוביץ, חיים הרבנות האורתודקסית בצרפת: בין מסורת לרפורמה אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 381-393  
4539.גרוס, שמואל תולדות החנוך; דרכיו ומוסדותיו ביהדות אשכנז וצרפת בשנים 1350-950 עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 96 עמ'  
4540.גרוסמן, אברהם בין ספרד לצרפת; הקשרים בין קהילות ישראל שבספרד המוסלמית ובין קהילות צרפת גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 101-75  
4541.גרוסמן, אברהם חכמי צרפת הראשונים ירושלים תשנה 633 עמ'; בקורת: תא-שמע, ישראל: ציון שנה סא תשנו עמ' 230-237  
4542.קופפר, אפרים תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת ירושלים תשלג (נספח ג עמ' 324-316: על תקנות ר"ת בדבר אי זכותו של הבעל לנדוניית אשתו שמתה) [אוצר המשפט חלק א ערך 9843]   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > אלזס-לותרינגיה

 מחברכותרתספרביקורת
4543.שוורצפוקס, שמעון שלוש תעודות מחיי הקהילות היהודיות באלזאס-לורן (לותרינגן) מיכאל ד תשלו עמ' ט-לא   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > בורדו

 מחברכותרתספרביקורת
4544.לוקר, צבי מעדת אנוסים לקהילת-קודש (עיצוב דמותה של הקהילה בבורדו במאה ה-י"ח) ציון שנה מב תשלז עמ' 94-49   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > פרובנס

 מחברכותרתספרביקורת
4545.פיק, שלמה זאב לאופיין של הקהילות היהודיות בפרובנס לפני הגירוש בשנת 1306 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשנז 432 עמ'  
4546.שוורצפוקס, שמעון תקנה משנת 1313 [אוצר המשפט חלק א ערך 4458]  ביקורת: שצמילר, יוסף: תקנות פרובנסליות משנת 1313. קרית ספר כרך נ תשלה 666-663  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > רואן

 מחברכותרתספרביקורת
4547.גולב, נחום תולדות היהודים בעיר רואן בימי הביניים ת"א תשלו 12 + 284 עמ'. ביקורת: הברמן, א"מ: מחקר מקיף על חכמי ישראל ברואן. הדואר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 268-267  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > קנדה

 מחברכותרתספרביקורת
4548.רוביסון, יצחק מלחמת הבשר הכשר והקמת ועד העיר של מונטריאול 1922-1925 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 369-376  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > רומניה

 מחברכותרתספרביקורת
4549.גלר, יעקב הקהילה היהודית ברומניה הישנה (ירגאט) בין שתי מלחמות העולם, 1941-1919 א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמא 585 עמ'  
4550.גלר, יעקב היהודים הספרדים ברומניה; צמיחתה ושקיעתה של הקהילה הספרדית בבוקארסט ת"א תשמג 128 עמ'  
4551.גלר, יעקב צמיחתה ושקיעתה של קהילה; היהודים האשכנזים והספרדים ברומניה (1941-1919) ת"א תשמה 407 עמ'  
4552.גלר, יעקב תקנות "חבורת המשניות" בעיירות מולדובה סיני כרך קכה תשס עמ' רלא-רלט  
4553.גלר, יעקב תקנות בית המדרש של קהל קיר"ה, גליציה ורוסיה בבוקרשט משנת תקפ"ו (1826) שנה בשנה תשסג עמ' 231-241  
4554.גרוסמן, אברהם הפנקס של 'חבורה יישוב ארץ-ישראל על ידי עבודת אדמה', מוינשטט, תרמ"א (1881) קתדרה חוב' 54 טבת תשן עמ' 81-91  
4555.פרי, יצחק תולדות היהודים בטראנסילבניה למן המאה השלוש עשרה עד המאה השבע עשרה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמד 319 עמ'   
4556.שפיגל, יהודה  מסמכי חברה קדישא של בודהפסט בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 175-180  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4557.גברא, משה חכמי ההלכה בתימן במאה הי"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנב 334 עמ'  
4558.גויטיין, שלמה דב התימנים, היסטוריה, סדרי חברה, חיי רוח, מבחר מחקרים ירושלים תשמג 473 עמ'. ביקורות: ניני, יהודה: מחקרי גויטיין על יהדות תימן. פעמים חוב' 18 תשמד עמ' 130-126; טובי, יוסף: קרית ספר כרך נט תשמד עמ' 608-603 
4559.גמליאל, שלום פקודי תימן; מס החסות בתימן ירושלים תשמב 12 + 356 עמ'  
4560.חבר, אמנון השיפוט הרבני בתימן במאות י"ח-כ' עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמד 113 עמ'  
4561.נחשון, יחיאל ההנהגה היהודית בתימן יהדות תימן; פרקי מחקר ועיון, בעריכת ישראל ישעיהו ויוסף טובי, מהד' שניה, ירושלים תשלו עמ' עג-צד  
4562.נחשון, יחיאל ההנהגה היהודית בתימן (מאות י"ח-י"ט) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 454 עמ'  
4563.רצהבי, יהודה מעשי בית דין צנעא במאה הי"ח - לקט תעודות מפרוטוקול בית-דין ממזרח וממערב ד תשמד עמ' 109-79   
4564.רצהבי, יהודה חיי כפר יהודי במרכז תימן לאור תעודות היסטוריות חדשות ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 123-164  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > חצרמוות

 מחברכותרתספרביקורת
4565.בן-יצחק, מעטוף סעדיה יהדות חבאן (חצרמות) בדורות האחרונים עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמד 223 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > צנעא

 מחברכותרתספרביקורת
4566.גימאני, אהרן תקנה קדומה לצניעות נשים בצנעא תרביץ שנה עד תשסה עמ' 441-449  
4567.טובי, יוסף למבנה ההנהגה של הקהילה היהודית בצנעא פעמים חוב' 1 אביב תשלט עמ' 102-98  
4568.טובי, יוסף שלוחי בית הדין בצנעא לקהילות תימן פעמים חוב' 14 תשמג עמ' 106-92  
4569.מסורי כספי, מישאל בתי הכנסת כמקור להבנת המבנה החברתי של הקהילה היהודית בצנעא חברה וקהילה, ירושלים תשנא 53-73  

ו. סדרי חברה ושלטון > רב

 מחברכותרתספרביקורת
4570. איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג.  הנהגה רוחנית לדורנו - הכשרתה ודמותה - סימפוזיונים, עמ' 352-279; הרבנות בישראל - דעות, הצעות ותכניות; מבחר מתוך פרסומי העתים, עמ' 390-355  
4571. חמשה מכתבים אודות הרבנות דק"ק פיורדא בשנת תק"ח לפ"ק כרם שלמה גל' קכא תשרי-חשון תשן עמ' נ-נח  
4572.אבינר, שלמה חיים להיות רב בקיבוץ עמודים כרך כו תשלח עמ' 239-237; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 376-371  
4573.אבינר, שלמה חיים מעמד הרב או מעמד הישוב הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 404-403  
4574.אבינר, שלמה חיים הרב והסנהדרין בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 9-8  
4575.אוירבך, רפאל בתוככי אחים שבשדות הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 401-387  
4576.אלטמן, שרגא צבי (עורך) דין תורה דגלאנטה (שנת תרנג לפ"ק) פרקים המבהירים את השתלשלות המאורעות הקשורים בפרשת הרבנות דעיר גאלאנטה ופסק הבית דין צדק המפורסם בשם 'דין תורה דגאלאנטה'. בני-ברק תשמג קסח עמ'  
4577.אפשטין, יעקב תחומי פסיקתו של רב מקומי חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 189-197  
4578.אפשטין, יעקב תפקידיה וסמכותה של הרבנות הצבאית חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 197-203  
4579.אריאל, יעקב הרבנות בתנועה ובהתישבות ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 159-154  
4580.בא-גד, יוסף עליתם של רבני קהילות ארצה תחומין ט תשמח עמ' 268-266  
4581.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס (ר"ו-ש"ס בערך) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 343 עמ'  
4582.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרינסאנס ירושלים תשלט 327 עמ'. ביקורות: בן-זמרה, אליהו צ': דעות גל' מח תשם עמ' 218-213; אידל, משה: פעמים חוב' 4 חורף תשם עמ' 104-100; ברויאר, מרדכי: קרית ספר נה תשם עמ' 368-363 
4583.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מבנה הרבנות באימפריה העותומאנית במאה הט"ז ובמאה הי"ז ממזרח וממערב א תשלד עמ' 258-223  
4584.ביק, שמחה בענין ירושת רבנות קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' טו-טז  
4585.בלס, יהונתן שמחה חסינותו של מרא דאתרא תחומין כב (תשסב) 21-32  
4586.בן-דוד, ב' רב קהילתי או מדריך רוחני עמודים כרך לב תשמד עמ' 363-362  
4587.בן-שלמה, אליעזר היחס הרצוי אל חכמי הדור ואל הרב שלימדו תורה שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 62 ,55-53  
4588.בן-שלמה, זכריה היתרים מיוחדים לרב קהילה משום צרכי הרבים מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 19-9  
4589.בקשי-דורון, אליהו הנהגת הרבנות בתורה, עבודה וגמילות חסדים - פיצול סמכות הרבנות שרידים גל' טז כסלו תשנז עמ' ח-יז  
4590.ברגר, אביגדור (עורך) כתבי מנוי לרבנות  זכור לאברהם תשנט עמ' תקכג-תריד  
4591.ברויאר, מרדכי הישיבה כמוסד להכשרת מנהיגות דתית בימי הביניים איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 160-147  
4592.ברויאר, מרדכי מעמד הרבנות בהנהגתן של קהילות אשכנז במאה הט"ו ציון שנה מא תשלו עמ' 67-47; דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ב תשלז עמ' 147-141  
4593.ברויאר, מרדכי רבנות אשכנז בימי הביניים ירושלים תשלו 128 עמ'  
4594.ברונר, בניהו נטילת שכר עבור עריכת חופה צהר יח קיץ תשסד עמ' 175-184 [נהוראי. מאיר: שם גל' יט אלול תשסד עמ' 173-177; ביגל, משה: שם עמ' 179-183; ברונר, בניהו: תגובה לתגובות. שם עמ' 185-188]  
4595.גוטנטג, נחום נתן הרב וקהילתו שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' קג-קיא  
4596.גויטיין, שלמה דב 'הרב'; בירור פרשה סתומה בתולדות הגאונות של ארץ ישראל עם מכתב של 'בת ראש הישיבה' תרביץ שנה מה תשלו עמ' 75-64. הוספות למאמר על משרת הרב במצרים במאות הי"א והי"ב. תרביץ שנה מו תשלז עמ' 153-152 
4597.גולדשמידט, פנחס שררה ורבנות לאור ההלכה שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' מט-נו  
4598.גזונדהיט, בנימין רב ותלמיד שאינן הגונים תחומין כא (תשסא) 198-206  
4599.גינזברי, מרדכי הרב הקהילתי ופעילות לקירוב רחוקים שרידים גל' יח אדר תשנט עמ' קיד-קכב   
4600.גרוזמן, מאיר כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב - להתהוותו של הכלל סידרא ז תשנא עמ' 13-20  
4601.גרוזמן, מאיר הכלל "כל מקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב" ושימושו בספרות השו"ת שמעתין גל' 93-94 תשמח עמ' 93-95  
4602.גשטטנר, נתן בענין אם מותר למנות גר צדק לרב בקהלה מבית לוי טו אדר-ניסן תשס עמ' קלא-קל  
4603.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
4604.דיכובסקי, שלמה על הדרך הנאותה לבחירת רבנים ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 36-33  
4605.דיסקין, י' ז' הרב במושבה איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 266-257  
4606.דסברג, אורי המתנת הש"ץ לרב תחומין יד (תשנד) 424-431  
4607.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל.[חובתו של רב לענות לשאלות. ולהתייחס לנושאים ביזמתו] תחומין יא (תשן) 31-40  
4608.דרייפוס, יאיר לשאלת מעמדו של הרב בקהילתו כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 412-403  
4609.הילדסהיימר, מאיר פסק-דין של הרב מרדכי מודל סג"ל בשנת תט"ו (1655) [בעניין סדרי הקהילות, גביית מסים, בחירת רב, בית העלמין ועוד] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 241-229  
4610.הלוי, חיים דוד דרשת רב בזמן התפילה בשבת תחומין יג (תשנב-תשנג) 130-134  
4611.הקר, יוסף 'הרבנות הראשית' באימפריה העות'מאנית במאות הט"ו והט"ז ציון שנה מט תשמד עמ' 255-225  
4612.הקשר, שמעון מנהיג, דיין ומורה איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 193-161  
4613.הראל, ירון בין תככים למהפכה - מינוי רבנים ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד, דמשק וחלב 1744-1914 ירושלים תשסז 390 עמ'  
4614.וייס, יעקב רבנות וקהילה במשנת מרן ה'חתם סופר' זצ"ל ירושלים תשמז 16 + ריג עמ'  
4615.וינברג, יחיאל יעקב הרבנות בישראל, תפקידיה וסמכויותיה זכור לאברהם תשנט עמ' רעט-רצט  
4616.ויס, אשר זליג במשפט הרבנות וכח שררתה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' עא עמ' תסא-תסח  
4617.ויס, אשר זליג בענין כבוד אב וכבוד רב מנחת אשר, שמות, תשסד סי' לו עמ' רנא-רנד  
4618.ז'ולטי, בצלאל בחירת רבנים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' כו-לב  
4619.זוהר, צבי היערכות חכמי חלב נוכח ערעור מעמדם הכללי והציבורי בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 281-288  
4620.זימר, יצחק אריק פרק בתולדות הרבנות באשכנז במאה השש-עשרה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 228-214  
4621.חשאי, מנחם בדין התניה במינוי רב לזמן קצוב ארחות 54 ערב ראש השנה תשסב עמ' 13-16  
4622.טואיטו, יהודית (קולט) דמותו של הרב בספרות יהודי צפון אפריקה בשנים 1896-1996 התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ'  
4623.טרופר, דניאל מצוקת הסמכות ההלכתית בימינו אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 79-96  
4624.יובל, ישראל יעקב רבנים ורבנות בגרמניה, 1500-1350 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 31 + 427 עמ'  
4625.יוסף, עובדיה הכשירות לרבנים ולדיינים בזמננו תורה שבעל פה שנה כ תשלט עמ' יג-כה  
4626.יוסף, עובדיה בענין הכשירות לרבנים ולדיינים בזמננו אור תורה שנה יט תשמז עמ' תשעט-תשפה; שנה כ תשמח עמ' עא-עט  
4627.יעקובוביץ, ישראל עמנואל על מעמדו ואתגריו של הרב בימינו מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 186-176; ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 22-12  
4628.יעקובוביץ, ישראל עמנואל להחזרת עטרת הרבנות ליושנה ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 27-22  
4629.ישראלי, שאול הרב והרבנות באספקלרית הדורות ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 33-27  
4630.כהן, ידידיה רבנות בקיבוץ ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 180-169; מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 165-156; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 386-377  
4631.כהן, יעקב י' גלגולו של הרב בישראל שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 14-13  
4632.כהן, שאר-ישוב הרב בציבוריות הישראלית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 192-187. דיון ותגובות: עמ' 209-193 
4633.כץ, יעקב סמיכה וסמכות רבנית בימי הביניים בתוך: Twersky, Isadore: Studies in medieval Jewish history and literature, Cambridge, Mass. 1979, p. 41-56; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 212-201  
4634.לאו, ישראל מאיר 'איש על העדה' שרידים גל' ח שבט תשמז עמ' יב-יח  
4635.לם, נחום 'להורות או לא להורות' - בירור שיטות הראשונים בענין תלמיד שהגיע להוראה ותלמיד שלא הגיע להוראה ספר היובל הסתדרות הרבנים דאמריקה, ירושלים תשמה עמ' ט-יג  
4636.לם, נחום להורות או לא להורות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' רב-רו  
4637.לשם, חיים תוארי-כבוד לרבנים מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 412-405  
4638.מדרשה גבוהה לתורה, ירושלים עיטורי סמיכה; למהות תפקידי הרב בימינו ירושלים תשמו מ עמ'  
4639.נדב, מרדכי כתב רבנות של ק"ק קורניק לר' עקיבא אייגר ארשת ו תשמא עמ' 180-172  
4640.נדב, מרדכי כתב רבנות של ק"ק קורניק לר' עקיבא איגר פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 267-275 [ ראה אוצר המשפט ב רשומה 2794, 8691]  
4641.נריה, נחום הקבלת פני הרב ברגל, טעמיה, דפוסיה, וחיוביה בזמן הזה שנה בשנה תשנג עמ' 207-218  
4642.סופר, משה על דבר השתררות רב על קהל שלא מרצונם, ולא הגיע להוראה האהל שנה כח חוב' א-ב (נט-ס) ניסן תשמב עמ' א-ו   
4643.סירא, שמואל הרב כמחנך שרידים גל' ו שבט תשמה עמ' כא-כד  
4644.עמאר, משה על הרבנות במרוקו במאה העשרים זכור לאברהם תשנט עמ' תנב-תנה  
4645.עמיחי, יהודה עינוי הדין בהוראה - במשנת האדר"ת צהר יד אביב תשסג עמ 15-18  
4646.עמיחי, יהודה דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים  תחומין יא (תשן) 24-30  
4647.עמיטל, יואל אפשרות פסיקה אחידה בצבא לבני ישיבות - סמכויות 'מרא דאתרא' מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 97-112  
4648.פוגלמן, מרדכי מהי דעת תורה נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קכה-קכח  
4649.פירון, מרדכי הרבנות הצבאית לישראל ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 209-202  
4650.פלסר, רבקה למעמדו של הראשון לציון בירושלים (תרל"ג - 1873) (תעודה) קתדרה חוב' 52 תמוז תשנט עמ' 125-130  
4651.פלק, זאב סמכותה של ההנהגה הרוחנית בהלכה איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 132-121  
4652.פלק, זאב מיהו רב ומי בא במקום בית הדין הגדול שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 5-2  
4653.פרידמן, טוביה מקומו של הרב בחברה הישראלית בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 12-10  
4654.פרידמן, מנחם בעיות יסוד במבנה הרבנות הקהילתית בחברה מודרנית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 155-135  
4655.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
4656.פרינץ, אלחנן האם מותר לחלוק על רבו? צהר כד חורף תשסו עמ' 75-84  
4657.קגן, מאיר גציל בדין מורה הלכה בפני רבו הפרדס שנה סב חוב' ח אייר תשמח עמ' 17-13  
4658.קדרון, דב פיטורי רב תחומין ל תשע עמ' 192-195  
4659.קובלסקי, שלום דוב תפקיד הרב בישראל שרידים גל' ו שבט תשמה עמ' יט-כ  
4660.קוליץ, יצחק תפקיד הרבנים בקהילות ישראל שרידים גל' ו שבט תשמה עמ' יא-יח  
4661.קוק, אברהם יצחק בענין סמיכה לרבנות פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 9-6  
4662.קוק, אברהם יצחק השגת גבול ברבנות תחומין ה תשמד עמ' 286-285  
4663.קוק, שמחה הרבנות כמנהיגות בישראל ובתפוצות שרידים גל' ג חשון תשמג עמ' יז-כו  
4664.קנדי, מזל מוסד החכם באשי וחוקת החכם ח'אנה באסתאנבול בתמורות המאה הי"ט (1914-1835) עבודת גמר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה 1985 150 עמ'  
4665.קסטלץ, שמעון בדין קהל שמינו רב בשטר ועדים וחזרו בהם מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' טז-כ  
4666.רבינוביץ, י"י הרב וסמכותו איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 255-239  
4667.רבינוביץ, נחום אלעזר אמונת חכמים - מה היא? מעליות יז תשנו עמ' 101-107  
4668.רות, אברהם נפתלי צבי רבנות ורבנים בתשובות הרב משה סופר שרידים גל' יב תמוז תשנא עמ' טו-לח  
4669.ריינר, אלחנן; מורגנשטרן, אריה רבנות האנציקלופדיה העברית כרך ל עמ' 491-475  
4670.שאנן, ח' שלמה  דעת תורה בענין שאינו הלכה תחומין יב (תשנא) 171-177  
4671.שבדרון, שלום מרדכי בענין השגת גבול רב העיר ע"י חכם הרוצה לשמש כמורה הוראה מוריה שנה יז גל' ז-ח תשרי תשנא עמ' נד-נה  
4672.שבייד, אליעזר מיהו רב? שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 7-6  
4673.שוקד, משה עבר והווה במבנה ההנהגה הדתית בקהילת יוצאי הרי האטלס פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' תע-תפא  
4674.שטיינברגר, ישעיה רב ראשי - דרישות המשרה ודרכי הבחירה תחומין ל תשע עמ' 196-200  
4675.שטיינברגר, ישעיה א' דמותו של מנהיג בישראל ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 386-376  
4676.שלזינגר, מאיר הרב בקיבוץ הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 369-363  
4677.שפיץ, צבי מעמדו וסמכויותיו של הועד ושל הרב במושב שיתופי ובישוב קהלתי אוריתא גל' יח תשנו עמ' ריט-רכא  
4678.שרלו, יובל מיהו ומהו רב? עמודים כרך לב תשמד עמ' 166-165   
4679.[אריאל] שטיגליץ, י' הרב במושב איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 276-267  

ו. סדרי חברה ושלטון > מנהיג. פרנס. נושאי תפקידים

 מחברכותרתספרביקורת
4680.אבן צור, יעקב; בן עטר, יהודה בענין ירושת שררה ושליח ציבור ובענין חזקת שליח ציבור קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' ה-ח   
4681.אברבך, משה עיקרי היהדות ופולחן האישיות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 219 ,205-204 ,186-185  
4682.אידל, משה ר' משה בן נחמן - קבלה, הלכה ומנהיגות רוחנית תרביץ שנה סד תשנה עמ' 535-580  
4683.איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג. גרינץ, י"מ איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג גרינץ, י"מ: ההנהגה האידיאלית בהשקפה המקראית, עמ' 31-17; קריב, אברהם: מנהיגות בישראל באספקלריה של חז"ל, עמ' 76-33; בר, משה: על מקומם של תלמידי חכמים בהנהגת הצבור, עמ' 120-105; פלק, זאב: סמכותה של ההנהגה הרוחנית בהלכה, עמ' 132-121; אורבך, שמחה בונם: הרהורים  
4684.אישון, שלמה טובת הנאה לפקיד ממשלתי כתר ו תשסח עמ' 244-250  
4685.אלטמן, אמנון מוסד 'בעלי העיר' במקרא מלאת ספר ב תשמד עמ' 33-5  
4686.אלטשולר, עזרא בדין פרנס שעבר ממשרתו מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' סג-סז  
4687.אלפסי, יצחק לדמותם של מנהיגי הקהילות בתקופת היווסדה של החסידות קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 359-367  
4688.אנציקלופדיה תלמודית חשד; מראית העין [חיוב להוציא את עצמו מחשד הבריות] כרך יז עמ' תקסז-תשנו  
4689.ארזי, אברהם המנהיג בעיני חז"ל שנה בשנה תשמט עמ' 269-279   
4690.ארזי, אברהם המנהיג בעיני חז"ל קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 129-136  
4691.אריאל, יועזר האם יש חסינות משפטית לנבחרי ציבור ולתלמידי חכמים? מלילות ב תשסא עמ' 57-66  
4692.אריאל, יעקב סמכות הנהגה ציבורית בעניני מוסר ('פורום תקנה') תחומין לא תשעא עמ' 181-196  
4693.בארי, ישראל הלכות גדולה ורבנות המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך, עמ' שיא-שיד; הלכות פרנסות. שם עמ' שכג-שכד  
4694.בלומנפלד, שלמה המנהיגים והמוכיחים בתקופת התנאים לפי המקורות כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' קכג-קכד  
4695.בלס, יהונתן חזקת הכשרות ורמת המהימנות של הרשות הציבורית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 31 קרח תשסא 4 עמ'  
4696.בן-שמעון, נסים פסילת שוחט שערי צדק ג תשסב עמ' 270-284  
4697.בנדיקט, בנימין זאב המחדל באספקלרית היהדות תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קמא-קמו  
4698.בקשי-דורון, אליהו חיוב אדם חשוב לפנים משורת הדין שערי צדק א תשס עמ' 131-137  
4699.בר, משה מנהיגות רוחנית אצל חכמי המשנה והתלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 62-57  
4700.בר-לב, בן-ציון 'אלה פקודי המשכן' - דין וחשבון על תקבולים ושימושם רואה החשבון חוב' לב תשמג עמ' 236-229  
4701.גולדברג, יוסף האם רשאי הציבור לכפות על אחד מהם להיות פרנס על הציבור זכור לאברהם תשנט עמ' תעט-תפח  
4702.גולדברג, יוסף טובי העיר (הלכות נבחרי צבור, תקנות צבור, יחיד וצבור) ירושלים תשס תקסט עמ'  
4703.גולדשמידט, פנחס שררה ורבנות לאור ההלכה שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' מט-נו  
4704.גפני, ישעיהו 'שבט ומחוקק'; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ ישראל ובבבל כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 91-79  
4705.גפני, ישעיהו שבט ומחוקק; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ-ישראל ובבבל כהונה ומלוכה (תשמז) 79-91  
4706.דוד, אברהם 'וויצו נגיד' בהנהגה היהודית בירושלים במאה הט"ו ובראשית המאה הט"ז ציון שנה מה תשם עמ' 331-327  
4707.דסברג, אורי איש על העדה (פרקי מנהיגות בראי האגדה) אור המזרח כרך לח תשן עמ' 78-84  
4708.דרוק, זלמן טענת חזקה בשליח צבור שנה בשנה תשמט עמ' 177-181  
4709.דרוק, זלמן שינוי מצדקה לצדקה וסמכות הגבאים בבתי כנסת שנה בשנה תשנג עמ' 171-179  
4710.דרעי, משה שליח צבור שבילדותו עשה מעשה מגונה אור תורה שנה כט תשנז עמ' נו-נח  
4711.הכהן, אביעד כישורים ולא קשרים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 18 כי תשא תשסא 4 עמ'  
4712.הכהן, אביעד ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם - אצילת סמכויות והעברתן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 76 בהעלותך תשסב 4 עמ'  
4713.הכהן, אביעד קופה של שרצים - על הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות בלתי הולמת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 126 שלח תשסג 4 עמ'  
4714.הכהן, אביעד חובותיהם וזכויותיהם של משרתי ציבור קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 670-677  
4715.הכהן, אביעד למהות ה"שררה" במשפט העברי קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 488-500  
4716.הכהן, אביעד (עורך) דיני חוקה ומינהל צבורי במשפט העברי (קובץ מקורות) מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 2 כר'  
4717.הלוי, הלל יצחק בעל תפקיד ציבורי שפרש מאונס ומינו אחר תחתיו, כשיעבור האונס האם חוזר לתפקידו משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' ריז-רלח  
4718.הלוי, חיים דוד מנהיג בישראל בהלכה ובאגדה עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 297-291  
4719.הלוי, חיים דוד על הסבלנות בהנהגת הציבור המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 25-37  
4720.הקר, יוסף הנגידות בצפון-אפריקה בסוף המאה החמש-עשרה ציון שנה מה תשם עמ' 132-118  
4721.וורצבורגר, וולטר ש' דגמי תפקיד במנהיגות רוחנית בחברה קהילתית ובחברה אינדיבידואליסטית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 31-23  
4722.וייסבליט, שלמה מי הראוי להיות מנהיג על פי מחשבת חז"ל האומה שנה כב תשמד-תשמה עמ' 85-80  
4723.ורהפטיג, שילם מעמדו המיוחד של עובד הציבור לפי ההלכה ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 217-210  
4724.זולדן, יהודה חסינות משפטית לנבחרי ציבור תחומין טו (תשנה) 132-142  
4725.זולדן, יהודה פגיעה במנהיג ציבור תחומין יט (תשנט) 28-39  
4726.זולדן, יהודה מיהו מנהיג הראוי לברך עליו? תחומין כב (תשסב) 33-39  
4727.זולדן, יהודה ראיית פני מנהיג וברכתו תחומין כ (תשס) 119-130  
4728.זולדן, יהודה היתרי הלכה שניתנו לקרובים למלכות תחומין כא (תשסא) 171-179  
4729.זולדן, יהודה הדחת מנהיג שהורשע קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 501-515  
4730.זולדן, יהודה הון ושלטון - שוחד וטובת הנאה למנהיג ציבור תחומין כט תשס"ט עמ' 65-75  
4731.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד צבור עבור הכרעותיו - היא שוחד אור תורה שנה לו תשסד עמ' ט-יג  
4732.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד ציבור צהר יב תשסד עמ' שכב-שכו  
4733.טובול, יחיא מינוי גר לשררה דברי משפט ג תשנח עמ' קכז-קמג  
4734.טולידנו, שמואל עיקרי הלכות בהעסקת שליח צבור צהר ה תשנט עמ' שסג-שעז, שם ו תשנט עמ' שנז-שסט  
4735.כהן, מרק המקורות לראשית מישרת ראש היהודים (הנגידות) במצרים פעמים חוב' 2 קיץ תשלט עמ' 14-5  
4736.כהנא, אלעזר אלה פקודי המשכן - מתקנת ההכרזה לדיני המכרזים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 245 ויקהל-פקודי תשסו 4 עמ'  
4737.כשר, אריה מישרת הפרוסטאטס בקהילות ישראל בתפוצה ההלניסטית-הרומית ציון שנה מז תשמב עמ' 406-399  
4738.לאו, ישראל מאיר האיש על העדה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנג עמ' 13-22  
4739.מאיר, עפרה רבי יהודה הנשיא: דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל תל אביב 1999 438 ע' ; ביקורת: לוין דוד: דמות תלמודית והשתקפותה, קתדרה חוב' 106 טבת תשס"ג עמ' 177-185  
4740.מאמו, ראובן איתור מנהיג לפי רמת הציפיות של הקהילה מורשתנו יא תשנז עמ' 161-165  
4741.נחשון, יחיאל ההנהגה היהודית בתימן יהדות תימן; פרקי מחקר ועיון, בעריכת ישראל ישעיהו ויוסף טובי, מהד' שניה, ירושלים תשלו עמ' עג-צד  
4742.נריה, משה צבי שררה על הצבור שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קכח-קכט  
4743.נשר, בן ציון פיטורי בלנית במקווה עירוני דברי משפט ה תשנח עמ' רעט-רצז  
4744.עמיחי, יהודה יציאת מנהיג מארץ ישראל אמונת עתיך 10 אייר-סיון תשנו עמ' 32-35  
4745.צמל, אפרים נקיון כפיים בהנהגה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנ עמ' 12-16  
4746.שפירא, יעקב לא חמור אחד מהם נשאתי" - על מרמה והפרת אמונים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 320 קרח תשסח 4 עמ' ZUJYA, JSXB 18264 a06b17 ח"ג # איידלס, חיים יצחק גדר ת"ח בשבועה ובמסים פרי חיים ב תשס עמ' שסט-שעז AJJDMR, HJJN JWHX 18265 a06b17 ח"ג # אפל ישורון יב ניסן תשסג עמ' תקלז-תקמ  
4747.קליינמן, רון ש' ניגוד עניינים של עובד ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 169 קרח תשסד 4 עמ'  
4748.קליינמן, רון ש' מאולמו של הדיין לעולמו של עובד הציבור: שלשה דגמים לפתרון מצבים של ניגוד עניינים עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 159-187  
4749.קפלן, יחיאל ש'  סמכות ומעמד מנהיגי ציבור בקהלה היהודית בימי הביניים דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' רנה-שיט  
4750.ראטה, נחמיה מעמדם החוקי וסמכותם של נבחרי הציבור שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קסא-קסז  
4751.רביצקי, אבי נביא מול חברתו במחשבה היהודית החדשה דעות גל' מו תשלז עמ' 41-30  
4752.רכניץ, עדו הדחה, הפקת לקחים או חזרה בתשובה צהר כט אייר תשסז עמ' 51-56  
4753.רניאל, מנחם החובה לתת דין וחשבון פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 19 ויקהל - פקודי תשסא 3 עמ'  
4754.רקובר, נחום כללי אתיקה של עובדי ציבור משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נז, ירושלים תשם 31 עמ'  
4755.רקובר, נחום עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 180 האזינו תשסד 4 עמ'  
4756.רקובר, נחום עבריין שעשה תשובה כשליח ציבור תורה שבעל פה לז: קכד-קמג, תשנה  
4757.רקובר, נחום (עורך) דיני נזיקין - אחריות שופטים ואנשי מינהל ברשלנות סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, ירושלים תשמד עמ' 40-9  
4758.שאנן, שלמה ח' השעיית חשוד ופתיחת תיק חקירה [אנשי ציבור] תחומין טז (תשנו) 340-348  
4759.שטיינברגר, ישעיה א' דמותו של מנהיג בישראל ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 386-376  
4760.שטיינפלד, צבי אריה אדם חשוב שאני דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' קצא-רלח  
4761.שטרן, מרדכי בגדרי השררה וזכויותיה זכור לאברהם תשנג עמ' שסב-שעט  
4762.שטרנבוך, משה האם מותר לפטר מי שעובד בשביל הצבור עם התורה מהד' ג חוב' י תשנד עמ' ה-י  
4763.שיינפלד, אברהם צבי נתינת שוחד לעובד ציבור תחומין ה תשמד עמ' 341-332   
4764.שלזינגר, אליהו בענין סמכות הגבאים לענין תרומות לבית הכנסת זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' שלד-שלט  
4765.שרמן, אברהם ח' אחריות נבחרי הציבור על ענייני הציבור שערי צדק ד תשסג עמ' 327-359  
4766.שרמן, אברהם ח' מורי הוראה ומשגיחי כשרות - האסור והמותר בשכרם תורה שבעל פה לד: עמ' עג-פו, תשנג  

ו. סדרי חברה ושלטון > ציבור

 מחברכותרתספרביקורת
4767.אבינר, שלמה חיים חטאת ציבור מול חטאת יחיד עמודים כרך כה תשלז עמ' 347-344; עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 63-59; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 69-65  
4768.אהרנברג, יהושע מנחם מנדל תקפו של הסכם "רוטציה" פעמי יעקב גל' לה ניסן תשנו עמ' לא-לט  
4769.אורלנסקי, אברהם יעקב שדה צבורית בשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' לט-מג  
4770.אטינגר, שמשון זכות היחיד ותקנת הציבור: התמודדותה של ההלכה יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 182-200  
4771.אלון, מנחם שלטון הקהילה ויחסי יחיד וצבור במשפט העברי שנה בשנה תשלח עמ' 237-209  
4772.אלוני, זלמן יוסף בירור דין כבוד הציבור ומחילתו שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' כד-כז  
4773.אריאל, חנן תחבורה ציבורית - חובה הלכתית ומוסרית צהר טו קיץ תשסג עמ' 15-22  
4774.בוטה, יצחק משאל עם במקורות מספרא לסייפא עלון 49 אלול תשנה עמ' 61-70  
4775.בן יעקב, צבי יהודה בדין מיצר שהחזיקו בו רבים (פס"ד) מגל יב תשנח עמ' 87-98  
4776.בן יצחק, אלישי והכבד את לבו ולא שמע אליהם - על ההבטחה המנהלית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 153 וארא תשסד 4 עמ'  
4777.בן יצחק, משה צרכי רבים מלילות א תשנח עמ' 217-228  
4778.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם לעומת שלום הציבור - שימוש במקורות ההלכה בפסיקה של בית-המשפט שמעתין גל' 97-98 תשמט עמ' 92-95  
4779.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם מול שלום הציבור בהשפלת אסיר תחומין יז (תשנז) 136-144  
4780.בן שלמה, זכריה יחיד וחברה בהלכה מספרא לסייפא עלון 32 קיץ תשמח עמ' 70-52  
4781.בן-ארצי, חגי מעמדו של הציבור בהלכה היהודית עמודים כרך לא תשמג עמ' 151-148. גנץ, משה: על ישראל ועל רבנן. שם עמ' 231-230; קטן, יואל: שם עמ' 246 
4782.בן-נון, יואל קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה (חילוניים וחילוניות בהלכה) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 225-266. אברהם, מיכאל: מה בין "קהל שוגג" ל"תינוק שנשבה". שם גל' יא תשרי תשסב עמ' 169-174; תשובה. שם עמ' 175-181  
4783.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
4784.ברונר, בניהו מעמדו של היחיד בתוך ציבור ע"פ המושג "קבוע" בדיני תערובות צהר ג קיץ תשס עמ' 142-150  
4785.ברט, יצחק גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן תחומין כט תשס"ט עמ' 386-402  
4786.ברט, יצחק גבולות ההפרטה בהלכה תחומין ל' תשע עמ' 360-368  
4787.גולדברג, יוסף טובי העיר (הלכות נבחרי צבור, תקנות צבור, יחיד וצבור) ירושלים תשס תקסט עמ'  
4788.גולדברג, יוסף האם רשאי הציבור לכפות על אחד מהם להיות פרנס על הציבור זכור לאברהם תשנט עמ' תעט-תפח  
4789.גולדמן, גבריאל בית כנסת דו תכליתי תחומין כב (תשסב) 40-44  
4790.גולדשטיין, ישראל קביעת הרוב בבניין בית כנסת שערי צדק ו תשסה עמ' 234-236  
4791.גרשוני, יהודה ציבור ויחיד - כח הציבור על היחיד חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 50-29  
4792.גרשוני, יהודה צבור ויחיד - כח הציבור על היחיד [אוצר המשפט חלק ב ערך 2853] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקמג-תקסב  
4793.דויטש, עקיבא; אוריון, מאיר יחיד וציבור - סימפוזיון חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 239-217  
4794.דיכובסקי, שלמה עדיפויות בהצלת נפשות בציבור תורה שבעל פה לא: עמ' מ-נא, תשן  
4795.דיכובסקי, שלמה ירושת בית-כנסת תחומין יב (תשנא) 266-271  
4796.דיכובסקי, שלמה חלוקת בית כנסת בין שני מנינים תחומין יב (תשנא) 101-106  
4797.דשן, שלמה ציבור ויחידים, סדרי חברה בקהילות יהודי מרוקו במאות ה 19-18 ת"א תשמג 102 עמ'  
4798.הולצר, אריה למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו - בין קניין פרטי לזיקה ציבורית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 214 פינחס תשסה 4 עמ'  
4799.הירש, שמשון רפאל יחיד הרוצה לפרוש מקהילה שבעירו ובענין תקנת הקהילות ועצמאותן מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' טז-כא  
4800.הכהן, רא"ם גדרי היתר פיקוח נפש בציבור המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 109-198  
4801.הלוי, הלל יצחק קונטרס דרך שהחזיקו בה רבים משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' רנט-שט  
4802.הלוי, חיים דוד האם יכול קהל לעכב כתיבת שם התורם על תרומתו? שנה בשנה תשמח עמ' 155-150  
4803.ווזנר, שמואל  בגדרי מיצר שהחזיקו בו רבים מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' פ-פא  
4804.ורמן, שלמה גדרי צבור המאור שנה כז חוב' א תשרי-חשון תשלה עמ' 19-16  
4805.זולדן, יהודה החובה הציבורית לתקינות הדרכים והנגשתם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 293-310  
4806.טל, אלחנן בסוגיא דא"א לאדם חטא כדי שיזכה חברך ואי מצוה דרבים דוחה איסורים קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רלא-רלז  
4807.טרנר, יוסי 'כוח הציבור' במשנתו הדתית-ציונית של הרב חיים הירשנזון יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 31-56  
4808.ליוור, יעקב קהל אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 70-66  
4809.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק א ערך 823] תורה שבעל פה כ תשלט עמ' קח-קכח  
4810.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק ב ערך 471] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' נט-פ  
4811.מגנצא, צבי בדין הבא להרגך, לגבי הכלל והפרט מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שנד-שנט  
4812.נאור, בצלאל שיטת הרמב"ם בתמורת ציבור ושותפין הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 20-19  
4813.נבנצל, אביגדור עשה דיחיד ועשה דרבים כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 55-54  
4814.נחלון, אהרון קהל ותקנות קהל בתורתם של הגאונים ירושלים תשסא 189 עמ'  
4815.נחלון, אהרן סמכות הצבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 74 עמ'  
4816.נריה, משה צבי ברית ראשונים אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 22-9  
4817.סולברג, נעם לשון הרע על ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 155 בשלח תשסד 4 עמ'  
4818.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
4819.ערוסי, רצון בית כנסת שחלקו נבנה בשטח פרטי תחומין כב (תשסב) 45-49  
4820.פלק, זאב יחיד וציבור במחשבת ישראל חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 55-51  
4821.פנטון, כרמית ויוציאו דבת הארץ - לשון הרע על עצמים ועל הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 77 שלח תשסב 4 עמ'  
4822.פרגר, יונה בענין טורח וכבוד ציבור בית יצחק כרך לב תשס עמ' 401-408  
4823.פרדס, חיים אחדות ישראל בהלכה ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 61-54  
4824.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
4825.קוליץ, יצחק פינוי בית קברות [הבעלות על בית קברות] תחומין יח (תשנח) 252-253  
4826.קוק, שמחה תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו  
4827.קוק, שמחה מצות התוכחה ביחיד ובציבור תחומין ז תשמו עמ' 138-121  
4828.קליינמן, רון יכולת הכפייה על הציבור לנהוג לפנים משורת הדין מגל יב תשנח עמ' 349-358  
4829.קליינמן, רון ש' אין ציבור עני - גלגולו של כלל הלכתי סידרא כ תשסה עמ' 195-209  
4830.קפלן, יחיאל ש' המשכיות תחולת נורמות ציבוריות שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 329-396  
4831.קפלן, יחיאל ש' תועלת הציבור דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' כז-צא  
4832.קרויס, משה בונם בענין עשה דרבים קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' מז-נ  
4833.רבינקוב, זלמן ברוך יחיד וציבור ביהדות (תרגם: צבי בר מאיר) בין אדם לחברו - מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 110-85  
4834.רוזן, ישראל פקוח נפש צבורי שנה בשנה תשמא עמ' 232-221  
4835.רוזן, ישראל פנוי קברים לצרכי ציבור  תחומין יח (תשנח) 254-274  
4836.רלב"ג, מרדכי חלוקת הרכוש של קהילה שהתפלגה תחומין כז (תשסז) עמ' 393-396  
4837.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה [הבעלות על בית הכנסת] תחומין יא (תשן) 81-92  
4838.שביב, יהודה יחיד וציבור במצות ישוב ארץ ישראל תחומין ב תשמא עמ' 420-412; 'ולא נעזבנה', על הירידה מארץ-ישראל במקורות, בעריכת חיים שיין, ירושלים תשמז עמ' 201-191  
4839.שביב, יהודה חובות אזרח - כפיה וחלוקת הנטל תחומין ג תשמב עמ' 306-298  
4840.שור, משה שלום הסכם בע"פ לרוטציה שערי צדק ג תשסב עמ' 410-425  
4841.שטיינפלד, צבי אריה 'צבור' ו'רב צבור' בתקנות בית-דין סיני כרך פה תשלט עמ' קנד-קעא  
4842.שטרן, שלום התנגשות היחיד והציבור הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 392  
4843.שפרן, אלכסנדר היחיד והציבור ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 196-187   
4844.שרמן, אברהם הקדש במחשבה, וקנין בדבר שאין בו ממש [ירושת בית-כנסת] תחומין יב (תשנא) 272-278  
4845.שרמן, אברהם מקומו של קהל במנוי תפקידי שררה ורבנות שבאים מכח ירושה זכור לאברהם תשנט עמ' תקיג-תקכא  

ו. סדרי חברה ושלטון > בחירות. מינויים ציבוריים. גיל

 מחברכותרתספרביקורת
4846.גורן, שלמה ועדת הבחירות לרבנות הראשית תחומין כב (תשסב) 11-20  
4847.גורן, שלמה בחירות דמוקרטיות לאור ההלכה  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 84-90  
4848.דרוק, זלמן טענת חזקה בשליח צבור שנה בשנה תשמט עמ' 177-181  
4849.הכהן, אביעד עד מאה ועשרים? - זקנה ביום דין ופרישה כפויה של נושאי משרות שיפוטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 44 וילך תשסא 4 עמ'  
4850.הכהן, אביעד אדיר במלוכה, בחור כהלכה - על הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 107 בשלח תשסג 4 עמ'  
4851.הלוי, חיים דוד זכות האשה לבחור ולהבחר תחומין י (תשמט) 118-123  
4852.לאו, ישראל מאיר ירושה במישרות ציבוריות תחומין יט (תשנט) 9-16  
4853.לוין, עמיהוד יצחק מאיר בחירות מוניציפליות לאור ההלכה אוריתא גל' 6 חשון תשלט [אין מספור עמודים]  
4854.נריה, משה צבי שררה על הצבור שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קכח-קכט  
4855.סליי, מנחם הפרישה מעבודה כחובת גיל במקורות היהדות אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 45-25   
4856.קורנגוט, אפרים משה מינויים פוליטיים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 222-226  
4857.ראטה, משולם חכמתם וגילם של חברי בית הדין הגדול תחומין יג (תשנב-תשנג) 329-336  
4858.רוזן, ישראל נשים בתפקידים ציבוריים תחומין יט (תשנט) 17-27  
4859.שוחטמן, אליאב כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים - טוהר השיפוט וטוהר המינהל הציבורי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 135 שופטים תשסג 4 עמ'  
4860.שטרן, אריה שיטת המימשל והבחירות לאור דברי מרן הרב זצ"ל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 183-189  
4861.שלוש, שלמה בחירה ע"י גורל ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 48-50  

ו. סדרי חברה ושלטון > מפקד תושבים

 מחברכותרתספרביקורת
4862.גוטל, נריה אידיאולוגיה כמסד הלכתי? הלכה גלויה ואמירה סמויה בהלכת מפקד האוכלוסין בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 598-606  
4863.גולדשטיין, יוסף שלמה בענין איסור מנין של ישראל קול התורה גל' כז ניסן תשנ עמ' נח-נט  
4864.גולדשמידט, ישעיהו מנין בני ישראל בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' נג-נו  
4865.גרשוני, יהודה האיסור למנות ישראל לאור ההלכה אור המזרח שנה לג תשמה עמ' 135-127; ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 121-114  
4866.גרשוני, יהודה האיסור למנות ישראל לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק ב ערך 2882] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תנא-תסא  
4867.הופמן, יאיר מפקד האנציקלופדיה הישראלית לתנך, כרך ב עמ' 495-494  
4868.ויס, אשר זליג באיסור מנין בני ישראל מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' א עמ' א-ח  
4869.פוטשבוצקי, אברהם תפקדו אותם - מפקד האוכלוסין - בין המשפט העברי למשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 27 במדבר תשסא 4 עמ'  
4870.רודיק, יוחאי ברוך מיפקד האוכלוסין והדיור תחומין ד תשמג עמ' 336-327  
4871.רזין, מרדכי מפקדים ומגילות-יחס ומשמעותן ההיסטורית לימי שאול ודוד חיפה תשלז 164 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > מסים

 מחברכותרתספרביקורת
4872.אביגד, נחמן 'אשר על המס' בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1  
4873.אטון, יאיר שיקולים תורניים בחלוקת נטל המס מישרים ג תשסד עמ' 165-185  
4874.בר-חיים, נתן שמעון רבנן אינם זקוקים לשמירה - האמנם וכיצד קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 32-27  
4875.גולדבלט, דוד לפירושו של רב האי גאון לסוגית פרדכת-אנדיסקי ורקעו ההיסטורי סיני כרך פג תשלח עמ' יד-כג  
4876.גנק, מנחם דוב גביה מת"ח לחומת העיר הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 28-26  
4877.דינור, יוסף מערכת המיסים בארץ ישראל בתקופה הרומית (395 לסה"נ - 63 לפנה"ס) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 24 + 424 עמ'  
4878.הילדסהיימר, מאיר פסק-דין של הרב מרדכי מודל סג"ל בשנת תט"ו (1655) [בעניין סדרי הקהילות, גביית מסים, בחירת רב, בית העלמין ועוד] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 241-229  
4879.הכהן, אביעד למען ענתו בסבלתם - פרשנות דווקנית של דיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 239 שמות תשסו 4 עמ'  
4880.הכהן, אביעד וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלתם?! - צדק ויושר בדיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 105 שמות תשסג 5 עמ'  
4881.הקר, יוסף 'אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ' (ניתוח היסטורי-הלכתי וחברתי של תשלום מס הגזייה על ידי חכמים בארץ ישראל במאה השש עשרה) שלם ספר ד תשמד עמ' 117-63  
4882.ולר, שולמית גביית מסי ביטחון מן החכמים: דרשת ריש לקיש תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 148-161  
4883.חזן, יוסף תשובה בהלכות מסים למי שעזב מקומו וגר בעיר אחרת מוריה שנה כ גל' א-ב כסלו תשנה עמ' כג-כח  
4884.טויבר, מאיר גדר פטור תשלומי מס מתלמידי חכמים כתלנו יג תשן עמ' 212-216  
4885.טנדלר, משה דוד בעיות בקדימה בהצלה: התקציב הציבורי ודיחוי נפש מפני נפש כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 169-167  
4886.יוסף, עובדיה האם מותר מן הדין להשתמט מתשלומי מס הכנסה הפרדס שנה נז חוב' ו אדר-ניסן תשמג עמ' 16-14  
4887.לאו, ישראל מאיר המיסוי בהלכה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' סא-סז  
4888.לוין, עמיהוד יצחק מאיר שאלת כפל מס לאור ההלכה אוריתא גל' יז תשנג עמ' רנח-רעב  
4889.לוצטו, שמחה פסק דין בענין מסים וארנוניות כרם שלמה שנה ג קונטרס ט תמוז-אב תשם עמ' י-יב  
4890.ליטמן, מיכאל תשובה אחת משו"ת חיים כפוסי ממזרח וממערב ב תשם עמ' 65-53  
4891.מאזוז, מצליח מעשר כספים לפני או אחרי ניכוי מסים אור תורה שנה יט תשמז עמ' רד-ריד  
4892.מודעי, חיים; יעקב, ראובן בהלכות עריכה ומסים מוריה שנה ח גל' ו-ז כסלו תשלט עמ' כ-כא  
4893.מנדאל, אברהם המסים במקורות [התנ"ך, המשנה והתלמודים] הרבעון הישראלי למסים כרך טו גל' 60-50 אייר תשמז עמ' א-פח  
4894.נסים, יצחק תשובת החיד"א על ויכוח שעבר בין קהילות מנטובה ופירארה לקצת יחידים בענין נכסי חוץ ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשלח עמ' 142-129  
4895.ספראי, י. פס"ד ומכתבים בענין תקנת הגאבילה[מס עזר הבשר] במאכנס מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קא-קמו  
4896.פוטשבוצקי, יעקב וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם - מניעים לא פיסקליים להטלת מסים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 58 שמות תשסב 4 עמ'  
4897.פלדמן, ליאון אריה תשובות חכמי ברצלונה וקטלוניה בענין מסים וארנוניות ודינא דמלכותא דינא גנוזות ספר א תשמד עמ' סז-צח  
4898.פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף היחס להעלמות מס במשפט העברי מגל יא תשנה עמ' 237-296  
4899.קוכמן, מיכאל מס האנציקלופדיה הישראלית לתנך, כרך ב עמ' 489-486  
4900.קלופט, יואל בדין מעשר כספים מכספי מסים מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' סח  
4901.רומנו, יוסף קהל שנהגו לשלם מס-גולגולת עבור מלמדים אם חייבים לשלם גם עבור מס חדש מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ'סג-עא  
4902.שביב, יהודה מסים במועצות מקומיות תחומין ו תשמה עמ' 291-270  
4903.שנברגר, חיים סוגיות בתחום המסים בהלכה הרבעון הישראלי למסים שנה 14 תשמד-תשמה עמ' 401-393 ,307-300 ,214-205; שנה 15 תשמו עמ' 219-212 ,104-95  
4904.שץ, יצחק תשובת ר' יוחנן מפריס בענין נדוי למי שלא פרע חובותיו לקהילה מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' ח-ט  
4905.תא-שמע, ישראל על פטור תלמידי חכמים ממסים בימי הבינים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 322-312   

ו. סדרי חברה ושלטון > משטרה

 מחברכותרתספרביקורת
4906.אליהו, מרדכי חקירות משטרתיות בשבת תחומין לא תשעא עמ' 303  
4907.אנציקלופדיה מקראית שוטר כרך ז עמ' 535-534  
4908.בלידשטין, יעקב השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 89-95  
4909.דסברג, אורי; רוזן, ישראל השבת במשטרה תחומין ב תשמא עמ' 97-66  
4910.הלוי, חיים דוד תפקידיה ומעמדה של המשטרה בהלכה הליכות גל' 91-90 ניסן תשמא עמ' 26-23  
4911.ויינפלד, משה ה'שוטר', משמעו ותפקידיו בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417  
4912.ורהפטיג, איתמר שמוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות תחומין ג תשמב עמ' 376-371  
4913.ורהפטיג, איתמר בא במחתרת - שוטר מול פורץ תחומין לא תשעא עמ' 166-172  
4914.נתיב, דוד עבודת המשטרה לאור מקורות היהדות תחומין א תשם עמ' 384-372  
4915.סלומון, יחזקאל קריאה למשטרה בשבת בעת פריצה ודין בא במחתרת בית אהרן וישראל גל' קיט סיון-תמוז תשסה עמ' עג-עט  
4916.סליי, מנחם לדמותו של השוטר במשך הדורות תחומין א תשם עמ' 396-385  
4917.רוזן, ישראל 'טביעת אצבעות' משטרתית בשבת תחומין ב תשמא עמ' 109-98   
4918.רוזן, ישראל השבת במשטרה - בעיות ופתרונן תורה שבעל פה כד תשמג עמ' ע-פד  

ו. סדרי חברה ושלטון > צבא ומלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
4919.אבידן (זמל), אברהם כתור כח אויב בהלכה מורשה ז חורף תשלד עמ' 113-112  
4920.אבידן (זמל), אברהם מלחמה בשבת וביום הכיפורים תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קמז-קסב  
4921.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
4922.אבידן (זמל), אברהם טלטול דברים חיוניים ללא ערוב עלון שבות גל' 84 חנוכה תשמא עמ' 43-4; תחומין ד תשמג עמ' 233-214. הכהן, רא"ם: עלון שבות גל' 86 אדר א תשמא עמ' 31-25; תחומין שם עמ' 237-234; תשובה: עלון שבות שם. עמ' 36-32; תחומין שם עמ' 240-238 
4923.אבידן (זמל), אברהם בענין 'מחנה' מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' צח-קיא; שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 57-40  
4924.אבידן (זמל), אברהם אכילת פירות של האוכלוסיה בלבנון שלא ברשות, במלחמת שלום הגליל ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 215-208  
4925.אבידן, אברהם הגדרת מלחמת שלג והאינתיפדה כמלחמת מצוה תורה שבעל פה לא: עמ' עג-עח, תשן  
4926.אבידן, אברהם כשרות בצה"ל תורה שבעל פה לד: עמ' צב-צו, תשנג  
4927.אבידן, אברהם תפילה בשעת דחק, במקום סכנה, ובזמן מלחמה תורה שבעל פה לז:עמ' עג-פו, תשנה  
4928.אברמסקי, יחזקאל הסדרת גטי מלחמה למתגייסים במלחמת העולם השניה אוריתא גל' יז תשנג עמ' נ-נה  
4929.אדרעי, אריה מלחמה, הלכה וגאולה (צבא ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן) קתדרה חוב' 125 תשרי תשסח עמ' 119-148  
4930.אהרנברג, יהושוע מנחם איסור מסירת שטחי א"י לנכרים תחומין י (תשמט) 26-33  
4931.אוירבך, רפאל 'ויירא .ויצר לו'. המעין כרך כג גל' א תשרי תשמג עמ' 11-4  
4932.אוירבך, שלמה זלמן מלחמת מצוה ומלחמת רשות בשבת מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' מ-מב  
4933.אונגר, ירון אל תירא אברם - על מוסר הלחימה בישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 230 לך לך תשסו 4 עמ'  
4934.אופנהיימר, יעקב מלחמת מצוה ומלחמת רשות, מלחמת ישראל לאור ההלכה באר-שבע תשלא 44 עמ'  
4935.אורטנר, נתן קבורת חללי אויב תחומין ד תשמג עמ' 107-97; קובץ חדושי תורה, חלק א, לוד-רמלה תשמד עמ' 26-16  
4936.אושפיזאי, משה בן-ציון קונטרס בדין עונש מוות למחבלים רמת-גן תשלה 23 עמ'  
4937.אושפיזאי, משה בן-ציון מלחמת מנע - רשות או חובה? תחומין ד תשמג עמ' 96-90  
4938.אזר, ישראל הגנה על המולדת חובת דרך ארץ תחומין יח (תשנח) 363-367  
4939.אזרחי, ברוך מרדכי חצוצרות במלחמה קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' מ-מג  
4940.אחיטוב, אהוד מסיק זיתים סביב ההתיישבות ביו"ש אמונת עתיך 52 אדר א-אדר ב תשסג עמ' 30-45  
4941.איזירר, חגי מצות 'לא תירא מהם' מורשה ז חורף תשלד עמ' 106-93  
4942.אלברג, שמחה מצות זכירת ומחיית עמלק הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 9-5  
4943.אלגביש, נתן המשוחררים מן המלחמה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 407 תשסא 3 עמ'  
4944.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
4945.אליצור, יהודה ישראל ואויביו, מלחמה ושלום במחשבת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 395-385  
4946.אמסל, מאיר חיילי ההגנה שהצילו את השבויים באוגאנדא אי עשו כהלכה לסכן נפשם ונפש השבויים המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 21-17  
4947.אמסל, מאיר פקידת יוצאי צבא בישראל בחצוצרות לקדושה ולנצחון אי גם בזה"ז המאור שנה מז חוב' ה סיון-תמוז תשנד עמ' 32-34  
4948.אמסלם, חיים יציאת חתן למלחמה תוך שנתו הראשונה בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' מט-נו   
4949.אנציקלופדיה תלמודית חצוצרות, במלחמה כרך טז עמ' תפג-תפה  
4950.אפשטין, יעקב יצוא נשק תחומין יא (תשן) 409-417  
4951.אפשטין, יעקב תפקידיה וסמכותה של הרבנות הצבאית חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 197-203  
4952.אפשטין, יעקב יצוא נשק חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 171-178  
4953.אפשטין, יעקב חיוב שמירה בישובים חבל נחלתו ג תשסד עמ' 264-269  
4954.אריאל, יגאל רכב סיור בטחוני בשבת תחומין ב תשמא עמ' 115-110  
4955.אריאל, יועזר הפרת הסכם שנחתם עם מורדים בכלא תחומין כא (תשסא) 155-163  
4956.אריאל, יעקב המוסר, האמונה ומדיניות השלום ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 211-205  
4957.אריאל, יעקב הפרת פקודה משום מצוה או שקולים מוסריים תחומין ד תשמג עמ' 179-173  
4958.אריאל, יעקב חרבות ואתים (מוסר ומלחמה) תחומין ד תשמג עמ' 192-189  
4959.אריאל, יעקב המוסר המלחמתי בתורה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 90-80  
4960.אריאל, יעקב הגנה עצמית ["האינתיפאדה" בהלכה] תחומין י (תשמט) 62-75  
4961.אריאל, יעקב התנדבות לקצונה בניגוד לרצון ההורים תחומין יג (תשנב-תשנג) 219-227  
4962.אריאל, יעקב מסיק זיתי נוכרים שערי צדק ד תשסג עמ' 218-232  
4963.בארי, ישראל הלכות מלחמה המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' שכה-שכח  
4964.בוגץ', יהודה ליב היתר מאכלות אסורות ויין נסך במלחמה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 155-148  
4965.בוילן, שמואל סכנה ובטחון בשעת מלחמה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 203-211  
4966.בטיסט, מאיר ענישה קיבוצית תחומין יב (תשנא) 229-239  
4967.בלומנפלד, מאיר בענין החזרת שטחים בא"י למען השלום אור תורה שנה יב תשם עמ' שכח-של  
4968.בלידשטיין, יעקב הפצת הדת כמטרת המלחמה במשנת הרמב"ם שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 85-97  
4969.בן חורין, מיכאל; דסברג, אורי תקדים קעילה לנטילת החוק לידים תחומין יב (תשנא) 244-248  
4970.בן יעקב, מנחם דיני מלחמה בשבת מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 89-114  
4971.בן מאיר, מאיר יהושע פינוי חללים במלחמת יום הכיפורים קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 361-370  
4972.בן שלמה, זכריה אבטחת מטיילים בשבת בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' סה-סח  
4973.בן-חמו, שלמה בדין שלל מלחמה - במלחמות ישראל נעם ספר כד תשמב עמ' קמג-קנו; עלוני ממרא מנחם אב תשמב עמ' 38-23  
4974.בן-יעקב, מנחם דיני מלחמה בשבת אמרי יושר עלון 9 אייר תשמה עמ' 10-4; עלון 10 מנחם אב תשמה עמ' 16-8; עלון 11 כסלו תשמו עמ' 14-2   
4975.בן-מאיר, יהושע ברכת הגומל לחוזרים מפעילות צבאית תחומין א תשם עמ' 358-349  
4976.בן-מאיר, יהושע תוקפם של הוראות בטיחות בצה"ל תחומין ד תשמג עמ' 251-248; בעניין תוקפם של הוראות מטכ"ל בנושאי בטיחות מבחינה הלכתית. בדרך אפרת עלון 10 אדר-ניסן תשמג עמ' 10-9. נריה, אברהם יצחק: שם עלון 15 תשרי תשמד עמ' 53-52 
4977.בן-נון, יואל לבישת מדים - ברור הלכה עלון שבות שנה ד גליון ח אייר תשלג עמ' 19-17  
4978.בן-נון, יואל שלל מלחמה בישראל מורשה ז חורף תשלד עמ' 111-107; עלון שבות שנה ה גל' י כסלו תשלד עמ' 35-27  
4979.בן-ציון, שמעון מלחמת שלום הגליל - עזר ישראל מיד צר עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' רצו-שא  
4980.בן-ציון, שמעון דברי כהן משוח מלחמה אל צבאות ישראל ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 91-79  
4981.בן-שמעון, שלמה חובת השאלה בסנהדרין במלחמת הרשות המאסף שנה א תשלט עמ' 191-188  
4982.בן-שמעון, שלמה בעניני מלחמת הרשות והשאלה בסנהדרין מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' עג-פב  
4983.בנדיקט, בנימין זאב המחדל באספקלרית היהדות תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קמא-קמו  
4984.בקשי-דורון, אליהו שאלות הלכתיות עקב המצב הבטחוני תורה שבעל פה מג עמ' מ-נא, תשסב  
4985.בר, משה אברהם תקיעה בחצוצרות בעת מלחמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנד עמ' 65-81  
4986.בר-חיים, נתן ש. מצות ישוב ארץ ישראל ומלחמה בעבורה בזמן הזה אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 103-114  
4987.ברויאר, מרדכי עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 455-445  
4988.ברון, לייב כיבוש מלחמה דנכרים וכיבוש מלחמה דישראל הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 143-140  
4989.ברונר, בניהו שבועת אמונים לצה"ל צהר יא קיץ תשסב עמ' 17-24 [רימון, יוסף צבי: שם גל' יג חורף תשסג עמ' 137-143]  
4990.ברונר, בניהו קבורת חללי הצוללת "דקר" תחומין כ (תשס) 181-187  
4991.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
4992.גואלמן, יששכר השתקפות מותו של שאול בספרות ההלכה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 251-233  
4993.גוטל, נריה לחימה בשטח רווי אוכלוסיה אזרחית המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 43-105  
4994.גוטל, נריה גידרה ההלכתי של מלחמת החשמונאים שנה בשנה תשנד עמ' 229-249  
4995.גולדברג, משה צבי משוח מלחמה בבית שני הפרדס שנה נא חוב' ט סיון תשלז עמ' 21-19  
4996.גולדברג, משה צבי בענין משוח מלחמה הפרדס שנה נח חוב' ג כסלו תשמד עמ' 19-17  
4997.גולדשטיין, אלעזר נוהל חניבעל" על פי ההלכה [ נוהל ההתמודדות הנהוג בצה"ל לגבי חטיפת חיל, לפיו יש לפעול מידית למניעת החטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף] תחומין לא תשעא עמ' 157-165  
4998.גורן, שלמה חזקת שטחים - קובעת בעלות (בדין שמירת שדות בשבת) עמודים כרך כה תשלז עמ' 224-223  
4999.גורן, שלמה הבטחת המרעה בארץ ישראל שנה בשנה תשלט עמ' 154-151  
5000.גורן, שלמה בין 'הסכם שלום' לשלום אמת אור המזרח כרך כח תשם עמ' 147-144  
5001.גורן, שלמה משיב מלחמה; שאלות ותשובות בענייני צבא, מלחמה וביטחון כרכים א-ג. ירושלים תשמג-תשמו 26 + תכא; תס; תח עמ'  
5002.גורן, שלמה אדמת הקודש ופיקוח נפש תחומין טו (תשנה) 11-22  
5003.גיפטר, מרדכי בענין לא תחיה שערי בינה א תשמח עמ' עא-עה  
5004.גלאובר, משה יציאת נשים למלחמה - במקורות מספרא לסייפא עלון 31 אדר תשמח עמ' 37-29  
5005.גלידאי, מתן היתר מאכלות אסורות במלחמה תחומין כז (תשסז) עמ' 399-408  
5006.גליקסברג, יוסף היציאה למלחמת הרשות שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 409-395  
5007.גנז, יאיר החוזר מעורכי המלחמה וחנוכת בית בא"י אמונת עתיך 49 אלול-תשרי תשסג עמ' 23-27  
5008.גנק, מנחם דוב החוזרים מעורכי המלחמה אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 225-224  
5009.גפני, שמעון במצות מחית עמלק מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' קיז-קכג  
5010.גרוזמן, מאיר השלום מחשבת חוב' סג-סד סיון תשמא עמ' 34-31  
5011.גרוס, שמאי קהת אם תלמיד חכם מחוייב בהוצאות שמירה פרי חיים ג תשסב עמ' קסו-קסז  
5012.גרינברג, משה עמשא, אבנר ויואב; על הסירוב לפקודות בלתי חוקיות במשנת חז"ל שדמות גל' עד אדר תשם עמ' 87-80  
5013.גרשוני, יהודה מלחמת רשות ומלחמת חובה [אוצר המשפט חלק א ערך 5003] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קעה-קפב  
5014.גרשוני, יהודה תקיעת חצוצרות בשעת מלחמה בזמן הזה קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קפג-קצ  
5015.גרשוני, יהודה בירור הלכתי בענין האכלת דברים אסורים לצה"ל בזמן מלחמה קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קצא-קצט  
5016.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם [אוצר המשפט חלק א ערך 7304 ,6901] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רי-רטו  
5017.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפס אם רשאי לאבד עצמו לדעת [אוצר המשפט חלק א ערך 6902] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רטז-רכ  
5018.גרשוני, יהודה בענין מצות מחיית עמלק [אוצר המשפט חלק א ערך 5002] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תלג-תלח  
5019.גרשוני, יהודה מלחמת 'שלום הגליל' בלבנון ותוצאותיה אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 223-217; הארות והערות לגבי מלחמת שלום הגליל. ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 152-144; על מלחמת שלום הגליל בלבנון. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' סט-פד  
5020.גרשוני, יהודה על הגבורות ועל המלחמות תחומין ד תשמג עמ' 67-54  
5021.גרשוני, יהודה על מלחמות ישראל ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 58-42  
5022.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 67-58; אור המזרח שנה לב תשמד עמ' 208-199  
5023.גרשוני, יהודה מלחמות ישראל, תנאי מלחמה, וגיוס לצבא אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 33-26  
5024.גרשוני, יהודה מלחמת רשות ומלחמת מצוה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קמג-קנב  
5025.גרשוני, יהודה מלחמות ישראל, גיוס לצבא, ותנאי מלחמה [אוצר המשפט חלק ב ערך 2977] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קסג-קעא  
5026.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2976 4472] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קעב-קפא  
5027.גרשוני, יהודה על מלחמות ישראל [אוצר המשפט חלק ב ערך 2975] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קפו-רד  
5028.גרשוני, יהודה מלחמת "שלום הגליל" בלבנון ותוצאותיה [אוצר המשפט חלק ב ערך 2973] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' רד-ריא  
5029.גרשוני, יהודה בענין הסכמי שלום בין ישראל לאומות העולם קול יהודה, ירושלים תשן עמ' ריא-רכה  
5030.גרשוני, יהודה בענין מצות מחיית עמלק ואם מקבלין אותו כשבאין להתגייר  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרלג-תרלט  
5031.דגני, חגי בענין היתר מאכלות אסורות בזמן מלחמה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
5032.דיכובסקי, שלמה עדיפויות בהצלת נפשות בציבור ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 187-200  
5033.דמרי, נדב צבא בימינו - חובה או רשות? ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 62-69  
5034.דרורי, משה המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 95 לך לך תשסג 4 עמ'  
5035.דרורי, צפניה גיוס בני ישיבה לצה"ל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 51-56  
5036.דריפוס, אלחנן חובתו של חייל לשמור על נשקו האישי תחומין כט תשס"ט עמ' 476-484  
5037.הבלין, משה בענין החזרת שטחים בא"י למען השלום אור תורה שנה יג תשמא עמ' ט-יב  
5038.הבר, שמואל הצלת השבויים מאוגאנדע לאור ההלכה המאור שנה כט חוב' ד כסלו-טבת תשלז עמ' 17-14  
5039.הון, שאול לגיון הזרים אשר לשאול בית מקרא שנה מ תשנג עמ' 153-158  
5040.הורביץ, אברהם תחוקת הצבא העברי לאור ההלכה תורה שבעל פה ל: עמ' ק-קיז, תשמט  
5041.הורוביץ, אלימלך מדורו של משה עד דורו של משיח: היהודים מול 'עמלק' וגלגוליו ציון שנה סד תשנט עמ' 425-454   
5042.הכהן, אביעד מוסר ומלחמה - ביבליוגרפיה נבחרת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 256-252  
5043.הכהן, אביעד אני שלום וכי אדבר המה למלחמה - משפט ומוסר בעת מלחמה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 260 עקב תשסו 4 עמ'  
5044.הכהן, אביעד והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם - על חובת השוויון בשירות הצבאי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 74 במדבר תשסב 4 עמ'  
5045.הכהן, אביעד ענישה קיבוצית במדינה יהודית ודמוקרטית קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 489-502  
5046.הכהן, מרדכי שלום במלחמות ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 5013] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 203-180  
5047.הכהן, מרדכי צבא בהשקפת חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערך 5012] בעיני חז"ל, ירושלים תשלח עמ' 92-75  
5048.הכהן, רא"ם גדרי היתר פיקוח נפש בציבור המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 109-198  
5049.הלוי, חיים דוד מקומה של מלחמת 'יום הכפורים' במערכות גאולת ישראל תורה שבעל פה יז תשלה עמ' סג-סח  
5050.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים; היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
5051.הלפרין, לוי יצחק העברת חפצים אישיים לחייל מחוץ לתחום בשבת ברכב צבאי ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' כה-נח  
5052.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה בדיני צבא ומלחמה קול ברמה עלון ח טבת תשלה עמ' 22-20; עלון ט שבט תשלה עמ' 25-20; עלון י אדר תשלה עמ' 31-30; עלון תשרי תשלו עמ' 30-25  
5053.הלפרין, מרדכי פינוי חולים בשבת תחומין כב (תשסב) 104-115  
5054.הנקין, איתם גיוס נשים וחתנים לצבא תחומין כט תשס"ט עמ' 462-670  
5055.הנקין, יהודה הרצל הצלת בני ערובה ופעולה צבאית נעם ספר כא תשלט עמ' קלא-קנט; פעולה צבאית להצלת בני ערובה. אור המזרח כרך כח תשם עמ' 55-44  
5056.הנקין, יהודה הרצל שמירת שדות בשבת בעיר הסמוכה לספר תחומין ג תשמב עמ' 37-30  
5057.הנקין, יהודה הרצל על הנופלים על קידוש השם שנה בשנה תשמד עמ' 292-290  
5058.הס, ישראל דניאל (פינטו) בגוב אריות פנים לפנים גל' 1 יד חשון תשם עמ' 33  
5059.הרצוג, יצחק אייזיק על הקמת המדינה ומלחמותיה תחומין ד תשמג עמ' 24-13  
5060.הרשקוביץ, דניאל שותפות בין לומדי תורה לבין אנשי צבא תחומין כט תשס"ט עמ' 444-452  
5061.הרשקוביץ, מיכאל מדיני החרמת שבעה עממין ומחיית עמלק לשיטות הרמב"ם והחינוך נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קפא-קצה  
5062.וולפסון, אברהם בענין היתר מאכלות אסורות בשעת מלחמה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 81-77  
5063.ווקסשטוק, יעקב, ש' בענין יפת תואר קול התורה גל' כח אייר תשנ עמ' קלח-קמא  
5064.ויגודה, מיכאל אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל - תביעה אזרחית של אויב פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 240 בשלח תשסו 4 עמ'  
5065.ויגודה, מיכאל חקירות השב"כ לאור מקורות המשפט העברי שנה בשנה תשסא עמ' 273-283   
5066.ויינפלד, משה גירוש, הורשה והחרמה של האוכלוסייה הקדם-ישראלית בחוקי המקרא ציון שנה נג תשמח עמ' 147-135  
5067.וילהלם, נחמן חנוכת הבית המאור שנה מד חוב' ג שבט-אדר תשנא עמ' 18-20  
5068.וינטר, אלימלך מאכלים אסורים בזמן מלחמה שמעתין שנה יז גל' 62-61 סיון תשם עמ' 72-65; אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 236-226  
5069.ויס, אשר זליג אין שליח לדבר עבירה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' נ עמ' שלג-שלח  
5070.ויס, אשר זליג בתורת המלחמה - בענין הפגיעה בחפים מפשע בשעת המלחמה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לב עמ' ריז-רכב  
5071.ויס, ישראל קריאת ישראל לשלום קודם היציאה למלחמה תורה שבעל פה מד תשסד עמ' קיב-קכה  
5072.ויצן, יהושע ולא זוכין לעצמן בכח גופן בעניין שבט הלוי ושרות צבאי שיר למעלות ב תשס עמ' 67-73  
5073.ורהפטיג, איתמר לא תקחו כופר לנפש מחבל תחומין ו תשמה עמ' 308-305  
5074.ורהפטיג, איתמר מכירת נשק לגוים תחומין יב (תשנא) 240-243  
5075.ורהפטיג, איתמר חקירות השב"כ לאור ההלכה תחומין כ (תשס) 145-150  
5076.ורהפטיג, יעקב האינתיפאדה לאור ההלכה זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 201-224  
5077.ורנר, שמואל ברוך כריתת ברית ועשיית שלום בין ישראל לעמים לאור ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' נב-נט  
5078.ז'ולטי, יוסף בענין מלחמת מצוה ומלחמת הרשות ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקטו-תקיט  
5079.זוהר, צבי השלום והשלכותיו - עיון במשנתו ההלכתית של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 103-118  
5080.זוין, שלמה יוסף המדינה העברית וקדושת הארץ תחומין י (תשמט) 15-25  
5081.זולדן, יהודה בירור הלכתי בנושא החלפת שבויים שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 47-44  
5082.זולדן, יהודה ציות לפקודות צהר כא אדר ב תשסה עמ' 9-21  
5083.זולדן, יהודה עריקים וסרבני גיוס תחומין יג (תשנב-תשנג) 228-239  
5084.זולדן, יהודה מעמד חיילי העורף כלוחמים החזית שבעורף בית אל תשסז עמ' 103-115  
5085.זולדן, יהודה מילוי פקודה במצב של חוסר אמון בפיקוד צהר כט אייר תשסז עמ' 21-32  
5086.זולדן, יהודה רשות במלחמת מצווה, ומצווה במלחמת רשות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 511 תשסג 2 עמ'  
5087.זולדן, יהודה שליח בית דין, שוטר, רופא, חייל בצבא שהרגו בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 203-216  
5088.זילברשטיין, יצחק; חזני, ארז האם ילווה הרופא את הפצוע קשה וישארו החיילים בלי רופא? בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' צד-צה  
5089.זילברשטיין, ירון מינוי מפקד שאינו יהודי בצה"ל תחומין כט תשס"ט עמ' 471-475  
5090.זכריה, ראובן בדין משוח מלחמה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 85-82  
5091.זלפרוינד, אשר שאלות שהתעוררו בזמן המלחמה בדרום בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' פא-פז  
5092.זלצר, זאב הלכות צבור ומלחמה בלכתך בדרך, בין המצרים תשלו עמ' 24-14; קול ברמה עלון טז כסלו תשלז עמ' 14-6  
5093.זעפרני, שמואל השחתת עצי מאכל במלחמה בשאר שנים ובשביעית המאיר לארץ גל' 39 חשון תשסא עמ' 73-78  
5094.ט"ל, יזהר תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית שדמות גל' סב חורף תשלז עמ' 55-49  
5095.טולידאנו, יוסף כיתור הארמיה השלישית המצרית ע"י צבא הגנה לישראל, לאור ההלכה סגולת מנשה, נר לנשמת יצחק מנשה דוידוביץ, קרית אתא תשלח עמ' 158-153  
5096.טוקר, נפתלי כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור שמעתין גל' 133-134 תשנח עמ' 34-50  
5097.טכורש, כתריאל פישל עונשם של חבלנים הגורמים מות שנה בשנה תשם עמ' 189-185  
5098.יוגב, מרדכי מיקום המפקד בקרב המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 199-215  
5099.יומטוביאן, יוחנן גיוס בני ישיבות - רשימה ביבליוגרפית מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 176-184  
5100.יוסף, עובדיה התרת עגונות של מלחמת יום הכיפורים תורה שבעל פה יז תשלה עמ' יא-כח  
5101.יוסף, עובדיה מבצע אנטבה בהלכה תורה שבעל פה יט תשלז עמ' ט-לט  
5102.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 34-47  
5103.ימר, מיכאל גדרי קנין כבוש מלחמה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 216-209  
5104.יעקובוביץ, ישראל עמנואל אבדות אזרחיות במבצע 'שלום הגליל' לאור ההלכה שרידים גל' ז שבט תשמו עמ' ד-יא  
5105.ירחי, אהרן  פרק משוח מלחמה, בבלי סוטה פרק שמיני: נוסח ופרשנות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 227 עמ'  
5106.ישראלי, שאול על טהרת המחנה הצבאי הישראלי מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' סו-עג  
5107.ישראלי, שאול האם יש להיענות לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' סט-עו  
5108.ישראלי, שאול מבצע יונתן (אנטבה) לאור ההלכה שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' צג-קב  
5109.ישראלי, שאול מצור בירות לאור ההלכה תחומין ד תשמג עמ' 36-25  
5110.ישראלי, שאול מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 48-61  
5111.ישראלי, שאול הבונה בית חדש - האם נקי יהיה לביתו? תחומין לא תשעא עמ' 145-148  
5112.כ"ץ, שמואל כבוד התלמיד - השלום ביהדות - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל (ביבליוגרפיה ) שמעתין גל' 120 תשמה עמ' 116-123  
5113.כהן, אורי בדין סכנה במלחמה הסנה חנוכה תשלד עמ' 39-37  
5114.כהן, אורי מלחמת שלום הגליל לאור ההלכה עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' רצא-רצה  
5115.כהן, יחזקאל גיוס בנות ושרות לאומי; עיון בהלכה [ת"א] תשלט 34 עמ'. מהד' שניה כוללת השלמות ותוספות, [ת"א] תשמב 33 + כו עמ'  
5116.כהן, עדי פגיעה ב"חפים מפשע" בית הלל גל' יג טבת תשסג עמ' נט-סב  
5117.כהן, עדי האם מותר להתאבד כדי שלא ליפול בשבי בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' עד-פ  
5118.כהן, שאר ישוב קריאה לשלום במלחמות ישראל כלביא שכן, אסופת מאמרים לזכרו של גד יצחק עזרא, מרכז שפירא תשסג עמ' 143-148  
5119.כהן, שאר ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' כה-לו [אוצר המשפט חלק ב ערכים 3017, 4665]  
5120.כהן, שאר ישוב קריאה לשלום במלחמות ישראל חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קכג-קלא; אוצר המשפט חלק ב ערך 3016  
5121.כהן, שאר-ישוב קריאה לשלום במלחמות ישראל תורה שבעל פה כא תשם עמ' עד-פא; המלחמה באויבי ישראל והקריאה לשלום. ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 437-431  
5122.כהן, שאר-ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובעת שלום תחומין ד תשמג עמ' 53-44  
5123.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מלחמה ומוסר תחומין ד תשמג עמ' 183-180  
5124.כץ, אליהו מלחמת מנע האשל חוב' 26 ערה"ש תשמג עמ' 16-13  
5125.כץ, אליהו חיוב מצות מחיית עמלק בזמן הזה פעמי יעקב נא כסלו תשסג עמ' צב-צד  
5126.לאו, ישראל מאיר מה בין מלחמת מצוה למלחמת רשות בהצלת ישראל תורה שבעל פה מג: עמ' לב-לט, תשסב  
5127.להמן, מנשה רפאל אשת יפת-תואר והלכות אחרות במגילת המקדש בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 316-313  
5128.לוונברג, יהושע העשיל בענין קריאה לשלום במלחמה עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' ס-סו  
5129.לוי, חנה אמה עבריה ושבויה יפת תואר שמעתין גל' 120 תשנה עמ' 105-115  
5130.לוי, עדיאל בנפול אויבך אל תשמח תחומין י (תשמט) 262-269  
5131.לוין, עמיהוד יצחק מאיר פרשת מצדה לאור ההלכה אוריתא גל' 5 מנחם אב תשלח [2 עמ']  
5132.ליאור, דב גישת ההלכה לשיחות השלום בזמננו שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קמו-קנ  
5133.ליאור, דב המגורים באיזורי יש"ע בעת סכנה תחומין כב (תשסב) 116-119  
5134.לייזרזון, יוסף בדבר השמועה המיוחסת להגר"א שגרמניה מזרע עמלק היא ישורון יז ניסן תשסו עמ' תתמה-תתמח  
5135.ליכטנשטיין, אהרן זאת תורת ההסדר תחומין ז תשמו עמ' 329-314  
5136.ליכטנשטיין, אהרן; ליאור, דב; חסדאי, יעקב; כהן, שאר-ישוב מוסר ומלחמה תחומין ד תשמג עמג 188-184  
5137.ליכטנשטיין, יחזקאל מרד גטו וארשא - התאבדות או קידוש השם? דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 544 תשסד 3 עמ'  
5138.לישנסקי, דב איסורים ומצוות בעת מצור תחומין ד תשמג עמ' 43-37  
5139.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
5140.מגנצא, צבי כבוש מלחמה; קריאה לשלום במלחמת מצוה; לא תחיה כל נשמה; החוזרים ממערכות המלחמה; בדין הבא להרגך, לגבי הכלל והפרט; שלל אויבך מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' עב-עו, שטו-שנט, תע-תצד  
5141.מגנצא, צבי מלחמת לבנון והמצור על ביירות אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 143-139  
5142.מדן, יעקב המלחמה כתופעה רוחנית בעולם: איבר חיוני או ספחת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 143-91  
5143.מיקלישנסקי, י"ק משפט המלחמה ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 131-80  
5144.מירון, יעקב מלחמה וחיי-אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 213-226  
5145.מן ההר, שלמה שו"ת בעניני צבא ומלחמה תחומין כב (תשסב) 81-88  
5146.מן-ההר, שלמה ארבעה דברים פטרו במחנה קול קורא במדבר, קובץ מאמרי הלכה ומחשבה לקראת הימים הנוראים. חטיבת הצנחנים, הרבנות הצבאית ער"ה תשלו עמ' 53-49  
5147.מן-ההר, שלמה שיתוף נשים במלחמה תחומין ד תשמג עמ' 78-68  
5148.מנדלקורן, אריה מצוות 'קריאה לשלום במלחמה' מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 45-33  
5149.נבון, גד מניעת עגונות מלחמה נעם ספר יט תשלז עמ' סא-קט  
5150.נבון, יעקב הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט תחומין ד תשמג עמ' 172-153  
5151.נהרי, חניאל הספרות ההלכתית לחייל בהתפתחותה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 99 עמ'  
5152.נויבירט, יהושע ישעיה בעיות הלכה במלחמת 'שלום הגליל' מספרא לסייפא עלון 7 שבט תשמג עמ' 13-8; המעין כרך כג גל' ב טבת תשמג עמ' 29-19  
5153.נחשון, יואל על עסק תבן וקש כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 97-94  
5154.נריה, אברהם יצחק פיקוח נפש בשבת בצבא תחומין ג תשמב עמ' 29-11. קורן, זלמן: הוראות בטיחות צבאיות לענין פיקוח נפש. שם ד תשמג עמ' 247-241 
5155.נריה, אברהם יצחק חובת הבטחון בה' בעת המלחמה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 232-227  
5156.נריה, משה צבי על המלחמות ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 430-425  
5157.נריה, נחום כיתור כח אויב במלחמה ובמצור ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 93-91  
5158.נריה, נחום כיתור עיר אויב ומצור מלחמה (בירור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן) כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 60-56  
5159.סאכאטשעווסקי, משה נחום בענין החוזרים מעורכי המלחמה כרם שלמה גל' קכט מנחם-אב תשן עמ' כג-כה  
5160.סגל, יהודה זרחיה בדין חזרה מעורכי המלחמה צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' רמה-רנא  
5161.סגל, יודא בדין חזרה מעורכי המלחמה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קמה-קנב  
5162.סולובייצ'יק, אהרן על מלחמת מצוה בא"י בזמן הזה שנה בשנה תשלד עמ' 146-136  
5163.סולובייצ'יק, יוסף דוב מנוי כהן לדבר אל העם במלחמת מצוה ובמלחמת רשות הפרדס שנה נ חוב' ה שבט תשלו עמ' 18-15  
5164.סילמן, יוחנן הפקודה הצבאית לאור ההלכה - הערות ושאלות ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 189-183  
5165.ספערא, משה שלשה שחוזרים ממערכי המלחמה: חובה או רשות? הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 63-58  
5166.עמיטל, יהודה מלחמות ישראל על-פי הרמב"ם עלון שבות גל' 116 חנוכה תשמז עמ' 37-23; תחומין ח תשמז עמ' 461-454  
5167.עמיטל, יהודה גדרי מלחמה בשבת  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 338-342  
5168.עמיטל, יהודה גדרי מלחמה בשבת תחומין כט תשס"ט עמ' 439-443  
5169.עמיטל, יואל אפשרות פסיקה אחידה בצבא לבני ישיבות - סמכויות 'מרא דאתרא' מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 97-112  
5170.עמנואל, מרדכי על היתר חילול שבת בשעת מלחמה המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 51-45  
5171.ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי. ירושלים [תשמד] 296 עמ'. |ביקורת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי ירושלים [תשמד] 296 עמ' ביקורת: אבן-חן, יעקב: האומה שנה כה מס' 88 תשמח עמ' 355-354 
5172.פוגלמן, מרדכי שאלות שנשאלו בימי מלחמת יום הכיפורים תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קיג-קטו  
5173.פולק, יוסף סחר בנשק, מדינת ישראל וההלכה דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ט-כה  
5174.פינקלשטיין, מנחם ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? - טוהר הנשק בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 235 וישלח תשסו 4 עמ'  
5175.פיקסלר, דרור; רדזינר, עמיחי נתינת גט קודם יציאה למלחמה תחומין כז (תשסז) עמ' 409-425  
5176.פירון, מרדכי הרבנות הצבאית לישראל ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 209-202  
5177.פלדר, גדליה מלחמה וצבא לאור ההלכה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קיז-קכז  
5178.פלורסהיים, יואל הסכם השלום מבחינה הלכתית עמודים כרך ל תשמב עמ' 209-208  
5179.פלורסהיים, יואל על המלחמה מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 113-105  
5180.פלק, זאב שלום ויהדות פתחים גל' א-ב תשלט עמ' 52-33  
5181.פרדס, חיים מלחמת מצווה ומלחמת רשות תורה שבעל פה ל: עמ' מט-נג, תשמט  
5182.פרומר, מרדכי נצח יהודה (על גדרי מלחמה ומצוותיהן)