מורשת המשפט בישראל
דף הבית מי אנחנו? סמינרים וסדנאות ספרים ופרסומים אוצר המשפט מחקרים חדשים צור קשר English

 

הצטרף אלינו!
להצטרפות לרשימת התפוצה,
אנא רשום כתובת אימייל
ולחץ על "הירשם":

אוצר המשפט
המהדורה המקוונת

תוצאות חיפוש

1.    

 מחברכותרתספרביקורת
2.    

 מחברכותרתספרביקורת
3.#REF! #REF! #REF!  
4.#REF! #REF! #REF!  
5.#REF! #REF! #REF!  
6.#REF! #REF! #REF!  
7.#REF! #REF! #REF!  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > מהות ההלכה והשתלשלותה

 מחברכותרתספרביקורת
8.אורבך, אפרים אלימלך מסורת והלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 163-136; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 94-67  
9.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה, מקורותיה והתפתחותה גבעתיים 1984 405 + 4 עמ'  
10.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 37-69  
11.בן אליהו, הילה דבר אל כל עדת בני ישראל - הסכמת העם לתוכן החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 71 אחרי מות-קדושים תשסב 4 עמ'  
12.בן מאיר, דוד בירור בענין מחלוקות וספקות בדברי תורה אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 225-252  
13.ברקוביץ, אליעזר ההלכה כוחה ותפקידה ירושלים תשמא 223 עמ'. ביקורות: לויטס, חיים מנחם: כוחה ותפקידה של ההלכה. דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קמח-קנג; שפרבר, דניאל: ההלכה: בחינה רעיונית אידיאולוגית. גשר שנה 29 חוב' 109 סתיו תשמד עמ' 151-149 
14.גולדברג, זלמן נחמיה לפשר המחלוקות שבתלמוד מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 72-88  
15.גולדברג, יוסף; שינובר, צבי מהות ההלכה ופסיקתה בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשמח, עמ' 245-165  
16.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההלכה רבת אנפין מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 138-131  
17.הילביץ, אלתר הלכה: משמעותה והיבטיה שנה בשנה תשן עמ' 286-305  
18.הלוי, חיים דוד הוכחות לתורה מן השמים שנה בשנה תשמד עמ' 172-161  
19.הר, משה דוד הרצף שבשלשלת מסירתה של התורה ציון שנה מד תשלט עמ' 56-43  
20.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
21.ווזנר, שי עקביא על משמעותה של הנאמנות להלכה אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 97-111  
22.וינרוט, יעקב תורת הנעילה של ההלכה (על "קבלת הרבים" כיסוד המכונן של ההלכה) ארץ אחרת גל' 13 כסלו-טבת תשסג עמ' 52-59  
23.ויס, אשר זליג נמסר הדבר לחכמים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כז עמ' קפג-קצא  
24.טרופר, דניאל מצוקת הסמכות ההלכתית בימינו אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 79-96  
25.יונג, אליהו סדנא דארעא חד הוא; 'כל התורה ענין אחד' נעם ספר כב תשם עמ' רצח-שח  
26.יעקובי, רפאל "כי כל העדה כלם קדושים" - על מחלוקות ועל הלכות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 288 קרח תשסז 4 עמ'  
27.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
28.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82  
29.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 56] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 222-205  
30.נבון, דוד משה שיטת הרמב"ם בחלוקת התורה שבע"פ המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 32-39  
31.נויבורגר, יעקב המסורה והמחלוקת בשיעורי מצוות ועונשיו קול צבי ב תשס עמ' 32-38  
32.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
33.ערוסי, רצון התנגשות הדינים בפסיקת ההלכה הבינעדתית בישראל חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 22 + 554 עמ'  
34.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
35.פלאי, פנחס על בעית ה'יחד' בתפילה; עיון לדוגמא בדינאמיקה של מערכת היחסים שבין הלכה ומטא-הלכה זהות חוב' ד תשמז עמ' 49-31  
36.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
37.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
38.קלר, אהרן מצוות והלכות שנתנו קודם מתן תורה שנה בשנה תשלה עמ' 175-163; שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' רלג-רמה  
39.רוטנברג, נדב הבטה בגישות חז"ל למחלוקותיהם שיר למעלות ד תשסב עמ' 290-303  
40.שגיא, אבי אלו ואלו - משמעותו של השיח ההלכתי תל אביב תשנו 254 עמ' בקורת: כשר, חנה. שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 291-312 
41.שטרן, ידידיה צ' מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 235-269  
42.שפרן, יוסף שורשי ההלכה, גידולה והסתעפותה פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' תכ-תלד  
43.תבורי, יוסף קדמות התורה שבעל פה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 29-22  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

 מחברכותרתספרביקורת
44.איזנברגר, יוסף ישראל בענין דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' לו-מד  
45.בלידשטיין, יעקב לקורות המונח 'תורה שבעל פה' תרביץ שנה מב תשלג עמ' 498-496 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 25-28  
46.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11.  ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
47.ויס, אשר זליג דברים בכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ מנחת אשר, שמות, תשסד סי' סב עמ' תיב-תיט  
48.טרופר, מרדכי האמנם 'ההלכה עוקרת את המקרא'? בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 61-54 רוקח, אפרים: שם חוב' כה תשמב עמ' 170-169 
49.כהן, ברכאל בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ אור תורה שנה לו תשסד עמ' תקמו-תקמח  
50.מרקוס, דוד זאב בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה בנביאים וכתובים בית יצחק כרך לד תשסב עמ' 79-93  
51.עמינח, נח מדוע שתי תורות? בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 80-72  
52.עפשטיין, זעליג תורה שבכתב ותורה שבע"פ מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קכג-קלז  
53.קולא, עמוס האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61  
54.תבורי, יוסף למהות התורה שבעל פה ולקדמותה בר אילן ל-לא תשסו עמ' 569-589  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > דאורייתא ודרבנן

 מחברכותרתספרביקורת
55.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199  
56.בן-פורת, אלעד דעת החינוך בענין ספיקא דאורייתא לחומרא אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלז-קלט  
57.גולדברג, זלמן נחמיה להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג  
58.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
59.כהן, יוסף גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג  
60.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
61.עמנואל, יונה לא מסרן הכתוב אלא לחכמים המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 41-27; גל' ג ניסן תשלה עמ' 50-39; כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 64-55  
62.עמנואל, יונה איסורי תורה מטעם סייג המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 19-12; גל' ד תמוז תשמה עמ' 66  
63.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 255-248  
64.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
65.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
66.רקובר, נחום מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין 'כבוד הבריות' צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קמח-קנג  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה למשה מסיני

 מחברכותרתספרביקורת
67.בר-שאול, מלכיאל צרופי הלכות למשה מסיני שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 29  
68.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
69.ספראי, שמואל הלכה למשה מסיני - היסטוריה או תיאולוגיה דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 30-23  
70.פיקסלר, דרור 'הלכה למשה מסיני' בפירוש המשנה לרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' רנב-רסא  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > נבואה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
71.אורבך, אפרים אלימלך הלכה ונבואה [אוצר המשפט חלק א ערך 143] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 49-21  
72.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
73.אפשטין, יעקב סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 46-60  
74.בקשט, משה דוד אם סומכין על נביא או בת קול בהלכה, רוב חכמה נגד רוב מנין אחרי מי הולכין מוריה שנה יב גל' ה-ו סיון תשמג עמ' לח-מז  
75.בר אושר, נהיראל הלכה מן השמים- היתכן? קטורת הלבונה תשנט עמ' 92-98  
76.גולדשטיין, מרדכי הסתייעות בגורמים מן השמים בהכרעת הלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 308 עמ'  
77.גנק, מנחם דוב אין נביא רשאי לחדש דבר הפרדס שנה נב חוב' ח אייר תשלח עמ' 11-7  
78.לוין, אירית פסיקת הלכה לפי תורת הנסתר והתגלות מכלול טז סיון תשנח עמ' 27-41  
79.פלאי, פנחס אליהו הנביא בבית מדרשם של חז"ל באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואת לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 168-141  
80.קרייסל, חיים חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149  
81.שרלו, יובל דמותה של ההלכה הנבואית אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 7-48. שורק, יואב: מהי ההלכה. שם גל' יג ניסן תשסג עמ' 185-199   
82.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > בל תוסיף ובל תגרע

 מחברכותרתספרביקורת
83.גורן, שלמה יום העצמאות לאור ההלכה אגרת לבתי הכנסת ניסן תשלג עמ' 27-7  
84.גרשוני, יהודה שאלת יום העצמאות קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רמו-רנח  
85.ויס, אשר זליג בל תוסיף ובל תגרע מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ו עמ' לד-מא  
86.זעפרני, שמואל באיסור "בל תוסיף" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 18-28  
87.יוסף, עובדיה ברכות הלל ושהחיינו ביום העצמאות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יט-לה  
88.לוונברג, יהושע העשיל בענין בל תוסיף עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' נט-סג  
89.מינצר, חיים דוד בענין בל תוסיף שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' קנ-קנה  
90.נריה, משה צבי על קריאת תורה ביום ישועה וגאולה עמודים כרך כב תשלד עמ' 310. שילוח, מאיר: שם עמ' 311-310 
91.סינקלר, דניאל לא תסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם - לשאלת הטוהר הנורמטיבי במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 174 ואתחנן תשסד 4 עמ'   
92.רבינוביץ, נחום אליעזר יום העצמאות באספקלריית האגדה וההלכה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 212-207  
93.ריבלין, יוסף "כל המוסיף גורע" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 540 תשסד 3 עמ'  
94.שחור, אפרים הלל בשעת הנס וקביעתו לדורות המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 19-13  
95.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין בל תגרע מוסף קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' כא-לט  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > לא תתגודדו

 מחברכותרתספרביקורת
96.גילת, יצחק ד' לא תתגודדו בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 98-79  
97.דרוק, בנימין לא תתגודדו בהלכה ובמנהג פעמי יעקב נט-ס כסלו תשסו עמ' צד-צח  
98.טולידאנו, פנחס ברוך בענייני קידושין שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כא-כח  
99.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
100.לויטס, חיים מנחם שלא ירבו מחלוקות בישראל ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 210-207  
101.צוריאל, אברהם חילוקי מנהגים במקום אחד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 68-79  
102.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות אמרי יושר עלון 12 ניסן תשמו עמ' 13-6   
103.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 115-120  
104.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה תורה שבעל פה לז עמ' נא-סד, תשנה  
105.שביב, יהודה לא תעשו אגודות אגודות תחומין יג (תשנב-תשנג) 240-256  
106.שרמן, אברהם בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > כיתות. הלכה בספרות ימי בית שני

 מחברכותרתספרביקורת
107.ברויאר, מרדכי עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 455-445  
108.ברנרד, יהושע בית שערים והנבטים סיני כרך עד תשלד עמ' קלט-קס  
109.דימנט, דבורה ירושלים והמקדש בחזון החיות (חנוך החבשי פה-צ) לאור השקפת כת מדבר יהודה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 193-177  
110.הנשקה, דוד קדושת ירושלים; בין חז"ל להלכה הכתתית תרביץ שנה סז תשנח עמ' 5-28  
111.הרמן, דב חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'  
112.ויינפלד, משה 'מגילת מקדש או תורה למלך' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214  
113.טור פז, משה עקרון פיקוח נפש דוחה שבת: בכתבי כת קומראן, בספרות הבית השני ובחז"ל עבודת גמר במכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשסג 119 עמ'  
114.טרופר, מרדכי מאבק החכמים בצדוקים כמשתקף בדברי חז"ל שמעתין גל' 143 תשסא עמ' 112-120  
115.להמן, מנשה רפאל מגילת המקדש כמקור להלכה כיתתית בית מקרא שנה כה תשם עמ' 308-302  
116.מינקוביץ, מאיר 'הפרושים' בתקופת בית שני הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 118  
117.מנדלס, דורון 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245  
118.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
119.מנטל, חיים דוב התפתחות התורה שבעל פה בתקופת הבית השני ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 222-215 ,43-28  
120.נחמן, דוד  ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד [423] עמ'  
121.נחמן, דוד ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 398 עמ'  
122.נעם, ורד בין פולמוס למחלוקת - מדוע נודה ר' אליעזר? מסכת ה תשסו עמ' 125-144  
123.סלומון, אבי הלכות ירושלים במגילות קומראן עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 199 עמ'  
124.ספראי, שמואל הפלורליזם ביהדות בתקופת יבנה דעות גל' מח תשם עמ' 170-166  
125.פלוסר, דוד ירושלים בספרות הבית השני ואם בגבורות, מנחה לראובן מס ולרעיתו, ירושלים תשלד עמ' 294-263   
126.פלק, זאב להוציא מלבם של ביתוסים סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא  
127.פראד, סטיבן ד' מבט חדש על ה'מדרש ההשוואתי': מגילות ים המלח ומדרשי חז"ל היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 261-284  
128.קימרון, אלישע על שגגות וזדונות במגילות מדבר יהודה: עיון במונחים המשמשים לציונם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 103-110  
129.רגב, אייל ההלכה הצדוקית והשפעת הצדוקים על חיי חברה ודת בארץ ישראל בימי בית שני חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 346 עמ'  
130.רופא, אלכסנדר ישעיהו, סו, א-ד, הכיתות ביהודה בתקופה הפרסית בעיני ישעיהו השלישי אשל באר שבע ב תשם עמ' 37-27  
131.רופא, אלכסנדר ראשית צמיחתן של הכתות בימי בית שני קתדרה חוב' 49 תשרי תשמט עמ' 13-22  
132.שיפמן, יהודה גיור בכתבי יוסף בן מתתיהו; איזאטס מחדייב לאור ההלכה יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 265-247  
133.שיפמן, יהודה הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה ירושלים 1993 391 עמ'. בקורת: באומגרטן, אלברט: ציון שנה נח תשנג עמ' 509-513  
134.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168   
135.שרביט, ברוך חזון אחרית הימים של כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 217-208  
136.שרביט, ברוך טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 27-18  
137.שרביט, ברוך שמות כת מדבר יהודה וכינוייה בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 139-134  
138.שרביט, ברוך אהבת הבריות ורחמים לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 151-149  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > רפורמה

 מחברכותרתספרביקורת
139. פסק בית דין. דאס איזט דער פסק בית דין וואס איין אונד זיבענציג גדולי רבנים אונד בתי דינים אין אונגארן, הערויס געגעבען האבען געגען די אפיקורסים. איבער זעצט אונד אויף געקלעהרט אוף עברי טייטש. [נוסח פסק הדין (התקנה) בעברית ומתורגם (עמוד מול עמוד) ליידיש, בדבר אונגוואר [תרכו], עמ' 32-17 [בתוך: עמוד היראה כרך א חלק ז היו"ל ע"י ר' עקיבא יוסף שלזינגר]. קצבורג, נתנאל: פסק בית-דין של מיכאלוביץ תרכ"ו. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' י' כץ, ירושלים תשם עמ' רעג-רפו 
140.אלינסון, דוד ה'דוגמה' בתגובות מסורתיות לרפורמה המודרנית: הפרדיגמה של האורתודוקסייה הגרמנית אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 345-366  
141.בניהו, מאיר דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה אסופות ספר א תשמז עמ' רסה-שיח  
142.ג'קטר, חיים כשרותם לבוא בקהל של יהודים בארצות הברית שאינם שייכים לקהילה האורטודוקסית - רקע היסטורי, אתגר להווה, מבט לעתיד הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 185-194  
143.גרף, גיל מירושלים לברונשוייג: דינא דמלכותא דינא בגלגולו בצרון כרך ח (סדרה חדשה) 30-29 שבט-ניסן תשמו עמ' 63-59  
144.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
145.טל, צבי הגיור הרפורמי תחומין יז (תשנז) 189-204  
146.יהלום, שלומית עיון בשאלת הגט היהודי בארצות הברית; בין רפורמה אירופית לרפורמה אמריקאית תרביץ שנה נו תשמז עמ' 427-385  
147.סולוביצ'יק, אהרן קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי תחומין כ (תשס) 297-310  
148.פוגל, משה אודות ראביים המקבלים גרי שקר המאור שנה כו חוב' ו תמוז-אב תשלד עמ' 16-13  
149.פרידמן, טוביה הגיור בימינו, העמדה הקונסרבטיבית תפוצות ישראל שנה יב חוב' ד טבת תשלה עמ' 100-95  
150.קיסר, אילן הרבנות הרפורמית ותופעת נישואי התערובת היהודיים בארה"ב עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים 1986 106 עמ'  
151.רפאל, שילה קידושין רפורמיים תחומין ז תשמו עמ' 254-249  
152.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
153.שוורץ, שמעון אריה בענין ברית מילה לבן גיורת שנתגיירה ע"י רעפארם-ראבייס למיניהם הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 17-15  
154.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > ההלכה והמציאות. ההלכה והחברה

 מחברכותרתספרביקורת
155.אברהם, מיכאל מומחיותו של פוסק ההלכה כמעריך מציאות צהר ז קיץ תשסא עמ' 21-33  
156.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה: מציאות ובעיות גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 172-169  
157.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
158.אישון, שלמה ההלכה בחברה משתנה צהר יב תשרי תשסג עמ' 23-34  
159.אלשטיין, יואב ההלכה ומציאות ימינו שנה בשנה תשמז עמ' 231-213  
160.אמסל, יעקב אם יש חיוב מצוה בהמצאות החדשות המאור שנה נ חוב' ג שבט-אדר תשנז עמ' 15-20  
161.ביק (שאולי), אברהם מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37  
162.בן ששון, יונה תוקפה של המציאות בעולמה של הלכה בחבלי מסורת ותמורה, אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג, רחובות תשן עמ' 51-74  
163.בן-ששון, יונה לבחינת הקיום היהודי-ערכי בזמן הזה עמודים כרך כח תשם עמ' 15-5. דוד, שמואל: שם עמ' 101-100 
164.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
165.ברויאר, מרדכי על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה סיני כרך ק תשמז עמ' קסו-קפו  
166.ברקוביץ, אליעזר מציאות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 83-75  
167.ג'קטר, חיים סידור גט באמצעות טל-וידאו תחומין יד (תשנד) 272-276  
168.גוטל, נריה הדור בהלכות הראי"ה (מעמדו ההגותי-היסטורי של "הדור" בעת החדשה כשיקול הלכתי במשנתו הפסיקתית של הרב קוק) סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 23-61  
169.גולדמן, אליעזר המימד ההיסטורי וההלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 672-663  
170.גרמן, יהודה התמודדות הלכתית בזמנים משתנים מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 153-159  
171.הילדסהימר, עזריאל ערכאות של גויים באשכנז בשלהי ימי הביניים: הלכה ומציאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
172.הירשנזון, חיים התורה והחיים ירושלים תשמח 134 עמ'  
173.הלוי, חיים דוד על גמישותה של ההלכה שנה בשנה תשמט עמ' 182-186  
174.וינגורט, שאול ויונתן שחיטה ומילה בקרני לייזר תחומין כב (תשסב) 521-530  
175.וקסמן, חיים א' הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמא מיהדות ארה"ב בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 513-528  
176.זוהר, צבי על היחס בין שפת ההלכה לבין השפה הטבעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצי'ק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' נט-עא  
177.זוהר, צבי יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית פעמים 36 תשמח עמ' 107-89  
178.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
179.טויטו, אלעזר שיטת הפרשנות של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 74-48  
180.יעקובוביץ, ישראל עמנואל על מעמדו ואתגריו של הרב בימינו מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 186-176; ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 22-12  
181.כהן, ידידיה האם יתכנו שינויים בהלכה? שדמות גל' נט חורף תשלו עמ' 54-51  
182.כץ, יעקב מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175  
183.לב, זאב מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית על פי ההלכה  ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתקלז-תתקס  
184.לב, זאב המרת איסור חמור באיסור קל יותר בד"ד 1 תשנה עמ' 17-33  
185.לוי, יעקב על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10  
186.לוי, משה בענין התייחסות לחכמי המדע אור תורה שנה כד תשנב עמ' רכז-רלב  
187.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
188.מרצבך, יונה ההלכה כמורה דרך בבעיות אקטואליות המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 9-1  
189.סולוביצ'יק, חיים היוכלו חיבורים הלכתיים 'לדבר היסטוריה'? נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 9-50  
190.עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
191.פודור, יונה שמאל דוחה וימין מקרבת תחומין יט (תשנט) 102-112  
192.פלאי, פנחס הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414 
193.פלק, זאב יסודות היסטוריים וא-היסטוריים בהלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 661-656  
194.פרידמן, מנחם בעיות יסוד במבנה הרבנות הקהילתית בחברה מודרנית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 155-135  
195.פרימר, דב השפעת המשפט הישראלי על המשפט העברי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 133-143  
196.רוזן, יוסף קיום מדינה מודרנית לאור ההלכה מחשבת חוב' כד תשרי-חשון תשלה עמ' 26-22  
197.רוזן, ישראל הלכה וטכנולוגיה - עמיתים או עימותים? בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 99-105  
198.רוזן, ישראל פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27  
199.רוזן-צבי, אריאל ההלכה והמציאות החילונית חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 153-206  
200.רפפורט, שבתי אברהם קירוב ועיקר דין תורה: דיון בפסיקתו של מרן רבי משה פיינשטיין זצ"ל בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 5-24  
201.רקמן, מנחם עמנואל אנשי ההלכה ואתגרי תקופתנו גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 168-158  
202.שביד, אליעזר התמודדות הלכה עם אתגרי העידן המודרני מחוץ למסגרת הממלכתית בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 581-587   
203.שטינברג, אברהם הרדמה בברית מילה תחומין כב (תשסב) 427-442  
204.שיבר, יאיר דיני ירושות וצוואות בקרב יהודי ארצות אגן הים התיכון במאה התשע עשרה, מודרניזציה מול משפט עברי עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 180 עמ'  
205.שילוח, מאיר ההלכה ויישומה בחברה הקיבוצית-השיתופית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 185-181; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 356-353  
206.שפלטר, צבי ה"פאי" החז"לי תחומין יט (תשנט) 456-466  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה ויסודות פסיכולוגיים

 מחברכותרתספרביקורת
207.אפשטיין, יחזקאל המניעים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם ההלכתית של רבי יוחנן וריש לקיש קול מהיכל ח אלול תשנח עמ' 81-93  
208.בלומנטל, אלחנן לתולדות הפסיכולוגיה המשפטית והחינוכית של ההתבגרות בתלמוד ובהלכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 460-437  
209.רבינוביץ, אהרן חקר היהדות והפסיכולוגיה - הערות והארות ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 151-140  
210.רוזנהיים, אליהו תצא נפשי עליך: הפסיכולוגיה פוגשת ביהדות הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2003, 318 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
211.אדרעי, אריה הוראה או טעות: על חובת הציות במחשבת ההלכה עיוני משפט כר' כד חוב' 2 תשסא עמ' 463-517  
212.בלידשטיין, יעקב אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל לעצמת הסמכות המוסדית בהלכה וגבולותיה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 221-241  
213.בראון, בנימין דוקטרינת 'דעת תורה'; שלושה שלבים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 537-600  
214.גולדמן, אליעזר היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62  
215.גיל-בייז, עמית שיקולי אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה ובאימוצו ע"י הקק"ל ומדינת ישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסו 142 עמ'  
216.דיכובסקי, שלמה חובת הציות לחכמי התורה בימינו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' ס-עו  
217.הכהן, מרדכי הנס בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 349] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 85-59  
218.הכהן, מרדכי המים בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 128-106  
219.הלפרין, לוי יצחק מעשה וגרמא בהלכה; יחס האדם לתוצאות פעולתו בהדגשה מיוחדת למעשה בשבת לאור הבעיות ההלכתיות של הטכנולוגיה החדשה ירושלים תשלז 276 עמ'  
220.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
221.ויס, אשר זליג דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נ עמ' שכה-של  
222.טלושקין, ניסן 'מחשבה' בדיני תורה שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' ריב-ריז   
223.יוסף, יצחק הנהגות האר"י בהלכה תחומין ל תשע עמ' 389-412  
224.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה דעת תורה תחומין ח תשמז עמ' 364-363  
225.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
226.לאם, נחום אשו משום חציו [קביעת הזמן בפעולה נמשכת בהלכה] בית יצחק כרך לא תשס עמ' 51-58  
227.לב, זאב בירור מושגים; כוח כוחו וכח שני בהלכה ירושלים תשלח 27 + רכו עמ'  
228.נבון, חיים הטבע והתורה במשנתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 87-110  
229.נהוראי, מיכאל צבי בין ידיעה לאמונה בהלכה ירושלים תשמב 24 עמ'  
230.סינקלר, דניאל את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת - מתודולוגיה משפטית ושימוש בטענות שקריות בפסיקת הלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 247 שמיני תשסו 4 עמ'  
231.פוגלמן, מרדכי מהי דעת תורה נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קכה-קכח  
232.פולק, שלום בענין להחמיר בדבר שמותר ע"פ הלכה ואיסור לא תתגודדו במנהג המקום זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' לט-נו  
233.פלורסהיים, יואל תורת הקנאות מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114  
234.קנול, צבי הכרעת ההלכה או פס"ד ע"פ כוחות על טבעיים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 124-137  
235.רבינוביץ, קופל החשיבה המדעית, החשיבה ההלכתית ודין ברירה בד"ד 4 תשנז עמ' 25-54  
236.שאנן, ח' שלמה  דעת תורה בענין שאינו הלכה תחומין יב (תשנא) 171-177  
237.שביב, יהודה בין היגיון הלכתי להיגיון סטטיסטי עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 111-114  
238.שוחטמן, אליאב "ויחלום יוסף חלום" - "דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים" - האומנם? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 306 וישב תשסח 4 עמ'  
239.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  
240.תא-שמע, ישראל קוים לאופייה של ספרות ההלכה באשכנז במאות הי"ג-י"ד עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 41-20  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
241.אברהם, מיכאל אינדוקציה ואנלוגיה בהלכה (עיון בשורש ב' של הרמב"ם) צהר טו קיץ תשסג עמ' 23-34  
242.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהדו' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
243.ארנד, משה פשוטו של מקרא ואומדנא הלכתית המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 63-59  
244.גורביץ, אברהם נזקי ממון הנלמדים בצד השווה מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מז-נב  
245.הנשקה, דוד פשוטו של מקרא כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 173-143  
246.ויטמן, זאב על היחס שבין המדרש והפשט המעין כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 50-26  
247.חזות, גבריאל; אברהם, מיכאל מידה טובה (פרשת השבוע לאור י"ג מידות הדרש) כפר חסידים תשסה-תשסו 2 כר'   
248.לוין, חיים יצחק על יחס ההלכות והדרשות [אוצר המשפט חלק א ערך 395] מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 59-27  
249.קורמן, אברהם ההלכה והדרשה אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 108-90  
250.שציפנסקי, ישראל בענין המידות שהתורה נדרשת בהן (איכותן והגדרתן) שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שסד-שע  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > י"ג מידות (של ר' ישמעאל)

 מחברכותרתספרביקורת
251.כהן, דניאל מידות שהתורה נדרשת בהן שמעתין גל' 119 תשנה עמ' 106-115  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > ל"ב מדות (של ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי)

 מחברכותרתספרביקורת
252.אפרתי, יעקב אליהו הני . כנגד מי (הסתעפותה של אחת מל"ב המדות בתלמוד הבבלי). בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 53-41  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > אם למקרא. אם למסורת

 מחברכותרתספרביקורת
253.פלונגיאן, מרדכי אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה'] וילנא תרכט 101 + 10 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > מידות בודדות. שונות

 מחברכותרתספרביקורת
254.אברהם, מיכאל שני סוגי 'מה הצד': הבניה מושגית מישרים ב תשסג עמ' 101-140  
255.אדלר, משה פרט וכלל בלכתך בדרך כסלו תשנט עמ' 18-55  
256.אליקים, נסים מידות כלל ופרט - הפרט שיצא ללמד על עצמו והפרט שיצא ללמד על חברו שמעתין גל' 127 תשנז עמ' 7-25  
257.בן מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה ניצני ארץ י אלול תשנג עמ' 93-111  
258.בן-מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה בדרך אפרת עלון 11 סיון תשמג עמ' 35-5; עלון 12 תמוז תשמז עמ' 44  
259.ברגמן, ירחמיאל 'עירוב פרשיות' - מהותה של מידה שמעתין שנה יד גל' 49 אדר תשלז עמ' 48-42  
260.גולדברג, זלמן נחמיה במידת ק"ו ומה מצינו כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' רצ-ש  
261.וייס, משה הגזירה-שווה והקל-חומר בשקלא וטריא של בית שמאי ובית הלל סידרא ו תשן עמ' 41-61  
262.כ"ץ, מנחם צורתו של מדרש הלכה "או כלך לדרך זו" משלב גל' כט אב תשנו עמ' 33-43  
263.מרצבך, יונה הריבוי וההיקש עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' צב-צה  
264.מרצבך, יונה ענין אסמכתא עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קא-קה  
265.מרצבך, יונה על הרבוי וההקש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תלג-תלה  
266.פרומן, יהודה המונחים "תחילת דינא" ו"סוף דינא" ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 223-227  
267.פרידמן, מרדכי עקיבא 'וכתב לו' עושה לו כתב סיני כרך פד תשלט עמ' קעז-קעט  
268.צ'רניק, מיכאל לחקר דרשות 'כלל ופרט וכלל' במדרשי ההלכה ובתלמודים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 410-391  
269.צ'רניק, מיכאל מהותו של 'מופנה': התפתחויות מתקופת התנאים עד סוף התקופה התלמודית דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 47-53  
270.קרני, פנחס מצרים המקראית בתפיסתו הפרשנית של פילון ומקצת המידות שהתורה נדרשת בהן שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 204-197  
271.שטיינפלד, צבי אריה עירוב פרשיות סיני כרך עח תשלו עמ' קצט-רטז  
272.שטינברג, יואל את לרבות: שני בתי מדרש של תנאים ושיטתם בתורה שבעל פה בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 11-23  
273.שי, אליהו כיבוד אב ואם במדרשי התנאים (שיטת המכילתא דר' ישמעאל) מישרים ד תשסו עמ' 235-257  
274.שציפנסקי, ישראל עיונים במדות הכללות והפרטות אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 161-178  

א. יסודות ההלכה ומהותה > פרשנות. לשון > מחקרים. ביאורי לשונות. מילונים

 מחברכותרתספרביקורת
275.אברמסון, שרגא לחקר הערוך (סיום [סדרת מאמרים]) [המשך מאוצר המשפט חלק א ערך 548] לשוננו כרך לח תשלד עמ' 117-91  
276.אברמסון, שרגא 'תשלומין לשיעורים' לשוננו לעם מחזור לא תשם עמ' 7-3  
277.אברמסון, שרגא במקראות בחז"ל ובפיוטות מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 12-1  
278.אהרונוביץ, חיים עינוי הדין לשוננו לעם מחזור לה תשמד עמ' 163-157  
279.אלבוים, יעקב ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה] סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז. בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח 
280.אפשטיין, יעקב נחום לחקר אוצר המילים הארמיות הבתר-תלמודיות מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 135-71  
281.בויארין, דניאל ללקסיקון התלמודי I תרביץ שנה נ תשמא עמ' 191-164; II. תעודה ג ת"א תשמג עמ' 119-113; III. תעודה ד תשמו עמ' 127-115; IV. תעודה ו תשמח עמ' 75-63  
282.ברויאר, יוחנן תפקיד המילית "קא" בארמית הבבלית לשוננו שנה ס תשנז עמ' 73-94  
283.ברונזניק, נחום מאיר להוראתו של הניב "עד שיקיף הזקן" לשוננו שנה סא תשנח עמ' 187-190  
284.גוגנהיימר, חוה; גוגנהיימר, חיים למילון התלמוד לשוננו כרך לט תשלה עמ' 62-59  
285.גרוזמן, מאיר מילים בתנ"ך ובלשון חכמים במשמעות של יחסי אישות אסורים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 29-26  
286.דניאל, סוזן צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161  
287.ויינפלד, משה חילול, כבישה ומרמס רגל מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 200-195  
288.וייסברג, אליקים הלשון הארמית של היצירה הארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי לשוננו שנה סו תשסד עמ' 243-282. שם שנה סז תשסה עמ' 301-326. שם שנה סח תשסו עמ' 31-61  
289.וייסברג, אליקים הצורות "ר' שמעון בן לקיש" ו"באיזה צד" ותרומתן למיון כתבי-יד של התלמוד הבבלי לשוננו שנה נה תשנא עמ' 367-382  
290.טרופר, מרדכי לשונות 'קנין' ו'גאולה' במגילת רות והנובע מהן בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 35-23  
291.ישראל, ידידיה הארמית הירושלמית - הארמית הארץ ישראלית אור תורה שנה לח תשסו עמ' תשט-תשיג  
292.כץ, אליהו 'הדא הוא דכתיב' הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 214-207  
293.ליברמן, ישראל חשבון אותיות מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 335-329  
294.ליפשיץ, ברכיהו על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 213-185  
295.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
296.מיזליש, מאיר הערוך על הש"ס לרבינו נתן בן רבינו יחיאל (מסודר לפי סדר דפי התלמוד) 3 כר' בני ברק תשנב  
297.ממן, אהרן לשון חז"ל במילון "כתאב אלחאוי" לרב האיי גאון על פי אוספי אדלר וטיילור-שכטר לשוננו לעם מחזור נו תשסז עמ' 23-33  
298.נמדר, אהרן פרשנות תקנות הקהל בתשובות הרשד"ם ממזרח וממערב א תשלד עמ' 331-295  
299.סביב, אהרן על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128  
300.עמית, אהרן "תגרי סימטא" ו"אבן הלקח": עיון בלקסיקוגרפיה תלמודית לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 227-238 [תגובה: ברביאן, אהרן. שם שנה סו תשסד עמ' 145-156]  
301.פאור, יוסף מה בין 'חמור זה' ל'חמור ההוא' [משנה ב"ב ה, ב] סיני כרך עו תשלה עמ' קפט-קצב  
302.פלק, זאב על מונחי משפט [א: תם ורשע ב: תקנה וגזירה. ג: הלכה ומעשה. ד: רבים-דיינים. ה: קליטה]. סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא  
303.פרידמן, שמא יהודה המהדרין מן המהדרין לשוננו שנה סז תשסה עמ' 153-160  
304.פרנצוס, ישראל 'חולקין', 'חולקין לאמצע', 'מביאין לאמצע וחולקין' תרביץ שנה נב תשמג עמ' 514-510  
305.קדרי, מנחם צבי מילון העברית המקראית רמת גן תשסו 1188 עמ': בקורת: טל, אברהם. לשוננו שנה סט תשסז עמ' 161-169  
306.קדרי, מנחם צבי "דווקא" בלשונם העברית של אמוראי בבל ובלשון הארמית של התלמוד הבבלי מורשת יעקב ד תשן עמ' 126-144  
307.רוזנטל, אליעזר שמשון פירושי סתומות בלשון חכמים מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 514-507  
308.רצהבי, יהודה לשונות בספרות שאלות ותשובות לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 113-99  

א. יסודות ההלכה ומהותה > סברא

 מחברכותרתספרביקורת
309.אטינגר, שמשון על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 1-30  
310.ברקוביץ, אליעזר כוחה של הסברא ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 33-11  
311.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
312.אברהם, מיכאל אוטונומיה וסמכות בפסיקת הלכה מישרים א תשסב עמ' 79-124  
313.איזנברג, יהודה מחלוקות והכרעת הלכה בשדה חמ"ד שנה לט חוב' א-ב תשנו עמ' 39-53  
314.אלברט, אברהם מרדכי היה מנהג בעיר להקל על פי רבם והרב שבא אחריו אוסר בזה או להפך פרי חיים ג תשסב עמ' רסא-רעא  
315.בנדיקט, בנימין זאב מקורות נרמזים בספרות הראשונים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 189-175  
316.בנטוב, חיים קוים אחדים בדרכי פסיקתם ההלכתית של חכמי הספרדים וחכמי מארוקו קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 123-111  
317.ברנדס, יהודה ראשיתם של כללי הפסיקה כתלנו יג תשן עמ' 492-519  
318.גברא, משה לדרכו של ר' יחיה צאלח בפסיקת ההלכה (לפסיקת ההלכה בתימן לפני מאתיים שנה) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 175 עמ'  
319.דהאן, דוד בירורי הלכות בכללי מרן ז"ל מקבציאל גל' טו תשרי-טבת תשנ עמ' קכו-קלג, שם גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קכח-קמג, שם גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קיט-קמו, שם גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכח-קלד  
320.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה [על חובת הציות לדברי חכמים] תחומין ל תשע עמ' 182-191  
321.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
322.הלברטל, משה המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן ציון שנה סז תשסב עמ' 25-56; פלורסהיים, יואל, הרמב"ן נגד חכמי המאה הי"ב?, שם עמ' 465-471; הלברטל, משה (תגובה), שם עמ' 472-474  
323.הלוי, חיים דוד פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55  
324.זפרני, דוד דרכי ההוראה של הרא"ש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 275 עמ'  
325.טופיק, יצחק בענין קבלת הוראות מרן הש"ע אור תורה שנה לד תשסב עמ' מא-ס  
326.יניר, צבי חשיבות לימוד הירושלמי לפסיקת ההלכה צהר יט אלול תשסד עמ' 121-126  
327.ישראלי, שאול החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח  
328.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
329.לויטס, חיים מנחם תלמוד תורה ומעשה בתקופת התנאים והאמוראים שנה בשנה תשמז עמ' 258-251  
330.נויברגר, יעקב בגדר איסור הוראה במקום רבו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 213-208  
331.סופר, יעקב חיים בענין הלכה במחלוקות רבותינו הט"ז והש"ך (כולל נספח: בעניין הלכתאי כבתראי בפוסקים) ישורון יז ניסן תשסו עמ' תרנא-תרסב  
332.סופר, יעקב חיים הערות בכללי רבותינו בעלי השלחן ערוך מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' צ-צד  
333.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
334.סופר, יעקב חיים בענין פסיקות מרן לאור כללי הלכה שלו זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' כה-נו  
335.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
336.ערוסי, רצון הלכה והלכה למעשה בהפלה מלאכותית במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קיט-קלב  
337.צוריאל, משה האם מותר לפסוק הלכה למעשה מספר 'שולחן ערוך'? מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 8-5  
338.שחק, אהרן אמימר ודרכי הוראתו בהלכה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 119 עמ'  
339.שציפנסקי, ישראל סמכות בני חוץ לארץ בארץ ישראל שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רע-רעח  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > רוב ומיעוט. יחיד ורבים

 מחברכותרתספרביקורת
340.זונבנד, דוד צבי בענין הלוך אחר הרוב שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' עד-פז  
341.שילת, יצחק סמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 451-476  
342.שפירא, שמואל כח הרוב של חברי מושב תחומין ו תשמה עמ' 269-263  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הלכה כבתראי

 מחברכותרתספרביקורת
343.גודמן, מרדכי הלכתא כבתראי ממעיין מחולה גל' 9 ניסן תשס עמ' 75-125 [תגובה: גולדברג, זלמן נחמיה. שם גל' 10 ניסן תשסא עמ' 111-116. תגובה לתגובה. שם עמ' 117-131]  
344.רפלד, אברהם מאיר הלכתאי כבתראי אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז - מקורות וספיחין סידרא ח תשנב עמ' 119-140; וולף, יוסף (ג'פרי): האמנם מסורת הלכה איטלקית. שם גל' י תשנד עמ' 57-59; רפלד, אברהם מאיר. איטליה - אשכנז והמהרי"ק.שם גל' יב תשנו עמ' 145-146  
345.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 417-435  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הלכה כחכם פלוני

 מחברכותרתספרביקורת
346.ביטמן, אביגדור יצחק לטיבו של הכלל 'הלכה כבית הלל' סיני כרך פב תשלח עמ' קפה-קצו  
347.דישון, צבי חיים בענין אם הלכתא כרב נחמן נגד שאר אמוראים בית אהרן וישראל גל' עג תשרי-חשון תשנח עמ' קיז-קיח  
348.כהן, אפרים ריש לקיש וריו"ח הלכה כריו"ח - בבבלי דוקא אור תורה שנה לד תשסב עמ' תקיא-תקטז  
349.לפיד, שמעון הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני אורות עציון יט שבט תשנא עמ'196-198  
350.סופר, יעקב חיים מחלוקת ר"י ור"ל בירושלמי כמאן פסקינן נר מערבי ב תשנא עמ' רנה-רסז  
351.ערמון, מנחם אביי ורבא ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 304-274  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > כללי פסיקה

 מחברכותרתספרביקורת
352. כללי הפוסקים דעת תורה ספר ג אלול תשמב עמ' כד-לב  
353.לויטס, חיים מנחם אם יכול תלמיד לפסוק נגד דעת רבו שנה בשנה תשמד עמ' 246-240  
354.קאפח, יוסף 'ופליגא' במשנת הרמב"ם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 130-101  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > 'קים לי'

 מחברכותרתספרביקורת
355.בן מנחם, חנינה ספק, בחירה ושכנוע (השואה בין דוקטרינת "קים לי" שבמשפט העברי והפרובביליזם שבתיאולוגיה הקתולית) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 13-41  
356.בן-מנחם, חנינה טענת קים לי - לקראת ניתוח יוריספרודנטי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 60-45  
357.ערוסי, רצון יחס הגרי"א הרצוג לשיטת ה"קים לי" משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 442-450  
358.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הוראה באיסור והיתר

 מחברכותרתספרביקורת
359.דומב, שמואל חיים בענין חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר אור תורה שנה כא תשמט עמ' תתי-תתיז  
360.חשאי, מנחם בדין חכם שאסר אם חברו רשאי להתיר ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 38-40  
361.טנדלר, משה הוראה אחר הוראה תחומין ט תשמח עמ' 195-191  
362.שטיינפלד, צבי אריה 'בית דין שריא' דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רצט-שיח  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > חומרא וקולא

 מחברכותרתספרביקורת
363.ברויאר, מרדכי תשובה של ר' זליגמן בינג בענין אנשים שנהגו חומרא לעצמם ברכתא דאליהו, לזכרו של הרב ד"ר אליהו מונק הכהן, לונדון תשמב עמ' כט-מא  
364.רון, אברהם על ההקצנה בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 123-117  
365.שרשבסקי , דוד חומרות וחשש ליוהרא שמעתין גל' 115-116 תשנד עמ' 121-128  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > מעשה

 מחברכותרתספרביקורת
366.שטיינפלד, צבי אריה לניתוח סוגית ה'עובדא' שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
367.פרבשטיין, משה מרדכי ברורים בדרכי ההכרעה במחלוקת הפוסקים מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קסו-קעב  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מנהג

 מחברכותרתספרביקורת
368.אבן, דליה דסואטודו; מנהג מבטל הלכה חיבור לשם קבלת התואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלז 12 + 276 עמ'; עמ' 149-130: המשפט העברי  
369.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
370.אלינסון, אליקים גציל חלופי מנהג בין איש לאשתו ותוקף מנהג אבות סיני כרך פה תשלט עמ' רלג-רמב  
371.אפלבאום, דוד מנהגים שיסודם משום שמירת הבריאות תורה שבעל פה מא: עמ' קלט-קמד, תשס  
372.בן אליהו, הילה לא יעשה כן במקומנו - על תקנת הצבור ופרשנות הסכמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 4 ויצא תשסא 4 עמ'  
373.בן-שלמה, אליעזר התנגשות חוקים בדיני איסור והיתר ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 199-190  
374.בקשי-דורון, אליהו המנהג כבסיס לכל תקנה והלכה תורה שבעל פה מא: עמ' כד-לב, תשס  
375.ברבי, הדסה השפעת פסקי החיד"א על מנהגי ג'רבא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 128 עמ'  
376.ברמן, שלמה בשי' הרמב"ם בגדר יו"ט שני משום מנהג ובגדר חיוב מנהג דרבנן מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' עו-עט  
377.גולדשמידט, יוסף על המנהג ילקוט מנהגים; ממנהגי שבטי ישראל, בעריכת אשר וסרטיל, ירושלים תשלז עמ' ז-יב  
378.דבליצקי, שריה רשימת ספרי מנהגים המעין כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 80-77  
379.דגן, יעקב תוקפו המשפטי של מנהג בענייני ממונות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 305 עמ'  
380.הלוי, חיים דוד חובת אשה לנהוג כמנהג בית בעלה תחומין ו תשמה עמ' 84-79  
381.המאירי, צבי מנהג המדינה מגל ו תשמח עמ' 124-115  
382.הנשקה, דוד מנהג מבטל הלכה? (לאישושה של השערה)  דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קלה-קנד  
383.ורהפטיג, יעקב השפעת המנהג על הדין קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 55-62  
384.זימר, יצחק (אריק) תגובות יהודי אשכנז להשפעות המרכז בפולין בראשית המאה הי"ז סיני כרך קב תשמח עמ' רכו-רמ  
385.זעפרני, שלמה שכירות פועלים ורוב מנהג נר יום טוב ב תשנג עמ' 95-108  
386.טוקצינסקי, יחיאל מיכל השקפה יסודית על תורת הקניינים ועל תורת המנהגים בחברת החיים צהר ג תשנח עמ' קפט-קצז  
387.טל, שמואל תוקפו של מנהג אבות מספרא לסיפא עלון 30 קיץ תשמז עמ' 35-26  
388.כץ, דב פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [ב קנין סיטומתא]. ירושלים תשלו 160 עמ'  
389.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
390.לאם, נחום תוקף המנהגים ע"פ ההלכה בית יצחק כרך כ תשמח עמ' 1-9  
391.לוביץ, רבקה על תפילת נשים  תחומין יז (תשנז) 165-167  
392.לויטס, חיים מנחם השתלשלות מנהגי תנאים ואירוסין דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסד-קעט  
393.לם, נחום תוקף המנהגים עפ"י ההלכה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קמב-קמח  
394.מונדרי, יוסף חיים צבי בדין מנהג המדינה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רג-רז  
395.מנדלבוים, משה בענין מיגו במקום עדים ובמקום מנהג בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קנז-קסב  
396.סולוביצ'יק, אהרן כוחו של מנהג בהתאם למקורות תורה שבעל פה מא: עמ' לג-לז, תשס  
397.סופר, יעקב חיים בענין שיטת מרן הב"י ז"ל בקיום והעמדת מנהגי ישראל קובץ בית אהרן וישראל גל' קמג סיון-תמוז תשסט עמ קג-קכג  
398.סליי, מנחם מנהגי החמרים הספנים והסוחרים בפסיקה הרבנית מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 198-189  
399.ערוסי, רצון פוסקי ימינו נוכח רבגוניות עדתית מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 105-65  
400.ערוסי, רצון המקור לתוקף המנהג בית יצחק כרך כג תשנא עמ' 185-199  
401.פלק, זאב על המנהג בשיפוט הרבני בישראל ספר ישעיהו ליבוביץ, ת"א תשלז עמ' 115-110  
402.פרבשטין, משה מרדכי גדר החיוב להחזיק במנהג אבות מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רה-ריב  
403.צוריאל, אברהם חילוקי מנהגים במקום אחד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 68-79  
404.קופמן, אילן קנין סיטומתא (מנהג הסוחרים) -תוקפו ומהותו אבני משפט ב תשסג עמ' 192-174  
405.קוק, שמחה תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו  
406.קורנגורט, אפרים משה גדרי מנהג מדינה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 124-131  
407.קליינמן, רון ש' "קנין סיטומתא": מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי - בסיס עיוני ויישומים במשפט האזרחי המודרני מחקרי משפט כר' כז גל' 1 תשסח עמ' 243-298  
408.קלינמן, רון שלמה מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי (קניין סיטומתא) עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשס 438 עמ'  
409.רובינשטין, שמואל תנחום מנהגי ירושלים בהלכה תורה שבעל פה לח: עמ' נז-סא, תשנו  
410.רלב"ג, יצחק לא תתגודדו במנהגים תורה שבעל פה מא: עמ' צא-צה, תשס  
411.שוורצפוקס, שמעון מנהג ומנהיג בקהילת מיץ מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 253-264  
412.שוחטמן, אליאב עוד לשאלת מניני נשים  תחומין יז (תשנז) 168-174  
413.שורין, ישראל יחסו של הרמב"ם אל מנהגים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 31-  
414.שלוש, שלמה הסכם בין עובד למעביד לוותר על פיצויים, דבר הנוגד מנהג המדינה, האם זה מחייב ארחות 54 ערב ראש השנה תשסב עמ' 9-12  
415.שפיצר, אברהם חיים בירור הלכה בענין שינוי מנהגים ובענין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא באהלי יעקב כסלו תשם עמ' יד-ל  
416.שפרן, מנחם מנדל בענין שינוי המנהגים בשכירות פועלים בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רסג-רעה  
417.שרגאי, אליהו תקנות ומנהגים בישראל שנה בשנה תשמח עמ' 275-265  
418.שרמן, אברהם ח' כוחו של מנהג בקביעת יסודות כללי הוראה והפסיקה בקהילות אשכנז וספרד תורה שבעל פה מא: עמ' נו-פא, תשס  
419.תא-שמע, ישראל הלכה, מנהג ומסורת ביהדות אשכנז במאות הי"א-י"ב (עיונים ראשונים) סידרא ג תשמז עמ' 161-85   

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות חכמים. תקנה וגזרה. הוראת שעה

 מחברכותרתספרביקורת
420.אטלי, שלום הצעת תקנות עפ"י ההלכה בענייני ירושה של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 22 עמ'  
421.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
422.אלון, מנחם תקנה, תקנות האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 1040-1032  
423.אנציקלופדיה תלמודית חכמים עשו חזוק לדבריהם כרך טו עמ' פב-צז  
424.אפרתי, יעקב אליהו מ'הוראת שעה' להלכה קבועה לדורות (אגב בירור מקורה של משנה אחת הטבועה בחותם 'זה הכלל') בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 300-293 ,243-237 ,172-165 ,86-81  
425.בן אליהו, הילה חוקה חקקתי, גזירה גזרתי - הגיונו של החוק והנמקתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 32 חוקת תשסא 4 עמ'  
426.בקשי-דורון, אליהו המנהג כבסיס לכל תקנה והלכה תורה שבעל פה מא: עמ' כד-לב, תשס  
427.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
428.דסברג, אורי הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 218-215  
429.הלוי, חיים דוד בגדר גזירת גזירות חדשות אחר חתימת התלמוד ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 22-18  
430.זולדן, יהודה האם תוקנו תקנות "ליום שאחרי" חורבן הבית השני אמונת עתיך 64 תמוז אב תשסה עמ' 19-27  
431.זולדן, יהודה למי הסמכות לגזור תענית ציבור בזמן הזה? שנה בשנה תשנה עמ' 268-280  
432.זלוטוביץ, אהרן בענין איסור משום גזרה הפרדס שנה נב חוב' ד טבת תשלח עמ' 15-13  
433.לאו, ישראל מאיר הסמכות ההלכתית לגזור גזירות ולהתקין תקנות תורה שבעל פה כ תשלט עמ' עט-פט  
434.סרבניק, יהודה במהות 'לא פלוג' שבגזרות חז"ל שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 52-47  
435.פלק, זאב על גזירות שונות בשבת ומועד סיני כרך פא תשלז עמ' קעז-קפ  
436.פרידמן, אליהו אברהם כח חכמים כתלנו טו תשנד עמ' 326-347  
437.קופרמן, יהודה כל דתקינו רבנן כעין דאורייתא תיקון המעין כרך לב גל' ד תמוז תשנב עמ' 33-43, שם כרך לג גל' א תשרי תשנג עמ' 31-37  
438.קצב, מיכאל במהות תקנות חז"ל מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 41-36  
439.רוזנפלד, שלמה גדרי הוראת שעה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 9-14  
440.שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג   
441.שיראזי, אברהם ההיבט ההלכתי בענין עד מדינה [נתינת סמכות לרשות המחוקקת לדון משום "הוראת שעה" ו"מגדר מילתא"] בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' כד-ל  
442.שכטר, צבי בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' קצט-רה  
443.שרגאי, אליהו תקנות ומנהגים בישראל שנה בשנה תשמח עמ' 275-265  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > עקירת דבר מן התורה

 מחברכותרתספרביקורת
444.זולדן, יהודה 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' פרי הארץ גל' ו חשון תשמג עמ' 26-9  
445.ירחי, אהרן דבר המפורש בתורה להיתר אין כח בידי חכמים לאסור (המשך מנהר דע"ה ג) נהר דע"ה גל' ד סיון תשמד עמ' מ-מה  
446.מנצור, רועי האם גזירה דרבנן מפקיע דאורייתא בכורים ב תשנט עמ' תרכג-תרכז  
447.פישר, מיכאל בדין יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' טז-כ  
448.שמלצר, עשהאל עקירת דבר מן התורה מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 137-143  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > הפקעת ממון. 'הפקר בית דין הפקר'

 מחברכותרתספרביקורת
449.אפשטין, פנחס בעניין הפקעת הקדש ע"י הפקר בי"ד נר מערבי יא כסלו תשנד עמ' מד-מט  
450.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין פעוטות מתנתן מתנה והפקר בית דין הפקר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' פה-קא  
451.רדזינר, עמיחי הפקר בית-דין הפקר - במקורות התלמודיים סידרא טז תשס עמ' 111-133  
452.שלום, זכריה הפקר בית דין הפקר אור תורה שנה לא תשנט עמ' נ-ס, שם עמ' קיב-קכו, שם עמ' רו-רכג  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה'

 מחברכותרתספרביקורת
453.שטיינפלד, צבי אריה 'צבור' ו'רב צבור' בתקנות בית-דין סיני כרך פה תשלט עמ' קנד-קעא  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו' וכו'

 מחברכותרתספרביקורת
454.גורביץ, אריה זאב בענין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו קול התורה חוב' ח ניסן תשמא עמ' טו-יט  
455.פרנקל, יצחק ידידיה 'אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין' הליכות גל' 109-108 כסלו תשמו עמ' 3-1  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו'

 מחברכותרתספרביקורת
456.אדלר, אלחנן אשר בענין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו בית יצחק לד תשסב עמ' 193-209  
457.גרשוני, אלעד גזירה שבטלה טעמה מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 162-169  
458.לוין, אשר בענין דבר שנאסר במנין ויו"ט שני של גלויות המאור שנה לד חוב' ג שבט-אדר תשמב עמ' 21-16; דבר שנאסר במנין ובטל הטעם. הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 19-16  
459.פרנקל, שמעון שיקוליים מדיניים כגורם לביטול תקנות בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 57-61  
460.קפקה, יגאל האם כשבטל הטעם בטלה התקנה ? מגל יא תשנה עמ' 309-317  
461.שכטר, צבי בדין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 135-127  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > גזרה לגזרה

 מחברכותרתספרביקורת
462.ברס, נתן בעניין גזירה לגזירה  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשעה- תשעח  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > נימוקים לתקנות

 מחברכותרתספרביקורת
463.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
464.הילביץ, אלתר לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח  
465.הלוי, חיים דוד דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים תחומין ט תשמח עמ' 81-71  
466.סופר, עמוס 'מפני תרעומתן של מינים' סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז  
467.פרדס, חיים מפני דרכי שלום ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 474-467  
468.רביצקי, אביעזר; הלוי, חיים דוד דרכי שלום ומעמדם של גויים לפי הרמב"ם: חליפת מכתבים עם הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז 255-285  
469.שציפנסקי, ישראל דברים שאמרו משום ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 120-109  
470. ריף, אליעזר  היתר 'משום איבה' ודמותו של הנוכרי לאור פסיקתו של הרב משה פיינשטיין עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסה 82 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תוקף תקנות הקהל

 מחברכותרתספרביקורת
471.אבינר, שלמה כח הרוב קובץ לדרכה של קשת; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 113-111  
472.אלון, מנחם סמכות ועצמה בקהילה היהודית: פרק במשפט הצבורי העברי שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 34-7  
473.אלון, מנחם שלטון הקהילה ויחסי יחיד וצבור במשפט העברי שנה בשנה תשלח עמ' 237-209  
474.אליעזרוב, יעקב מעביד החורג ממנהג המדינה תחומין כ (תשס) 71-77  
475.אנציקלופדיה תלמודית חרם (חרמי ציבור) כרך יז עמ' שמג-שעח  
476.אריאל, יגאל המושב לאור ההלכה (יחסי האגודה - והחבר) תחומין ו תשמה עמ' 262-252  
477.בקשי-דורון, אליהו הרשויות המקומיות ותקנות הישוב בהלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קיד-קכב; סמכות הרשויות המקומיות בהלכה. בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שלב-שלח  
478.גוטנמכר, דניאל פסיקת הלכתית ציבורית ומושג הדמוקרטיה הגיון ג תשנו עמ' 59-74  
479.גולדברג, יוסף הסכמת אדם חשוב בתקנות הציבור דברי משפט ח תשס עמ' רטז-רכג  
480.דמביצר, חיים נתן תוקפן של תקנת הקהילות קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' ק-קז  
481.הכהן, אביעד למען ענתו בסבלתם - פרשנות דווקנית של דיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 239 שמות תשסו 4 עמ'  
482.טיילור, נחמיה מזכירות הישוב והלכותיה תחומין ט תשמח עמ' 115-103  
483.ליפקין, בנימין שיטות הראשונים בתקנת הקהל [אוצר המשפט חלק א ערך 824] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' פא-צא  
484.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; הגוף המתקין תקנות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 178-142  
485.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; מהותן המשפטית של תקנות הקהל שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 326-271  
486.נמדר, אהרן תקנות הקהל: פרוצדורה ונוהלי חקיקה (עפ"י חכמי שאלוניקי במאה הט"ז) מחקרי משפט ב תשמב עמ' 203-180  
487.עמנואל, שמואל תוקפן ההלכתי של החלטות האסיפה להגבלת הוצאות חתונה השלהבת שלנו מס' 568 אלול תשמג; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 109-107  
488.פלדמן, אריה האם ניתן לדעת הר"ן לכוף את בני העיר להתנהג על פי פסקי הרמב"ם הדרום חוב' סג אלול תשנד עמ' 47-49  
489.פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף היחס להעלמות מס במשפט העברי מגל יא תשנה עמ' 237-296  
490.קפלן, יחיאל ש' קבלת הכרעות בקהילה היהודית לדעת רבינו תם להלכה ולמעשה ציון שנה ס תשנה עמ' 277-300  
491.שטיפנהולץ, יחזקאל ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
492.שפירא, אברהם אלקנה כהנא בעניין תקנות וגזרות הקהל שנה בשנה תשן עמ' 161-169   
493.שרמן, אברהם ח' הכרעת רוב בתקנות קהל רובו מתוך כולו שערי צדק א תשס עמ' 239-250  
494.תא שמע, ישראל מ' מה היא חשיבותו של "בית דין חשוב"? - עיון היסטורי במושג משפטי עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 335-345  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות שונות - עד חתימת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
495.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
496.אפשטין, יעקב תנאי יהושע בן נון בימינו חבל נחלתו ב תשסב עמ' 334-338  
497.ארנרייך, משה תקנת נגזל - במזיק במסור ובדינא דגרמי חמדת הארץ א תשס"א עמ' 47-62  
498.בקשי-דורון, אליהו תקנות נגד מותרות ויוקר השערים תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נ-נז  
499.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
500.גורטלר, נחום שמואל נכסי מלוג ותקנת אושא בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רעח-רצ  
501.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
502.ינקלביץ, רפאל פיתן . מהלכות של עמעום הוא. סיני כרך פז תשם עמ' מח-נד  
503.לב, צבי תקנות יהושע וחוקי התנועה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 159-163  
504.לטנר, רפאל תקנת מזונות כשהגיע הזמן ולא נשאו שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 122-119  
505.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
506.עמינח, נח תקנות יהושע בן נון שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 327-301  
507.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
508.פרדקין-חבס, אפרת תקנות רבי המתייחסות לתחומי ארץ ישראל עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 112 עמ'  
509.קרפף, אלימלך מ' תקנת אושא דאל יבזבז יותר מחומש קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קכד-קל  
510.רקובר, נחום דין ו'תנאי בית דין' בהצלת רכוש ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תכד-תלה  
511.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
512.שטיינפלד, צבי אריה למשמעו של האיסור על תבשילי גויים סידרא ב תשמו עמ' 143-125  
513.שלומוביץ, אברהם י. בענין תקנת חז"ל לפטור מי שהזיק בשעה שעסק בהצלת נפשות קובץ בית אהרן וישראל גל' קמה תשרי-חשון תשע עמ' צט-קז  
514.שציפנסקי, ישראל תקנות משה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 88-67  
515.שציפנסקי, ישראל יוחנן כהן גדול ותקנותיו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 61-34  
516.שציפנסקי, ישראל תקנות עזרא אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 304-283  
517.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
518.אנציקלופדיה תלמודית חרם דרבנו גרשם (חדר"ג) כרך יז עמ' שעח-תנד; תשנז-תשעב  
519.בארי, אברהם תקנות ו'מעין תקנות' בתקופת הגאונים ממזרח וממערב א תשלד עמ' 293-285  
520.בלוי, שמואל דב בענין מראית עין בית אהרן וישראל גל' פז שבט-אדר תשס עמ' לא-לד  
521.גולדשמידט, שמואל מראית עין בצנעה ובפרהסיא בהלכה בשדה חמ"ד שנה לא חוב' ה-ו תשמח עמ' 40-36  
522.הלר, יוסף; הלוי, אברהם גזירה שלא נתפשטה בכל ישראל הדרת מלך ד אדר א תשמו עמ' קיב-קיח  
523.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו תחומין ג תשמב עמ' 241-238  
524.ליפקין, בנימין סילוק מזכויות משפטיות בני בנימין ירושלים תשנו עמ' קעב-ר  
525.ניימן, שלמה בגדר איסור מראית העין מהדרין חוב' יב אלול תשנז עמ' כח-מ  
526.עמנואל, יוסף חיים תקנות שתיקנו הנביאים המעין כרך מא גל' ג ניסן תשסא עמ' 25-32  
527.פיינשטיין, משה אם יש לחברת הצלה לסדר בשבת שתהא החזרה ע"י נכרי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' נג-נו  
528.קליין, מרדכי בדין מראית עין באיסור דרבנן והמסתעף מזה עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' סז-עח  
529.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  
530.שכטר, צבי מלאכות דרבנן וגזירות אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 286-273  
531.שכטר, צבי הגדרת ענין "אי אפשי בתקנת חכמים" ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפח-קצא [ראה אוצר המשפט ח"ב ערך 524]  
532.שרמן, אברהם תקנת קבלת פסולי עדות בעניני אלימות שבין בני זוג [פסק דין] צהר ז תשס עמ' שי-שכב  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הערמה משפטית

 מחברכותרתספרביקורת
533.אטלס, שמואל הערמה ובדייה נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 304-265  
534.ברקוביץ, אליעזר הערמה ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 131-118  
535.דסברג, אורי הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 218-215  
536.וולף, אודי על ה"הערמה" - עקיפת החוק באמצעות החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 42 כי תבוא תשסא 4 עמ'  
537.חדד, דניאל קנוניה, מרמה והערמה משפטית - בין פרקטיקה מסחרית לגיטימית לנורמה פסולה מגל יד תשס"ד עמ' 244-296  
538.מזרחי, מרדכי אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה נשואה לו ב"פיקציה" האם כשרה היא לכהן בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 61-63  
539.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
540.רוזן, ישראל על "הערמות" כמדיניות הלכתית אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 113-121  
541.שילה, שמואל ההערמה בתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 355-309  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
542.אבנרי, נחמיה (עורך) סוגיות בתורת המשפט העברי (קובץ מקורות) מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 199 עמ'  
543.איזנהנדלר, יחיאל תורת משה - מוסר ומשפט כפר חב"ד תשלח 144 עמ'  
544.אריאל, יעקב המוסר, האמונה ומדיניות השלום ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 211-205  
545.אריאל, יעקב חרבות ואתים (מוסר ומלחמה) תחומין ד תשמג עמ' 192-189  
546.אריאל, יעקב היחס בין מוסר וחוק בהלכה ובחסידות פרי עץ הגן ב תשס עמ' 221-234  
547.בזק, אמנון "המתועב בעיני האומות הנאורות" - כגורם הלכתי במשנת בעל "דור רביעי" ספר ישרון, במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון, ירושלים תשנט עמ' 231-241  
548.בן מנחם, חנינה דין ויושר האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 3. רעננה תשסו 129 עמ'  
549.ברקוביץ, אליעזר כוחה המוסרי של ההלכה ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84  
550.ברקוביץ, אליעזר המוסר וההלכה בדיני אישות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 155-132  
551.הכהן, אביעד מוסר ומלחמה - ביבליוגרפיה נבחרת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 256-252  
552.ויס, אשר זליג משפט המוסר בדיני הממונות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' יב עמ' עג-פד  
553.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מלחמה ומוסר תחומין ד תשמג עמ' 183-180  
554.ליכטנשטיין, אהרן; ליאור, דב; חסדאי, יעקב; כהן, שאר-ישוב מוסר ומלחמה תחומין ד תשמג עמג 188-184  
555.מיקלישנסקי, י"ק בין משפט ומוסר (מתוך מסת מחקר) הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 235-234  
556.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות הליכות גל' 65 תשרי תשלה עמ' 34-33  
557.סינקלר, דניאל מוסר ומשפט טבעי במשפט העברי, אכילת בשר אדם כמשל פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 281 שמיני תשסז 4 עמ'  
558.עמיאל, משה אביגדור הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו [אוצר המשפט חלק א ערך 877] בין אדם לחברו - מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 83-1  
559.קירשנבאום, אהרן נסיון פלילי והמזל שבמוסר (moral luck) במקורות היהדות מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 97-175  
560.רביב, ישראל ההלכה והמוסר שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 46-38  
561.שגיא, אבי תכונות המוסריות של האל בספרות ההלכתית ומעמדו של המוסר בהלכה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 261-286  
562.שויצקי, צפורה מעמדו של המוסר במסגרת היהדות בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ב תשנז עמ' 31-41  
563.שטיינברגר, ישעיה א' צו המצפון כ'מחייב' הלכתי ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 205-201  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > דיני יושר

 מחברכותרתספרביקורת
564.קירשנבאום, אהרן דיני היושר במשפט העברי (מחקר השוואתי לשם הנחת תשתית עיונית) דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 54-43  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > לפנים משורת הדין

 מחברכותרתספרביקורת
565.בן יעקב, צבי יהודה לפנים משורת הדין שורת הדין ח תשסג עמ' מט-ס  
566.בן שמעון, שלמה כפייה על לפנים משורת הדין שערי צדק ה תשסד עמ' 123-133  
567.ברוידא, עובדיה לפנים משורת הדין מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רכו-רמה  
568.ברין, שלמה בענין שומא הדר ולפנים משורת הדין עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 109-95  
569.וינרוט, אברהם כופין על "לפנים משורת הדין" סיני כרך קכח תשסא עמ' עב-עח  
570.טל, צבי לפנים משורת הדין קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 112-116  
571.מלצר, רפאל צבי יהודה לפנים משורת הדין קובץ תורני בית דוד תשס עמ' קלט-קמד  
572.ניומן, י' יעקב מושגים של 'לפנים משורת הדין' בתלמוד שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' ריד-רכה  
573.קליינמן, רון יכולת הכפייה על הציבור לנהוג לפנים משורת הדין מגל יב תשנח עמ' 349-358  
574.שחור, ישראל לפנים משורת הדין ארחות 40 ערב פסח תשנד עמ' 29-31  
575. אגור, חדוה  לפנים משורת הדין בספרות השו"ת בתקופה הבתר תלמודית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסה 145 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > 'ועשית הישר והטוב'

 מחברכותרתספרביקורת
576.ארטין, רבקה ועשית הישר והטוב; המקור לדינא דבר מצרא והשתלשלותו עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 502 עמ'  
577.הופמן, יקותיאל לענין ועשית הישר והטוב הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 82-93  
578.טליה, יצחק 'ועשית הישר והטוב' ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 132-119  
579.רובינשטיין, אליקים כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' א-להיך - על היושר כערך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 39 עקב תשסא 4 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > דרכי נועם

 מחברכותרתספרביקורת
580.ברקוביץ, אליעזר כוחה המוסרי של ההלכה ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84  
581.לוי, יהודה 'דרכיה דרכי נועם' - מקור להלכה המעין כרך כא גל' א תשמא עמ' 38-33  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > משנת חסידים

 מחברכותרתספרביקורת
582.הרמן, דב חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'  
583.חמיאל, חיים י' ייחודם של "חסיד" ושל "גמילות חסדים" שנה בשנה תשמט עמ' 372-379  
584.מנטל, חיים דוב חסידות קדומה מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60  
585.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
586.פרנקל, יצחק ידידיה משנת חסידים בנתיבי חסד ואמת תשלה עמ' 13-15  
587.רוזנברג, חננאל משנת חסידים ראשונים שיר למעלות ד תשסב עמ' 103-117  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
588.אפשטין, יעקב תפיסה בבא לצאת ידי שמים חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 294-303  
589.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
590.הלוי, הלל יצחק האם יש הכשר לשקר משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' עט-קיב  
591.ויצמן, צבי "ויצוו אל יוסף לאמר, אביך צוה לפני מותו לאמר" -אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 309 ויחי תשסח 4 עמ'  
592.טשארנעט, משה פרץ בענין חיוב לצאת ידי שמים בקנס בזמן הזה קובץ בית אהרן וישראל גלק קמ כסלו-טבת תשסט עמ' כח-כט  
593.לאו, ישראל מאיר אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק  
594.סגל, שלום מרדכי ה"תור" בהלכה צהר ד תשנט עמ' קע-קעה  
595.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת: חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53; אררט, ניסן, "מסר משפטי ו"מסר מקראי". בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 208-218  
596.רבינוביץ, שלמה והלכת בדרכיו - על מידת הרחמים במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 89 כי תבא תשסב 4 עמ'  
597.רונצקי, אביחי מוסר ומלחמה המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 217-227  
598.ריבלין, יוסף "שיהא הן שלך צדק" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 546 תשסד 3 עמ'  
599.שביב, יהודה מנקיות דעת להלכה רווחת סיני כרך קז תשנא עמ' רנה-רסד  
600.שפרן, יגאל מי המחליט בשאלות של אתיקה רפואית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסא עמ' 73-83  
601.תמרי, מאיר חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות) בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70  

א. יסודות ההלכה ומהותה > אגדה והלכה. מחשבה והלכה. קבלה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
602.אברמסון, שרגא רב סעדיה גאון והזהר בצרון כרך ז (סדרה חדשה) חוב' 26 אייר-תמוז תשמה עמ' 39-35  
603.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה המאיר לארץ גל' 13 אלול תשנח עמ' 7-32  
604.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כח-נא  
605.אנגלרד, יצחק הרהורים על 'ליקוטי הלכות' מבית מדרשו של רבי נחמן מברסלב שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 43-29  
606.בלידשטיין, יעקב משהו על המימד האידיאולוגי של פירושי רבנו חננאל לתלמוד סידרא טו תשנט עמ' 5-11  
607.בניהו, מאיר ויכוח הקבלה עם ההלכה (למראשיתו בספרד והמשכו והתעצמותו באיטליה במאה הי"ו) דעת חוב' 5 קיץ תשם עמ' 115-61  
608.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיה למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-122  
609.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
610.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים: עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית סידרא יח תשסג עמ' 27-39  
611.הרטמן, דוד הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה ת"א תשם 233 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307 
612.ויגודה, מיכאל יציאת מצרים ואיכות הסביבה - היבטים פילוסופים ומשפטיים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 12 בא תשסא 4 עמ'  
613.זילבר, ליאור ערוב נגלה ונסתר (לבירור שיטתם של החתם-סופר והרצי"ה) צהר י אביב תשסב עמ' 79-88  
614.זילבר, עזריאל חיים סיפור מדרשי לאור ההלכה (קנה חורבה ומצא בה אוצר) ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 235-250  
615.חלמיש, משה מצות צדקה מקבלת צפת ואילך ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 185-169  
616.חלמיש, משה משהו על 'היגיון' במערכת יחסי קבלה והלכה בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 537-550  
617.חלמיש, משה הנחת תפילין של יד בישיבה: לשאילת מעמדו ההלכתי של הזוהר דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ג כרך שני ירושלים תשנד עמ' 125-131  
618.טברסקי, יצחק סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179  
619.כהן, אשר היתר הלכתי בסבך עימות אידיאולוגי, פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 529-545  
620.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
621.כץ, יעקב הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים דעת חוב' 7 קיץ תשמא עמ' 68-37; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 101-70  
622.כץ, יעקב הלכה וקבלה; מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית ירושלים תשמד 396 עמ'  
623.לאו, בנימין 'התכבדו מכובדים' - על הלכה, קבלה ותודעה דתית גרנות חוב' 1 סיון תשסא עמ' 25-37  
624.ליבוביץ, ירון הלכה וקבלה - השתקפות הקבלה אצל הרב עובדיה יוסף מגל יד תשס"ד עמ' 297-319  
625.משאש, שלום מחלוקת הזוהר עם הפוסקים אור תורה שנה יד תשמב עמ' תקכ-תקכו. מע"ט דב"ש: שם שנה טו תשמג עמ' כח-לז 
626.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
627.צוריאל, משה 'אין למדין מן האגדות' מספרא לסייפא עלון 18 כסלו תשמה עמ' 24-7   
628.קדוש, מאיר הפסיקה הקבלית בספרות השו"ת מהמאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-17 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 407 עמ'  
629.קוסמן, אדמיאל בין ציות לחוק לבין "מעשה-הבא-מן-הלב": הלכה, מגיה ודיאלוג מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 219-247  
630.רוזנק, אבינועם אגדה והלכה (הרהורים על מגמות בהגות ובמחקר הפילוסופיה של ההלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 285-312  
631.רזיאל, משה אין למדין מן ההגדות ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 85-81  
632.רקובר, נחום כלל ישראל - פילוסופיה ומשפט תחומין טז (תשנו) 211-232  
633.שוחטמן, אליאב הלכה שאינה הלכה - האם סובל המונח "הלכה" גם ענייני אגדה? סיני כרך קכ תשנז עמ' קפג-קצב  
634.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  
635.ששון, גלעד סיפור האגדה של חז"ל כמקור היסטורי לצורך פסיקת הלכה המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 264-276  
636.תא-שמע, ישראל שיקולים פילוסופיים בהכרעת ההלכה בספרד ספונות סדרה חדשה ספר שלישי (יח) תשמה עמ' 110-99  
637.תא-שמע, ישראל רבי יוסף קארו בין אשכנז לספרד (לחקר התפשטות ספר הזהר) תרביץ שנה נט תשן עמ' 153-170  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שיטות בהלכה. דרכי לימוד. פלפול

 מחברכותרתספרביקורת
638.ארליך, ברוך הפלפול - יסוד לימוד התורה שבעל-פה והשתלשלותו במשך הדורות מורשת יעקב ג תשמט עמ' 177-194  
639.דימיטרובסקי, חיים זלמן על דרך הפלפול ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קיא-קפא  
640.וולפיש, אבי בית המדרש ועולם המחקר (סקירה) שנה בשנה תשנו עמ' 373-389  
641.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
642.זילברג, משה 'באין כאחד', או מעגל קסמים [אוצר המשפט חלק א ערך 970] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 179-174  
643.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה'  ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
644.פכטר, שילה  אם הלכה נקבל: משנתו ההלכתית של הרב עובדיה הדאיה עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסג 111 עמ'  
645.קפלן, צבי מעולמה של תורה - על דרכים ועל יצירות שבתחומי ההלכה מעולמה של תורה, ירושלים תשלד קפ עמ'  
646.קפלן, צבי משנתו של ר' יוסי בר מבריסק [אוצר המשפט חלק א ערכים 11928 ,992] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' נ-סב  
647.רונה, גבריאל יצחק שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה שנה בשנה תשסג עמ' 189-201  
648.רפל, דב הויכוח על הפלפול ירושלים-ת"א תשם 144 עמ'. ביקורת: הקשר, שמעון: פלפול או בלבול. עמודים שנה כח תשם עמ' 273-272 
649.שלזינגר, יצחק מ' הדיוק ניתוח מהלכי הדיון (שלב ב במחקר סיבוך הסוגיא התלמודית) ב: תקפותו של הדיוק. ירושלים תשלז 124 עמ'  
650.תא-שמע, ישראל דברים אחדים על הספר "פני יהושע" ומחברו מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 277-285  
651. ווזנר, שי עקביא חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשסה [362] עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > צדק ומשפט

 מחברכותרתספרביקורת
652.אלון, מנחם הדין, האמת, השלום והפשרה (על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה) מחקרי משפט יד חוב' 2 תשנח עמ' 269-341  
653.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
654.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
655.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
656.הרשקוביץ, משה חכמת הלב - הצדק והאנושיות במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 200 פקודי תשסה 4 עמ'  
657.ורהפטיג, איתמר שער, מחירים ואונאה כתר ד תשסד עמ' 15-280  
658.ורהפטיג, איתמר על צדק ופורמליזם הפרקליט כרך כט תשלד עמ' 354-352  
659.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
660.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
661.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצח-תח  
662.פרי, אלדד הנסתרות והנגלות - בין אמת עובדתית לאמת משפטית פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 138 נצבים-וילך תשסג 4 עמ  
663.שוחטמן, אליאב שמע בין אחיכם - כללי הצדק הטבעי ועקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 36 דברים תשסא 4 עמ'  
664.שיין, חיים עוד על האמת המשפטית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 319 נשא תשסח 4 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > מצוות

 מחברכותרתספרביקורת
665.אוקס, דוד לאו שבכללות משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 846-862  
666.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
667.בקשי-דורון, אליהו הגירושין כמצוה בתרי"ג מצוות תורה שבעל פה כז תשמו עמ' עה-פג  
668.ברנר, ברוך יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות מעליות כ תשנט עמ' 228-243  
669.גיליס-קרליבך, מרים מצווה קלה כחמורה במשנתו של הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 180-175  
670.ויינגרטן, שמואל עשרת הדברות וחלוקתן בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404 
671.ורהפטיג, איתמר מצוות שבין אדם לחבירו צהר לב אדר ב תשסח עמ' 49-56  
672.טל, אלחנן בסוגיא דא"א לאדם חטא כדי שיזכה חברך ואי מצוה דרבים דוחה איסורים קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רלא-רלז  
673.נהוראי, מיכאל צבי תורת המצוות של הרמב"ם דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29  
674.פלורסהיים, יואל מקור הסמכות של המצוות זהות חוב' ג תשמג עמ' 109-106  
675.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > טעמי המצוות

 מחברכותרתספרביקורת
676.אליקים, נסים השמיטה וטעמיה בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 23-13  
677.אריאל, יגאל (עורך) טעמא דשביעתא חיספין תשלז קצה עמ'; תשם 70 עמ'  
678.בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24  
679.ברונזניק, נחום מאיר כוחם וערכם של טעמי המצוות בהשקפת חז"ל אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 165-134  
680.זהר, עמר שלוח הקן - מצווה אקולוגית תחומין כב (תשסב) 531-535  
681.יהודה, ניר טעמי מצוות מאבני המקום קובץ ז תשנג עמ' 220-226  
682.ירון, צבי טעמי המצוות [אוצר המשפט חלק א ערך 1042] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 122-110  
683.כהן-אור, אברהם ערכן של מצוות המתקיימות ממניעים אנושיים תחומין כ (תשס) 197-203  
684.מיזליש, יקותיאל שיטת ספר החינוך בהסבר טעמי מצוות אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 91-103  
685.פלדמן, דניאל דב ציונים והערות לדברי הגר"י ענגיל בעניין סייג דאורייתא (שייך ללקח טוב כלל ח') כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קמג-קנז  
686.צ'יל, אברהם המצוות וטעמיהן ירושלים 1988 כב + 343 עמ'  
687.רייס, משה משכני אחריך נרוצה (עיונים בסוגית 'טעמי המצוות') מחשבת חוב' נב אייר תשלט עמ' 15-7  
688.שחור, ישראל מצוות ריבית, פגם מוסרי או גמילות חסד ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 22-25  
689.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
690.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
691.אדלר, משה אמת או צדק? בלכתך בדרך כסלו תשס עמ' 91-101  
692.בן דב, שבתאי המשפט העברי מול שיטות משפט אחרות: שיטתיות המשפט ושורשיו תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 44-35  
693.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל משפט ומדינה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 3552 ,1056] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 198-179  
694.הבלין, שלמה ז' חוקים ומשפטים - בתורה, בחז"ל ובמשנת הרמב"ם בר אילן כו-כז תשנה עמ' 135-166  
695.וינרוט, יעקב וישב משה לשפוט את העם... מן הבקר עד הערב - מגבלות החוק-האדם והמקרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 61 יתרו תשסב 4 עמ'  
696.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
697.פרידמן, שלמה המשפט במחשבתו של ר' יצחק ברויאר המעין כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 88-79; גל' ב טבת תשלט עמ' 72-65; גל' ד תמוז תשלט עמ' 72-58  
698.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
699.קירש, נפתלי המשפט בעמים ובישראל קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 678-686  
700.שגיא, אברהם המצווה הדתית והמערכת המשפטית; פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ דעת חוב' 35 קיץ תשנה עמ' 99-114  
701.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  

ב. מקורות > מקרא > כללי. תורת המשפט

 מחברכותרתספרביקורת
702.אזואלוס, שמעון הגיגים על יושר אישי במקרא שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9  
703.בזק, יעקב למשמעות הצמד 'משפט וצדקה' במקרא בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 148-135  
704.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
705.ג'קסון, ברנרד ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61  
706.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חוקי משה וחוקי חמורבי מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 154-150  
707.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
708.וינד, ישראל כסא שלמה (דין ללא עדים וללא התראה) עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' נ-סא  
709.ירון, ראובן דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219  
710.ליונשטם, שמואל אפרים המשפט ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 190-188 ,145-128  
711.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
712.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
713.סרנא, נחום מ' היבטים לא מצויים של פרשנות התנ"ך בימי הבינים הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 42-35  
714.פלק, זאב מהו "הישר בעיני ה'"? בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 86-89  
715.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53  
716.פרידמן, יהושע חוקי תורת משה במסגרת חוקי המזרח הקדמון; קובץ מקורות ותעודות ירושלים תשלו 70 עמ'  
717.קירשנבאום, אהרן תביעה והגנה במקרא: בין התורה הכתובה לתורה המסורה ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 164-188  
718.רופא, אלכסנדר מחקר המשפט המקראי לאור השיטה הפילולוגית-היסטורית משפטים כרך יג תשמג-תשמד עמ' 496-477. אנגלרד, יצחק: מעשה נבות הישראלי. שם כרך יד תשמה עמ' 526-521  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלך. שופט. הנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
719.אברמסקי, שמואל הנהגת שמואל ומעמד בניו בבאר-שבע בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 597-575  
720.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
721.אילת, משה השופט שמואל לאור שמואל א פרק ד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 20-10  
722.אלטמן, אמנון קווים להתפתחות מוסד ה'שופט' בישראל בתקופת השופטים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 20-11  
723.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
724.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
725.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
726.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
727.ברטל, אריה מלכות שאול, המלך הראשון בישראל ת"א תשמב 16 + 229 עמ'. ביקורת: זלבסקי, שאול: בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 203-196 
728.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
729.גפני, חנן מלכות שלמה - הכישלון וגורמיו מגדים גל' לא טבת תשס עמ' 87-94  
730.גרינברג, משה היחס כלפי כח מדיני בתורה ובנביאים הסגולה והכח, ת"א תשמו עמ' 47-29  
731.גרסיאל, משה המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 343-325  
732.גרשוני, יהודה ההבדל בין מלך לשופט  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכא-תכה  
733.וולפנזון, אברהם התנ"ך הפוליטי; אופוזיציה במקרא חיפה תשלה 87 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: אופוזיציה פוליטית במקרא. מאזניים כרך מ תשלה עמ' 77-76 
734.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
735.וייסמן, זאב מנהיגות כאריזמאטית ותקופת השופטים תרביץ שנה מה תשלו עמ' 14-1  
736.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
737.זלבסקי, שאול עליית שלמה למלוכה; פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים ירושלים תשמא 392 עמ'  
738.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
739.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה, ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
740.טרופר, מרדכי המלוכה והנבואה בישראל שמעתין גל' 121-122 תשנה עמ' 27-39  
741.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
742.לוי, יצחק יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35  
743.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
744.מלמט, אברהם המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמג עמ' 148-128  
745.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
746.עמר, יצחק דוד המלך, גד החוזה ונתן הנביא, עיון ביחסי מלך ושני נביאים מגדים גל' מב אייר תשסה עמ' 39-48  
747.פינקלשטיין, ישראל ראשית המלוכה בישראל - ההיבט הסביבתי והחברתי-כלכלי קתדרה חוב' 50 טבת תשמט עמ' 3-26  
748.פיש, הראל מנהיגות קנאית; הדגם המקראי מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 39-32  
749.צמריון, צמח דעת הקהל במקרא בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 432-430  
750.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
751.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
752.קרסנר, שמעון אישיותו ופעולותיו של שאול המלך ישורון יא אלול תשסב עמ' תשצא-תתד  
753.רביב, חנוך ההנהגה בתקופת השופטים באר שבע כרך א תשלג עמ' 221-204  
754.רביב, חנוך מבית אב לממלכה; ישראל בתקופת המקרא ירושלים תשלט 268 עמ' (עמ' 101-77; השופטים ופועלם; עמ' 118-102; יסוד המלוכה בישראל)  
755.רביב, חנוך אסיפות כלל-שבטיות במקרא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 98-95  
756.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319  
757.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
758.שטרנברג, עדינה מלך במשפט יעמיד ארץ מסכת ד תשסו עמ' 171-193  
759.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
760.אפרתי, יעקב אליהו 'ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את אהל מועד' (ברורים ביחסים שבין שבט לוי לבין שאר השבטים בתקופת המקרא) בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 429-423  
761.גוטל, נריה מגרשי ערי הלויים נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 7-15  
762.הרן, מנחם הכהן, המקדש והעבודה תרביץ שנה מח תשלט עמ' 185-176  
763.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
764.סגל, פרץ נוספות לתקבולות בין ספרות הכהונה לבין ההוראות החיתיות למשרתי המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 268-265  
765.קנוהל, ישראל השבת והמועדות בתורת הכהונה ובחוקי אסכולת הקדושה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 146-109  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > בריתות

 מחברכותרתספרביקורת
766.אמית, יאירה ברית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157  
767.קירשנבאום, אהרן ה'ברית' עם בני נוח מול הברית בסיני דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 48-31  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מס

 מחברכותרתספרביקורת
768.אביגד, נחמן 'אשר על המס' בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1  
769.פוטשבוצקי, יעקב וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם - מניעים לא פיסקליים להטלת מסים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 58 שמות תשסב 4 עמ'  
770.שטרן, מרדכי ח' השפעת מלכות ישראל הראשונה על חיי הכלכלה של העם ת"א תשלג 134 עמ' (+ 42 עמ': תקציר באנגלית)   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
771.גרינברג, משה עמשא, אבנר ויואב; על הסירוב לפקודות בלתי חוקיות במשנת חז"ל שדמות גל' עד אדר תשם עמ' 87-80  
772.הון, שאול לגיון הזרים אשר לשאול בית מקרא שנה מ תשנג עמ' 153-158  
773.פינקלשטיין, מנחם ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? - טוהר הנשק בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 235 וישלח תשסו 4 עמ'  
774.רופא, אלכסנדר חוקי המלחמה בספר דברים מוצאם, מגמתם וחיוביותם. ציון שנה לט תשלד עמ' 156-143; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 140-127   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
775.בנדור, צבי בית האב הישראלי למן ההתנחלות ועד סוף ימי המלוכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 346 עמ'  
776.גרנות, משה דמות האשה במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 132-127  
777.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
778.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
779.מוטעי, יהודה 'עדה' ו'קהל' במקרא חיפה חש"ד 18 עמ'  
780.פלק, זאב זכויות האזרח בישראל הקדומה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 227-231  
781.פריש, עמוס היחס לעבודה במזמורי תהלים בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 317-328  
782.רביב, חנוך העדה - בין היסטוריה לבין היסטוריוגרפיה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 155-145   
783.שלמה, דוד על עבודה יחסי עבודה ויחסי אנוש בתורה קרית ביאליק תשמב 127 עמ'   
784.שפירא, אמנון על מעמדה השוויוני של האשה במקרא - מיתווה בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 309-337  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > שמיטה ויובל. גאולת שדה

 מחברכותרתספרביקורת
785.אמית, יאירה יובל האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 308-307  
786.בלידשטין, יעקב יובל: אידיאולוגיה והיסטוריה בהלכת חז"ל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 15-25  
787.בן-שחר, זאב מצות הקהל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 104-101  
788.וסטברוק, ריימונד שמיטה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 119-112  
789.כהן, אמוץ שמיטת הארץ בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 49-45  
790.ליבר, דוד שמיטה, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 69  
791.מוזסון, יעקב שמואל ביאור בענין גאולת בועז והמסתעף לדין גאולת קרובים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' יט-כז  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > עבד. עבדות

 מחברכותרתספרביקורת
792.אברמסקי, שמואל עבדות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 615-613  
793.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
794.ברויאר, מרדכי אמה עברייה ושפחה חרופה מגדים גל' טז אדר ב תשנב עמ' 19-36  
795.הנשקה, דוד לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא - עוד לפרשת אמה עברייה מגדים גל' כ תמוז תשנג עמ' 21-34  
796.יפת, שרה חוקי שחרור עבדים ושאלת היחס בין קבצי החוקים במקרא מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 249-231  
797.לוי-פלדבלום, אילה דין עבד עברי; הבדלי סגנון ומשמעותם בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 359-348  
798.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
799.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > חברה > גר. נכרי

 מחברכותרתספרביקורת
800.ברגמן, יעקב משה גיורה של איזבל צהר יד אביב תשסג עמ' 139-144  
801.גבריהו, חיים משה יצחק ראשית ההתקרבות של נכרים ליהדות במקרא ובתקופת החשמונאים ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 97-65  
802.מברך, אברהם על 'הנתינים' שעשו עבודה במקדש שנה בשנה תשמב עמ' 272-261  
803.מרקוס, ספי ריבית לנכרי במקרא ובחז"ל עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 129-139  
804.נפחא, יצחק גיורה של רות בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 481-477  
805.רוזיליו, ירון מעמדם ההלכתי של הנתינים אבני משפט ו תשסו עמ' 133-151  
806.תיבון, אליעזר הגרים בתקופת המקרא והגיור שלאחריה האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 149-145   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > כללי. ענישה

 מחברכותרתספרביקורת
807.אליצור, יואל פשט חדש לדין הבא במחתרת מגדים גל' ו אלול תשמח עמ' 11-9  
808.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
809.ברויאר, מרדכי עין תחת עין מגדים גל' כד סיון תשנה עמ' 21-25  
810.גרינץ, יהושע מאיר הרפורמה הראשונה בישראל - לזיקה שבין מעשה העגל במדבר לחטאות ירבעם בן נבט ציון שנה מא תשלו עמ' 126-109  
811.טוויג, אריה במדבר טו: כב-לא - מדרש הלכה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 20-1  
812.לביא, שי צדק בלוע באדמה: על חוק טבעי, חוק פוזיטיבי וענישה אלוהית ספר דניאל, עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן, תל אביב תשסח עמ' 1079-1108  
813.מישלוב, עלי עונש בית עלי מידה כנגד מידה קטורת הלבונה תשנט עמ' 130-135  
814.פולק, פרנק חרם האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 273  
815.צפרי, ראם היבטים הלכתיים בהכאת משרע"ה את המצרי ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 127-134  
816.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
817.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > עונשין > עבירות מיוחדות

 מחברכותרתספרביקורת
818.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
819.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
820.ברין, גרשון עיר מקלט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 638-637  
821.גרובר, מאיר ההאשמות כנגד שכם בן חמור - דיון חוזר בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 119-127  
822.דרשוביץ, אלן מ' על האונס ועל העונש - מעשה שכם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 100 וישלח תשסג 4 עמ'  
823.ליונשטם, שמואל אפרים שוחד אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 619-617  
824.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
825.רוזן-צבי, ישי ועשיתי אותך כאשר עשית -מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 163-193  
826.רופא, אלכסנדר לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 133-110; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 109-86   
827.שמש, יעל התאבדות במקרא על רקע תופעת ההתאבדות בתרבות הכללית ובמקורות ישראל JSIJ 2 (2003) עמ' 1-24  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > משפחה. ירושה

 מחברכותרתספרביקורת
828.אריאל, יעקב הפילגש ומעמדה ההלכתי במקרא מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 57-67  
829.ביננפלד, מנשה הנשים הנכריות - יחס המקרא וחז"ל מורשתנו יב תשנח עמ' 147-161  
830.בן-אבו, דוד מעמדה של האשה בישראל ובמזרח התיכון הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 232 עמ'  
831.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
832.ברין, גרשון שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 250-231  
833.ברין, גרשון דיני בכורות במקרא תרביץ שנה מו תשלז עמ' 7-1  
834.ברין, גרשון פרשת בכורתם של בני יעקב תרביץ שנה מח תשלט עמ' 8-1  
835.ברנר, עתליה נשים זרות במקרא בית מקרא שנה ל תשמה עמ' 185-179  
836.גרינברגר, בן ציון למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו (עקרונות דיני הירושה) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 82 מטות-מסעי תשסב 4 עמ'  
837.הופמן, יאיר בכור, בכורה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 141-139  
838.ויינפלד, משה שרה בבית אבימלך (בר' כ) על רקע חוק אשורי והמגילה החיצונית לבראשית תרביץ שנה נב תשמג עמ' 642-639  
839.זר-כבוד, מרדכי ענין נישואי תערובת אצל עזרא ומלאכי ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 167-161  
840.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
841.לוריא, בן-ציון 'זרע קדש' או עם עולם בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 356-351  
842.מיקלישנסקי, י"ק לסוד מגילת רות: לדמותה של האשה בעולמה של היהדות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 436-435  
843.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
844.פולק, פרנק משפחה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 564-562  
845.פינקלשטיין, איתן עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח צהר יז חורף תשסד עמ' 79-90  
846.פלק, זאב האסורים לבא בקהל בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 351-342  
847.פלק, זאב כי חרפה היא לנו - נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 187 וישלח תשסה 4 עמ'  
848.רובין, ניסן למשמעותו החברתית של הבכור במקרא בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 170-155  
849.רופא, אלכסנדר דיני משפחה ואישות בספר דברים ובספר הברית בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 36-19; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 158-141  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > ממונות

 מחברכותרתספרביקורת
850.בן אליהו, הילה לא יעשה כן במקומינו - על תקנת הצבור ופרשנות הסכמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 4 ויצא תשסא 4 עמ'  
851.בר-דרומא, יהושע המדיניות הפיננסית של מדינת יהודה בימי הבית הראשון והשני ירושלים תשכז 65 עמ'  
852.האנציקלופדיה העברית צואה, במקרא ובהלכה כרך כח עמ' 533-532  
853.הופמן, יאיר נשך ותרבית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 588  
854.ויס, אשר זליג בענין קנין שדה עפרון מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כה עמ' קנח-קסו  
855.זר-כבוד, מרדכי ערבות במקרא בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 360-357  
856.יעקובס, ירון ויוסף הוא השליט על כל הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ - כלכלה לאומית בשעת חירום פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 56 ויגש תשסב 4 עמ'  
857.לוי, רפאל איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד קטיף יא תשלה עמ' 209-207  
858.מרק, עידו כסף צרוף (כלכלה וכספים בתורה) ירושלים תשנ קכא עמ'  
859.סביב, אהרן על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128  
860.סלטון, אביגדור וכי יגח שור את איש... ומת - בעלי חיים מזיקים-משפט המקרא ומשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 242 משפטים תשסו 4 עמ'  
861.פריז, יצחק דב עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 573 תשסה 2 עמ'  
862.שיף, משה; יעקובי, משה קניית מערת המכפלה (מקחו של צדיק) תלפיות, שנתון של סמינר 'תלפיות' תשמה עמ' 13-9   
863.שמש, אברהם אופיר מקורות המים בארצות המקרא - בעלות ומאבקי שליטה, זכויות שימוש, תקצוב וסדרי שאיבה בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 55-73, 99-108  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
864.הוכרמן, יעקב תוכחת הרע באספקלריה של המקרא ושל מקורות חז"ל בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 146-140  
865.ליפשיץ, ברכיהו אנכי אערבנו מידי תבקשהו - בין קדושת החוזים לחירות האדם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 7 מקץ תשסא 4 עמ'  

ב. מקורות > מקרא > תרגומי המקרא

 מחברכותרתספרביקורת
866.אנציקלופדיה מקראית תנ"ך, תרגומים כרך ח עמ' 870-737  
867.גושן-גוטשטיין, משה לקראת חקר השקיעין של מסורת התרגומים הארמיים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 47-43  
868.דניאל, סוזן צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161  
869.חורגין, פנחס ההלכה בתרגום אונקלוס [אוצר המשפט חלק א ערך 1383] חזון ומורשת, רמת-גן תשמח עמ' 124-113  
870.יצחקי, אפרים ההלכה בתרגום ירושלמי א המכונה יונתן בן עוזיאל ודרכו בדרשת המקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 862 עמ'  
871.יצחקי, אפרים דרכו של תרגום ירושלמי א בפרשנות ובדרשת המקרא סיני כרך צט תשמו עמ' ו-כא  
872.כשר, רמון תוספתא תרגומית לבראשית ב, א-ג סיני כרך עח תשלו עמ' ט-יז  
873.מאורי, ישעיהו על יחסו של תרגום התורה המיוחס ליונתן בן עוזיאל למקורות ההלכה תעודה ג ת"א תשמג עמ' 250-235  
874.צפור, משה התרגומים הקדמונים של ספרי שמואל ומלכים: דרכי פתרונם למונחי ריאליה - בהשוואה לתרגומי דברי הימים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 324 עמ'  
875.ראבילו, מרדכי אלפרדו על ה-Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 262-231.  

ב. מקורות > מקרא > מקרא אצל חכמי התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
876.אדלמן, שמחה ראובן המסילות לשר בן-חיל העדלמי וילנא 228 + 20 1875 עמ'. עמ' 57-1: חילופי נוסחאות כתבי הקודש אשר לחכמינו התלמודיים בשוני מנוסחאות הספרים  
877.אושרי, יגאל בין משמעו של כתוב לבין מדרשו ("ופורץ גדר ישכנו נחש" - קהלת י', ח') מורשת יעקב ה תשנא עמ' 21-29  
878.בצרי, עזרא אם אפשר לפרש בתנ"ך פירוש שאינו תואם את ההלכה המאסף שנה ה תשמג עמ' 665-663. שחיבר, יצחק משה: שם עמ' 666-668 
879.בר-מגן, מ' מובאות מהמקרא במשנה ובהלכות פסוקות בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 100-94. ויס, רפאל: לעניין מובאות מקראיות בספרות הבתר-מקראית. שם שנה ב תשלה עמ' 401-397 
880.הימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה על תורה נביאים וכתובים: מראי מקומות על כל פסוקי התנ"ך המובאים ברוב ספרי תורה שבעל פה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11560 ,1086] מהד' ב, עם תוספות, תיקונים ושינויים בדרכי הציון. ע"י דוב הימן. חלק א: תורה כז + 338 עמ'; חלק ב: נביאים 309 עמ'; חלק ג: כתובים 272 עמ'. ת"א תשלט. הימן, דוב: ספר ההשלמות לחיבור תורה הכתובה והמסורה. ירושלים תשמה 201 עמ'. |ביקורת: מאורי, ישעיהו: קרית ספר נה תשם עמ' 590-584; Tabory, Joseph: A key to the rabbinic Bible. Immanuel 13 (1981), p. 15-19 
881.הנשקה, דוד פשוטו של מקרא כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 173-143  
882.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
883.יעקובי, רפאל "והפדה לא נפדתה" - על פרשנות ועל דרשנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 283 אחרי מות-קדושים תשסז 4 עמ'  
884.כשר, מנחם מנדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל-פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות, והגהות... [אוצר המשפט חלק א ערכים 11564 ,1103]. מ כר'. בראשית - במדבר (פרשת קרח) ירושלים תרפז-תשמח חיגר, משה: מפעל חייו של הרב מ' כשר. נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' קנ-קצ 
885.סבתו, חיים האם יש רשות לדרוש דרשות הלכתיות מן הפסוקים אף שלא נאמרו בתלמוד? תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 499-519  
886.רוזנטל, דוד על דרך טיפולם של חז"ל בחילופי נוסח המקרא ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 417-395  
887.שטיינזלץ, עדין פירוש המקרא בספרות השאלות והתשובות ירושלים 1978 172 עמ'. ביקורת: פריש, עמוס: בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 190 ,187-185  
888.שפירא, רות  תפיסת המקרא של חז"ל לאור דרשות הסמוכין בספרות התלמודית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 202 עמ'  

ב. מקורות > מקרא > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
889.אונטרמן, איסר יהודה בירור עיוני במגילת רות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יג-יח  
890.אלטמן, אמנון על טיבו המשפטי של "המבוא ההיסטורי" בחוזי מדינה חיתיים ובמקרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 65-72  
891.אליצור, ברכה ר' יוחנן - עמדתו כלפי אישי המקרא על פי מסורות ארץ ישראל ובבל לאור תקופתו וקורות חייו עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 174 עמ'  
892.אקרט, אוטו 'זכויות אדם' כמוסד משפטי: השפעתו של המקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 27-47  
893.בלומנפלד, מאיר הפרשה בתורה שציינה גבולי ארץ ישראל אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 163-161; אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' רסא-רסד  
894.בנר, אוריאל עיון הלכתי בפרשת פילגש בגבעה נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 7-11  
895.גבריהו, חיים משה יצחק 'מתיר אסורים'; מעשה חנינה לאסירים בארצות המקרא ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 152-137  
896.גוטל, נריה הטלת יונה הנביא אל הים [היבטים הלכתיים] המעין כרך ל גל' ד תמוז תשן עמ' 29-39, שם כרך לא גל' א תשרי תשנא עמ' 34-48  
897.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
898.ויס, אשר זליג הריגת המצרי ע"י משה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ג עמ' יג-יז  
899.זילבר, יצחק  בענין מספר הפסוקים, התיבות והאותיות שבתורה מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' צג-צח   
900.זר-כבוד, מרדכי זיקת ספר משלי לתורה שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 108-101  
901.ינאי, מרדכי גבולות ארצנו במקרא שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 44-41  
902.יעקבסון, אפרת הגורל בלכידת עכן מכלול ד סיון תשנב עמ' 43-52  
903.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
904.מלול, מאיר עיונים בסימבוליקה משפטית מקראית - דיון במושגים כנף הבגד, החיק והח[ככ]צן/ח[הה]צן, משמעותם ושימושיהם המשפטיים במקרא ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ט תשמה עמ' 210-191  
905.מלק, בנימין שמעון ולוי אחי דינה, עיון במעשה שכם ובברכת יעקב לשמעון וללוי מגדים גל' כג שבט תשנה עמ' 9-29  
906.נגה, רבקה חוקת התורה בדברי נביאים וכתובים בית מקרא שנה כה תשם עמ' 320-313  
907.קורמן, אברהם מספר הפסוקים בתורה שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 9-3  
908.קפלן, מאיר האמנת נחמיה בן חכליה כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תכז-תל  
909.רביב, חנוך שכיר אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 287-285  
910.רופא, אלכסנדר סידורם של החוקים בספר דברים מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 235-217; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 177-159  

ב. מקורות > ספרות התנאים > כללי. מחקרים על המשנה

 מחברכותרתספרביקורת
911.אברמסון, שרגא על השימוש בלשון 'משנה' ו'תלמוד' (גמרא) בפי ראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' קצג-ריב; ספר דב סדן, ירושלים תשלז עמ' 43-23  
912.אונא, אביגדור וי"ו שי"ן מתחלפין במשנה סיני כרך פז תשם עמ' קה-קיח; חילופי וי"ו החיבור ושי"ן הזיקה. עתים למשנה, ירושלים תשמג עמ' 134-114  
913.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
914.אפרתי, יעקב אליהו למקורות הספרותיים השקועים במשנתנו בר-אילן יא תשלג עמ' 68-49  
915.בזק, יעקב סוד נוסף מסודות עריכת המשנה סיני כרך עט תשלו עמ' ח-יג  
916.בר-אשר, משה צורות נדירות בלשון התנאים לשוננו כרך מ תשלו עמ' 102-83  
917.בר-אשר, משה הטיפוסים השונים של לשון המשנה תרביץ שנה נג תשמד עמ' 220-187  
918.גולדברג, אברהם לטיב ניב לשון המשנה 'כיצד' כמלת הגבלה. לשוננו כרך מ תשלו עמ' 20-6  
919.גפני, חנן פשט ודרש במשנה - לגלגוליה של מסורת מבית מדרשו של הגר"א סידרא כב תשסז עמ' 5-19  
920.האופטמן, יהודית המשנה כעיבוד של יצירה תנאית קדומה נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' סא-ע  
921.הלוי, א"א לבירורן של משניות מוקשות לאור מקורות יווניים ולאטיניים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 359-355  
922.הנשקה, דוד פרשת המלך כיצד? - לדרכי עריכת המשנה סידרא טז תשס עמ' 5-16  
923.וייס, משה על תלמודם של תנאים פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 37-30  
924.וייס, משה לשאלת האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בית שמאי ובית הלל דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 6-1  
925.וייס, משה סדר המשנה במסכת קינים: לשאלת פרקי משנה תוספתאיים סידרא יג תשנז עמ' 61-91  
926.זק"ש, ניסן (עורך) משנה ששה סדרי משנה עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי-היד של המשנה... ודפוסים ראשונים, עם השוואות מתוך הבאות מהמשנה מכל ספרי חז"ל, גאונים וראשונים עם מראי מקומות, ציונים והערות... כרך א ברכות-כלאים, [ירושלים] תשלב; כרך ב שביעית-ביכורים תשלה  
927.ליברמן, שאול תנא היכא קאי קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 188-183 [אוצר המשפט חלק א ערך 1523]. פרידמן, מרדכי עקיבא: עיונים במדרשו של ר' מאיר. תעודה כרך ד תשמו עמ' 92-79 
928.מלמד, עזרא ציון התקבולת במשנה (איידי דתנא רישא וכו' תנא סיפא וכו') דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 291-275  
929.מלמד, עזרא ציון לשון נקיה וכינויים במשנה לשוננו כרך מז תשמג עמ' 17-3  
930.ניוזנר, יעקב יהדות; עדותה של המשנה ת"א תשמז 432 עמ'  
931.סגל, בן-ציון הגיאוגרפיה במשנה; המקומות, טיבם וערכם ירושלים תשלט 187 + 14 עמ'  
932.עמינח, נח על מחקר נוסח המשנה בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 353-343  
933.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
934.פיינטוך, ישראל צבי הקדמות להוצאה בקרתית של המשנה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 211 עמ'  
935.פיינטוך, ישראל צבי על 'דפוס לא נודע' של המשנה עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 69-51; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 127-109  
936.פיינטוך, ישראל צבי משהו על כתב יד פארמה (דה רוסי 138) בר-אילן יח-יט תשמא 217-196; מסורות ונוסחאות בתלמוד, מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 108-87  
937.פלורסהיים, יואל הסתירה בין מקורות כצורה ספרותית של תנאים ואמוראים לחדש בהלכה סיני כרך פג תשלח עמ' רנב-רסו  
938.קאפח, יוסף מטרות המשנה ויעודה, במשנת הרמב"ם פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 17-14  
939.קרופ, מיכאל אביונה על היחס בין משנה כ"י פארמא דה רוסי 138 לבין ספרא וסדר אליהו רבה וזוטא כ"י ואטיקאן 31 תרביץ שנה מט תשם עמ' 196-194  
940.שביב, יהודה משמעותם של ניבי לשון במשנה שנה בשנה תשמה עמ' 200-194  
941.שפרבר, דניאל תנא, תנאים האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 941-938  
942.שרביט, שמעון מסורות פירוש וזיקתן למסורות נוסח במשנה עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 134-115   
943.תבורי, יוסף מבנה המשנה לעומת מבנה 'משנה תורה' על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 675-690  

ב. מקורות > ספרות התנאים > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
944.אופנהיימר, אהרן הגליל בתקופת המשנה ירושלים תשנא 208 עמ'; בקורת: לוין, ישראל: ציון שנה נז תשנב עמ' 213-216  
945.אורבך, אפרים אלימלך מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערכים 5108 ,1558] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 124-97  
946.באר, אילנה יחסים כלכליים בין יהודים לבין נוכרים בתקופת התנאים ודורות ראשונים של אמוראים עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמג 77 עמ'  
947.הרמן, דב על המגמות ביחסם של התנאים לגזל הנכרי דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רמא-רמח  
948.ינקלביץ, רפאל יהודים ונכרים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 282 עמ'  
949.כהן, יחזקאל חיי הנכרי - ערכם והיחס אליהם בתקופת התנאים הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 123-91; דמות הנכרי והערכת דמותו בתקופת התנאים. אשל באר שבע ב תשם עמ' 62-39  
950.כהנא, טוביה להבנת הברייתא של הלכות ירושלים בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 192-182  
951.מור, שגית הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-249  
952.ספראי, שמואל מחויבותן של נשים במצוות במשנתם של התנאים בר אילן כו-כז תשנה עמ' 227-236  
953.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 4194 ,1575] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 28-19  
954.פדר, יצחק  הלכות הטמאים בטומאת הגוף במגילות מדבר יהודה ובספרות התנאית עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר אילן תשסו 150 עמ'  
955.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
956.רוזן-צבי, ישי הגוף והמקדש: רשימת מומי הכוהנים במשנה ומקומו של המקדש בבית המדרש התנאי מדעי היהדות 43 תשסה-ו עמ' 49-87  
957.רוזן-צבי, ישי מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, חופש תנועה ופיקוח מיני JSIJ 5 (2006) עמ' 21-48  
958.שטיינפלד, צבי אריה 'דברים של גויים' המותרים והאסורים באכילה סיני כרך פו תשם עמ' קמט-קסו  
959.שמש, אהרן כמה מיתות נמסרו לבית דין ולמה המציאו חז"ל את מיתת החנק מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 509-529  
960.שמש, אהרן עונש המלקות במקורות התנאיים א-ב חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 321 ע'  
961.שרמר, עדיאל זכר ונקבה בראם (הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד) ירושלים תשסד 365 עמ'; ביקורת: פרידמן, מרדכי עקיבא: ציון שנה ע תשסה עמ' 404-413  
962. שטרנברג, עדינה קידוש השם וחילול השם במקורות התנאיים  עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 148 עמ'  

ב. מקורות > ספרות התנאים > מסכתות. פרקים

 מחברכותרתספרביקורת
963.אגור, יוסף משנה אחרונה במסכת סוטה - עיון טקסטואלי ופרשני ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 78-72  
964.איגר, עקיבא תוספות רעק"א על המשניות קטעים חדשים מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' לח-מא  
965.ארזי, אברהם שיחזור הגירסה המקורית במשנה לאור הגמרא והראשונים סיני כרך עז תשלה עמ' כה-כז  
966.בן-שלום, מנחם סוגיות היסטוריות נבחרות במסכת אבות דרבי נתן עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמז 170 עמ'  
967.ברגמן, ירחמיאל 'שלא יהיה דבר מדברי תורה דומה לחברו' גורם מרכזי לסידור ההלכות שבמסכת עדויות בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 341-325  
968.גולדברג, אברהם פירוש חדש לפרק כירה ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 154-127  
969.גולדברג, אברהם פירוש למשנה מסכת שבת, נוסח כ"י קויפמן ונוסח דפוס ראשון, רנ"ב, עם שינויי נוסחאות מכתבי יד עתיקים, דפוסים ראשונים וקטעי גניזה ירושלים תשלו 496 + 30 עמ'; מסכת עירובין. ירושלים תשמו צט + 322 עמ'. ביקורת: שטיינפלד, צבי אריה: קרית ספר כרך נה תשם עמ' 583-571 
970.גרוזמן, מאיר למשנת 'השופך מים ברשות הרבים' סיני כרך צח תשמו עמ' רלט-רמו  
971.הכהן, מרדכי מסכת אבות בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 227-204  
972.הלבני, דוד על הרכבה של המשנה הראשונה בבא קמא עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 114-108  
973.כהן, יצחק יוסף מסכת אבות, פירושה ותרגומיה באספקלרית הדורות [אוצר המשפט חלק א ערך 1620] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 73-40  
974.מלכיאלי, ישראל א' למה 'נזיקין' (עיון במשנה הראשונה לסדר נזיקין - בבא קמא) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 101-98  
975.סבתו, חיים משנת 'מי שמת והניח אשה בעל חוב ויורשין' (כתובות פד ע"א) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 6-1  
976.פיונטק, נחמיה לברור המקורות של מסכת מדות המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 20-10  
977.קליין, משה כל חלקי הבית אחוזים זה בזה; משנת עירובין פרק עשירי עלי ספר חוב' יד תשמז עמ' 28-5  
978.קרופ, מיכאל אביונה מסכת ערכין: מהדורה מדעית על ידי המחשב הילדסהיים תשלז 36 + 49 עמ'  
979.רוזנטל, דוד 'נוסח ארץ ישראל' ו'נוסח בבל' במשנת עבודה זרה מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 92-79  
980.שביב, יהודה לסידורה של מסכת שביעית נטועים גל' ב כסלו תשנה עמ' 9-16  
981.שטולברג, אריה משניות מסכת הוריות (מהדורה בקורתית עם חלופי נוסחאאות) עבודת גמר בחוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלח 153 עמ'  
982.שטיינפלד, צבי אריה לסדרן של ההלכות במשנה ובתוספתא הוריות דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 12-9  
983.תבורי, יוסף לסדרן של המשניות בפרק א של מסכת ביצה מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 67-55   

ב. מקורות > ספרות התנאים > תוספתא. ברייתא

 מחברכותרתספרביקורת
984.גולדברג, אברהם גישותיהם השונות של רבי יוחנן ושל ריש לקיש לשאלת יחסה של המשנה אל התוספתא ואל הברייתא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 116-109  
985.דנציג, נחמן התפתחות המונח 'בריתא' ותירוץ התלמוד 'ברייתא לא שמיעא ליה' סיני כרך פה תשלט עמ' ריז-רכד  
986.הבלין, שלמה זלמן תוספתא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 591-589  
987.וולפיש, אברהם איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של התוספתא היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 309-345  
988.ורהפטיג, איתמר שומר בהמה שאבדה (ביאור בתוספתא ומקבילותיה) מגל יא תשנה עמ' 63-69  
989.ליברמן, שאול ליברמן, שאול: תוספתא כפשוטה; באור ארוך לתוספתא. ח כר'. זרעים-נשים [אוצר המשפט חלק א ערך 1644]  ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 595-594; דימיטרובסקי, חיים זלמן: דברים על גדול חכמי דורנו [שאול ליברמן]. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 228-227; פרשל, טוביה: ביבליוגרפיה של כתבי ר' שאול ליברמן. שם עמ' 232-229; גילת, יצחק ד': מפעל חייו של פ 
990.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
991.שטימן, יוסף המסורות שנסוחן הוא 'בראשונה התקינו' במשנה בתוספתא ובתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א 1977 76 עמ'   

ב. מקורות > ספרות התנאים > מדרשי הלכה

 מחברכותרתספרביקורת
992.אפנשטיין, שמעון הפעילות הרוחנית בארץ ישראל עד לתחילת המאה העשירית - טיפוח מדרשי ההלכה בארץ ישראל עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 46-41  
993.אפרתי, יאיר  מבנה, פרשנות ועריכה במכילתא דר' ישמעאל, מסכתא ד'ויהי בשלח' עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסד 103 עמ'  
994.בראון, רונלד נ' התגבשותו הספרותית של מדרש הסיפרא דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 39-46  
995.גולדברג, אברהם המדרש הקדום והמדרש המאוחר תרביץ שנה נ תשמא עמ' 106-94  
996.גולדברג, אברהם דבי ר' עקיבא ודבי ר' ישמעאל בספרי דברים א-נד תעודה ג ת"א תשמג עמ' 16-9  
997.גילת, ישראל צבי "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" - על דרשה תנאית בדבר ההפעלה המושכלת של הדין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 558 תשסד 4 עמ'  
998.גליק, אהרן קטע נוסף ממכילתא דרשב"י לשוננו כרך מח-מט תשמד-תשמה עמ' 215-210  
999.דביר, גיל ונתן בידה - לרבות גגה חצרה וחורבתה (עיון במדרש הלכה ספרי דברים פ' רסט) פתוחי חותם א תשסד עמ' 169-181  
1000.הר, משה דוד ספרא וספרי האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 323-320  
1001.טוויג, אריה במדבר טו: כב-לא - מדרש הלכה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 20-1  
1002.יצחקי, אפרים תרגום ירושלמי א ודבי ר' ישמעאל סידרא א תשמה עמ' 57-45  
1003.כהנא, מנחם אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 459 עמ'  
1004.כהנא, מנחם פירושים לספרי הגנוזים בכתובי-יד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' צה-קיח  
1005.כהנא, מנחם מובאות מהמכילתא לדברים פרשת עקב והאזינו תרביץ שנה נו תשמז עמ' 59-19  
1006.לוין, חיים יצחק פירושי המשנה במכילתא דרשב"י ותורת האמוראים בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 69-59; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 171-161  
1007.לוין, חיים יצחק פרשת נזקי בור לאור המכילתא דרשב"י עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 98-80; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 159-141  
1008.לרנר, מירון ביאליק לחקר הכינויים והתארים תעודה כרך 3 תשמו עמ' 113-93  
1009.מלמד, עזרא ציון מדרשי-הלכה של התנאים בתלמוד הבבלי [אוצר המשפט חלק א ערך 400] מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת ירושלים תשמח 614 עמ'  
1010.נאה, שלמה מבנהו וחלוקתו של מדרש תורת כוהנים; א, מגילות (לקודיקולוגיה התלמודית הקדומה). ב, פרשות, פרקים, הלכות תרביץ שנה סו תשנז עמ' 483-515; שם שנה סט תשס עמ' 59-104   
1011.פיקסלר, אלישע לא תגנוב (דיון בפיסקה מתוך מכילתא דר"י) ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 83-101  
1012.קרופ, מיכאל אביונה על היחס בין משנה כ"י פארמא דה רוסי 138 לבין ספרא וסדר אליהו רבה וזוטא כ"י ואטיקאן 31 תרביץ שנה מט תשם עמ' 196-194  
1013.רחמן, יוספה ביאור דרך הלימוד של המדרש בפירוש רש"י לתורה תעודה ב ת"א תשמב עמ' 127-111  
1014.ריבלין, יוסף "שיהא הן שלך צדק" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 546 תשסד 3 עמ'  
1015.שריקי, רונן על גברים ועל נשים: קטטה ואישה הרה, לדרכם של חז"ל בפרשיות נגישת אשה הרה (שמות, כא, כב) ו "כי ינצו אנשים" (דברים כה,יא) משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 17-36  
1016.תא-שמע, ישראל מ' לבירורו של קטע סתום במכילתא שנה בשנה תשסב עמ' 69-72  
1017. גרינברגר, דן  הפורמולה "אין זה אלא זה" במכילתא דר' ישמעאל: תרגום מלים מלשון המקרא ללשון חז"ל עבודת גמר בחוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית תשסה 101 עמ'  
1018. יונגסטר, יהודה  מדרשי הלכה לפרשת סוטה: עיונים בעריכה ופרשנות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה [254] עמ'  

ב. מקורות > ספרות התנאים > אישים ושיטותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
1019.אורטנר, נתן עשרת הרוגי מלכות מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 45-38  
1020.איזנברג, יהודה אלישע בן אבויה: תלמיד חכם שסרח בשדה חמ"ד שנה מא חוב' ג תשנח עמ' 13-25  
1021.אנקר, אבישי ר' יהודה בן אילעי האיש ותקופתו חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז כב + 317 עמ'  
1022.אפרתי, יהונתן ר' מאיר "משכין שלום" - עיון בשלוש גרסאות של אגדה המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 41-54  
1023.בארי, נורית יצא לתרבות רעה (אלישע בן אבויה) תל אביב תשסז 212 עמ'  
1024.ביטמן, אביגדור יצחק משנתו של רבן גמליאל דיבנה ומקומו בתולדות ההלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1974 341 עמ'  
1025.בנט, נעמי דמותו של רבי שמעון בן יוחאי בקובץ הסיפורים במסכת שבת גרנות חוב' 2 תמוז תשס"ב עמ' 103-112  
1026.בר, עודד רבי שמעון בן יוחאי ומקומו בחיי הציבור חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2002 [446] עמ'  
1027.גולדברג, אברהם תנאים בדור רבי בשיכבה האחרונה של משנתו וסוף סידור המשנה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 94-83  
1028.גושן-גוטשטין, אלון ר' אלעזר בן ערך: סמל ומציאות יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 173-197  
1029.גלעד, נאור ר' חנינא בן דוסא שיר למעלות ב תשס עמ' 161-174  
1030.הילביץ, אלתר יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, נשיאותם ופעולותיהם וזמן מחלוקת הסמיכה ביניהם סיני כרך פט תשמא עמ' רסו-רפג  
1031.הימן, אהרן תולדות תנאים ואמוראים [אוצר המשפט חלק א ערך 1702] הדפסה חדשה, ירושלים תשמז; תוכן ענינים לספר תולדות תנאים ואמוראים. ירושלים תשמז 40 עמ'  
1032.הירשמן, מנחם לדמותו של שמואל הקטן יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 165-172  
1033.וייס, משה האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בית שמאי ובית הלל סידרא ד תשמח עמ' 66-53  
1034.ורד, נעם בית שמאי וההלכה הכיתתית מדעי היהדות 41 תשסב עמ' 45-67  
1035.זוין, שלמה יוסף קו חדש בשיטות בית-שמאי ובית-הלל [אוצר המשפט חלק א ערך 967] סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' נד-ס; לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שב-שט  
1036.חבס (פרדקין), אפרת רבי חנינא בן גמליאל מלאת ספר ב תשמד עמ' 150-143  
1037.חיון, אריה  בית שמאי ובית הלל: חקר משנתם ההלכתית והרעיונית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 2 כר'  
1038.לוגסי, נעם; בר-אילן, יאיר חוני המעגל שיר למעלות ג תשסא עמ' 285-309  
1039.לפיד, יהושע משנתו של ר' נחמיה; מחקר על מאמריו ההלכתיים עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלו  
1040.מצגר, אפרים ר' חנינא (חנניה) בן גמליאל נשיא ישראל נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קסג-קפ  
1041.נעם, ורד בין פולמוס למחלוקת - מדוע נודה ר' אליעזר? מסכת ה תשסו עמ' 125-144  
1042.ספראי, שמואל בחינות חדשות לבעיות מעמדו ומעשיו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן [אוצר המשפט חלק א ערך 1724] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 208-181  
1043.פינקלשטיין, אליעזר אריה עוד מתורתו של ר' נחוניה בן הקנה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 93-88  
1044.פלק, זאב על מדרש ומשנה של רבי עקיבא מלאת ספר ב תשמד עמ' 96-93  
1045.פתחי, דוד תפיסות עולמם של רבי יהושע ורבי אליעזר - חסד ודין המאיר לארץ גל' 26 תשרי תשס עמ' 36-48  
1046.קוליץ, חיים עמנואל בן-העליה; רבי שמעון בר-יוחאי במשנתו ירושלים תשמו 279 עמ'  
1047.רוזנפלד, בן ציון ר' יוסף הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בר כוכבא סידרא יא תשנה עמ' 89-111  
1048.רוזנפלד, בן-ציון דמותו ופעילותו של רבי שמלאי כפרק בתולדות הקשרים בין א"י לתפוצות במאה השלישית ציון שנה מח תשמג עמ' 239-228  
1049.רוקח, אפרים הלל ושמאי שנה בשנה תשנו עמ' 456-464  
1050.שושני, רונית רבי אליעזר בן רבי שמעון והגנבים - סיפור על חטא וכפרתו JSIJ 4 (2005) עמ' 1-25  
1051.שנור, חיים מעיין חיים; אוצר אגדות חז"ל ליקט, תירגם וביאר חיים שנור. כרכים א-ב: תנאים. ירושלים תשלט-תשמב רצב + שע עמ'  
1052.שפירא, חיים הדחת רבן גמליאל - בין היסטוריה ואגדה ציון שנה סד תשנט עמ' 5-38  
1053.שציפנסקי, ישראל תקנות רבן יוחנן בן זכאי אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 164-148 ,35-23  

ב. מקורות > תלמוד > כללי. מבואות. עריכת התלמוד. שיטת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
1054.אברמסון, שרגא על שני לשונות של הבאה מן המשנה (א תניא. ב. בריתא). סיני כרך עט תשלו עמ' ריא-רכה  
1055.אברמסון, שרגא על ספר 'דרכי התלמוד' שמיוחס לרב סעדיה גאון קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 382-381  
1056.אברמסון, שרגא כללים בתלמוד סיני כרך קה תשן עמ' כב-לב  
1057.אילני, צבי מפתחות הש"ס: מפתח של כמאה ספרים ראשונים ואחרונים על מסכת כתובות. ת"א תשלו 27 עמ'; על מסכת בבא קמא. ת"א תשלז 24 עמ'; על מסכת בבא בתרא. ת"א תשלז 28 עמ'; על מסכת יבמות. ת"א תשלט 48 עמ'; על מסכת גיטין. ת"א תשלט מב עמ'; על מסכתות נדרים, נזיר, סוטה. [חמוש"ד] 40 עמ'; על מסכת קידושין. [חמוש"ד] 39 עמ'  
1058.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
1059.אפרתי, יעקב אליהו סוגיות 'זה הכלל, לאתויי מאי' (טיבן, מגמתן, ומקורותיהן על פי ניתוח הסוגיות בתלמוד הבבלי) עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1966 110 + כג עמ'  
1060.אפרתי, יעקב אליהו על היחס שבין התלמודים בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 342-331  
1061.אפרתי, יעקב אליהו על התלמודים המשלימים זה את זה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 36-25  
1062.אפשטיין, יעקב נחום מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד 436 עמ'  ביקורת: בלאו, יהושע: שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 273-271 
1063.ארזי, אברהם 'איכא דאמרי' סיני כרך פג תשלח עמ' רו-רי; כרך פט תשמא עמ' קנא-קנו  
1064.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד ספונות סדרה חדשה ספר שני (יז) תשמג עמ' 184-165  
1065.ברודי, ירחמיאל למונח התלמודי 'ותו לא מידי' סיני כרך צב תשמג עמ' נא-נז  
1066.ברודי, ירחמיאל על יחס הרמב"ם ל"סתם" תלמוד בר אילן ל-לא תשסו עמ' 37-47  
1067.גורדיס, דוד משה על פרשנות רב ושמואל למשנה וברייתא: חלק ראשון: נימוקי הלכה ואוקימתות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה תשם 370 עמ'  
1068.גפני, ישעיהו לחקר הכרונולוגיה התלמודית באיגרת רב שרירא גאון ציון שנה נב תשמז עמ' 24-1  
1069.דימיטרובסקי, חיים זלמן (עורך) מחקרים ומקורות מאסף למדעי היהדות ספר א ניו-יורק תשלח 511 עמ'. ביקורת: ליפשיץ, ברכיהו: דעות גל' מח תשם עמ' 209-204 
1070.דנציג, נחמן 'חיסורי מחסרא' - סגנון הסבוראים סיני כרך פ תשלז עמ' רמה-רנב  
1071.האוניברסיטה הפתוחה פרקי תלמוד; יחידות 2,1: מבוא לתורה שבעל פה ולמשנה מבוא לבריתות ולתלמודים. ת"א תשמא 164 עמ'  
1072.הבלין, שלמה זלמן תלמוד בבלי האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 895-857  
1073.הלבני, דוד ספק דגברי Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 83-67  
1074.הלבני, דוד עיונים בהתהוות התלמוד סידרא כ תשסה עמ' 69-117  
1075.הר, נעם מקרא, משנה ומחשבה: עריכה ומשמעות בראש מסכת נזיקין על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 195-208  
1076.וייס, אברהם התלמוד הבבלי בהתהוותו הספרותית ורשה 1937 196 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1851] Kahlenberg, Marc: REJ, N.S. 4 (1938), p. 128-141; Gugenheimer, Ernest: ib. 7 (1946-47), p. 161-163 
1077.וייס, אברהם לחקר התלמוד חלק א ניו-יורק תשטו 446 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 1854] Jacobs, Louis: JJS 7 (1956), p. 114-117 
1078.וייס, משה 'אמר רבא' 'מתניתין קשיתיה', 'מאי איריא' לחקר המונחים ולשונות הצעה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 566-543  
1079.וייסברג, אליקים לבירור הביטויים 'תלמוד' ו'תלמוד לומר' לשוננו כרך לט תשלה עמ' 152-147  
1080.וייסברג, אליקים תצורה ומשמעות בסוגיות תלמודיות - ישום במערכת הזמנים בארמית הבבלית לשוננו שנה נט תשנו עמ' 119-149  
1081.ורהפטיג, זרח הערות על שלשה כללי גמרא: תא שמע, אם תמצא לומר, גופא סידרא י תשנד עמ' 61-67  
1082.טלמון, צבי בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד הבבלי א-ג. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמד 521 עמ'  
1083.כהן, אבינועם על מטבע הלשון 'לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי' בתלמוד הבבלי תרביץ שנה נג תשמד עמ' 472-467  
1084.כהן, אבינועם על המיקום הבלתי כרונולוגי של דברי מר בר רב אשי בסוגיות הבבלי והשלכותיו סידרא ב תשמו עמ' 66-49  
1085.כהן, אבינועם לזיהויין של תוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי באמצעות ניתוח משפטי של מקורות הסוגיה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 93-100  
1086.כהן, יעקב משנה ראשונה לא זזה ממקומה מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 150-156  
1087.מילזיינר, משה הקדמה לתורת הפרשנות בתלמוד תרגום עריכה והוספות ע"י מרדכי יוסף הוברמן, ירושלים תשמו 366 עמ'  
1088.מלמד, עזרא ציון פרקי מבוא לספרות התלמוד ת"א תשלג [אוצר המשפט חלק א ערך 1896]. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: ספר מועיל ללומדי תורה. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 204-203 
1089.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
1090.סתיו, שמואל 'הרובים' סיני כרך צג תשמג עמ' קעג-קפ  
1091.עמינח, נח לדרכי השתלשלות לשונות האמוראים בבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 56-39  
1092.עמינח, נח הנטייה לאחידות הסגנון בתלמוד הבבלי והשפעותיה על גרסאותיו דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 21-15  
1093.עמינח, נח סגנונות השמעתתא בתלמודים והשתפעתם על חילופי גירסאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 77-84  
1094.עץ-חיים, יהונתן חומר סבוראי כגורם לסוגיות מוחלפות מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 152-137  
1095.עץ-חיים, יהונתן שינויים בעמדה ההלכתית שהולידו סוגיות מוחלפות סיני כרך פט תשמא עמ' קעו-קפג  
1096.עץ-חיים, יהונתן סוגיות מוחלפות כ'תרי אמוראי' ו'אליבא דר' פלוני' סיני כרך צד תשמד עמ' קמט-קס  
1097.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
1098.פלדבלום, מאיר שמחה 'משנה יתירא'; סידור המשנה באספקלריה של החומר הסתמי בתלמוד ספר זכרון להרב יוסף חיים לוקשטיין, ניו-יורק 1980 עמ' ז-טו  
1099.פרידמן, מרדכי עקיבא על מוקדם ומאוחר בלשון בספרות חז"ל סידרא א תשמה עמ' 68-59  
1100.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
1101.פרנצוס, ישראל הוספות והעברות בבבא קמא פ"ז בר-אילן יב תשלד עמ' 63-43  
1102.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים לסוגיית 'אחת בחייו ואחת במותו' [בעיית זמנה של ה'סתמא' בתלמוד] סיני כרך פט תשמא עמ' רמח-רנה  
1103.קדרי, מנחם צבי "דווקא" בלשונם העברית של אמוראי בבל ובלשון הארמית של התלמוד הבבלי מורשת יעקב ד תשן עמ' 126-144  
1104.קוסובסקי, בנימין אמר רבא מתניתין קשיתיה סיני כרך עה תשלד עמ' רפח-רפט  
1105.קוסמן, אדמיאל ה"שיטה" כשיטה - היווצרותה ואופן התקבלותה בבתי המדרש בארץ-ישראל ובבבל סידרא ז תשנא עמ' 103-123  
1106.קליין, חיים 'גמרא' ו'סברא' בפרק איזהו נשך (ס, ב - סד, א) ירושלים 1978 38 עמ'  
1107.רובין, מרדכי דוד כל המקראות שבתלמוד בבלי ירושלים תשמה תקסח + מג עמ' (+ פח עמ': רובין, יהושע: הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו... מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס)  
1108.רובינשטיין, יעקב (ג'פרי) פירושי מקורות תנאיים על ידי עקרונות כלליים ומופשטים נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' רעה-שד  
1109.רוזנטל, דוד 'רבנן דסיומא' ו'בני סיומי' תרביץ שנה מט תשם עמ' 61-52  
1110.רוזנטל, דוד 'לישנא דכלה' תרביץ שנה נב תשמג עמ' 308-273  
1111.רוזנטל, דוד מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 7-48  
1112.רקובר, נחום ניבי תלמוד - אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט ירושלים תשנ"א 442 עמ'; בקורת: גרוס יהושע: הפרקליט כרך מ תשנא עמ' 361-362  
1113.שוחטמן, אליאב גברא אגברא קא רמית - לבירור שימושו של התלמוד במימרא כבסיס לקושיה סידרא ו תשן עמ' 93-107  
1114.שטיינזלץ, עדין התלמוד לכל ירושלים 1977 203 עמ'  
1115.שטיינפלד, צבי אריה המימרא ומסגרתה - עיונים בסוגיות מקבילות שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 162-154  
1116.שטימן, יוסף המסורות שנסוחן הוא 'בראשונה התקינו' במשנה בתוספתא ובתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א 1977 76 עמ'  
1117.שלזינגר, יצחק מ' ליפלוג וליתני בדידה: פרק בהרמנויטיקה של הבבלי סידרא כ תשסה עמ' 211-240  
1118.שפיגל, יעקב שמואל הוספות מאוחרות (סבוראיות) בתלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלו 258 עמ'  
1119.שפיגל, יעקב שמואל לשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי תעודה ג ת"א תשמג עמ' 112-91  

ב. מקורות > תלמוד > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1120.אברמסקי, יחזקאל בענין פלוגתא דר"י ור' יאשיה אי בעינן שניהם כא' או כ"א בפנ"ע קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' כד-כו  
1121.אויש, צבי בדין חינוך לקטן שלא הגיע לחינוך וביאור בסוגיה דקטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' יד-כ  
1122.איילי, מאיר היחס אל העבודה והמלאכה בספרות התלמודית עתון 77 גל' 53-52 תשמד עמ' 48-46  
1123.איילי, מאיר פועלים ואומנים, מלאכתם ומעמדם בספרות חז"ל גבעתיים 1987 257 עמ'  
1124.אלבק, שלום פשר דיני הנזיקין בתלמוד ת"א תשכה [אוצר המשפט חלק א ערך 9900]. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: דיני נזיקין בתלמוד; שיטה חדשה שושלת וותיקה. מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 538-536 
1125.אלבק, שלום דיני הממונות בתלמוד ת"א תשלו 664 עמ'. ביקורת: כהן, ידידיה: עמודים שנה כו תשלח עמ' 54-52 
1126.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
1127.אלבק, שלום הדיינים בימי התלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 56-40  
1128.אלבק, שלום הראיות בדיני התלמוד רמת-גן תשמז 356 עמ'  
1129.אלבק, שלום דרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 29-37  
1130.אלבק, שלום דינים של נוכרים בדיני הממונות בתלמוד סיני כרך קד תשמט עמ' כט-סה  
1131.אלינסון, אליקים גציל הגבלות חז"ל בגירושין - תוקפן וטיבן דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 48-37  
1132.בן פזי, ישעיהו אבן טועים ומעשה חוני המעגל סידרא יח תשסג עמ' 5-26  
1133.בן-מנחם, חנינה יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 134-113  
1134.בן-פזי, ישעיהו השתלשלות הלכתית בדרכי הקנין בקרקעות במקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 369 עמ'  
1135.בר, משה רכיבה על סוסים בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד קתדרה חוב' 60 תמוז תשנא עמ' 17-35  
1136.גולדווסר, מאיר בפלוגתא דהבבלי וירושלמי בקנין כפל והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכו-תקלה  
1137.גולק, אשר לחקר תולדות המשפט בתקופת התלמוד. חלק א: דיני קרקעות ירושלים תרפט 145 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 2000, 11172] Webber, George J.: Gulak's history of the Jewish law of property. Publications, Society for Jewish Jurisprudence 1933, No. 1, 12 p.; Journal of Comparative Legislation 3rd Series 15 (1933), p. 100 ff; אסף, שמחה: לזכרו של פרופסור אשר גולאק. מאה שנה להולדתו 
1138.גולק, אשר השטרות בתלמוד (לאור הפפירוסים היוונים ממצרים ולאור המשפט היווני והרומי) ירושלים תשנד 231 עמ'  
1139.גלצר, אהרן צריכא?! - ביאורו של מושג מעליות כז-כח תשסח עמ' 11-117  
1140.האנציקלופדיה העברית עבדות, בתקופת הבית השני והתלמוד כרך כו עמ' 585-582  
1141.הבר, צבי נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה (ביאור סוגיית גזל הגר לאור דברי הרמב"ם ומקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 103-138  
1142.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
1143.הלפרין, מרדכי מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 90-102  
1144.הרשקוביץ, יצחק בראשונה היו מייחדין את החתן ואת הכלה (פשר מנהג יהודה הראשון) פתוחי חותם א תשסד עמ' 43-53  
1145.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
1146.ולר, שולמית מעשה הקידושין במקורות התלמודיים - ביטוי לעליונות גברית או לשוויון בין המינים? הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 79-95  
1147.ורסטייך, אבישלום התפתחות ומגמות פרשניות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסז 131 עמ'  
1148.ילון, שבח מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות: עיון במקורות התנאיים ובסוגיות האמוראיות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשן 167 עמ'  
1149.ינקלביץ, רפאל שיקולים וגורמים בקביעת יחסם של חז"ל לגויים ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 160-152  
1150.לוי, יהודה מהו קורדייקוס? אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 45-44  
1151.לוי, רפאל איכות ובטיחות אצל חז"ל שנה בשנה תשנג עמ' 334-342  
1152.לוין, חיים יצחק השתלשלות המושג 'אשו משום חציו' בר-אילן יא תשלג עמ' 48-26; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 117-95  
1153.ליבזון, גדעון על מה מנדין (עילות הנידוי בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד) שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 342-292  
1154.ליפשיץ, נפתלי עורך הדין - מעמדו ותפקידו לפי התלמוד יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 235-224  
1155.מדר, שלום היבום בתלמוד ובספרות הגאונים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 99 עמ'  
1156.מינקוביץ, מאיר מהותו של המושג 'עם הארץ' בתלמוד הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 704-703  
1157.מרצבך, עלי תהליכים מקריים לפי תפיסת חז"ל הגיון א תשמט עמ' 101-95  
1158.נאמן, יהודה הנחותא/הנחותי [מי הם ומתי והיכן פעלו] סיני כרך קמ תמוז - אלול תשסז עמ' לח-סז  
1159.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
1160.סמט, משה הערות לבעיות הגיור בתקופה העתיקה גבורות הרמח... לר' משה חיים ויילר בהגיעו לגבורות, ירושלים תשמז עמ' 308-293  
1161.ספראי, שמואל פסולי עדות; פרק בתולדות החברה היהודית מלאת ספר א תשמג עמ' 106-99  
1162.עמינח, נח מומחים במסורת ההלכה התלמודית דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קמא-קע  
1163.עמית, אהרן "תגרי סימטא" ו"אבן הלקח": עיון בלקסיקוגרפיה תלמודית לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 227-238 [תגובה: ברביאן, אהרן. שם שנה סו תשסד עמ' 145-156]  
1164.פוזן, רפאל בנימין תרגום מסיני סיני טו תשנט עמ' 95-110  
1165.קהת, ברוך  המוציא מחברו עליו הראיה - במקורות התנאיים ובפרשנותם בתלמודים עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 146 עמ'  
1166.רדזינר, עמיחי הפקר בית-דין הפקר - במקורות התלמודיים סידרא טז תשס עמ' 111-133  
1167.רובין, ניסן שמחת החיים (טקסי אירוסים ונישואים במקורות חז"ל) תל אביב תשסד 428 עמ'; ביקורת: ציון שנה עא תשסו עמ' 225-227  
1168.רוזן, שבתאי משפט הים בתלמוד דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 180-177  
1169.רייניץ, יעקב ק' סמכות השיפוט של בתי הדין שאינם סמוכים בא"י ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד שמעתין שנה טו גל' 51 שבט תשלח עמ' 28-17  
1170.שחור, דב מעמד המומר בספרות התלמוד תלפיות, שנתון המכללה, תשמז עמ' 107-95  
1171.שטיינפלד, צבי אריה לדינם של דברים שנשתנו על ידי גויים סיני כרך ק תשמז עמ' תתסו-תתפא  
1172.שפירא, יצחק המתת חסד במקורות הספרות התלמודית והרבנית לאורה של תפיסה הלכתית עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א 1984 242 עמ'  
1173.שרבט, ענת הומוסקסואליות במקורות התלמודיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 131 עמ'  
1174.תמרי, מאיר פירושים של ימי הבינים לחוקי הכלכלה שבתלמוד רבעון לבנקאות כרך כ חוב' 77 שבט תשמא עמ' 99-88   
1175. לביא-לבקוביץ, משה "גר שנתגייר כקטן שנולד" -הביטוי והשלכותיו בספרות חז"ל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסד 320 עמ'  

ב. מקורות > תלמוד > מסכתות. סוגיות

 מחברכותרתספרביקורת
1176.אוירבך, שלמה זלמן סוגיא דסימנים (ב"מ כז) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' ע-עח  
1177.אונטרמן, איסר יהודה בסוגיא דלשמה בגט [אוצר המשפט חלק א ערך 9391] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תיא-תיד  
1178.איגוס, אהרן המקורות הספרותיים של התלמוד הבבלי, מסכת מועד קטן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1977 210 עמ'  
1179.אלגרוד, אלחנן שלום שיטת רשב"ם בסוגית שיכוני גוואי אבני משפט י תשסט עמ' 223-240  
1180.אליאש, בן-ציון כל שיש לו גורן קוצץ עמו כשער הגורן, וכל שאין לו גורן קוצץ עמו כל זמן שירצה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 191-185  
1181.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
1182.בורגנסקי, ישראל מסכת סוכה של התלמוד הבבלי, מקורותיה ודרכי עריכתה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 683 עמ'  
1183.ביתרון, איתי שומר שמסר לשומר מעליות יד תשנ"ד עמ' 41-57  
1184.בלידשטיין, יעקב מחקרים במסכת עבודה זרה פרק א, וביחס חז"ל ליצירת צורות עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1968 494 עמ' [במספורים שונים]  
1185.בן-שלמה, אליעזר שעור בפרק החובל: משנה א שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 23-15  
1186.בנגו, דוד היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות (בבא מציעא קא, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 188-208  
1187.בראון, מיכאל; גרינולד, עמיחי ביאור בסוגית הגמרא משארסתני נאנסתי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 72-80  
1188.ברודי, רוברט שלשה שהטילו לכיס - לבירור שיטות התנאים הגיון א תשמט עמ' 101-95  
1189.ברזל, ברוך בין כד לחבית (ב"ק כז.) משלב גל' לו חורף תשסא עמ' 57-75  
1190.ברנד, יצחק עיסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים ואמוראים (עיון בסוגיות נבחרות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 357, V עמ'  
1191.ברצלר, אסף תרי ותרי [כתובות כב, ב; יבמות פח, ב; בבא בתרא לא, ב] מעליות כט תשסט עמ' 53-76  
1192.גולדבלט, דוד לפירושו של רב האי גאון לסוגית פרדכת-אנדיסקי ורקעו ההיסטורי סיני כרך פג תשלח עמ' יד-כג  
1193.גמזו, יצחק שמואל בסוגיא דבתר מעיקרא אזלינא או בתר תבר מנא בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' לג-לז  
1194.גפני, חנן סוגיית 'שכוני גוואי' כבבואה לתפיסות שונות של חזקת ג שנים מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 9-25  
1195.גרבר, מיכאל לבירור סוגיית כיבוד אב ואם (עיונים במס' קידושין דף לא-לב) שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 42-38  
1196.גרונר, צבי מצילין אותו בנפשו מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 82-96  
1197.הבר, צבי ההוא ארוס וארוסתו מעליות כג תשסב עמ' 14-32  
1198.הילביץ, אלתר לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח  
1199.הלבני, דוד מקורות ומסורות; באורים בתלמוד... [אוצר המשפט חלק א ערך 2074] סדר מועד: יומא-חגיגה. ירושלים תשלה 12 + תרכד עמ'; שבת. ירושלים תשמב תיז עמ'; עירובין ופסחים. ירושלים תשמב תרז עמ' ביקורות: שפירא, דוד שלמה: הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 628-625; Haut, Irving: The Talmud as law or literature; an analysis of David W. Halivni's Mekorot umasorot. N.Y. 1982, 83 p. ; מיקלישנסקי, י"ק: מימד חדש בחקר התלמוד. הדאר שנה נט תשם-תשמא עמ' 429; בין מקו 
1200.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 145-219  
1201.הרשלר, יהודה בסוגיא דמכירי כהונה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 47-44  
1202.וינער, שמעון בשמעתתא דשור פסולי המוקדשין [ב"ק י, ע"א] מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' מ-מב  
1203.וינר, צוריאל פרק אלו מציאות קטורת הלבונה תשנח עמ' 124-147  
1204.ולר, שולמית הפרק החמישי (אף-על-פי) במסכת כתובות בתלמוד הבבלי: נוסח ופרשנות חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית המדרש לרבנים באמריקה ניו-יורק תשמז 397 + 14 עמ'  
1205.ולר, שולמית גביית מסי בטחון מן החכמים: דרשת ריש לקיש תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 148-161  
1206.זפרני, צחי בסוגיא דההוא גברא (יבמות קטו, א) אבני משפט ח תשסח עמ' 78-89  
1207.חפוטא, אברהם בסוגייא דבפני נכתב ובפני נחתם ובגדרי ערעור הבעל בכורים חוב' יח ניסן תשלז עמ' ז-כ  
1208.טרויבע, יצחק מאיר מחקרים במסכת קידושין לאור הגירסאות בכתבי יד וראשונים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1975 426 + 37 עמ'  
1209.יגל, יהושע גדרי חיוב השומרים, בסוגיא דכיצד הלה עושה שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 488-469  
1210.יסלזון, שמואל דור דור ופרשניו (עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה") אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 31-44  
1211.כהן, אריאל סוגיית קופצת מעליות יח תשנז עמ' 65-79  
1212.כהן, מרדכי דוד סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55  
1213.לינדר, יחזקאל בסוגיא דלאבי הנערה ולא לאבי מתה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קעה-קעח  
1214.ליפשיץ, אברהם מודל לוגי לייצוג סוגיית החליל בשבת ויום טוב בד"ד 20 אייר תשסח עמ' 37-54   
1215.מאוזר, יעקב סוגיות לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר בתלמוד הבבלי עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסד 153 עמ'  
1216.מכון משפטי ארץ מסכת מכות - תלמוד דרך ארץ (קובץ מאמרים) תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח 406 עמ'  
1217.מלחי, ירמיהו על פירושים שונים או סותרים של רש"י במסכת ברכות סיני כרך צח תשמו עמ' רכג-רלא  
1218.מרינברג, איתי; בר-אילן, שמואל נוכחים-נפקדים: קריאה חדשה בסוגיית ריש פרק 'המפקיד' משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 49-78  
1219.סבתו, מרדכי 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבלי, בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א): לבירור היחס שבין ביקורת הנוסח לשאלות עריכה בחקר התלמוד הבבלי תרביץ שנה ע תשסא עמ' 189-212  
1220.סופר, יוחנן בירור הלכה במלוה על המשכון ואינו יכול להשבע שאינו ברשותו וביאור מקיף בסוגיא דסלע הלויתני מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קנט-קסה  
1221.סופר, משה סוגיא דהרהינו מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' ל-לז  
1222.עמינח, נח עריכת מסכת קידושין בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גרסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי ירושלמי ת"א תשלז טו + 396 עמ'  
1223.עמינח, נח עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גירסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי וירושלמי ת"א תשמו 352 עמ'  
1224.פוקס, עוזיאל המוכר את הבית... מכר תנור מכר כיריים? - ריאליה, נוסח ופרשנות במשנת בבא בתרא פ"ד מ"ג נטועים גל' ד כסלו תשנח עמ' 53-67  
1225.פיינשטיין, יחיאל, מיכל חידושים בסוגיא דהגרלה (יומא לט.-מ:) ישורון יח כסלו תשסז עמ' תקע-תקפא  
1226.פרידמן, דוד סוגיית פי פרה מעליות יח תשנז עמ' 54-64  
1227.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
1228.פרידמן, שמא יהודה ראש פרק המפקיד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 218-209  
1229.פרנצוס, ישראל מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה (שיטת הרי"ף, הר"י מיגאש והרמב"ם בפירוש הסוגיה)  בר אילן כו-כז תשנה עמ' 289-299  
1230.פרנצוס, ישראל המובן של "מרענא שטרא" בסוגיית "קים לי בגווה" סיני כרך קז תשנא עמ' ריג-רל  
1231.פרנקל, אמנון עיקרי השיטות בענין "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" [קידושין דף י"ב ע"א] אור תורה שנה כד תשנב עמ' קצט-רו  
1232.פתחי, דוד ניתוח הסוגיה הראשונה במסכת סנהדרין ומקבילותיה המאיר לארץ גל' 60 טבת-שבט תשסג עמ' 26-47  
1233.קהתי, אבשלום המקורות התנאיים ואמוראיים ל"תנאי בני גד ובני ראובן" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 39-54  
1234.קוטלר, אריה מלכיאל בענין שנים אדוקים בשטר מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצט-רג  
1235.קופרמן, אילן שעבודא דאורייתא - בירור בדעת רב פפא אבני משפט א תשסב עמ' 43-20  
1236.קרצ'מר-רזיאל, יואל על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים (ב"ק קיג) משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 33-53  
1237.רביב, ערן 'מאי מבעה' עלון שבות גל' 110 טבת תשמה עמ' 73-63  
1238.רוזנבוים, ירמיה בסוגיא שור שהיה רודף אחר חברו (ב"ק לה,א) מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' כט-לו  
1239.רוזנברג, ברוך בסוגיא דמשארסתני נאנסתי מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' פו-צ   
1240.רוזנטל, דוד פרקא דאביי (פרק שני של בבלי ראש השנה) תרביץ שנה מו תשלז עמ' 109-97. ליברמן, שאול: שם שנה מז תשלח עמ' 239-238 
1241.רונן, מאיר סוגיית "בנן נוקבן" מעליות טו תשנה עמ' 19-25  
1242.שאכירלס, יצחק בסוגיא דהניח להם אביהן אחריות נכסים מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קט-קי  
1243.שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים סוגיית רבא בר שרשום מעליות יא תשנא עמ' 111-122  
1244.שטיינפלד, צבי אריה בירורי סוגיות (על שבועת מודה במקצת) בר-אילן יא תשלג עמ' 96-81  
1245.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
1246.שטיינפלד, צבי אריה 'אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו' לקורותיה של מימרת רב נחמן בן יצחק בבבלי שבת טז ב. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 184-170  
1247.שטיינפלד, צבי אריה לדינו של שבט שעשה בהוראה ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שע-שפד  
1248.שלזינגר, אליעזר בסוגיא דמאי חזית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' פז-צ  
1249.שמעונוביץ, נח שיראי צריכי שומא מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' לב-לו  
1250.שפיגל, בעז היין וסעודת הפורים: היבטים הלכתיים וספרותיים בסוגיית הבבלי, מגילה ז ע"ב בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 43-63  
1251.שפירא, דוד שלמה בסוגיא דיד העדים הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 77-68  
1252.שקופ, שמעון יהודה סוגיה דמשפטי התנאים בנדר ותנאי קיום או ביטול ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תכב-תכה  
1253.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד  
1254.שקופ, שמעון יהודה בסוגיא דפשיעה מטעם מזיק מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לט-מג  

ב. מקורות > תלמוד > התלמוד הירושלמי

 מחברכותרתספרביקורת
1255. תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית עם פירוש קב ונקי. ירושלם תשלט ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 73-65 
1256.איזנשטין, ל' ה"ירושלמי" המזויף סיני כרך קי תשנב עמ' רעח-רפד  
1257.אמיר, אברהם שאול מי הוסמך, ר' שמעון בן אליקים או ר' יוסי בר-חנינא (מחקר השואתי - בבלי, ירושלמי) בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 119-116  
1258.אפרתי, יעקב אליהו על התלמודים המשלימים זה את זה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 36-25  
1259.בן-מנחם, חנינה יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 134-113  
1260.גזיאל, תמיר התלמוד הירושלמי בראי פוסקי ההלכה (א: עיון בסוגיות ברכת התורה במסכת ברכות - חובת לימוד תורה מיד לאחר אמירת ברכותיה) מגל יב תשנח עמ' 191-253  
1261.גינצבורג, לוי פירושים וחידושים בירושלמי, ניו-יורק תשא-תשכב [אוצר המשפט חלק א ערך 2109]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: על תלמודה של ארץ ישראל. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 355-337 
1262.דימיטרובסקי, חיים זלמן פשוט, פשוש ביאור לסוגיה בירושלמי חגיגה. ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' לג-מז  
1263.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בדור הגירוש ולאחריו חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 139-163  
1264.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
1265.זוסמן, יעקב כתב-יד ליידן של הירושלמי: לפניו ולאחריו בר אילן כו-כז תשנה עמ' 203-220  
1266.זילברשטיין, ירון  דרכיהן והתהוותן של סוגיות הירושלמי הדנות במשנה במסכת סנהדרין חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 328 עמ'  
1267.זק, רועי נזק בלתי ישיר: עיון מחודש בסוגיית התלמוד הירושלמי במסכת כלאיים מגל יד תשס"ד עמ' 221-243  
1268.יניר, צבי חשיבות לימוד הירושלמי לפסיקת ההלכה צהר יט אלול תשסד עמ' 121-126  
1269.יצחקי, אפרים על שימושו של בעל השאילתות בירושלמי מורשת יעקב ה תשנא עמ' 128-132  
1270.כ"ץ, מנחם תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק ראשון: נוסח, פירוש ותופעות עריכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 3 חל' ב-2 כר'  
1271.כץ, מנחם ירושלמי סוף מסכת עבודה זרה - שוב על "חסרונות הירושלמי" סידרא יב תשנו עמ' 79-111  
1272.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
1273.ליברמן, שאול (מפרש) ירושלמי נזיקין, יו"ל על פי כתב-יד אסקוריאל בצירוף מבוא על ידי אליעזר שמשון רוזנטל, הוסיף מבוא ופירוש שאול ליברמן ירושלים תשמד לט + 225 עמ'  
1274.ליפשיץ, יעקב הלוי ידיעות נכבדות [על ירושלמי לסדר קדשים, על נוסחאות רש"י כתב יד למסכת זבחים, ועל "תוספות שאנץ", עדויות ומכות] מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קיג-קיח  
1275.לשם, חיים הירושלמי לקדשים [של פרידלנדר] מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 399-397  
1276.מוסקוביץ, ליב לישני אחריני בירושלמי סידרא ח תשנב עמ' 63-75  
1277.מצגר, דוד רש"י והירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב. [תגובות]: שם ד אדר שני תשנב עמ' צה-צו  
1278.סופר, אליהו הגאון רבי מאיר מארים ויצירתו על הירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' פה-צב  
1279.סוקולוף, מיכאל הערות אפיגרפיות לירושלמי בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 220-218  
1280.סמואל, עמוס במערבא אמרי (בירורים בשיטתו של התלמוד הירושלמי והפרשנות עליו) המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 71-73 - גל' (ברציפות)  
1281.עמינח, נח עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי; סידור, עריכה, גירסאות של גמרא, יחסי סוגיות, בבלי וירושלמי ת"א תשמו 352 עמ'  
1282.עסיס, משה סוגיות מקבילות בירושלמי (במסכתות ביכורים, שבת, סוטה, מכות ונידה) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 160 עמ'  
1283.עסיס, משה קטע של ירושלמי סנהדרין (פ"ה ה"א, כב ע"ג - פ"ו ה"ט, כג ע"ג) תרביץ שנה מו תשלז עמ' 329-326 ,90-29. ליברמן, שאול: הערות לקטע ירושלמי סנהדרין. שם עמ' 96-91 
1284.עסיס, משה 'ואפילו על דר' . לית היא פליגא'. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 162-143  
1285.עסיס, משה להגהות הגר"א על מסכת שקלים תרביץ שנה נג תשמד עמ' 115-97  
1286.עסיס, משה לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' קיט-קנט  
1287.עסיס, משה לפירושן של שתי סוגיות בירושלמי פסחים אסופות ספר א תשמז עמ' כט-מה  
1288.פיינטוך, ישראל צבי על המשנה שלפני הירושלמי כתב-יד ליידן תרביץ שנה מה תשלו עמ' 212-178; מסורות ונוסחאות בתלמוד; מחקרים, רמת-גן תשמה עמ' 50-13  
1289.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
1290.פלורסהיים, יואל לעריכת התלמוד הירושלמי סיני כרך עט תשלו עמ' ל-מג  
1291.פנוש, אבנר ביאור שיטת הירושלמי בקנין ד' אמות בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תמד -תמו  
1292.פרוינד, שמואל הערות על ירושלמי נזיקין קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' יז-כ  
1293.פרידמן, מרדכי עקיבא על טענת פרקוי בן באבוי בדבר מציאת ספרים גנוזים של הירושלמי סיני כרך פג תשלח עמ' רנ-רנא  
1294.פרנצוס, ישראל שיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית כתובה סיני כרך פו תשם עמ' קלו-קמח  
1295.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
1296.קוסובסקי, משה אוצר לשון תלמוד ירושלמי; קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי, אוצר השמות ירושלים תשמה 705 עמ'  
1297.רוזנטל, דוד מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל קתדרה חוב' 92 תמוז תשנט עמ' 7-48  
1298. בארי, נורית  מסכת תענית בירושלמי: דרכי עיצוב המסורות ועריכתן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה 2005 2 כר'  

ב. מקורות > תלמוד > אישים ושיטותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
1299.אברמסון, שרגא לתולדות נוסח 'סדר תנאים ואמוראים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 247-215  
1300.אליצור, ברכה ר' יוחנן - עמדתו כלפי אישי המקרא על פי מסורות ארץ ישראל ובבל לאור תקופתו וקורות חייו עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 174 עמ'  
1301.אמיר, אברהם שאול מי הוסמך, ר' שמעון בן אליקים או ר' יוסי בר-חנינא (מחקר השואתי - בבלי, ירושלמי) בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 119-116  
1302.אמיר, אברהם ר' יהושע בן לוי וקשריו עם אליהו הנביא, ר' שמעון בר יוחאי ומלאך המות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 141-146  
1303.בר, משה הרקע המדיני לפעילותו של רב בבבל ציון שנה נ תשמה עמ' 172-155  
1304.ברנדס, יהודה מהפכת הפסיקה של רבי יוחנן בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 515-535  
1305.גולדברג, אברהם גישותיהם השונות של רבי יוחנן ושל ריש לקיש לשאלת יחסה של המשנה אל התוספתא ואל הברייתא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 116-109  
1306.הימן, אהרן תולדות תנאים ואמוראים [אוצר המשפט חלק א ערך 1702] הדפסה חדשה, ירושלים תשמז; תוכן ענינים לספר תולדות תנאים ואמוראים. ירושלים תשמז 40 עמ'  
1307.הכהן, רא"ם שיטת אביי ורבא בענייני אונסים (והסבר כמה מימרות של אביי ורבא לאור זה) אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 23-37  
1308.הרמן, דב מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 219-241  
1309.הרפז, משה רבי יוחנן בר נפחא: האיש ופעלו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלה 370 עמ'  
1310.זילברג, משה קושיותיו של ר' ירמיהו - שיטה או אופי? [אוצר המשפט חלק א ערך 2163] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 159-151  
1311.יניב, חניא לדרכם של אביי ורבא שיר למעלות א תשנח עמ' 9-27  
1312.יניר, צבי  מימרות מקבילות של רבי יוחנן וריש לקיש בבבלי ובירושלמי: בפרקים ראשון שני ושמיני ממסכת יומא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 147 עמ'  
1313.כהן, ברק שלמה ישיבות מקומיות בבבל בתקופת התלמוד (רב אדא בר אהבה,רב ששת ורב המנונא) ציון שנה ע תשסה עמ' 448-471  
1314.כהן, ברק שלמה רמי בר חמא: דרכי לימודו וביקורתו של רבא עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 134 עמ'  
1315.לוין, חיים יצחק שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יט-לא; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 25-13  
1316.לוין, ישראל ל' מעמד החכמים בארץ ישראל במאה השלישית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 8-5  
1317.עמיאור, צוריאל ואת עפרה יחוננו, משנתו של ר' יוחנן פרי עץ הגן א תשנח עמ' 253-265  
1318.עמינח, נח 'מנאי ומינך תסתיים שמעתתא' - עיון במסורת התלמודית של ר' יוסי בר' בון דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 18-13  
1319.פוקס, מנחם צבי מר זוטרא סיני כרך קד תשמט עמ' קמג-קמז  
1320.פיקסלר, צבי ד' שמואל; האיש ופעלו עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמב 123 עמ'  
1321.פלורסהיים, יואל היחסים בין חכמי הדור השני של אמוראי בבל ציון שנה נא תשמו עמ' 293-259  
1322.פרומן, יהודה רבי יוחנן וריש לקיש - יסוד ומלכות ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 178-206  
1323.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
1324.קימלמן, ראובן ר' יוחנן ומעמד הרבנות שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 358-329  
1325.רוזנפלד, בן-ציון ר' יהושע בן לוי: תולדותיו ופעלו הציבורי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 533 עמ'  
1326.ריא"ף רבי יוחנן - גדול אמוראי ארץ ישראל וראש ישיבת טבריה הליכות גל' 113-112 ניסן תשמז עמ' 30 ,28  
1327.שחק, אהרן אמימר ודרכי הוראתו בהלכה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 119 עמ'  
1328.שיף, משה חלקו של רב פפא בסידור התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלט 243 עמ'  

ב. מקורות > תלמוד > היסטוריה. ריאליה

 מחברכותרתספרביקורת
1329.אברבך, משה היחסים בין הרב לתלמיד בתקופת התלמוד [אוצר המשפט חלק א ערך 5191] שבילי חינוך שנה לד תשלד עמ' 213-207 ,75-69 ,10-5; לה תשלה עמ' 77-70; לו תשלו עמ' 59-51; לז תשלח עמ' 253-244 ,192-187 ,127-121 ,49-41; לח תשלט עמ' 256-251 ,191-186 ,128-122 ,58-55; לט תשם עמ' 179-174 ,122-115 ,64-61  
1330.אדן-בוביץ, דוד מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית א': הכבכב סיני כרך צט תשמו עמ' קסד-קעז  
1331.אדן-ביוביץ, דוד  ארכיאולוגיה תלמודית: גישה ארכיאולוגית - ארכיאומטרית דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 37-43  
1332.אמיר, אברהם שאול התנא, האמורא, הסדרא, הפרקא והכלה (בשנים 300-200 אחה"ס) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק 1972 335 עמ'  
1333.אמיר, אברהם שאול הסדרא בשדה חמ"ד חוב' יז תשלד עמ' 39-31  
1334.אמיר, אברהם שאול על סדרי ישיבה ולימוד - במוסדות החינוך הגבוה בתקופת המשנה והתלמודים (סוגיות ומשמעותן) בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 53-46  
1335.בודנהימר, יוסף; רותנברג, בנו; פיזנטי, דוד מטלורגיה של תקופת התלמוד: הברזל במקורות תלמודיים בד"ד 4 תשנז עמ' 5-21  
1336.בר, משה אמוראי בבל; פרקים בחיי הכלכלה רמת-גן תשלה 440 עמ'; מהד' ב מורחבת תשמב 446 עמ'. ביקורת: כהן, ידידיה: עמודים שנה כג תשלה עמ' 245-244 
1337.בר, משה על החברייא; מעולמן של הישיבות בא"י במאות השלישית והרביעית בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 95-76  
1338.גודבלט, דוד התפתחויות חדשות בחקר ישיבות בבל ציון שנה מו תשמא עמ' 38-14  
1339.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
1340.גיגר, יצחק ישיבת פומבדיתא מראשיתה ועד לימי אביי: פרקים בהתמסדותו של מוסד חינוכי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסו 267 עמ'  
1341.גפני, ישעיהו הישיבה הבבלית לאור סוגיית ב"ק קיז ע"א תרביץ שנה מט תשם עמ' 301-292  
1342.גפני, ישעיהו ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד (חקר שנות דור - הישגים ותהיות) קתדרה חוב' 100 מנחם אב תשסא עמ' 199-226  
1343.הופמן, שלמה המוסיקה בתלמוד ת"א תשלד 108 עמ'; מהד' ב תשלו 123 עמ'  
1344.כהן, יחזקאל האם ומתי עברה הנשיאות לטבריה ציון שנה לט תשלד עמ' 122-114  
1345.כהנא, טוביה מקומות ישוב בא"י בתלמוד ובמדרשים סיני כרך עח תשלו עמ' קמו-קנו; כרך פ תשלז עמ' לח-נ  
1346.כסלו, מרדכי מדוע התירו חכמים לאנשי יריחו להאביק תמרים בערב פסח? קתדרה חוב' 72 תמוז תשנד עמ' 13-22  
1347.לוין, דוד תעניות הציבור ודרשות החכמים - הלכה ומעשה בתקופת התלמוד תל אביב תשסא 269 עמ'; בקורת: שרמר, עדיאל: ציון שנה סח תשסג עמ' 369-274  
1348.מנירב, יוסף מאיר מערכת השיווק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 365 עמ'  
1349.ספראי, זאב 'גבוה מעל גבוה - וגבוהים עליהם': חכמים ומערכות המשפט בתקופת המשנה והתלמוד יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 219-234  
1350.ספראי, שמואל לבעיית השימוש בספרות התלמודית כמקור ללימוד היסטוריה ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 215-209  
1351.פייג, פ' לדרכם של חז"ל בזיהוי מקומות בתנ"ך אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 81-92  
1352.פלורסהיים, יואל ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל - סורא ופומבדיתא ציון שנה לט תשלד עמ' 197-183  
1353.פליקס, יהודה צמחי התנ"ך וחז"ל 2 כר' [כר' א: עצי פרי למיניהם. כר' ב: עצי בשמים יער ונוי] ירושלים תשנד-תשנו. בקורת: זהר, עמר. בין עצי בשמים. לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 151-153  
1354.פרידהיים, עמנואל יהודים עובדי עבודה זרה בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ב ירושלים תשנט עמ' 21-44  
1355.פרידהיים, עמנואל מעשה רבן גמליאל במרחץ של אפרודיטי בעכו- עיון בריאליה ארץ-ישראלית קתדרה חוב' 105 תשרי תשסג עמ' 7-32  
1356.קליינמן, אפרים דו-מתכתיות בימיו של רבי - עיונים במשנת ה'זהב קונה את הכסף' ציון שנה לח תשלג עמ' 61-48  
1357.רוזנפלד, בן ציון; מינרב, יוסף שווקים קבועים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ביחס למקביליהם באימפריה הרומית סידרא יט תשסד עמ' 161-175  
1358.שמש, אברהם אופיר הרקע לכמה זיהויים מסופקים של רש"י למונחי צומח בספרות חז"ל סידרא יח תשסג עמ' 177-192  
1359.שפירא, חיים בית המדרש בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 338 עמ'  
1360.שפרבר, דניאל מחקרים בכרונולוגיה תלמודית א מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 85-77   
1361.שפרבר, דניאל פילולוגיה וריאליה בחקר ספרות חז"ל סידרא א תשמה עמ' 143-131  
1362.שפרבר, דניאל תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד 2 כר' רמת גן תשנד-תשסו  
1363.שפרבר, דניאל המספרת של פרקים (מחקרים בריאליה תלמודית) סיני כרך קד תשמט עמ' י-טו  
1364.שפרבר, דניאל על הלגיטימיות והצורך בשיטות מדעיות לשם הבנה נכונה של סוגיות בתלמוד בד"ד 6 תשנח עמ' 21-38  
1365. הרמן, ג'פרי  ראשות הגולה בבבל בתקופת התלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית 2005 [449] עמ'  

ב. מקורות > תלמוד > נוסחאות. מהדורות

 מחברכותרתספרביקורת
1366.אפשטיין, יעקב נחום מסכת בבא קמא... [אוצר המשפט חלק א ערך 2271]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: התלמוד בלבוש עברי. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 399-394 
1367.בנוביץ, משה נוסח פרק שבועות שתים בתרא בבבלי: מהד' ביקורתית של בבלי שבועות פרק ג עם מבוא עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמז 206 עמ'  
1368.בנוביץ, משה שני ענפי הנוסח של פרק שבועות שתים בתרא בבלי סידרא י תשנד עמ' 5-38  
1369.בעדני, נתנאל  פירוש לפרק היו בודקין: תלמוד בבלי סנהדרין פרק חמישי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 326 עמ'  
1370.ברנשטיין, שלמה חיים קיום גירסות מקוריות בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 266-261  
1371.דנציג, נחמן לתלמודם של הגאונים: נוסח התלמוד שבספר הלכות גדולות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 155-162  
1372.וייסברג, אליקים הצורות "ר' שמעון בן לקיש" ו"באיזה צד" ותרומתן למיון כתבי-יד של התלמוד הבבלי לשוננו שנה נה תשנא עמ' 367-382  
1373.זוסמן, יעקב שרידי תלמוד בגניזה תעודה א ת"א תשם עמ' 31-21  
1374.יהלום, שלם להגיה הספרים אי אפשר: עיונים בביקורת הנוסח של הרמב"ן JSIJ 6 (2007) עמ' 189-217  
1375.כץ, אברהם יצחק גנזי תלמוד בבלי... מהגניזה הקהירית... א-ב ירושלים תשלו-לט ביקורות: גלבוע, יהושע א': אלומות אור על הגניזה הקאהירית. הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 523-522; קומלוש, יהודה: בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 611-609 
1376.מורל, שמואל סוגיות התלמוד בספר הלכות פסוקות: מסורות ועריכות חולקות HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' יא-לב  
1377.מכון התלמוד הישראלי השלם תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות . ועם מסורת הש"ס השלם ועם ציונים לראשונים... [אוצר המשפט חלק א ערך 2278]. כתובות א-ב, ירושלים תשלב-תשלז 52 + תקפה עמ'. סוטה א-ב. תשלז-תשלט. יבמות א (פרקים א-ג) - ב (פרקים ד-ו). תשמג-תשמו. נדרים א (פרקים א-ד). תשמה שצג עמ'  
1378.מרגולין, יצחק משמעויות ביוגרפיות, מתודולוגיות והלכתיות בין כתבי היד במסכת ראש השנה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשמג 180 עמ'  
1379.סגל, אליעזר 'עיזא דבי טבחא' - לגלגוליו של נוסח בתלמוד הבבלי תרביץ שנה מט תשם עמ' 51-43  
1380.סגל, אליעזר מסורת הנוסח של כ"י אוניברסיטת קולומביה למסכת מגילה תרביץ שנה נג תשמד עמ' 69-42  
1381.פוקס, עזיאל  מקומם של הגאונים במסורת הנוסח של התלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג 2 כר'  
1382.פיינטוך, ישראל צבי מסורות ונוסחאות בתלמוד רמת-גן תשמה 198 עמ'  
1383.פרידמן, שמא יהודה לתלמודם של גאונים; קטע קדום של תלמוד עם גליונות נוסח תרביץ שנה נא תשמב עמ' 48-37  
1384.פרידמן, שמא יהודה להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי סידרא ז תשנא עמ' 67-102  
1385.פרפרקוביץ, נ' תלמוד בבלי על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים מסכת ברכות. סט. פטרסבורג 1909 8 + 244 + 136 עמ'  
1386.רבינוביץ, צבי מאיר ערכם של קטעי הגניזה לחקר התלמוד והמדרש תעודה א ת"א תשם עמ' 39-33  
1387.שבט, עזרא שינויי נוסחאות במסכת כריתות עלון שבות גל' 128 אדר תש"ן עמ' 7-34  
1388.שטיינזלץ, עדין תלמוד בבלי מנוקד ומבואר. ז-יח. פסחים-יבמות, ירושלים תשלג-תשמו [אוצר המשפט חלק א ערך 2295]  ביקורות: גולדברג, דוד: התלמוד בפנים חדשות. בצרון כרך סח תשלז-תשלח עמ' 77-74; זמורה, י': שם עמ' 85-83 
1389.שפיגל, יעקב שמואל מסכת חגיגה - דפוס ספרדי מלפני הגירוש קרית ספר כרך נז תשמב עמ' 726-725  
1390.שרמר, עדיאל משפחות כתבי-יד ומסורות-נוסח של מסכת מועד קטן סידרא ו תשן עמ' 121-150  
1391.תוראן, סיני  פרק שלישי (אלו הן הלוקין) של מסכת מכות מן התלמוד הבבלי: מהדורה ביקורתית עם פירוש מדעי  חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית מדרש לרבנים באמריקה תשסד 401 עמ'  
1392. קולפ, יהושע מנחם מהדורה עם פירוש הסוגיות לפרק 'בתולה נשאת': תלמוד בבלי, מסכת כתובות, פרק ראשון חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג [461] עמ'  

ב. מקורות > הגאונים

 מחברכותרתספרביקורת
1393.אברמסון, שרגא להילכות יולדת ונידה שבהלכות פסוקות וגדולות ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 57-47  
1394.אברמסון, שרגא מן 'כתאב אלחאוי' ('ספר המאסף') לרב האי גאון לשוננו כרך מ תשלו עמ' 116-108  
1395.אברמסון, שרגא קטע חדש מן אשא משלי לרב סעדיה גאון סיני כרך פד תשלט עמ' צז-קד; כרך פה תשלט עמ' צב-צד  
1396.אברמסון, שרגא חמשה שערים מן ספר המקח והממכר לרב האיי גאון ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו יורק תשמד כרך ב עמ' תתתקיב-תתתקעט  
1397.אברמסון, שרגא מילון לתלמוד לרב שמואל בן חפני ספר אברהם אבן שושן, ירושלים תשמה עמ' 65-13  
1398.אטינגר, שמשון לבירור פסקי הגאונים וראשוני הראשונים בשאלת העושה דין לעצמו שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 53-41  
1399.אלוני, נחמיה פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון בית מקרא שנה כה תשם עמ' 88-85  
1400.אלוני, נחמיה מחקרי לשון וספרות א פרקי רב סעדיה גאון ירושלים תשמו 397 עמ'. ביקורת: פרידמן, מרדכי עקיבא: פעמים חוב' 32 תשמז עמ' 147-144 
1401.אליאש, בן ציון עיסקות סאה בסאה ופסיקה על פירות: מסורת וחידוש בתקופת הגאונים דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' רה-רנג; שם כרך יט תשנז-תשנח עמ' מא-פו  
1402.אפנשטיין, שמעון בוסתנאי עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 13-11  
1403.אפנשטיין, שמעון רבינו סעדיה גאון, חייו וכתביו עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 95-47  
1404.אפשטיין, יעקב נחום לחקר אוצר המילים הארמיות הבתר-תלמודיות מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 135-71  
1405.אפשטיין, יעקב נחום תשובות הגאונים (הוצאת קסל, לפי קוד' ברלין וכ"י מיכאל) מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 222-140  
1406.אפשטיין, יעקב נחום ר' מצליח גאון (לתולדות הערוך) מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 269-265  
1407.אפשטיין, יעקב נחום על הספר 'בשר על גבי גחלים' מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 277-274  
1408.בארי, אברהם תקנות גאונים בביטול מודעה ממזרח וממערב ג תשמא עמ' 44-7  
1409.ביכלר, אברהם הכתובה אצל יהודי צפון אפריקה בתקופת הגאונים, ויחסי קהילות אפריקה עם יהדות בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 89-55  
1410.בלומברג, יהושע מונחים משפטיים ערביים מדיני הקניין בגאונים וברמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 61-87  
1411.בן מאיר, דוד הקשר שבין ישיבת סורא וארץ ישראל אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 255-266  
1412.בן-ששון, מנחם שרידים מספר העדות והשטרות לרב סעדיה גאון שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 278-135  
1413.בן-ששון, מנחם שברי איגרות מהגניזה לתולדות חידוש הקשרים של ישיבות בבל עם המערב תרביץ שנה נו תשמז עמ' 209-171  
1414.ברודי, ירחמיאל כלום היו הגאונים מחוקקים? שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 316-281  
1415.גויטיין, שלמה דב לתולדות הגאונות בארץ ישראל שלם ספר א תשלד עמ' 51-15; ספר ב תשלו עמ' 102  
1416.גויטיין, שלמה דב דניאל בן עזריה נשיא וגאון (בירורים ומסמכים חדשים) שלם ספר ב תשלו עמ' 102-41  
1417.גימני, אהרן רב סעדיה בעולמם של בני תימן בד"ד 6 תשנח עמ' 39-56  
1418.גפני, ישעיהו לחקר הכרונולוגיה התלמודית באיגרת רב שרירא גאון ציון שנה נב תשמז עמ' 24-1  
1419.גרונר, צבי לצורתם המקורית של חמשה קונטרסי תשובות (דרג') בתשובות הגאונים הרכבי עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 16-5  
1420.גרונר, צבי תשובות לרב האי גאון בענין נפילת אפים וי"ג מידות סיני כרך פא תשלז עמ' קנט-קסג  
1421.גרונר, צבי שתי תשובות חדשות לרב האי גאון מוריה שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' ב-ג  
1422.גרונר, צבי מספרי הלכה שלגאונים עלי ספר טו ניסן תשמח - אדר א תשמט עמ' 36-31  
1423.גרוסמן, אברהם הזיקה בין המבנה החברתי ליצירה הרוחנית בקהילות ישראל בתקופת הגאונים ציון שנה נג תשמח עמ' 272-259  
1424.גרינבאום, אהרן פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון המקור העברי עם תרגום יו"ל על פי כתב יד לנינגרד עם השלמות והשוואות מכתבי יד נוספים מן הגניזה... ירושלים תשלט תקכא עמ'  
1425.גרינבאום, אהרן לפירוש רב שמואל בן חפני גאון לפרשת בהעלותך סיני כרך צח תשמו עמ' קט-קיג  
1426.דוד, יחזקאל ספר השטרות לרב האי גאון מכתב יד פירקוביץ סיני כרך קמא תשסח עמ' ג-לז  
1427.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 36 חורף תשנו עמ' 97-106  
1428.דינרי, ידידיה ליחסם של הגאונים והראשונים אל בעיית ה'שינויא' בתלמוד בר-אילן יב תשלד עמ' 117-108  
1429.דנציג, נחמן תשובות הגאונים בקטע מן הגניזה ויחסן להלכות גדולות 54 Proceedings, American Academy for Jewish Research 1987 חלק עברי עמ' 57-13  
1430.הברמן, אברהם מאיר 'צלותא' של רב סעדיה גאון סיני כרך עח תשלו עמ' קצג-קצו  
1431.הורביץ, אלעזר שרידים מפירושי הגאונים למסכת שבת (חלק שני) הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 118-67  
1432.הורביץ, יהושע הבת בתקופת הגאונים דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 163-169  
1433.הרשלר, משה תשובות גאונים קדמונים (ר' שרירא גאון ר' נטרונאי גאון ר' נחשון גאון ור' עמרם גאון) בסדר תיקון עונשין בדיני נפשות בזמן הזה [אוצר המשפט חלק א ערך 2433] גנוזות ספר א תשמד עמ' קסט-קפב  
1434.זעפרני, שלמה זמן צאת הכוכבים דרבנו תם ודהגאונים אור תורה שנה לט תשסז עמ' פו-צז  
1435.לאו, בני 'שניים שדנו' - עיון בתורת הגאונים משלב גל' כ שבט תשנב עמ'63-75  
1436.ליבזון, גדעון ה'גזירתא' בתקופת הגאונים ובראשית ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 154-80  
1437.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
1438.ליבזון, גדעון פרקים מספר המצרנות לרב שמואל בן חפני גאון תרביץ שנה נו תשמז עמ' 107-61  
1439.ליבזון, גדעון אוטונומיה שיפוטית ופנייה לערכאות מצד בני חסות על פי מקורות מוסלמים בתקופת הגאונים האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 334-392  
1440.ליפשיץ, ברכיהו גלגולה של שבועת בית דין באלה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 406-393  
1441.מדר, שלום היבום בתלמוד ובספרות הגאונים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 99 עמ'  
1442.מורל, שמואל סוגיות התלמוד בספר הלכות פסוקות: מסורות ועריכות חולקות HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' יא-לב  
1443.מימון, יהודה ליב ה"מנהג" בספרות הגאונים תורה שבעל פה מא: עמ' קמה-קסו, תשס  
1444.מירסקי, שמואל קלמן שאילתות דרב אחאי גאון עם שני פירושים קדמונים מכ"י ועם חילופי נוסחאות עפ"י עשרה כ"י של השאילתות ומנחת שמואל ביאורים והערות. א-ה. בראשית - דברים ירושלים תשך-תשלז [אוצר המשפט חלק א ערך 2511] ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: יין ישן בקנקן חדש. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 385-369 
1445.ניומן, הלל המעשים לבני ארץ-ישראל ורקעם ההיסטורי עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמז 176 עמ'  
1446.סולוביצ'יק, אליהו מה לתבן את הבר' בספרות הגאונים [על טעויות ופרושים זרים בספרות הגאונים] מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קיט-קכה  
1447.סיני, יובל תוקפה של עדות השטר במשנת הגאונים והרמב"ם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 111-149  
1448.פולק, יצחק זקל ביאור בשבועת הגאונים ז"ל בטוען על המשכון קול התורה חוב' ו ניסן-אייר תשם עמ' מא-מג  
1449.פוקס, עזיאל  מקומם של הגאונים במסורת הנוסח של התלמוד הבבלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג 2 כר'  
1450.פרידמן, מרדכי עקיבא פוליגאמיה - תעודות ותשובות מן הגניזה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 198-166; שנה מד תשלה עמ' 197-196  
1451.פרידמן, מרדכי עקיבא חלוקת תוספת הכתובה ל'מוקדם' ו'מאוחר' בתעודות הגניזה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 387-377  
1452.פרידמן, מרדכי עקיבא על טענת פרקוי בן באבוי בדבר מציאת ספרים גנוזים של הירושלמי סיני כרך פג תשלח עמ' רנ-רנא  
1453.פרידמן, מרדכי עקיבא הלכות אישות בעקבות מעשים לבני ארץ ישראל תרביץ שנה נ תשמא עמ' 242-209  
1454.פרידמן, מרדכי עקיבא משו"ת רב האי גאון - קטעים חדשים מן הגניזה תעודה ג ת"א תשמג עמ' 82-71  
1455.פרידמן, שמא יהודה לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי גיטי תרביץ שנה מז תשלח עמ' 29-20. ליפשיץ, ברכיהו: שם שנה מח תשלט עמ' 363-356; ברודי, רוברט: שם עמ' 369-364; פרידמן, שמא יהודה [תשובה]: שם עמ' 373-370 
1456.פרלא, ירוחם פישל הערות על ספר הלכות קצובות - בספר 'תורתן של ראשונים' נעם ספר כב תשם עמ' שט-שיד  
1457.פרנצוס, ישראל שיטת רב האי גאון ב"אמר ליה זיל זבין לי כורא ואזיל וזבין ליה ליתכא" סיני כרך קיא תשנג עמ' מח-ס  
1458.קאפח, יוסף אחת עשרה הלכות מתורת רס"ג [בפירושו לס' משלי] סיני כרך עז תשלה עמ' א-ז  
1459.קשאני, ראובן ר' סעדיה גאון - אלף ומאה שנים להולדתו הדאר שנה סב תשמג-תשמד עמ' 436-434  
1460.רובינשטיין, נחשון "אין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמן" (ביאור שיטת הגאונים) מאבני המקום קובץ יג תשסא עמ' 119-122  
1461.רצהבי, יהודה 'סדר רחמין' מתקופת הגאונים סיני כרך פו תשם עמ' קצג-רכ; כרך פז תשם עמ' קפח  
1462.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  
1463.שלוסברג, אליעזר יחסו של רס"ג לאסלאם דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 21-51  
1464.תבורי, יוסף מקורותיו של ספר שו"ת הגאונים 'שערי תשובה' עלי ספר חוב' ג תשרי תשלז עמ' 19-5  

ב. מקורות > רמב"ם > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1465.אלטמן, יונתן התמודדות הרמב"ם עם מחלוקות ומתנגדים - בהלכה ובחייו האישיים ניצני ארץ יד קיץ תשסא עמ' 355-368  
1466.בידני, עובדיה ותנו כבוד לתורה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קיח-קכא  
1467.בלידשטיין, יעקב הפצת הדת כמטרת המלחמה במשנת הרמב"ם שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 85-97  
1468.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם בפסיקה, בפרשנות, בהגות ובהנהגה - דרך אחת לו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' קיח-קל  
1469.גודמן, מיכה היסטוריה ומטא-היסטוריה בהגותו של הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 243-253  
1470.דן, יוסף קובץ מעשיות בכתב-יד על הרמב"ם סיני כרך עה תשלד עמ' קיב-קיט  
1471.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים: עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית סידרא יח תשסג עמ' 27-39  
1472.הרטמן, דוד הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה ת"א תשם 233 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307 
1473.ויזל, אברהם חפיפת הניגודים במשנת ההלכה של הרמב"ם בד"ד 18 ניסן תשסז עמ' 47-68  
1474.וינשטין, יהושע הרמב"ם מורה לדורות שבילי חינוך שנה לד תשלד עמ' 159-152  
1475.ולדמן, ידעאל אהבת ה' והפצת שמו במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 162 ניסן תשס"ג עמ' 137-  
1476.כרמי, שלום שויתי ה' לנגדי תמיד וגו', לדרכו של הרמב"ם בהלכה ובמחשבה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תכז-תל  
1477.כשר, חנה עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות' HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 56 1985 חלק עברי עמ' א-ז  
1478.מלאכי, מאיר 'ממשה ועד משה לא קם כמשה' כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רכג-רכד  
1479.מלמד, אברהם הרמב"ם על האופי המדיני של האדם - צרכים ומחויבויות מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 292-333  
1480.נהוראי, מיכאל צבי תורת המצוות של הרמב"ם דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29  
1481.סינקלר, דניאל חשיבה משפטית במשנתם של הרמב"ם והרמב"ן מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 349-355  
1482.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם, זוטא, והמוקדמים - סיפורם של שלשה חרמות ציון שנה ע תשסה עמ' 473-527  
1483.קאפח, יוסף מטרות המשנה ויעודה במשנת הרמב"ם פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 17-14  
1484.קוק, אברהם יצחק הרמב"ם [אוצר המשפט חלק א ערך 2667] זכרון ראי"ה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' א-ד  
1485.קראוס, אדוניהו פנינים והברקות מכתבי הרמב"ם שנה בשנה תשלה עמ' 218-213  
1486.קראוס, אדוניהו הרמב"ם והלכותיו ירושלים תשמו קה עמ'  
1487.קריסל, חיים גישתו של הרמב"ם לאסטרולוגיה דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ג כרך שני ירושלים תשנד עמ' 25-32  
1488.רבינוביץ, חיים ראובן הרמב"ם כאיש ענווה ורחמים שנה בשנה תשלו עמ' 250-245  
1489.רבינוביץ, נחום אליעזר דרכו של הרמב"ם כפוסק ופרשן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' קסג-קעג  
1490.שורין, ישראל יחסו של הרמב"ם אל מנהגים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 31-34  
1491.שפרן, יוסף הרמב"ם - מחנך רב אנפין פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' קי-קעב   

ב. מקורות > רמב"ם > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1492.אלדר, שלומי הלכה למשה מסיני [במשנת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 320-342  
1493.ארנברג, יונתן שעבוד הערב לשיטת הרמב"ם חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 180-190  
1494.גיל, יואל ארץ ישראל במשנת הרמב"ם מעליות כט תשסט עמ' 175-199  
1495.דהן, יהודה שיטת הרמב"ם במכירת שטרות חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 53-59  
1496.ורהפטיג, איתמר יחסו ההלכתי של הרמב"ם למוסלמים מעליות כז-כח תשסח עמ' 151-188  
1497.סיני, יובל כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת הגאונים והרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 269-292  
1498.קליין, אלכסנדר שיטת הדרך האמצעית של הרמב"ם כדוגמא לגישתו בנושא תורה ומדע בד"ד 6 תשנ"ח עמ' 87-100  
1499.רבינוביץ, נחום אליעזר אחריות על ממון שהזיק מעליות כה תשסה עמ' 71-88  
1500.שביט, ארי שורשי השקפתו המשיחית של הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 121-128  

ב. מקורות > רמב"ם > משפט ומוסר

 מחברכותרתספרביקורת
1501.בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24  
1502.בן-ששון, יונה תורת הצדקה במשנתו העיונית של הרמב"ם ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 110-101   

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה

 מחברכותרתספרביקורת
1503.הרשקוביץ, יצחק משנה תורה והמשנה - השלמה תוכנית ומבנית מעליות כה תשסה עמ' 355-374  
1504.כהן, כרמיאל המוכר קרקע לגוי - על שימוש בתשובות הרמב"ם כהשלמה לדבריו ב'משנה תורה' מעליות כו תשסו עמ' 23-31  
1505.ליבזון, גדעון; שטמפפר, צבי כמה הלכות במשנה תורה לרמב"ם וזיקתם לחבור רשב"ח מעליות כה תשסה עמ' 144-166  
1506.סמט, אלחנן כיון דאמריתו 'הב לן וניבריך' - איתסרא לכו למישתי (שני פסקים של הרמב"ם הנובעים מפרשנות כפולה של מקור אחד) מעליות כה תשסה עמ' 120-143  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מחקרים

 מחברכותרתספרביקורת
1507.אדלר, אהרן העקרונות השיטתיים כיסוד ל'חזרותיו' של הרמב"ם (מפירוש המשנה למשנה תורה) חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ג + 4 + 250 עמ'  
1508.בלידשטיין, יעקב עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם: עיון במשנתו ההלכתית רמת-גן תשמג 283 עמ'  
1509.גליק, אהרן עיונים בדרכו של הרמב"ם בספר הי"ד נטעי נעמנים תשס עמ' תרעח-תרפ  
1510.הלברטל, משה מהו 'משנה תורה'? על קודיפיקציה ואמביוולנטיות על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 123-150  
1511.הרצוג, יצחק אייזיק סדר ורצף במשנה תורה של הרמב"ם יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 42-49  
1512.וילמן, פנחס על השמטה אחת בדברי הרמב"ם [בהלכות תשובה] סיני כרך צ תשמב עמ' רנד-רנט  
1513.טברסקי, יצחק ר' יוסף אשכנזי וספר משנה תורה לרמב"ם ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קפג-קצד  
1514.סיני, יובל פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה תורה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 225-251  
1515.פאור, יוסף עיונים במשנה תורה להרמב"ם ירושלים תשלח 315 עמ'  
1516.רבינוביץ, נחום אליעזר צווים, חיובים, ומטרות במשנת הרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקצט-תריב   

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מקורותיו והשפעתו

 מחברכותרתספרביקורת
1517.אדלר, צבי יצחק ספר הלכות הלכות כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מה-מז  
1518.בנדיקט, בנימין זאב משנת קדמוני אשכנזי - מקור לגילוי מקורותיו או עקבות מקורותיו של הרמב"ם תורה שבעל פה לד: עמ' פז-צא, תשנג  
1519.גרליצקי, יוסף שמואל ממשה עד משה לא קם כמשה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יג-יח  
1520.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 36 חורף תשנו עמ' 97-106  
1521.סייקס, דוד סטיותיו של הרמב"ם ממקורותיו בהלכה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' קיג-קנא  
1522.עמינח, נח הרמב"ם בפסיקת הרשב"ש דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' ריג-רל  
1523.פרידלנדר, יהודה מקומה של ההלכה בספרות ה'השכלה', היחס לרמב"ם כפוסק מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה תשמו עמ' 362-349  
1524.קלנר, מרדכי דור דור ורמב"םיו: הרמב"ם של הרב אהרן קוטלר על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 463-486  
1525.רבינוביץ, נחום אליעזר לשון ערומים (הבחנת הרמב"ם באופיים הלשוני של מקורותיו) מעליות כ תשנט עמ' 11-18  
1526.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
1527.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
1528.אברמסקי, יחזקאל שיטת הרמב"ם בעניני שביעית ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' סא-סג  
1529.אטינגר, שמשון שתי הערות לדרכו של הרמב"ם במשנה תורה (i. לדרכו של הרמב"ם בהגדרת המצוות ii. על "דברי סופרים" וחזרותיו של הרמב"ם במשנה תורה) סיני כרך קו תשן עמ' רכט-רמב  
1530.אלדר, שלומי ניסוחי הרמב"ם למצוות השמיטה והיובל - שתי מערכות  סיני כרך קמא תשסח עמ' קיד-קלג  
1531.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
1532.אלפסי, יצחק תשובת הגאונים ופסיקת הרמב"ם והפוסקים בענייני נישואין כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צ-צד  
1533.אלפסי, יצחק שיטות ברמב"ם [עניינים שונים] כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קסט-קעו  
1534.אנקר, אהרן האם הרמב"ם מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד? עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 39-67  
1535.אסף, מנחם הפועל בהלכה; ליקוטי הלכות מהרמב"ם ומקורותיהן עבודה וביטוח לאומי כרך כט תשלז עמ' 175-172; כרך ל תשלח עמ' 278-274  
1536.אריאל, יעקב הנגב הדרומי - שיטת הרמב"ם אמונת עתיך 58 אב-אלול תשסב עמ' 33-35  
1537.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
1538.ביסטון, שמעון שלום בגדרי תנאי קודם למעשה ובשיטת הרמב"ם זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קטו-קכה  
1539.בלום, אליהו שיטת הרמב"ם בדין נתינת קידושין מאורות אמנה א תשנז עמ' 69-75  
1540.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
1541.בלידשטיין, יעקב הגישה לקראים במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 510-501  
1542.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
1543.בלידשטין, יעקב אופייה של הנשיאות במשנתו ההלכתית של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 25-48  
1544.בלידשטין, יעקב הורים ובנים במשנת הרמב"ם - הגות והלכה דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 27-36  
1545.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
1546.בלפר, אלה המדינה במשנת הרמב"ם; הברית, הגאולה והנורמה דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רג-רכח  
1547.בנדיקט, בנימין זאב אימות לשון ואיתור מקור במשנת המרב"ם - כפיה לקיום מצוות באספקלריית הרמב"ם תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קלה-קמח; הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה, עמ' רו-ריט  
1548.בנדיקט, בנימין זאב יהודי לחצאין [ישראל מומר לעבודה זרה במשנת הרמב"ם] תורה שבעל פה כט תשמח עמ' פח-צד  
1549.בנדיקט, בנימין זאב אתחלתא דגאולה לאור משנת הרמב"ם תורה שבעל פה ל: עמ' פא-צא, תשמט  
1550.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
1551.בריס, מיכאל סתימת טענות וסתירת דין: סופיות הדיון במשנת הרמב"ם משפטי ארץ א תשסב עמ' 240-221  
1552.ברנדס, יהודה מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה להרמב"ם נטועים גל' ה תמוז תשנט עמ' 9-26  
1553.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
1554.גוטל, נריה מ' בענין 'קיבוץ נדחי ישראל'; שיטת הרמב"ם אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 213-209  
1555.גורדין, עמיחי שיטת הרמב"ם בתנאים עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 119-124  
1556.גלינסקי, אליעזר הצעה למקור שיטת הרמב"ם בקנסות הקצובים קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 94-89  
1557.גמליאל, חנוך; כץ, מנחם "עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו": על הלכה אחת במשנה תורה להרמב"ם (הל' מלכים פרק ט, א), מקורה ועיצובה משלב גל' לז אלול תשסב עמ' 31-42  
1558.גרליצקי, יוסף שמואל מצוות קידוש ה' לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' נח-סא  
1559.גרליצקי, יוסף שמואל מלכות בית דוד לשיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנ-קנה  
1560.גרשוני, יהודה בענין שיטת הרמב"ם בנבואה דלטובה אינו חוזר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רצ-רצג  
1561.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תלמוד תורה להרמב"ם בתולדות החינוך בישראל תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קכח-קמו  
1562.דינסטג, ישראל יעקב בריאת העולם במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 32-33 תשנד עמ' 247-267  
1563.דינסטג, ישראל יעקב הלכות תפלה להרמב"ם: ציונים והערות לפי סדר תהליכים תורה שבעל פה לז: עמ' קמד-קסג, תשנה  
1564.הילביץ, אלתר עיונים בהקדמת הרמב"ם לחיבורו "משנה תורה" סיני כרך קי תשנב עמ' קצג-רט"ו   
1565.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
1566.הכהן, רא"ם מקור דין כתובה וביאור שיטת ר"מ, ר' יהודה ור' יוסי והרמב"ם - מהי סיבת התקנה של כתובה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 38-62  
1567.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
1568.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
1569.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 177-197  
1570.הנשקה, דוד 'לנוכרי תשיך', לתולדות שיטת הרמב"ם בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 565-579  
1571.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
1572.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
1573.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' יא-יב   
1574.הרשטיק, משה בדין זמן ערב ובין השמשות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קכז-קמט  
1575.ויידמן, יחיאל שמיטה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 103-100  
1576.וייס, שבתי שעפטיל ביאור שיטת הרמב"ם בדין שורפין על המלכים ישורון יג אלול תשסג עמ' תפה-תפח  
1577.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
1578.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
1579.ולדמן, צבי ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 77-65  
1580.ורהפטיג, איתמר גבולות ארץ ישראל במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 411-398  
1581.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
1582.חנניא, אשר שיטת הרמב"ם בדין בית דין מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קה-קט  
1583.חרל"פ, זבולון כסף קידושין: שיטות רש"י, רבותיו של רש"י, והרמב"ם בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 305-319  
1584.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
1585.טיקוצינסקי, מרדכי רמב"ם הלכות תשובה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' לה-לח  
1586.ישראלי, שאול שיטת הרמב"ם בכיבוש רבים וכיבוש יחיד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' טו-כו  
1587.כהן, גדי עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מעליות כב תשסא עמ' 203-206  
1588.כהן, דב פסול קרובים מצד האם לשיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 53-65  
1589.כהן, כרמיאל מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה (ביאור להלכה אחת ב'משנה תורה' על פי הרלב"ג בפירוש התורה) מעליות כ תשנט עמ' 217-227  
1590.כהן, שלום יוסף יחזקאל שי' הרמב"ם דחופת נידה אינה קונה קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קלט-קמד  
1591.כהנא, אסף דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה מעליות כא תשנט עמ' 63-72  
1592.כץ, יוסף עדים זוממים כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' רטו-ריז  
1593.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
1594.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
1595.ליבוביץ, יהודה להבנת יסודו של רמב"ם בקידוש השם כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תכא-תכו  
1596.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
1597.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
1598.לם, נחום קיום מצוות ע"י גויים לפי הרמב"ם הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קעו-קעט  
1599.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
1600.לרנר, יואל המבדיל בין... ישראל לעמים; סוגיית הגזענות, משנת הרמב"ם והזכות להיבחר זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 203-211  
1601.מאיר, משה שיטת הרמב"ם בדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 51-33  
1602.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
1603.מונדרי, יוסף חיים צבי בשיטת הרמב"ם בדין התורם שלא ברשות כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמז-קנב  
1604.מזרחי, מרדכי בדין חופה קונה או יחוד קונה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכח-קלא  
1605.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
1606.ממן, יהושע דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קלה-קלז  
1607.מנדלבום, דוד אברהם חיוב האם במילת בנה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קח-קטז  
1608.מנהיים, מרדכי אלעזר בביאור שיטת הרמב"ם בדיני אסמכתא דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קפג-קצב  
1609.מרצבך, יונה מידת האצבע לדעת הרמב"ם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קנ-קנג  
1610.מרק, יוחנן בירור דעת הרמב"ם בקידושי כסף מדברי סופרים בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' נג-נו  
1611.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
1612.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
1613.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
1614.סולוביצ'יק, חיים  ביאור שיטת הרמב"ם במוכר עבדו לקנס מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נב-נג  
1615.סיימון, ברוך חיים שיטת הרמב"ם בענין לאו שאין בו מעשה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 341-346  
1616.סיני, יובל  שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת מעליות טו תשנה עמ' 67-78  
1617.סיני, יובל ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות מגל יב תשנח עמ' 289-310  
1618.סלימן, אבוד הנזירות במשנת הרמב"ם מעליות יד תשנד עמ' 319-326  
1619.סמט, אלחנן התקדשי לי במנה - תנם על גבי סלע - בסלע של שניהם, שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד מעליות כא תשנט עמ' 22-43  
1620.עוזר, משה ליב שיטת הרמב"ם בדין רוב וקרוב בנתיבות ים י תשלט עמ' יט-כה  
1621.עמיטל, יהודה עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם - היבטים הלכתיים ורעיוניים על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, אלון שבות תשסא עמ' 221-232  
1622.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
1623.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
1624.פולין, משה צבי למה חיבר רבנו הקדוש את המשנה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 76-81  
1625.פייגנבוים, נפתלי אופן עשיית התשובה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עח-פ  
1626.פיק, שלמה זאב מצוות תפילה - עיונים בשיטת הרמב"ם מגל יג תשסב עמ' 65-88  
1627.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
1628.פרידמן, משה זאב סוגיא דספק ספיקא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' סח-עג  
1629.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
1630.פרנקל, יצחק ידידיה מלחמה והצלת נפשות בשבת ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקסו-תקפד  
1631.פרנקל, שמעון קדושה ראשונה וקדושה שנייה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפא-קפג  
1632.קאפח, יוסף לימודי 'חול' במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 251-242  
1633.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 255-248  
1634.קדרי, עדיאל תורתם של יחידים (לימוד תורה בזמן הזה על-פי הרמב"ם) אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 175-186  
1635.קליין, אלכסנדר יוזמה אישית והתערבות אלוקית במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 133-134תשנח עמ' 125-135  
1636.קליין, יעקב גבולות ארץ ישראל לפי הרמב"ם המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 54-52  
1637.קמפינסקי, יהושע החסיד והחכם במשנת הרמב"ם שמעתין גל' 132 תשנח עמ' 87-92  
1638.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
1639.קריצר, יוסף י"ג עיקרים של הרמב"ם והחולקים עליו ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 28-31  
1640.קרלמן, אורי חיוב בור לשיטת הרמב"ם מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' צב-צה  
1641.ראק, יהודה מצות קידושין אליבא דהרמב"ם עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 107-118  
1642.רבינוביץ, נחום אליעזר מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם הגיון ד תשנז עמ' 73-76  
1643.רוזין, יונתן סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה, בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם מעליות יז תשנו עמ' 28-65  
1644.רוזנברג, שלום ושוב על 'דרך הרוב' מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87  
1645.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
1646.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
1647.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
1648.רפפורט, שבתי שיטת הרמב"ם בדין עדי חתימה בגט בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 50-47  
1649.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
1650.שביב, יהודה מצות מקדש בהלכות הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 496-488. ורהפטיג, איתמר: מקדש ומלך. שם עמ' 500-497 
1651.שוחטמן, אליאב  לבירור שיטת הרמב"ם בדין "ליבה וליבתו הרוח" מגל ח-ט תשנב עמ' 51-67  
1652.שוחטמן, אליאב מכת מרדות במשנת הרמב"ם מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 91-119  
1653.שוחטמן, אליאב מעמדו של עורך הדין במשנת הרמב"ם תחומין כ (תשס) 38-50  
1654.שופטל, דוד בענין שיטת הרמב"ם בחיוב שבועת מודה במקצת בממון שאינו יכול לכפור מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' רד-רי  
1655.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
1656.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  
1657.שילה, דרור קניין גוי מיד ישראל על פי הרמב"ם עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 60-64  
1658.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
1659.שילת, יצחק סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם מעליות כ תשנט עמ' 271-302  
1660.שינמן, פנחס  איזהו עשיר - המסתפק במועט והשמח בחלקו (הל' דעות פ"א ה"ד) כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מא-מד  
1661.שלוש, דוד חיים דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' מז-נ  
1662.שמש, יעקב דין בל יחל וביאור שיטת הרמב"ם בזה קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' טו-כא  
1663.שניאורסון, מנחם מנדל הדרן על הרמב"ם [עיון בהלכות משיח] כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' יט-לו  
1664.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז  
1665.שקלנובסקי, יהודה אמונות טפלות בשיטת הרמב"ם מספרא לסייפא עלון 43 טבת תשנג עמ' 143-149  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > סגנון

 מחברכותרתספרביקורת
1666.הכהן, אביעד ציוו חכמים - פרק בלשונות הרמב"ם בספר משנה תורה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 113-120  
1667.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
1668.כהנא, קלמן על 'חזרותיו' של הרמב"ם המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 26-5  
1669.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 369-415  
1670.שליטא, משה שערים בהלכה; חלק א: מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה; חלק ב: המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך, עם הקבלות מהרמב"ם ודרך סידורו ירושלים תשמג 334 עמ'  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > כתבי-יד ושנויי נוסחאות

 מחברכותרתספרביקורת
1671.גולדפלד, לאה נעמי הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח סיני כרך צו תשמה עמ' סז-פ  
1672.הנשקה, דוד כלום נאמן הרמב"ם להעיד על נוסח ספרו? סיני כרך קד תשמט עמ' עו-פ  
1673.להמן, מנשה (מנפרד) רפאל שינויי נוסחאות לרמב"ם ספר טהרה הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 128-110  
1674.ליפשיץ, אברהם חשיבותם של קטעי הגניזה לחקר הנוסח של ספר משנה תורה לרמב"ם עבודת גמר במחלקה לתמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 187 עמ'  
1675.קראוס, אדוניהו נוסחאות שונות ושבושים בכתבי הרמב"ם ז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 291-288   

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > מהדורות חדשות

 מחברכותרתספרביקורת
1676.פרנקל, שבתי (עורך) ספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה ב"ר מיימון, סודר ונדפס מחדש, מוגה ושלם עפ"י כת"י עתיקים . ילקוט שינויי נוסחאות... כרך ב זמנים, ירושלים תשלה תשפט עמ'; כרך ג נשים, ירושלים תשלז תרפד עמ'; כרך ד קדושה, ירושלים תשמו תרכב עמ'; כרך ט נזיקין, ירושלים תשמב תשלה עמ'  

ב. מקורות > רמב"ם > משנה תורה > ביבליוגרפיה ומפתחות

 מחברכותרתספרביקורת
1677.אסף, דוד אוצר לשון הרמב"ם; קונקורדנציה לספר משנה תורה הוא הי"ד החזקה לרבינו משה בן מימון [אוצר המשפט חלק א ערך 2878] ג-ט, חיפה תשלד-תשמה  
1678.פרייזלר, צבי ה' (עורך) ספר משנה תורה הוא היד החזקה לרבינו משה בן מימון, עם פיסוק קל, איזכורים מהמקרא ומפתחות ירושלים תשמו 870 עמ'   

ב. מקורות > רמב"ם > ספר המצוות

 מחברכותרתספרביקורת
1679.אברהם, מיכאל אינדוקציה ואנלוגיה בהלכה (עיון בשורש ב' של הרמב"ם) צהר טו קיץ תשסג עמ' 23-34  
1680.ברנר, ברוך יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות מעליות כ תשנט עמ' 228-243  
1681.הלברטל, משה ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה תרביץ שנה נט תשן עמ' 457-480   
1682.הנשקה, דוד שרידי ספר המצוות לרמב"ם במשנה תורה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 180-186  
1683.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מצות ישוב ארץ ישראל לדעת הרמב"ם מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שמה-שמח  
1684.מזעקי, חגי והלכת בדרכיו - לביאור שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 205-214  
1685.מכון נר מצוה המצוה המבוארת על יסוד ספר המצוות לרמב"ם, עם מבואות, ביאורים וטעמי המצוה חוב' א: מצות ציצית. חוב' ג: מצות עשה לשמוע לבית הדין הגדול, ירושלים תשלד נח עמ'  
1686.נאור, בצלאל בענייני ספר המצוות הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 154-150  
1687.פינטוך, אברהם מנין המצוות של הרמב"ם וקדושת המועדים סיני כרך קטז תשנה עמ' רטז-רכב  
1688.שוול, דב (מהדיר) ספר המצוות להרמב"ם על פי דפוס ראשון קושטא ר"ע עם השגות הרמב"ן; על פי כתב-יד יחיד בעולם עם מבוא, ציוני מקורות, ביאורים ומפתחות, מאת הרב חיים דב שוול ירושלים תשמא כח + תיד + 34 עמ'   

ב. מקורות > רמב"ם > פירוש המשניות

 מחברכותרתספרביקורת
1689.אדלר, אהרן העקרונות השיטתיים כיסוד ל'חזרותיו' של הרמב"ם (מפירוש המשנה למשנה תורה) חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ג + 4 + 250 עמ'  
1690.בלידשטין, יעקב על חביבות המדרש ועל עריכת המשנה: הערה לדרכו של הרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' קעא-קעה  
1691.הופקינס, סימון מסורת הטקסט של פירוש המשניות לרמב"ם ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 109-114  
1692.כהנא, קלמן פירוש המשנה של הרמב"ם בכתב ידו? המעין כרך כו גל' א תשרי תשמו עמ' 63-55; גל' ב טבת תשמו עמ' 64-54  
1693.נבון, דוד משה שיטת הרמב"ם בחלוקת התורה שבע"פ המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 32-39  
1694.נחום, יהודה לוי סדר מועד של המשנה כתב-יד בנוסח תימן עם פירוש הרמב"ם בערבית . דברי מבוא בידי שלמה מורג. חולון תשלו כז + 328 עמ'  
1695.פיקסלר, דרור 'הלכה למשה מסיני' בפירוש המשנה לרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' רנב-רסא  
1696.פיקסלר, דרור הלכות מקוואות - על חזרה אחת בפירוש המשנה לרמב"ם מעליות יב תשנב עמ' 65-78  
1697.פיקסלר, דרור ספרד, ארץ ישראל ומצרים בפירוש המשנה לרמב"ם נטועים גל' ח חשון תשסב עמ' 43-63  
1698.פיקסלר, דרור לשון וסיגנון בפירוש המשנה לרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 199-247  

ב. מקורות > רמב"ם > איגרות. תשובות. חיבורים אחרים

 מחברכותרתספרביקורת
1699.ביק, אברהם מורה הנבוכים במשנתו [של הרב קוק] זכרון ראיה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' צא-קו   
1700.בניהו, מאיר תשובות שאלות להרמב"ם ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' קעה-רלד  
1701.דינסטג, ישראל יעקב 'אגרת השמד' או 'מאמר קידוש השם' (ביבליוגרפיה של הוצאות, תרגומים ומחקרים) קרית ספר כרך נו תשמא עמ' 368-356  
1702.הכהן, אביעד מתלמוד ירושלמי ל"הלכות ירושלמי": עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 1-23  
1703.חבצלת, מאיר על זיהוי 'צוואת הרמב"ם' ועל יחסו לחכמי צרפת בצרון כרך סח תשלז-תשלח עמ' 243-241  
1704.ינון (פנטון), יוסף קטע חדש משו"ת ר' משה בן מימון [בעניין שבועה בתורה, על ירושה] תרביץ שנה מט תשם עמ' 206-205  
1705.מונק, אריה תשובה חדשה לרמב"ם ז"ל [בענין גר] פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 334-329  
1706.סטריקובסקי, אריה איגרת השמד לרמב"ם - הלכה או רטוריקה?  מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 242-275  
1707.פרידמן, מרדכי עקיבא קטעים חדשים של שאלות ותשובות הרמב"ם מחקרי עדות וגניזה, בעריכת שלמה מורג ויששכר בן-עמי, ירושלים תשמא עמ' 120-109  
1708.פרנקל, ישעיהו י"ג עיקרים של הרמב"ם מדרש אליהו, ספר זכרון להרב יוסף אליהו הנקין, אלעד תשסו עמ' פג-פה  
1709.שילת, יצחק איגרת הרמב"ם אל רבי שמואל אבן תיבון בעניני תרגום ה'מורה' ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' רנט-רצ   

ב. מקורות > רמב"ם > משיגים ונושאי כלים

 מחברכותרתספרביקורת
1710.אליקים, נסים השגות הראב"ד על משנה תורה להרמב"ם מורשתנו יד תשס עמ' 239-265  
1711.הבלין, שלמה זלמן לתולדות משפחת אלכלץ ושאלת מחבר 'המגיד משנה' על הלכות שחיטה ברמב"ם קרית ספר כרך מט תשלד עמ' 656-643  
1712.השל, ישראל נתן עריכת ספר "משנה למלך" על הרמב"ם בית אהרן וישראל גל' סז תשרי-חשון תשנז עמ' פט-צח  
1713.סבתו, חיים על סוג אחד של השגה על דברי הרמב"ם המופיע ב'לחם משנה' מעליות כה תשסה עמ' 112-119  
1714.שפיגל, יעקב שמואל גלגולי ההגהות שבדפוסי משנה תורה לרמב"ם תגים חוב' ה-ו אלול תשלה עמ' 39-25   

ב. מקורות > רמב"ם > ביבליוגרפיה ומפתחות

 מחברכותרתספרביקורת
1715.דינסטג, ישראל יעקב מתרגמי 'שמונה פרקים לרמב"ם' ומפרשיו, לכסיקון ביו-ביבליוגרפי עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 64-53  
1716.דינסטג, ישראל יעקב איגרת הרמב"ם לחכמי צרפת הדרומית על האיצטגנינות (ביבליוגרפיה של הוצאות, תרגומים ומחקרים) קרית ספר כרך סא תשמו-תשמז עמ' 158-147   

ב. מקורות > שולחן ערוך > החיבור והמחבר

 מחברכותרתספרביקורת
1717.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 384-382 ,201-199  
1718.בירנבוים, פלטיאל רבנו יוסף קארו מחבר ה'שולחן ערוך' הדאר שנה נט תשם-תשמא עמ' 93 ,77  
1719.גומני, אהרן חדירת ה'שולחן ערוך' לתימן עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמו 165 עמ'  
1720.גימני, אהרן ספר ה"שלחן ערוך" לר' יוסף קארו ומקומו בבית היהודי בשדה חמ"ד שנה לב חוב' א-ב תשמט עמ' 46-48  
1721.דהאן, דוד בירורי הלכות בכללי מרן ז"ל מקבציאל גל' טו תשרי-טבת תשנ עמ' קכו-קלג, שם גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קכח-קמג, שם גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קיט-קמו, שם גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכח-קלד  
1722.דוד, אברהם ידיעות חדשות לתולדותיו של ר' יוסף קארו דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 201-207  
1723.הכהן, מרדכי לשונות מרן המחבר בשולחן ערוך [אוצר המשפט חלק א ערך 2995] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 224-210  
1724.חבצלת, אברהם יוסף עותקים מוגהים של הרמב"ם בהם השתמשו מרן הבית יוסף ובעל השטמ"ק מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו יט-כב  
1725.חלמיש, משה קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו דעת חוב' 21 קיץ תשמח עמ' 102-85  
1726.טולידנו, שלמה מקומו של מרן השו"ע במערב ובמזרח אור תורה שנה לו תשסד עמ' שעו-שצב  
1727.יוסף, יצחק קבלת הוראותיו של מרן השלחן ערוך משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 53-85  
1728.יוסף, עובדיה כללי מרן השולחן ערוך ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רסז-רפ  
1729.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
1730.לוי, שמעון חמש מאות שנה להולדתו של ר' יוסף קארו בעל ה'שולחן ערוך' שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח עמ' 68-57  
1731.סופר, יעקב חיים בענין קבלת הוראות מרן ז"ל מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' עה-צז  
1732.סופר, יעקב חיים בענין פסיקת הלכה מספר השלחן ערוך ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' רצב-שיד  
1733.סופר, יעקב חיים בענין דעת מרן ז"ל שהלכה כמקובלים נגד הפוסקים זכור לאברהם תשנו עמ' לג-נב  
1734.סופר, יעקב חיים בענין פסיקות מרן לאור כללי הלכה שלו זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' כה-נו  
1735.סורסקי, אהרן הגשר שנמתח בין צפת לקראקא - מסד ליצירת ה'שולחן ערוך' היהודי, ה'שולחן' וה'מפה' ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 245-236  
1736.פריימן, יחיאל חיים שיטת הרמב"ם וה"בית יוסף" בגדרי הרשאה חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 157-173  
1737.פרנקל, אלימלך אלעזר עד כמה דייק מחבר השלחן ערוך בלשונו פעמי יעקב גל' ט טבת תשנא עמ' נד-נז  
1738.רפלד, מאיר חילופין - כמוצא למפגשם של חכמי פולין והבית יוסף סידרא ו תשן עמ' 87-91  
1739.שוחטמן, אליאב (עורך) מקורות הטור והבית יוסף, חושן משפט חלק א: סימנים א-צו. ירושלים תשמו 299 עמ'  
1740.שמואלי, עודד קונטרס דרך מרן בב"י ובשו"ע אור תורה שנה לו תשסד עמ' רכה-רלו  
1741.תא-שמע, ישראל קארו, יוסף האנציקלופדיה העברית כרך כט עמ' 29-27   

ב. מקורות > שולחן ערוך > מפתחות וספרי כינוס

 מחברכותרתספרביקורת
1742. קובץ הפוסקים על שו"ע חושן משפט; אוסף דינים ממפרשי השולחן ערוך ושו"ת להלכה עפ"י סדר השו"ע, לוקט ונערך ע"י רבנים... הנקובים בשמותם מעבר לדף [אוצר המשפט חלק א ערך 3060]. ג-ו: חו"מ סי' כה-לה ברוקלין תשלה-תשם  
1743.כהנא-שפירא, מנחם נ' (עורך) אוצר השאלות והתשובות; מפתח ענייני כולל לספרי השאלות והתשובות מחתימת התלמוד עד זמננו [אוצר המשפט חלק א ערכים 3126 ,3052] שולחן ערוך אורח חיים. כרכים ב-ז, סי' פט-תצד, ירושלים תשלו-תשמח   

ב. מקורות > שולחן ערוך > רמ"א

 מחברכותרתספרביקורת
1744.אבי-שפר, א' הרמ"א כראש ישיבה נחליאל גל' ג [תשל] עמ' 68-61  
1745.גימאני, אהרן השפעת פסקי הרמ"א בתימן בר אילן כד-כה תשמט עמ' 31-39  
1746.הורביץ, יהושע רבי משה איסרליש - הרמ"א ת"א תשלד 74 עמ'. ביקורת: סרבר, מ"צ: בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 254-253 
1747.סורסקי, אהרן הגשר שנמתח בין צפת לקראקא - מסד ליצירת ה'שולחן ערוך' היהודי, ה'שולחן' וה'מפה' ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 245-236  
1748.רוזנטל, חיים ש' דרכי משה הארוך [הקדמה ודוגמא מההדרה של ראש טור חושן משפט] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' מח-פב   
1749.ריינר, אלחנן ישן מפני חדש - על תמורות בתוכני לימוד בישיבות פולין במאה הט"ז וישיבתו של רמ"א בקרקוב זכר דבר לעבדך, אסופת מאמרים לזכר דב רפל, ירושלים תשסז עמ' 183-206  

ב. מקורות > שולחן ערוך > נושאי כלים

 מחברכותרתספרביקורת
1750.הבלין, שלמה זלמן ביאורי הגר"א לשו"ע ישורון ה ניסן תשנט עמ' תרצו-תשכא  
1751.פטרובר, משה אברהם לדרכו של הגר"א בביאורו לשו"ע ישורון ד תשרי תשנט עמ' תשמה-תשנג  

ב. מקורות > שאלות ותשובות

 מחברכותרתספרביקורת
1752. נעם, במה לברור בעיות הלכה: שער הלכה; מדור לפסקי הלכה שנתפרסמו בספרי שו"ת שהופיעו בשנים האחרונות [אוצר המשפט חלק א ערך 3130] יז תשלד עמ' קפט-רפט (בעריכת זאב דב סלונים); יח תשלה-ו עמ' רמט-שלו (בעריכת זאב דב סלונים); יט תשלז עמ' שא-שמב (בעריכת זאב דב סלונים); כ תשלח עמ' רצג-שיט (בעריכת זאב דב סלונים), עמ' שכ-שכח (בעריכת לוי ביסטריצקי); כא תשלט עמ' רעג-שכו (בעריכת זאב דב סלונים, ל  
1753. מעשר כספים (התשובות שהשיבו גאוני זמננו בענין מעשר כספים) ירושלים 1980 178 + כו עמ'  
1754. ציוני מפתחות והגהות לספרי שו"ת הרשב"א ירושלים תשמא לב עמ'  
1755. קובץ הפוסקים על שו"ע חושן משפט; אוסף דינים ממפרשי השולחן ערוך ושו"ת להלכה עפ"י סדר השו"ע, לוקט ונערך ע"י רבנים... הנקובים בשמותם מעבר לדף [אוצר המשפט חלק א ערך 3060]. ג-ו: חו"מ סי' כה-לה ברוקלין תשלה-תשם  
1756.אדלר, חדוה לפנים משורת הדין בספרות השו"ת בתקופה הבתר תלמודית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסה 145 עמ'  
1757.אוניברסיטת בר-אילן, הפרוייקט לאחסון ואחזור מידע בספרות השו"ת מאגר ספרי השו"ת במחשב וביוגרפיות קצרות של המחברים רמת-גן תשלט 42 עמ'  
1758.אידנסון, דניאל יד משה, מפתח כללי לשו"ת אגרות משה של הרה"ג . משה פיינשטיין. ניו-יורק תשמח 185 עמ'  
1759.איילי, מאיר אדם תמורת אדם בהצלת נפשות בספרות השו"ת של האחרונים מימי השואה דפים לחקר תקופת השואה מאסף ג תשמד עמ' 59-43  
1760.אילני, צבי המשפחה היהודית בקהילות המזרח (לקט מקורות על פי ספרות השו"ת) ספרית המורה הדתי, ירושלים תשמו 76 עמ'  
1761.אלון, מנחם (עורך) מפתח השאלות והתשובות - המפתח ההיסטורי (שו"ת הריטב"א; שו"ת זכרון יהודה) ירושלים תשלג לב + 318 + 374 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 3093]. ביקורות: בזק, יעקב: משפטים כרך ה תשלג-תשלד עמ' 747-744; מעוז, אשר: עיוני משפט כרך ד 1975-1974 עמ' 224-221; תא-שמע, ישראל: קרית ספר כרך מט תשלד עמ' 198-194 
1762.אפל, יוסף יהושע שאלות ותשובות מהריא"ז ענזיל הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 167-179  
1763.אפל, יוסף יהושע שו"ת צמח צדק הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 149-165  
1764.אשל, עדינה השו"ת כמקור להכרת אורח החיים בקהילות ישראל באירופה במאות הט"ז-הי"ט הרבעון הישראלי למסים שנה 13 תשמג-תשמד עמ' 258-252  
1765.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מפתח לשאלות ותשובות ר' שמואל די מדינה מפתחות; סדרת עזרי מחקר ו, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 261 עמ'  
1766.בזק, יעקב משפט והלכה - מבחר תשובות [אוצר המשפט חלק א ערך 3097] כרך ב: תקופת רבי יוסף קארו, ת"א תשלה 227 עמ'  
1767.בן-זמרה, אליהו צ' שיקולי ענישה בספרות השאלות והתשובות שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 42-7  
1768.בשן, אליעזר 'דרכיה דרכי נועם'; עיון בתשובותיהם של חכמי המזרח והמגרב משנת קנ"א עד המאה הי"ח דעות גל' מח תשם עמ' 176-171  
1769.בשן, אליעזר; בורנשטיין, לאה מבחר מונחים לועזיים בספרות השו"ת של התקופה העותומאנית המחלקה להיסטוריה ישראלית, אוניברסיטת בר-אילן תשלג 51 עמ'  
1770.גוטל, נריה יחסו של הראי"ה קוק לספר "בשמים ראש" JSIJ 5 (2006) עמ' 133-140  
1771.גולדפרב, שלמה דוד שאלות לשון ודקדוק בשאלות ותשובות לשוננו לעם מחזור כח תשלז עמ' 90-88  
1772.גרבר, חיים יזמה ומסחר בין-לאומי בפעילות הכלכלית של יהודי האימפריה העות'מאנית במאות ט"ז-י"ז ציון שנה מג תשלח עמ' 67-38  
1773.גרוזמן, מאיר הכלל "כל מקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב" ושימושו בספרות השו"ת שמעתין גל' 93-94 תשמח עמ' 93-95  
1774.דוויק, יוסף; חייט, פיליפ מיכון תהליכי העבודה בהכנת מפתחות השו"ת במכון לחקר המשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 71-57  
1775.הילדסהיימר, מאיר יהדות אשכנז במאה הי"ז על פי ספרות השאלות ותשובות עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלב 197 עמ'  
1776.ויינברגר, יעקב הזיקנה בספרות השו"ת אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 107-99  
1777.חמיאל, חיים על נושא התארים בשו"ת בשנים תר"ך-תרנ"ה סיני כרך צה תשמד עמ' נט-פד  
1778.יצחק, יעל הכאת נשים בצרפת ובאשכנז בימי הביניים - התופעה והשתקפותה בספרות השו"ת של התקופה במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים תשסו עמ' 205-221  
1779.כהן, יצחק יוסף תשובותיהם של רבני טראנסילוואניה במאה התשע-עשרה [אוצר המשפט חלק א ערך 3114] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 382-309  
1780.כהנא, יצחק זאב מעלתה של ירושלים על שאר ערי ארץ-ישראל בספרות השאלות והתשובות [אוצר המשפט חלק א ערך 5564] ירושלים, עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 78-65  
1781.לויטץ, יצחק אייזיק מחקרים בשאלות ותשובות ופנקסים הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 269  
1782.ליפשיץ, ברכיהו מעמדה המשפטי של ספרות השאלות והתשובות שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 300-265  
1783.לנדאו (בלטמן), רחל  פרשנות התורה מתוך שאלות ותשובות הרדב"ז עבודת גמר, טורו קולג' תשסד 117 עמ'  
1784.מורגנשטרן, ניסן ארגון הקהילה היהודית במזרח (לקט מקורות על פי ספרות השו"ת) ספרית המורה הדתי, ירושלים תשמו 75 עמ'  
1785.מיקס, משה פעילותם הכלכלית של יהודי ליוורנו במאה ה-18 על פי ספרי שו"ת של חכמי העיר עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן תשמט 64 עמ'  
1786.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; מהותן המשפטית של תקנות הקהל שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 326-271  
1787.ניני, יהודה ממזרח ומים; יהודי מצרים; חיי יום יום והשתקפותם בספרות השו"ת תרמ"ב-תרע"ד ת"א תשם 104 עמ'  
1788.סלושץ, צבי אברהם מקורות היסטוריים מחיי היהודים בפולין במאה הט"ז (מתוך תשובות הרמ"א) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 80-69  
1789.סליי, מנחם (עורך) ספר השו"ת; שמיטה א: שמיטת קרקעות, בית אל תשמו שכג עמ'; [ב:] שמיטת כספים, בית אל תשמז רמג עמ'  
1790.סליי, מנחם פרויקט השו"ת, תשל"ה - דו"ח התקדמות דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 282-251  
1791.סליי, מנחם הביטוח בהלכה; מחקר הלכתי-היסטורי על פי מקורות מתוך ספרות השאלות והתשובות ועוד ת"א תשם 235 עמ'. ביקורת: חמ"נ: הנאמן שנה לא גל' ניסן תשמב עמ' נט-סא 
1792.עמנואל, שמחה תשובות מהר"ם מרוטנבורג שאינן של מהר"ם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 149-205  
1793.פיינשטיין, משה תשובות בעניני רפואה תחומין ה תשמד עמ' 224-213  
1794.פרידמן, מרדכי עקיבא פוליגאמיה - תעודות ותשובות מן הגניזה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 198-166  
1795.קדוש, מאיר הפסיקה הקבלית בספרות השו"ת מהמאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-17 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 407 עמ'  
1796.קניאל, יהושע רשימת הישובים היהודיים במזרח ובמגרב בימי פריחתה של האימפריה העותמאנית מפתחות, סדרת עזרי מחקר א, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשלג 72 עמ'  
1797.רצהבי, יהודה לשונות בספרות שאלות ותשובות לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 113-99  
1798.שוחטמן, אליאב חובת ההנמקה במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 397-319  
1799.שטובר, שמעון שאלות שהופנו אל ר' אברהם בן הרמב"ם - חומר חדש מן הגניזה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 245-282  
1800.שפיגל, יעקב שמואל עיונים בספרי השו"ת ישורון יג אלול תשסג עמ' תשפח-תתכז  
1801.שפירא, יצחק אהרן שאלת נישואים אזרחיים בתשובותיו של הרוגאצובי אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' רמח-רסא  
1802.תא-שמע, ישראל שיפוט עברי ומשפט עברי במאות הי"א-י"ב בספרד; לידיעת מצב לימוד התורה על פי שו"ת הרי"ף שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 372-353  
1803.תמר, דוד לזיהויים של שמות ערי ארץ ישראל בספרות השו"ת ציון שנה לח תשלג עמ' 169   

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > חיבורים כלליים. מבואות

 מחברכותרתספרביקורת
1804.אלבק, שלום מבוא למשפט העברי בימי התלמוד רמת גן תשנט 360 עמ'  
1805.אלון, מנחם המשפט העברי; תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו. א-ג [אוצר המשפט חלק א ערכים 3192 ,3151] מהד' ב מתוקנת ומורחבת תשלח 1609 עמ'; מהד' ג מורחבת ומתוקנת ירושלים תשמח מט + 2024 עמ' ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: חיבור מקיף על המשפט העברי, מקורותיו ועקרונותיו. הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 285-284; כהן, ידידיה: עמודים כרך כג תשלה עמ' 76-73; אליאש, בן-ציון: עיוני משפט כרך ד 1975-1974 עמ' 492-485; Rackman, Emanuel: Jewish Law in the State of I 
1806.פלק, זאב מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני... [אוצר המשפט חלק א ערך 3156]  ביקורות: בזק, יעקב: עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 959-957; Harrington, Daniel J.: Cath. Bibl. Quar. 35 (1973), p. 380-381; Derrett, J. Duncan: Jnl. Royal Society 1974, p. 53-55; Friedman, Theodore: A historical approach to Halakhah. Judaism 33 (1984), p. 

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > דרכו של המשפט העברי

 מחברכותרתספרביקורת
1807.אוסטרזצר, ישראל לחקר הרוח של המשפט עברי [אוצר המשפט חלק א ערך 3163] המשפט העברי ומדינת ישראל; לקט מאמרים, בעריכת יעקב בזק, ירושלים תשכט עמ' 198-171  
1808.אטינגר, שמשון פיקציה של דין ופיקציה של בית דין בהלכה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 9-27  
1809.אנגלרד, יצחק מחקר המשפט העברי - מהותו ומטרותיו משפטים כרך ז תשלו-תשלז עמ' 65-34. שיבר, ברוך: שיטתו של אלבק במחקר המשפט התלמודי. שם כרך ח תשלז-תשלח עמ' 98-91; אלון, מנחם: עוד לעניין מחקרו של המשפט העברי. שם עמ' 137-99; אלון, מנחם: מחקרו המדעי של המשפט העברי. מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 160-147 
1810.גרינולד, איתמר אל ואדם במשפט העברי: ההיבט הפילוסופי והשלכותיו המעשיות מסת פתיחה לדיון מדעי היהדות 43 תשסה-ו עמ' 201-225  
1811.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל מגמות ניגודיות ביהדות מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 339-321  
1812.הרשקוביץ, משה דרכו ושיטתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג במחקר המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסח 137 עמ'  
1813.ורהפטיג, איתמר אומדן דעת ונפש בני-אדם במשפט העברי בד"ד 6 תשנח עמ' 69-85  
1814.יניב, שמואל קוים במשפט העברי פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 88-86  
1815.ניסני, דוד "זאת חקת התורה" - סדר הדין והאמת המשפטית פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 289 חקת תשסז 4 עמ'  
1816.סולטנוביץ, זאב למהות המשפט ביהדות פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 93-89  
1817.פרנק, יאיר כי המשפט לא-להים הוא משפטי ארץ א תשסב עמ' 356-317  
1818.רדזינר, עמיחי תלמיד חכם שלא נספד כהלכה - יעקב שמואל צורי ומחקריו במשפט העברי על רקע תולדות מחקר תחום זה שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 253-349  
1819.שלף, ליאון ה"פורמליזם" של המשפט העברי וערכיה של מורשת ישראל עיוני משפט כר' כה חוב' 2 עמ' 489-501  

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > קודיפיקציה

 מחברכותרתספרביקורת
1820.אורבך, אפרים אלימלך מדרכי הקודיפיקציה; ספר הטורים לר' יעקב ברבי אשר  PROCEEDINGS, AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 14-1  
1821.הלברטל, משה מהו 'משנה תורה'? על קודיפיקציה ואמביוולנטיות על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 123-150  

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > כתבי-עת

 מחברכותרתספרביקורת
1822. דיני ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3184] ה תשלד 116 + 258 עמ'; ו תשלה 139 + 321 עמ'; ז תשלו רנד + 166 עמ'; ח תשלז רע + 134 עמ'; ט תשלח-תשם רכט + 154 עמ'; י-יא תשמא-מג תסא + 147 עמ'; יב תשמד-מה שנה + 115 עמ'; יג-יד תשמו-תשמח שמד + 226 עמ'  
1823. תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו כרך א אביב תשמח  
1824.פרי, רונן דירוג כתבי עת משפטיים עבריים - יסודות עיוניים ומחקר אמפירי ראשוני  דין ודברים חוב' א כסלו תשסה עמ' 401-448  
1825.רקובר, נחום סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 3187]. לד-ס [מאת: נחום רקובר] תשלד-תשמח  ביקורות: ליפשיץ, ברכיהו: דעות גל' מט תשמב עמ' 287-285; כהן, ידידיה: הפרקליט כרך לה תשמג-תשמד עמ' 141-133 

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > ביבליוגרפיות

 מחברכותרתספרביקורת
1826.אבנרי, נחמיה (עורך) פתח עינים; מדריך חיפוש ביבליוגרפי למשפט העברי מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 25 עמ'   
1827.אורן, יצחק כל פרסומי דייקן וחומר ביבליאוגרפי דייקן (דיקשטיין), פלטיאל, מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 408-385  
1828.בר-ניב, רינה ביבליוגרפיה של כתבי פרופ' משה זילברג שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 19-17  
1829.הכהן, מירון כתבי מנחם אלון שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 22-1  
1830.רקובר, נחום אוצר המשפט (חלק שני) [ראה אוצר המשפט חלק ב ערך 1927] ירושלים תשנא 584 עמ'; ביקורת: ליפשיץ, ברכיהו: משפטים כרך כא תשנב עמ' 393-399  
1831.רקובר, נחום אוצר המשפט ירושלים תשלה 546 עמ'. ביקורות: זהרי, מנחם: בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 531-530; צלטנר, זאב: עיוני משפט כרך ה 1977-1976 עמ' 215-214 
1832.שוחטמן, ברוך כתבי פרופסור אשר גולאק ז"ל [אוצר המשפט חלק א ערך 3202] מאה שנה להולדתו של אשר גולאק; יום עיון לזכרו בנושא: דיני ממונות במשפט העברי, ירושלים תשמא מעמ' 6; שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 4-1   

ג. המשפט העברי בכללו > המשפט העברי בכללו > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1833.זילברג, משה באין כאחד; אסופת דברים שבהגות ובהלכה ירושלים תשמב 430 עמ'   

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > החלת המשפט העברי

 מחברכותרתספרביקורת
1834.אברהם, מיכאל האם ההלכה היא 'משפט עברי' אקדמות גל' טו חשון תשסה 141-163. רדזינר, עמיחי: 'המשפט העברי אינו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך). שם גל' טז טבת תשסה עמ 139-167; אריאל, יעקב: מוסר והלכה. שם עמ' 169-178; ורהפטיג, איתמר: 'משפט עברי' - הלכה ומדינה. שם עמ' 179-187  
1835.אונא, משה משמעותה של ההשפעה ההלכתית על החקיקה [אוצר המשפט חלק א ערך 3214] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 109-101  
1836.אלון, מנחם המשפט העברי במשפט המדינה - כיצד? [אוצר המשפט חלק א ערכים 3226 ,3224] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 100-89; הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 360-349  
1837.אנגלרד, יצחק שילוב הדין היהודי במערכת המשפט הישראלי [אוצר המשפט חלק א ערך 3228] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 134-110  
1838.בזק, יעקב משפט עברי בימינו - כיצד? המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 14-9  
1839.בן מנחם, חנינה המשפט העברי והמשפט החוקתי במדינת ישראל מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 461-474  
1840.בן-מנחם, חנינה חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 - חובת ציות או חובת היוועצות? שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 264-257  
1841.ברמן, יעקב מדינת הלכה או מדינת חוק? [אוצר המשפט חלק א ערך 3239] הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 335-329  
1842.גולק, אשר לסידור חיינו המשפטיים בארץ [אוצר המשפט חלק א ערך 3242] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 35-28  
1843.דויטש, סיני הפניה למורשת ישראל מכח 'חוק יסודות המשפט' דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 238-244  
1844.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל הכרזה על המשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 3252] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 179-176  
1845.ויגודה, מיכאל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך - מי מפחד ממשפט עברי? [לשאלת פיטום אווזים] פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 139 האזינו תשסג 4 עמ'  
1846.זילברג, משה תחיית המשפט העברי, כמשפט המדינה בישראל - כיצד? [אוצר המשפט חלק א ערך 3275] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 54-50  
1847.זילברג, משה חידושו של המשפט העברי באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 206-202  
1848.חריס, רון הזדמנויות היסטוריות והחמצות בהיסח הדעת (על שילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בעת הקמת המדינה) שני עברי הגשר (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל), ירושלים תשס"ב עמ' 21-55  
1849.כהן, חיים ה' דין השיור שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 306-285  
1850.כהן, ידידיה המשפט היהודי - בן חורג? עמודים כרך כב תשלד עמ' 268-265  
1851.לחובסקי, אסף משפט עברי ואידיאולגיה ציונית בארץ-ישראל המנדטורית רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 659-663  
1852.מירסקי, שמואל ק' המשפט העברי ומדינת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3300] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 69-61  
1853.מעוז, אשר מקומו של המשפט העברי במדינת ישראל הפרקליט כרך מ תשנא עמ' 53-66  
1854.עמיטל, יואל המשפט הפלילי במדינת הלכה מספרא לסייפא עלון 36 אלול תשן עמ' 91-100  
1855.ערוסי, רצון בתי הדין לדיני ממונות, היוזמה - חזון ומציאות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
1856.פריימן, אברהם חיים דיני ישראל בארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3311] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 49-36  
1857.רדזינר, עמיחי; פרידמן, שוקי המחוקק הישראלי והמשפט העברי: חיים כהן בין מחר לאתמול עיוני משפט כט חוב' 1 תשסה עמ' 167-244   
1858.רובינשטיין, אליקים תקומת המדינה והמשפט העברי לאור תורתו של הרב הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ'20-33  
1859.שוחטמן, אליאב המשפט העברי והמדינה היהודית המודרנית הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ' 254-282  
1860.שוחטמן, אליאב המשפט הישראלי והמשפט העברי - זיקה וניכור ארבעים שנה למשפט הישראלי ירושלים, תשן עמ' 871-880  
1861.שילה, יצחק הבו לנו משפט עברי [אוצר המשפט חלק א ערך 3316] המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט עמ' 144-135  
1862.שילה, שמואל פני המשפט העברי במדינת ישראל כפני הדור מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 145-151  
1863.שילה, שמואל על חוק יסודות המשפט - הערות והארות שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 369-351  
1864.שלף, ליאון בין משפט פלילי לבין משפט עברי - לקראת יסודות משפטיים למורשת ישראל פלילים ג תשנג עמ' 102-146  

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > המשפט העברי בתחיקה

 מחברכותרתספרביקורת
1865.אטינגר, שמשון שליחות נסתרת במשפט העברי ובחוק השליחות שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 1-26  
1866.אטינגר, שמשון פרקי שליחות במשפט העברי (בהשוואה לחוק השליחות, תשכה-1965) ירושלים תשנט 275 עמ'  
1867.אישון, שלמה איסור ריבית בחוק הגנת השכר כתר ו תשסח עמ' 287-299  
1868.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עיוני משפט כר' יז חוב' 3 תשנג עמ' 659-688  
1869.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות. תחומין יט (תשנט) 258-270  
1870.בזק, יעקב סמכות הבורר לפרש ולתקן את פסק-דינו במשפט העברי ובמשפט מדינת ישראל הפרקליט כרך לט תשן עמ' 461-469  
1871.בן יצחק, אלישי מעשה אבות-סימן לבנים - עיכוב יציאה מן הארץ פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 99 ויצא תשסג 4 עמ'  
1872.גילת, ישראל צבי כבד את אביך ואת אמך - בין קודש לחול פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 124 נשא תשסג 4 עמ'  
1873.גילת, ישראל, צבי ועזב את אביו ומת - משמורת קטינים, על המשפט והרגש ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 55 מקץ תשסב 4 עמ'  
1874.גליק, שמואל חובות וזכויות ההורים בחינוך ילדיהם על פי החוק ובספרות ההלכתית בשדה חמ"ד שנה לב חוב' ג-ד תשמט עמ' 76-88  
1875.גרין, יוסף הזרעה מלאכותית בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 62-45  
1876.דיכובסקי, שלמה פירוק שותפות במקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 99-103  
1877.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בין בני הזוג (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 501-524  
1878.הכהן, אביעד כבוד העובד וחירותו - איסור העסקה פוגענית במשפט העברי ובמשפט המדינה שערים למשפט גל' 1 אביב תשסה עמ' 103-107  
1879.הנדל, ניל חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998: השראה ומציאות מחקרי משפט טז חוב' 2 תשסא עמ' 229-275  
1880.ויגודה, מיכאל שלח לך אנשים - חריגת השלוח מהרשאתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 168 שלח תשסד 4 עמ'  
1881.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
1882.ורהפטיג, איתמר שער, מחירים ואונאה כתר ד תשסד עמ' 15-280  
1883.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי; הערות לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 291-258  
1884.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
1885.ורהפטיג, זרח לשבועת העדים בבית המשפט [אוצר המשפט חלק א ערך 6097] מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 22-13  
1886.ורהפטיג, זרח חוקה לישראל, דת ומדינה ירושלים תשמח 588 עמ'  
1887.טאוב, דוד רישום תלמידים לא דתיים לחינוך הממלכתי דתי: החקיקה וההלכה בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ה-ו תשנב עמ' 11-24  
1888.כהן, ידידיה ביטול זכות הבעל לפירות נכסי מלוג במשפט הנוהג ותוצאותיו דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 138-121  
1889.לדרמן, אליעזר מלכוד והדחה - בין ההלכה היהודית ודיני העונשין בישראל דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' קה-קלז  
1890.מוסקוביץ', תומר כשכיר כתושב יהיה עמך - שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 73 בהר-בחוקתי תשסב 4 עמ'  
1891.מרכוס, פיליפ "כי כבד אכבדך מאד" - כבוד האדם: בין השיח החוקתי לשיח היהודי פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 290 בלק תשסז 4 עמ'  
1892.משאש, שלום חק הגנת הישובים - אם הת"ח צריכים לשמור אור תורה שנה כו תשנד עמ' תתפו-תתצה. פרידמן יואל: שמירת תלמידי חכמים בישובים, שם שנה כז תשנה עמ' קצה-קצז; תשובה, שם עמ' שכח-שלג  
1893.נאמן, אריה תקנת השוק בראי החוק מול ההלכה ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 26-29  
1894.סולברג, נעם לשון הרע על ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 155 בשלח תשסד 4 עמ'  
1895.ערוסי, רצון התיישנות בחוק ובהלכה תחומין כא (תשסא) 422-433  
1896.פיזם, חיים צדקה כנורמה משפטית; מזונות מדין צדקה במשפט העברי והישראלי חיפה תשלו 102 עמ'  
1897.פלק, זאב כי חרפה היא לנו - נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 187 וישלח תשסה 4 עמ'  
1898.פרידמן, דניאל הידועה בציבור בדין הישראלי עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 483-459  
1899.ציגנלאוב, ישראל תקנת השוק: התפתחותה של תקנה ופיתוחו של דין משפטים כרך לא תשסא עמ' 837-894  
1900.קורינאלדי, מיכאל חידת הזהות היהודית (חוק השבות הלכה למעשה) ירושלים 2001 254 עמ'  
1901.קורינלדי, מיכאל שומר שמסר לשומר במשפט העברי ובחוק השומרים, תשכ"ז-1967 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 453-383  
1902.קליינמן, רון ש' "קנין סיטומתא": מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי - בסיס עיוני ויישומים במשפט האזרחי המודרני מחקרי משפט כר' כז גל' 1 תשסח עמ' 243-298  
1903.קפלן, יחיאל ש' ותחיין את הילדים - טובת הילד כעיקרון על פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 152 שמות תשסד 4 עמ'  
1904.רייניץ, יעקב ק' מעמדם של קרובי היתום במשפט העברי ובחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 מחקרי משפט ה תשמז עמ' 180-151  
1905.רקובר, נחום המשפט העברי בחקיקת הכנסת (המקורות היהודיים בשילובם בדיוני הכנסת ובחוקי מדינת ישראל) א-ב. תשמט 1273 עמ'  
1906.רקובר, נחום הרמב"ם והחוק במדינת ישראל לקט הלכות מתוך 'משנה תורה' בזיקה לסעיפי החוק של מדינת ישראל, דיני ממונות. ירושלים תשמה 563 עמ'  
1907.שאקי, אבנר חי מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל א-ב. ירושלים תשלז-תשלח יב + 674 + יז עמ'. ביקורות: מירון, שמחה: דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תנא-תנג; קיסטר, יצחק: משפטים כרך ט תשלט עמ' 161-160 
1908.שוורץ, אליהו לא תקרבו לגלות ערוה - אכיפת מוסר במערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 118 אחרי-מות תשסג 4 עמ'  
1909.שטינברג, אברהם הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות" אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 25-39  
1910.שילה, יואל חוקת החזיר וחוק החזיר (על האיסור לגדל ולמכור בשר חזיר בארץ) דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 771 תשסח 3 עמ'  
1911.שילה, שמואל שאלות יסוד בסוגיית השליחות במשפט העברי בהשוואה לחוק השליחות, תשכ"ה דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' קיג-קכו  
1912.שרמן, אברהם ח' משפטי התורה - חקיקתם ויישומם בחוקי המדינה תורה שבעל פה ל: עמ' סו-פ', תשמט  
1913.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
1914.שרמן, אברהם ח' עקרונות חוק זכויות היסוד של האדם - לאור עקרונות תורת ישראל ומשפטיה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 285-305  

ד. המשפט העברי במדינת ישראל > המשפט העברי בפסיקה

 מחברכותרתספרביקורת
1915.אלון, מנחם מעמד האשה ( משפט ושיפוט, מסורת ותמורה) תל אביב תשסה 490 עמ'; ביקורת: קופ-יוסף, ירדנה: בחדר העבודה של שופט עברי. נקודה גל' 289 ניסן תשסו עמ' 68-71  
1916.אלון, מנחם אלה הן אמרות אגב..., בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן (ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 361-407  
1917.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עיוני משפט כר' יז חוב' 3 תשנג עמ' 659-688  
1918.אלון, מנחם משה זילברג - ביאליק של המשפט העברי באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 49-36  
1919.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
1920.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות- במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 67-75  
1921.גילת, ישראל צבי שיקולי 'טובת הילד' בפסיקה האזרחית והרבנית בעניני משמורת ילדים וחנוכם עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשמח  
1922.דויטש, סיני המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט מחקרי משפט ו תשמח עמ' 37-7  
1923.דון-יחייא, בני מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 259 ואתחנן תשסו 4 עמ'  
1924.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
1925.הלפרין, מרדכי התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן (הערות לפסק דין אזרחי) אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 82-94; אסיא ספר ח תשנה עמ' 19-31  
1926.ויגודה, מיכאל על פי שניים עדים... יקום דבר - "פלגינן דיבורא"- פרק בדיני הראיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 221 שופטים תשסה 4 עמ'  
1927.ויגודה, מיכאל פיטום אווזים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 441-452  
1928.ורהפטיג, איתמר אב ובנו מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 479-488  
1929.זילביגר, יוסף המשפט העברי כ"תנא דמסייע" בפירוש צוואות דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפא-קפז  
1930.טבנקין, חוה סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 74-93  
1931.יעקובי, רפאל סעדים בעקבות עדות שקר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 90 נצבים-וילך תשסב 4 עמ'  
1932.יעקובי, רפאל וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל - התרשמות ישירה של שופט, עדויות ותחליפים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 182 נח תשסה 4 עמ'  
1933.כהן, יצחק שיפוט רבני ושיפוט חילוני דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' רה-ריד  
1934.מירון, שמחה הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 242-229 [פד"י כז(1-2); פד"ר ט]; כרך ו תשלה עמ' 302-283 [פ"ד כח (2-1); פס"מ תשלד (2-1); בד"ע לא-לד; פד"ר ט]; כרך ז תשלו עמ' רלג-רנה [פ"ד כט (2-1); פס"מ תשלה; פד"ר ט]; כרך ח תשלז עמ' רלה-רנט [פ"ד ל (3-2); לא (1); פס"מ תשלו; פד"י];   
1935.מעוז, אשר המשפט העברי כמקור לזכויות האדם בישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 265-284  
1936.משען, דוד לא תשיך לאחיך... למען יברכך ה' אלקיך בכל משלח ידך - היתר עסקא - אכיפתו ועקיפתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 88 כי תצא תשסב 4 עמ'  
1937.ספיר, גדעון שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו [על השוני בפסיקתם של מ' אלון וי' אנגלרד בשאלת כיתוב לועזי על מצבות] עיוני משפט כר' כה חוב' 1 אב תשסא עמ' 189-220  
1938.פרישטיק, גדי הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' רלט-רנג; שם כרך יח תשנה-תשנו עמ' שעא-שעו; שם כרך יט תשנז-תשנח עמ' רעא-רעה  
1939.קורינאלדי, מנחם מפתח הפסיקה, הכולל יסודות מן המשפט העברי, של השופט מ' אלון בליווי דברי מבוא משפטים כרך כה תשנה 98 עמ' (נספח)  
1940.קפלן, יחיאל ש' טובת הילד בישראל: בין קודש לחול ספר מנשה שאוה, תל אביב תשסו עמ' 427-462  
1941.רובינשטיין, אליקים מי לה' אליו... והרגו איש את אחיו - על סכנת המדרון החלקלק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 65 כי תשא. תשסב 4 עמ'  
1942.רקובר, נחום המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל א-ב. ירושלים תשמט 1072 עמ'  
1943.שילה, שמואל פרשת מעין באספקלריית המשפט העברי - האומנם 'אין שוני בתוצאה' משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 574-565  
1944.שלו-גרטל, רחל לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד - על טוהר השיפוט ועל פסלות שופט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 40 שופטים תשסא 4 עמ'  

ה. משפט השוואתי > משפט המזרח

 מחברכותרתספרביקורת
1945.אבישור, יצחק 'דרכי האמורי', הרקע הכנעני-בבלי והמבנה הספרותי ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 47-17  
1946.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
1947.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
1948.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
1949.ברין, גרשון שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 250-231  
1950.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
1951.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
1952.ויינפלד, משה שרה בבית אבימלך (בר' כ) על רקע חוק אשורי והמגילה החיצונית לבראשית תרביץ שנה נב תשמג עמ' 642-639  
1953.זיסקינד, יונתן חזקה בדיפלומטיה במזרח הקדום [זכות למדינה להעניק או לתבוע קרקע על יסוד חזקה] בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 528-524  
1954.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
1955.פאול, שלום מ' לשונות אימוץ ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 36-31  
1956.פליישמן, יוסף אספקטים משפטיים ביחסי הורים וילדים במקרא ובמזרח הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 248 עמ'  
1957.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
1958.פרידמן, שמא יהודה דין האשה ושני בעליה בהלכה התלמודית, ובחוקי המזרח הקדום שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 382-360   

ה. משפט השוואתי > המשפט היווני והרומי

 מחברכותרתספרביקורת
1959.גולק, אשר השטרות בתלמוד (לאור הפפירוסים היוונים ממצרים ולאור המשפט היווני והרומי) ירושלים תשנד 231 עמ'  
1960.הלוי, א"א לבירורן של משניות מוקשות לאור מקורות יווניים ולאטיניים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 359-355  
1961.ראבילו, מרדכי אלפרדו על שלטון האב במשפט הרומי ובמשפט העברי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 153-85  
1962.שורק, יחיעם מנהגי אריסות הלינסטיים-רומיים המשתקפים בספרות חז"ל ציון שנה לט תשלד עמ' 233-217   

ה. משפט השוואתי > המשפט המוסלמי והעותומני

 מחברכותרתספרביקורת
1963.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
1964.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
1965.ליבזון, גדעון פרקים מספר המצרנות לרב שמואל בן חפני גאון תרביץ שנה נו תשמז עמ' 107-61  
1966.לצרוס-יפה, חוה בין הלכה ביהדות להלכה באסלאם תרביץ שנה נא תשמב עמ' 225-207  
1967.מירון, יעקב מלחמה וחיי-אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי  זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 213-226  
1968.מירון, יעקב נקודות מגע בין המשפט העברי לבין המשפט המוסלמי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 359-343   

ה. משפט השוואתי > המשפט האנגלי. משפט ארצות הברית

 מחברכותרתספרביקורת
1969.בלייך, יהודה דוד ההתיחסות לגירושין כדת משה וישראל בבתי משפט אזרחיים בארה"ב דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שסה-שפד  
1970.לנדסמן, שמואל יהודה לייב בירור הבסיס ההלכתי לחוק הגירושין החדש במדינת ניו-יורק מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' סח-עה  
1971.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
1972.רקמן, עמנואל החוקה של ארצות הברית וישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 3622] פרקים כרך א ניסן תשטז עמ' 83-77  

ה. משפט השוואתי > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1973.בזק, יעקב המחשבה והרצון כחלק מיסוד הכוונה הפלילית בהלכה ובמשפט סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' נג-סד  
1974.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות הפרקליט כרך לט תשן עמ' 414-434  
1975.גרינץ, ישראל דיני ערבות (בהלכה ובחוקים המקובלים בארץ) רבעון לבנקאות כרך י חוב' 38 אלול תשל עמ' 86-72; חוב' 39 טבת תשלא עמ' 74-58  
1976.ורהפטיג, שילם דיני מטבע במשפט העברי; עם נספח: שינוי ערך המטבע במשפט מדינת ישראל ירושלים תשם 300 עמ'. ביקורות: פלק, זאב: דיני ישראל י-יא תשמא-תשמג עמ' תנה; לרמן, י"מ: שנה בשנה תשמב עמ' 376-375 
1977.יאראק, רנאטו זכות האשה הנשואה לעבוד מחוץ לביתה - מחקר השואתי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 36-7  
1978.ילינק, שמואל זאת תורת היולדת - הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 23 תזריע-מצורע תשסא 4 עמ'  
1979.כרמי, אמנון; שגיב, עמירם רשלנות רפואית - ביהדות ובישראל חיפה תשמו 271 עמ'  
1980.מינרבי, מאיר מ' נשואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תיז-תכז  
1981.נידאם, ז'אן קלוד עמדתם של בתי המשפט האזרחיים בצרפת כלפי תביעות נגד בעלים יהודים למסירת גט דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שפה-תד  
1982.עירשי, עודד מומר כיורש בתשובות הגאונים - יסודותיה של פסיקה ומקבילותיה במשפט הנכרי שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 461-435  
1983.פרימר, יששכר דב קביעת אבהות על ידי בדיקת דם במשפט הישראלי ובמשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 242-219; אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 61-38  
1984.קורמן, אברהם היהדות ותרבויות אחרות ויחסן לעבד מחשבת חוב' לא כסלו-טבת תשלו עמ' 20-15  
1985.קירש, נפתלי המשפט בעמים ובישראל קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 678-686  
1986.קירשנבאום, אהרן דיני היושר במשפט העברי (מחקר השוואתי לשם הנחת תשתית עיונית) דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 54-43  
1987.רדזינר, עמיחי יחסו של הגרי"א הרצוג למשפט השוואתי משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 506-532  

ו. סדרי חברה ושלטון > יסודות השלטון. משטר מדיני

 מחברכותרתספרביקורת
1988.אבן-חן, יעקב תורה ודמוקרטיה מאת יוסף ברמסון <מאמר בקרת> שנה בשנה תשנה עמ' 489-491  
1989.אדלר, משה חיים יסודות הדמוקרטיה במסורת ישראל Proceedings, Rabb. Ass. 8 (1941), p. 207-221  
1990.אלון, מנחם דמוקרטיה, זכויות יסוד ומינהל תקין בפסיקתם של חכמי המזרח במוצאי גירוש ספרד שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 9-64  
1991.אלעזר, דניאל יהדות ודמוקרטיה אפריון גל' 6 חורף 1987-1986 עמ' 49-48  
1992.ביק (שאולי), אברהם מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37  
1993.בלידשטיין, יעקב הלכה ודמוקרטיה תרבות דמוקרטית חוב' 2 תשס עמ' 9-40  
1994.בלידשטיין, יעקב עיונים בפירושי רש"י - ענייני הנהגה ושלטון אשל באר שבע ג תשמו עמ' 148-137  
1995.בלפר, אלה המדינה במשנת הרמב"ם; הברית, הגאולה והנורמה דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רג-רכח  
1996.בקשי-דורון, אליהו בגדר משא ומתן באמונה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שלח-שמא  
1997.בר אילן, נפתלי משטר ומדינה בישראל על פי התורה ירושלים תשסז 4 כר'  
1998.ברקוביץ, אליעזר סמכות דתית במדינה דמוקרטית - כיצד? סיני כרך צט תשמו עמ' פו-צב  
1999.גוטנמכר, דניאל פסיקת הלכתית ציבורית ומושג הדמוקרטיה הגיון ג תשנו עמ' 59-74  
2000.גורן, שלמה הלכות מדינה בישראל שנה בשנה תשלה עמ' 135-127  
2001.גיגר, יצחק כינון מדינה יהודית בהגות ישראל והשלכותיה לימינו שנה בשנה תשסב עמ' 267-282  
2002.גרינץ, יהושע מאיר ההנהגה האידיאלית של הציבור בהשקפה המקראית איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 31-17  
2003.גרשוני, יהודה בירור במקורות דמוקרטיה ויהדות וזכויות העם [אוצר המשפט חלק ב ערך 2079] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרטז-תרכו  
2004.גרשוני, יהודה בירור במקורות - דמוקרטיה ויהדות וזכויות העם סיני כרך ק תשמז עמ' רצא-רצח  
2005.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל משפט ומדינה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 3552 ,1056] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 198-179  
2006.דיכובסקי, שלמה עדיפויות בהצלת נפשות בציבור ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 187-200  
2007.הלוי, חיים דוד שלטון על-פי התורה ודמוקרטיה שנה בשנה תשנח עמ' 205-213  
2008.הרוי, זאב שפינוזה מול הנביאים בשאלת ביקורת השלטון כיוונים חוב' 12 קיץ תשמא עמ' 90-83  
2009.הרצוג, יצחק איזיק על תיאוקרטיה ודמוקרטיה (מדבריו בועדת החקירה תש"ו) שנה בשנה תשמט עמ' 233-234  
2010.ויגודה, מיכאל הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו - נפגעי עברה ונפגעי מערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 224 נצבים תשסה 4 עמ'  
2011.ויילר, גרשון תיאוקרטיה יהודית ת"א תשלז 328 עמ'. ביקורות: בן-דוד, יששכר: ההלכה ופרופסור ויילר. עמודים שנה כה תשלז עמ' 279-276 ,268; גרנך, יוחנן: מהות דתית ומדינה חילונית. מאזניים כרך מה תשלז-תשלח עמ' 358-356 
2012.ורהפטיג, זרח שלטון החוק שנה בשנה תשן עמ' 318-320  
2013.זולדן, יהודה כבודם של הנשיא, ראש הממשלה והרבנים צהר ו אביב תשסא עמ' 23-40  
2014.זלצר, זאב הלכות צבור ומלחמה בלכתך בדרך, בין המצרים תשלו עמ' 24-14; קול ברמה עלון טז כסלו תשלז עמ' 14-6  
2015.טלמון, שמריהו תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 28-17  
2016.טננבוים, אברהם ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי - היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 177 שופטים תשסד 4 עמ'  
2017.יעקובי, רפאל הפרדת רשויות - בימים ההם בזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 262 שופטים תשסו 4 עמ'  
2018.כהנא, שמואל זנויל יסודות המשטר המדיני והחברתי במקורות התורה קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 85-95  
2019.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה דעת תורה תחומין ח תשמז עמ' 364-363  
2020.לב, צבי תקנות יהושע וחוקי התנועה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 159-163  
2021.נזרי, נסים ההלכה והמשטר הדמוקרטי שמעתין גל' 125 תשנו עמ' 110-113   
2022.נריה, משה צבי המדינה בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 5664] הציונות הדתית, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים תשלד עמ' 245-238  
2023.סטויסקי, ירמי על הדמוקרטיה והיהדות בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 55-63  
2024.עמיטל, יואל גדרי מלכות בהנהגת הציבור מספרא לסיפא עלון 24 אייר תשמו עמ' 16-12  
2025.פירון, מרדכי דמוקרטיה וסובלנות מול הצוו הדתי המוחלט קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 718-726  
2026.פלדמן, שמחה בונם תורת המדינה בעבר ובהווה [אוצר המשפט חלק א ערך 3572] הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 348-342  
2027.פלק, זאב יהדות ודמוקרטיה שיח מישרים גל' 5 אייר תשמו  
2028.פרידמן, נתן צבי קוים לדמוקרטיה והלכה תחומין ד תשמג עמ' 258-255  
2029.רבינוביץ, נחום אליעזר הלכות מדינה - כיצד? אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 116-108  
2030.רוזנבליט, פנחס יסודות המשטר המדיני לפי תפיסת היהדות ויישומה בחברת ימינו הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 149-137  
2031.רכניץ, עדו מבנה חוקתי למדינת הלכה דמוקרטית משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 420-432  
2032.רקפת-רוטקוף, אהרן הנהגת עם ישראל במשנתו של רי"ד הלוי סולובייצ'יק עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 313-298  
2033.שבייד, אליעזר דימוקראטיה והלכה; פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון ירושלים תשלח 173 עמ'. ביקורות: גרינברג, שלמה: 'דובב שפתי ישנים'. פתחים תשלח גל' ג-ד עמ' 71-68; כהן, ידידיה: עמודים כרך כח תשם עמ' 146-143; שבייד, אליעזר: תשובה. שם עמ' 207-206 
2034.שטרן, ידידיה צ' מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 235-269  
2035.שץ, יעקב מדינת התורה שנה בשנה תשנו עמ' 347-357  

ו. סדרי חברה ושלטון > חוקה. זכויות האדם

 מחברכותרתספרביקורת
2036.אבינר (לנגנאור), אלישע מעמד הישמעאלים במדינת ישראל לפי ההלכה תחומין ח תשמז עמ' 362-337  
2037.אטינגר, שמשון זכות היחיד ותקנת הציבור: התמודדותה של ההלכה יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 182-200  
2038.אישון, שלמה חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לאור ההלכה תחומין טז (תשנו) 313-339  
2039.אלון, מנחם ה'אחר' במשפט העברי ופסיקת בית המשפט העליון מדעי היהדות 42 תשסג-תשסד עמ' 31-94  
2040.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ספר לנדוי, תל אביב תשנה כרך שני עמ' 641-676  
2041.אלון, מנחם כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית) ירושלים תשס 369 עמ' (מהדורה ב מורחבת לספרו חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי. ראה אוצר המשפט ח"א ערך 5968)  
2042.אנציקלופדיה תלמודית חרם דרבנו גרשם (חדר"ג) כרך יז עמ' שעח-תנד; תשנז-תשעב [בעמ' תנב-תנד על קריאת כתב חברו]  
2043.אקרט, אוטו 'זכויות אדם' כמוסד משפטי: השפעתו של המקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 27-47  
2044.אריאל, יעקב פיצויים על הפקעת קרקעות אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 27-31  
2045.בן-ארצי, חגי היחיד מול הממסד בחברה הלכתית סיני כרך צד תשמד עמ' עט-צד  
2046.בן-שלמה, אליעזר כבוד האדם מול שלום הציבור בהשפלת אסיר תחומין יז (תשנז) 136-144  
2047.גיגר, יצחק חינוך לזכויות אדם בבית הספר הדתי בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב-ג תשנט עמ' 114-134  
2048.גייגר, יצחק חינוך לזכויות אדם קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 358-363  
2049.גרוסמן, אברהם התמורות בזכויות הפרט בחברה היהודית באירופה במאות הי"א-הי"ב תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 479-493  
2050.דיכובסקי, שלמה האזנות-סתר תורה שבעל פה לו: עמ' נח-עב, תשנה  
2051.הכהן, אביעד (עורך) דיני חוקה ומינהל צבורי במשפט העברי (קובץ מקורות) מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 2 כר'  
2052.הכהן, אביעד התחיינה העצמות האלה? - חופש המדע, חופש הדת וכבוד האדם (עיונים בערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית) מאזני משפט ד תשסה עמ' 219-260  
2053.הכהן, אביעד נשמה יתירה במשפט - כבוד האדם וחירותו בספר בראשית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 150 ויגש תשסד 4 עמ'  
2054.הכהן, אביעד לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך - הגירוש מטעמים "אזרחיים" וכאמצעי ענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 183 לך לך תשסה 4 עמ'  
2055.הכהן, אביעד שמחת עניים ומתנות לאביונים - קו העוני וזכות הקיום בכבוד פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 159 תצווה תשסד 4 עמ'  
2056.הכהן, אביעד הזכות לחינוך ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 579-588  
2057.הכהן, אביעד "מהו ללמוד חכמת יוונית?" - על חופש הדת, חופש הדעת, חופש המדע וחופש המידע פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 307 מקץ תשסח 4 עמ'  
2058.הלוי, חיים דוד האם חרם דרבנו גרשם נדחה מפני שקולים חנוכיים כבדי משקל? שמעתין שנה יג גל' 45 אדר ב תשלו עמ' 51-49  כץ, אליהו: מהו דינו של המורה-המחנך בקריאת מכתבי תלמידיו בלי ידיעתם? שם גל' 47-46 תמוז תשלו עמ' 63-60; שוחטמן, אליאב: עוד בענין חדר"ג שלא לקרוא כתב חברו. שם שנה יד גל' 48 תשרי תשלז עמ' 43-41 
2059.הלפרין, מרדכי מיפוי גנטי ופרוייקט גנום האדם קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 442-456  
2060.ויגודה, מיכאל מה טבו אהליך יעקב - צנעת הפרט וחופש הביטוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 129 בלק תשסג 4 עמ'  
2061.ויינברגר, יעקב השקפת המשפט העברי על סודיות מקצועית של עובדי נוער במצוקה מפגש גל' 3 תמוז תשמא עמ' 72-66  
2062.ורהפטיג, איתמר צנעת הפרט בכניסה לביתו של אחר שערי צדק ו תשסה עמ' 73- 79  
2063.ורהפטיג, שילם הגבלת חופש העיסוק משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נג ירושלים תשלח 35 עמ'; סיני כרך פג תשלח עמ' מב-סט; דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 40-34; ספר יובל... לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' קנא-קסט  
2064.זפרן, רות סקס שקרים ווידאוטייפ על הגנת הפרטיות בהליכים המתנהלים בבתי הדין הרבניים משפט וממשל כרך ז חוב' 2 תשרי תשסה עמ' 813-865  
2065.לוי, יצחק חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" לאורה של המחשבה היהודית קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 54-57  
2066.ליבוביץ, ישעיהו דין תורה כחוקה למדינת ישראל תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 20-7  
2067.לרנר, יואל המבדיל בין... ישראל לעמים; סוגיית הגזענות, משנת הרמב"ם והזכות להיבחר זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 203-211  
2068.מעוז, אשר המשפט העברי כמקור לזכויות האדם בישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 265-284  
2069.מרכוס, פיליפ "כי כבד אכבדך מאד" - כבוד האדם: בין השיח החוקתי לשיח היהודי פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 290 בלק תשסז 4 עמ'  
2070.סולברג, נעם זכות האדם לשם טוב, חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 29 בהעלותך תשסא 4 עמ'  
2071.ספירו, משה אלמוניות, פרטיות, וההלכה של כיבוד אב ואם הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רצו-ש  
2072.פרימר, דב בדיקות רפואיות עפ"י צו בית-משפט והזכות לצנעת הפרט זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 233-240  
2073.פרישטיק, גדי (עורך) זכויות האדם ביהדות (לקט מאמרים) ירושלים תשנב 308 עמ'  
2074.צלטנר, זאב זכויות האדם כזכויות דתיות עיוני משפט כרך ו 1979-1978 עמ' 13-5  
2075.קובר, רוברט 'זכות' מול 'חובה'; תורת המשפט היהודית של הסדר החברתי שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 139-147  
2076.קפלן, יחיאל ש' מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור המשפט העברי וחוקי היסוד מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 609-703  
2077.רודיק, יוחאי הזכות לכבוד והחובה לכבד קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 352-357  
2078.רונן, יאיר כיבוד זכויות אדם ומחויבות כלפי האחר ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 206-230  
2079.רות, אברהם נפתלי צבי החרם בדבר קריאת איגרת שלא ברשות אודים כרך ז-ח תשלח-תשלט עמ' 18-14   
2080.רכניץ, עידו זאת חוקת התורה (חוקה לישראל בדרכה של תורה) צהר כה אביב תשסו עמ' 47-50  
2081.רקובר, נחום פגיעה בפרטיותו של תלמיד למטרות חינוכיות קובץ הציונות הדתית - מאה שנות חינוך ציוני-דתי, תשסז עמ' 739-745  
2082.רקובר, נחום קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 255 בלק תשסו 4 עמ'  
2083.רקובר, נחום שמירת סוד שנה בשנה תשסג עמ' 257-259  
2084.רקמן, מנחם עמנואל זכות הפרטיות וכפייה דתית ביהדות  זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 255-262  
2085.שילה, יצחק ואהבת לרעך כמוך - נורמת היסוד לחוקת המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 119 קדושים תשסג 4 עמ'  
2086.שלח, חמן פורה חרות המצפון והדת במשפט הישראלי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלח 547 עמ'   
2087.שנקולבסקי, אליעזר האזנת סתר המעין כרך לז גל' ד תמוז תשנז עמ' 45-54  
2088.שפיץ, צבי האזנות סתר דברי משפט ג תשנח עמ' שלח-שמא  
2089.שרמן, אברהם ח' עקרונות חוק זכויות היסוד של האדם - לאור עקרונות תורת ישראל ומשפטיה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 285-305  

ו. סדרי חברה ושלטון > חברה. שוויון

 מחברכותרתספרביקורת
2090.אבינר, שלמה חיים על צדק כלכלי במשנת הרב קוק זצ"ל שנה בשנה תשמח עמ' 219-206  
2091.אריאל, עזריאל בצדקה תיכונני (מתנות עניים כדגם למדיניות סוציאלית) אמונת עתיך 16 ניסן-אייר תשנז עמ' 7-10  
2092.בקשי-דורון, אליהו תקנות נגד מותרות ויוקר השערים תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נ-נז  
2093.בשן, אליעזר התמודדות חכמי הספרדים להשגת צדק חברתי חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 124-103  
2094.גייגר, יצחק צדקה ציבורית - בין 'מדיניות רווחה' ל'קהילת חסד' צהר יט אלול תשסד עמ' 41-46  
2095.הכהן, אביעד והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם - על חובת השוויון בשירות הצבאי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 74 במדבר תשסב 4 עמ'  
2096.הכהן, אביעד שירותי רפואה פרטיים והגבלת שכר הרופא: הלכה, משפט ואתיקה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 207-240  
2097.הלינגר, משה משנתו הדתית-המדינית של הרב משה אביגדור עמיאל בר אילן כח-כט תשסא עמ' 189-232  
2098.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
2099.יונג, אליהו יחסי אנוש בתורת ישראל בין אדם לחברו, מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 215-111  
2100.יעקובס, ירון הלכה, חברה וכלכלה - בין אידיאל למציאות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 121 בהר תשסג 4 עמ'  
2101.מלמד, אברהם הרמב"ם על האופי המדיני של האדם - צרכים ומחויבויות מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 292-333  
2102.עמנואל, שמואל תוקפן ההלכתי של החלטות האסיפה להגבלת הוצאות חתונה השלהבת שלנו מס' 568 אלול תשמג; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 109-107  
2103.פורת, בני ואהב גר לתת לו לחם ושמלה - ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 85 עקב תשסב 4 עמ'  
2104.פלורסהיים, יואל מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו 135 עמ'; עמ' 64-61: רמת חיים ופער חברתי  
2105.רבינקוב, זלמן ברוך יחיד וציבור ביהדות (תרגם: צבי בר מאיר) בין אדם לחברו - מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 110-85  
2106.רכניץ, עדו משכיל אל דל (על עוני, תפקיד המדינה ותפקיד הקהילה) צהר יט אלול תשסד עמ' 47-52  
2107.שופמן, יהושע וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 207 קדושים תשסה 4 עמ'  
2108.שרביט, ברוך מידת הענווה והיחס להון לפי תורת כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 28-22   

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > כללי. מחשבת השמיטה. שמיטה בזמן הזה. היתר המכירה

 מחברכותרתספרביקורת
2109. לקראת שנת השמיטה עמודים כרך לד אלול תשמו  
2110.אברמסקי, יחזקאל שיטת הרמב"ם בעניני שביעית ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' סא-סג  
2111.אדמנית, צוריאל לקראת גישה מציאותית בתוך הזרם ונגדו, ת"א תשלז עמ' 377-374  
2112.אדמנית, צוריאל מקץ שנת השמיטה [אוצר המשפט חלק א ערך 3659] בתוך הזרם ונגדו, ת"א תשלז עמ' 387-384  
2113.אונטרמן, איסר יהודה יסודות השמיטה בימינו [אוצר המשפט חלק א ערך 3664] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תמט-תנב  
2114.אזרחי, ברוך מרדכי שביעית בזמן הזה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' קיד-קכג  
2115.איזירר, חגי שליחות במכירת אדמת א"י לנכרים לצורך שביעית (אין שליח לדבר עבירה) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רלה-רנב  
2116.איזנברג, יהודה מצוות שנת השבע בשדה חמ"ד שנה מג חוב' ב-ג תשס עמ' 7-22  
2117.אליקים, נסים השמיטה וטעמיה בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 23-13  
2118.אמית, יאירה יובל האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 308-307  
2119.אמסל, יעקב טעם תוס' שביעית ודינו בזה"ז המאור שנה מז חוב' ג שבט-אדר תשנד עמ' 17-20  
2120.אנגל, יוסף תשובת הגאון רבי יוסף ענגיל זצ"ל בענין היתר שביעית בזמן הזה מאורות קובץ 1 סתיו תשם עמ' 75-61  
2121.אריאל, יגאל (עורך) טעמא דשביעתא חיספין תשם 70 עמ'; ירושלים תשמו קצה עמ'  
2122.אריאל, יעקב הרקע הרעיוני להיתר המכירה שנה בשנה תשסא עמ' 195-204  
2123.אשכנזי, אריאל מעניני הלכות שמיטה בדרך אפרת עלון סיון-תמוז תשם עמ' 120-116  
2124.באסין, מאיר בדין שמיטה בזמן הזה מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' ל-לה  
2125.בלידשטין, יעקב יובל: אידיאולוגיה והיסטוריה בהלכת חז"ל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 15-25  
2126.בן זזון, דוד עבודות יהודים בשמיטה לאחר המכירה צהר לב אדר ב תשסח עמ' 69-82  
2127.בנדיקט, בנימין זאב על לשונות הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קלא-קמג  
2128.בקשי-דורון, אליהו מצות הקהל, עיקרה במעמד או בקריאת התורה שנה בשנה תשנה עמ' 170-180   
2129.ברוידא, שמחה זיסל בדין הלאו והעשה במלאכת שביעית אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' מא-מו  
2130.גוטל, נריה קדושת שביעית בפירות נכרים ובפירות "היתר המכירה", שיטת מרן הראי"ה קוק זצ"ל סיני כרך קד תשמט עמ' טז-כח  
2131.גולדברג, אברהם הלל הארץ ומצוותיה כפר פינס תשמו; מבוא עמ' 40-21 [על השמיטה]  
2132.גולדברג, זלמן נחמיה בענין מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל (אם אמרינן בזה כל מלתא דא"ר לא תעביד, אי עביד לא מהני) אוריתא גל' יט תשסג עמ' רלא-רלז  
2133.גורדון, אליעזר מכתב אודות היתר המכירה בשביעית ומצוות יישוב א"י אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' יח-כא  
2134.גרוס, משה דוד גאולת הקרקע בהלכה ובאגדה שנה בשנה תשמג עמ' 510-439  
2135.גרשוני, יהודה בענין אתרוגי ארץ ישראל בשנת השמיטה אם אפשר לצאת בהם בזמן הזה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שכב-שכח  
2136.גרשוני, יהודה על שיטת הגאונים שלאחר החורבן לא מנו אלא שמיטות בלבד אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 30-25; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רפד-רפט  
2137.דאום, יחזקאל לקראת שנת השמיטה תש"ם ברמת מגשימים תחומין א תשם עמ' 185-163  
2138.דיכובסקי, שלמה בעיות משפטיות והלכתיות בהיתר המכירה שערי צדק ב תשסא עמ' 133-147  
2139.דיכובסקי, שלמה בעיות הלכתיות ומשפטיות בהיתר המכירה תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קד-קיד  
2140.דרוקמן, חיים השמיטה כפגישה עם התורה כולה אורות עציון יב ניסן תשמז עמ' 21-5  
2141.הדרי, חיים ישעיהו שבתה של השביעית; פרקי עיון ירושלים תשם 99 עמ'  
2142.הדרי, חיים ישעיהו שבת ומועד בשביעית ירושלים תשמו 415 עמ'  
2143.הורביץ, יחיאל מיכל זאב השכרה לגוי בשביעית מוריה שנה טו גל' יא-יב אלול תשמז עמ' נו  
2144.הילביץ, אלתר לקביעת שנת השמיטה חקרי זמנים, כרך א, ירושלים תשלז עמ' פד-קיג  
2145.הירש, עזריאל שמשון שביעית למצוותיה ת"א תשמו 266 עמ'  
2146.הלוי, חיים דוד הנוסיף למכור אדמות ישראל לגוי בשביעית שנה בשנה תשנג עמ' 165-170  
2147.הרפנס, גרשום הליכות והלכות - בעיות ופתרונן בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 57-52  
2148.הרצוג, יצחק אייזיק קונטרס 'על דבר השמיטה' - מכירה או הפקר ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 227-214  
2149.וונדר, מאיר רשימת ספרים על שביעית [אוצר המשפט חלק א ערך 3690] חלק שני: המעין כרך כ גל' ד תמוז תשם עמ' 96-65; חלק שלישי: שם כרך כז גל' ב טבת תשמז עמ' 72-53; חלק שלישי/ 2: שם כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 84-77  
2150.ויטמן, זאב שמיטה ומקדש מגדים גל' ג סיון תשמז עמ' 20-9  
2151.וייזר, שמעון הדרך להשלטת השמיטה בימינו מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 61-52  
2152.וייטמן, זאב היתר המכירה בשמיטת תשסח צהר לב אדר ב תשסח עמ' 83-94  
2153.וייס, יצחק יעקב בנדון בננות מעבר הירדן בשביעית, בשיטות שביעית בזה"ז דאורייתא או דרבנן, ובנדון עבר הירדן לשביעית כרם שלמה שנה ג קונטרס ט תמוז-אב תשם עמ' כח-לה  
2154.ויס, משה על השמיטה לפני שנת תרמ"ט בחבלי מסורת ותמורה, אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג, רחובות תשן עמ' 75-90  
2155.ולדמן, מנחם הוראות לשנת השמיטה תרס"ג תחומין יג (תשנב-תשנג) 47-52  
2156.וסטברוק, ריימונד שמיטה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 119-112  
2157.זילבר, יצחק  חשבון שבעים שנות שמיטה ויובל שלא נשמרו מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' רכה-רל   
2158.זלקין, מוטי הרהורים בשלהי השמיטה עמודים כרך כט תשמא עמ' 11  
2159.חדד, ישראל האם ישנו חיוב שביעית דרומה לאשקלון עלוני ממרא עלון 43 ימים נוראים תשם עמ' 73-70  
2160.טייטלבוים, יואל באיסור מכירת קרקע לנכרי בשביעית העמק חוב' לד פסח תשם עמ' סד-עב  
2161.טכורש, כתריאל פישל שביעית במדינת ישראל שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' לט-מד  
2162.ירון, צבי עיון ברעיון השמיטה [אוצר המשפט חלק א ערך 3697] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 128-123  
2163.ישראלי, שאול עיונים בסוגיות דשביעית ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 295-256  
2164.כהן, אליהו בענין שביעית בזמן הזה דאוריתא או דרבנן מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' נו-סא  
2165.כהן, יצחק שביעית בזמן הזה אור תורה שנה יט תשמז עמ' תקכו-תקלא  
2166.כהן, שאר ישוב ויהי בישורון מלך חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' צז-קט  
2167.כהן, שאר-ישוב מניית שמיטה ויובל תחומין כא (תשסא) 28-30  
2168.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה קדושת שביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' 8-1  
2169.לאו, ישראל מאיר שביעית בזמן הזה תורה שבעל פה מב: עמ' לה-מב, תשסא  
2170.ליבר, דוד שמיטה, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 69  
2171.ליפקין, בנימין הערות בעניני שביעית מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' עה-פא  
2172.לרנר, יוסף חיים בענין זמן מצות הקהל כרם שלמה גל' קסט תשרי-חשון תשנה עמ' מא-מג  
2173.מזוז, מאיר בענין חשבון שנת היובל אור תורה שנה כז תשנה עמ' קע-קעה  
2174.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212  
2175.ממן, יהושע דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קלה-קלז  
2176.סולובייצ'יק, משה נאום הלכה בשמיטין ויובלות הפרדס חלק ד חוב' ג סיון תרץ עמ' 9-7  
2177.סופר, ראובן ניסים ביטול "היתר המכירה" בשביעית בזמנינו ישורון כ ניסן תשסח עמ' תצא-תק  
2178.סורוצקין, זלמן שביעית בזמן הזה מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' צו-צז  
2179.סליי, מנחם (עורך) ספר השו"ת; שמיטה א: שמיטת קרקעות, בית אל תשמו שכג עמ'; [ב:] שמיטת כספים, בית אל תשמז רמג עמ'  
2180.סרנא, יחזקאל בדין שביעית בזמן הזה אי מדאורייתא או מדרבנן אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' תקצז-תריא  
2181.עמיחי, יהודה היתר המכירה - עיון מחודש לקראת שמיטת תשס"א צהר ד סתיו תשסא עמ' 11-30  
2182.עמנואל, יונה בחריש ובקציר תשבות המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 29-25  
2183.עמנואל, מרדכי ערכי שביעית [לכסיקון מושגים] חפץ חיים תשמו 115 עמ'  
2184.פולק, שלום בענין שביעית בזמן הזה אם הוא מדאורייתא או מדרבנן זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' לו -נב  
2185.פורת, בני "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" - על מהפכת היובל פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 285 בהר-בחוקותי תשסז 4 עמ'  
2186.פיצ'ניק, אהרן חופש השנה השביעית במקורות שנה בשנה תשלז עמ' 242-235  
2187.פרידמן, דוד  על קדושת שביעית והיתר המכירה מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' עג-עו  
2188.פרידמן, מנחם למשמעותו החברתית של פולמוס השמיטה (תרמט-תרע) שלם ספר א תשלד עמ' 479-455  
2189.קוק, אברהם יצחק על עבודת נכרי בשביעית בזה"ז בשדה השייך לישראל ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 213-212  
2190.קורן (וינקלר), זלמן מ' היתר המכירה בשביעית לאחר קום המדינה אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 96-72  
2191.קלר, אהרן מצות שמיטה - ביטוי לקדושת העם בארצו שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קצח-רד  
2192.רובינשטין, שמואל תנחום אדמת קרן הקיימת וקרקע ירושלים - לדיני שביעית [אוצר המשפט חלק א ערך 3748] ירושלים, עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 128-124  
2193.רוזנבליט, פנחס שנת השמיטה - אתגר חברתי ורוחני דעות גל' מח תשם עמ' 165-161  
2194.רפפורט, יעקב דב ביאור השיטות שאין שביעית נוהגת בזה"ז מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' מז-נד  
2195.רקפת-רוטקוף, אהרן שמיטה האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 71-70  
2196.שור, דוד תכנית לפתרון בעיות שמיטה שונות המאור שנה לב חוב' א תשרי-חשון תשם עמ' 40-37  
2197.שטרנבוך, משה שמירת דיני שמיטה בחו"ל קול התורה חוב' ה אלול תשלט עמ' כב-כד  
2198.שטרנבוך, משה שמיטה בזמן הזה הלכה למעשה בארץ ולתושבי חו"ל עם התורה חוב' יב תשם עמ' נה-סה  
2199.שטרנברג, שלמה היתר תרמ"ט ת"א תשמו 135 עמ'  
2200.שינברגר, משה בגדרי מצות ראיה והקהל עדות, קובץ תורני, גל' ג תשרי תשמח עמ' צד-צז  
2201.שלוש, דוד חיים דעת הרמב"ם בשביעית בזמן הזה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' מז-נ  
2202.שרמן, אברהם ח' תוקפו ההלכתי של טופס הרשאה למכירת קרקע לשביעית תורה שבעל פה לה: עמ' צא-ק', תשנד  
2203.שרף, משה דוד שערי שביעית ירושלים תשמו קמ עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > שמיטת כספים. פרוזבול

 מחברכותרתספרביקורת
2204.אברז'ל, אליהו בדיני פרוזבול וגדריו שערי צדק ב תשסא עמ' 54-60  
2205.אדלר, ירוחם פישל עיונים בנושא אין כותבים פרוזבול אלא על קרקע המעין כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 52-45  
2206.אסרף, עקיבא המחזיר חוב לאחר השביעית המאיר לארץ גל' 46 סיון תשסא עמ' 54-63  
2207.אפשטין, יעקב שמיטת כספים בעסקאות ממוניות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 400-407  
2208.אריאל, יעקב חיוב כתיבת פרוזבול לנשים אמונת עתיך 45 טבת-שבט תשסב עמ' 33-39  
2209.בייקר, יהודה אריה בדין שמיטת כספים אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' נה-נז  
2210.בן-יעקב, צבי יהודה שמיטת כספים באומן המחזיק בחפץ המתוקן שנה בשנה תשנה עמ' 218-236  
2211.בשן, דליה הפרוזבול: בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית אקדמות גל' טו חשון תשסה 165-192  
2212.גולדברג, אברהם הלל שמיטת כספים ופרוזבול בזמן הזה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רלג-רמד  
2213.גילת, יצחק דב האם יובל משמט כספים? תרביץ שנה סד תשנה עמ' 229-236   
2214.גרינצייג, אליהו מצוות שמיטת קרקע ושמיטת כספים ישורון יט אלול תשסז עמ' תפה-תצא  
2215.דיטש, פרץ טוביה אוצר הכסף (על הלכות שמיטת כספים ופרוזבול) חיפה תשסא שכד עמ'  
2216.הורביץ, אברהם דוד בעניני שמיטת כספים ופרוזבול עדות, קובץ תורני, גל' ב תמוז תשמז עמ' כה-לז  
2217.הכהן, מרדכי הפרוזבול הלכה למעשה [אוצר המשפט חלק א ערך 3768] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 288-270  
2218.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול? (לתולדות ביאורה של תקנת הלל) שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 71-106  
2219.הנשקה, דוד שמיטת כספים ושנת השבע: לטיב הזיקה שביניהם תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 120-147  
2220.וזנר, חיים מאיר בענין שמיטת כספים אור מאיר ד תשנה עמ' יד-טז  
2221.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין שמיטת כספים והקפת החנות מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' קח-קיח   
2222.זעפרני, שמואל מועד שמיטת כספים המאיר לארץ גל' 46 סיון תשסא עמ' 22-33  
2223.חבר, יצחק אייזיק דין שמיטת כספים בשטר הנושא רווחים אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' ריח-רכא  
2224.כהן, שאר ישוב פרוזבול ושמיטת כספים - מסורת חז"ל בעניני שמיטת כספים בזמן הזה, לקולא שערי צדק ב תשסא עמ' 21-32  
2225.כהנא, קלמן תקנת העשירים שבפרוזבול המעין כרך טז גל' ב טבת תשלו עמ' 26-18. בלומנפלד, מאיר: שם גל' ג ניסן תשלו עמ' 79-78 
2226.כץ, אליהו פרוזבול וכתובת אשה האשל חוב' 22 ערה"ש תשמא עמ' 27-26  
2227.ליכטנשטיין, ישראל יעקב בעניין עשיית פרוזבול למנהלי בנקים שערי צדק ב תשסא עמ' 312-316  
2228.ליפשיץ, פנחס מנחם שמיטת כספים בחוב שניתן עליו צ'יק, כרטיס אשראי וכדומה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלח אב-אלול תשסח עמ' סו-פ  
2229.מאיר, אשר שמיטת כספים ושחרור מעבדות ("פשיטת רגל" כיישום של שמיטת כספים בימינו) צהר לב אדר ב תשסח עמ' 109-118  
2230.מדליה, הלל שיטת רש"י בפרוזבול שהתקין הלל מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' סז-סח  
2231.מירון, שמחה חיים שמיטת כספים והחשבון בבנק שערי צדק ב תשסא עמ' 68-75  
2232.מצגר, יונה חובת 'שמיטת כספים' בזמן הזה שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 45-37; כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קסה-קעד  
2233.נויברגר, יעקב בהגדרת הלאו לא יגש (בירורים בשיטות הראשונים) אור המזרח כרך כח תשם עמ' 305-297  
2234.נוסבוים, נפתלי המתחייב לחבירו סך כסף במתנה האם שביעית משמטו  מקבציאל גל' יא ניסן-אלול תשמז עמ' נט-סד  
2235.סליי, מנחם (עורך) ספר השו"ת; שמיטה [ב:] שמיטת כספים. בית אל תשמז רמג עמ'  
2236.עמינח, נח תשובת הרב יוסף ששפורטש בדין שמיטת כספים בזמן הזה אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 108-126  
2237.עראקי, רותם הקפת חנות לעניין שמיטת כספים המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 60-63  
2238.פרידמן, יואל הידור במצות שמיטת כספים אמונת עתיך 77 סיון-תמוז תשסח עמ' 17-26  
2239.פרץ, מיכאל לוה לאחר פרוזבול, כדי לקיים מצות שמיטה פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' קיב-קיד  
2240.קוטלר, אהרן בענין שמיטת כספים בהקפת החנות ובכתובה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' כד-כו  
2241.קופמן, בנימין זאב בענין שביעית משמט קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' יב-טז  
2242.ריגלר, מיכאל שטר פרוזבול שנחתם בלובלין בשנת תרפ"ד סיני כרך קכח תשס"א עמ' קמז-קנט  
2243.שבדרון, יצחק ש' בדין דיינים קרובים בפרוזבול קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ג שבט-אדר תשמז עמ' פה-פז   
2244.שורצברט, דוד בענין זמן כתיבת פרוזבול, מתי שביעית משמטת שמוש חכמים תשסא עמ' שלא-שלו  
2245.שטערנבוך, אברהם בדין שמיטת כספים כרם שלמה גל' קפו שבט תשנז עמ' כז-ל  
2246.שטרן, שמואל אליעזר בענין כתיבת זמן בפרוזבול שנערך בבין השמשות פעמי יעקב גל' לא תשרי-חשון תשנה עמ' נ-נה  
2247.שיין, יחזקאל פרוזבול מחשבת חוב' יז אב-אלול תשלג עמ' 15-14  
2248.שלוש, שלמה תקנת הלל - פרוזבול ומסירת שטרות לבית דין שערי צדק ב תשסא עמ' 33-53  
2249.שמואלביץ, רפאל בענין שעבודא דרבי נתן משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' קפב-קפו  
2250.שציפנסקי, ישראל שמיטת כספים בזמן הזה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' תח-תטז [אוצר המשפט חלק ב ערך 2308]  
2251.שציפנסקי, ישראל שמיטת כספים בזמן הזה אור המזרח כרך כח תשם עמ' 37-28   

ו. סדרי חברה ושלטון > שמיטה ויובל > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
2252.אביב, נסים בדין אסור סחורה בפירות שביעית שמוש חכמים תשסא עמ' לה-מא  
2253.אחיטוב, יוסף עיקרי תשובותיו של הרב גורן בענייני שמיטה עמודים כרך כז תשלט עמ' 403-400  
2254.אלישיב, יוסף שלום בדין הפקר חלק שותפות בשביעית מוריה שנה טו גל' ז-י תמוז תשמז עמ' צב-צד  
2255.אריאל, יעקב יעוץ חקלאי לגוי בשמיטה אמונת עתיך 74 שבט-אדר א תשסח עמ' 13-27  
2256.אריאל, יעקב שינוי וגרמא במלאכות שביעית שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' פב-צח  
2257.בורודיאנסקי, אפרים הפקירא דשביעית מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' נח-נט. כהנא, שלמה דוד: שם עמ' ס-סא 
2258.בלוי, בצלאל חיים בענין הזמנת פירות וירקות משדות הגויים בשנת השמיטה בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' צא-צט  
2259.בן זמרא, אברהם בדעת הרדב"ז בענין קדו"ש בפירות נכרי בית הלל גל' לו תשרי תשסט עמ' נג-נה  
2260.גולדברג, אברהם הלל אוצר בית דין בדין שביעית בתקופת חז"ל ובימינו הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רמה-רנב  
2261.גרשוני, יהודה על ענייני שביעית קול יהודה, ירושלים תשן עמ' רכה-רלב  
2262.דייטש, מתתיהו שמור ונעבד בשביעית עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' לב-נא  
2263.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
2264.הנדין, מתניה בענין איסור סחורה [בפירות שביעית] שמוש חכמים תשסא עמ' קנא-קנז  
2265.ויס, יצחק יעקב בענין חממות בשביעית עדות, קובץ תורני, גל' טז ניסן תשנד עמ' יג-טו  
2266.ז'ולטי, בצלאל מעשרות ושביעית בסוריא מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' נט-סה  
2267.טובולסקי, אריה בענין מסייע עוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 64-63  
2268.טננבוים, אברהם על ריבית, היתר עסקא, חובות המדינות העניות והיובל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 26 בהר - בחקותי תשסא 4 עמ'  
2269.כהן, מאיר המקדש בפירות שביעית אבני משפט ח תשסח עמ' 102-113  
2270.כהנא, קלמן רפיח לענין שביעית שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 84-78  
2271.מוזסון, יעקב שמואל ביאור בענין גאולת בועז והמסתעף לדין גאולת קרובים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' יט-כז  
2272.משגב, עמית איסור סחורה בשביעית עלון שבות גל' 168 חשון תשסח עמ' 11-34  
2273.נפתלי, יוסף בדין חיוב סוריה בשביעית המאסף שנה ב תשם עמ' 554-550  
2274.עמיחי, יהודה מתגיירים ופירות שביעית אמונת עתיך 74 שבט-אדר א תשסח עמ' 40-42  
2275.עמיחי, יהודה אוצר בית דין - הנחלת הלכה תחומין כח תשס"ח עמ' 316-330  
2276.פורת, בנימין צדק חברתי לאורו של דין היובל אקדמות גל' יג ניסן תשסג עמ' 77-101  
2277.פריינד, אלכסנדר סנדר בתקנת אוצר בי"ד לפירות שביעית ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' ריג-ריז  
2278.רפאל, שילה איסור לפני עיוור בשביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קטו-קכ  
2279.שור, דוד תכנית לפתרון בעיות שמיטה שונות המאור שנה מח חוב' א תשרי-חשון תשנה עמ' 28-31  
2280.שישא, אברהם ספיחי שמיטה (עיונים ותעודות בעניני שמיטה) המעין כרך כח גל' א תשרי תשמח עמ' 44-28  

ו. סדרי חברה ושלטון > מלך

 מחברכותרתספרביקורת
2281.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
2282.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
2283.אטלס, שמואל המלך לא דן ולא דנין אותו [אוצר המשפט חלק א ערכים 7434 ,5940 ,3829] נתיבים במשפט העברי, ניו יורק תשלח עמ' 205-156  
2284.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
2285.אפשטין, יעקב מורד במלכות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 69-90  
2286.בוך, יהושע צבי מאיר בגדרי מלך שמחל על כבודו ומצות יבום אצל מלך והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקמב-תקמז  
2287.בלומנפלד, מאיר מלכי בית דוד דינם כחכמים אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 32-31  
2288.בקשי-דורון, אליהו בדין מלך שמחל על כבודו במקום מצוה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רד-רו  
2289.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
2290.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
2291.גולדבלט, דוד איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני קתדרה חוב' 102 טבת תשסב עמ' 7-28  
2292.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
2293.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
2294.גרמן, גרשון מלך ישראל (ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה) בני ברק תשסג 847 עמ' [בקורת: רובינשטין, אליקים. מלכות ישראל לעומת דינא דמלכותא. מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 489-504]  
2295.גרמן, גרשון מלך ישראל: שימתו וסמכויותיו השלטוניות עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 441 עמ'  
2296.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2349, 2444, 4373] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכז-קלט  
2297.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד [אוצר המשפט חלק א ערך 6997 ,3848] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קסח-קע  
2298.דזילובסקי, אברהם מרדכי בענין אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קמט-קנז  
2299.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
2300.ויינפלד, משה 'מגילת מקדש או תורה למלך' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214  
2301.וייספיש, אליעזר בדין מלך, נשיא הסנהדרין וגדול שבעם הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 142-135  
2302.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
2303.ורהפטיג, איתמר הקמת המדינה כמצוה תחומין יח (תשנח) 421-432  
2304.זולדן, יהודה פגיעה במנהיג ציבור תחומין יט (תשנט) 28-39  
2305.זולדן, יהודה בחירת מנהיג ציבור ומעמדו תחומין יח (תשנח) 433-447  
2306.זק"ש, מרדכי יהודה ליב בירור הלכה בדין מלך וארץ ישראל מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שנא-שנד  
2307.טבק, אריאל זכות המלך- זכות אישית או לאומית קטורת הלבונה תשנט עמ' 209-200  
2308.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
2309.כהן לוין, פנחס מצוות מינוי מלך המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 114-122  
2310.כהן, שאר ישוב מנהיגות מדינית ורוחנית בישראל קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 345-352  
2311.כץ, יוסף שיעור משיחת מלכים וכהנים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפד-קפה  
2312.מוזסון, מאיר אריה שיטת הרמב"ם במצות מלך לכתוב ספר תורה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 91-94  
2313.מנדלס, דורון 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245  
2314.סאכאטשעווסקי, משה נחום בענין ספר תורה של מלך כרם שלמה גל' קע כסלו-טבת תשנה עמ' מז-נ  
2315.סנדר, יצחק מלכות בית ישראל המעין כרך כג גל' ד תמוז תשמג עמ' 46-36  
2316.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
2317.פוליקמן, שמשון בדיני מלכות מוריה שנה טז גל' ה-ו תמוז תשמח עמ' עח-פז  
2318.פרנקל, יצחק ידידיה בירור שיטת הרמב"ם במינוי מלך ובמינוי דיינים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' כב-כד  
2319.קוטלר, יוסף חיים שניאור בענין מלכות בית דוד הפרדס שנה נו חוב' ו אדר תשמב עמ' 10-6  
2320.קלר, שמואל ישעיהו בדין מלך ומלחמה במחיית עמלק מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעח-רפו  
2321.קמנצקי, יעקב בענין שופטים ומלכים בישראל ישורון יב ניסן תשסג עמ' שנט-שסג  
2322.קריגר, בן-ציון כבודו של השלטון בישראל תחומין כ (תשס) 109-118  
2323.רוזנברג, שמעון גרשון 'כיבוש המלך וסוריה' כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 66-61  
2324.רוזנפלד, יקותיאל חיוב המלך בכבוד מלכות מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' קכט-קל  
2325.שביב, יהודה סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות [סמכות המלך כנגד מצווה] תחומין טו (תשנה) 118-131  
2326.שביב, יהודה מצות מקדש בהלכות הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 496-488. ורהפטיג, איתמר: מקדש ומלך. שם עמ' 500-497 
2327.שילת, יצחק אתחלתא דמלכות - מושג הלכתי? צהר א סתיו תשס עמ' 25-30  
2328.שפירא, אברהם אלקנה מינוי מלך כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תפט-תקג  

ו. סדרי חברה ושלטון > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
2329.אבינר, שלמה חיים הכהן איש הדעת הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 34-13  
2330.אוחנה, ראובן בירור אם יש חיוב לתת מעשר ראשון ללוי גם בזה"ז תנובות שדה גל' 13 אב-אלול תשנז עמ' 36-47  
2331.אונגר , זאב האם מותר לכהן להיטמא למת כדי להציל אבר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קיז- קיח  
2332.איטח, יהודה בדין שבויה לכהן בני שלמה תשנח עמ' י-כא  
2333.אלבום, יוסף הצורך בייחוס כהונה לחידוש העבודה תחומין ט תשמח עמ' 460-449  
2334.אלדד, גד החללות כתופעה וכאיסור חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 149-163  
2335.אנציקלופדיה תלמודית חלוצה לכהן כרך טו עמ' שעד-שפה  
2336.אנציקלופדיה תלמודית חלל כרך טז עמ' ב-מג  
2337.אפשטיין, יעקב כתב יוחסין ומעלתו בימינו אמונת עתיך 24 אב-אלול תשנח עמ' 19-23  
2338.אפשטיין, יעקב יציאת כהן לחוץ לארץ בימינו תחומין ה תשמד עמ' 193-187  
2339.אפשטין, יעקב טיסת כהנים מעל בית קברות תחומין כב (תשסב) 495-503  
2340.אפשטין, יעקב כתב יוחסין ומעלתו בימינו חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 347-351  
2341.בורודיאנסקי, אפרים בדין חייבי לאוין דכהונה וקהל מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קלב-קלה  
2342.בלומנפלד, מאיר רציעת עבד עברי כהן וחלל שעבודתו כשרה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
2343.בלייך, יהודה דוד סידור חופה לכהן וספק גרושה כדי למעט באיסורין תחומין ט תשמח עמ' 49-41  
2344.בן-יעקב, צבי יהודה בענין חזקת כהונה ובדין גיורת לכהן סיני כרך קכ תשנז עמ' פו-צד  
2345.בן-ציון, שמעון דברי כהן משוח מלחמה אל צבאות ישראל ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 91-79  
2346.בר-דע, יצחק כהונת יצחק (דיני הכהן והלוי בזמן הזה) רמת גן תשנז 147 עמ'  
2347.ברס, מרדכי בעניין כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שכד- שכו  
2348.גודמן, אהרן בענין קדושת כהונה קול התורה גל' לג תשרי תשנג עמ' נז-סב  
2349.גולדברג, זלמן נחמיה הקרבנת קורבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים מעלין בקודש ה אב תשסג עמ' 49-64  
2350.גולדברג, משה צבי משוח מלחמה בבית שני הפרדס שנה נא חוב' ט סיון תשלז עמ' 21-19  
2351.גורן, שלמה האם מותר לכהן ללמוד רפואה? אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 65-84  
2352.גורן, שלמה האם מותר לסטודנטים כהנים ללמוד אנטומיה? יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' כט-מד; כהנים בלימוד הרפואה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תצו-תקיא  
2353.גלינסקי, אליעזר גדרי איסור "ולא יחלל את זרעו" חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 139-148  
2354.גליקמן, יצחק רופא כהן המבצע הפלות נעם ספר כ תשלח עמ' קעא-קפו  
2355.דויטש, חיים צבי בענין כהן שנולד עם אצבע יתירה מבקשי תורה גל' ל ניסן תשנא עמ' רעד-רעח  
2356.הכהן, יוסף שימוש כהן בכהן חבירו ורב בכהן תלמידו אור תורה שנה כז תשנה עמ' תרמא-תרמב  
2357.הלוי, חיים דוד בענין כניסת כהנים לקברות הצדיקים אור תורה שנה כו תשנד עמ' תח-תתיג  
2358.הלוי, חיים דוד מעמד הכהנים והלוויים בזמן הזה אמונת עתיך 23 סיון-תמוז תשנח עמ' 11-19  
2359.ואזנר, שמואל הלוי האם מותר לכהן לבקר בבית חולים תחומין יט (תשנט) 323-326  
2360.וייס, יהונתן בנימין העסקת כהן בבי"ח בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קלט-קמח  
2361.ויל, דניאל מאיר ה"מתיבתא ללויים" וניגוני המקדש תחומין יז (תשנז) 461-472  
2362.ויס, אשר זליג מתנות כהונה ולויה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לז עמ' רמא-רמו  
2363.ז'ולטי, בצלאל בדיני כהן גדול מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' מג-נ  
2364.זילבר, עזריאל חיים נאמנות אשה להינשא לכהן על פי הבבלי והירושלמי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 24-34  
2365.זילברג, משה יש לחייב כהן לזון את אשתו ה'גרושה' באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 234-231  
2366.זנגר, יום טוב יציאת כהן מא"י בזמן הזה קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רמג-רמז  
2367.טויבר, יחיאל נישואי בעלת תשובה לכהן דברי משפט ג תשנח עמ' עה-פג  
2368.יוסף, עובדיה בדין בתו של גוי מישראלית להנשא לכהן חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' ה-ח  
2369.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
2370.כהן, גיל בענין השתמשות בכהן בזה"ז אור תורה שנה לב תשס עמ' תט-תיג  
2371.כהן, יוסף שלמה בדין השתלת איברים לכהן עטרת שלמה י תשסה עמ' שיב-שכב  
2372.כהן-דורס, שלמה כניסת כהנים לבתי-חולים תחומין יט (תשנט) 327-334  
2373.כץ, אריה אסור שבויה לכהן - גזרה או ספק? חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 164-180  
2374.כץ, יוסף שיעור משיחת מלכים וכהנים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קפד-קפה  
2375.לבנון, דוד בדין מעוברת שהתגיירה ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 45-49  
2376.לויטס, חיים מנחם פסק דין בענין כהן וגיורת דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסב-קסג  
2377.ליכטנשטיין, משה "כתר כהונה לזרעו של אהרן" עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 271-287  
2378.למברגר, משה נתן נטע בדיקת מת על ידי רופא כהן למניעת ניתוחו בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מא-מד  
2379.לנדסברג, נח נישואי גיורת למי ששמו 'כהן' תחומין יט (תשנט) 144-147  
2380.מור, מנחם הכוהנים הגדולים ביהודה בתקופה הפרסית בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 67-57  
2381.משאש, שלום נשאת ונתגרשה ע"י הריפורמים, אם מותרת לכהן שאלה להלכה ולמעשה אור תורה שנה כז תשנה עמ' תתיט-תתכה  
2382.נבנצל, אביגדור בני לוי הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 59-52  
2383.סגל, יהודה זרחיה בדין כהן שנושא אשה בעבירה צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' מב-מח  
2384.סולובייצ'יק, חיים בענין מלקות דלא יחלל זרעו בדעת הרמב"ם ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קס-קסז  
2385.עמנואל, יונה כהן גדול צדוקי או רשע בעבודת יום הכפורים המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 38-27  
2386.פיקסלר, דרור קבר אינו מטמא באהל - פתרון לבעית טומאת כהנים תחומין כ (תשס) 376-391  
2387.פריד, יוחנן הלויים במשנת הרמב"ם הכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש, ירושלים תשמג עמ' 66-60  
2388.קבלן, חנן יהודיה שאביה גוי אם כשרה לכהונה אור תורה שנה כט תשנז עמ' קצא-רב  
2389.קוק, אברהם יצחק מכתב תשובה להערות ב'אגרות הראי"ה' שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' יא-טו  
2390.קמינצקי, יעקב בענין כהן משוח וכהן עובד שערי בינה א תשמח עמ' סב-סד  
2391.קראוס, שרגא מות הכהן הגדול מעליות יז תשנו עמ' 82-90  
2392.רוזמרין, משה בענין איסור נחלת לויים בארץ הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 24  
2393.רוטנברג, מרדכי כהן המחלל שבת אם ישא את כפיו מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' לה-מב  
2394.רייזמן, צבי האם כהן משובט רשאי לעלות לדוכן אסותא א ירושלים תשסו עמ' רפה-שיא  
2395.רפלד, מאיר שורו של כהן גדול בכמה? ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 87-85  
2396.שטיינפלד, צבי אריה לדינם של מרובה בגדים משמש ומרובה בגדים שעבר סיני כרך צג תשמג עמ' מג-נא  
2397.שטיינפלד, צבי אריה הוראת הכהן המשיח סיני כרך צה תשמד עמ' קלה-קנו  
2398.שטרן, שלמה כהן ולימוד רפואה ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ' 51-53  
2399.שפירא, יעקב אשת כהן שנאנסה ושמירת הזוגיות - הלכה וקולנוע משפחה במשפט כר' א אב תשסז עמ' 303-331  
2400.שפרבר, דוד בדין משפחה שבידם צוואה שלא להשתדך עם כהנים חיי אפרים א ירושלים תשסא עמ' נח-סב  
2401.שרביט, ברוך הכהן בכת מדבר יהודה בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 320-313  

ו. סדרי חברה ושלטון > כנסת הגדולה

 מחברכותרתספרביקורת
2402.בן נון, יואל אנשי כנסת הגדולה הם חותמי האמנה במעמד עזרא ונחמיה משלב גל' לו חורף תשסא עמ' 5-20  
2403.מנטל, חיים דוב אנשי כנסת הגדולה ת"א 1983 415 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין

 מחברכותרתספרביקורת
2404.וינגורט, שאול יהונתן סדר הישיבה בסנהדרין תחומין כח תשס"ח עמ' 502-512  

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > כללי. סמכויות

 מחברכותרתספרביקורת
2405.אבינר, שלמה חיים הרב והסנהדרין בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 9-8  
2406.ביכלר, אברהם הסנהדרין; הסנהדרין בירושלים ובית הדין הגדול שבלשכת הגזית ירושלים תשלה 211 עמ'  
2407.גודמן, אהרן מקום הסנהדרין קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' רכט-רלא  
2408.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2349, 2444, 4373] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכז-קלט  
2409.גרשוני, יהודה דיני סנהדרין ודיני מלכות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' צב-קב; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' צב-קב  
2410.גרשוני, יהודה שני סוגים בסנהדרין של שבעים ואחד קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קכב-קכג  
2411.הילביץ, אלתר מעמד המלך בסנהדרין לפי שיטת התלמודים והרמב"ם ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקיג-תקלג  
2412.ורהפטיג, איתמר מלך מול חכמים תחומין טו (תשנה) 143-160  
2413.מנטל, חיים דוב; תא-שמע, ישראל סנהדרין האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 156-153  
2414.פינקלשטיין, אליעזר אריה ברייתא חמורה המפיצה אור על תולדות הסנהדרין PROCEEDINGS, AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH כרך 47-46 1979-80 חלק עברי עמ' 109-98  

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > סמיכה. חידוש הסנהדרין

 מחברכותרתספרביקורת
2415.אריאל, יעקב סמכותה של א"י בקדוש החודש ובסמיכת זקנים שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 375-363  
2416.האנציקלופדיה העברית סמיכה כרך כו עמ' 123  
2417.הבלין, שלמה זלמן רבי לוי אבן חביב - הרלב"ח: תולדותיו, ספריו, פעולותיו ופולמוס הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תתסד-תתצ, שם יד ניסן תשסד עמ' תתקצז-תתריא  
2418.זק"ש, מרדכי יהודה ליב סמיכת זקנים מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שלד-שלז  
2419.טלושקין, יוסף המחלוקת סביב כינונה מחדש של הסמיכה בצפת בא"י של המאה השש-עשרה מסד, ניו-יורק תשלט עמ' 248-236  
2420.ממן, יובל על הסמיכה ומהותה בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 62-70  
2421.נאור, בצלאל על שיטות בחידוש הסנהדרין ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 113-112  
2422.עהרנפלד, יצחק יחיאל בענין הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תרח-תריד  
2423.פולין, משה צבי להחזיר עטרת הסנהדרין ליושנה הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 53-60  
2424.שוחטמן, אליאב והדבר מצריך הכרע - לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 217-243  
2425.שכטר, צבי קונטרס הסמיכה אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 214-198  
2426.שציפנסקי, ישראל בעניין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) אור המזרח שנה מד תשנו עמ' 54-95  
2427.שציפנסקי, ישראל בענין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שטז-שמה  
2428.שרגאי, שלמה זלמן יחסו של הגריא"ה הרצוג זצ"ל לחידוש הסנהדרין בימינו סיני כרך עג תשלג עמ' פח-צד [אוצר המשפט חלק א ערך 4096]. תמר, דוד: הריא"ה הרצוג זצ"ל ושאלת חידוש הסמיכה. סיני כרך עד תשלד עמ' קפו  

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > נשיא הסנהדרין. אב-בית-דין. מופלא

 מחברכותרתספרביקורת
2429.וייספיש, אליעזר בדין מלך, נשיא הסנהדרין וגדול שבעם הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 142-135  
2430.זולדן, יהודה נשיא בעמך - בעושה מעשה עמך צהר ג קיץ תשס עמ' 65-78  
2431.כהן, יחזקאל האם ומתי עברה הנשיאות לטבריה ציון שנה לט תשלד עמ' 122-114  
2432.פרלמן, חיים זונדל מינוי נשיא ראש ב"ד ואב ב"ד קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' רנד-רנז  
2433.רוזנפלד, בן-ציון משבר הנשיאות בארץ ישראל במאה הד' לספירה ציון שנה נג תשמח עמ' 257-239  

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > הוראת בית דין הגדול

 מחברכותרתספרביקורת
2434.גרשוני, יהודה בית הדין הגדול בירושלים וביבנה [אוצר המשפט חלק א ערך 3998] שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' נז-סו; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קיב-קכא  
2435.לויטס, חיים מנחם תלמוד תורה ומעשה בתקופת התנאים והאמוראים שנה בשנה תשמז עמ' 258-251  
2436.נבנצל, אביגדור הוראת בית דין תורה שבעל פה כ תשלט עמ' צ-צג  
2437.עפשטיין, זליג בענין בית דין הגדול ישורון יא אלול תשסב עמ' תקפב-תקפו  
2438.קוק, אברהם יצחק חובת השמיעה לבית דין הגדול שבירושלים ניצני ארץ חוב' ג תשרי תשמו עמ' 20-17   

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > זקן ממרא

 מחברכותרתספרביקורת
2439.אדרעי, אריה הוראה או טעות: על חובת הציות במחשבת ההלכה עיוני משפט כר' כד חוב' 2 תשסא עמ' 463-517  
2440.ברזון, עזריה גדרי החיוב של זקן ממרא אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 25-22  
2441.ויין, דוב ברל בענין זקן ממרא חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 76-62  
2442.פולין, משה צבי כיצד מכריזין על זקן ממרא הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 61-63  

ו. סדרי חברה ושלטון > סנהדרין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
2443.אופנהיימר, אהרן תולדות הסנהדרין בגליל ארצות הגליל, חלק א, חיפה 1983 עמ' 269-257  
2444.בן-שמעון, שלמה חובת השאלה בסנהדרין במלחמת הרשות המאסף שנה א תשלט עמ' 191-188  
2445.נאמן, יהודה לשאלת זמן המעבר של הסנהדרין מיהודה לגליל קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 199-207  
2446.סנדר, יצחק סדר ישיבת החכמים בסנהדרין אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 233-224  
2447.רבינוביץ, נתן דוד ישיבת סנהדרין בחצי גורן עגולה המאסף שנה ד תשמב עמ' 298-285   

ו. סדרי חברה ושלטון > ראשות הגולה

 מחברכותרתספרביקורת
2448.בשן, אליעזר מבחר ביבליוגרפי על ראשות הגולה, הנשיאות והנגידות במזרח מפתחות, סדרת עזרי מחקר ב, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 173 עמ'  
2449.הורביץ, דוד בענין יחוסו ומינויו של ריש גלותא אור המזרח כרך מח תשסג עמ' 64-76  

ו. סדרי חברה ושלטון > עיר - ארגון והנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
2450.אורנים, המרכז לפיתוח לימודי יהדות הקהילה היהודית בימי המשנה והתלמוד: ספר עזר למורה אורנים תשלט 155 עמ'  
2451.בר-אילן, נפתלי החלטות קהל בעיר ובקבוץ תחומין יא (תשן) 73-80  
2452.הכהן, אביעד חסד של אמת - "חברא קדישא" ותקנת הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 50 חיי שרה תשסב 4 עמ'  
2453.כהן, יחזקאל החברה והקהילה פרקים בתולדות תקופת התנאים, ירושלים תשלח; עמ' 141-81  
2454.מזוז, מאיר מכירת ביהכ"נ וקרקע בית העלמין אור תורה שנה כז תשנה עמ' פג-פז. עבאדי, מרדכי: עוד הערה בענין מכירת בית הכנסת למימון העלאת עצמות נפטרים מחו"ל לא"י, שם עמ' רצ  
2455.ספראי, שמואל העיר היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 4194 ,1575] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 28-19  
2456.קפלן, צבי עיר, בחז"ל האנציקלופדיה העברית כרך כז עמ' 208-206  
2457.שטרן, מ' הקהילה היהודית ומוסדותיה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי-רומי, ירושלים תשמג עמ' 339-333 ,187-161  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2458.אלון, מנחם עצמאות יהודית בדברי ימי ישראל סקירה חדשית 4 אפריל 1976 עמ' 27-15  
2459.אשל, עדינה השו"ת כמקור להכרת אורח החיים בקהילות ישראל באירופה במאות הט"ז-הי"ט הרבעון הישראלי למסים שנה 13 תשמג-תשמד עמ' 258-252  
2460.בן-ששון, חיים הלל מקומה של הקהילה-עיר בתולדות ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 4192] הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו, עמ' 24-7  
2461.בן-ששון, מנחם; גרוסמן, אברהם הקהילה היהודית בימי הביניים; ספר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ירושלים תשמח 176 עמ'  
2462.בר, יצחק היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הביניים [אוצר המשפט חלק א ערך 4211] הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו, עמ' 65-25; מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל, כרך ב, ירושלים תשמו עמ' 100-60  
2463.בשן, אליעזר תקנות להגבלת מותרות - הרקע החברתי וההלכתי הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 68-41  
2464.גיל, משה הקהילה ובית דינה בתקופת הגאונים קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 255-264  
2465.גרוסמן, אברהם יחסם של חכמי אשכנז הראשונים אל שלטון הקהל שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 199-175  
2466.ויין, אברהם הקהילה, ראשיתה והתפתחותה כמוסד אוטונומי לאומי-ארגוני ירושלים תשלא 16 עמ'  
2467.מוסקוביץ, תומר "כי חק לכהנים מאת פרעה" - על תשלום שכרם של רבני קהילות מקופת הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 308 ויגש תשסח 4 עמ'  
2468.נחלון, אהרן ארגון הקהל לפי התשב"ץ (תשובות רבינו שמעון בן צמח דוראן) דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 310-301  
2469.סימונסון, שלמה הקהילה היהודית במערב במוצאי ימי הביניים (תקנות פרנקפורט 1603; מספר תקנות של מדינת העסן; מפנקס הקהילה בפרנקפורט; מתקנות הקהילה בפרידברג; מתוך פנקס במברג; מתקנות מדינת מעהרין; מתקנות לונדון; סדר הערכה - מנטובה; מתקנות וירונה) חומר לסמינריון (בהכפלה). אוניברסיטת ת"א תשיט 72 עמ'  
2470.קפלן, יחיאל ש'  סמכות ומעמד מנהיגי ציבור בקהלה היהודית בימי הביניים דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' רנה-שיט  
2471.רקובר, נחום הקהילה; ארגון והנהגה, תקנות ופנקסי קהל ביבליוגרפיה לתולדות עם ישראל 4, בהשתתפות עזריאל הילדסהיימר. ירושלים תשלח 8 + 160 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2472.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס (ר"ו-ש"ס בערך) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 343 עמ'  
2473.בוקסנבוים, יעקב (עורך) פרשיות מהווי יהודי איטליה במאה הט"ז ת"א תשמו 483 עמ'  
2474.גרינברג, יוסף זאב שאלות ותשובות 'זקני יהודה' לר' יהודה אריה ממודינה כמקור היסטורי לתולדות יהודי איטליה עבודת גמר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 239 עמ'  
2475.נסים, יצחק תשובת החיד"א על ויכוח שעבר בין קהילות מנטובה ופירארה לקצת יחידים בענין נכסי חוץ ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשלח עמ' 142-129  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > בוסיטו

 מחברכותרתספרביקורת
2476.ריבלין (ארדוש), ברכה פנקס חברת גמ"ח מק"ק בוסיטו שפ"ג-שצ"ג אסופות ספר א תשמז עמ' רמג-רסד   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ויניציאה

 מחברכותרתספרביקורת
2477.קרפו, דניאל פעילות הממונים על קופת פדיון שבויים שבוונציה בשנים 1654-1670 ציון שנה סב תשסג עמ' 175-222  
2478.קרפי, דניאל פעולת 'ק"ק איטאליאנו' שבווינציאה למען עניי ארץ-ישראל בשנים שלו-תצג ת"א תשלט 81 עמ'  
2479.קרפי, דניאל 'תקנוניה' של קהילת ויניציאה 1607-1591 גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 469-443  
2480.ריבלין, ברכה חברת גמילות חסדים ק"ק אשכנזים בוויניציאה בפרוס עידן המהפיכה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > וירונה

 מחברכותרתספרביקורת
2481.לוצאטו, אלדו פנקס הנימולים של יחיאל כלבי (וירונה תקס"ז-תר"ו) אסופות ספר ב תשמח עמ' שעג-תז   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > ליוורנו

 מחברכותרתספרביקורת
2482.טואף, אריאל פנקס הנימולים של משה יעקב אוטולינגי (ליוורנו תרכ"ג-תרל"ט) ממזרח וממערב ה תשמו עמ' 135-109  
2483.טואף, שלמה יונה ייסודה שלקופת פדיון שבויים בליוורנו ופעולותיה במאה ה-טז (שס"ו-ת"ס) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר רביעי] קבלת האר"י, תעודות על קהילות ואישים, ירושלים תשמה עמ' רנה-רפ   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > סיציליה

 מחברכותרתספרביקורת
2484.סימונסון, שלמה; גיל משה עוד לתולדות היהודים בסיציליה בתקופה הנורמאנית ספר יובל לדניאל קארפי תל אביב תשנו עמ' כג-נז  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פאדובה

 מחברכותרתספרביקורת
2485.קרפי, דניאל (מהדיר) פנקס ועד ק"ק פאדוואה: שלח-שסג, ונעתקו בו גם מקצת הסכמות מן השנים רצא-שלו שהיו רשומות בפנקס ישן שאבד ירושלים תשלד 6 + 580 עמ'; פנקס ועד ק"ק פאדוואה: שסד-שצ. ירושלים תשם 6 + 525 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > פירוג'ה

 מחברכותרתספרביקורת
2486.קארפי, דניאל פסק ניתן בעיר פירוג'ה 'בכנסת מר' שלמה ידידיה' שנת קס"א   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > איטליה > קורפו

 מחברכותרתספרביקורת
2487.קארפי, דניאל לתולדות הקהילה 'האיטלקית' בקורפו במאה הי"ח ציון שנה ע תשסה עמ' 217-228  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אמריקה הדרומית והמרכזית > ארגנטינה

 מחברכותרתספרביקורת
2488.בז'רנו, מרגלית תולדות הקהילה הספרדית בבואנוס-איירס בשנים 1945-1930 מורשת יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשמב עמ' 170-161   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אנגליה > לונדון

 מחברכותרתספרביקורת
2489.תשבי, ישעיהו ידיעות חדשות על קהילת ה'אנוסים' בלונדון על פי איגרות ששפורטש בשנת תכ"ה (1665-1664) גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 496-470   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אסיא

 מחברכותרתספרביקורת
2490.בן ציון, יהושע יהודי מרכז אסיה במבחן ההלכה קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 403-414  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2491.הטל, אברהם יהדות צפון אפריקה - ביבליוגרפיה ירושלים תשלג 248 עמ' [ר' מפתח העניינים: קהילה (ארגון ומוסדות); תקנות]  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > אלג'יר

 מחברכותרתספרביקורת
2492.ויינשטיין, מנחם הקהילות היהודיות באלג'יריה בין השנים 1830-1300 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 349 עמ'   
2493.שרביט, יוסף זיקת יהודי אלג'יריה לחברון חיים ביהודה, לזכרו של חיים יהודה מגני, חברון תשסד עמ' רכד-רמה  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > לוב

 מחברכותרתספרביקורת
2494.הכהן, מרדכי הגיד מרדכי; קורות לוב ויהודיה, ישוביהם ומנהגיהם ירושלים תשלט 410 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2495.אלון, מנחם ייחודה של הלכה וחברה ביהדות צפון אפריקה מלאחר גרוש ספרד ועד ימינו הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 38-15  
2496.בנטוב, חיים תקנות ופסיקת רבני מרוקו כגורמים בחיזוק תא המשפחה הלכה ופתיחות; חכמי מרוקו כפוסקים לדורנו, בעריכת משה בר-יודא, ת"א תשמה עמ' 46-39  
2497.בר-אשר, שלום ספר התקנות, יהודי ספרד ופורטוגל במרוקו (1492-1753) ירושלים תשנא 365 עמ'  
2498.בר-אשר, שלום המשפט הצבורי בתמורות הזמן: ההנהגה היהודית במרוקו 1822-1672 תרבות והיסטוריה, לזכרו של פרופ' אינו שקי, ירושלים תשמז עמ' 66-45  
2499.גימאני, אהרן פנים אחדות בחיי הקהילה לפי תשובותיו של ר' יוסף אלמליח התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 47-63  
2500.דשן, שלמה ציבור ויחידים, סדרי חברה בקהילות יהודי מרוקו במאות ה 19-18 ת"א תשמג 102 עמ'  
2501.זעפרני, חיים אלף שנות חיים יהודיים במרוקו; היסטוריה ותרבות, דת ומיסטיקה ב: ספר המקורות. לוד תשמו 559 עמ'  
2502.עמאר, משה על הרבנות במרוקו במאה העשרים זכור לאברהם תשנט עמ' תנב-תנה  
2503.עמאר, משה; עצור, אליהו; גבאי, משה (עורכים) המשפט העברי בקהילות מרוקו, ספר התקנות - מועצת הרבנים במרוקו כרך א חמוש"ד [1980] 468 עמ'  
2504.קליינפלץ, מיכל (אהרוני) דיני אישות ביהדות מרוקו מסוף המאה ה-ט"ו ועד סוף המאה ה-י"ח עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א 1979 58 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > דבדו

 מחברכותרתספרביקורת
2505.מרציאנו, אליהו עיר הכהנים דבדו, מרוקו ירושלים תשמז 240 עמ'; עמ' 93-89: תקנות הקהילה   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מקנאס

 מחברכותרתספרביקורת
2506.לוי, גבריאל יהודי מקנאס במאות י"ח-י"ט עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 152 עמ'   
2507.עמאר, משה ל"תקנות מכנאס" במאות הי"ח-הי"ט חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 35-45  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > מראקש

 מחברכותרתספרביקורת
2508.שטרית, אלישבע קהילת מראקש לאור כתבי רבניה למן המחצית השניה של המאה התשע עשרה ועד ימינו עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן תשנב 125 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > פאס

 מחברכותרתספרביקורת
2509.משלוב, משה שתי תשובות - תקנות מחכמי פס בענין סבלונות אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' מד-מו  
2510.עמאר, משה מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 23-49  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > מרוקו > צפרו

 מחברכותרתספרביקורת
2511.עובדיה, דוד (עורך) קהילת צפרו - דברי ימי היהודים בק"ק צפרו יע"א במערב הפנימי (מארוקו) א-ב. ירושלים תשלה 473 + 323 עמ': מקורות ותעודות. כרך ג ירושלים תשלו 365 עמ': תולדות ימי היהודים בעיר צפרו (פרק ג: הקהילה היהודית ומוסדותיה. פרק ז: המנגנון). כרך ד ירושלים תשמו: נהגו העם; תולדות הרבנים; כסא המלכים   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > אפריקה הצפונית > תוניס

 מחברכותרתספרביקורת
2512.אברהמי, יצחק ק"ק פורטוגיזיס הי"ו בתוניס ופנקסה א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 592 עמ'  
2513.דשן, שלמה קווים למבנה החברתי של קהילות יהודי ג'רבה ציון שנה מא תשלו עמ' 108-97  
2514.חזון, יעקב יהדות האי ג'רבה באר שבע תשלז 85 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > כללי. ירושלים

 מחברכותרתספרביקורת
2515.אפרתי, נתן יהדות אמריקה ויהודי ארץ ישראל- קשרים בשלהי המאה הי"ט קתדרה חוב' 55 ניסן תשן עמ' 63-87  
2516.בן-נאה, ירון 'וכי לא אחיהם אנחנו?' יחסי אשכנזים וספרדים בירושלים בסוף המאה השבע-עשרה קתדרה חוב' 103 ניסן תשסב עמ' 33-52  
2517.ברנאי, יעקב תקנות ירושלים במאה השמונה עשרה כמקור להכרת החברה, הכלכלה והפעילות היומיומית של הקהילה היהודית פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית, בעריכת אמנון כהן, ירושלים תשלט עמ' 316-271  
2518.גיל, משה ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634) א-ג. ת"א תשמג. כרך א, היישוב והנהגתו, עמ' 626-405; הקראים והשומרונים, עמ' 664-627. כרך ב, קראים, עמ' 564-511  
2519.גלר, יעקב כולל מולדביה וולכיה בארץ-ישראל קתדרה חוב' 59 ניסן תשנא עמ' 56-82  
2520.דוד, אברהם מסמכי הגניזה הקהירית: מקור לתולדות היהודים בארץ ישראל בראשית התקופה העות'מאנית קתדרה חוב' 114 טבת תשסה עמ' 37-70  
2521.דוד, אברהם 'וויצו נגיד' בהנהגה היהודית בירושלים במאה הט"ו ובראשית המאה הט"ז ציון שנה מה תשם עמ' 331-327  
2522.דן, ירון הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל במאות ה'-ו' דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 28-23  
2523.ולנשטיין, מאיר כתב יד גאסטר 975: תזכיר של כולל הספרדים בירושלים בשנת תרט"ו ציון שנה מג תשלח עמ' 96-75. ברטל, ישראל: בירורים בשולי תזכיר... שם עמ' 118-97 
2524.יהב, דן הקנין הפרטי והשיתופי במקורותינו (בהדגמה: "שטר ההתקשרות של חברת חסידי בית-אל") סיני כרך קטו תשנה עמ' רעב-רפא  
2525.כהן, אמנון יהודים בשלטון האסלאם; קהילת ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית ירושלים תשמב 251 עמ'  
2526.כהן-הטב, רוני ועדי-הקהילות בארץ ישראל בתקופת המנדט - ירושלים וחיפה דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ה ירושלים תשנט עמ' 41-48  
2527.לוין, דוד מי השתתף בסדר התענית ברחובה של עיר? (תענית הציבור בארץ ישראל במאה השלישית והרביעית) קתדרה חוב' 94 טבת תשס עמ' 33-54  
2528.עמאר, משה (עורך) תעודות חדשות לתולדות קהילת המערבים בירושלים קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 187-171  
2529.פלסר, רבקה למעמדו של הראשון לציון בירושלים (תרל"ג - 1873) (תעודה) קתדרה חוב' 52 תמוז תשנט עמ' 125-130  
2530.קניאל, יהושע בתי הדין של העדות בירושלים במאה הי"ט שנה בשנה תשלו עמ' 335-325  
2531.קרגילה, צבי התפתחותה האירגונית של קהילת הפרושים בארץ ישראל ציון שנה מו תשמא עמ' 330-306  
2532.ראבילו, מרדכי אלפרדו השיפוט האזרחי היהודי בימי יוסטינינוס הקיסר שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 397-409  
2533.רצהבי, יהודה תעודות חדשות על פרידת התימנים מן הספרדים בר-אילן יד-טו תשלז עמ' 296-242  
2534.שציפנסקי, ישראל תקנות ומנהגי ירושלים אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 279-245   
2535.שרמר, עדיאל בן שמונה עשרה לחופה? גיל הנישואים של יהודי ארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד ארוס, אירוסין ואיסורים, ירושלים תשנח עמ' 43-70  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > הרבנות הראשית

 מחברכותרתספרביקורת
2536.אליאש, שולמית היחסים בין הרבנות הראשית לא"י והשלטון המנדטורי תרצ"ו-תש"ה / 1945-1936 א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניבסיטה העברית בירושלים תשלט 512 עמ'  
2537.אליאש, שולמית הרבנות הראשית והמזרחי בתקופת המנדט קתדרא חוב' 37 תשרי תשמו עמ' 148-123  
2538.גורן, שלמה ועדת הבחירות לרבנות הראשית תחומין כב (תשסב) 11-20  
2539.דון-יחיא, אליעזר מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 134-104  
2540.ורהפטיג, זרח תקנות הרבנות הראשית. [סמכות, בית דין לערעורים, תקנות הדיון, תקנות תש"ד, תש"י] תחומין טו (תשנה) 81-117  
2541.פרידמן, מנחם חברה ודת: האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל, תרע"ח-תרצ"ו 1936-1918 ירושלים תשלח 442 עמ' (עמ' 128-110: הרבנות הראשית - אידיאל ומציאות; עמ' 388-367: הרבנות הראשית - המשבר ופתרונו)   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > באר שבע

 מחברכותרתספרביקורת
2542.דהאן, משאל תקנות [בענייני נישואין בבאר שבע] ניצני הנגב תשלז עמ' 12-9   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > יפו

 מחברכותרתספרביקורת
2543.רם, חנה מחלוקת בקרב הנהגת העדה היהודית ביפו (תעודה)  קתדרה חוב' 64 תמוז תשנב עמ' 103-126  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > צפת

 מחברכותרתספרביקורת
2544.שוחטמן, אליאב תקנת צפת ותשובות חכמי צפת בענין שנוי ערך המטבע סיני כרך פב תשלח עמ' קט-קכב   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארץ ישראל > שכם

 מחברכותרתספרביקורת
2545.יזבק, מחמוד היישוב היהודי בשכם בשנים 1655-1691 על פי הסג'ל קתדרה חוב' 87 ניסן תשנח עמ' 61-76  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ארצות הברית

 מחברכותרתספרביקורת
2546.אפרתי, נתן יהדות אמריקה ויהודי ארץ ישראל - קשרים בשלהי המאה הי"ט קתדרה חוב' 55 ניסן תשן עמ' 63-87  
2547.יהלום, שולמית היהודים והעבדות במלחמת האזרחים בארצות הברית ציון שנה סה תשס עמ' 163-203  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > בבל

 מחברכותרתספרביקורת
2548.בן-יעקב, אברהם שטרי הקדש של בתי כנסת בבגדאד ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר רביעי] קבלת האר"י, תעודות על קהילות ואישים, ירושלים תשמה עמ' שסג-שעז  
2549.הראל, ירון בין תככים למהפכה - מינוי רבנים ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד, דמשק וחלב 1744-1914 ירושלים תשסז 390 עמ'  
2550.זוהר, צבי יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית פעמים 36 תשמח עמ' 107-89  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > בוכארה

 מחברכותרתספרביקורת
2551.בן יעקב, אברהם יהודי בוכארה בעיני רב ראשי פעמים 35 תשמח עמ' 101-98   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2552.ברויאר, מרדכי רבנות אשכנז בימי הביניים ירושלים תשלו 128 עמ'  
2553.גרוסמן, אברהם עבריינים ואלמים בחברה היהודית באשכנז הקדומה והשפעתם על סדרי הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 152-135  
2554.גרינולד, יצחק תדמיתה של יהדות גרמניה המערבית תשמ"א שרידים גל' א תשרי תשמב עמ' לח-מ  
2555.הילדסהיימר, מאיר יהדות אשכנז במאה הי"ז על פי ספרות השאלות ותשובות עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלב 197 עמ'  
2556.הנדלסמן, יצחק תמורות בהנהגת קהילות ישראל באשכנז בימי הבינים מהמאה ה-י"א עד המאה ה-ט"ו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א 1980 379 עמ'  
2557.זימר, יצחק אריק רבני גרמניה במאה ה-16 וזיקתם לרבנים בתפוצות אחרות דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 134-127  
2558.יובל, ישראל יעקב תקנות נגד ריבוי גירושין בגרמניה במאה הט"ו ציון שנה מח תשמג עמ' 215-177  
2559.פרנק, משה לתולדות מבנה הקהל באשכנז מן המאה הי"ב עד המאה הי"ז ציון שנה א תרצו עמ' 350-337 [אוצר המשפט חלק א ערך 4433]. Finkelstein, Louis: JQR, N.S. 29 (1938-39), p. 415-417 

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > אה"ו (אלטונה-המבורג-ואנדסבק)

 מחברכותרתספרביקורת
2560.אורנן-פינקוס, בן-ציון הקהילה הפורטוגזית בהמבורג והנהגתה במאה ה-יז (על פי ספר הקהילה) עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 143 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > אנסבך ופירט

 מחברכותרתספרביקורת
2561.זימר, יצחק אריק פרקים בתולדות היהודים בנסיכות אנסבך רמת-גן תשלה 16 + 128 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > הלברשטדט

 מחברכותרתספרביקורת
2562.פייסט, חנן תולדות קהילת הלברשטדט במאות התשע עשרה והעשרים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 380 ע'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > מליינה

 מחברכותרתספרביקורת
2563.שוורצפוקס, שמעון תקנה משנת 1313 בר אילן ד-ה תשכז עמ' 219-209 [אוצר המשפט חלק א ערך 4458]. ביקורת: שצמילר, יוסף: תקנות פרובנסליות משנת 1313. קרית ספר כרך נ תשלה 666-663  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > פרנקפורט דמיין

 מחברכותרתספרביקורת
2564.בן-אבנר, יהודה לפולמוס על הרבנות בעדת ישורון דק"ק פפד"ם בשנות העשרים סיני כרך קו תשן עמ' עב-עט  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > שו"ם (שפירא-וורמייזא-מגנצא)

 מחברכותרתספרביקורת
2565.אונא, אביגדור (עורך) פנקס התקנות והרישומים של החברה קדישא דג"ח וורמישא, תעו-תקצז לפ"ק ירושלים תשם 204 עמ'   
2566.אידלברג, שלמה פנקס קהילת וורמיישא (תט"ז-תי"ט) בנתיבי אשכנז, מחקרים בקורות יהודי אירופה בימי הביניים, ניו יורק תשסא עמ' 104-120  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > גרמניה > שנייטאך ואוטנזים

 מחברכותרתספרביקורת
2567.הילדסהיימר, מאיר הרכב הנהגת הקהל בקהילה כפרית בבוואריה במאה הי"ח דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 97-101  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הולנד > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2568.יד ושם פנקס הקהילות: הולנד, ירושלים תשמה  ביקורת: קפלן, יוסף: תולדות היהודים בהולאנד - בראייה כוללת. פעמים 34 תשמח עמ' 150-143  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הולנד > אמשטרדם

 מחברכותרתספרביקורת
2569.סלויס, ד"מ יהודי אשכנז באמשטרדם משנת 1635 עד שנת 1795 מחקרים על תולדות יהודי הולנד א ירושלים תשלה עמ' 121-69  
2570.קפלן, יוסף עונש החרם בקהילה הספרדית באמשטרדם במאה ה-18 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 195-201  
2571.קפלן, יוסף חרמות בקהילה הספרדית באמשטרדם בשלהי המאה הי"ז גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 540-517   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > הונגריה

 מחברכותרתספרביקורת
2572. פסק בית דין. דאס איזט דער פסק בית דין וואס איין אונד זיבענציג גדולי רבנים אונד בתי דינים אין אונגארן, הערויס געגעבען האבען געגען די אפיקורסים. איבער זעצט אונד אויף געקלעהרט אוף עברי טייטש. [נוסח פסק הדין (התקנה) בעברית ומתורגם (עמוד מול עמוד) ליידיש, בדבר אונגוואר [תרכו], עמ' 32-17 [בתוך: עמוד היראה כרך א חלק ז היו"ל ע"י ר' עקיבא יוסף שלזינגר] קצבורג, נתנאל: פסק בית-דין של מיכאלוביץ תרכ"ו. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' י' כץ, ירושלים תשם עמ' רעג-רפו 
2573. תולדות הקהילות והרבנים באונגארין. חלק א [חמ"ד] 1983  
2574.יד ושם פנקס הקהילות: הונגריה ירושלים תשלו 557 עמ' (עמ' 19-15: קהילות וסדריהן, מאת נתנאל קצבורג). ביקורות: קרסל, גצל: קהילות ישראל בזוהרן ובכליונן. הדאר שנה נז תשלח-תשלט עמ' 624-623; כהן, י' יוסף: השלמות ל'פנקס הקהילות' - הונגריה. המעין כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 57-48; מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 294-284 
2575.כרמלי-ויינברגר, משה פדיון שבויים יהודיים במאה הי"ז בהונגריה דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 83-77   
2576.שפיגל, יהודה פנקס חברה קדישא של קהילת דרצ'קה בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 145-152  
2577.שפיצר, שלמה י' תקנה בלתי ידועה מתוך פנקס הקהל של בודה סיני כרך קי תשנב עמ' נח-ס  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2578.בורנשטיין-מקובצקי, לאה תקנות קושטא בירושה וביטויין בחיי החברה בתקופה העות'מאנית חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 3-23  
2579.בורנשטיין-מקובצקי, לאה "כופר דם" ו"גאולת דם" במשפט הפלילי של האימפריה העות'מאנית במאות ה- 16-17 וביטוים בחברה היהודית אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 79-98  
2580.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מבנה הרבנות באימפריה העותומאנית במאה הט"ז ובמאה הי"ז ממזרח וממערב א תשלד עמ' 258-223  
2581.בורנשטיין-מקובצקי, לאה קוים לאופיו של הכבוד החברתי בקהילות האימפריה העות'ומאנית מן המאה השש-עשרה עד המאה השמונה-עשרה מורשת יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשמב עמ' 95-81  
2582.הקר, יוסף 'הרבנות הראשית' באימפריה העות'מאנית במאות הט"ו והט"ז ציון שנה מט תשמד עמ' 255-225  
2583.לוי, אבנר התמורות במנהיגות הקהילות הספרדיות המרכזיות באימפריה העות'מאנית במאה התשע עשרה ימי הסהר; פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, תל אביב תשנו עמ' 237-271  
2584.מורגנשטרן, ניסן ארגון הקהילה היהודית במזרח (לקט מקורות על פי ספרות השו"ת) ספרית המורה הדתי, ירושלים תשמו 75 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > איזמיר

 מחברכותרתספרביקורת
2585.ברנאי, יעקב קווים לתולדות החברה היהודית באיזמיר בשלהי המאה הי"ח ובראשית המאה הי"ט ציון שנה מז תשמב עמ' 76-56  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > איסטנבול

 מחברכותרתספרביקורת
2586.בורנשטיין-מקובצקי, לאה שרידים מפנקס בית דין באלאט בקושטא שנת תקצ"ט (1839) ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 53-122  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > טורקיה > קושטא

 מחברכותרתספרביקורת
2587.בורנשטיין-מקובצקי, לאה לתולדות קהילת קושטא באמצעיתה של המאה הי"ז, קהליה אישיה וחכמיה הספרדים והרומאניוטים מיכאל ט תשמה עמ' כז-נד  
2588.קנדי, מזל מוסד החכם באשי וחוקת החכם ח'אנה באסתאנבול בתמורות המאה הי"ט (1914-1835) עבודת גמר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה 1985 150 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > יוון

 מחברכותרתספרביקורת
2589.בנבנשתי, דוד יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים; הליכות חיים, מסורת וחברה ירושלים תשלג 228 עמ'  
2590.בניהו, מאיר הסכמות 'חזקת החצרות הבתים והחנויות' בשאלוניקי ופסקיהם של רבי יוסף טאיטאצאק וחכמי דורו מיכאל ט תשמה עמ' נה-קמו  
2591.הקר, יוסף החברה היהודית בשאלוניקי ואגפיה במאות ה-ט"ו וה-ט"ז; פרק בתולדות החברה היהודית באמפריה העות'ומאנית ויחסיה עם השלטונות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט 283 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי > שאלוניקי

 מחברכותרתספרביקורת
2592.בן נאה, ירון הסכמת חברת גמ"ח של ק"ק יחייא, שאלוניקי  קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 149-156  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > מצרים > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2593.אלגמיל, יוסף היהדות הקראית במצרים בעת החדשה רמלה תשמה 91 + 342 עמ'  
2594.בר-אשר, שלום יחסם של חכמי מצרים לתמורות בימינו שנה בשנה תשנב עמ' 341-347  
2595.גויטיין, שלמה דב 'הרב'; בירור פרשה סתומה בתולדות הגאונות של ארץ ישראל עם מכתב של 'בת ראש הישיבה' תרביץ שנה מה תשלו עמ' 75-64. הוספות למאמר על משרת הרב במצרים במאות הי"א והי"ב. תרביץ שנה מו תשלז עמ' 153-152 
2596.דוד, אברהם לדמותה של החברה היהודית במצרים אחרי גירוש ספרד חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 59-77  
2597.זוהר, צבי משנתם ההלכתית של חכמי ישראל במצרים המודרנית פעמים חוב' 16 תשמג עמ' 87-65  
2598.כהן, מרק ר' הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 315-333  
2599.ליטמן, מיכאל יהדות מצרים במאות ט"ז-י"ז על פי ספרי השו"ת של חכמי הזמן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 395 עמ'  
2600.לנדאו, יעקב מ' תולדות יהודי מצרים בתקופה העות'מאנית (1914-1517) ירושלים תשמח 670 עמ'  
2601.שוחטמן, אליאב לשאלת היתר החיתון עם הקראים בפסיקתם של חכמי מצרים פעמים 34 תשמח עמ' 47-29. זוהר, צבי: עמ' 50-47  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > מצרים > פסטאט

 מחברכותרתספרביקורת
2602.ברקת, אלינער מוצא וחברה בקהילה היהודית בפסטאט במאה האחת-עשרה פעמים 34 תשמח עמ' 28-3  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > סוריה

 מחברכותרתספרביקורת
2603.הראל, ירון תמורות ביהדות סוריה 1840-1880 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשנב 454 עמ'  
2604.זוהר, צבי היערכות חכמי חלב נוכח ערעור מעמדם הכללי והציבורי בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 281-288  
2605.זנר, נפתלי (וו.פ.) החיים הפנימיים של יהודי סוריה בשלהי התקופה העות'מאנית פעמים חוב' 3 סתיו תשם עמ' 58-45  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל

 מחברכותרתספרביקורת
2606.וסטרייך, אלימלך הכרעות שיפוטיות של הרא"ש בספרד מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 157-182  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2607.אלבק, שלום יסודות משטר הקהילות בספרד עד הרמ"ה (1244-1180) [אוצר המשפט חלק א ערך 4570] הקהילה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשלו עמ' 102-66  
2608.בן-ששון, מנחם מקורות לתולדות קהילות ישראל בספרד במאה הי"ד גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 336-284  
2609.עסיס, משה פשע ואלימות בחברה היהודית בספרד (המאות הי"ג-הי"ד) ציון שנה נ תשמה עמ' 240-221  
2610.שטובר, שמעון חבורות צדקה וחסד בספרד הנוצרית ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 167-151  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > ארגוניה

 מחברכותרתספרביקורת
2611.עסיס, יום-טוב יהודי ארגוניה בימי שלטונו של יעקב השני (1327-1291) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמא 758 עמ'   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > גיברלטר

 מחברכותרתספרביקורת
2612.בשן, אליעזר קהילת גיברלטר - חכמיה, יצירותיהם וקשריהם עם חכמי מרוקו סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' עג-צב  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > ספרד ופורטוגל > טוליטולה

 מחברכותרתספרביקורת
2613.שויקה, אהרן הפולמוס על תקנת טוליטולה בירושת הבעל את אשתו תרביץ שנה סח תשנט עמ' 87-127  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2614.אטקס, עמנואל בין למדנות לרבנות ביהדות ליטא של המאה הי"ט ציון שנה נג תשמח עמ' 403-385  
2615.בן ששון, חיים הלל ועדי הארצות שבמזרח אירופה קיום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם, ירושלים תשנז עמ' 145-159  
2616.בקשי דורון, אליהו בת לאם יהודיה ולאב קראי מרוסיה-תגובה תחומין כ (תשס) 221-231  
2617.היילפרין, ישראל קורות היהודים במזרח אירופה מימים ראשונים ועד חלוקת פולין קיום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם, ירושלים תשנז עמ' 17-47  
2618.יד ושם פנקס הקהילות: פולין א-ג. ירושלים תשלו-תשמד. ביקורות: מרגלית, ישראל [לכרך א: לודג' והגליל]: הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 75-74; קרסל, גצל: יהדות גליציה בימי זהרה וכליונה [לכרך ב: גליציה המזרחית]. הדאר שנה ס תשמא-תשמב עמ' 438-437 
2619.לויטץ, יצחק אייזיק מחקרים בשאלות ותשובות ופנקסים הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 269  
2620.משאש, שלום קראי רוסיה תחומין כ (תשס) 227-231  
2621.ריינר, אלחנן הון, מעמד חברתי ותלמוד תורה: הקלויז בחברה היהודית במזרח אירופה במאות הי"ז-הי"ח ציון שנה נח תשנג עמ' 287-328  
2622.שוחט, עזריאל ההנהגה בקהילות רוסיה עם ביטול ה'קהל' ציון שנה מב תשלז עמ' 233-143  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > ועד ארבע הארצות

 מחברכותרתספרביקורת
2623.בריק, אברהם שלשלת רבני משפחות קצנאלבוגין ב'ועד ארבע הארצות' המעין כרך כא גל' א תשרי תשמא עמ' 51-44  
2624.רוסמן, משה סמכותו של ועד ארבע ארצות מחוץ לפולין בר אילן כד-כה תשמט עמ' 11-30  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > גלוסק

 מחברכותרתספרביקורת
2625.ביאלר, יהודה ליב פנקס של חברה קדישא גומלי חסד של אמת בעיירה גלוסק בפולין . משנת ת"ק (1740) עד שנת תרח"ץ (1938). מן הגנזים ג ירושלים תשלה עמ' 162-147   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > ווישיווא

 מחברכותרתספרביקורת
2626.אלפסי, יצחק פנקס חברה קדישא של קהילת ווישיווא העליונה בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 173-186; תשמט עמ' 139-144; תשן עמ' 172-174  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > וורשא

 מחברכותרתספרביקורת
2627.ורהפטיג, שילם תקציב קהילת ווארשה ערב השואה סיני כרך צח תשמו עמ' רמו-רנא   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > טיקטין

 מחברכותרתספרביקורת
2628.נדב, מרדכי תחומי שליטתה של קהילת טיקטין על הקהילות והיישובים בסביבותיה פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 215-226  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > סבייז'

 מחברכותרתספרביקורת
2629.נדב, מרדכי פנקס בית-הדין של קהילת שעביז (סבייז') רוסיה הלבנה פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 233-246  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > סמיכהוף

 מחברכותרתספרביקורת
2630. תקנות שנתקנו בק"ק סמיכהוף בשנת תקכ"ז כרם שלמה גל' קעט שבט-אדר תשנו עמ' נב-נד  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > פוזנא

 מחברכותרתספרביקורת
2631.אופנהיים, ישראל הלכי הרוח והמגמות בענייני חברה כביטויים ב'פנקס הכשרים' של קהילת פוזנא גלעד ג תשלו עמ' 56-33   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > פינסק

 מחברכותרתספרביקורת
2632.שוחט, עזריאל תולדות קהילת פינסק, תרמ"א 1881 - תש"א 1941 פינסק, ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין, כרך א חלק ב ת"א תשלח, עמ' 297-5   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > קראקא

 מחברכותרתספרביקורת
2633.גרנצרסקה-קדרי, בינה מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796-1868 קראקא-קז'ימייז'-קרקוב; מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, תל אביב תשסא עמ' 89-117  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פולין, ליטא ורוסיה > קייב

 מחברכותרתספרביקורת
2634.בקון, גרשון ה'חברות' ללימוד ולגמילות חסדים במזרח אירופה בעידן של תמורות: חברת מגידי תהלים של קייב, תרנ"ה-תרע"ו בר אילן כד-כה תשמט עמ' 99-115  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > פרס

 מחברכותרתספרביקורת
2635.בניהו, מאיר מקורות לתולדות יהודי בבל ולזיקה שביניהם ובין יהודי כורדיסתאן ופרס (ת"א-תקמ"א) מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם, אור יהודה תשמב עמ' 82-1  
2636.פישל, ולטר יוסף היהודים באיראן במאות טז-יח; היבטים פוליטיים כלכליים וקהילתיים פעמים חוב' 6 תשמא עמ' 32-5  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צ'כוסלובקיה > בראטיסלאבה (פרשבורג)

 מחברכותרתספרביקורת
2637.שייבר, אלכסנדר שבועת היהודים בפרסבורג ציון שנה לז תשלב עמ' 238-237   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צ'כוסלובקיה > פראג

 מחברכותרתספרביקורת
2638.[פראג, קהילה]  . התקנות שהוכרז שבת פרשת כי תצא שנת תקכז בכל בתי כנסיות דקהילתנו פה פראג [תקנות ביידיש בענין מספר המוזמנים לסעודות מצוה ואחרות]. (תקכז?) 4 דפים   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צ'כוסלובקיה > שטיניץ

 מחברכותרתספרביקורת
2639. תקנות לחברה ביקור חולים דק"ק שטייניץ כרם שלמה גל' קסה אייר-סיון תשנד עמ' נא-נה  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2640.ברקוביץ, חיים הרבנות האורתודקסית בצרפת: בין מסורת לרפורמה אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 381-393  
2641.גרוסמן, אברהם בין ספרד לצרפת; הקשרים בין קהילות ישראל שבספרד המוסלמית ובין קהילות צרפת גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 101-75  
2642.ריינר, אברהם (רמי) בתי הדין בצרפת במאה השתים עשרה: בין ריכוז לביזור על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 565-591  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > אלזס-לותרינגיה

 מחברכותרתספרביקורת
2643.שוורצפוקס, שמעון שלוש תעודות מחיי הקהילות היהודיות באלזאס-לורן (לותרינגן) מיכאל ד תשלו עמ' ט-לא   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > צרפת > פרובנס

 מחברכותרתספרביקורת
2644.פיק, שלמה זאב לאופיין של הקהילות היהודיות בפרובנס לפני הגירוש בשנת 1306 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשנז 432 עמ'  
2645.שוורצפוקס, שמעון תקנה משנת 1313 [אוצר המשפט חלק א ערך 4458]  ביקורת: שצמילר, יוסף: תקנות פרובנסליות משנת 1313. קרית ספר כרך נ תשלה 666-663  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > קנדה

 מחברכותרתספרביקורת
2646.רוביסון, יצחק מלחמת הבשר הכשר והקמת ועד העיר של מונטריאול 1922-1925 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 369-376  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > רומניה

 מחברכותרתספרביקורת
2647.גלר, יעקב תקנות בית המדרש של קהל קיר"ה, גליציה ורוסיה בבוקרשט משנת תקפ"ו (1826) שנה בשנה תשסג עמ' 231-241  
2648.גלר, יעקב הקהילה היהודית ברומניה הישנה (ירגאט) בין שתי מלחמות העולם, 1941-1919 א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמא 585 עמ'  
2649.גלר, יעקב צמיחתה ושקיעתה של קהילה; היהודים האשכנזים והספרדים ברומניה (1941-1919) ת"א תשמה 407 עמ'  
2650.כרמלי-וינברגר, משה אשכנזים וספרדים בטראנסילווניה ובאנט במאות ה 17-19 פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ' לט-נ  
2651.שפיגל, יהודה  מסמכי חברה קדישא של בודהפסט בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 175-180  

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2652.גויטיין, שלמה דב התימנים, היסטוריה, סדרי חברה, חיי רוח, מבחר מחקרים ירושלים תשמג 473 עמ'. ביקורות: ניני, יהודה: מחקרי גויטיין על יהדות תימן. פעמים חוב' 18 תשמד עמ' 130-126; טובי, יוסף: קרית ספר כרך נט תשמד עמ' 608-603 
2653.חבר, אמנון השיפוט הרבני בתימן במאות י"ח-כ' עבודת גמר במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמד 113 עמ'  
2654.נחשון, יחיאל ההנהגה היהודית בתימן (מאות י"ח-י"ט) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 454 עמ'  
2655.רצהבי, יהודה מעשי בית דין צנעא במאה הי"ח - לקט תעודות מפרוטוקול בית-דין ממזרח וממערב ד תשמד עמ' 109-79   

ו. סדרי חברה ושלטון > קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל > תימן וערב > צנעא

 מחברכותרתספרביקורת
2656.גימאני, אהרן תקנה קדומה לצניעות נשים בצנעא תרביץ שנה עד תשסה עמ' 441-449  
2657.טובי, יוסף למבנה ההנהגה של הקהילה היהודית בצנעא פעמים חוב' 1 אביב תשלט עמ' 102-98  

ו. סדרי חברה ושלטון > רב

 מחברכותרתספרביקורת
2658. איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג.  הנהגה רוחנית לדורנו - הכשרתה ודמותה - סימפוזיונים, עמ' 352-279; הרבנות בישראל - דעות, הצעות ותכניות; מבחר מתוך פרסומי העתים, עמ' 390-355  
2659. חמשה מכתבים אודות הרבנות דק"ק פיורדא בשנת תק"ח לפ"ק כרם שלמה גל' קכא תשרי-חשון תשן עמ' נ-נח  
2660.אבינר, שלמה חיים להיות רב בקיבוץ עמודים כרך כו תשלח עמ' 239-237; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 376-371  
2661.אבינר, שלמה חיים הרב והסנהדרין בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 9-8  
2662.אלברט, אברהם מרדכי היה מנהג בעיר להקל על פי רבם והרב שבא אחריו אוסר בזה או להפך פרי חיים ג תשסב עמ' רסא-רעא  
2663.אלטמן, שרגא צבי (עורך) דין תורה דגלאנטה (שנת תרנג לפ"ק) פרקים המבהירים את השתלשלות המאורעות הקשורים בפרשת הרבנות דעיר גאלאנטה ופסק הבית דין צדק המפורסם בשם 'דין תורה דגאלאנטה'. בני-ברק תשמג קסח עמ'  
2664.אפשטין, יעקב תחומי פסיקתו של רב מקומי חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 189-197  
2665.אריאל, יעקב הרב והקהילה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסח עמ' 24-29  
2666.אריאל, יעקב הרבנות בתנועה ובהתישבות ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 159-154  
2667.בונפיל, ראובן הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס (ר"ו-ש"ס בערך) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 343 עמ'  
2668.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מבנה הרבנות באימפריה העותומאנית במאה הט"ז ובמאה הי"ז ממזרח וממערב א תשלד עמ' 258-223  
2669.בלס, יהונתן שמחה חסינותו של מרא דאתרא תחומין כב (תשסב) 21-32  
2670.בן-שלמה, אליעזר היחס הרצוי אל חכמי הדור ואל הרב שלימדו תורה שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 62 ,55-53  
2671.ברגר, אביגדור (עורך) כתבי מנוי לרבנות  זכור לאברהם תשנט עמ' תקכג-תריד  
2672.ברויאר, מרדכי הישיבה כמוסד להכשרת מנהיגות דתית בימי הביניים איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 160-147  
2673.ברויאר, מרדכי רבנות אשכנז בימי הביניים ירושלים תשלו 128 עמ'  
2674.ברקוביץ, דב הנהגה תורנית בישראל - מעמדה ותפקידה צהר כט אייר תשסז עמ' 89-97  
2675.גוטנטג, נחום נתן הרב וקהילתו שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' קג-קיא  
2676.גזונדהיט, בנימין רב ותלמיד שאינן הגונים תחומין כא (תשסא) 198-206  
2677.גרוזמן, מאיר כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב - להתהוותו של הכלל סידרא ז תשנא עמ' 13-20  
2678.גשטטנר, נתן בענין אם מותר למנות גר צדק לרב בקהלה מבית לוי טו אדר-ניסן תשס עמ' קלא-קל  
2679.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
2680.דיסקין, י' ז' הרב במושבה איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 266-257  
2681.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל.[חובתו של רב לענות לשאלות. ולהתייחס לנושאים ביזמתו] תחומין יא (תשן) 31-40  
2682.הילדסהיימר, מאיר פסק-דין של הרב מרדכי מודל סג"ל בשנת תט"ו (1655) [בעניין סדרי הקהילות, גביית מסים, בחירת רב, בית העלמין ועוד] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 241-229  
2683.הקשר, שמעון מנהיג, דיין ומורה איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 193-161  
2684.הראל, ירון בין תככים למהפכה - מינוי רבנים ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד, דמשק וחלב 1744-1914 ירושלים תשסז 390 עמ'  
2685.ויס, אשר זליג במשפט הרבנות וכח שררתה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' עא עמ' תסא-תסח  
2686.ורהפטיג, איתמר פיטורי מורים ורבנים סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
2687.ז'ולטי, בצלאל בחירת רבנים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' כו-לב  
2688.זוהר, צבי היערכות חכמי חלב נוכח ערעור מעמדם הכללי והציבורי בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 281-288  
2689.טואיטו, יהודית (קולט) דמותו של הרב בספרות יהודי צפון אפריקה בשנים 1896-1996 התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ'  
2690.יובל, ישראל יעקב רבנים ורבנות בגרמניה, 1500-1350 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 31 + 427 עמ'  
2691.יוסף, עובדיה בענין הכשירות לרבנים ולדיינים בזמננו אור תורה שנה יט תשמז עמ' תשעט-תשפה; שנה כ תשמח עמ' עא-עט  
2692.יעקובוביץ, ישראל עמנואל להחזרת עטרת הרבנות ליושנה ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 27-22  
2693.כהן, ידידיה רבנות בקיבוץ ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 180-169; מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 165-156; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 386-377  
2694.כהן, שאר-ישוב הרב בציבוריות הישראלית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 192-187. דיון ותגובות: עמ' 209-193 
2695.לאו, ישראל מאיר 'איש על העדה' שרידים גל' ח שבט תשמז עמ' יב-יח  
2696.לם, נחום להורות או לא להורות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' רב-רו  
2697.לשם, חיים תוארי-כבוד לרבנים מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 412-405  
2698.מוסקוביץ, תומר "כי חק לכהנים מאת פרעה" - על תשלום שכרם של רבני קהילות מקופת הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 308 ויגש תשסח 4 עמ'  
2699.נדב, מרדכי כתב רבנות של ק"ק קורניק לר' עקיבא אייגר ארשת ו תשמא עמ' 180-172  
2700.נריה, נחום הקבלת פני הרב ברגל, טעמיה, דפוסיה, וחיוביה בזמן הזה שנה בשנה תשנג עמ' 207-218  
2701.סירא, שמואל הרב כמחנך שרידים גל' ו שבט תשמה עמ' כא-כד  
2702.עמיחי, יהודה עינוי הדין בהוראה - במשנת האדר"ת צהר יד אביב תשסג עמ 15-18  
2703.עמיטל, יואל אפשרות פסיקה אחידה בצבא לבני ישיבות - סמכויות 'מרא דאתרא' מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 97-112  
2704.פירון, מרדכי הרבנות הצבאית לישראל ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 209-202  
2705.פלק, זאב מיהו רב ומי בא במקום בית הדין הגדול שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 5-2  
2706.פרידמן, מנחם בעיות יסוד במבנה הרבנות הקהילתית בחברה מודרנית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 155-135  
2707.פרינץ, אלחנן האם מותר לחלוק על רבו? צהר כד חורף תשסו עמ' 75-84  
2708.קגן, מאיר גציל בדין מורה הלכה בפני רבו הפרדס שנה סב חוב' ח אייר תשמח עמ' 17-13  
2709.קדרון, דב פיטורי רב תחומין ל תשע עמ' 192-195  
2710.קוליץ, יצחק תפקיד הרבנים בקהילות ישראל שרידים גל' ו שבט תשמה עמ' יא-יח  
2711.קוק, אברהם יצחק השגת גבול ברבנות תחומין ה תשמד עמ' 286-285  
2712.קנדי, מזל מוסד החכם באשי וחוקת החכם ח'אנה באסתאנבול בתמורות המאה הי"ט (1914-1835) עבודת גמר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה 1985 150 עמ'  
2713.רבינוביץ, נחום אלעזר אמונת חכמים - מה היא? מעליות יז תשנו עמ' 101-107  
2714.ריינר, אלחנן; מורגנשטרן, אריה רבנות האנציקלופדיה העברית כרך ל עמ' 491-475  
2715.שאנן, ח' שלמה  דעת תורה בענין שאינו הלכה תחומין יב (תשנא) 171-177  
2716.שוקד, משה עבר והווה במבנה ההנהגה הדתית בקהילת יוצאי הרי האטלס פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' תע-תפא  
2717.שלזינגר, מאיר הרב בקיבוץ הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 369-363  
2718.שפיץ, צבי מעמדו וסמכויותיו של הועד ושל הרב במושב שיתופי ובישוב קהלתי אוריתא גל' יח תשנו עמ' ריט-רכא  

ו. סדרי חברה ושלטון > מנהיג. פרנס. נושאי תפקידים

 מחברכותרתספרביקורת
2719.אברבך, משה עיקרי היהדות ופולחן האישיות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 219 ,205-204 ,186-185  
2720.אישון, שלמה טובת הנאה לפקיד ממשלתי כתר ו תשסח עמ' 244-250  
2721.אלטשולר, עזרא בדין פרנס שעבר ממשרתו מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' סג-סז  
2722.אנציקלופדיה תלמודית חשד; מראית העין [חיוב להוציא את עצמו מחשד הבריות] כרך יז עמ' תקסז-תשנו  
2723.ארזי, אברהם המנהיג בעיני חז"ל שנה בשנה תשמט עמ' 269-279   
2724.אריאל, יועזר האם יש חסינות משפטית לנבחרי ציבור ולתלמידי חכמים? מלילות ב תשסא עמ' 57-66  
2725.בארי, ישראל הלכות גדולה ורבנות המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך, עמ' שיא-שיד; הלכות פרנסות. שם עמ' שכג-שכד  
2726.בן-שמעון, נסים פסילת שוחט שערי צדק ג תשסב עמ' 270-284  
2727.בנדיקט, בנימין זאב המחדל באספקלרית היהדות תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קמא-קמו  
2728.בר-לב, בן-ציון 'אלה פקודי המשכן' - דין וחשבון על תקבולים ושימושם רואה החשבון חוב' לב תשמג עמ' 236-229  
2729.גולדברג, יוסף האם רשאי הציבור לכפות על אחד מהם להיות פרנס על הציבור זכור לאברהם תשנט עמ' תעט-תפח  
2730.גולדשמידט, פנחס שררה ורבנות לאור ההלכה שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' מט-נו  
2731.דוד, אברהם 'וויצו נגיד' בהנהגה היהודית בירושלים במאה הט"ו ובראשית המאה הט"ז ציון שנה מה תשם עמ' 331-327  
2732.דסברג, אורי איש על העדה (פרקי מנהיגות בראי האגדה) אור המזרח כרך לח תשן עמ' 78-84  
2733.דרוק, זלמן שינוי מצדקה לצדקה וסמכות הגבאים בבתי כנסת שנה בשנה תשנג עמ' 171-179  
2734.הכהן, אביעד כישורים ולא קשרים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 18 כי תשא תשסא 4 עמ'  
2735.הכהן, אביעד קופה של שרצים - על הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות בלתי הולמת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 126 שלח תשסג 4 עמ'  
2736.הכהן, אביעד למהות ה"שררה" במשפט העברי קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 488-500  
2737.הלוי, חיים דוד על הסבלנות בהנהגת הציבור המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 25-37  
2738.הקר, יוסף הנגידות בצפון-אפריקה בסוף המאה החמש-עשרה ציון שנה מה תשם עמ' 132-118  
2739.וייסבליט, שלמה מי הראוי להיות מנהיג על פי מחשבת חז"ל האומה שנה כב תשמד-תשמה עמ' 85-80  
2740.זולדן, יהודה פגיעה במנהיג ציבור תחומין יט (תשנט) 28-39  
2741.זולדן, יהודה ראיית פני מנהיג וברכתו תחומין כ (תשס) 119-130  
2742.זולדן, יהודה הדחת מנהיג שהורשע קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 501-515  
2743.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד צבור עבור הכרעותיו - היא שוחד אור תורה שנה לו תשסד עמ' ט-יג  
2744.טובול, יחיא מינוי גר לשררה דברי משפט ג תשנח עמ' קכז-קמג  
2745.כהן, מרק המקורות לראשית מישרת ראש היהודים (הנגידות) במצרים פעמים חוב' 2 קיץ תשלט עמ' 14-5  
2746.כהנא, אלעזר אלה פקודי המשכן - מתקנת ההכרזה לדיני המכרזים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 245 ויקהל-פקודי תשסו 4 עמ'  
2747.מאיר, עפרה רבי יהודה הנשיא: דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל תל אביב 1999 438 ע' ; ביקורת: לוין דוד: דמות תלמודית והשתקפותה, קתדרה חוב' 106 טבת תשס"ג עמ' 177-185  
2748.נחשון, יחיאל ההנהגה היהודית בתימן יהדות תימן; פרקי מחקר ועיון, בעריכת ישראל ישעיהו ויוסף טובי, מהד' שניה, ירושלים תשלו עמ' עג-צד  
2749.נשר, בן ציון פיטורי בלנית במקווה עירוני דברי משפט ה תשנח עמ' רעט-רצז  
2750.קליינמן, רון ש' ניגוד עניינים של עובד ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 169 קרח תשסד 4 עמ'  
2751.קפלן, יחיאל ש'  סמכות ומעמד מנהיגי ציבור בקהלה היהודית בימי הביניים דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' רנה-שיט  
2752.ראטה, נחמיה מעמדם החוקי וסמכותם של נבחרי הציבור שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קסא-קסז  
2753.רכניץ, עדו הדחה, הפקת לקחים או חזרה בתשובה צהר כט אייר תשסז עמ' 51-56  
2754.רקובר, נחום עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 180 האזינו תשסד 4 עמ'  
2755.רקובר, נחום נשיא שריצה את עונשו האם חוזר לתפקידו משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 147-171  
2756.רקובר, נחום כללי אתיקה של עובדי ציבור משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נז, ירושלים תשם 31 עמ'  
2757.שאנן, שלמה ח' השעיית חשוד ופתיחת תיק חקירה [אנשי ציבור] תחומין טז (תשנו) 340-348  
2758.שטיינברגר, ישעיה א' דמותו של מנהיג בישראל ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 386-376  
2759.שיינפלד, אברהם צבי נתינת שוחד לעובד ציבור תחומין ה תשמד עמ' 341-332   
2760.שלזינגר, אליהו בענין סמכות הגבאים לענין תרומות לבית הכנסת זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' שלד-שלט  
2761.שפירא, יעקב "לא חמור אחד מהם נשאתי" - על מרמה והפרת אמונים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 320 קרח תשסח 4 עמ'  
2762.שרמן, אברהם ח' מורי הוראה ומשגיחי כשרות - האסור והמותר בשכרם תורה שבעל פה לד: עמ' עג-פו, תשנג  

ו. סדרי חברה ושלטון > ציבור

 מחברכותרתספרביקורת
2763.אבינר, שלמה חיים חטאת ציבור מול חטאת יחיד עמודים כרך כה תשלז עמ' 347-344; עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 63-59; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 69-65  
2764.אטינגר, שמשון זכות היחיד ותקנת הציבור: התמודדותה של ההלכה יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 182-200  
2765.אלון, מנחם שלטון הקהילה ויחסי יחיד וצבור במשפט העברי שנה בשנה תשלח עמ' 237-209  
2766.בוטה, יצחק משאל עם במקורות מספרא לסייפא עלון 49 אלול תשנה עמ' 61-70  
2767.בן יצחק, אלישי והכבד את לבו ולא שמע אליהם - על ההבטחה המנהלית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 153 וארא תשסד 4 עמ'  
2768.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם לעומת שלום הציבור - שימוש במקורות ההלכה בפסיקה של בית-המשפט שמעתין גל' 97-98 תשמט עמ' 92-95  
2769.בן שלמה, זכריה יחיד וחברה בהלכה מספרא לסייפא עלון 32 קיץ תשמח עמ' 70-52  
2770.בן-נון, יואל קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה (חילוניים וחילוניות בהלכה) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 225-266. אברהם, מיכאל: מה בין "קהל שוגג" ל"תינוק שנשבה". שם גל' יא תשרי תשסב עמ' 169-174; תשובה. שם עמ' 175-181  
2771.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
2772.ברט, יצחק גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן תחומין כט תשס"ט עמ' 386-402  
2773.גולדברג, יוסף טובי העיר (הלכות נבחרי צבור, תקנות צבור, יחיד וצבור) ירושלים תשס תקסט עמ'  
2774.גולדמן, גבריאל בית כנסת דו תכליתי תחומין כב (תשסב) 40-44  
2775.גרשוני, יהודה צבור ויחיד - כח הציבור על היחיד [אוצר המשפט חלק ב ערך 2853] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקמג-תקסב  
2776.דויטש, עקיבא; אוריון, מאיר יחיד וציבור - סימפוזיון חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 239-217  
2777.דיכובסקי, שלמה ירושת בית-כנסת תחומין יב (תשנא) 266-271  
2778.הולצר, אריה למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו - בין קניין פרטי לזיקה ציבורית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 214 פינחס תשסה 4 עמ'  
2779.הירש, שמשון רפאל יחיד הרוצה לפרוש מקהילה שבעירו ובענין תקנת הקהילות ועצמאותן מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' טז-כא  
2780.ווזנר, שמואל  בגדרי מיצר שהחזיקו בו רבים מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' פ-פא  
2781.ורמן, שלמה גדרי צבור המאור שנה כז חוב' א תשרי-חשון תשלה עמ' 19-16  
2782.זולדן, יהודה החובה הציבורית לתקינות הדרכים והנגשתם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 293-310  
2783.טרנר, יוסי 'כוח הציבור' במשנתו הדתית-ציונית של הרב חיים הירשנזון יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 31-56  
2784.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק א ערך 823] תורה שבעל פה כ תשלט עמ' קח-קכח  
2785.נאור, בצלאל שיטת הרמב"ם בתמורת ציבור ושותפין הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 20-19  
2786.נחלון, אהרון קהל ותקנות קהל בתורתם של הגאונים ירושלים תשסא 189 עמ'  
2787.נחלון, אהרן סמכות הצבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 74 עמ'  
2788.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
2789.פלק, זאב יחיד וציבור במחשבת ישראל חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 55-51  
2790.פנטון, כרמית ויוציאו דבת הארץ - לשון הרע על עצמים ועל הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 77 שלח תשסב 4 עמ'  
2791.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
2792.קוליץ, יצחק פינוי בית קברות [הבעלות על בית קברות] תחומין יח (תשנח) 252-253  
2793.קוק, שמחה מצות התוכחה ביחיד ובציבור תחומין ז תשמו עמ' 138-121  
2794.קליינמן, רון ש' אין ציבור עני - גלגולו של כלל הלכתי סידרא כ תשסה עמ' 195-209  
2795.קפלן, יחיאל ש' תועלת הציבור דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' כז-צא  
2796.רוזן, ישראל פנוי קברים לצרכי ציבור  תחומין יח (תשנח) 254-274  
2797.רוזן, ישראל פקוח נפש צבורי שנה בשנה תשמא עמ' 232-221  
2798.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה [הבעלות על בית הכנסת] תחומין יא (תשן) 81-92  
2799.שביב, יהודה חובות אזרח - כפיה וחלוקת הנטל תחומין ג תשמב עמ' 306-298  
2800.שטרן, שלום התנגשות היחיד והציבור הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 392  
2801.שרמן, אברהם הקדש במחשבה, וקנין בדבר שאין בו ממש [ירושת בית-כנסת] תחומין יב (תשנא) 272-278  

ו. סדרי חברה ושלטון > בחירות. מינויים ציבוריים. גיל

 מחברכותרתספרביקורת
2802.גורן, שלמה ועדת הבחירות לרבנות הראשית תחומין כב (תשסב) 11-20  
2803.דרוק, זלמן טענת חזקה בשליח צבור שנה בשנה תשמט עמ' 177-181  
2804.הכהן, אביעד אדיר במלוכה, בחור כהלכה - על הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 107 בשלח תשסג 4 עמ'  
2805.לאו, ישראל מאיר ירושה במישרות ציבוריות תחומין יט (תשנט) 9-16  
2806.לוין, עמיהוד יצחק מאיר בחירות מוניציפליות לאור ההלכה אוריתא גל' 6 חשון תשלט [אין מספור עמודים]  
2807.מוסקוביץ, תומר "ואני נהנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך" - על זכותם של עניים לבחור ולהיבחר פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 278 כי תשא תשסז 4 עמ'  
2808.סליי, מנחם הפרישה מעבודה כחובת גיל במקורות היהדות אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 45-25   
2809.ראטה, משולם חכמתם וגילם של חברי בית הדין הגדול תחומין יג (תשנב-תשנג) 329-336  
2810.שוחטמן, אליאב כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים - טוהר השיפוט וטוהר המינהל הציבורי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 135 שופטים תשסג 4 עמ'  
2811.שלוש, שלמה בחירה ע"י גורל ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 48-50  

ו. סדרי חברה ושלטון > מפקד תושבים

 מחברכותרתספרביקורת
2812.גולדשטיין, יוסף שלמה בענין איסור מנין של ישראל קול התורה גל' כז ניסן תשנ עמ' נח-נט  
2813.גרשוני, יהודה האיסור למנות ישראל לאור ההלכה אור המזרח שנה לג תשמה עמ' 135-127; ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 121-114  
2814.ויס, אשר זליג באיסור מנין בני ישראל מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' א עמ' א-ח  
2815.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מפקד בני ישראל מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שנז-שס  
2816.רודיק, יוחאי ברוך מיפקד האוכלוסין והדיור תחומין ד תשמג עמ' 336-327  

ו. סדרי חברה ושלטון > מסים

 מחברכותרתספרביקורת
2817.אביגד, נחמן 'אשר על המס' בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1  
2818.אטון, יאיר שיקולים תורניים בחלוקת נטל המס מישרים ג תשסד עמ' 165-185  
2819.אפלקר, שריאל; טילינגר, יניב קניה ממוכר המעלים מס ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 82-91  
2820.גנק, מנחם דוב גביה מת"ח לחומת העיר הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 28-26  
2821.גרוס, שמאי קהת אם תלמיד חכם מחוייב בהוצאות שמירה פרי חיים ג תשסב עמ' קסו-קסז  
2822.הילדסהיימר, מאיר פסק-דין של הרב מרדכי מודל סג"ל בשנת תט"ו (1655) [בעניין סדרי הקהילות, גביית מסים, בחירת רב, בית העלמין ועוד] בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 241-229  
2823.הכהן, אביעד למען ענתו בסבלתם - פרשנות דווקנית של דיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 239 שמות תשסו 4 עמ'  
2824.הלוי, הלל יצחק הצהרת שקר לפטור ממסים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קצג-רח  
2825.ולר, שולמית גביית מסי בטחון מן החכמים: דרשת ריש לקיש תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 148-161  
2826.חזן, יוסף תשובה בהלכות מסים למי שעזב מקומו וגר בעיר אחרת מוריה שנה כ גל' א-ב כסלו תשנה עמ' כג-כח  
2827.טנדלר, משה דוד בעיות בקדימה בהצלה: התקציב הציבורי ודיחוי נפש מפני נפש כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 169-167  
2828.לאו, ישראל מאיר המיסוי בהלכה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' סא-סז  
2829.לוין, עמיהוד יצחק מאיר שאלת כפל מס לאור ההלכה אוריתא גל' יז תשנג עמ' רנח-רעב  
2830.ליטמן, מיכאל תשובה אחת משו"ת חיים כפוסי ממזרח וממערב ב תשם עמ' 65-53  
2831.מודעי, חיים; יעקב, ראובן בהלכות עריכה ומסים מוריה שנה ח גל' ו-ז כסלו תשלט עמ' כ-כא  
2832.נסים, יצחק תשובת החיד"א על ויכוח שעבר בין קהילות מנטובה ופירארה לקצת יחידים בענין נכסי חוץ ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשלח עמ' 142-129  
2833.פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף היחס להעלמות מס במשפט העברי מגל יא תשנה עמ' 237-296  
2834.קוכמן, מיכאל מס האנציקלופדיה הישראלית לתנך, כרך ב עמ' 489-486  
2835.קרצ'מר-רזיאל, יואל על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים (ב"ק קיג) משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 33-53  
2836.שביב, יהודה מסים במועצות מקומיות תחומין ו תשמה עמ' 291-270  
2837.שץ, יצחק תשובת ר' יוחנן מפריס בענין נדוי למי שלא פרע חובותיו לקהילה מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' ח-ט  

ו. סדרי חברה ושלטון > משטרה

 מחברכותרתספרביקורת
2838.אנציקלופדיה מקראית שוטר כרך ז עמ' 535-534  
2839.בלידשטין, יעקב השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 89-95  
2840.דסברג, אורי; רוזן, ישראל השבת במשטרה תחומין ב תשמא עמ' 97-66  
2841.ויינפלד, משה ה'שוטר', משמעו ותפקידיו בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417  
2842.ורהפטיג, איתמר השימוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 5 עמ'  
2843.נתיב, דוד עבודת המשטרה לאור מקורות היהדות תחומין א תשם עמ' 384-372  
2844.רוזן, ישראל חידושים הלכ-טכניים בתחומי רפואה ובטחון בשבת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 224-230  
2845.רוזן, ישראל 'טביעת אצבעות' משטרתית בשבת תחומין ב תשמא עמ' 109-98   

ו. סדרי חברה ושלטון > צבא ומלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
2846.אבידן (זמל), אברהם כתור כח אויב בהלכה מורשה ז חורף תשלד עמ' 113-112  
2847.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
2848.אבידן (זמל), אברהם בענין 'מחנה' מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' צח-קיא; שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 57-40  
2849.אבידן, אברהם הגדרת מלחמת שלג והאינתיפדה כמלחמת מצוה תורה שבעל פה לא: עמ' עג-עח, תשן  
2850.אבידן, אברהם תפילה בשעת דחק, במקום סכנה, ובזמן מלחמה תורה שבעל פה לז:עמ' עג-פו, תשנה  
2851.אדרעי, אריה מלחמה, הלכה וגאולה (צבא ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן) קתדרה חוב' 125 תשרי תשסח עמ' 119-148  
2852.אוירבך, רפאל 'ויירא .ויצר לו'. המעין כרך כג גל' א תשרי תשמג עמ' 11-4  
2853.אוירבך, שלמה זלמן מלחמת מצוה ומלחמת רשות בשבת מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' מ-מב  
2854.אורטנר, נתן קבורת חללי אויב תחומין ד תשמג עמ' 107-97; קובץ חדושי תורה, חלק א, לוד-רמלה תשמד עמ' 26-16  
2855.אושפיזאי, משה בן-ציון מלחמת מנע - רשות או חובה? תחומין ד תשמג עמ' 96-90  
2856.אזר, ישראל הגנה על המולדת חובת דרך ארץ תחומין יח (תשנח) 363-367  
2857.אחיטוב, אהוד מסיק זיתים סביב ההתיישבות ביו"ש אמונת עתיך 52 אדר א-אדר ב תשסג עמ' 30-45  
2858.אלברג, שמחה מצות זכירת ומחיית עמלק הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 9-5  
2859.אליצור, יהודה ישראל ואויביו, מלחמה ושלום במחשבת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 395-385  
2860.אמסל, מאיר פקידת יוצאי צבא בישראל בחצוצרות לקדושה ולנצחון אי גם בזה"ז המאור שנה מז חוב' ה סיון-תמוז תשנד עמ' 32-34  
2861.אמסלם, חיים יציאת חתן למלחמה תוך שנתו הראשונה בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' מט-נו   
2862.אנציקלופדיה תלמודית חצוצרות, במלחמה כרך טז עמ' תפג-תפה  
2863.אפשטין, יעקב תפקידיה וסמכותה של הרבנות הצבאית חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 197-203  
2864.אפשטין, יעקב חיוב שמירה בישובים חבל נחלתו ג תשסד עמ' 264-269  
2865.אריאל, יגאל רכב סיור בטחוני בשבת תחומין ב תשמא עמ' 115-110  
2866.אריאל, יעקב הגנה עצמית ["האינתיפאדה" בהלכה] תחומין י (תשמט) 62-75  
2867.אריאל, יעקב מסיק זיתי נוכרים שערי צדק ד תשסג עמ' 218-232  
2868.אריאל, יעקב הפרת פקודה משום מצוה או שקולים מוסריים תחומין ד תשמג עמ' 179-173  
2869.אריאל, יעקב המוסר המלחמתי בתורה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 90-80  
2870.בוגץ', יהודה ליב היתר מאכלות אסורות ויין נסך במלחמה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 155-148  
2871.בטיסט, מאיר ענישה קיבוצית תחומין יב (תשנא) 229-239  
2872.בלידשטיין, יעקב הפצת הדת כמטרת המלחמה במשנת הרמב"ם שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 85-97  
2873.בן יעקב, מנחם דיני מלחמה בשבת מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 89-114  
2874.בן שלמה, זכריה אבטחת מטיילים בשבת בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' סה-סח  
2875.בן-חמו, שלמה בדין שלל מלחמה - במלחמות ישראל נעם ספר כד תשמב עמ' קמג-קנו; עלוני ממרא מנחם אב תשמב עמ' 38-23  
2876.בן-מאיר, יהושע ברכת הגומל לחוזרים מפעילות צבאית תחומין א תשם עמ' 358-349  
2877.בן-נון, יואל לבישת מדים - ברור הלכה עלון שבות שנה ד גליון ח אייר תשלג עמ' 19-17  
2878.בן-ציון, שמעון מלחמת שלום הגליל - עזר ישראל מיד צר עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' רצו-שא  
2879.בן-שמעון, שלמה חובת השאלה בסנהדרין במלחמת הרשות המאסף שנה א תשלט עמ' 191-188  
2880.בקשי-דורון, אליהו שאלות הלכתיות עקב המצב הבטחוני תורה שבעל פה מג עמ' מ-נא, תשסב  
2881.ברויאר, מרדכי עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 455-445  
2882.ברונר, בניהו שבועת אמונים לצה"ל צהר יא קיץ תשסב עמ' 17-24 [רימון, יוסף צבי: שם גל' יג חורף תשסג עמ' 137-143]  
2883.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
2884.גואלמן, יששכר השתקפות מותו של שאול בספרות ההלכה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 251-233  
2885.גוטל, נריה לחימה בשטח רווי אוכלוסיה אזרחית המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 43-105  
2886.גוטל, נריה הגדרתן ההלכתית של מלחמות מדינת ישראל במשנת הרב הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 311-322  
2887.גולדברג, משה צבי בענין משוח מלחמה הפרדס שנה נח חוב' ג כסלו תשמד עמ' 19-17  
2888.גורן, שלמה אדמת הקודש ופיקוח נפש תחומין טו (תשנה) 11-22  
2889.גורן, שלמה הבטחת המרעה בארץ ישראל שנה בשנה תשלט עמ' 154-151  
2890.גורן, שלמה משיב מלחמה; שאלות ותשובות בענייני צבא, מלחמה וביטחון כרכים א-ג. ירושלים תשמג-תשמו 26 + תכא; תס; תח עמ'  
2891.גלאובר, משה יציאת נשים למלחמה - במקורות מספרא לסייפא עלון 31 אדר תשמח עמ' 37-29  
2892.גנק, מנחם דוב החוזרים מעורכי המלחמה אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 225-224  
2893.גרוס, שמאי קהת אם תלמיד חכם מחוייב בהוצאות שמירה פרי חיים ג תשסב עמ' קסו-קסז  
2894.גרינברג, משה עמשא, אבנר ויואב; על הסירוב לפקודות בלתי חוקיות במשנת חז"ל שדמות גל' עד אדר תשם עמ' 87-80  
2895.גרשוני, יהודה מלחמת רשות ומלחמת מצוה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קמג-קנב  
2896.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2976 4472] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קעב-קפא  
2897.גרשוני, יהודה מלחמת "שלום הגליל" בלבנון ותוצאותיה [אוצר המשפט חלק ב ערך 2973] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' רד-ריא  
2898.גרשוני, יהודה בענין מצות מחיית עמלק ואם מקבלין אותו כשבאין להתגייר  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרלג-תרלט  
2899.גרשוני, יהודה תקיעת חצוצרות בשעת מלחמה בזמן הזה קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קפג-קצ  
2900.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם [אוצר המשפט חלק א ערך 7304 ,6901] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רי-רטו  
2901.גרשוני, יהודה בענין מצות מחיית עמלק [אוצר המשפט חלק א ערך 5002] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תלג-תלח  
2902.גרשוני, יהודה על הגבורות ועל המלחמות תחומין ד תשמג עמ' 67-54  
2903.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 67-58; אור המזרח שנה לב תשמד עמ' 208-199  
2904.דמרי, נדב צבא בימינו - חובה או רשות? ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 62-69  
2905.דרורי, משה המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 95 לך לך תשסג 4 עמ'  
2906.הבלין, משה בענין החזרת שטחים בא"י למען השלום אור תורה שנה יג תשמא עמ' ט-יב  
2907.הון, שאול לגיון הזרים אשר לשאול בית מקרא שנה מ תשנג עמ' 153-158  
2908.הורוביץ, אלימלך מדורו של משה עד דורו של משיח: היהודים מול 'עמלק' וגלגוליו ציון שנה סד תשנט עמ' 425-454   
2909.הכהן, אביעד והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם - על חובת השוויון בשירות הצבאי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 74 במדבר תשסב 4 עמ'  
2910.הכהן, אביעד מוסר ומלחמה - ביבליוגרפיה נבחרת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 256-252  
2911.הכהן, מרדכי צבא בהשקפת חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערך 5012] בעיני חז"ל, ירושלים תשלח עמ' 92-75  
2912.הכהן, רא"ם גדרי היתר פיקוח נפש בציבור המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 109-198  
2913.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים; היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
2914.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה בדיני צבא ומלחמה קול ברמה עלון ח טבת תשלה עמ' 22-20; עלון ט שבט תשלה עמ' 25-20; עלון י אדר תשלה עמ' 31-30; עלון תשרי תשלו עמ' 30-25  
2915.הנקין, איתם גיוס נשים וחתנים לצבא תחומין כט תשס"ט עמ' 462-670  
2916.הנקין, יהודה הרצל נשיאת נשק ע"י נשים ושירותן בצבא תחומין כח תשס"ח עמ' 271-275  
2917.הנקין, יהודה הרצל שמירת שדות בשבת בעיר הסמוכה לספר תחומין ג תשמב עמ' 37-30  
2918.הס, ישראל דניאל (פינטו) בגוב אריות פנים לפנים גל' 1 יד חשון תשם עמ' 33  
2919.הרשקוביץ, מיכאל מדיני החרמת שבעה עממין ומחיית עמלק לשיטות הרמב"ם והחינוך נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קפא-קצה  
2920.ווקסשטוק, יעקב, ש' בענין יפת תואר קול התורה גל' כח אייר תשנ עמ' קלח-קמא  
2921.ויגודה, מיכאל חקירות השב"כ לאור מקורות המשפט העברי שנה בשנה תשסא עמ' 273-283   
2922.ויינפלד, משה גירוש, הורשה והחרמה של האוכלוסייה הקדם-ישראלית בחוקי המקרא ציון שנה נג תשמח עמ' 147-135  
2923.ויס, אשר זליג אין שליח לדבר עבירה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' נ עמ' שלג-שלח  
2924.ויס, ישראל קריאת ישראל לשלום קודם היציאה למלחמה תורה שבעל פה מד תשסד עמ' קיב-קכה  
2925.ורהפטיג, איתמר מכירת נשק לגוים תחומין יב (תשנא) 240-243  
2926.ורהפטיג, איתמר לא תקחו כופר לנפש מחבל תחומין ו תשמה עמ' 308-305  
2927.ז'ולטי, יוסף בענין מלחמת מצוה ומלחמת הרשות ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקטו-תקיט  
2928.זוהר, צבי השלום והשלכותיו - עיון במשנתו ההלכתית של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 103-118  
2929.זולדן, יהודה ציות לפקודות צהר כא אדר ב תשסה עמ' 9-21  
2930.זולדן, יהודה מעמד חיילי העורף כלוחמים החזית שבעורף בית אל תשסז עמ' 103-115  
2931.זולדן, יהודה רשות במלחמת מצווה, ומצווה במלחמת רשות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 511 תשסג 2 עמ'  
2932.זכריה, ראובן בדין משוח מלחמה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 85-82  
2933.זלפרוינד, אשר שאלות שהתעוררו בזמן המלחמה בדרום בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' פא-פז  
2934.זעפרני, שמואל השחתת עצי מאכל במלחמה בשאר שנים ובשביעית המאיר לארץ גל' 39 חשון תשסא עמ' 73-78  
2935.ט"ל, יזהר תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית שדמות גל' סב חורף תשלז עמ' 55-49  
2936.טוקר, נפתלי כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור שמעתין גל' 133-134 תשנח עמ' 34-50  
2937.טכורש, כתריאל פישל עונשם של חבלנים הגורמים מות שנה בשנה תשם עמ' 189-185  
2938.יומטוביאן, יוחנן גיוס בני ישיבות - רשימה ביבליוגרפית מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 176-184  
2939.יוסף, עובדיה מבצע אנטבה בהלכה תורה שבעל פה יט תשלז עמ' ט-לט  
2940.יעקובוביץ, ישראל עמנואל אבדות אזרחיות במבצע 'שלום הגליל' לאור ההלכה שרידים גל' ז שבט תשמו עמ' ד-יא  
2941.ישראלי, שאול מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 48-61  
2942.ישראלי, שאול האם יש להיענות לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' סט-עו  
2943.ישראלי, שאול מצור בירות לאור ההלכה תחומין ד תשמג עמ' 36-25  
2944.כהן, אורי מלחמת שלום הגליל לאור ההלכה עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' רצא-רצה  
2945.כהן, עדי פגיעה ב"חפים מפשע" בית הלל גל' יג טבת תשסג עמ' נט-סב  
2946.כהן, שאר ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' כה-לו [אוצר המשפט חלק ב ערכים 3017, 4665]  
2947.כהן, שאר-ישוב קריאה לשלום במלחמות ישראל תורה שבעל פה כא תשם עמ' עד-פא; המלחמה באויבי ישראל והקריאה לשלום. ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 437-431  
2948.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מלחמה ומוסר תחומין ד תשמג עמ' 183-180  
2949.כץ, אליהו חיוב מצות מחיית עמלק בזמן הזה פעמי יעקב נא כסלו תשסג עמ' צב-צד  
2950.להמן, מנשה רפאל אשת יפת-תואר והלכות אחרות במגילת המקדש בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 316-313  
2951.לוונברג, יהושע העשיל בענין קריאה לשלום במלחמה עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' ס-סו  
2952.לוי, חנה אמה עבריה ושבויה יפת תואר שמעתין גל' 120 תשנה עמ' 105-115  
2953.ליאור, דב המגורים באיזורי יש"ע בעת סכנה תחומין כב (תשסב) 116-119  
2954.ליאור, דב גישת ההלכה לשיחות השלום בזמננו שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קמו-קנ  
2955.ליכטנשטיין, אהרן זאת תורת ההסדר תחומין ז תשמו עמ' 329-314  
2956.ליכטנשטיין, יחזקאל מרד גטו וארשא - התאבדות או קידוש השם? דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 544 תשסד 3 עמ'  
2957.מגנצא, צבי כבוש מלחמה; קריאה לשלום במלחמת מצוה; לא תחיה כל נשמה; החוזרים ממערכות המלחמה; בדין הבא להרגך, לגבי הכלל והפרט; שלל אויבך מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' עב-עו, שטו-שנט, תע-תצד  
2958.מדן, יעקב המלחמה כתופעה רוחנית בעולם: איבר חיוני או ספחת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 143-91  
2959.מן ההר, שלמה שו"ת בעניני צבא ומלחמה תחומין כב (תשסב) 81-88  
2960.מן-ההר, שלמה ארבעה דברים פטרו במחנה קול קורא במדבר, קובץ מאמרי הלכה ומחשבה לקראת הימים הנוראים. חטיבת הצנחנים, הרבנות הצבאית ער"ה תשלו עמ' 53-49  
2961.מנדלקורן, אריה מצוות 'קריאה לשלום במלחמה' מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 45-33  
2962.נבון, יעקב הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט תחומין ד תשמג עמ' 172-153  
2963.נחשון, יואל על עסק תבן וקש כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 97-94  
2964.נריה, אברהם יצחק חובת הבטחון בה' בעת המלחמה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 232-227  
2965.נריה, נחום כיתור כח אויב במלחמה ובמצור ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 93-91  
2966.סאכאטשעווסקי, משה נחום בענין החוזרים מעורכי המלחמה כרם שלמה גל' קכט מנחם-אב תשן עמ' כג-כה  
2967.סגל, יהודה זרחיה בדין חזרה מעורכי המלחמה צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' רמה-רנא  
2968.סולובייצ'יק, אהרן על מלחמת מצוה בא"י בזמן הזה שנה בשנה תשלד עמ' 146-136  
2969.סילמן, יוחנן הפקודה הצבאית לאור ההלכה - הערות ושאלות ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 189-183  
2970.עמיטל, יהודה גדרי מלחמה בשבת  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 338-342  
2971.עמיטל, יהודה גדרי מלחמה בשבת תחומין כט תשס"ט עמ' 439-443  
2972.עמיטל, יהודה מלחמות ישראל על-פי הרמב"ם עלון שבות גל' 116 חנוכה תשמז עמ' 37-23; תחומין ח תשמז עמ' 461-454  
2973.פוגלמן, מרדכי שאלות שנשאלו בימי מלחמת יום הכיפורים תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קיג-קטו  
2974.פולק, יוסף סחר בנשק, מדינת ישראל וההלכה דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ט-כה  
2975.פיקסלר, דרור; רדזינר, עמיחי נתינת גט קודם יציאה למלחמה תחומין כז (תשסז) עמ' 409-425  
2976.פלדר, גדליה מלחמה וצבא לאור ההלכה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קיז-קכז  
2977.פלורסהיים, יואל על המלחמה מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 113-105  
2978.פרומר, מרדכי נצח יהודה (על גדרי מלחמה ומצוותיהן) מעלות תשסה 425 עמ'  
2979.פרנקל, יצחק ידידיה 'לא תכרות להם ברית ולא תחנם' תורה שבעל פה יז תשלה עמ' נט-סב  
2980.צימרמן, חיים מסירות הנפש של חיילי ישראל בהלכה תורה לישראל, חלק א, ירושלים תשלח עמ' 49-45  
2981.צמל, אפרים הנשק - באור המקורות מחשבת חוב' ע תמוז תשמב עמ' 24-22  
2982.קוק, שמחה הצלת הזולת תוך סיכון עצמי בעת שלום ובעת מלחמה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קכה-קלד  
2983.קורמן, אברהם לא תחיה כל נשמה שנה בשנה תשנג עמ' 300-305  
2984.קורצמן, יעקב; וקסלר, משה צבי דינו של בעל תפקיד אשר בתוקף עבודתו הרג או גרם נזק תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 217-228  
2985.קלירס, שמואל בענין חלוץ בני ערובה או שחרור מחבלים תמורתם לאור ההלכה ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' יט-כח  
2986.קפלן, יחיאל שמעון הירא ורך הלבב עלון שבות שנה ו גל' ג טו בשבט תשלה [אין מספור עמודים]; גל' ד פורים תשלה [אין מספור עמודים]  
2987.קציר, אבשלום ברכת הגומל לחייל החוזר מן המלחמה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 48-45  
2988.קריגר, בן-ציון היש לקיים הסכם שלום הסותר את התורה? תחומין טו (תשנה) 31-40  
2989.רבינוביץ, חיים בענין כבוש מלחמה מוריה שנה ז גל' ח-י כסלו תשלח עמ' יז-כא  
2990.רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים (מצוה תרג) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' כה-לג  
2991.רובינשטיין, שמואל תנחום איסור והיתר לחלוצי צבא במלחמה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' צט-קה  
2992.רובינשטין, שמואל תנחום שחרור מחבלים תמורת שבויים - בהלכה תורה שבעל פה לא: עמ' כו-לא, תשן  
2993.רוזן, ישראל כתיבת אותיות וקודים בשבת בתנאי צבא תחומין ו תשמה עמ' 56-45  
2994.רונס, יצחק אבי עידוד חיילים היוצאים לקרב תוך חילול שבת תחומין כט תשס"ט עמ' 453-461  
2995.רונס, יצחק שאלות על מוסר מלחמה יהודי ואמנות בין לאומיות צהר כט אייר תשסז עמ' 33-42 [תגובה: שריר אברהם ישראל. שם לא שבט תשסח עמ' 67-78]  
2996.רונצקי, אביחי האם עיסוק צבאי פוטר מתפילה? תחומין ל תשע עמ' 63-67  
2997.רייז, שניאור זושא עניני הצלה על פי ההלכה, ועל דבר הצלת אוגאנדא המאור שנה כח חוב' ו אב-אלול תשלו עמ' 26-25  
2998.ריסקין, שלמה אדמה תמורת שלום תחומין טז (תשנו) 233-242  
2999.רפאל, שילה מאכלות אסורים במלחמה תורה שבעל פה ל: עמ' מג-מח, תשמט  
3000.רפאל, שילה בענין היתר מאכלות אסורות במלחמה הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 109-105  
3001.רפאל, שילה כיבוש ארץ מצרים וישובה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קלה-קמ  
3002.רקובר, נחום המלחמה במשפט העברי (רשימה ביבליוגרפית) בעקבות מלחמת יום הכיפורים, פרקי הלכה הגות ומחקר, ירושלים תשלד עמ' נד-סד  
3003.שביב, יהודה סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות [סירוב פקודה] תחומין טו (תשנה) 118-131  
3004.שביב, יהודה לא תשחית את עצה עלון שבות שבט תשלז עמ' 13-6; איסור ההשחתה במלחמה. דעות גל' מז תשלח עמ' 127-124  
3005.שביב, יהודה נשים במלחמת מצוה תחומין ד תשמג עמ' 89-79. נבנצל, אביגדור; שביב, יהודה [תשובה]: שם ה תשמד עמ' 365-364 
3006.שביב, יהודה 'זכור מלחמה אל תוסף'; תוקפן של מלחמות בין האומות תחומין ט תשמח עמ' 230-205  
3007.שוחטמן, אליאב אדמה תמורת שלום? תחומין יז (תשנז) 107-120  
3008.שורץ, אביהוד פיקוח נפש תקשורתי [האם מותר לחלל שבת לצורך העברת עמדת המדינה בתקשורת תחומין ל תשע עמ' 87-94  
3009.שטיינזלץ, עדין ציות וסירוב לפקודות ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 195-190  
3010.שילה, ידידיה; אטלס, יהודה היוצא למלחמת בית דוד - גט כריתות כותב לאשתו מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 53-67  
3011.שכטר, צבי בגדרי המדינה ומלחמותיה בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רה-רכא  
3012.שנולד, אליעזר חיים אמונה ובטחון לאומי - רוח הלחימה כ'מכפיל כוח' במבצע 'חומת מגן'  המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 229-248  
3013.שפיגל, יעקב על כניסה בסכין ובנשק לבית הכנסת דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 349 תשס 4 עמ'  
3014.שפירא, דוד נתן פגיעה באויב המסכנת את האוהב תורה שבעל פה מג: עמ' קנ-קסג, תשסב  
3015.שפרכר, שמואל היתר מאכלים אסורים לחלוצי צבא - שיטת הרמב"ם אילנות חוב' א תשמד עמ' 19-17  
3016.שרמן, אברהם ח' כלי ברזל וכלי נשק - במזבח במקדש ובמקדש מעט תורה שבעל פה לח: עמ' פט-קא, תשנו  
3017.שרמן, אברהם ח' מלחמות ישראל - תוקפן ההלכתי לקביעת הריבונות בשטחי א"י תחומין טו (תשנה) 23-30  
3018.שרמן, אברהם גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות (לשאלת גיוס בני הישיבה למלחמות ישראל) תחומין ז תשמו עמ' 350-335  
3019.תא-שמע, ישראל שלום האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 923-922   

ו. סדרי חברה ושלטון > סעד. צדקה. גמילות חסדים. אהבת הבריות

 מחברכותרתספרביקורת
3020. מעשר כספים (התשובות שהשיבו גאוני זמננו בענין מעשר כספים) ירושלים 1980 178 + כו עמ'  
3021.אביטל, משה מצות ביקור חולים, הסיעוד לחולה - מקורותיה, גדריה ודיניה בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 97- 99   
3022.אבינר, שלמה חיים מצות צדקה בקבוצה עמודים כרך כד תשלו עמ' 350-344; עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 108-98  
3023.אבינר, שלמה חיים על המצוה לקנות מיהודים ולהעסיק יהודים שנה בשנה תשמז עמ' 245-235  
3024.אדלר, ירוחם פישל (עורך) בשערי בית הדין (אוסף פסקי דין בנושאי הקדשות ומוסדות צבור) א-ב. ירושלים תשסב 940 עמ'  
3025.אדלר, ירוחם פישל לחתום כערב - חובה, מצוה או חשש עבירה ח"ו צהר יב תשסד עמ' תיז-תכב  
3026.אוירבך, שלמה זלמן קונטרס פסקי הלכה בדיני מעשר כספים קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' פו-צה  
3027.אונא, משה קיומה של מצוות צדקה בחברה הקיבוצית ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 223-221  
3028.אופיר, ליאור שותפות יששכר וזבולון מגל יג תשסב עמ' 109-123  
3029.אורבך, אפרים אלימלך שיטת הסובלנות של ר' מנחם המאירי - מקורה ומגבלותיה פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' לד-מד  
3030.אזרחי, ברוך מרדכי כפיה לצדקה, למזונות הבנים ולמצוות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצג-קצח  
3031.אייזנשטיין, משה אורי הנצחת שם תורם צהר טו תשסה עמ' רעט-רפ  
3032.איילבוים, ישראל יוסף בענין המבזבז אל יבזבז יותר מחומש זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' רסד-רסו  
3033.אלברט, אברהם מרדכי מעשר כספים; כולל ביאור עניני ההלכות הפרשת מעשר כספים וביאור שאר שיעורי נתינת צדקה ירושלים תשלז רסח עמ'  
3034.אלפסי, יצחק פנקס חברה קדישא של קהילת ווישיווא העליונה בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 173-186; תשמט עמ' 139-144; תשן עמ' 172-174  
3035.אפשטין, יעקב הסכם יששכר וזבולון חבל נחלתו ד תשסה עמ' 156-165  
3036.אפשטין, יעקב גמילות חסדים בשכר חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 307-313  
3037.אקסלרוד, גדליה חיוב האם במזונות ילדיה פעמי יעקב גל' כט ניסן-אייר תשנד עמ' כא-כז  
3038.אריאל, עזריאל עני היכול לקבל מעשר עני אמונת עתיך 12 תשנו אלול תשנו - תשרי תשנז עמ' 16-18 [תגובה: אפשטין, יעקב. מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות. שם גל' 13 חשון-כסלו תשנז עמ' 31-34]  
3039.בארון, יצחק תשובה בעניין הסכם יששכר וזבולון קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קלו-קמה  
3040.בבציק, בן-ציון בירורים בהלכות צדקה קובץ תורני מרכזי חוב' ג סיון תשמד עמ' עד-פב  
3041.ביאלר, יהודה ליב פנקס של חברה קדישא גומלי חסד של אמת בעיירה גלוסק בפולין . משנת ת"ק (1740) עד שנת תרח"ץ (1938). מן הגנזים ג ירושלים תשלה עמ' 162-147  
3042.בלויא, יעקב ישעיה צדקה ומשפט; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות צדקה ומעשר כספים . ירושלים תשם רפז עמ'  
3043.בלום, יחיאל מאיר שלמה לשאול על הפתחים לקיום מצוות נר מערבי ב תשנא עמ' ר-רז  
3044.בלס, יהונתן; קידר, ירון והמלאכה היתה דים... והותר - לשימוש במותר כספי תרומות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 199 ויקהל תשסה 4 עמ'  
3045.בן-חמו, שלמה מצות לימוד זכות כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' רמד-רסב  
3046.בן-צבי, משה מצוות צדקה בדורנו - כיצד? עמודים כרך כט תשמא עמ' 69  
3047.בנר, אוריאל מצוות ביקור חולים - הגדרת "חולה" אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 80-92  
3048.בצרי, עזרא הלכות מעשר כספים דיני ממונות, ירושלים תשלח עמ' תג-תכ תסז-תעב  
3049.בקשי-דורון, אליהו עולים ועניי עירך - מי קודם תורה שבעל פה לב: עמ' לב-לט, תשנא  
3050.בקשי-דורון, אליהו פרסום צדקה כהלכה (גניבת דעת הבריות) שערי צדק ד תשסג עמ' 323- 331  
3051.בקשי-דורון, אליהו העדפות אישיות ולאומיות בנתינת צדקה ומעשר עני אמונת עתיך 58 אב-אלול תשסב עמ' 42-53  
3052.בר-אילן, נפתלי מתן צדקה לעני שאינו רוצה לעבוד מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 113-109  
3053.בר-אילן, נפתלי קדימה במתן צדקה סגולת מנשה, נר לנשמת יצחק מנשה דוידוביץ, קרית אתא תשלח עמ' 219-217  
3054.ברגמן, צבי הירש גדר אינו ברשותו לענין הקדש ומכירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' סו-עח  
3055.ברונר, בניהו הכנסת אורחים - שיאה של גמ"ח קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 347-356  
3056.ברונשטיין, ישראל יוסף הלכות מעשר כספים ירושלים תשסב רי עמ'  
3057.ברונשפיגל, אבא שיטת הרמב"ם בהפרשת צדקה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תסו-תסח; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 89-87  
3058.ברכה, יהודה בדין מעשר כספים עבור קופת גמ"ח אור תורה שנה יז תשמה עמ' תריב-תרטו  
3059.ברנדסופר, ידידיה נדבת ס"ת לטובת נכרי עדות, קובץ תורני, גל' יג טבת תשנג עמ' כו-כח  
3060.גוטל, נריה מ' מעשר עני וישוב הארץ וירושלים פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 47-44  
3061.גולדברג, אברהם הלל מעשר כספים להלכה ולמעשה במשנתו של מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קי-קכב; הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' נ-סא  
3062.גולדברג, זלמן נחמיה צדקה בפחות משוה פרוטה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' לו-לז. מערבי, יהודה, שם גל' ז סיון תשסא עמ' צג-צד  
3063.גולדברג, זלמן נחמיה ירושה בתרומה, מעשרות, צדקה ומעות גמ"ח שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 76-70  
3064.גורן, שלמה המעמד ההלכתי של יהודה ושומרון וחבל עזה אמונת עתיך 57 סיון-תמוז תשסד עמ' 10-13  
3065.גורן, שלמה מצוות אהבת ישראל בהלכה שנה בשנה תשלז עמ' 148-139  
3066.גייגר, יצחק צדקה ציבורית - בין 'מדיניות רווחה' ל'קהילת חסד' צהר יט אלול תשסד עמ' 41-46  
3067.גילת, ישראל צבי האמנם מצות צדקה "שמתן שכרה בצידה" אין בית דין מצווה לאכוף על קיומה? סיני כרך קיד תשנד עמ' ריז-רכט  
3068.גליק, שמואל לגלגולה של מצוות הכנסת כלה סיני כרך קכח תשסא עמ' קיב-קכג  
3069.גרוזמן, שפרה ואהבת לרעך כמוך (ברור משמעות המצוה והצעות לקיומה במסגרות חנוכיות) ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 191-182  
3070.גרשוני, יהודה שיעור מצות צדקה [אוצר המשפט חלק ב ערך 3137] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקפא-תקפט  
3071.דבורקס, אליקום מעלת הצדקה בעד החזקת תינוקות של בית רבן צהר ב תשנח עמ' צח-קא  
3072.דבורקס, אליקום נתינת צדקה למטרת פרסום צהר טו תשסה עמ' רפא-רפו  
3073.דבורקס, אליקום אספקלרית הצדקה ירושלים תשלד קסה עמ'  
3074.דהן, מיכאל צדקה וחסד האשל חוב' 20 ערה"ש תשם עמ' 9-8  
3075.דורי, אברהם ביטול לימוד תורה בשביל מצות גמ"ח אור תורה שנה לג תשסא עמ' רנ-רנד  
3076.דיכובסקי, שלמה צדקה כחיוב משפטי שערי צדק ה תשסד עמ' 134-156  
3077.דיכובסקי, שלמה מזונות הבנים - תקנת חכמים מיוחדת בדיני צדקה  תחומין טז (תשנו) 87-101  
3078.דסברג, אורי קריטריונים לחלוקת כספי ציבור תחומין ד תשמג עמ' 415-404  
3079.דרטש, משה בן ציון בענין קמחא דפסחא הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ'84-87  
3080.הכהן, אביעד שמחת עניים ומתנות לאביונים - קו העוני וזכות הקיום בכבוד פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 159 תצווה תשסד 4 עמ'  
3081.הכהן, יוסף חיים הקדשות בבתי הדין הרבניים בישראל (משפט העברי וחוק המדינה) באר שבע תשנז 67 עמ'  
3082.הלוי, חיים דוד יתרת הסכום ממגבית-נישואין למי שייכת? שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ קכז-קכט  
3083.הלוי, חיים דוד פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55  
3084.הלינגר, מיכאל מצוות צדקה - בירור הלכתי, ספרותי והיסטורי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 279 עמ'  
3085.הלפרין, חיים אהרן צבי בענין שילום שכר לימוד ממעשר כספים קרן ישראל; ספר זכרון לר' ישראל יהודה פרץ, לונדון תשס עמ' קצז-רד  
3086.הלפרין, משה שכיב מרע שנדר לצדקה אם בנו חייב לקיימו מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' יד-כג  
3087.ווזנר, שמואל פתיחה קצרה להלכות צדקה עם התורה מהד' ב חוב' ה תשמג עמ' לב-לה  
3088.וולפסון, חיים ישראל שינוי קופה של צדקה אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 31-41  
3089.וייל, אליעזר מה בין צדקה למעשר כספים ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 147-153  
3090.ויינפלד, משה משפט וצדקה בישראל ובעמים; שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח ירושלים תשמה 182 עמ'  
3091.וייס, יצחק בענין מעשר כספים כרם שלמה גל' קד שבט תשמח עמ' כד-כז  
3092.וילפנד (בן-שלום), יעל  יחסם של חז"ל לעוני ולעניים עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית 94 עמ'  
3093.וינמן, צבי הקדש משפחתי אינו הקדש תחומין כא (תשסא) 237-247  
3094.ויס, אשר זליג יששכר וזבולון מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' עג עמ' תעח-תפב  
3095.ויס, אשר זליג ואהבת לרעך כמוך מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מג עמ' רעו-רפא  
3096.ויס, אשר זליג גדר חיוב מעשר כספים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כב עמ' קנג-קנט  
3097.ויסבליט, שלמה עיון בהלכות צדקה להרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 121-127  
3098.ולדינברג, אליעזר יהודה החיוב והמצוה בתרומה כספית לבית חולים - שאלה ותשובה אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 35-31  
3099.ורהפטיג, יעקב די מחסורו אשר יחסר לו כתלנו יג תשן עמ' 202-208  
3100.ז'ולטי, בצלאל בדיני צדקה מים חיים, לזכרם של משה כהן, יורם איזק ומנחם שיצר, ישיבת שעלבים תשלד עמ' 25-18  
3101.זון, שלום שכנא אהבת רע - המפתח לתורה כולה המאור שנה לו חוב' ב כסלו-טבת תשמד עמ' 23-22 ,11   
3102.זיו, ידידיה סדר קדימויות במתן צדקה מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנ"ב עמ' 56-68  
3103.זלקין, מרדכי 'והקצבים דפה פרקו עול': מאפיינים ומגמות בפעילות מערכת הרווחה בקהילת וילנה בראשית המאה התשע עשרה מווילנה לירושלים, מחקרים בתולדותיהם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס, ירושלים תשסב עמ' 25-42  
3104.זעפרני, שלמה שותפות של יששכר וזבולון - גדרה וגודל שכרה תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ' קעז-קפד  
3105.זעפרני, שלמה בענין שותפות יששכר וזבולון אור תורה שנה לט תשסז עמ' תקיא-תקכ  
3106.חדד, דניאל כתיבת ספר תורה והכנסתו לבית הכנסת - היבטים הלכתיים משפטיים מגל יג תשסב עמ' 141-188  
3107.חי, יוסף בדין גמר בלבו לתת צדקה אם יכול לחזור בו אור תורה שנה כט תשנז עמ' שעח-שעט. דיין, בניהו: שם עמ' תקטו-תקיז  
3108.חיגר, משה חובת ההורים לילדיהם (מדין צדקה) פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 28-18; כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' קמו-קנח  
3109.חלמיש, משה מצות צדקה מקבלת צפת ואילך ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 185-169  
3110.חרל"פ, יחיאל מיכל בסוגיא תן כזכי ובענין צדקה תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' שמה-תכז  
3111.טביוביץ, אהרן משה צדקה לחיים (בדיני חלוקת וקבלת צדקה) [ישראל] תשנט קנז עמ'  
3112.טורק, אליעזר באיסור נטילת צדקה מהעכו"ם בית הלל גל' כא כסלו תשסה עמ' מז-נ  
3113.טכורש, כתריאל פישל מעשר כספים שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קיג-קכה   
3114.טננבוים, אברהם "אפס כי לא יהיה בך אביון" - להגדרת העוני פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 295 ראה תשסז 4 עמ'  
3115.יהושע, דניאל בענין הפרשת חומש ממונו קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' רטו-רכא  
3116.יוסף, עובדיה ניכוי כלכלת הבנים מכסף מעשר אור תורה שנה יב תשם עמ' טז-יח  
3117.יוסף, עופר עשרה זהב (דיני צדקה ומעשר כספים) תל אביב תשסא שיח עמ'  
3118.יקוביץ, אסתר אחריות בנים למזונות ההורים (מבט מזוית ההלכה) גרונטולוגיה גל' 26-25 סתיו-חורף 1984-1983 עמ' 38-28  
3119.כהן, גדי עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מעליות כב תשסא עמ' 203-206  
3120.כהן, דוד זורע צדקות (הלכות צדקה ומעשר כספים) בית שמש תשסד רסט עמ'  
3121.כהן, חיים נכסי גמ"ח - בעליו ודין המזיקם עם התורה חוב' ט תשלט עמ' ע-עח  
3122.כהן, ירוחם דן צדקת עניי ארץ ישראל פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 54-48  
3123.כהן, שאר ישוב מעלת "מתן בסתר" קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 48-60  
3124.כהן, שאר-ישוב מצות אהבת ישראל - בהלכה ובהגדרה תורה שבעל פה לו: עמ' מה-נז, תשנה  
3125.כהן, שמעון עודד מעשר כספים ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 187-196  
3126.לאו, ישראל מאיר גדרי חיוב וכפיה בתלמוד תורה וצדקה שערי צדק ה תשסד עמ' 157-163  
3127.לאם, נחום צדקה וחסד הפרדס שנה סב חוב' ז ניסן תשמח עמ' 17-11  
3128.לוי, שלמה מתן צדקה לעני שמסוגל להתפרנס תחומין כט תשס"ט עמ' 57-62  
3129.לוין, יהושע ירושה וחזקה בשררה בני ברק תשסד 122 עמ'  
3130.לונצר, אשר צבי האם יש שכר לתומך בלומד תורה כשהנתמך אינו לומד אוריתא גל' יח תשנו עמ' רד-רח  
3131.ליפשיץ, דוד ספק ממון עניים מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 35-42  
3132.לם, נחום צדקה וחסד הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' ריב-ריט  
3133.לנדר, דניאל בענין חיוב די מחסורו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 205-202  
3134.מאזוז, מצליח מעשר כספים לפני או אחרי ניכוי מסים אור תורה שנה יט תשמז עמ' רד-ריד  
3135.מדן, יעקב קו העוני בהלכה עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 39-62  
3136.מזריץ', אברהם יהודה ליב בדין קבלת צדקה מן הנכרי מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' כח-לא. קליר, אלעזר: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' לב-לה  
3137.מישלוב, דוד על "חברה קדישא" בשיקאגו בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 143-145  
3138.מלחי, ירמיהו ואהבת לרעך כמוך שמעתין שנה יב גל' 41 טבת תשלה עמ' 62-50  
3139.מנדלבוים, דוד בענין נתינת צדקה בלילה  בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 33-35  
3140.מצגר, יונה בדין ניחום אבלים וביקור חולים בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 36-38  
3141.מצגר, יונה קופת הצדקה שבמקומות הקדושים [האם ניתן לחלקם גם לנכרים] תחומין כח תשס"ח עמ' 102-106  
3142.נחלון, אהרן מה קודם - בניית בית המקדש או האכלת רעבים? שבלת גל' 234 ב אייר תשמג עמ' 12-10  
3143.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט (בין ישראל לעמים) ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 407-420  
3144.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצח-תח  
3145.סגל, יהודה זרחיה ביקור חולים והכנסת אורחים צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שצה-שצח  
3146.סופר, אשר בכפייה על הצדקה בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כב-כו  
3147.סליי, מנחם דיור ותנאי מגורים של זקן תחומין ז תשמו עמ' 265-255  
3148.ספסל, יוסף בענין החיוב על בני הגולה לפרנס עניי ארץ ישראל קודם עניי עירם הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 117-120  
3149.עמאר, שלמה משה צדקה של גויים לבנין ישיבות ומקומות של קדושה תורה שבעל פה מד תשסד עמ' יד-לה  
3150.פולק, שלום בענין ספק צדקה זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' כה-לז  
3151.פיזם, חיים צדקה כנורמה משפטית; מזונות מדין צדקה במשפט העברי והישראלי חיפה תשלו 102 עמ'  
3152.פילר, אלעד "ותפק לרעב נפשך"- עיון במחשבת הצדקה אורות עציון כו אדר תשנ"ו עמ' 128-139  
3153.פיקסלר, דרור מעשר כספים - שיעורו ושיטת חישובו תחומין ל תשע עמ' 369-378  
3154.פלדברג, יחזקאל בחיוב מעשר כספים עם התורה מהד' ב חוב' ה תשמג עמ' נח-עד  
3155.פלורסהיים, יואל מדינת הסעד מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 60-50  
3156.פנחסי, שמואל התחייבות לצדקה במחשבה  שערי צדק ה תשסד עמ' 164-173  
3157.פרץ, אלחנן מעשה הצדקה ירושלים תשסה רעו עמ'  
3158.פרץ, מיכאל מהלכות הלוואה אור תורה שנה לט תשסז עמ' קיד-קיט, שם עמ' תתקי-תתקיח  
3159.צוריאל, משה המצוה של 'שנאה לרשעים' המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 4-1. קליין, דוד בן-ציון: על מצות שנאה לרשעים. שם כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 73-71 
3160.צינוירט, יהשע בענין ביטול הוראת קבע [לצדקה] אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' קו-קי  
3161.קגן, מאיר גציל אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 15-12  
3162.קושלבסקי, אליהו בענין הקדש טעות ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תפז-תפט  
3163.קלרמן, אורי שרגא כפיה ושעבוד בצדקה ירושתנו א תשסז עמ' סה-עא  
3164.קפלן, מאיר האמנת נחמיה בן חכליה כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תכז-תל  
3165.קראוס, נפתלי גמילות חסדים במקורות היהדות האומה שנה יג אלול תשלה עמ' 424-421  
3166.קריגר, בן ציון קבלת צדקה וסיוע כספי מגויים תחומין יא (תשן) 403-408  
3167.רבינוביץ, אליעזר דבר שאינו ברשותו מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לט-מג  
3168.רבינוביץ, צבי מאיר אהבת ישראל וצדקה במשנת רדומסק כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' קצז-רא  
3169.רובנר, ג'יי נא סייעני לעשר אליך, פנקס מעשר כספים של מרדכי זאב עהרענפרייז איש לבוב ניו יורק וירושלים תשסג 127 עמ'  
3170.רוזנצויג, מיכאל צדקה כחיוב וכמצווה תורה שבעל פה לא: עמ' קמט-קס, תשן  
3171.רוטברג, זלמן בגדרי צדקה ומתנות עניים ביני עמודי גל' 1 סיון תשנ"ה 2 עמ'   
3172.רונן, יאיר כיבוד זכויות אדם ומחויבות כלפי האחר ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 206-230  
3173.ריבלין (ארדוש), ברכה ההתארגנות לעזרה הדדית באיטליה בין המאות ט"ז-י"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 111 עמ'  
3174.ריבלין, ברכה חברת גמילות חסדים ק"ק אשכנזים בוויניציאה בפרוס עידן המהפיכה דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
3175.רייזמן, השל מצות צדקה ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 71-68  
3176.רכניץ, עדו העניים הראויים צהר לא שבט תשסח עמ' 37-44  
3177.רכניץ, עידו מדידת עוני בהשראה יהודית תחומין כז (תשסז) עמ' 371-378  
3178.רפל, דב בין צדק לצדקה; לבירור ביסוס החיוב שבמתן צדקה הגות ד; יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 86-69  
3179.רקמן, מנחם עמנואל מרכזיותו של המושג חסד חדשות אוניברסיטת בר-אילן כסלו תשלח עמ' 13-11; ספר הזכרון ליעקב דולניצקי, שיקאגו תשמב עמ' מד-נ  
3180.שביב, יהודה עיונים במצוות אהבת רע ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 155-148  
3181.שדמי, זבולון האבילות והנחומים לדעת הרמב"ם בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 56-62  
3182.שוחטמן, אליאב קדימתם של עניי ארץ ישראל בקבלת צדקה תחומין כח תשס"ח עמ' 114-128  
3183.שורץ, אליהו תרומה שלא מדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 196 תרומה תשסה 4 עמ'  
3184.שטובר, שמעון חבורות צדקה וחסד בספרד הנוצרית ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 167-151  
3185.שטרן, יעקב מאיר בדין פרנסת הבנים ושכר לימודם ממעות מעשר מבית לוי א ניסן תשנב עמ' צח-קא  
3186.שטרן, משה בענין מעשר כספים כרם שלמה גל' קב כסלו תשמח עמ' ל-לג  
3187.שיינפלד, אברהם צ' ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לה' - על ההקדשות הדתיים במדינת ישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 122 בחוקותי תשסג 4 עמ'  
3188.שלוס, משה משא ומתן בדין של האומר סלע זו לצדקה וכדומה קול התורה חוב' ט תשרי תשמב עמ' נו-נט  
3189.שלזינגר, אליהו בענין סמכות הגבאים לענין תרומות לבית הכנסת זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' שלד-שלט  
3190.שפיגל, יהודה החברא קדישא בעיר אונגוואר בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 164-172  
3191.שפיגל, יהודה מסמכי חברה קדישא של בודהפסט בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 175-180  
3192.שפיצר, שלמה תקנות החברא קדישא דגמילות חסדים של קהילת "קיצע" זכור לאברהם תשנו עמ' תקסח-תקעז  
3193.שפרן, מנחם מנדל ביאור נוסח הטופס לגמ"ח להלואת דולרים מבית לוי יד ניסן תשנט עמ' קנג-קנו  
3194.שרביט, ברוך אהבת הבריות ורחמים לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 151-149  

ו. סדרי חברה ושלטון > פדיון שבויים

 מחברכותרתספרביקורת
3195.אגסי, אבי פדיון שבויים מעליות יא תשנא עמ' 207-231  
3196.אפרסמון, אליעזר; רודרגיז, יצחק פדיון שבויים בימינו קרית ארבע - חברון תשסז 30 עמ'  
3197.אפרתי, יוסף פדיון שבויים - לאור ההלכה בלכתך בדרך כסלו תשלד עמ' 49-31  
3198.בשן, אליעזר שבויים ופדיון שבויים האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 384-380  
3199.גולדשטיין, שלום פדיון שבויים בזמן הזה הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 95-97  
3200.גרשוני, יהודה פדיון שבויים לאור ההלכה קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רלה-רמה  
3201.הכהן, מנחם פדיון שבויים ושחרור מחבלים לאור ההלכה קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 91-94  
3202.הרמן, יוסף פדיון שבויים והחלפתם - בראי ההלכה בשדה חמ"ד שנה כט תשמו עמ' 122-120  
3203.זלמנוביץ, יוסף פקוח נפש (שמירת הנפש והגוף, פקוח נפש והצלת נפשות, פדיון שבויים) מזכרת בתיה תשנז 283 עמ'  
3204.טואף, שלמה יונה ייסודה שלקופת פדיון שבויים בליוורנו ופעולותיה במאה ה-טז (שס"ו-ת"ס) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר רביעי] קבלת האר"י, תעודות על קהילות ואישים, ירושלים תשמה עמ' רנה-רפ  
3205.כלאב, אברהם יצחק שחרור שבויים תמורת בני ערובה; פדיון שבויים יתר מדמיהם תחומין ד תשמג עמ' 116-108  
3206.כרמלי-ויינברגר, משה פדיון שבויים יהודיים במאה הי"ז בהונגריה דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ב תשמב עמ' 77-83  
3207.מבצרי, אשר עיונים במצוות פדיון שבוים אמונת עתיך 66 סיון-אב תשסו עמ' 36-45  
3208.מלמד, ישראל 'פדיון שבויים' מאז ובימינו (סקירה הלכתית-היסטורית) שנה בשנה תשמו עמ' 264-241  
3209.מצגר, יונה שיקולי המנהיגות בשחרור חיילים חטופים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 287-301  
3210.קרפו, דניאל פעילות הממונים על קופת פדיון שבויים שבוונציה בשנים 1654-1670 ציון שנה סב תשסג עמ' 175-222  
3211.קרפי, דניאל על אירגון הפעולה למען פדיון שבויים בין יהודי ויניציאה במאה הי"ז ציון שנה מו תשמא עמ' 158-155  
3212.רוט, אליעזר האם לגלות לחוטפים שחטפו עני במקום עשיר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' מג-מו  
3213.שביב, יהודה בירורים בהלכות פדיון שבויים עלון שבות שנה ה גל' כג פסח תשלד עמ' 19-3; גל' כד אייר תשלד עמ' 45-29; נועם ספר יז תשלד עמ' צו-קטו  
3214.שציפנסקי, ישראל האם מותר היה מבחינת ההלכה למסור השאח של הפרסיים כדי להציל שבויים אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 133-129  
3215.[האגר, אליעזר] בעל דמשק אליעזר; שפרבר, דוד בעניין שינוי מעות פדיון שבויים לצדקה אחרת מאור החיים קובץ ד כסלו תשלט עמ' יג-כו   

ו. סדרי חברה ושלטון > חינוך

 מחברכותרתספרביקורת
3216.אברבך, משה היחסים בין הרב לתלמיד בתקופת התלמוד [אוצר המשפט חלק א ערך 5191] שבילי חינוך שנה לד תשלד עמ' 213-207 ,75-69 ,10-5; לה תשלה עמ' 77-70; לו תשלו עמ' 59-51; לז תשלח עמ' 253-244 ,192-187 ,127-121 ,49-41; לח תשלט עמ' 256-251 ,191-186 ,128-122 ,58-55; לט תשם עמ' 179-174 ,122-115 ,64-61  
3217.אוחנה, ראובן הכאת תלמידים - לאור ההלכה ובמבט חינוכי אור תורה שנה כו תשנד עמ' תסט-תעג   
3218.אוירבך, רפאל האחריות - על מי? הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 352-349  
3219.אויש, צבי בדין חינוך לקטן שלא הגיע לחינוך וביאור בסוגיה דקטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' יד-כ  
3220.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים [אוצר המשפט חלק א ערכים 7533 ,7170] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תנג-תנד  
3221.אורון, יהודה עונש גופני בחינוך הילדים אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 123-116  
3222.אמיר, אברהם שאול על סדרי ישיבה ולימוד - במוסדות החינוך הגבוה בתקופת המשנה והתלמודים (סוגיות ומשמעותן) בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 53-46  
3223.אפנשטיין, שמעון זיקת הגומלין בין ראשות הגולה ובין גאונות וסדר הלימוד של המתיבתאות עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 23-14  
3224.בדיחי, יובל חושך שבטו שונא בנו כפיה גופנית בתהליך החינוכי - בהלכה ובמשפט מגל יד תשס"ד עמ' 138-175  
3225.בויארין, דניאל שילוב מורשת המזרח: ההיבט של תלמוד תורה מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 62-53  
3226.ביננפלד, מנשה משנתו החינוכית של ר' משה פיינשטיין בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב תשנט עמ' 31-59  
3227.בלויא, יעקב ישעיה חנוך לנער; ליקוט מדברי הפוסקים על הלכות חינוך הקטנים במצוות ודיני הפרשות מאיסורים ירושלים תשם 14 + קב עמ'  
3228.בן גרשום, עזרא קידוש השם וחילול השם בתורת נושא לימודים בבית הספר התיכון בישראל ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 307-321  
3229.בן משה, גדעון  החרמת חפצים ע"י מורה בכתה (אחריות שמירה) פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' צב-צז  
3230.בקשי-דורון, אליהו האם החזקת תלמידים רבים עדיף מלימוד תורה בעצמו סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' סה-עב  
3231.בקשי-דורון, אליהו אב ואם בחינוך הבנים תורה שבעל פה כג תשמב עמ' סט-עו  
3232.בר, משה על החברייא; מעולמן של הישיבות בא"י במאות השלישית והרביעית בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 95-76  
3233.ברויאר, מרדכי אהלי תורה (הישיבה תבניתה ותולדותיה) ירושלים תשסד 623 עמ'  
3234.ברויאר, מרדכי לחקר הטיפולוגיה של ישיבות המערב בימי-הבינים פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' מה-נה  
3235.ברמן, אהרן תולדות החינוך בישראל ובעמים ת"א חש"ד 170 עמ'  
3236.ברנדס, יהודה מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה להרמב"ם נטועים גל' ה תמוז תשנט עמ' 9-26  
3237.בשארי, ישראל צורתא דשמעתתא אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 331-340  
3238.גוטל, נריה מ' 'חושך שבטו שונא בנו'? הכאת ילדים: בין 'הלכה' ל'הלכה למעשה'. לדרכה של מדיניות חינוכית-הלכתית בשדה חמ"ד שנה מג חוב' ב-ג תשס עמ' 119-139  
3239.גולדברג, יצחק יחסי מורה-תלמיד במקורות היהדות בשדה חמ"ד חוב' כח תשמה עמ' 223-221  
3240.גולדשטיין, אליקום; ברנסון, דני כבוד אביו וכבוד רבו אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 38-50  
3241.גזונדהיט, בנימין רב ותלמיד שאינן הגונים תחומין כא (תשסא) 198-206  
3242.גייגר, יצחק אזרחות מושכלת בחברה שסועה - על חינוך אזרחי בבית הספר הדתי אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 101-118  
3243.גיליס, מיכאל 'ומה היה תחילתו של רבי עקיבא?' ממחקר לתכנית לימודים שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 159-187  
3244.גילת, ישראל צבי שיקולי "טובת הילד" בפסיקה האזרחית והרבנית בענייני משמורת ילדים וחינוכם עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 277 עמ'  
3245.גליק, שמואל החינוך בראי החוק וההלכה (להתפתחותם של דינים ותקנות בחינוך במדינת ישראל בהשוואה לספרות ההלכה) א-ב. ירושלים תשנט 926 עמ'  
3246.גליק, שמואל החינוך בראי החוק וההלכה (להתפתחותם של דינים ותקנות בחינוך במדינת ישראל בהשוואה לספרות ההלכה) א-ב. ירושלים תשנט 926 עמ'  
3247.גליק, שמואל השגת גבול בתחרות בין מורים להשגת משרה שמעתין שנה כג גל' 83 תשרי-כסלו תשמו עמ' 51-49  
3248.גפני, ישעיהו 'ישיבה' ו'מתיבתא' ציון שנה מג תשלח עמ' 37-12  
3249.גפני, ישעיהו היסטוריה דתית-חברתית ואינטלקטואלית של היהודים בבבל: הישיבות יד לתלמוד [רמת-גן תשמב] עמ' 94 ,82-77  
3250.גרוס, שמואל תולדות החנוך; דרכיו ומוסדותיו ביהדות אשכנז וצרפת בשנים 1350-950 עבודת גמר, המחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 96 עמ'  
3251.גרוסמן, אברהם 'והוא ימשול בך': זכות הבעל להכות את אשתו למטרות 'חינוך' ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 33-57  
3252.גרשוני, יהודה בענין מצות תלמוד תורה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תמד-תנא  
3253.דיכובסקי, שלמה ענישה גופנית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 39-45  
3254.דינסטג, ישראל יעקב המחשבה החינוכית של הרמב"ם - ביבליוגרפיה פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב עמ' כט-לח  
3255.הורביץ, אברהם דוד בדבר חינוך ילדי הפאלאשען שהגיעו לא"י פרי תמרים קובץ כא אלול תשמה עמ' כב-כו  
3256.הורדן, דוד חינוך נוער לעליה לא"י בנגוד לרצון ההורים ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 113-117  
3257.הכהן, אביעד מורשה קהלת יעקב - עקרון השוויון בלימוד התורה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 140 זאת הברכה תשסד 4 עמ'  
3258.הכהן, אביעד הזכות לחינוך ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 579-588  
3259.הכהן, מרדכי חינוך הבת לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 7714 ,5220] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 260-235  
3260.הלברשטם, משה תשובה בענין חיוב ללמד תורה לבן בנו מאור החיים קובץ ח סיון תשמז עמ' פ-פה  
3261.הלוי, חיים דוד מורה לרבים (הלכות ותשובות בעניני חינוך והוראה) תל אביב תשנא 214 עמ'  
3262.הלוי, חיים דוד שביתת מורים בהלכה ותשלום שכר ימי השביתה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' ל-לט  
3263.הלפרין, אהרן תורת חסד: תלמוד תורה לנשים - אז והיום אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 275-304  
3264.הלפרין, חיים אהרן צבי בענין שילום שכר לימוד ממעשר כספים קרן ישראל; ספר זכרון לר' ישראל יהודה פרץ, לונדון תשס עמ' קצז-רד  
3265.הנקין, יהודה הרצל קימה לכבוד הנופלים ביום הזכרון תחומין ד תשמג עמ' 129-125  
3266.הס, ישראל שביתת מורים ביטול תורה או 'קיומה' פנים לפנים גל' 3 כד שבט תשם עמ' 11  
3267.הרשלר, משה עד כמה חובתו של האב בחינוך בנו? תורה שבעל פה כג תשמב עמ' מח-נג  
3268.וולף, מיכל הכאות חינוכיות של נשים וילדים בפסיקת חכמי גרמניה, צרפת ופרובנס במאות 13-11 בד"ד 21 ניסן תשסט עמ' 95-111  
3269.וולפא, שלום דב איסור לימוד חכמות חיצוניות ואופני ההיתר במשנת כ"ק אדמו"ר מליובאויטש תחומין יט (תשנט) 419-438  
3270.וייסבליט, שלמה ערכים חינוכיים במשנתו של הרמב"ם האומה שנה יג אייר תשלה עמ' 225-221  
3271.וינטר, אלימלך המלמד תורה לשם שכר שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 58-65  
3272.וינטר, אלימלך לא תאכילום, להזהיר גדולים על הקטנים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פא-פז; שמעתין שנה יז גל' 60 טבת תשם עמ' 40-35  
3273.ויס, אשר זליג גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' רנח-רסג  
3274.ולדמן, צבי ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 77-65  
3275.ורהפטיג, איתמר פיטורי מורים ורבנים סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
3276.ורהפטיג, איתמר הערות בנושא פיטורי מלמדים מגל ו תשמח עמ' 60-55  
3277.זולדן, יהודה הסעת תלמידים למוסדות חינוך מחוץ למקומות מגוריהם תחומין יב (תשנא) 133-143  
3278.זליגר, טובה משנתו החינוכית של רבי יהודה החסיד על פי 'ספר חסידים' עבודת גמר בביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן תשלז 94 עמ'  
3279.זפרני, דוד ולא תלמד אשה סופרים שמעתין גל' 149 תשסב עמ' 32-39  
3280.חרל"פ, יחיאל מיכל האב והאם בחינוך הבנים והבנות [אוצר המשפט חלק א ערכים 9595 ,7716 ,5227] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קלג-קמא  
3281.טאוב, דוד רישום תלמידים לא דתיים לחינוך הממלכתי דתי: החקיקה וההלכה בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ה-ו תשנב עמ' 11-24  
3282.טננבוים, אברהם "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" - על תפקיד המשפט בהפצת ידע פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 325 עקב תשסח 4 עמ'  
3283.יוטר, אברהם יעקב נשים ותלמוד תורה: עיון הלכתי תחבירי הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 38-41  
3284.יוסף, עובדיה אם מותר מצד ההלכה למורים של בתי הספר להשתמש בנשק השביתה לשם העלאת שכרם? אור תורה שנה יג תשמא עמ' רנז-רסא  
3285.יוסף, עובדיה למוד בישיבה ללא למודי חול נגד רצון ההורים תחומין ג תשמב עמ' 238-235  
3286.יעקבסון, אפרת העונש כגורם מחנך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 101-108  
3287.יעקובוביץ, ישראל עמנואל שני תחומים בהוראה: הלימוד והחינוך - גדריהם בהלכה ויישומם בבית הספר שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' ד-י  
3288.ירחי, אהרן המשל התלמודי כשיטה חינוכית וכמעביר תכנים חינוכיים עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלז 211 עמ'  
3289.ישראלי, שאול שלבים במצות החינוך למצוות תורה שבעל פה כג תשמב עמ' יז-כא  
3290.כהן, שאר ישוב החינוך- זכות או חובה שערי צדק ה תשסד עמ' 292-319   
3291.כהן, שאר-ישוב גדרי חינוך ותלמוד תורה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' נד-סח  
3292.כהן, שמעון עודד דין נשים בתלמוד תורה ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 157-174  
3293.לאו, ישראל מאיר בדין חינוך והוראה לתלמיד 'שאינו הגון' תורה שבעל פה כג תשמב עמ' עז-פג  
3294.לב, שמעיה בענין אי האם מחויבת בחינוך עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' סג-סט  
3295.לוי, יצחק הכאת ילדים [תגובה] תחומין יז (תשנז) 157-159  
3296.לוי, שמעון לימוד תורה לשם קבלת תואר, דרגה או פרנסה מורשתנו ט תשנה עמ' 87-103  
3297.לופז, מרדכי השביתה בהלכה [על שביתת רופאים ומורים] תורה שבעל פה כה תשמד עמ' פה-צג  
3298.לנגה, יצחק שמשון לענין שורש מצות חנוך מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 51-47  
3299.מאמו, ראובן ענישה גופנית חינוכית במשפט העברי שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 62-56; בשדה חמ"ד שנה ל חוב' א-ב תשרי-חשון תשמח עמ' 185-171  
3300.מוצפי, דוד זכות התלמיד החריג לחינוך בשדה חמ"ד שנה לח חוב' ז-ח תשנה עמ' 25-31  
3301.מירון, שמחה החינוך כגורם בקביעת בית דין את מקום החזקת הילדים תורה שבעל פה כג תשמב עמ' צה-קב  
3302.מישלוב, שפרה חכמות כלליות במשנתם של הגר"א והרב קוק בד"ד 19 טבת תשסח עמ' 63-70   
3303.מן, דוד יצחק כיבוד אב נגד כיבוד רבו מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא צו-ק  
3304.משדי, יוסף איסור הכאת התלמידים יותר מדי אור תורה שנה כט תשנז עמ' קלד-קלז  
3305.נבון, חיים תלמוד תורה בהגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין אקדמות גל' יז שבט תשסו עמ' 153-169  
3306.נוימן, יהושע 'השביתה הגדולה' לאור ההלכה בשדה חמ"ד שנה כב תשלט עמ' 288-286  
3307.סאקס, שמואל דוד בענין לשלם פיצויים למלמדים פרי תמרים קובץ כג כסלו-טבת תשמז עמ' מה-נא  
3308.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
3309.סלושץ, צבי אברהם העילות לפיטוריו של מורה לפי ההלכה שמעתין שנה יח גל' 66-65 ניסן תשמא עמ' 87-84  
3310.ספראי, שמואל החינוך העממי ומשמעותו הדתית והחברתית בתקופת התלמוד ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 143-122  
3311.פודור, יונה שמאל דוחה וימין מקרבת תחומין יט (תשנט) 102-112  
3312.פיקאר, אריאל קווים לדמותו של המורה בישראל ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשנח עמ' 23-234  
3313.פישר, משה המלמד באשכנז בימי הביניים  מכלול ה כסלו תשנג עמ' 55-71  
3314.פלונצ'ק, נחמן בדין עוסק במצות תלמוד תורה כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רכו- רלד  
3315.פלק, דוד בגדרי האיסור ללמד לתלמיד שאינו הגון קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' כו-לא  
3316.פרידמן, שמחה תלמוד תורה לנשים - בימינו הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 66-53  
3317.צברי, ירון כבוד התלמיד בשדה חמ"ד שנה לח חוב' ז-ח תשנה עמ' 15-24  
3318.קאפח, יוחנן מותר ללמוד תורה מגוי או ללמד אותו תורה? מורשתנו יז תשסו עמ' 223-238  
3319.קאפח, יוסף לימודי 'חול' במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 251-242  
3320.קהת, חנה מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 123-135  
3321.קוליץ, יצחק בענין חינוך של אם וחינוך לבת תורה שבעל פה כג תשמב עמ' כב-כט  
3322.קליין, שלום פני ישיבת ההסדר- לחירות או לקידוש? אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 321-330  
3323.רבין, יורם ולמדתם אתם את בניכם - הזכות לחינוך והחובה לחנך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 175 עקב תשסד 4 עמ'  
3324.רבינוביץ, גדליה אהרן הוצאת בת שיצאה לתרבות רעה מבית הוריה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שמב-שמח  
3325.רודריג, יצחק; אפרסמון, אליעזר לימוד תורה לנשים מלילות ב תשסא עמ' 39-55  
3326.רוזנפלד, בן-ציון (עורך) האשה וחינוכה; אסופת מאמרים בהלכה ובמחשבה כפר סבא תשם 207 עמ'. ביקורת: כהן, גבריאל חיים: האשה וחינוכה התורני. דעות גל' מט תשמב עמ' 301-299 
3327.רוזנפלד, יאיר לימוד תורה לגוי ולמתגייר צהר ל אלול תשסז עמ'77-86  
3328.ריבלין, אשר א' 'כנגד כולם': פידאגוגיה של חז"ל ת"א 1985 166 עמ'  
3329.ריגלר, מיכאל האם היו הישיבות בספרד מרכז להעתקת ספרים? שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 411-426  
3330.ריינר, אלחנן ישן מפני חדש - על תמורות בתוכני לימוד בישיבות פולין במאה הט"ז וישיבתו של רמ"א בקרקוב זכר דבר לעבדך, אסופת מאמרים לזכר דב רפל, ירושלים תשסז עמ' 183-206  
3331.רייס, משה עקרון החינוך ביהדות מחשבת חוב' כה כסלו-טבת תשלה עמ' 6-3  
3332.ריסקין, שלמה היחס בין הורים לבנים ובין רבנים ותלמידים (סמכות וחירות במסורת ישראל) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 607-620  
3333.רפל, דב הרמב"ם כמחנך על פי 'משנה תורה' חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 251 עמ'  
3334.רפפורט, יצחק דיני שכר תלמוד תורה קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קמה-קנ  
3335.שביב, יהודה גדר חינוך קטן למצוות ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 59-66  
3336.שוחט, יוסף יצחק חינוך קטן הפרדס שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 16-14  
3337.שוחטמן, אליאב שיעורי תורה במוסד חילוני; תשובת מרן הראי"ה קוק [לימוד תורה לתלמיד שאנו הגון] תחומין י (תשמט) 245-257  
3338.שור, אבירם גוי שלמד תורה ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 149-158  
3339.שחור, ישראל תלמוד תורה - חיובי האב לבנו ארחות 42 ערב פסח תשנה עמ' 33-39  
3340.שטינברג, אברהם תורה ומדע - הילכו שניהם יחדיו? משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 86-116  
3341.שטמפר, שאול שלוש ישיבות ליטאיות במאה התשע-עשרה עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמא 338 עמ'  
3342.שטרן, יעקב מאיר בדין פרנסת הבנים ושכר לימודם ממעות מעשר מבית לוי א ניסן תשנב עמ' צח-קא  
3343.שטרנבוך, משה חיוב האב להחזיק בנו בישיבה וכולל ולהחזיק תורה בזמננו מאור החיים קובץ ח סיון תשמז עמ' סח-ע  
3344.שיינברג, חיים פנחס תשובה בענין ילדים מפגרים לגבי חינוך ומצוות מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' נא-סד. אוירבך, שלמה זלמן: שם עמ' סה 
3345.שפיצר, יחיאל בדין אי מותר להשתמש במעות מעשר לשכר לימוד זרע יעקב גל' ז תשרי תשנז עמ' נג-נט  
3346.שפירא, חיים בית המדרש בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 338 עמ'  
3347.שפרן, יוסף יסודות חינוכיים בספרות ההלכה של הגאונים פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' נב-קט  
3348.שציפנסקי, ישראל בענין חינוך הבנים לתלמוד תורה, ליראת שמים ולמוסר המדות שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' תיז-תכט  
3349.שרמן, אברהם ח' אלימות הורים ומורים תחומין טז (תשנו) 160-168  
3350.תבורי, בנימין חינוך למצוות עלון שבות גל' 81 אדר-ניסן תשם עמ' 20-12   
3351. טיקוצ'ינסקי, שלמה דרכי הלימוד בישיבות ליטא במאה התשע עשרה עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים תשסד 154 עמ'  

ו. סדרי חברה ושלטון > ספרים. צנזורה

 מחברכותרתספרביקורת
3352.אידלברג, שלמה הספר העברי והכנסיה הקאתולית בנתיבי אשכנז, מחקרים בקורות יהודי אירופה בימי הביניים, ניו יורק תשסא עמ' 170-187  
3353.בניהו, מאיר היחסים שבין יהודי יוון ליהודי איטליה; מגירוש ספרד עד תום הרפובליקה הווניציאנית ת"א תשם 364 עמ'  
3354.בריזמן, דב אהרן מכירת ס"ת לבני נח המאור שנה מה חוב' ב כסלו-טבת תשנב עמ' 16-17  
3355.דייטש, חי"ל התובע מיתומים ספרים שהשאיל לאביהם אי חייבין להחזיר המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 14-13  
3356.הלוי, הלל יצחק ספר שאול שנקרע מחמת שימוש משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' קסא-קפא  
3357.וונדר, מאיר שימוש בחפצים ובספרים שלא ברשות הבעלים שמעתין גל' 100 תשן עמ' 256-260  
3358.וונדר, מאיר שאלות הלכה בירושת ספרים המעין כרך כא גל' ג ניסן תשמא עמ' 88-83  
3359.זלזניק, זלמן הוצאת ספרים מא"י לחו"ל הר המור קובץ ד ניסן תשמג עמ' 46-45  
3360.ירחי, אהרן בעניין אם יש חיוב להדפיס את כתביו בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' קיא-קכב  
3361.כהן, יורם בענין אונאה בספר תורה שערי צדק ז תשסו עמ' 206-210  
3362.כץ, אליהו שואל ספר מספריה, האם רשאי להשאיל לאחר תחומין ד תשמג עמ' 341-339  
3363.מצגר, דוד שימוש בספר שנמסר כפקדון תחומין כ (תשס) 67-68  
3364.ריינר, אלחנן צנזורה, יהודית האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 822-821  
3365.שבט, ארי יצחק תרגום וחיבור ספרי קדש בלע"ז תחומין יז (תשנז) 370-382  
3366.שביב, יהודה הוצאת ספרי קודש לחו"ל תחומין י (תשמט) 124-131  
3367.שטראוס, אברהם; קטן, יואל הדפסת ספר תורה תפילין ומזוזות תחומין כב (תשסב) 469-477  
3368.שרמן, אברהם מסחר בספרי קודש ובחפצי קודש ומצוה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' פד-צ   

ו. סדרי חברה ושלטון > תכנון עיר. הגנת הסביבה

 מחברכותרתספרביקורת
3369.אילני, צבי שיקולי יעילות בטיפול במיטרדים אקולוגיים בספרות ההלכה בהשוואה עם תיאוריות כלכליות מודרניות שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 27-87  
3370.ארונובסקי, דוד איכות המים ומניעת זיהומם במקורות היהדות משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 264-283  
3371.אריאל, יעקב יהדות ואקולוגיה צהר לב אדר ב תשסח עמ' 39-48  
3372.בן-יעקב, צבי יהודה רעש בנזקי שכנים סיני כרך קיח תשנו עמ' יח-כה  
3373.גורדיס, ראובן תורת הסביבה והיקום - האקולוגיה במסורת היהודית גשר שנה 32 חוב' 115 חורף תשמז עמ' 70-64  
3374.גרנות, חיים; פורטוביץ, דוד שכנות טובה לאור ההלכה בעבודה הקהילתית גל' 10-9 תשמה עמ' 15-5  
3375.גרסטנפלד, מנפרד גישות יהודיות לסביבה - סקירה בד"ד 14 אדר תשס"ד עמ' 23-45  
3376.גרשוני, יהודה שלא לשנות מערי הלויים וערי ישראל קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכ-קכז  
3377.הכהן, אביעד הוי הבונה ביתו בלא צדק, ועליותיו בלא משפט - דיני התכנון והבנייה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 243 תרומה תשסו 4 עמ'  
3378.וסל, רוברט סילוק פסולת מוצקת במשפט העברי הביוספירה כרך ז גל' 12-11 אב-אלול תשלח עמ' 28-26  
3379.חן, שמואל מדוע נעדרת אתיקה סביבתית מההגות הציונית הדתית? או: האם התחברה הציונות הדתית לארץ ישראל אקדמות גל' יט סיון תשסז עמ' 11-20  
3380.כץ, יוסי איכות הסביבה בתקנות שכונות ירושלים החדשות על אתר גל’ ח-ט אב תשסא עמ' 37-44  
3381.ליכטנשטיין, אהרן האדם והטבע - הפן החברתי הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 108-101  
3382.מלחי, ירמיהו עולם נאה בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ג-ד תשנד עמ' 23-43  
3383.מרקוביץ, אברהם האקולוגיה ואיכות החיים במקורות שנה בשנה תשלט עמ' 244-242  
3384.סילמן, יהודה נזקי עשן וריח מניעתם והרחקתם דברי משפט ג תשנח עמ' שנד-שסה  
3385.סיני, גדעון; חזות, אבנר השמוש במי ביוב - הרהורי הלכה תחומין כח תשס"ח עמ' 129-134   
3386.פריז, יצחק דב זאת הבהמה אשר תאכלו - דיני כשרות הבשר והאקולוגיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 220 ראה תשסה 4 עמ'  
3387.קוטלר, דוד אקולוגיה במסורת ישראל בר-אילן; בטאון אוניברסיטת בר-אילן קיץ תשלג עמ' 21-19  
3388.קורמן, אברהם עקרונות אקולוגים בטעמי המצוות חלק א. שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 56-51  
3389.רבינוביץ, הושע מידת האחריות לנזק אקולוגי בהשקייה תחומין ז תשמו עמ' 409-403  
3390.רוזן, ישראל איכות הסביבה מול נוחיות האדם שערי צדק ו תשסה עמ' 202-212  
3391.רוזנסון, ישראל על מעמדם המשפטי והמוסרי של בעלי-חיים: הערה אקולוגית בד"ד 8 תשנט עמ'77-92  
3392.רקובר, נחום יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 30-37  
3393.רקובר, נחום איכות הסביבה סדנאות במשפט העברי, קובץ שלישי, ירושלים תשמד 33 עמ'  
3394.שביב, יהודה הנוי והנצח; פרק ב"אקולוגיה יהודית" תחומין יב (תשנא) 472-479  

ו. סדרי חברה ושלטון > ארץ ישראל > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
3395.אילני, צבי הקשר והיחס לארץ ישראל אצל חכמי יהדות המזרח בארבע מאות השנים האחרונות רמת-גן תשלח 29 עמ'  
3396.אלבז, יורם בענין קנין ארץ ישראל עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 56-60  
3397.בלייך, יהודה דוד הסגרת פושע יהודי שברח לארץ ישראל אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 269-247  
3398.בצרי, עזרא הוצאת מטבע חוץ לחו"ל תחומין ז תשמו עמ' 359-351  
3399.בשן, אליעזר שמות ערי ארץ ישראל ככינויים לערים בחו"ל בספרות השו"ת של התקופה העותמאנית בר-אילן יב תשלד עמ' 165-137  
3400.גורן, שלמה הבטחת המרעה בארץ ישראל שנה בשנה תשלט עמ' 154-151  
3401.גרינפלד, נח ארץ ישראל - קדושתה ומצוותיה מורשתנו ח תשנד עמ' 33-39  
3402.גרשוני, יהודה שלא לשנות מערי הלויים וערי ישראל קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכ-קכז  
3403.גרשוני, יהודה התנחלות של עם ישראל לעתיד לבוא חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' קצז-רז  
3404.הר, משה דוד ענייני הלכה בא"י במאה הששית והשביעית לספירת הנוצרים תרביץ שנה מט תשם עמ' 80-62  
3405.ויינפלד, משה ירושת הארץ - זכות או חובה: תפיסת ההבטחה במקורות מימי בית ראשון וימי בית שני ציון שנה מט תשמד עמ' 137-115  
3406.זולדן, יהודה בניית סוכות ברחובות ארץ ישראל אמונת עתיך 59 תשרי חשון תשסה עמ' 21-33  
3407.זלזניק, זלמן הוצאת ספרים מא"י לחו"ל הר המור קובץ ד ניסן תשמג עמ' 46-45  
3408.חלמיש, משה; רביצקי, אביעזר (עורכים)  ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי-הביניים ירושלים תשנא 341 עמ'  
3409.חרל"פ, יחיאל מיכל איסור הלנת מת, בישראל, בנכרי, בארץ ובחו"ל תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' ריב-רכה  
3410.יחיאל, מאיר ארץ ישראל נחלת עם ישראל מחשבת חוב' כה כסלו-טבת תשלה עמ' 11-7  
3411.כ"ץ, שמואל כבוד התלמיד - השלום ביהדות - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל (ביבליוגרפיה ) שמעתין גל' 120 תשמה עמ' 116-123  
3412.כהן, ירוחם דן צדקת עניי ארץ ישראל פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 54-48  
3413.כהנא, טוביה מקומות ישוב בא"י בתלמוד ובמדרשים סיני כרך עח תשלו עמ' קמו-קנו; כרך פ תשלז עמ' לח-נ  
3414.לוין, עמיהוד יצחק מאיר איסור הוצאת ספרים מארץ ישראל לחו"ל אוריתא גל' יט תשסג עמ' שלג-שלז  
3415.מאור, שמואל גילוי חיבת העם והארץ במעשיהם ובאמרותיהם של אמוראי ארץ ישראל חיים ביהודה, לזכרו של חיים יהודה מגני, חברון תשסד עמ' סד-עד  
3416.מגנצא, צבי ארץ ישראל מוחזקת היא לנו מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' פד-קכב; 'א"י מוחזקת לנו מאבותינו'. ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 128-122  
3417.נריה, משה צבי שיבת ציון בהלכה מורשה יא תשלז עמ' 39-15  
3418.סופר, משה חלוקת מעות לבני א"י מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' כח  
3419.ספראי, זאב; ספראי, חנה קדושת ארץ-ישראל וירושלים (קווים להתפתחות של הרעיון) יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 344-371  
3420.ספראי, שמואל ארץ-ישראל בהלכה התנאית ישראל - עם וארץ ספר ב-ג (21-20) תשמה-תשמו עמ' 214-205  
3421.עוזיאל, בן ציון חי בעניין יו"ט שני של גלויות בישובים שבדרום א"י תנובות שדה גל' 13 אב-אלול תשנז עמ' 9-11, שם גל' 14 תשרי-חשון תשנח עמ' 7-10  
3422.פוגלמן, מרדכי ארץ ישראל ומדינת ישראל תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קט-קיג  
3423.רוזמרין, משה בענין איסור נחלת לויים בארץ הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 24  
3424.שכטר, הרשל ארץ ישראל כמרכז התורה אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 83-72  
3425.שציפנסקי, ישראל עיונים בענייני ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 203-196  
3426.תא-שמע, ישראל עניני ארץ ישראל [א תשובת חסיד אשכנז על ענין עליה לארץ ישראל. ב. האם עלה רבינו יחיאל מפאריס לא"י ומת בעכו? ג. מחלוקת השמיטה בירושלים. ד. ליחסים בין יהודי אשכנז וארץ-ישראל במפנה המאות הי"ד-ט"ו]. שלם ספר א תשלד עמ' 95-81. קדר, בנימין זאב: ר' יחיאל מפאריס וארץ ישראל. שם ספר ב תשלו עמ' 354-349 

ו. סדרי חברה ושלטון > ארץ ישראל > עליה. יישוב ארץ ישראל. יציאה לחו"ל. 'אין קנין לנכרי בא"י'

 מחברכותרתספרביקורת
3427.אבינר, שלמה חיים בירורים בענין 'שלא יעלו בחומה' נועם כרך כ תשלח עמ' רח-רלא. ביקורת: קאפח, יוסף: סיני כרך צ תשמב עמ' צא-צב 
3428.אבינר, שלמה חיים לתוקף מצות ישוב ארצנו עם כלביא, חלק ב, ירושלם תשמג עמ' 115-113  
3429.אבינר, שלמה חיים לתוקף שלמות ארצנו עם כלביא, חלק ב, ירושלם תשמג עמ' 145-139  
3430.אבינר, שלמה מצות כיבוש הארץ לרמב"ם שנה בשנה תשנח עמ' 253-266  
3431.אונא, משה בעניין מצוות כיבוש הארץ סיני כרך צו תשמה עמ' קעז-קפג  
3432.אלברט, בת שבע עוד על העלייה לרגל לארץ-ישראל בימי הביניים המוקדמים קתדרה חוב' 90 טבת תשנט עמ' 33-52  
3433.אלינסון, אליקים גציל ירידת אשה מא"י לצורך נישואין תחומין ח תשמז עמ' 120-112  
3434.אמסל, מאיר בדבר מצות ישוב א"י בזמן הזה המאור שנה מה חוב' י מנחם אב-אלול תשנב עמ' 21-25  
3435.אמסל, מאיר אי בהקמת שלטון דתי בארץ ישראל בטל האיסור דעלייה בחומה המאור שנה כט חוב' ה סיון-תמוז תשלז עמ' 19-12 ,6  
3436.אפשטיין, יעקב יציאת כהן לחוץ לארץ בימינו תחומין ה תשמד עמ' 193-187  
3437.אריאל, יעקב מצות ישיבת הארץ ואיסור לא תחנם המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 39-44  
3438.אריאל, יעקב יישוב הארץ - בינוי או שדות אמונת עתיך 26 כסלו-טבת תשנט עמ' 27-34  
3439.אריאל, יעקב מאבק ימית בראי ההלכה תחומין ג תשמב עמ' 410-402  
3440.אריאל, יעקב קניינו של נכרי בארץ ישראל ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 451-445  
3441.ארנד, אהרן טיול לחו"ל שנה בשנה תשנו עמ' 289-297   
3442.בא-גד, יוסף עליתם של רבני קהילות ארצה תחומין ט תשמח עמ' 268-266  
3443.בלומנפלד, מאיר בדבר השבועה שלא יעלו בחומה שנה בשנה תשלד עמ' 154-151  
3444.בלומנפלד, מאיר בענין החזרת שטחים בא"י למען השלום אור תורה שנה יב תשם עמ' שכח-של  
3445.בן-חמו, שלמה ההבטים ההלכתיים בסוגיית מסירת שטחים משטחי א"י (איסור החזרת שטח משטחי ארצנו הקדושה) עלוני ממרא עלון 40 חנוכה תשלט עמ' 40-26  
3446.בקשי-דורון, אליהו עולים ועניי עירך - מי קודם תורה שבעל פה לב: עמ' לב-לט, תשנא  
3447.בקשי-דורון, אליהו לדור בארץ ישראל בעיר שרובה נכרים תורה שבעל פה כא תשם עמ' פב-פז; בנין אב ירושלים תשמב עמ' רפז-רצא  
3448.בר-חיים, נתן ש' מצות ישוב ארץ ישראל ומלחמה בעבורה בזמן הזה אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 103-114  
3449.בשן, אליעזר מיגבלות כלכליות כגורם מונע לקיום מצוות העליה לארץ ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 339-331  
3450.גודמן, מרדכי התישבות בשעת סכנה ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 42-63  
3451.גוטל, נריה מ' מעשר עני וישוב הארץ וירושלים פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 47-44  
3452.גורן, שלמה אדמת הקודש ופיקוח נפש תחומין טו (תשנה) 11-22  
3453.גורן, שלמה מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה וחובת העליה לארץ ישראל אמונת עתיך 56 ניסן-אייר תשסד עמ' 7-9  
3454.גורן, שלמה חזקת שטחים - קובעת בעלות (בדין שמירת שדות בשבת) עמודים כרך כה תשלז עמ' 224-223  
3455.גליקמן, יצחק מסירת שטחים מא"י לידי שלטון של נכרים - לאור התורה נעם ספר כא תשלט עמ' קא-קיא  
3456.גרוס, משה דוד גאולת הקרקע בהלכה ובאגדה שנה בשנה תשמג עמ' 510-439  
3457.גרשוני, יהודה אם יש מצוה עליה לארץ על מנת לחזור [אוצר המשפט חלק ב ערך 3485] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קה-קח  
3458.גרשוני, יהודה ויתור על גבולות התורה בארץ ישראל קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קיא-קיג  
3459.גרשוני, יהודה בענין מצות עליה לרגל בשילה נוב וגבעון ובית עולמים קול צופיך, ירושלים תשם עמ' עה-עט  
3460.דיסון, נחליאל מצות ישיבת א"י - היכן? עלון שבות שנה ה גל' כו אב תשלד עמ' 33-29  
3461.הבלין, משה בענין החזרת שטחים בא"י למען השלום אור תורה שנה יג תשמא עמ' ט-יב  
3462.הורדן, דוד חינוך נוער לעליה לא"י בנגוד לרצון ההורים ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 113-117  
3463.הירשפרונג, פנחס בענין החזרת השטחים הפרדס שנה נג חוב' ה-ו שבט-אדר תשלט עמ' 12-6  
3464.הכהן, משה מנחם איסור יציאה מא"י לחו"ל קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' רכז-רכח  
3465.הנקין, איתם מצות ישוב ארץ ישראל - דאוריתא או דרבנן? תחומין כח תשס"ח עמ' 345-354  
3466.הנקין, יהודה הרצל מצות יישוב ארץ-ישראל שנה בשנה תשנט עמ' 227  
3467.הנקין, יהודה הרצל משום יישוב ארץ ישראל שנה בשנה תשמג עמ' 334-331  
3468.הרשלר, משה מצות ישוב ארץ ישראל ובדין איסור היציאה מא"י תורה שבעל פה כג תשמב עמ' קט-קיא  
3469.וולנר, משה דוד בניית יריחו והתיישבות בה בזה"ז מוריה שנה יז גל' א-ד שבט תשן עמ' קסז-קעב  
3470.ויינגורט, אברהם אבא החזרת שטחי א"י ופקוח נפש המעין כרך יח גל' ד תמוז תשלח עמ' 20-1. ברויאר, מרדכי: שם עמ' 25-21; תשובה להערות: שם עמ' 29-26 
3471.ויינגרטן, שמואל חוות דעת רבני ירושלים נגד בינאום ירושלים בזמן מלחמת השחרור תש"ח אור המזרח כרך כח תשם עמ' 278-275  
3472.ויסברג, אברהם יהודה בדין עליה לרגל בזמן הזה בכורים א תשנח עמ' קלג-קמח; שם ב תשנט עמ' רצט  
3473.ולנר, משה ד' מצוות עלייה, יישוב ארץ-ישראל ואיסור יציאה לחו"ל בזמן הזה 'ולא נעזבנה'; על הירידה מארץ-ישראל במקורות, בעריכת חיים שיין, ירושלים תשמז עמ' 242-223  
3474.ורהפטיג, איתמר שיטת רש"י במצות ישוב א"י תחומין יד (תשנד) 38-45  
3475.זוין, שלמה יוסף המדינה העברית וקדושת הארץ תחומין י (תשמט) 15-25  
3476.זולדן, יהודה מגורים במקום סכנה בארץ ישראל אמונת עתיך 57 סיון-תמוז תשסד עמ' 38-49  
3477.זיסברג, יעקב סכנת דרכים בעליה לארץ ישראל תחומין יז (תשנז) 86-95  
3478.זנגר, יום טוב יציאת כהן מא"י בזמן הזה קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רמג-רמז  
3479.זעפרני, שמואל העליה לא"י בספרות השו"ת של חכמי מרוקו במאות הי"ח והי"ט המאיר לארץ גל' 23 תמוז תשנט עמ' 19-35  
3480.חרל"פ, יחיאל מיכל ישיבת עובדי עבודה זרה בארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 8728 ,5368] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רנח-רסא  
3481.טוירק, שמואל אלימלך עליה לארץ ישראל ודין הכשר מצוה אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 22-14  
3482.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 34-47  
3483.יוסף, עובדיה מצוות ישיבה בארץ ישראל בחיים ובקבורה עם לבדד, אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות, תל אביב 2006 עמ' 127-133  
3484.יוסף, עובדיה החזרת שטחים מא"י במקום פקוח נפש תורה שבעל פה כא תשם עמ' יב-כ  
3485.ישראלי, שאול מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 48-61  
3486.ישראלי, שאול ישיבה ביריחו ודיני עיר הנידחת שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 494-489  
3487.ישראלי, שאול בענין עליה לרגל למי שאין לו קרקע פרי הארץ גל' ג אייר תשמא עמ' 14-10; ארשת; קובץ מוקדש לענייני תפילה ובית הכנסת גל' ב תשמג עמ' 42-38  
3488.כהן, אהרן העלייה לירושלים ופטור בני חו"ל מעלייה אור המזרח כרך כח תשם עמ' 240-231  
3489.כהן, דוד מצות ישוב א"י ניצני ארץ יא אייר תשנה עמ' 217-234  
3490.כהן, שאר-ישוב מצווה מלחמה וכיבוש בזמן הזה תורה שבעל פה מג עמ' נב-סב, תשסב  
3491.כהן, שאר-ישוב ישיבת ירושלים בזמן הזה - הלכה למעשה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' כז-מט; מצוות ישוב ירושלים וישוב א"י - בזמן הזה. שנה בשנה תשמה עמ' 416-403  
3492.כהנא, טוביה מצות ישוב א"י במדרשי חז"ל המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 17-7  
3493.כץ, דב פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [ה עליה וירידה (מן הארץ)]. ירושלים תשלו 160 עמ'  
3494.לאו, ישראל מאיר עליה לרגל כמצוה התלויה בארץ - וחיובה בזמן הזה תורה שבעל פה כח תשמז עמ' צו-קג  
3495.לוין, אליהו מצות ישוב ארץ ישראל קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קעה-קעח  
3496.ליאור, דב ביאור שיטת הרמב"ם בענין מצות ישיבת ארץ ישראל שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 496-495  
3497.ליאור, דב דין כיבוש נכרי בא"י ובתי כנסת שחרבו או ננטשו בחברון ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 37-33  
3498.ליברמן, יוסף ישוב א"י למי שאינו שומר תורה ומצוות בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' לז-לח  
3499.ליכטנשטיין, אהרן קניין גוי בארץ ישראל עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 9-23  
3500.מאירפלד, אורי האם מותר לבן חוץ-לארץ הלומד בארץ ישראל לחזור לחוץ לארץ בלכתך בדרך תמוז-אב תשלה עמ' 21-13  
3501.מגנצא, צבי כבוש הארץ, באור בשיטת הרמב"ם והרמב"ן מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' נה-עב  
3502.מגנצא, צבי כבוש וישוב הארץ מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' עז-פג  
3503.מוריאל, יהודה מצוות כיבוש ארץ-ישראל ויישובה בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 437-430  
3504.מלחי, ירמיהו מצוות ישוב ארץ ישראל בראיה היסטורית בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 33-50  
3505.מלכה, משה במצוות ישיבת ארץ ישראל ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 111-109  
3506.מצגר, יונה עלית חולה או קשיש לאה"ק בזמן מלחמה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רכח-רלב  
3507.נחשוני, יהודה בעיית פיקוח נפש והתנחלות המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 16-9  
3508.סבתו, חיים יציאה לחוץ לארץ תחומין ט תשמח עמ' 265-257  
3509.סנדר, יצחק על כבוש הארץ ותנאיו המעין כרך טז גל' ג ניסן תשלו עמ' 56-50; כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 45-41  
3510.ספסל, יוסף בענין החיוב על בני הגולה לפרנס עניי ארץ ישראל קודם עניי עירם הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 117-120  
3511.עמיחי, יהודה טיולי שורשים לחוץ לארץ אמונת עתיך 24 אב-אלול תשנח עמ' 14-18  
3512.עמיחי, יהודה האיסור להתנתק מחלקי ארץ ישראל אמונת עתיך 57 סיון-תמוז תשסד עמ' 28-37  
3513.עמינח, נח סקירת דברי האחרונים במצוות יישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כח תשם עמ' 164-155  
3514.פיצ'ניק, אהרן הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל על חיבת הארץ ופחד השבועות ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 41-37  
3515.פלק, דוד מצות ישיבת ארץ ישראל בית אהרן וישראל גל' צד ניסן-אייר תשסא עמ' נה-ס  
3516.פרידמן, יואל שיטתו של ר' ברוך בר' יצחק על מצות ישיבת ארץ ישראל אמונת עתיך 64 תמוז אב תשסה עמ' 55-61  
3517.פת, ישראל איסור יציאה מן הארץ מגל ח-ט תשנב עמ' 187-224  
3518.קוק, שמחה מצות עליה לרגל בזמן הזה המאסף שנה א תשלט עמ' 87-84  
3519.קורנגוט, אפרים משה ירידה מן הארץ בשעת הסכנה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 374-384  
3520.קלויזנר, ישכר דוד מצות ישוב ארץ שראל אורות עציון כ אלול תשנ"א עמ' 47-62  
3521.קלינג, אלי יחסו של הנצי"ב מוולוזין לתנועת חיבת ציון קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 149-163  
3522.קצנלבוגן, רפאל כיבוש ארץ ישראל תורה שבעל פה לא: עמ' פד-קב, תשן  
3523.רבינוביץ, לוי יצחק תשובה לרב צעיר [פיקוח נפש וויתור על שטחים מארץ ישראל] האומה שנה יח תשם עמ' 173-172  
3524.רבינוביץ, נחום אליעזר שיטת הרמב"ן והרמב"ם במצות ירושת הארץ תחומין ה תשמד עמ' 186-180  
3525.רוזן, ישראל תרבות טיולי חו"ל תחומין כ (תשס) 407-411  
3526.רוזנצוייג, יוסף בענין מצוות ישוב א"י - לדעת הרמב"ם בלכתך בדרך אייר-סיון תשלה עמ' 14-11  
3527.רזיאל, משה ישוב הארץ וישיבתה מגל י תשנד עמ' 5-11  
3528.רייכמן, אליהו דוד בענין איסור יציאת כהן לארץ העמים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' עג-עז  
3529.ריסקין, שלמה אדמה תמורת שלום תחומין טז (תשנו) 233-242  
3530.רפפורט, שבתי אברהם הכל מעלין לארץ ישראל שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' רנד-רס  
3531.שביב, יהודה הוצאת ספרי קודש לחו"ל תחומין י (תשמט) 124-131  
3532.שוייגר, צבי מצות יישוב א"י ושלוש השבועות ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 137-122  
3533.שטרית, ברק האם מותר למסור חלקי ארץ ישראל ע"מ להרחיק סכנת מלחמה? קטורת הלבונה תשנט עמ' 40-56  
3534.שילה, אביגדור הריבונות כמרכיב במצות ישוב ארץ-ישראל אורות עציון טז מנחם אב תשמט עמ' 28-33  
3535.שניאורסון, מנחם מנדל בדין ישיבת ארץ ישראל הדרת מלך ג ניסן תשמה עמ' כ-כט  
3536.שנקולבסקי, אלי יציאה מהארץ למטרת טיול - דיון הלכתי מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 49-78 [תגובות: שם עלון 47 קיץ תשנד עמ' 192-205]   
3537.שפירא, אריאל יציאה לחוץ לארץ לצורך טיול אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 161-176  
3538.שציפנסקי, ישראל כפיית המצוות - אם נאמרה במצות ישוב ארץ ישראל שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רסא-רסד [אוצר המשפט חלק ב ערך 3564, 4820]  
3539.שציפנסקי, ישראל כפיית המצוות - אם נאמרה במצות ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 55-53  
3540.שרגאי, שלמה זלמן הארה בדבר השבועה שלא יעלו בחומה שנה בשנה תשלה עמ' 328-326   
3541.שרמן, אברהם ח' מעמד עולים המנותקים מהתורה והמצות - לאור ההלכה תורה שבעל פה לב: עמ' סא-עו, תשנא  
3542.שרמן, ספי אמירה לנכרי שבות, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו ביה רבנן עלון שבות גל' 146  

ו. סדרי חברה ושלטון > ארץ ישראל > איסור הישיבה במצרים

 מחברכותרתספרביקורת
3543.גרשוני, יהודה האיסור לשוב למצרים ולגור שם אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 14-6; בדין איסור הישיבה בארץ מצרים. תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קו-קיב; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תלט-תמה  
3544.וייס, שרגא הירידה למצרים לאור ההלכה ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' עג-עח  
3545.יעקבסון, יחזקאל איסור ישיבה בארץ מצרים מספרא לסייפא עלון 31 אדר תשמח עמ' 10-5  
3546.מכון הלכה ברורה וברור הלכה אסור הישיבה בארץ מצרים מורשה ז חורף תשלד עמ' 118-114  
3547.נויגרשל, צבי א' איסור הישיבה בארץ מצרים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 93-97  
3548.רחמני, נגה בענין דין איסור הישיבה בארץ מצרים עלוני ממרא עלון 43 ימים נוראים תשם עמ' 84-74  

ו. סדרי חברה ושלטון > ארץ ישראל > גבולות. כיבוש יחיד. קדושת הארץ

 מחברכותרתספרביקורת
3549.אביטן, דוד בגדרי קדושת עולי בבל וכיבוש מלכי בית חשמונאי וגבולות ארץ ישראל לענין ערלה גל' 45 כסלו טבת תשסג עמ' 31-35, שם גל' 46 שבט-אדר תשסג כז-לו  
3550.אברמסקי, יחזקאל עבר הירדן המזרחי אוריתא גל' יט תשסג עמ' רמט-רנז  
3551.אוירבך, שלמה זלמן דיני שביעית ומעשרות בסוריא ובגבולות עולי מצרים בשדות ישראל ובשדות נכרים תורה שבעל פה יז תשלה עמ' כט-נח  
3552.אוקס, דוד כיבוש עולי מצרים וכיבוש עולי בבל משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 483-495  
3553.אושפיזאי, משה בן-ציון מעמדו של עבר הירדן מאורות קובץ 1 סתיו תשם עמ' 101-93  
3554.אילן, מרדכי סוריה כבוש יחיד, והשלכותיה לדורות תורה שבעל פה יז תשלה עמ' עז-צח  
3555.אליצור, יואל הגם לבנון היא ארץ ישראל? גבולה הצפוני של א"י במקרא ובהלכה נקודה גל' 48 תשמג עמ' 13-10  
3556.אנציקלופדיה תלמודית בענין תחומי ארץ ישראל שהחזיקו עולי בבל - נספח לערך ארץ ישראל הוספה לאנציקלופדיה תלמודית כרך ב הדפסה 5 תשלט, 19 עמ'; אוצר ארץ ישראל; תמצית הדיונים ההלכתיים, על מקורותיהם, של כל ענייני א"י וגבולותיה מתוך האנציקלופדיה התלמודית, ירושלים תשמז עמ' 68-45  
3557.אפרתי, יוסף גבולות הארץ לשביעית המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 39-33  
3558.אריאל, יגאל הגולן ועבר הירדן תחומין יד (תשנד) 20-37  
3559.אריאל, יגאל 'מרקם למזרח' פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 76-71  
3560.אריאל, יעקב גבולות הארץ להלכות שביעית תורה שבעל פה לה: עמ' קיד-קכו, תשנד  
3561.אריאל, יעקב הפרשת חלה בגבול הדרומי אמונת עתיך 56 ניסן-אייר תשסד עמ' 10-22  
3562.אריאל, יעקב הנגב הדרומי - שיטת הרמב"ם אמונת עתיך 58 אב-אלול תשסב עמ' 33-35  
3563.אריאל, יעקב חבל ימית וחוף ימית - לחיוב המצוות התלויות בארץ תחומין ב תשמא עמ' 382-364  
3564.אריאל, ישראל גבולות עולי מצרים פרי הארץ גל' א כסלו תשמא עמ' 67-53  
3565.ארליך, מיכאל הגבולות ב"ברייתא דתחומין" על פי מקורות צלבניים וממלוכיים דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 97-104  
3566.בוגץ', יהודה ליב בקדושת סוריא ועבר הירדן אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 109-102  
3567.בלומנפלד, מאיר עבר הירדן היתה מתנה לעם ישראל ולא נטילה עצמית ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 47-44  
3568.בן-גד הכהן, דוד גבולה הדרומי של ארץ-ישראל בספרות התנאים ובמקרא קתדרה חוב' 88 תמוז תשנח עמ' 15-38  
3569.בן-יעקב, מנחם קדושת המקדש, העיר והארץ עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' שיח-שלב  
3570.גבירצמן, חיים קדושת עבר הירדן המזרחי קול ברמה עלון יט אדר תשלח עמ' 11-6  
3571.גולדברג, משה צבי בענין כיבוש יחיד הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 14-12  
3572.גורן, שלמה קדושת אזור עולי מצרים לאחר מלחמת ששת הימים אמונת עתיך 50 חשון-כסלו תשסג עמ' 49-63  
3573.גרינפלד, ברוך חנה בענין גבולות הארץ כרם שלמה גל' קנז תמוז תשנג עמ' מו-נב  
3574.גרשוני, יהודה הגבול בין ארץ ישראל ומצרים קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קיג-קיד  
3575.גרשוני, יהודה אם כיבוש ארץ ישראל צריך קידוש או נתקדש בכיבוש בלבד  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קלט-קמב  
3576.גרשוני, יהודה אשקלון עזה וסוריא לענייני שביעית [אוצר המשפט חלק א ערך 5466]  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' של-שמב  
3577.גרשוני, יהודה החפירות הארכיאולוגיות בארץ במקום הבמות ומשכן שילה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 125-119; תחומין א תשם עמ' 228-220; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' סח-עד  
3578.גרשוני, יהודה קדושת עבר הירדן, האם היא כארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 5463] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קמח-קנב  
3579.דומוביץ, עמירם גבולות ארץ ישראל למצוות שמיטה בשדה חמ"ד שנה לז חוב' א-ב תשנד עמ' 21-26  
3580.דיסון, נחליאל מצות ישיבת א"י - היכן? עלון שבות שנה ה גל' כו אב תשלד עמ' 33-29  
3581.הרשלר, משה בענין ארצות שכבשו ישראל ודין כיבוש יחיד אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 51-46  
3582.ויזל, משה מנחם בתחום א"י - לדין ישוב א"י ולדין איסור יציאה לחו"ל זכור לאברהם, לזכרו של ר' אברהם ויזל, בני ברק תשנג עמ'רמב-רסג  
3583.ויס, אשר זליג חזקת כיבוש מלחמה מנחת אשר (במדבר) תשסו סי' לח עמ' נ עמ' שלג-שלח  
3584.ורהפטיג, איתמר גבולות ארץ ישראל במשנת הרמב"ם תחומין ב תשמא עמ' 411-398  
3585.ורמן, שלמה קדושת הארץ למצות עומר הפרדס שנה נא חוב' ט סיון תשלז עמ' 18-15  
3586.ורנר, שמחה בונם בענין קדושת ארץ ישראל קדושה ראשונה וקדושה שניה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלח אב-אלול תשסח עמ' יז-כו  
3587.זוסמן, יעקב כתובת הלכתית מעמק בית שאן - סקירה מוקדמת תרביץ שנה מג תשלד עמ' 158-88; מד תשלה עמ' 195-193. ליברמן, שאול: שם מה תשלו עמ' 63-54; קמרון, א': שם עמ' 156-154; זוסמן, י': ברייתא דתחומי א"י, תרביץ שם עמ' 257-213; ליברמן, שאול: שם עמ' 331] 
3588.זק"ש, ניסן קדושת עיירות המוקפות חומה שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 443-438  
3589.חרל"פ, זבולון 'ביאת כולכם' כתנאי לקדושת הארץ אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 176-174  
3590.חרל"פ, יחיאל מיכל בענין קדושת בית המקדש, ירושלים, בתי ערי חומה והארץ תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רעה-שכג  
3591.יפת, שרה גבולות א"י וכיבושה לפי ספר דברי הימים הגות במקרא כרך ג תשם עמ' 180-168  
3592.כהן, שאר ישוב גדרי קניין וקדושת ארץ-ישראל מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 59-71  
3593.כהן, שאר-ישוב גדרי קניין וקדושת ארץ-ישראל שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קב-קיג  
3594.כפיר, יוסף ארץ הגולן והבשן בהלכה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 124-157  
3595.לאו, משה חיים קדושה שניה קדשה לשעתה ולעתיד לבא המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנו עמ' 81-87  
3596.לוין, עמיהוד יצחק מאיר עבר הירדן והגולן בהלכה מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' קלא-קמג  
3597.ליברמן, יוסף בענין גבולה הדרומי של א"י שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 86-85  
3598.לנדאו, דב גבולות ארץ ישראל אוריתא גל' יט תשסג עמ' רנח-רעב  
3599.לרפלד, יונתן כיבוש יחיד וכבוש רבים כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 102-98  
3600.מגנצא, צבי קדושת הארץ ומצוות התלויות בה הדרום חוב' נו אלול תשמז עמ' 70-80  
3601.מגנצא, צבי באור בשיטת הר"ח קדושה ראשונה - קדושת אבות מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' קסד-קעה; קדושה ראשונה - קדושת האבות. ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 83-73  
3602.מוצפי, יחזקאל הערים אופקים, שדרות ונתיבות והסמוכים להם האם הם מכיבוש עו"מ ועו"ב תנובות שדה גל' 70 כסלו-טבת תשסז עמ' מג-מו  
3603.מורגנשטרן, שלמה עבר הירדן בהלכה קובץ חדושי תורה ופרפראות לחכמה א אייר תשמד עמ' 34-29  
3604.נאמן, פנחס תחומי ארץ ישראל לפי ספרות חז"ל ירושלים תשלט 114 עמ'  
3605.נבו, יהושפט גבולות ארץ ישראל לפי התורה שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 27-38  
3606.נריה, משה צבי עבר-הירדן ורמת-הגולן - נחלה לישראל תחומין יג (תשנב-תשנג) 13-28  
3607.סביב, אהרן הכתובת ההילכתית מבית הכנסת של העיר רחוב הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 318-317  
3608.סגל, פינחס בענין ישוב אר"י ומקומות שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל ובגדר סוריא וכיבוש יחיד בית אהרן וישראל גל' קכז תשרי-חשון תשסז עמ' צד-צט  
3609.סולובייצ'יק, משה בענין המוכר עבדו לעכו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 225-223  
3610.ספראי, זאב לשאלת תחומי ארץ-ישראל החייבים במצוות התלויות בארץ ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתרצז-תתשיט  
3611.עזריה, אלכסנדר 'קדושת הארץ' על פי שיטת הרמב"ן בפרושו לתורה שמעתין שנה יא גל' 40 אלול תשלד עמ' 13-7  
3612.עמיחי, יהודה רוב יהודי העולם בארץ ישראל אמונת עתיך 66 סיון-אב תשסו עמ' 56-65  
3613.עמנואל, מרדכי גבולות ארץ ישראל המעין כרך לג גל' א תשרי תשנג עמ' 13-26, שם גל' ב עמ' 11-23, שם גל' ג ניסן תשנג עמ' 33-48, שם גל' ד תמוז תשנג עמ' 35-50  
3614.פוברסקי, ברוך דוב בדין מקומות כיבוש לקדושת ארץ ישראל אוריתא גל' יד סיון תשמד עמ' ק-קד  
3615.פינקוס, שמשון דוד בענין גבולות א"י בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' כה-כט  
3616.פישל, אלימלך בירור גבול ארץ ישראל הדרומי אוריתא גל' יט תשסג עמ'   
3617.פרדקין-חבס, אפרת תקנות רבי המתייחסות לתחומי ארץ ישראל עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 112 עמ'  
3618.פרדקין-חבס, אפרת תנאים כלכליים גרמו לשינוי גבולות הארץ על ידי ההנהגה בתקופת המשנה עתמול ז גל' 1 תשרי תשמא עמ' 5-3  
3619.פרנקל, רפאל נחלת שבט אשר: אתרים וגבולות קתדרה חוב' 91 ניסן תשנט עמ' 7-30  
3620.פרנקל, רפאל; פינקלשטיין, ישראל מקצוע צפונית מערבית של א"י בברייתת התחומין קתדרה חוב' 27 תשמג עמ' 46-39. אילן, צבי: נחל געתון וספנתה בברייתת התחומין. שם חוב' 34 תשמה עמ' 178-175 
3621.פרצקי, שרגא פייבל כיבוש רבים בקדושת הארץ אור המזרח כרך כח תשם עמ' 61-56; הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 52-47; הפרדס שנה נד חוב' ב חשון תשם עמ' 10-8  
3622.קליין, יעקב גבולות ארץ ישראל לפי הרמב"ם המעין כרך כד גל' א תשרי תשמד עמ' 54-52  
3623.קצב, מיכאל פעולת כבוש הארץ בקדושתה למצוות, ובגדרי קנין כבוש מלחמה מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 32-28  
3624.קרפ, משה מרדכי ושתי את גבולך - בענין אילת והערבה מבקשי תורה גל' יא ניסן תשנד עמ' תקיג-תקיח  
3625.רווח, שניאור זלמן הפרשת תרו"מ מיבולים הגדלים בעיירות הדרומיות ונ"מ לנתיבות, אופקים ועוד תנובות שדה גל' 13 אב-אלול תשנז עמ' 18-28  
3626.רווח, שניאור זלמן גדר מקומות שנכבשו רק ע"י עולי מצרים תנובות שדה גל' 25 אב-אלול תשנט עמ' 15-  
3627.רוזמרין, משה חלוקת עבר הירדן מזרחה הפרדס שנה מט חוב' ב מרחשון תשלה עמ' 19-18  
3628.רוזן, שבתאי וזה יהיה לכם גבול ים - תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 172 מטות-מסעי תשסד 4 עמ'  
3629.רוזנסון, ישראל אזור ים המלח בהלכה תחומין ה תשמד עמ' 210-194  
3630.רוזנפלד, שלמה עמק בית שאן - חיובו בהפרשת תרומות ומעשרות תחומין יג (תשנב-תשנג) 30-39  
3631.רוזנפלד, שלמה הגולן והבשן - שוני בזהות ובקדושה ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 141-146  
3632.רלב"ג, עמנואל גבולות א"י בים הגדול מבקשי תורה גל' ה אדר תשנג עמ' קנד-קנז  
3633.שביב, יהודה בין חזקה לכיבוש שרידים גל' כא ניסן תשסג עמ' צט-קג  
3634.שוחטמן, אליאב תשובת ר' משה יהודה עבאס בשאלת גבולה הצפוני של ארץ-ישראל תחומין ב תשמא עמ' 391-383. קימלמן, אריה: נספח; לשאלת זיהוים של מקומות הנזכרים בתרגומים בקשר לגבול הצפון. שם עמ' 392-397 
3635.שטרנפלד, יעקב מקומם של טורי אמנון לשיטת הרמב"ם המעין כרך כב גל' א תשרי תשמב עמ' 51-39. שורק, שמואל: שם גל' ג ניסן תשמב עמ' 52; שטרנפלד, יעקב: שם כרך כג גל' ב טבת תשמג עמ' 52-50; ורהפטיג, איתמר: על מקומם של טורי אמנון לפי הרמב"ם. שם כרך כג גל' ד תמוז תשמג עמ' 49-47 
3636.שכטר, צבי בדין קריעה על ערי יהודה בחורבנן בזמן הזה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' קעג-קפג   
3637.שניאורסון, מנחם מנדל ביאור שני הגדרים בבעלות ישראל על ארץ ישראל המאור שנה נו חוב' א תשרי-חשון תשסג עמ' 3-9  

ו. סדרי חברה ושלטון > ארץ ישראל > סמיכה. עיבור שנים. סמכות בענייני א"י

 מחברכותרתספרביקורת
3638.אורטנר, נתן גבול א"י לענין סמיכת דיינים אוריתא גל' יט תשסג עמ' רטו-ריז  
3639.גבאי, מנחם מצות קדוש החדשים ועבור שנים האשל חוב' 17 פסח תשלח עמ' 23-17   
3640.גרשוני, יהודה בענין עיבור שנים וקביעת חדשים בחו"ל  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שפה-שפט  
3641.קלר, יוסף יצחק קביעת חדשים ועיבור שנים ע"פ החשבון אור ישראל גל' יז תשרי תשס עמ' קעה-קצ  
3642.שפיצר, רפאל הבית דין בעיבור שנים קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' סג-סו  

ו. סדרי חברה ושלטון > ירושלים

 מחברכותרתספרביקורת
3643.אביטן, דוד האם נתקדשה ציון בקדושת ירושלים תנובות שדה גל' 20 תשרי-חשון תשנט עמ' 32-38  
3644.אדלר, יונתן מקום שרפת הפרה האדומה תחומין כב (תשסב) 537-542  
3645.אונטרמן, איסר יהודה קדושת ארץ ישראל, ירושלים והמקדש [אוצר המשפט חלק א ערכים 5551 ,5443] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תצ-תצז; ירושלים עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 46-37  
3646.אליהו, מרדכי ירושלים בהלכה המאיר לארץ גל' 21 אייר תשנט עמ' 11-16  
3647.אפלבום, דוד יעקב הראויים לגור בירושלים תורה שבעל פה לח: עמ' קלו-קמא, תשנו  
3648.בוגץ', יהודה ליב העיר והעזרה (להגדרת קדושת ירושלים, העזרה וההיכל) שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 381-376  
3649.בורנשטיין, אריה בקדושת המקדש אי הקדישה לעתיד לבוא מן הבאר ב תשסב עמ' צב-צד  
3650.בלייך, יהודה דוד בנין בית המקדש בזמן הזה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' קפד-קצ  
3651.בן-ישר, מנחם הכניסה להר הבית לאור המימצאים ההנדסיים והארכיאולוגיים מורשה יא תשלז עמ' 70-57  
3652.ברכה, יהודה בתקנת גאוני ירושלים שלא ידור רווק בירושלים בית הלל גל' יד סיון תשסג עמ' סט-עב  
3653.גוטל, נריה מ' מעשר עני וישוב הארץ וירושלים פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 47-44  
3654.גנק, מנחם דוד ירושלים עיר הנצח בהלכה ובאגדה אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 215-202  
3655.גרוסברג, אשר מקוואותיה העתיקים של ירושלים תחומין יט (תשנט) 448-455  
3656.גרשוני, יהודה מצות בנין בית הבחירה והקרבת קורבנות בזמן הזה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' יב-כא   
3657.גרשוני, יהודה הלכות ירושלים  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' לז-מו  
3658.גרשוני, יהודה תקיעת שופר בשבת בירושלים חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' לז-לח  
3659.גרשוני, יהודה מצות בנין בית המקדש חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' ריט-רכו  
3660.גרשוני, יהודה בענין מצות שמירת המקדש בזמן הזה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רמו-רמט  
3661.גרשוני, יהודה ירושלים עיר הנצח לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 5557] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' מט-סז  
3662.הנשקה, דוד קדושת ירושלים; בין חז"ל להלכה הכתתית תרביץ שנה סז תשנח עמ' 5-28  
3663.ויינגרטן, שמואל חוות דעת רבני ירושלים נגד בינאום ירושלים בזמן מלחמת השחרור תש"ח אור המזרח כרך כח תשם עמ' 278-275  
3664.זוין, שלמה יוסף סנהדרין וירושלים [אוצר המשפט חלק א ערכים 5560 ,4161] ירושלים עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 55-47  
3665.זילברשטיין, יצחק דמי שכירות בתים בירושלים בזמן הזה קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רלד-רלט  
3666.חרל"פ, יחיאל מיכל בענין קדושת בית המקדש, ירושלים, בתי ערי חומה והארץ תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רעה-שכג  
3667.כ"ץ שמואל ירושלים ביהדות (ביבליוגרפיה) שמעתין גל' 125 תשנו עמ' 101-109  
3668.כהן, שאר ישוב ושם נעלה ונראה חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' פא-צד  
3669.כהן, שאר-ישוב ישיבת ירושלים בזמן הזה - הלכה למעשה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' כז-מט; מצוות ישוב ירושלים וישוב א"י - בזמן הזה. שנה בשנה תשמה עמ' 416-403  
3670.כהנא, יצחק זאב מעלתה של ירושלים על שאר ערי ארץ-ישראל בספרות השאלות והתשובות [אוצר המשפט חלק א ערך 5564] ירושלים עיר הקודש והמקדש, בעריכת יעקב גליס ומשה חיים קצנלנבוגן, ירושלים תשלז עמ' 78-65  
3671.לאו, דוד קדושת מקום המקדש והר הבית בזמן הזה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תשכו-תשעח  
3672.מגנצא, צבי קדושת בית המקדש וירושלים מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' קפח-קצו  
3673.מגנצא, צבי קדושת ירושלים אור המזרח כרך כח תשם עמ' 248-241  
3674.מורגנשטרן, אריה הדיון בשאלת חידוש הקורבנות ובניין המקדש ערב שנת ת"ר קתדרה חוב' 82 טבת תשנד עמ' 45-74  
3675.נבנצל, אביגדור בניין בית המקדש בזמן הזה המעין כרך יט גל' ב טבת תשלט עמ' 5-1  
3676.ניני, יהודה בין חזקת העיר ירושלים לקיום מצוות עירוב (מעשה שהיה בשנת תרכ"א) שלם ספר ד תשמד עמ' 477-469  
3677.ספראי, זאב; ספראי, חנה קדושת ארץ-ישראל וירושלים (קווים להתפתחות של הרעיון) יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 344-371  
3678.ספראי, שמואל קהלא קדישא דבירושלם ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 56-43  
3679.קדר, בנימין יהודים ושומרונים בממלכת ירושלים הצלבנית תרביץ שנה נג תשמד עמ' 407-387  
3680.קראוס, יצחק קדושת ירושלים בזמן הזה - היבטים הלכתיים שמעתין גל' 113 תשנג עמ' 41-47  
3681.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [גבולות ירושלים היבטי הלכה] תחומין י (תשמט) 138-139  
3682.רקובר, נחום עשרה דברים נאמרו בירושלים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 123 במדבר תשסג 4 עמ'  
3683.שחר (שוורץ), י' ציון עירך וירושלים בית מקדשך (פתיחה להלכות ירושלים הנוהגות בזמן הזה) בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 440-438  
3684.שינמן, פנחס קדושת המקדש, ירושלים והארץ לשעתה ולעתיד לבוא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קעה-קפ  
3685.שכטר, צבי ירושלים - קרית מלך רב בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכא-רכח  
3686.שציפנסקי, ישראל בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים אור המזרח כרך מג תשנה עמ' 8-20  
3687.שציפנסקי, ישראל בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רפז-רצה  
3688.שציפנסקי, ישראל קדושת ירושלים והמקדש בזמן הזה אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 228-216  

ו. סדרי חברה ושלטון > דת ומדינה

 מחברכותרתספרביקורת
3689.אונא, משה משמעותה האמיתית של בעיית הדת והמדינה בישראל הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 232-227  
3690.אטינגר, שמואל קווים לתולדות המתח בין כהונה ומלוכה בהיסטוריה היהודית כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 20-9  
3691.אלון, מנחם דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו  ספר לנדוי, תל אביב תשנה כרך שני עמ' 641-676  
3692.אלון, מנחם בעיות ומגמות ביחסי הלכה ומדינה עמודים כרך כב תשלד עמ' 264-256 ,207-202  
3693.אלמוג, שמואל יחסי דת ומדינה בראי הלאומיות היהודית כהונה ומלוכה (תשמז) עמ' 285-302  
3694.אלעזר, דניאל לקראת הגדרה יהודית של מדינה פתחים גל' א-ב תשם עמ' 76-68  
3695.אנגלרד, יצחק מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי משפטים כרך ב... [אוצר המשפט חלק א ערכים 6003 ,5592]; שם כרך ו תשלה-תשלו עמ' 29-5  
3696.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות תחומין יט (תשנט) 258-270  
3697.ארנד, משה על בירור דרכנו במדינה המעין כרך כד גל' ב טבת תשמד עמ' 49-46. בוצקו, משה: שם גל' ד תמוז תשמד עמ' 83-79 
3698.בלפר, אלה העולם היהודי בין דת למדינה: העיקרון הדו-ממדי והמאבק על הגדרת הזהות יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 5-29  
3699.בן-מאיר, ישראל שלמה חוקי מדינה אינם כפיה הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 341-336  
3700.בר-און, מרדכי; צמרת, צבי (עורכים)  שני עברי הגשר (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל) ירושלים תשס"ב 451 עמ'  
3701.ברקוביץ, אליעזר סמכות דתית במדינה דמוקרטית - כיצד? סיני כרך צט תשמו עמ' פו-צב  
3702.גורן, שלמה לבעיות דת ומדינה [אוצר המשפט חלק א ערך 5603] הציונות הדתית, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים תשלד עמ' 179-174; הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 139-131  
3703.גיגר, יצחק כינון מדינה יהודית בהגות ישראל והשלכותיה לימינו שנה בשנה תשסב עמ' 267-282  
3704.גרשוני, יהודה האם עצמאות ישראל כחה לבטל ד' תעניות קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רכא-רכה  
3705.דון-יחיא, אליעזר; ליבמן, ישעיהו (צ'רלס) הפרדה בין דת ומדינה - סיסמה ותוכן המערכת הפוליטית הישראלית: מקראה, בעריכת משה ליסק ועמנואל גוטמן, ת"א תשלז עמ' 396-373  
3706.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
3707.הופמן, שניאור צרכנות דתית והשלכותיה מחשבת חוב' סו תשרי תשמב עמ' 24-21  
3708.הכהן, אביעד ושמרו בני ישראל את השבת - יום מנוחה במדינה יהודית ודמוקרטית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 66 ויקהל-פקודי תשסב 4 עמ'  
3709.הכהן, אביעד משפט ורפואה ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" בין אנטומיה של חוק ופתולוגיה של יחסי דת ומדינה שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 189-221  
3710.הכהן, אביעד; סורוצקין, זלמן בנקאות ללא ריבית ו"היתר עיסקא" ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" - הלכה ואין מורין כן? שערי משפט כר' ב גל' 1 תשנט עמ' 77-100  
3711.הלפרין, מרדכי רפואה והלכה בישראל, ציוני דרך, תש"ח-תשנ"ח אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 33-65  
3712.הנקין, יהודה הרצל קימה לכבוד הנופלים ביום הזכרון תחומין ד תשמג עמ' 129-125  
3713.הראל, אלון; שנרך, אהרן הפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית עלי משפט כר' ג ניסן תשסג עמ' 71-97  
3714.ויגודה, מיכאל לנפש לא יטמא בעמיו - לשרפת גופות בהלכה ובמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 250 אמר תשסו 4 עמ'  
3715.ויינמן, צבי; שאקי, אבנר חי חקיקה דתית - בעד ונגד תחומין ז תשמו עמ' 525-521  
3716.וסרמן, אברהם חקיקה דתית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסח עמ' 61-70  
3717.ורהפטיג, איתמר שיתוף נכסים בין בני זוג (לבעית יחסי תורה ומדינה) עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 43-35  
3718.ורהפטיג, זרח התיתכן הפרדה בין דת ומדינה [אוצר המשפט חלק א ערך 5630] הציונות הדתית, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים תשלד עמ' 237-230  
3719.ורהפטיג, זרח החקיקה וההלכה בכנסת השמינית שנה בשנה תשלז עמ' 291-277  
3720.ורהפטיג, זרח חוקה לישראל, דת ומדינה ירושלים תשמח 588 עמ'  
3721.זולדן, יהודה ציות לפקודות צהר כא אדר ב תשסה עמ' 9-21  
3722.חורגין, פנחס כנסיה, דת וממשלה חזון ומורשת, רמת-גן תשמח עמ' 181-165  
3723.ינון, אילן; לאו, בני החיה הנאכלת והחיה אשר לא תאכל - על המתח בין דת ומדינה בענייני כשרות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 69 שמיני תשסב 4 עמ'  
3724.כהן, חיים הרמן כפייה דתית בישראל ספר ברנזון, ירושלים תשס כרך שני עמ' 297-325  
3725.כהן, ידידיה מדינת התורה לאור משנת 'תורה ועבודה' ספר שרגאי, ירושלים תשמב עמ' 205-199  
3726.לוי, יהודה מחאה ושנאה לדת בימינו המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 10-3  
3727.ליבוביץ, ישעיהו יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל ירושלים תשלה 431 עמ'. ביקורות: גרנך, יוחנן: העם, הדת והמדינה. גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 85-78; גולדמן, אליעזר: מדינת ישראל במבחן היהדות. עמודים כרך כד תשלו עמ' 68-63; אגסי, יוסף: דת ומדינה במשנתו של ישעיהו ליבוביץ. ספר ישעיהו ליבוביץ, ת"א תשלז עמ' 89-79; יואל, ב"י: צילה של מו 
3728.ליבוביץ, ישעיהו על משמעותה הדתית של מדינת ישראל זהות ה סתו תשמח עמ' 128-121  
3729.ליפשיץ, שחר; ספיר, גדעון מיהו המחליט בשאלת מיהו יהודי? על פרשת שליט ותפקידו הראוי של בית המשפט בחברה דמוקרטית מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 269-326  
3730.לנגנטל נחום; פרידמן, שוקי (עורכים)  הקונפליקט (דת ומדינה בישראל) תל אביב 2002 379 עמ'  
3731.מימון (פישמן), יהודה ליב הדת והמדינה [אוצר המשפט חלק א ערך 5653] הציונות הדתית, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים תשלד עמ' 166-161  
3732.מירון, שמחה השיפוט הרבני בישראל - היסוד למדינת התורה ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 201-197; היסוד למדינת התורה. הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 370-361  
3733.מעוז, אשר הרבנות ובתי הדין - בין פטיש החוק לסדן ההלכה שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 289-416  
3734.ניומן, יעקב אהבת ישראל מול שנאת ישראל שנה בשנה תשמד עמ' 289-283  
3735.נריה, משה צבי המפרידים בין תורת ישראל ומדינת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 5666] ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 141-136  
3736.סופר, יחזקאל 'האם ירדה ההלכה למחתרת'? צפיה חוב' א אב תשמד עמ' 27-21  
3737.ספראי, זאב דת ומדינה בקיצור עמודים כרך כה תשלז עמ' 385-384  
3738.עמרמי, יואל על דת ומדינה בישראל האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 434-432  
3739.פלק, זאב מדוע זקוקה המדינה לדת? קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 359-361  
3740.פלק, זאב יהדות ודמוקרטיה שיח מישרים גל' 5 אייר תשמו  
3741.קורינאלדי, מיכאל חופש הדת בישראל - במה נשתנה ה"סטטוס קוו" שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד 287-339  
3742.רבינוביץ, נחום אליעזר ציונות דתית מול בג"ץ קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 332-337  
3743.רדאי, פרנסס דת ושוויון: בראי הפסיקה ספר ברנזון, ירושלים תשס עמ' 338-341  
3744.רוב, אליעזר על דרכנו במדינה המעין כרך כה גל' ב טבת תשמה עמ' 66-59. בוצ'קו, משה: יחסנו כלפי המדינה. שם גל' ג ניסן תשמה עמ' 56-50 
3745.רוזן, יוסף קיום מדינה מודרנית לאור ההלכה מחשבת חוב' כד תשרי-חשון תשלה עמ' 26-22  
3746.רוזן, ישראל פיקוח נפש בשירותים הציבוריים בשבת מדע וטכנולוגיה לעזרת ההלכה חוב' א טבת תשם עמ' 38-35  
3747.שאקי, אבנר חי מעמדה המשפטי של השבת במדינת ישראל מאזני משפט ד תשסה עמ' 147-217  
3748.שבייד, אליעזר דימוקראטיה והלכה; פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון ירושלים תשלח 173 עמ'. ביקורות: גרינברג, שלמה: 'דובב שפתי ישנים'. פתחים תשלח גל' ג-ד עמ' 71-68; כהן, ידידיה: עמודים כרך כח תשם עמ' 146-143; שבייד, אליעזר: תשובה. שם עמ' 207-206 
3749.שוורץ, דניאל מדבר ומקדש: על דת ומדינה ביהודה בימי בית שני כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 78-61  
3750.שוחטמן, אליאב השבת אינה ניתנת לחלוקה שנה בשנה תשסב עמ' 283-307  
3751.שוחטמן, אליאב פסיקת בג"ץ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ: מתן יד לכפייה אנטי-דתית (בשולי בג"ץ 637/85 פ"ד מ (3), 785) דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' קעט-ריא  
3752.שחור, יהודה פגיעה בזכותו הקניינית של הפרט לצרכי כפיה דתית בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 15-34  
3753.שטרן, ידידיה צ' דת ומדינה - שתיקת ההלכה הקונפליקט (דת ומדינה בישראל), תל אביב 2002 עמ' 37-58  
3754.שיפמן, פנחס ארבעים שנה לדיני המשפחה - מאבק בין דין דתי לבין חוק חילוני משפטים כרך יט תשן עמ' 847-857; פרימר, דב י': בתי-המשפט ובתי-הדין בצוותא חדא, שם כרך כא תשנא עמ' 181-186  
3755.שלמון, יוסף דת ומדינה בלאומיות היהודית המודרנית ובמדינה שבדרך: הציונות הדתית כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 284-277  
3756.שפירא, אמנון הצעה ל'אמנה חברתית' חדשה בנושאי דת ומדינה עמודים לה תשמז עמ' 52-48  
3757.שרגאי, שלמה זלמן דת ומדינה לפי יסודות הציונות הדתית הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 226-217  
3758.שרמן, אברהם ח' משפטי התורה - חקיקתם ויישומם בחוקי המדינה תורה שבעל פה ל: עמ' סו-פ', תשמט  
3759.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
3760.שרמן, אברהם חובת החקיקה הדתית וישומה על פי ההלכה תחומין ה תשמד עמ' 376-366   

ו. סדרי חברה ושלטון > רשויות מדינת ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
3761.אליהו, מרדכי יחס ההלכה לחוקי המדינה בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' עח-פב  
3762.אליהו, מרדכי יחס ההלכה לחוקי המדינה תחומין ג תשמב עמ' 246-242  
3763.בזק, יעקב משפט מדינת ישראל וההלכה קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 543-563  
3764.בלידשטיין, יעקב מדינת ישראל בפסיקה ההלכתית דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' כא-מב  
3765.בן שחר, ישראל; הס, יאיר התוקף ההלכתי של חוקי המדינה כתר א תשנו עמ' 238-285  
3766.בר אילן, נפתלי עדות על תאונת דרכים בבית המשפט תחומין י (תשמט) 179-190  
3767.גוטל, נריה סמכויות מנהיגי ישראל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 91-120  
3768.גרמן, גרשון מלך ישראל (ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה) בני ברק תשסג 847 עמ' [בקורת: רובינשטין, אליקים. מלכות ישראל לעומת דינא דמלכותא. מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 489-504]  
3769.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
3770.דרורי, משה תוקפה של הבטחה מינהלית תחומין כח תשס"ח עמ' 225-235  
3771.ויגודה, מיכאל סייגים לתוקפה של הבטחה מינהלית תחומין כח תשס"ח עמ' 236-239  
3772.זוהר, צבי אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה (עיון במאמרו של הרב עוזיאל "בהגדרת פסולי עדות") רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 135-144  
3773.יוסף, עובדיה אם מותר לבת לתבוע ירושתה בערכאות אור תורה שנה יב תשם עמ' רלח-רמ  
3774.ישראלי, שאול נכרי חבר כנסת וחבר עיריה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' עב-עט  
3775.ליאור, דב יחס ההלכה לחוקי המדינה תחומין ג תשמב עמ' 249-247  
3776.עמיטל, יואל הרהורים על מערכת המשפט בארץ מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 161-167  
3777.פרדס, חיים היש תוקף הלכתי לחוקי הכנסת תחומין ז תשמו עמ' 520-519  
3778.קריגר, בן-ציון כבודו של השלטון בישראל תחומין כ (תשס) 109-118  
3779.שביב, יהודה סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות תחומין טו (תשנה) 118-131  
3780.שוחטמן, אליאב מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל תחומין יג (תשנב-תשנג) 337-370  
3781.שורץ, גדליה עיונים בהלכות מדינה הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 61-68  
3782.שחור, יהודה לפניהם ולא לפני עכו"ם והדיוטות; בתי המשפט בזמננו כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 116-100   
3783.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
3784.שרמן, אברהם תוקף חוק הגנת הדייר בהלכה, בדיור בדמי מפתח ובשכירות מוגנת (פס"ד) צהר טו תשסה עמ' תי-תיט  

ו. סדרי חברה ושלטון > ערכאות של גוים

 מחברכותרתספרביקורת
3785.איזראעל, אברהם מאיר בנדון אי שרי לפנות למשרד הבריאות של העיריה נגד בעלי הבתים (לענדלרדס) שמפסיקים שרות ההסקה לדייריהם בעת הקור והצינה המאור שנה לג קונטרס ב כסלו-טבת תשמא עמ' 11-9   
3786.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות תחומין יט (תשנט) 258-270  
3787.אריאל, יעקב המשפט במדינת ישראל ואיסור ערכאות תחומין א תשם עמ' 328-319. בזק, יעקב: בתי המשפט בישראל - האמנם 'ערכאות של גויים'? שם ב תשמא עמ' 527-523; אריאל, יעקב: תשובה לתגובה. שם עמ' 528; כץ, אליהו: שם ג תשמב עמ' 539-537 
3788.בן שמעון, שלמה הסכמה בערכאות דינה ככפיה בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' מ-מב  
3789.בן-יעקב, צבי יהודה גביית הוצאות שנפסקו בערכאות סיני כרך קיד תשנד עמ' רמו-רנא  
3790.בר אילן, נפתלי עדות על תאונת דרכים בבית המשפט תחומין י (תשמט) 179-190  
3791.ברקוביץ, אברהם דב בענין דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה לערכאות קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' ריד-ריט  
3792.ברקוביץ, אברהם דב דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה ערכאות שרידים גל' יג מרחשון תשנג עמ' יט-כג  
3793.גרטנר, צבי בענין ערכאות (חלופי מכתבים עם הרב זלמן נחמיה גולדברג) ישורון יא אלול תשסב עמ' תרחצ-תשג  
3794.דויטש, סיני תוקף צוואה בערכאות במשפט העברי דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' קצז-רלח  
3795.הילדסהימר, עזריאל ערכאות של גויים באשכנז בשלהי ימי הביניים: הלכה ומציאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
3796.ויס, אשר זליג שו"ת בדין ערכאות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ג עמ' יד-יח  
3797.זילברשטיין, יצחק תביעה בערכאות על מחדל של רופא ישורון יא אלול תשסב עמ' תרצה-תרצז  
3798.זעפרני, שלמה בענין צוואות הנעשות בערכאות של גוים אור תורה שנה כט תשנז עמ' תשיא-תשכא  
3799.זעפרני, שלמה צוואות הנעשות בערכאות גויים נר יום טוב ד תשנה עמ' 89-110  
3800.טנא, שלמה האם מותר לעו"ד להופיע בפני ערכאות, ואם מותר לישראל לתבוע עכו"ם בערכאות אוריתא גל' יז תשנג עמ' רטז-ריט  
3801.יוסף, עובדיה אם מותר לבת לתבוע ירושתה בערכאות אור תורה שנה יב תשם עמ' רלח-רמ  
3802.ליבזון, גדעון אוטונומיה שיפוטית ופנייה לערכאות מצד בני חסות על פי מקורות מוסלמים בתקופת הגאונים האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 334-392  
3803.ספראי, זאב 'גבוה מעל גבוה - וגבוהים עליהם': חכמים ומערכות המשפט בתקופת המשנה והתלמוד יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 219-234  
3804.פייג, מרדכי ערכאות של גויים ודינא דמלכותא דינא מספרא לסייפא עלון 5 תשרי תשמג עמ' 14-11  
3805.פנחסי, שמואל אם הצדדים הסכימו להתדיין בערכאות צהר יג תשסד עמ' שנז-שסג  
3806.פרומר, אריה צבי בדין שבועה בערכאות בשבת וביום טוב בית אברהם גל' ד אדר ב תשלח עמ' 19-15  
3807.קופה, מנחם זאב; ויינברג, אברהם בדין ישראל שהעיד ונתחייב חבירו בדינא דמלכותא בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 17-12  
3808.קראוס, זאב מאיר בעניין עדי חתימה ועדי מסירה בשטרות העולים בערכאות והמסתעף כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרפט- תרצא  
3809.קרליץ, שלמה שמשון בענין מורדת ונאמנות ערכאות לענין חדר"ג שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' תנז-תעד  
3810.שלוש, שלמה מי שהלך לערכאות אם יכול לתבוע אח"כ בבי"ד תורה שבעל פה מה תשסו עמ' ק-קז  
3811.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
3812.שרמן, אברהם חיים תביעת נזיקין על רשלנות רפואית מרופא ובית חולים המבוטחים בחברת ביטוח עטרת שלמה ט תשסד עמ' קנו-קסט  
3813.שרמן, אברהם הזדקקות לתביעה שנידונה בערכאות (ומעמד בי"ד של סוחרים ובי"ד לעבודה בהלכה) שורת הדין ג תשנה עמ' רכה-רמה  

ו. סדרי חברה ושלטון > 'דינא דמלכותא דינא'

 מחברכותרתספרביקורת
3814.אליעזרוב, יעקב מעביד החורג ממנהג המדינה תחומין כ (תשס) 71-77  
3815.אלמליח, יצחק האם יכולה בת לעכב חתימתה על ויתור חלקה בעיזבון כשיש בן אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' שו-שכג  
3816.אפשטין, יעקב פקודת מלך בלתי חוקית חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 175-180  
3817.אריאל, יעקב דינא דמלכותא בארץ ישראל שנה בשנה תשסג עמ' 85-96  
3818.אריאל, יעקב פיצויים על הפקעת קרקעות אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 27-31  
3819.בנבנשתי, יגאל משפטי מלוכה (בענין דינא דמלכותא דינא) ירושלים תשסג רכה עמ'  
3820.בר-אלי, אריאל פיטורי עובדת בזמן הריון (פס"ד) אבני משפט ז תשסז עמ' 203-210  
3821.ברקוביץ, אברהם דב  דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה ערכאות שרידים גל' יג מרחשון תשנג עמ' יט-כג  
3822.גרף, גיל מירושלים לברונשוייג: דינא דמלכותא דינא בגלגולו בצרון כרך ח (סדרה חדשה) 30-29 שבט-ניסן תשמו עמ' 63-59  
3823.דסברג, אורי ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
3824.הכהן, אביעד וכי הרבים גזלנים הם? - על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 39-54  
3825.זולדן, יהודה תוקפו ההלכתי של חוק ההסדרים במיגזר החקלאי משפחתי קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 687-696  
3826.יוסף, עובדיה אם מותר לבת לתבוע ירושתה בערכאות אור תורה שנה יב תשם עמ' רלח-רמ  
3827.כץ, דב פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [א דינא דמלכותא]. ירושלים תשלו 160 עמ'  
3828.ליאור, דב סמכות הממשלה להפקעת קרקעות אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 32-33  
3829.מייזלס, אברהם עמרם דינא דמלכותא לגבי מכירת חמץ ולגבי שאר ענינים פרי תמרים קובץ כ ניסן תשמה עמ' לב-לו  
3830.פיינשטיין, משה פשיטת רגל באגודה שיתופית (ובענין חוק המדינה ודינא דמלכותא) הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמח-שמט  
3831.פנחסי, שמואל תוקף המכירה ללא רישום בטאבו בית הלל גל' ו טבת תשסא עמ' כח-לא  
3832.פנחסי, שמואל בענין רישום טאבו צהר יג תשסד עמ' שנד-שנז  
3833.פרדס, חיים היש תוקף הלכתי לחוקי הכנסת תחומין ז תשמו עמ' 520-519  
3834.פרישטיק, גדי כש"דינא דמלכותא" רומס זכויות אדם זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 241-254  
3835.פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף היחס להעלמות מס במשפט העברי מגל יא תשנה עמ' 237-296  
3836.קוק, אברהם יצחק דינא דמלכותא בירושה תחומין ג תשמב עמ' 231  
3837.רייז, שניאור זושא בדינא דמלכותא דינא המאור שנה לה חוב' ה סיון-תמוז תשמג עמ' 14  
3838.רקובר, נחום 'דינא דמלכותא דינא' וגדריו [אוצר המשפט חלק א ערך 5760]; הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 89-75  לנדמן, מיכאל אריה: עיונים ב'דינא דמלכותא דינא'. סיני כרך עו תשלה עמ' צא-צו; בין משפט המלך לדינא דמלכותא. בצרון כרך סו תשלה עמ' 33-29 
3839.שטיפנהולץ, יחזקאל ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
3840.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
3841.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  

ו. סדרי חברה ושלטון > משפט בין-לאומי. ברית

 מחברכותרתספרביקורת
3842.אמית, יאירה ברית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157  
3843.גילת, ישראל צבי "שמע בין אחיכם ושפטתם צדק" - משפט בינלאומי פרטי: פרק בעקרונות ברירת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 292 דברים תשסז 4 עמ'  
3844.ורנר, שמואל ברוך כריתת ברית ועשיית שלום בין ישראל לעמים לאור ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' נב-נט  
3845.לוי, רפאל חדירה לתחום האוירי ודין המשפט העברי עורך הדין, בטאון לשכת עורכי הדין בישראל גל' 3 טו בשבט תשלח עמ' 20 ,7  
3846.מיקלישנסקי, י"ק יסודות בינלאומיים במשפט העברי ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 27-11  
3847.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
3848.רוזן, שבתאי וזה יהיה לכם גבול ים - תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 172 מטות-מסעי תשסד 4 עמ'  

ז. בתי דין וסדריהם > בתי דין, סוגיהם, העמדתם וסמכויותיהם

 מחברכותרתספרביקורת
3849.אברמסון, שרגא 'בית דין', 'אב בית דין' ופירוש משנה בעבודה זרה סיני כרך פ תשלז עמ' א-ט  
3850.אושינסקי, יצחק צבי בתי דין מיוחדים המעין כרך מב גל' ג ניסן תשסב עמ' 42-49  
3851.אלברט, אברהם מרדכי בי"ד של כ"ג לעגלה ערופה נר מערבי ח אדר תשנג עמ' סב-סד  
3852.אלדד, גד שליחותייהו קא עבדינן עלון שבות גל' 145 תמוז תשנ"ה עמ' 66-83  
3853.אריאל, יועזר הענשת נכרים תחומין ה תשמד עמ' 363-350; ענישה והריגת נכרים ע"י יחיד וע"י בית דין. ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 495-478  
3854.ביטון, דניאל דיני הדיינים כתלנו טו תשנד עמ' 55-69  
3855.בן יעקב, צבי יהודה תביעת מזונות הפחותה מהחויב ע"פ בית דין תחומין כ (תשס) 51-57  
3856.בר-דע, יצחק 'אל תהי דן יחידי' משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 193-181  
3857.ברוידא, שמחה זיסל בענין "כל הדבר הגדול יביאון אליך" [באור דברי הרמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין ה"א] מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' קא-קח  
3858.בריס, מיכאל שמע בין אחיכם - בית הדין לממונות - בין סמכות לבוררות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 173 דברים תשסד 4 עמ'  
3859.גבאי, יוחנן לדון יחידי אבני משפט ב תשסג עמ' 62-48  
3860.גרשוני, יהודה בית הדין הגדול בירושלים וביבנה [אוצר המשפט חלק א ערך 3998] שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' נז-סו; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קיב-קכא  
3861.גרשוני, יהודה אם יש חיוב על בי"ד של ישראל לדון בן נח קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רלב-רלד  
3862.הרמן, פנחס צבי בית דין בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 136-133  
3863.הרצוג, יצחק אייזיק מערכת המשפט בישראל העתיקה יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 15-41  
3864.ווזנר, שמואל אם הצדדים הסכימו לבית דין אי רשאי אחר כך להוסיף דיינים פרי תמרים קובץ יג תמוז תשמג עמ' צח-ק  
3865.וינשטוק, אברהם אריה בענין בית דין של שלשה בדיני ממונות כרם שלמה גל' קלד שבט תשנא עמ' לז-מ  
3866.ורנר, שמואל ברוך סמכויות בתי הדין תורה שבעל פה כ תשלט עמ' לט-מו  
3867.חיות, צבי פרץ הדיינים היהודיים בא"י בין השנים 70-500 לסה"נ שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 429-443  
3868.חרל"פ, יחיאל מיכל שליחותייהו בממון בגיטין ובקבלת גרים בזמן הזה [אוצר המשפט חלק א ערכים 8533 ,5803] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קנו-קסד  
3869.טימסיט, ציון בענין חיוב מינוי הדיינים בכל הזמנים ובמה יכולים לדון מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קמג-קנח  
3870.כהן, אפרים אם צריך שלשה דיינים בנתינת הגט אור תורה שנה לז תשסה עמ' תתז-תתיא  
3871.כהן, יוסף כח בי"ד ומוסדות הציבור בתקנות לשינוי דיני ירושה דברי משפט ח תשס עמ' שעו-שצא  
3872.כהן, שאר ישוב זכות וחובת הדיין או הת"ח שבעיר לדון דין תורה תורה שבעל פה מה תשסו עמ' עג-פו  
3873.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה חיוב לדון בדבר שאינו ניתן לכפיה תחומין כח תשס"ח עמ' 157-160  
3874.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה סנהדראות לשבטים ניצני ארץ חוב' ג תשרי תשמו עמ' 66-62  
3875.לוי, אברהם אנן שליחותייהו עבדינן קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קצח-רב  
3876.לם, נחום דיני ממונות בשלשה הפרדס שנה נח חוב' א תשרי תשמד עמ' 20-13  
3877.לנדסמן, שמואל יהודה ליב קביעת הרכב בתי הדין דברי משפט א תשנו עמ' רג-ריא  
3878.מישקובסקי, רפאל אליהו אליעזר בדין דיני ממונות בשלשה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' צה-קד  
3879.משגב, חגי בתי-הדין היהודיים לאור תעודות מדבר יהודה קתדרה חוב' 82 טבת תשנז עמ' 17-24  
3880.נבנצל, אביגדור הוראת בית דין תורה שבעל פה כ תשלט עמ' צ-צג  
3881.נשר, בן ציון גדרי "בית דין" ביחיד, בשנים ובשלשה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנו עמ' 33-51  
3882.ספראי, זאב 'גבוה מעל גבוה - וגבוהים עליהם': חכמים ומערכות המשפט בתקופת המשנה והתלמוד יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 219-234  
3883.עמאר, שלמה משה הסמכות ההלכתית של דייני ישראל מאז ביטול הסמיכה ובגדר "שליחותייהו דקמאי עבדינן" תורה שבעל פה מה תשסו עמ' כח-מא  
3884.ערוסי, רצון בתי הדין לדיני ממונות, היוזמה - חזון ומציאות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
3885.פתחי, דוד ניתוח הסוגיה הראשונה במסכת סנהדרין ומקבילותיה המאיר לארץ גל' 60 טבת-שבט תשסג עמ' 26-47  
3886.קורנגוט, אפרים משה בית הדין מגן מפני בני עוולה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 256-265  
3887.קירשנבאום, אהרן המבנה הקונסטיטוציוני של הרשות השופטת על-פי ההלכה היהודית תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 34-31  
3888.קפלין, כתריאל דוד בענין סמכות הבתי דינים בזמן הזה קול התורה חוב' ט תשרי תשמב עמ' לח-מב. פולטורק, יעקב: שם חוב' י ניסן תשמב עמ' נ-נב 
3889.קרופני, יהושע בנימין לפניהם ולא לפני הדיוטות קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' קל-קלד  
3890.קרפט, אהרן דב בגדרי החיוב לדון בנתיבות ים יא תשם עמ' קפט-קצז  
3891.ראבילו, מרדכי אלפרדו השיפוט האזרחי היהודי בימי יוסטינינוס הקיסר שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 397-409  
3892.ראבילו, מרדכי אלפרדו בית דין ביתי אצל הורדוס? פרקים בתולדות ירושלים בימי הבית השני, ירושלים תשמא עמ' 135-119  
3893.רייניץ, יעקב ק' סמכות השיפוט של בתי הדין שאינם סמוכים בא"י ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד שמעתין שנה טו גל' 51 שבט תשלח עמ' 28-17  
3894.ריינר, אברהם (רמי) בתי הדין בצרפת במאה השתים עשרה: בין ריכוז לביזור על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 565-591  
3895.שפירא, חיים בית הדין ביבנה - מעמד, סמכויות ותפקידים עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 305-334  
3896.שרמן, אברהם ח' מעמד בית דין פנימי של תנועה ע"פ ההלכה תחומין יד (תשנד) 159-164  
3897.שרמן, אברהם הזדקקות לתביעה שנידונה בערכאות (ומעמד בי"ד של סוחרים ובי"ד לעבודה בהלכה) שורת הדין ג תשנה עמ' רכה-רמה  

ז. בתי דין וסדריהם > בוררות

 מחברכותרתספרביקורת
3898.אריאל, יועזר דיני בוררות ירושלים תשסה תקה ע'   
3899.דיכובסקי, שלמה בית הדין הרבני כשבתו בדיני ממונות כבורר (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 527-535  
3900.ורהפטיג, איתמר 'רובו מתוך כולו' לדעת מהרי"ו והרמ"א [צירוף בורר שלישי אם שני הבוררים אינם מסכימים] המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 31-26  
3901.כרמל, יוסף מידת השפעת בעלי הדין על ההרכב בזבל"א חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 20-28  
3902.פורת, אסף בית-הדין הרבני כבורר קרית המשפט כרך ב תשסב עמ' 503-531  
3903.קאהן, חיים בענין זה בורר לו אחד וכו' לעומת בי"ד קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קכז-קל  
3904.קאהן, מאיר בענין התדיינות בכתב [בהליך בוררות] מוריה שנה כו ניסן-אייר תשסד עמ' צא-צט  
3905.שרגא, ברוך פס"ד: בקביעת מקום הדיון ובטענת אחד הצדדים לזבל"א שערי צדק ב תשסא עמ' 261-271  

ז. בתי דין וסדריהם > דיין, מינויו, כשירותו

 מחברכותרתספרביקורת
3906.אלבק, שלום הדיינים בימי התלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 56-40  
3907.אלון, מנחם על הרופא ועל השופט ספר ישרון, במלאת ששים שנה להסתדרות ישרון, ירושלים תשמד עמ' 52-48  
3908.בוצ'קו, משה האם אשה פסולה להעיד ולדון קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130  
3909.בזק, עליזה דיינות נשים, ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה בדיינות ובשררה לדורותיה להיות אשה יהודייה 3 ירושלים 2005 עמ' 77-122  
3910.בן-מנחם, חנינה דיין כשליח שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 71-51  
3911.ברנד, יצחק "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" - הרב והדיין: יחסי הרשויות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 301 וזאת הברכה תשסז 4 עמ'  
3912.דורק, זלמן בית דין שנמצא אחד מהם קרוב או פסול תחומין כב (תשסב) 246-250  
3913.הכהן, אביעד ואצוה את שפטיכם בעת ההוא - כללי אתיקה לדיינים ושופטים-בין הלכות להליכות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 258 דברים תשסו 4 עמ'  
3914.הקשר, שמעון מנהיג, דיין ומורה איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 193-161  
3915.ויגודה, מיכאל אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם - מינוי שופטים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 83 דברים תשסב 4 עמ'  
3916.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מינוי דיינים מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' שכח-שלד  
3917.טל, צבי א' הכשרת פסולי עדות ודינות לשיטת הרב י"א הלוי הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 141-146  
3918.יונה, ישראל מאיר צירוף גר לב"ד של גיורים בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קסב-קסד  
3919.לב, בנימין וולף בענין דיין שהוציאו עליו קלא בישא כרם שלמה שנה ט קונטרס ח תמוז תשמו עמ' טו-כ  
3920.קירשנבוים, אפרים בדין סמוכים למלקות ומשנת הגאונים ישורון יב ניסן תשסג עמ' תמז-תנא  
3921.קרליבך, מרדכי ביסוד פסול גר לבי"ד של חליצה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' שסב-שסט  
3922.רפאל, יצחק למינוי דיינים תורה שבעל פה כב תשמא עמ' ז-ח  
3923.שבדרון, יצחק ש' בדין דיינים קרובים בפרוזבול קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ג שבט-אדר תשמז עמ' פה-פז   
3924.שיין, חיים הרהורים במעמדו של הדיין; בין הרמב"ם ובעלי התוספות  דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רכט-רמ  
3925.תא-שמע, ישראל שופטים ודיינים האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 643   

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
3926.בן אליהו, הילה דן גור אריה יזנק מן הבשן - הדן והדין, הדיון והדיין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 227 זאת הברכה תשסו 4 עמ'  
3927.הלוי, חיים דוד בצדק תשפוט עמיתך המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 16-23  
3928.זילברג, משה טוהר השיפוט במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 5857] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 224-207  
3929.סיני, יובל מעורבות בית הדין בהליך הדיוני במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 410 עמ'  

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > מהלך הדיון. נושאי תפקידים בדין. עורך-דין

 מחברכותרתספרביקורת
3930.אביטן, יוסף שמיעת טענות ופסק דין שלא בפני בעל דין אבני משפט ב תשסג עמ' 118-104  
3931.אונטרמן, איסר יהודה תפקידם וסמכותם של סופרי הדיינים בסנהדרין ובבתי הדין בימינו [אוצר המשפט חלק א ערך 5864] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תכב-תלב  
3932.אלמליח, יצחק אל תעש עצמך כעורכי הדיינין אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' קפח-רג  
3933.בן-יעקב, צבי יהודה בצדק תשפוט עמיתך סיני כרך קטז תשנה עמ' מב-מו  
3934.בן-שמעון, שלמה שכר טרחה של עו"ד שערי צדק ב תשסא עמ' 183-192  
3935.בר שלום, אליהו פומביות או חיסוי הדיונים בבית דין דברי משפט ו תשס עמ' רפו-שכו  
3936.בר-אלי, אריאל מידת המעורבות של השופט במשפט אבני משפט א תשסב עמ' 19-7  
3937.גיפטר, מרדכי דרישה וחקירה בעדות אשה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקמב-תקמז  
3938.הכהן, אביעד עו"ד יישמע? - על פרקליטים ועורכי-דין משפטים כרך כה תשנה עמ' 459-479  
3939.ויס, אשר זליג בהנהגת בית הדין כלפי בעלי הדין מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ד עמ' יט-כג  
3940.זיו, יוסי התערבות לטובת בעל דין עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 65-52  
3941.חבה, יעקב אתיקה של ניהול התדיינות במשפט העברי משפטים כרך כה תשנה עמ' 333-376  
3942.טובי, יוסף שלוחי בית הדין בצנעא לקהילות תימן פעמים חוב' 14 תשמג עמ' 106-92  
3943.יהב, אבינועם שמואל בענין אל תעש עצמך כעורכי הדיינים מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' קסג-קסח  
3944.כהן, זמיר אם רשאי התובע לעכב את הנתבע שיטען טענותיו בעצמו ולא יביא מורשה לייצגו בדין נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רטז-רכ  
3945.כהן, שאר-ישוב מעמד עורכי-הדין בהלכה תורה שבעל פה כב תשמא סד-פ  
3946.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה האם הודאת עו"ד מחייבת את שולחו תחומין כא (תשסא) 413-421  
3947.לאו, ישראל מאיר ייצוג בעלי דין בפני בית דין תחומין כ (תשס) 21-30  
3948.לב, זאב דיני ממונות במעמד צד אחד תחומין י (תשמט) 151-167  
3949.לב, זאב השוואת בעלי דינים בכל דבר נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' קנה-קנט  
3950.ליפשיץ, נפתלי עורך הדין - מעמדו ותפקידו לפי התלמוד יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 235-224  
3951.סיני, יובל מעורבות בית הדין בהליך הדיוני במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסג 399 עמ'  
3952.עציון, יעקב הדיין כתובע פרי עץ הגן א תשנח עמ' 99-103  
3953.קוק, אברהם יצחק דרישה וחקירה בעידי נשים פרי הארץ גל' ז שבט תשמג עמ' 8-6  
3954.ריס, יונה זכויות בעלים, טוענים, עורכי דין ויועצים שערי צדק ב תשסא עמ' 193-203  
3955.רכניץ, עדו מתורגמן בבית הדין תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 129-136  
3956.רצהבי, יהודה מעשי בית דין צנעא במאה הי"ח - לקט תעודות מפרוטוקול בית-דין ממזרח וממערב ד תשמד עמ' 109-79   
3957.שטרנברג, יואב שימוש בפרקליטים בבתי הדין לממונות תחומין כח תשס"ח עמ' 200-210  
3958.שרמן, אברהם דיני ממונות במעמד צד אחד תחומין י (תשמט) 168-176  

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > 'אין עד נעשה דיין'

 מחברכותרתספרביקורת
3959.אוקס, דוד אין עד נעשה דיין משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 874-865  
3960.פרג, שלמה בעניין אין עד נעשה דיין כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקצח- תרב  
3961.קלירס, אברהם בגדר לא תהא שמיעה גדולה מראיה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' שלג-שמ  

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > סירוב להתדיין

 מחברכותרתספרביקורת
3962.וידאל, חיים בדין הרחקה מסרבן דלא ציית דינא דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' קלה-קמא  
3963.ויינשטוק, יוסף בירור דברים וכתב הסירוב של בתי דינים . על דבר פנייתו לערכאות בענין ה'קופירייט' על ספר הזוהר עם פירוש ה'סולם'. חמ"ד תשלח כד עמ'  
3964.לביא, אוריאל שלילת קצבת בטוח לאומי מסרבן גט תחומין כט תשס"ט עמ' 236-246  
3965.שרמן, אברהם חיים סמכות בית דין רבני אזורי לנדות סרבן דין תחומין כז (תשסז) עמ' 339-348  

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > מניין הקולות. רוב ומיעוט

 מחברכותרתספרביקורת
3966.וינרוט, אברהם דעת המיעוט בהכרעה שיפוטית במשפט העברי סיני כרך קי תשנב עמ' רטז-רלב  
3967.ורהפטיג, איתמר 'רובו מתוך כולו' לדעת מהרי"ו והרמ"א [צירוף בורר שלישי אם שני הבוררים אינם מסכימים] המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 31-26  
3968.ורהפטיג, זרח איכות וכמות בבתי הדין המעין כרך לז גל' א תשנז עמ' 17-21  
3969.חשאי, מנחם רוב ומיעוט בבית דין שורת הדין ה תשנט עמ' לה-מג  
3970.סופר, אליהו ציון בענין רוב בפשרה מקבציאל גל' ח תשרי-טבת תשמו עמ' פב-פט  
3971.פריסמן, אליהו הולכין אחר רוב בדיינים נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קד-קיד   
3972.שטרן, אריה רוב בדיינים ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 65-69  

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > דיין שטעה

 מחברכותרתספרביקורת
3973.דויטש, שמואל ברוך בענין הכרעת הדיין בדיני ממונות ובגדרי יחלוקו וטעה בדבר משנה צהר יב תשסד עמ' רצז-ש  
3974.ויגודה, מיכאל הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו - נפגעי עברה ונפגעי מערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 224 נצבים תשסה 4 עמ'  
3975.סדן, אורי שיטת הש"ך בסוגית דיין שטעה חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 104-120  
3976.רקובר, נחום דיני נזיקין - אחריות שופטים ואנשי מינהל ברשלנות סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, ירושלים תשמד עמ' 40-9   

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > סדרי דין בדיני נפשות

 מחברכותרתספרביקורת
3977.טננבוים, צבי רוב ממיתה למיתה הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 12-10. רוזנטל, בן-ציון: בעניין רוב ממיתה למיתה. שם חוב' ח אייר תשלח עמ' 13-11 
3978.ישראלי, שאול בענין הולכים אחר הרוב בממון ובדיני נפשות ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 273-266  
3979.פלק, זקל בענין רוב בנפשות מוריה שנה כג גל' ג-ה אדר תשס עמ' מב-מה   
3980.שילה, ערן "ושפטו את העם משפט צדק" - על זיכוי בטעות ועל עשיית "צדק" פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 327שופטים תשסח 4 עמ'  
3981.שכטר, צבי הדין והצילו העדה ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רמג-רמז  
3982.שכטר, צבי בדין רוב בדיני נפשות הפרדס שנה נ חוב' א תשרי תשלו עמ' 30-28   

ז. בתי דין וסדריהם > סדרי דין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3983.אזואלוס, שלמה; אליאס, נאור דין הופעה בלבוש זהה בפני הדיינים ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 113-117  
3984.אטלס, שמואל כל דאלים גבר נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 82-76  
3985.איגרא, יוסי המתחייב בטענתו ורוצה לחזור בו אבני משפט י תשסט עמ' 118-144  
3986.אילוז, ציון לא תעשו עול במשפט - דין מרומה, התיישנות ושיהוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 163 אחרי מות קדושים תשסד 4 עמ'   
3987.אנציקלופדיה תלמודית טוענים ליורש וללוקח (טענינן) כרך יט עמ' שעא-שצג  
3988.אפשטין, יעקב קבילה חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 246-249  
3989.אריאל, יועזר האם יש חסינות משפטית לנבחרי ציבור ולתלמידי חכמים? מלילות ב תשסא עמ' 57-66  
3990.בזק, יעקב סמכות הבורר לפרש ולתקן את פסק-דינו במשפט העברי ובמשפט מדינת ישראל הפרקליט כרך לט תשן עמ' 461-469  
3991.בזק, יעקב טוהר השיפוט במשפט העברי; עיונים בסוגיית השוחד ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשיז-תשלא  
3992.בלומינג, אברהם דוד הגדרות בדין הוחזק כפרן זרע יעקב גל' יא אלול תשנח עמ' קיא-קיד  
3993.בן-יעקב, צבי יהודה חובת ההנמקה של פסקי דין תחומין יט (תשנט) 223-238  
3994.בן-שמעון, שלמה חיוב יותר מן הדין למאן דלא ציית דינא שערי צדק ג תשסב עמ' 285-291  
3995.בעדני, נתנאל  פירוש לפרק היו בודקין: תלמוד בבלי סנהדרין פרק חמישי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 326 עמ'  
3996.בר-אלי, אריאל מצוות הפשרה אבני משפט ד תשסה עמ' 134-148  
3997.בראלי, מאיר התיעצות מקדימה לדין בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' נח-נט  
3998.בריזמן, דב אהרן בענין תובע הלך אחר הנתבע בעיר א': אם נחשב המבוטח למוחזק בתשלומי ביטוח המאור שנה מה חוב' י מנחם אב-אלול תשנב עמ' 15-16  
3999.בריס, מיכאל סתימת טענות וסתירת דין: סופיות הדיון במשנת הרמב"ם משפטי ארץ א תשסב עמ' 240-221  
4000.גודמן, מוטי השוואת פשרה לדין ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 29-40  
4001.גודמן, מרדכי ברי ושמא ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 15-23  
4002.גולדברג, זלמן נחמיה שבחי הפשרה משפטי ארץ א תשסב עמ' 84-73  
4003.גורביץ, אריה ליב קבלת עדות ע"י יחיד מומחה הפרדס שנה נא חוב' א תשרי תשלז עמ' 10-8  
4004.גלזר, עמיעד פחות משוה פרוטה (תביעות קטנות בבית דין) אבני משפט ג תשסד עמ' 66-88  
4005.גרוסמן, אברהם ראשיותיו ויסודותיו של מנהג עיכוב התפילה מלאת ספר א תשמג עמ' 219-199  
4006.גרסיאל, משה שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 32-53  
4007.דון-יחיא, עידו טענינן ליורש וללוקח מעליות יא תשנא עמ' 79-100  
4008.דניאל, דב; פרידמן, דוד כל דאלים גבר עלון שבות גל' 159 אב תשסא עמ' 79-87  
4009.הורוביץ, יהושע קטע מספר החכמה בענין דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' ג-ה  
4010.הילברון, צבי דין "טענינן ליורש וללוקח" מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 26-32  
4011.הכהן, אביעד לא תגורו מפני איש - עצמאות הרשות השופטת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 217 דברים תשסה 4 עמ'  
4012.הכהן, אביעד "אם לא יגיד ונשא עונו!?" - על זכות השתיקה ותוצאותיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 315 ויקרא תשסח 4 עמ'  
4013.הלוי, חיים דוד פשרה בדין עד מתי אור תורה שנה כד תשנב עמ' תמו-תנד  
4014.הלוי, חיים דוד בית דין לערעורים תחומין טו (תשנה) 187-194  
4015.הלוי, חיים דוד כתבי תביעה והגנה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' לה-מב  
4016.וולפסון, חיים ישראל השפעת דין 'קיום שטרות' על סדר הדיון בשטר אבני משפט ג תשסד עמ' 121-152  
4017.ויגודה, מיכאל ודל לא תהדר בריבו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 62 משפטים תשסב 4 עמ'  
4018.ויגודה, מיכאל אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל - תביעה אזרחית של אויב פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 240 בשלח תשסו 4 עמ'  
4019.וידאל, חיים מתי חייב הדיין לנמק את פסק הדין דרכי הוראה ג ניסן תשסה עמ' קכ-קלא  
4020.ויס, אשר זליג משפט שלמה, בדין משפט לפי אומדן הלב מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סא עמ' שצז-תד  
4021.ויצמן, מאיר יוסף שרשי דין פשרה ואופן עשייתה דברי משפט ג תשנח עמ' קמד-קעה  
4022.ולדמן, צבי ברור הטענות בבית דין עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 71-57  
4023.ורהפטיג, איתמר סירוב בעל דין לברר דבריו תחומין ז תשמו עמ' 396-394  
4024.ורהפטיג, זרח תקנות הרבנות הראשית [בית דין לערעורים] תחומין טו (תשנה) 83-86  
4025.זעפרני, שמואל הכרעות בספקות ממוניים בבעלות על חפץ המאיר לארץ גל' 50 תשרי תשסב עמ' 20-37  
4026.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
4027.חפוטא, אברהם בגדר דין ופשרה נעם ספר יז תשלד עמ' לט-מח; ספר יח תשלה-תשלו עמ' צו-קטז  
4028.טננבוים, אברהם והדבר הקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו - לשאלת הצדקתה של ערכאת ערעור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 132 דברים תשסג 4 עמ'  
4029.טננבוים, אברהם "ויקח את כל ארצו מידו" - האם יש מקום לכלל "כל דאלים גבר" במשפט? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 321 חקת תשסח 4 עמ'  
4030.יעקובי, רפאל ויקמו לצחק - על הצחוק בבית המשפט ומחוצה לו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 198 כי תשא תשסה 4 עמ'  
4031.כהן, יצחק; שמע, זאב בדין טוען וחוזר וטוען מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 33-42  
4032.כהן, משה ביאור במחלוקת הראשונים בגדר כל דאלים גבר תורה אור תשסג עמ' לא-לו  
4033.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מקום הדיון תחומין כ (תשס) 11-20  
4034.כנס מכון משפטי ארץ והליכות עם ישראל כללי הפשרה בבית הדין לממונות תחומין ל תשע עמ' 338  
4035.לוי, ישראל "חשש משקר" ו"הודאת בעל דין" לענין חזרת הדין ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 61-72  
4036.לוין, חיים יצחק לביאור משנת ראיה אחרונה (סנהדרין פ"ג, מ"ח) בר-אילן יג תשלו עמ' 83-73; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 71-61  
4037.ליאור, דב בית דין לממונות בפעולתו שערי צדק א תשס עמ' 225-229  
4038.ליבוביץ, יצחק בענין קם דינא  דובשנה של תורה תשנה עמ' שפח-שצד  
4039.ליברמן, יהושע כשל שוק וכשל שיפוטי: מבט הלכתי דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' קמה-קעג  
4040.ליפשיץ, ברכיהו ועשית הישר והטוב - שני מושגים של פשרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 133 ואתחנן תשסג 4 עמ'  
4041.ליפשיץ, יעקב קבלת הדיינים לדון דין תורה נר מערבי ח אדר תשנג עמ' ע-עא  
4042.מייטליס, אבישי נתן אמתלה בממון חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 106-109  
4043.מילגרום, שלמה בגדרי "לא הוה ליה למידע" לדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' סד-עב  
4044.משגב, עמית בעניין חזרת בעל דין מהתחייבות שקיבל על עצמו עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 87-101  
4045.ניסני, דוד "זאת חקת התורה" - סדר הדין והאמת המשפטית פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 289 חקת תשסז 4 עמ'  
4046.ניצן, חגי עיכוב התפילה, שימושו בימי הביניים ובעת החדשה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 120 עמ'  
4047.סגל, שלום מרדכי ה"תור" בהלכה צהר ד תשנט עמ' קע-קעה  
4048.סטפנסקי, ישראל בדין כל דאלים גבר קובץ בית אהרן וישראל גל' קמד אב-אלול תשסט עמ' מ-מח  
4049.סטריקובסקי, אריה האלימות בראי ההלכה דעות גל' מו תשלז עמ' 61-59  
4050.סיני, יובל חקירות, "בדיקות" ו"דרישות" - פרק בדרכי גיבוש הלכות הרמב"ם סידרא כא תשסו עמ' 35-50  
4051.סיני, יובל כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת הגאונים והרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 269-292  
4052.סיני, יובל; שרעבי, יוסי "מכה רעהו בסתר" - על הוצאת דיבה בהליך שיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 329 כי תבא תשסח 4 עמ'  
4053.ערוסי, רצון  התיישנות בחוק ובהלכה שערי צדק ב תשסא עמ' 114-130  
4054.פדור, איתי דיני ספק בממון ופתרונותיהם ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 46-82  
4055.פולגר, חיים בן ציון בדין טוען וחוזר וטוען כרם שלמה גל' קכב כסלו תשן עמ' לג-לו  
4056.פנחס, יצחק אי אזלינן בתר הנתבע כשהנכסים בעיר התובע בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קא-קג  
4057.פרבשטיין, משה מרדכי הנהגת בעל דין הסבור שהאמת איתו דברי משפט ג תשנח עמ' רעח-רצ  
4058.פרנס, יוסף יצחק בדין בעל דין שטען שלא בפני בע"ד חבירו כרם שלמה גל' קסב שבט תשנד עמ' מג-מו  
4059.פרנקל, יצחק ידידיה מעמד חכמי ישראל וראשי שלטון בפני כס משפט תורה שבעל פה טז תשלד עמ' נה-ס  
4060.קאפח יוסף הרכב חסר של בית דין בעניינים שלא על ריב (פסק דין) משפטי ארץ א תשסב עמ' 77-74   
4061.קאפח, יוסף הסכם פשרה שאינו על דעת בעל הדין (פסק דין) משפטי ארץ א תשסב עמ' 73-70  
4062.קוק, שמחה חיוב תשלום שכר-טרחה והוצאות משפט תורה שבעל פה כז תשמו עמ' קלא-קמ  
4063.קורנגוט, אפרים משה זכות השתיקה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 285-292  
4064.קליינמן, רון ש' מאולמו של הדיין לעולמו של עובד הציבור: שלשה דגמים לפתרון מצבים של ניגוד עניינים עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 159-187  
4065.קרומביין, אליקים חיוב כפל והזמה כמעשי בית דין עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 131-142  
4066.רביב, ערן חקירת עדי החודש יודעי בינה ב תשסד עמ' 126-138  
4067.רוזן, יגאל בדין דיין האומר איני יודע ישורון יא אלול תשסב עמ' תקפז-תקצא  
4068.רוטמן, יחיאל בענין התובע הולך אחר הנתבע פרי חיים ג תשסב עמ' רכח-רמא  
4069.רכניץ, עדו התביעה הייצוגית בהלכה תחומין ל תשע עמ' 282-291  
4070.רלב"ג, משה הוצאות אמצעי הענישה וההצלה ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 45-49  
4071.רקובר, נחום סדר הדין - סופיות הדיון סדנאות במשפט העברי, קובץ חמישי, ירושלים תשמז, עמ' 32-9  
4072.שאנן, חיים שלמה הטעיה מצד בעל דין או דיין דברי משפט ו תשס עמ' רסג-רעג  
4073.שביב, יהודה עד שישמעו מפי התובע ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 82-80  
4074.שוחטמן, אליאב שמע בין אחיכם - כללי הצדק הטבעי ועקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 36 דברים תשסא 4 עמ'  
4075.שוחטמן, אליאב בית הדין הרבני הגדול לערעורים - מעמדו וסמכויותיו קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 534-548  
4076.שוחטמן, אליאב חובת ההנמקה במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 397-319  
4077.שוחטמן, אליאב אטרוחי בי-דינא תרי זימני לא מטרחינן? על עקרונות סדר הדין של המשפט העברי בדבר מניעת טירחת-שווא מבית הדין ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' קצה-ריד  
4078.שור, משה שלום בענין הזמנה לדין בית אהרן וישראל גל' צה סיון-תמוז תשסא עמ' עג-פא  
4079.שחור, יהודה מצוות כבוד אב כגורם בקביעת מקום הדיון אבני משפט ב תשסג עמ' 47-39  
4080.שחור, ישראל המעמד המשפטי של הקרבן לעבירה ארחות 51 ערב פסח תשס עמ' 31-33  
4081.שילה, שמואל קבלת עדות שלא בפני בעל דין בעניני אישות שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 359-321   
4082.שכטר, צבי בענין גמר דין בקנסות בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רעו - רעט  
4083.שנקולובסקי, אליעזר אופן ההכרעה בפשרה ובזבל"א תחומין יא (תשן) 379-385  
4084.שפוטץ, חנוך הנדיל בענין מתורגמן בעדים ובבעלי דינים זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' רכו-רל  
4085.שפירא, יעקב ויקרב משה את משפטן לפני ה' - לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית (על הקמת מוסד שיפוטי עליון) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 81 פנחס תשסב 4 עמ'  
4086.שפירא, שלמה הבאת ראיות לאחר פס"ד וסתירת הדין שורת הדין יב תשסז עמ' שצד-תיד  
4087.שרגא, ברוך פס"ד: בקביעת מקום הדיון ובטענת אחד הצדדים לזבל"א שערי צדק ב תשסא עמ' 261-271  
4088.ששון, גלעד אי לך ארץ שמלכך נער - השגות חז"ל על משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 191-200  
4089. ליפשיץ, איתי הפשרה במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 316 עמ'  

ז. בתי דין וסדריהם > הוצאה לפועל

 מחברכותרתספרביקורת
4090.אדלר, ירוחם פישל צו מניעה ועיקול נכסים ע"י בית דין צהר יג תשסד עמ' שצד-תג  
4091.אישון, שלמה גביית חובות מלווים הנתונים בקשיים כלכליים כתר ו תשסח עמ' 378-391  
4092.אלון, מנחם כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית) ירושלים תשס 369 עמ' (מהדורה ב מורחבת לספרו חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט בעברי. ראה אוצר המשפט ח"א ערך 5968)  
4093.בן-יעקב, צבי יהודה עיקול נכסים ועיכוב יציאה תחומין טו (תשנה) 195-227  
4094.בריזל, אלימלך בענין שיעור אונאה בב"ד שמכרו נכסי יתומים בית אהרן וישראל גל' קיב ניסן-אייר תשסד עמ' נח-סג  
4095.ברין, שלמה בענין שומא הדר ולפנים משורת הדין עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 109-95  
4096.גפני, ישעיהו מעשי בית דין בתלמוד הבבלי, תורות ספרותיות והשלכות היסטוריות Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 40-23  
4097.גרנטי, שמעון ישמחו השמאים עלון שבות גל' 168 חשון תשסח עמ' 69-80  
4098.וינמן, צבי שמאות מקרקעין במשפט העברי שערי צדק ה תשסד עמ' 191-202  
4099.כהן, חיים אכיפת קיום פסק פשרנים ע"י ערכאות דברי משפט ג תשנח עמ' קפז-קצד  
4100.ליפשיץ, ברכיהו גבייה מן הערב כשאי-אפשר לגבות מן החייב שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 243-289  
4101.סט, אריה שומא הדרא - פדיון הקרקע או פירעון החוב? חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 136-140  
4102.פרידמן, בנימין בענין גבית משועבדים בהעמדה בדין ומעשה בית דין והמסתעף בית אהרן וישראל גל' קי כסלו-טבת תשסד עמ' כז-לח  
4103.שוחטמן, אליאב על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב בדין ועל סמכות הביקורת של בג"ץ כלפי בית הדין הרבני בעניני סדר-דין משפטים כרך יד תשמד עמ' 107-83   

ז. בתי דין וסדריהם > בתי הדין הרבניים במדינת ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
4104.אליאש, בן-ציון החקיקה הרבנית בפסיקה הרבנית - התעלמות ושברה דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' קעז-רטו. מירון, שמחה: תגובה. שם עמ' רטז-ריח 
4105.בארי, שלמה באר שלמה (שאלות ותשובות שנשאלו במבחני הסמכה לדיינות) מודיעין עלית תשסח שעב עמ  
4106.בן-יעקב, צבי יהודה עיקול נכסים ועיכוב יציאה [סמכות בתי הדין הרבניים] תחומין טו (תשנה) 195-227  
4107.בקשי-דורון, אליהו קבלת עדים בבתי הדין תורה שבעל פה כב תשמא עמ' פא-פח; בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שכג-שכח  
4108.דיכובסקי, שלמה בית הדין הרבני כשבתו בדיני ממונות כבורר (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 527-535  
4109.דיכובסקי, שלמה תחומי חיכוך בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט האזרחיים  תורה שבעל פה ל: עמ' כז-מב, תשמט  
4110.דיכובסקי, שלמה דרך השפוט הראויה בבתי הדין הרבנים תחומין כח תשס"ח עמ' 19-27   
4111.דיכובסקי, שלמה סמכות בתי הדין הרבניים בראי פסיקת בתי הדין דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' ט-כו  
4112.דיכובסקי, שלמה בתי דין רבניים-ממלכתיים: בעיותיהם והישגיהם דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' ז-יט  
4113.דרורי, משה דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבניים ושל בתי המשפט האזרחיים שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 89-143  
4114.הלוי, חיים דוד בית דין לערעורים תחומין טו (תשנה) 187-194  
4115.וסטרייך, אלימלך תביעות האיש בשל ליקויי פריון בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כה תשנה עמ' 241-290  
4116.ורהפטיג, איתמר דמי שימוש בנכס גזול (תיק 7004/לח פד"ר י"ב 249) תחומין ו תשמה עמ' 251-235  
4117.ורהפטיג, זרח תקנות הרבנות הראשית [בית דין לערעורים] תחומין טו (תשנה) 83-86  
4118.זפרן, רות סקס שקרים ווידאוטייפ על הגנת הפרטיות בהליכים המתנהלים בבתי הדין הרבניים משפט וממשל כרך ז חוב' 2 תשרי תשסה עמ' 813-865  
4119.כהן, ידידיה תקנות הקהל בירושת הבעל את אשתו שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 175-133. וינמן, צבי: דיני ירושה בבתי הדין הרבניים; הלכה ומעשה. שם כרך ח תשמא עמ' 363-357; כהן, ידידיה: תשובה. שם עמ' 365-364 
4120.כץ, דב (עורך) פסקי הדין של בתי הדין הרבניים האזוריים בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 6034] כר' י-יב. ירושלים תשלה-תשמד. מפתח מאוגד לכרכים ו-י. ירושלים תשם 94 עמ'  
4121.ליפשיץ, ברכיהו תוכן וקליפה בהלכת שתוף נכסים (בעקבות בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית-הדין הרבני הגדול ואח') המשפט כרך ג תשנו עמ' 239-262  
4122.מירון, שמחה כרסום חמור במעמדם ובסמכויותיהם של בתי הדין הרבניים סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 6 עמ' [תגובה: דרורי, משה. יחסי ממון של בני הזוג במשפט הישראלי. שם 5 עמ']  
4123.מירון, שמחה הפסיקה במדינת ישראל על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 242-229 [פד"י כז(1-2); פד"ר ט]; כרך ו תשלה עמ' 302-283 [פ"ד כח (2-1); פס"מ תשלד (2-1); בד"ע לא-לד; פד"ר ט]; כרך ז תשלו עמ' רלג-רנה [פ"ד כט (2-1); פס"מ תשלה; פד"ר ט]; כרך ח תשלז עמ' רלה-רנט [פ"ד ל (3-2); לא (1); פס"מ תשלו; פד"י];   
4124.מירון, שמחה מעמדם של בתי הדין הרבניים בישראל על פי ההלכה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' צד-קו  
4125.מעוז, אשר הרבנות ובתי הדין - בין פטיש החוק לסדן ההלכה שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 289-416  
4126.מעוז, אשר מדיניות ההתערבות של בתי המשפט האזרחיים בשיפוט הרבני והשפעתה על דיני המשפחה בישראל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמה 80 + 507 עמ'  
4127.ערוסי, רצון הגורם הדתי בפסיקת ההלכה (כפיית גט במורדת 'מאיס עלי' - אצל יהדות תימן) דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' קכה-קעה  
4128.פורת, אסף בית-הדין הרבני כבורר קרית המשפט כרך ב תשסב עמ' 503-531  
4129.פרלס, פ"ש משמעות המלים 'יהודים בישראל' שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953 הפרקליט כרך לב תשלח-תשם עמ' 7-4  
4130.קורינאלדי, מיכאל סמכות ומהות בענייני גיור (פרשה פלונית נ' ביה"ד הרבני ברחובות) המשפט כרך א תשנג עמ' 303-309  
4131.רדזינר, עמיחי הרב עוזיאל, רבנות תל אביב ובית הדין הגדול לערעורים: מחזה בארבע מערכות מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 129-241  
4132.רויטל, שמואל דב פסיקת בתי-דין רבניים בענייני שותפים דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' צא-קיב  
4133.שאוה, מנשה היחס בין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה לבין סמכותו של בית-הדין הרבני הפרקליט כרך מד תשנח עמ' 44-71  
4134.שאוה, מנשה תנאי הסמכות של בית הדין הרבני בעניני נישואין וגירושין הפרקליט כרך לב תשלח-תשם עמ' 80-39  
4135.שאקי, אבנר חי יהודים אתיאיסטים - 'יהודים'? לענין חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגרושין), תשיג-1953 עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 896-879  
4136.שוחטמן, אליאב כירסום נוסף בסמכויות בתי הדין הרבניים קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 362-374  
4137.שוחטמן, אליאב על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב בדין ועל סמכות הביקורת של בג"ץ כלפי בית הדין הרבני בעניני סדר-דין משפטים כרך יד תשמד עמ' 107-83  
4138.שיינפלד, אברהם צ' ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לה' - על ההקדשות הדתיים במדינת ישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 122 בחוקותי תשסג 4 עמ'  
4139.שילה, שמואל השגות על פסיקת בתי הדין הרבניים בענין השגת גבול מסחרית משפטים כרך ו תשלה-תשלו עמ' 543-530  
4140.שיפמן, פנחס ארבעים שנה לדיני המשפחה - מאבק בין דין דתי לבין חוק חילוני משפטים כרך יט תשן עמ' 847-857; פרימר, דב י': בתי-המשפט ובתי-הדין בצוותא חדא, שם כרך כא תשנא עמ' 181-186  
4141.שיפמן, פנחס סמכות בית דין רבני בנישואין וגירושין שנערכו מחוץ ישראל משפטים כרך ו תשלה-תשלו עמ' 377-372  
4142.שרמן, אברהם סמכויות בתי הדין הרבניים לדון בענייני ממון וירושה  משפטי ארץ א תשסב עמ' 96-85   

ח. עדות. ראיות > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4143.אונטרמן, איסר יהודה בעניני עדות ונאמנות, בלאו דלא תענה ובדיני הכחשה והזמה [אוצר המשפט חלק א ערך 6068] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' קלט-רכא  
4144.אלבק, שלום הראיות בדיני התלמוד רמת-גן תשמז 356 עמ'  
4145.בקשט, אריה ליב בדיני עדות ושטרות עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' קסד-קסח  
4146.חפץ, חיים שלמה מקומה של עדות במשפט העברי דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' נא-פג  
4147.טילור, נחמיה קריטוריונים של עדות, רוב, חזקה וקבוע הגיון א תשמט עמ' 12-22  
4148.ספיר, אבינועם מבחן האמת במקורות הקלאסיים של היהדות דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' ז-מד  
4149.שטרן, רפאל ראיה והבנה בעדות מגל יג תשסב עמ' 89-92  
4150.שנקולבסקי, אליעזר במהות עדי מסירה (קריאת הגט ע"י העדים בזמן הגירושין) שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 207-200   
4151.שפירא, יהושע על פי שנים עדים פרי עץ הגן א תשנח עמ' 49-61  

ח. עדות. ראיות > עדות > החיוב להעיד. שבועת העדות

 מחברכותרתספרביקורת
4152.גולדברג, זלמן נחמיה מצוות עדות שערי צדק ב תשסא עמ' 255-260  
4153.הרמן, דב בענין כבוד ת"ח בחיוב הגדת עדות זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' שעא-שעה  
4154.חרל"פ, יחיאל מיכל בענין חיוב הגדת עדות תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' תכח-תלב  
4155.כהן, יוסף הזמנת וכפיית עדים (ועדים מומחים) להעיד בבי"ד דברי משפט ג תשנח עמ' רכ-רלב  
4156.פודור, יונה הלשנה ודיווח על עבירות תנועה תחומין כא (תשסא) 193-197  
4157.פרידלנדר, יוסף באורים בגדרי האיסור - אם לא יגיד ונשא עונו ניב המורה קובץ 6 טבת תשמא עמ' סח-פד  
4158.שמואלי, בנימין "והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עונו" - החובה לדווח על אלימות כלפי קטינים או חסרי ישע פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 280 ויקרא תשסז 4 עמ'  
4159.תא-שמע, ישראל שבועות ונדרים, ביהדות האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 397-392   

ח. עדות. ראיות > עדות > עדות שקר

 מחברכותרתספרביקורת
4160.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים [בשוכר עדי שקר] מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לא-לב   

ח. עדות. ראיות > עדות > עדות בשבועה

 מחברכותרתספרביקורת
4161.רקובר, נחום עדות בשבועה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נו, ירושלים תשמא 69 עמ'; ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רטו-רס   

ח. עדות. ראיות > עדות > פסולי עדות

 מחברכותרתספרביקורת
4162.אהרנברג, יהושע מנחם פסול נשים לעדות - צדק או אפליה? פעמי יעקב גל' מה מנחם אב תשס עמ' ט-כ  
4163.אזואלוס, שלמה מושג "הוחזק כפרן" - דיני ממונות ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 154-158  
4164.איזירר, חגי נפתלי פסול "רשע" לעדות - "חשש משקר" או גזה"כ אבני משפט ב תשסג עמ' 38-16  
4165.אסולין, אריה נוגע בעדות ונוטל שכר להעיד אבני משפט ב תשסג עמ' 173-145  
4166.אריאל, יעקב הנרצח כבעל-דין פרי עץ הגן א תשנח עמ' 43-47  
4167.ארנרייך, משה פסול רשע ורשע דחמס חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 187-200  
4168.בוצ'קו, משה האם האשה פסולה להעיד ולדון? קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130  
4169.בלוי, אהרן ישעיה בענין פסול סומא לעדות קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' ע-עג  
4170.בר שלום, אליהו על מה סומכים העולם לקחת אדם מעשן לעדות בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' כ-כג  
4171.ברונר, יגאל נמצא אחד מהם קרוב או פסול כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 79-74  
4172.ברקוביץ, מאיר רשע דחמס - בין אביי לרבא (שיטת הרמב"ם) אבני משפט ב תשסג עמ' 144-138  
4173.דימנטמן, משה חיים בדין תחלתו בפסול וסופו בכשרות אבני משפט ב תשסג עמ' 15-9  
4174.הלוי, א"א ההלכה אינה פוסלת עד מדינה מאזנים כרך נב תשמא עמ' 58-57  
4175.ויגודה, מיכאל על פי שניים עדים... יקום דבר - "פלגינן דיבורא"-פרק בדיני הראיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 221 שופטים תשסה 4 עמ'  
4176.ויס, אשר זליג עדות פסול בקיבל עליו קרוב או פסול מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ל עמ' רו-רט  
4177.וסרמן, אברהם האם חילוני נאמן לכשרות תחומין כ (תשס) 204-209  
4178.וסרמן, אלחנן בענין פסולי עדות שערי בינה א תשמח עמ' מח-מט  
4179.חזן, בנימין בסוגיא דהני נוגעין בעדותן נינהו תורה אור תשסג עמ' עח-פב  
4180.טייטלבוים, יואל ההולך לערכאות אם כשר לעדות קובץ תורני העמק לה תמוז תשם עמ' נה-סא   
4181.כהן, דב חזרת פסול לעדות לכשרותו לפי שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 14-28  
4182.לוי, יעקב מפת פסולי עדות מטעמי קרבת משפחה אור תורה שנה כז תשנה עמ' קצח-רא  
4183.לוין, חיים יצחק עדות קרובי הנרצח על הרוצח, והמושג 'פלגינן דיבורא' ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שלו-שנז; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 94-73  
4184.מזרחי, שלום יצחק כשרות חרש לעדות דברי משפט ו תשס עמ' תלד-תמ  
4185.מכמן, עודד שיטת הרמב"ם בפסול קרובים לעדות חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 235-240  
4186.מרגלית, יחזקאל אבות על בנים - לפסול עדות קרובים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 160 כי תשא תשסד 4 עמ'  
4187.נשר, בן ציון משחק בקוביא המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנה עמ' 20-30  
4188.פולק, שלום בירורים בדין פסולי עדות זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שנד-שפ  
4189.פולק, שלום בירורים בדין פסולי עדות זרע יעקב ב-ג תשמה-תשמו עמ' שנד-שפ   
4190.קינן, דניאל היחס שבין העדים והדיינים במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 136 עמ'  
4191.רדזינר, עמיחי התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551  
4192.רייז, שניאור זושא בענין פסולי עדות הפרדס שנה נו חוב' א תשרי תשמב עמ' 19-18  
4193.רכניץ, עדו נמצא אחד מהם קרוב או פסול - עדותן בטלה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 119-128  
4194.רקובר, אריאל המשחק בקוביא חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 274-284  
4195.שולמן, אליהו ברוך בסוגיא דבעל כאשתו שרידים גל' יב תמוז תשנא עמ' נט-סה   
4196.שכטר, צבי בגדר בעל דין בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 5-10  
4197.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שפז-שצד [אוצר המשפט חלק א ערך 630, 6136, 6376]  
4198.שרמן, אברהם ח' נאמנותו של מי שאינו שומר תורה ומצוות תחומין יז (תשנז) 243-250  

ח. עדות. ראיות > עדות > 'אדם קרוב אצל עצמו'. נאמנות אדם על עצמו

 מחברכותרתספרביקורת
4199.אברמסקי, יחזקאל בענין אומרת טמאה אני לך ושויא אנפשא חתיכה דאיסורא ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' נא-נב  
4200.בר-אלי, אריאל שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא אבני משפט ה תשסו עמ' 167-180  
4201.סימינובסקי, שי נאמנות הבעל לאסור עליו את אשתו פתוחי חותם א תשסד עמ' 55-59  
4202.פנחסי, אליהו בענין שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' פט-צג  
4203.פרומן, אודי כפיה לגרש את אשתו כאשר שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא עלון שבות גל' 130 תשרי תשנ"א עמ' 44-50  
4204.שטרן, יוסף זכריה בדין אשה שהודתה שזינתה ובענין שוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רעד-רפא   
4205.שפיצר, אברהם חיים בירור הלכה בענין שינוי מנהגים ובענין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא באהלי יעקב כסלו תשם עמ' יד-ל   

ח. עדות. ראיות > עדות > נאמנות: כללי, עד אחד, קטן, 'נכרי מסיח לפי תומו'

 מחברכותרתספרביקורת
4206.אברדם, אביעד עד אחד באיסורים מעליות כט תשסט עמ' 77-88  
4207.אונגר, ירון "אולי לא תאבה האישה" - על ניגוד עניינים בדיני הנאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 268 חיי שרה תשסז 4 עמ'  
4208.אופיר, אהרן נאמנות אשה להכשיר עצמה ובתה לכהונה ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 122-112  
4209.אטלס, אברהם אישה האומרת שמת בעלה ולא היו לו אחים [פסק דין] ארחות 43 ערב ראש השנה תשנו עמ' 37-39  
4210.אלעד, אליהו קטן בעדות אשה אבני משפט ז תשסז עמ' 78-92  
4211.ארנרייך, משה נאמנות חיה לייחס את הוולד חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 34-43  
4212.בוקשפן, צבי בענין נאמנות בעל המקח ובדיני מי שפרע בית אהרן וישראל גל' קלא סיון-תמוז תשסז עמ' צו-קד  
4213.בן יעקב, צבי יהודה נאמנות עד אחד בעגונה ובנחלה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' צז-קב  
4214.בן-דב, יאיר נאמנות עד כשהוא חוזר ומגיד, ויש לו מיגו שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 108-100  
4215.בק, אהרון יסוד טענת פתח פתוח אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 80-89  
4216.ברייער, נפתלי הירץ בסוגיא דשליש נאמן זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' צא-צו  
4217.גבאי, יוחנן מיגו נגד עד אחד אבני משפט א תשסב עמ' 75-66  
4218.גולדברג, זלמן נחמיה נאמנותו של עד אחד להעיד שזהו היורש שורת הדין ב תשנד עמ' רע-רצב  
4219.גולדשמיד, נחום בדין נאמנות בפורע תוך זמנו כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קכו-קכז  
4220.גורביץ, אברהם בדין ערעור הבעל בגט ונאמנות בעל השטר לטעון מזויף חזון דוד, מאסף תורני לזכר ר' דוד מילר,ירושלים תשנה עמ' קא-קיג  
4221.גרשוני, יהודה בענין עד המסייע וכל מקום שהאמינה התורה עד אחד  קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרל-תרלג  
4222.דייטש, דוד עדות עד אחד מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' כ-כג  
4223.דיעי, מרדכי בדין גוי המסיח לפי תומו אם נאמן באיסורין דרבנן אור תורה שנה יט תשמז עמ' קנח-קסא  
4224.הכהן, יעקב האם מפקינן ממונא ע"פ פנקסו של חנווני אור תורה שנה לג תשסא עמ' תרסז-תרעה  
4225.הכהן, רא"ם בדין שבועת עד אחד בדרך אפרת עלון 5 סיון תשמב עמ' 30-22  
4226.הרשקוביץ, ישראל בנאמנות חנווני על פנקסו ובטענת אודיתא פרי חיים ב תשס עמ' שמח-שנב  
4227.ויינברג, יחיאל יעקב בענין עדות עד אחד מוריה שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' לד-לה  
4228.ויס, אשר זליג עד אחד נאמן באיסורין מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כז עמ' קס-קסו  
4229.ויס, אשר זליג בנאמנות עד אחד לממון ולשבועה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כה עמ' קסח-קעג  
4230.ויס, אשר זליג טוען שקידש את בתו ואינו רוצה לומר למי פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' סב-סה  
4231.זילברשטיין, יצחק חוות דעת רפואית תמורת תשלום צהר יד תשסה עמ' שמח-שנא  
4232.חפוטא, אברהם בשמעתתא דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים בכורים חוב' טז אדר תשלה עמ' ז-כ  
4233.טויבש, שמואל שמלקי נאמנות עד אחד בעדות אשה כרם שלמה שנה ג קונטרס ז אייר תשם עמ' יח-כא  
4234.טיקוצ'ינסקי, מיכל עד אחד נאמן באיסורין, או: על קוצו של ד' גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 41-57  
4235.טננבוים, אברהם "לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא" - האם זכאי הנאמן לשכר פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 286 בהעלתך תשסז 4 עמ'  
4236.יחיא, יוחאי בדין עד המסייע אבני משפט ט תשסח עמ' 130-139  
4237.ישראלי, שאול נאמנות האם על עצמה ועל ולדה חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 15-23  
4238.ישראלי, שאול בענין עד המסיע לפטור משבועה חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 65-69  
4239.ישראלי, שאול בדיני נאמנות, חזרה ואמתלא (עיונים בס' שב שמעתתא, שמעתתא ו, פרקים ח-יד) שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שסב-שפ  
4240.כהן, אמוץ נאמנות הבעל לומר שאשתו זינתה, לאחר חרם רבנו גרשם חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 209-228  
4241.כהן, מרדכי דוד סוגיית שתיקה כהודאה ונאמנות עד אחד סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 7-12  
4242.כהנא, ידידיה גוי מסיח לפי תומו בעדות אישה חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 198-208  
4243.לישה, ניסן נאמנות הבעל להפסידה כתובתה בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 78-94  
4244.מדן, יעקב נאמנותה של אשה לטעון לכשר נבעלתי במשנת "ראוה מדברת" עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 24-35, שם גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 48-61  
4245.מייטליס, אבישי נתן גדר עד אחד בממון ועד המסייע חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 97-105  
4246.מלינוביץ', חיים זאב נאמנות אב בקידושי בתו דברי משפט א תשנו עמ' קו-קכא  
4247.נוסבוים, נפתלי שאלה בדיני מקח וממכר, ועל מי מוטל לברר קיום התנאי והמסתעף שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' רלט-רמו; מקבציאל גל' א אלול תשמד עמ' כח-לג  
4248.סופר, אליהו ציון בענין עד אחד וגילוי מלתא בדבר שבערוה מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קיד-קכז  
4249.פאוסט, יחיאל בדין פלגינן דיבורא ופלגינן נאמנות מורשתנו יא תשנז עמ' 75-82  
4250.פאליי, הלל בגדרי נאמנות שליש בגירושין המאיר ח תשנ עמ' ריד-ריח  
4251.פרידמן, אליהו בענין כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד - בעד אחד כתלנו יג תשן עמ' 70-79  
4252.פרינד, עמנואל אהרן בענין עד אחד בעדות אשה קול תורה גל' כד תשרי תשמט עמ' מו-נא  
4253.פרנקל, יצחק ידידיה נאמנות האב על הבן שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קעג-קעז  
4254.צינוירט, דוד אריה בענין אל תפרעני אלא בעדים ובענין נאמנות [אי בעי קנין] בית אהרן וישראל גל' לז תשרי-חשון תשנב עמ' מ-מז  
4255.קליין, מנשה בענין עד אחד נאמן באיסורין ואיתחזק איסורא אבן ישראל, בני ברק תשנו עמ' קלז-קנא  
4256.קלפפיש, משה יוסף עד אחד באיסור יוחזק הפרדס שנה נב חוב' ב מרחשון תשלח עמ' 17-15  
4257.רוטנברג, ישעי' פ' מעמדו של נאמן בהקדש דברי משפט ה תשנח עמ' קפו-קצג  
4258.רפאל, שילה בדין מסיח לפי תומו מוריה שנה ה גל' ז-ח אדר-ניסן תשלד עמ' נ-נג  
4259.שור, גדליה בסוגיה דעד א' ביבמה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' סח-ע  
4260.שור, יוחנן בענין ע"א המעיד על השטר שהוא פרוע כולו והלוה מודה במחציתו בית אהרן וישראל גל' נח ניסן-אייר תשנה עמ' לו-מב  
4261.שטיין, פסח בענין עד המסייע פוטר משבועה עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' מד-נד  
4262.שטיינווארציל, משה דוד בענין נאמנות נשים וקטנים בבדיקת חמץ קובץ בית אהרן וישראל גל' קמב ניסן-אייר תשסט עמ' טו-טז   
4263.שטרן, שמואל אליעזר  טוען שקידש את בתו ואינו רוצה לומר למי פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' מז-נה  
4264.שניאורסון, ברוך שמעון  הטמין אביכם מעות מוריה שנה יז גל' א-ד שבט תשן עמ' קסג-קסו  
4265.שפירא, שלמה אמתלא מעליות עלון א חורף תשם עמ' 27-26   
4266.שרייבר, חיים עד המסייע מאבני המקום קובץ טו תשסג עמ' 78-82  

ח. עדות. ראיות > עדות > עדות בקידושין וגירושין. 'דבר שבערוה'

 מחברכותרתספרביקורת
4267.אזבאנד, אייזיק בדין עדי קידושין כרם שלמה שנה ט קונטרס ט מנחם-אב תשמו עמ' לב-לה  
4268.בן זזון, דוד עדים בקידושין אורות עציון כא מנחם אב תשנ"ב עמ' 69-96  
4269.ברוינשפיגל, אבא דבר שבערווה הפרדס שנה מח חוב' ה שבט תשלד עמ' 13-11  
4270.ברקוביץ, ברל כשרות חתימות העדים בגט שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' סח-פה  
4271.גיפטר, מרדכי דרישה וחקירה בעדות אשה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקמב-תקמז  
4272.גרודזנסקי, חיים עוזר; ריגר, שמחה זליג אם ניתן לסמוך על כתב שבבית דין כעדות לענין גיטין מוריה שנה ח גל' ד-ה אלול תשלח עמ' יט-כא  
4273.וסרמן, אברהם מי שאינו שומר תורה ומצוות כעד קידושין צהר ב חורף תשס עמ' 13-20  
4274.זעפרני, שלמה נמצא עד הקידושין דודה של הכלה אור תורה שנה לה תשסג עמ' תשסט-תשצב  
4275.טוביאס, משה מרדכי קידושין בעד אחד כשר ועד שני פסול והמסתעף אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' קעג-קעח  
4276.יחיא, יוחאי נאמנות של עד אחד בדבר שבערוה אבני משפט ו תשסו עמ' 65-78  
4277.לאו, דוד עדי קידושין משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תקכא-תקכד  
4278.סופר, אליהו ציון בענין עד אחד וגילוי מלתא בדבר שבערוה מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קיד-קכז  
4279.סרנא, יעקב חיים ביסוד דין העדים בדבר שבערוה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' קנז-קסז  
4280.פצ'ניק, יצחק ראיות בלתי מושלמות בדיני אישות במשפט העברי עבודת גמר בחוג למשפט עברי, אוניברסיטת בר-אילן תשמג  
4281.פרינד, עמנואל אהרן בענין עד אחד בעדות אשה קול תורה גל' כד תשרי תשמט עמ' מו-נא  
4282.רגנשברג, חיים דוד דין הכרה באיש ואשה הבאים להתגרש הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' כו-לד  
4283.רוזיליו, ירון עדי קיום אבני משפט ח תשסח עמ' 114-131  
4284.שטיינברג, ישעיהו הנאמנות להתרת עגונה לאור גדרי עדות ודבר שבערוה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 73-67  
4285.שיבר, יאיר עדות ועדי קיום בקידושין במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 365 עמ'  
4286.שלזינגר, אליהו קידושין בעד אחד כשר ועד אחד פסול דברי משפט א תשנו עמ' קמ-קמג  
4287.שמואלביץ, חיים בענין קדושי קטנה שגדלה, ובגדרי עדות בדבר שבערוה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' קעט-קפה   

ח. עדות. ראיות > עדות > 'עדות שאי אתה יכול להזימה'

 מחברכותרתספרביקורת
4288.איזנבך, שמואל בענין כאשר זמם ועשאאי"ל כרם שלמה גל' קטו אדר תשמט עמ' מא-מד  
4289.בלום, מרדכי ברוך בענין עידי עיר הנדחת כרם שלמה גל' קפה כסלו-טבת תשנז עמ' מה-מו  
4290.ברגר, מנחם עדות שאי אתה יכול להזימה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' רכז-רכט  
4291.גרז, זבולון עדות שאי אתה יכול להזימה המאסף שנה א תשלט עמ' 79-77  
4292.יעקבי, בעז חקירת העדים ודין הזמה פרי עץ הגן א תשנח עמ' 63-83  
4293.קאוויאר, שמואל בענין עדות שאי אתה יכול להזימה הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 107-110  
4294.קריזר, אברהם אהרן בעדות שאי אתה יכול להזימה אי שייך בזה דין נמצא אחד קרוב או פסול מוריה שנה י גל' יא-יב מרחשון תשמב עמ' מח-נה   

ח. עדות. ראיות > עדות > 'חצי דבר'

 מחברכותרתספרביקורת
4295.בריזל, עקיבא נטע בענין דבר ולא חצי דבר קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' מח-סג   

ח. עדות. ראיות > עדות > הכחשה

 מחברכותרתספרביקורת
4296.אדלשטיין, גרשון בענין עדות המוכחשת תורת בית המדרש, בני ברק תשנט עמ' לז-מב  
4297.אלירן, סעדיה בדין תרי ותרי חולקין תורה אור תשסג עמ' קי-קיג  
4298.באקשט, אהרן יוסף נאמנות ב' עדים המכחישים זה את זה מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' נג-נט  
4299.גלזר, עמיהוד עדים שדבריהם נראים מוכחשים אך יש דרך לישבם אבני משפט ד תשסה עמ' 149-163  
4300.גרטנר, מרדכי שני כיתי עדים ושני שבילין קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קעב-קעח  
4301.לנדו, דב בעניין ע"א אומר מת וע"א אומר נהרג כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רט- ריז  
4302.פאוסט, יחיאל הכחשה בעדות - בבדיקות, בדיני ממונות אבני משפט ב תשסג עמ' 137-128  
4303.פישר, ישראל בסוגיות תרי ותרי מעליות עלון א חורף תשם עמ' 37-32  
4304.פרלמוטר, חיים הזמת העדים והכחשתם בבת אחת כתלנו טו תשנד עמ' 563-568  
4305.קפלין, כתריאל דוד בענין עדים שנתכחשו במקצת דבריהם קול התורה חוב' ו ניסן-אייר תשם עמ' כד-כז; מוריה שנה יב גל' ה -ו סיון תשמג עמ' נז-ס   

ח. עדות. ראיות > עדות > הזמה

 מחברכותרתספרביקורת
4306.אטלס, שמואל בגניבתו ולא בזממו תרביץ שנה מה תשלו עמ' 53-46  
4307.בלום, שמעון  עדים זוממין קול התורה גל' נב ניסן תשסב עמ' קלט -קמב   
4308.בן דוד, יצחק; בן דוד, סמדר יסוד חיובם של עדים זוממים עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 93-102  
4309.ברוידא, שמחה זיסל בדין 'בגניבתו ולא בזממו' ובדין 'נמכר, חוזר ונמכר' מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' קפב-קצב  
4310.ברונשפיגל, אבא כאשר זמם בכופר ובעבד עברי הפרדס שנה נז חוב' ז אייר תשמג עמ' 16-14  
4311.ברים, יצחק בענין עדים זוממין אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) א כסלו תשסב עמ' קעג-קעט  
4312.גרשנוביץ, ראובן יוסף בגדרי כאשר זמם מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' פז-צ  
4313.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל עדים זוממין [אוצר המשפט חלק א ערך 6228] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 346-340  
4314.הכהן, רא"ם בדין עד זומם אורות עציון יג מרחשון תשמח עמ' 36-16  
4315.ולנר, אורי דין עד זומם - חידוש או סברה? מעליות יז תשנו עמ' 74-81  
4316.חזן, אליהו בעניני הזמה הפרדס שנה נא חוב' ה שבט תשלז עמ' 10-8  
4317.טיקוצ'ינסקי, משה בעניין כאשר זמם ולא כאשר עשה כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' קסה- קסח  
4318.טננבוים, צבי בענין עד זומם משלם לפי חלקו הפרדס שנה נו חוב' ו אדר תשמב עמ' 20-18  
4319.כץ, מיכאל עדים זוממים אור הדרום חוב' ב אביב תשמה עמ' עט-פג  
4320.לאווסקי, ברוך בענין מלקות בעדים זוממין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' יח-כ  
4321.לובין, שלמה בענין עדים זוממין קובץ בית אהרו וישראל גל' קמט סיון-תמוז תשע עמ' כג-כח  
4322.נאה, שלמה שתי פרשות שהן אחת - עיון במשנה מכות א ד-ו ובתלמוד שעליה ("הרגו אין נהרגין") נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' קט-קכה  
4323.סבתו, חיים הזמה עצמית בעדים זוממין מעליות עלון ה תשמד עמ' 7-3  
4324.סולובייצ'יק, חיים חיוב מלקות וממון בעדים זוממים ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסט  
4325.פנט, משה דינא דגרמי בעדים זוממין מוריה שנה ה גל' ד חשון תשלד עמ' כה-ל  
4326.פראנק, צבי פסח בענין עד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל או למפרע מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' עז-פ  
4327.פרומן, יהודה תורת הזמה ודין הזמה ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 37-52  
4328.פרידמן, שמא יהודה לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין (בבלי מכות ה ע"ב) - משפח או משפט? סידרא כ תשסה עמ' 171-194  
4329.קגן, מאיר גציל בדין כאשר זמם הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 51-59  
4330.קליימן, שלמה דיני הזמה דברי הגות והלכה, ישיבה תיכונית יבנה, חיפה תשמח עמ' 23-9   
4331.קמנצקי, נתן בענין כאשר זמם בעדי ממון בית אהרן וישראל גל' קיד אב-אלול תשסד עמ' כו-מד  
4332.רובינשטיין, נחשון "אין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמן" (ביאור שיטת הגאונים) מאבני המקום קובץ יג תשסא עמ' 119-122  
4333.רוזנצוייג, מיכאל בענין עד זומם משלם ואינו לוקה - ועד זומם חידוש הוא בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 191-206  
4334.רכניץ, עדו עדים זוממים תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 85-92  
4335.שיין, יוחנן בענין אין עדים נעשין זוממין עד שיזומו את עצמם קובץ בית אהרו וישראל גל' קמט סיון-תמוז תשע עמ' סב-עא  
4336.שרגא, שלמה מ' בענין תחתיו מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' קלט-קמא  

ח. עדות. ראיות > עדות > עדות בכתב

 מחברכותרתספרביקורת
4337.גרודזנסקי, חיים עוזר; ריגר, שמחה זליג אם ניתן לסמוך על כתב שבבית דין כעדות לענין גיטין מוריה שנה ח גל' ד-ה אלול תשלח עמ' יט-כא  
4338.ויצמן, דניאל עדות בכתב אור תורה שנה ל תשנח עמ' תשסב-תשסד  
4339.כץ, שמואל חיים עדות בכתב הפרדס שנה ס חוב' ב חשון תשמו עמ' 12-10  
4340.שווארץ, יוסף בסוגיא דכותב אדם עדותו בשטר קובץ בית אהרן וישראל גל' קמג סיון-תמוז תשסט עמ נד-נט'  

ח. עדות. ראיות > ראיות מיוחדות

 מחברכותרתספרביקורת
4341.הלפרין, מרדכי זיהוי חללי מלחמה וקביעת אבהות באמצעות דנ"א-DNA משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 181-193  

ח. עדות. ראיות > ראיות מיוחדות > טביעת אצבעות

 מחברכותרתספרביקורת
4342.חפץ, זאב דין טביעת אצבעות לשיטת הרמב"ם מגל י תשנד עמ' 173-184  
4343.נבון, גד טביעת אצבעות כסימן מובהק לקביעת מות בפסיקה הרבנית דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' קכט-קמב  

ח. עדות. ראיות > ראיות מיוחדות > ראיות באמצעים מיוחדים (מכונת אמת, טביעות עין וכו')

 מחברכותרתספרביקורת
4344.אברהם, מאיר הקבילות המשפטית של "מכונת אמת" בדין תורה מעיין החיים ב ניסן תשס עמ' קנא-קנח  
4345.אישון, שלמה ראיות נסיבתיות בדיני ממונות תחומין יט (תשנט) 239-254  
4346.אנציקלופדיה תלמודית טביעות עין כרך יח עמ' תקמד-תקעו  
4347.אנציקלופדיה תלמודית טביעות קול כרך יח עמ' תקעו-תקפז  
4348.בית הוראה בראשות הר"ש ואזנר זיהוי הלכתי על פי בדיקת DNA תחומין כא (תשסא) 121-123  
4349.בראוטבר, חיים; הלפרין, מרדכי; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעים אימונוגנטיים חדישים - בעיה הלכתית ורקע מדעי אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 19-6  
4350.גולדברג, זלמן נחמיה עדות החודש באמצעות עזרים אופטיים יודעי בינה ב תשסד עמ' 81-84  
4351.גרסטן, שמואל יהודה; שרשבסקי, יהודה א' דנ"א - D.N.A ענינו וגדריו ישורון יב ניסן תשסג עמ' תצ-תקד  
4352.דבורקס, אליקום השימוש במכונת אמת (פוליגרף) בראי ההלכה צהר יד תשסה עמ' רצז-שא  
4353.דיכובסקי, שלמה האזנות סתר תחומין יא (תשן) 303-312  
4354.הלפרין, מרדכי; בראוטבר, חיים; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום הרקמות המרכזית (MHC) תחומין ד תשמג עמ' 450-431; תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 27-6   
4355.וולף, אודי הידיים ידי עשו - והקול? - זיהוי על פי הקול פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 146 תולדות תשסד 4 עמ'  
4356.וולף, אודי; נובוסלסקי, יהודה הכר נא - תוקפם הראייתי של סימני זיהוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 101 וישב תשסג 4 עמ'  
4357.וייס, אשר סימנים בעגונא, בממון ובנפשות דברי משפט א תשנו עמ' סט-עח  
4358.לבנון, דוד בדיקת רקמות להכרת אבהות ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 41-45  
4359.ליכט, יעקב בדיקת הסוטה כאורדל מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 179-173  
4360.לרר, יגאל "בדיקת רקמות" כהוכחה בדיני ממונות ויוחסין שורת הדין ט תשסה עמ' מד-צג  
4361.פיקסלר, דרור; ישי, יצחק שימוש באופטיקה מודרנית בראיית הירח החדש יודעי בינה ב תשסד עמ' 85-104  
4362.פרימר, יששכר דב קביעת אבהות על ידי בדיקת דם במשפט הישראלי ובמשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 242-219; אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 61-38  
4363.רוזנברג, דוד בענין מכונה שבודקת את האיש אם אומר אמת פרי תמרים קובץ כד שבט תשמז עמ' כה-לד  
4364.רלב"ג, יצחק אמינותה וקבילותה של האזנת סתר כראיה בדין תורה אור תורה שנה כח תשנו עמ' רפ-רפג  
4365.שוחטמן, אליאב ההסתייעות בפוליגרף בבית הדין הרבני תחומין ז תשמו עמ' 393-381   

ח. עדות. ראיות > אומדנא

 מחברכותרתספרביקורת
4366.אטון, יאיר מיגו כאומדנא מישרים א תשסב עמ' 25-41  
4367.אישון, שלמה הסתמכות על ראיות נסיבתיות כתר ו תשסח עמ' 227-241  
4368.בן-יעקב, צבי יהודה פסיקת דין ע"פ אומדנא שנה בשנה תשנח עמ' 411-424  
4369.בר שלום, אליהו הוצאת ממון על פי אומדנא דמוכח דברי משפט ב תשנו עמ' קד-רו  
4370.גורטלר, נחום שמואל אומד דעת לביטול מקח או התחייבות בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תקנט-תקעז  
4371.דינקל, יעקב חיים בירור בעניין שימוש הספר בלא דעת הבעלים עפ"י אומדן דעת עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' קב-קה  
4372.היילפרין, אלכסנדר שמואל בעניין כפייה על פי אומדנא [להכות ישראל על פי אומדנא דמוכח שגנב כדי שיודה] כרם שלמה שנה ו קונטרס ח תמוז תשמג עמ' טז-יח   
4373.הלוי, הלל יצחק פסק דין ע"פ השערה וחכמת הדיין משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' רמט-רסח  
4374.ויס, אשר זליג משפט שלמה, בדין משפט לפי אומדן הלב מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סא עמ' שצז-תד  
4375.זעפרני, שלמה אומדנא דמוכח בדיני ממונות ובפירוש יפוי כח שנתן אב זקן לבנו אור תורה שנה לו תשסד עמ' רעא-רפ  
4376.לוי, סיני שיטת הרמב"ם בהכרעה על פי אומדנא בדיני הממונות חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 86-93  
4377.ליפקין, בנימין אומד הדיינים [אוצר המשפט חלק א ערך 6288] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' א-כג  
4378.סופר, אליהו ציון בענין אומדנא וגילוי דעת מקבציאל גל' יא ניסן-אלול תשמז עמ' סה-סט  
4379.סופר, אליהו ציון בענין אומדנא וגילוי דעת מקבציאל גל' יא ניסן אלול תשמז עמ' סה-סט  
4380.קאהן, אברהם משה אומדנא בעדות דבני נח קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' רסה-רסז  
4381.רוזנטל, אליהו דוד בדין אומדנא הבאה לבטל קנין ודין דברים שבלב קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 95-103  

ח. עדות. ראיות > שבועה

 מחברכותרתספרביקורת
4382.(מס' שבועות מ"ד ע"ב, טוש"ע חו"מ סימן צ') זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שפט-תיט   
4383.אבן-וילייסיד, שמואל בדין שבועת היתומים כרם שלמה שנה ד קונטרס ו אדר א-ב תשמא עמ' ח-יא   
4384.אברמוביץ, זיו גלגול שבועה במחויב שבועה שאינו יכול להשבע אבני משפט י תשסט עמ' 161-173  
4385.אהרוני, עמידרור שבועות דאורייתא, מקורן טיבן והשתלשלותן עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלו 28 עמ'  
4386.אטלס, שמואל העדאת עדים והילך [לראש מסכת ב"מ] [אוצר המשפט חלק א ערך 6294]  אטלס, שמואל; ויינברג, יחיאל יעקב: חילופי דעות בענייני משפט. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 155-130 
4387.איגרא, יוסי בדין "מתוך" אבני משפט ט תשסח עמ' 40-55  
4388.איזנשטיין, חיים נתן נטע בענין שבועת מודה במקצת כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' רצא-רצח  
4389.איכנשטין, יוסף חיים בענין שבועת שנים אוחזין עם התורה מהד' ג חוב' יג תשנו עמ' כה-לא  
4390.אליהו, מרדכי שבועת החתן על הכתובה בתקיעת כף (חילופי מכתבים עם הרבנים: זלמן נחמיה גולדברג, צמח מזוז, בן ציון אבא שאול) המאיר לארץ גל' 25 אלול תשנט עמ' 9-15  
4391.אנגלברג, אברהם מהי טענה אחת במודה במקצת עלון שבות גל' 93 פורים תשמב עמ' 79-73  
4392.אנציקלופדיה תלמודית חשוד על השבועה כרך יח עמ' מו-קנה  
4393.ארן, מרדכי ביסוד דין שבועת שכיר קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 44-34   
4394.ארנרייך, משה תקנת נגזל - במזיק במסור ובדינא דגרמי חמדת הארץ א תשס"א עמ' 47-62  
4395.ארנרייך, משה הילך בפקדון חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 70-74  
4396.בורודיאנסקי, אריה ליב ביסוד דין שבועה מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' פח-צא  
4397.בלידשטין, אברהם שבועה על המטמון מישרים ב תשסג עמ' 215-228  
4398.בלייך, משה אהרן בענין חשוד אממונא אי הוי חשוד אשבועתא הפרדס שנה סא חוב' ה שבט תשמז עמ' 12-10  
4399.ברוידא, שמחה זיסל שבועה בשנים אוחזין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' נ-ס  
4400.ברקוביץ, מאיר חשוד על השבועה אבני משפט א תשסב עמ' 98-90  
4401.ברקוביץ, מאיר עד אחד מעידה שהיא פרועה אבני משפט יא תשסט עמ' 139-145  
4402.גלר, יעקב המאבק לביטול השבועה 'מורה יודאיקו' ברומניה סיני כרך צא תשמב עמ' רמה-רנג  
4403.גרשוני, יהודה בענין עד המסייע וכל מקום שהאמינה התורה עד אחד קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרל-תרלג  
4404.דומוביץ', עדיאל גלגול שבועה ניצני ארץ יד קיץ תשסא עמ' 221-236  
4405.דיסקין, שמעון משה עד אחד קם לשבועה מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' נה-ס  
4406.הורביץ, ברוך אברהם בענין עד המסייע והמסתעף כרם שלמה גל' קצו אדר תשנח עמ' לב-לה  
4407.הלפרין, חיים שבועת שקר לשם הצלת ממון מידי אנס מגל קובץ ג תשם עמ' 65-61  
4408.וולפין, חיים ברוך בדין שבועת ע"א וגלגול שבועה בית אהרן וישראל גל' לז תשרי-חשון תשנב עמ' לא-לג  
4409.ויינפלד, משה הסוד של קהילת עין גדי תרביץ שנה נא תשמב עמ' 129-125  
4410.וייסבקר, ברוך שבועת הפקדון ושבועת הדיינים מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' סא-עא  
4411.ורהפטיג, אושרי שבועת השומרים מישרים ב תשסג עמ' 11-44  
4412.זילברברג, משה בגדרי חיוב שבועת התורה הסופר [שנה א] גל' ה ניסן תשמד עמ' כא-כד  
4413.זעפרני, שמואל עד המסייע לפטור משבועה המאיר לארץ גל' 51 חשון תשסב עמ' 13-22, שם גל' 53 טבת תשסב עמ' 21-26  
4414.חזן, אליהו בדין שבועת עד אחד הפרדס שנה נה חוב' ב מרחשון תשמא עמ' 11-9  
4415.חשאי, מנחם האם הצהרה בהן צדק נחשבת כשבועה ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 40-43  
4416.טולידאנו, עמנואל בגדר נאמנות דעד אחד לשבועה, ובדין עד המסייע פוטר מן השבועה והמסתעף מקבציאל גל' ד טבת תשמה עמ' לה-מג  
4417.יולס, שלום שו"ת בדין שבועה בכתב ובהענינים המסתעפים המאור שנה כז חוב' א תשרי-חשון תשלה עמ' 11-3  
4418.יעקובי, משה הבריחה מן השבועה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 21 צו תשסא 4 עמ'  
4419.כהן, זמיר אם בשעת הדחק אפשר לסדר חו"ק בכתובה שהיא כמנהג האשכנזים לחתן ספרדי, ואם יש להקפיד על השבעת החתן כמנהג הספרדים נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רד-רח  
4420.כהנא, ידידיה החיוב בשבועת מודה במקצת - גלגול או ריעותא? חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 80-86  
4421.כץ, אריה גלגול שבועה - יצירת שבועה או הכללת שבועה? חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 121-128  
4422.לאו, ישראל מאיר ערב ומלווה המכחישים זה את זה שערי צדק ז תשסו עמ' 171-175  
4423.ליונשטם, שמואל אפרים שבועה אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 491-479  
4424.מאיר, ספי האם חשוד פסול לשבועה מדאורייתא או מדרבנן? מעליות כד תשסד עמ' 120-129  
4425.מילגרום, שלמה בגדרי "לא הוה ליה למידע" לדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' סד-עב  
4426.מישקובסקי, אליהו אליעזר בדין הילך וכפירת קרקעות עמלה של תורה חוב' ג שבט תשמא 9 עמ' [חסר מספור עמ']  
4427.נבון, חיים אין נשבעין על הקרקעות עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 149-  
4428.נחמני, חיים שלמה בדין חשוד על השבועה קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רנג-רנו  
4429.סלומון, מרדכי שבועות הדיינים: השתלשלותן ומטרתן עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשם 123 עמ'  
4430.פסטרנק, אבי שבועת כופר הכל לאור חזקת 'אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו' מישרים ב תשסג עמ' 45-68   
4431.פרומר, אריה צבי בדין שבועה בערכאות בשבת וביום טוב בית אברהם גל' ד אדר ב תשלח עמ' 19-15  
4432.פרידמן, בנימין ביאור מקיף בשבועת המשנה והיסת שתקנו חז"ל בקרקעות קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' לא-לט  
4433.פרנצוס, ישראל מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה (שיטת הרי"ף, הר"י מיגאש והרמב"ם בפירוש הסוגיה) בר אילן כו-כז תשנה עמ' 289-299  
4434.צינוירט, דוד אריה בגדרי הנשבעין ונוטלין בית אהרן וישראל גל' מג תשרי-חשון תשנג עמ' נט-עא  
4435.קאהן, יאיר "ונקרב בעל הבית אל הא-להים" - המימד הדתי במשפט העברי עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 33-40  
4436.קגן, מאיר גציל בדין הפקר מטעם נדר הפרדס שנה נה חוב' ב מרחשון תשמא עמ' 19-15  
4437.קרני, פנחס שבועה, אלה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 761-758  
4438.ריבלין, יוסף שבועת האלמנה: בין ספרד לאשכנז מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 705-720  
4439.שווי, אליהו עד המסייע עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' רכו-רלג  
4440.שוחטמן, אליאב לתקנתם של הסכמי גירושין (על הסכם גירושין המלווה בשבועה) שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 455-477  
4441.שור, יעקב בענין שבועה בכתב כרם שלמה שנה י קונטרס ט מנחם-אב תשמז עמ' טו-יז  
4442.שור, משה שלום קבלן הקוצב שכרו - האם ייאמן כנגד בעה"ב?  שערי צדק ב תשסא עמ'204-212  
4443.שטיינפלד, צבי אריה 'הודאה ממין הטענה' או 'הודאה מן הטענה' מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 76-68  
4444.שייבר, אלכסנדר שבועת היהודים בפרסבורג ציון שנה לז תשלב עמ' 238-237  
4445.שליט, יוסף חיוב שבועה מספק אבני משפט יא תשסט עמ' 105-122  
4446.שמעוני, שמואל בגדרי הטענה בשבועת עד אחד עלון שבות גל' 158 ניסן תשסא עמ' 51-64  
4447.שפירא, שלמה מודה במקצת מעליות עלון ב תשמא עמ' 36-30  
4448.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד  
4449.שרייבר, יוסף שלמה בענין אין אדם מוריש שבועה לבנו קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' שעו-שעח  
4450.תא-שמע, ישראל שבועות ונדרים, ביהדות האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 397-392  

ח. עדות. ראיות > הודאת בעל-דין. אודיתא

 מחברכותרתספרביקורת
4451.אייזן, יעקב טענו חטים והודה לו בשעורים פרי חיים ב תשס עמ' רצז-שז  
4452.אייזנשטיין, משה אורי בענין טענו חטים והודה לו בשעורים שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' רו-ריג  
4453.אילן, רמי בדין חזרה מאמירה קטורת הלבונה תשנט עמ' 78-83  
4454.ביסמוט, יצחק קדמה הודאה לתביעה אבני משפט ט תשסח עמ' 93-108  
4455.ברוין, פנחס ביאור במהות קנין אודיתא זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' צו-ק  
4456.הגר, חיים יחזקאל בענין עדים לקניין מעמד שלשתן ואודיתא בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' לה-לח  
4457.הרשקוביץ, ישראל בנאמנות חנווני על פנקסו ובטענת אודיתא פרי חיים ב תשס עמ' שמח-שנב  
4458.וינברג, שמואל בענין דין "הודאה שלא ממין הטענה" ומקורו כתלנו טו תשנד עמ' 519-532  
4459.זן-בר, איתן אודיתא בלכתך בדרך כסלו תשס עמ' 42-57  
4460.מישקובסקי, אליהו אליעזר בדין הילך וכפירת קרקעות עמלה של תורה חוב' ג שבט תשמא 9 עמ' [חסר מספור עמ']  
4461.מלמד, זלמן ברוך בדין חוזר בו מהודאתו מאבני המקום קובץ טו תשסג עמ' 61-65  
4462.רוזיליו, ירון הודאת בעל דין ונאמנות כקיום הדבר אבני משפט ט תשסח עמ' 157-176  
4463.רזיאל, משה בדין הודאת בעל דין משטה אני בך מגל יא תשנה עמ' 15-20  
4464.שופטל, דוד בענין שיטת הרמב"ם בחיוב שבועת מודה במקצת בממון שאינו יכול לכפור מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' רד-רי  
4465.שריבר, חזקיהו יוסף הודאת בע"ד ואדם נאמן ע"ע בכורים א תשנח עמ' קסז-קפא  

ח. עדות. ראיות > הרשעה עצמית. 'אין אדם משים עצמו רשע'

 מחברכותרתספרביקורת
4466.אפשטין, יעקב עד מדינה חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 234-237  
4467.אקסלרוד, גדליהו נאמנות עד לפסול עצמו לעדות שורת הדין ב תשנד עמ' רה-ריז  
4468.גולדויכט, חיים יעקב הענשה ע"פ הוצאת פיו שנה בשנה תשנו עמ' 195-198  
4469.הלוי, הלל יצחק הודאת נאשם או עד שנגבתה תחת לחץ ועינויים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קסג-קעח  
4470.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה ערעור על ביצוע קידושין [אמירה בלע"ז, פסול עד המודה לדברי עד אחד שהוא רשע תחומין כח תשס"ח עמ' 13-18  
4471.מילר, חיים אליעזר עיונים בהלכה שאין אדם משים עצמו רשע ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 263-254. הערות העורך [ישראלי, שאול]: שם עמ' 265-264 
4472.פריד, משה יהודה חיוב בן נח בעד אחד ובהודאת עצמו קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קמט-קנג  
4473.קורנגוט, אפרים משה זכות השתיקה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 285-292  
4474.קירשנבאום, אהרן אין אדם משים עצמו רשע: הלכה פרדוקסלית במשפט הפלילי העברי פלילים ז תשנט עמ' 197-222  
4475.שוחטמן, אליאב עדותו של 'עד מדינה' לאור המשפט העברי משפטים כרך יא תשמא עמ' 173-139  
4476.שכטר, צבי בדין אין אדם משים עצמו רשע ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רלז-רלט  
4477.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שפז-שצד [אוצר המשפט חלק א ערך 630, 6136, 6376]  

ח. עדות. ראיות > מיגו

 מחברכותרתספרביקורת
4478.איגרא, יוסי בדין "מתוך" אבני משפט ט תשסח עמ' 40-55  
4479.בוקשפן, יצחק דב בענין אם אמרינן מיגו חוץ לבית דין בית אהרן וישראל גל' פג סיון-תמוז תשנט עמ' נ-ס, שם גל' פד אב-אלול תשנט עמ' לה-מא  
4480.בקר, שמואל טענת מיגו אצל יתומים קול ברמה עלון יח תמוז תשלז עמ' 9-3  
4481.גבאי, יוחנן מיגו נגד עד אחד אבני משפט א תשסב עמ' 75-66  
4482.הקשר, דוד בדין מיגו עם התורה מהד' ד חוב' א תשנח עמ' יט-כד  
4483.טאוב, אליאב בסוגית מיגו למפרע מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 43-47  
4484.כדורי, אפרים שטרא זייפא - מיגו ככוח טענה עלון שבות גל' 143-4 ניסן תשנ"ה עמ' 16-32  
4485.כהן, מרדכי דוד סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55  
4486.כהן, משה האם אומרים מיגו במקום עדים מעליות כט תשסט עמ' 94-97  
4487.לויפר, עודד ליפא משפטי המיגו (בעניני מיגו וחזקות בממון) בני ברק תשנג שנה עמ'  
4488.מוסל אוריאל; רייף, אליעזר  מיגו במקום עדים מעליות יא תשנא עמ' 101-110  
4489.נוימן, חנן בעניין מיגו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרב- תרו  
4490.סופר, אשר בגדרי מיגו בכורים חוב' טז אדר תשלה עמ' כא-כה  
4491.צרפתי, צבי בענין מיגו להוציא בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 33-38  
4492.שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים סוגיית רבא בר שרשום מעליות יא תשנא עמ' 111-122  

ח. עדות. ראיות > חזקה > כללי. חזקת קרקעות

 מחברכותרתספרביקורת
4493.איזנשטיין, דוד בדין חזקת מרא קמא בקרקע עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' צד-קא  
4494.אנגלרד, אברהם בענין רוב וחזקה מוריה שנה ז גל' ב-ג שבט תשלז עמ' כז-לב  
4495.ביסלר, חנוך שמחה חזקת שלש להולכי אושא בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תנב-תנד  
4496.בנט, ברוך בבירור חזקה שאינה במקום הספק ניב המורה קובץ 1 אייר תשלט עמ' ז-יד  
4497.גולדשטין, נחמיה דוד הערות בדין חזקת ג' שנים שמוש חכמים תשס עמ' שנט-שסב  
4498.גורדין, עמיחי חזקת שלוש שנים עלון שבות גל' 159 אב תשסא עמ' 60-67  
4499.גמזו, יצחק שמואל בענין חזקה שאין עמה טענה והמערער אין לו ראיה כרם שלמה גל' קכא תשרי-חשון תשן עמ' לד-לח  
4500.גמליאל, יוסי חזקה וטענה (ב"ב כח, ב; מא, א) מעליות כז-כח תשסח עמ' 54-93  
4501.גרז, אהרן בירור ענין חזקת ג' שנים שמעתין גל' 150 תשסג עמ' 380-387  
4502.דגני, חגי בדין חזקה הבאה מכוח רוב תורת בית המדרש תשסא עמ' סז-ע  
4503.הוניגסברג, שמואל בדיני חזקה שאין עמה טענה, דר בה חד יומא, וטענינן זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' שכג-שסט  
4504.הלוי שוחט, משה צבי בענין חזקת שלש שנים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלד כסלו-טבת תשסח עמ' נו-נט  
4505.הרוש, אברהם בגדר חזקה אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 48-79  
4506.וייזר, שמעון צרוף עדויות על שנים שונות בחזקת קרקעות מגל ו תשמח עמ' 46-37  
4507.ויליסיד, שמואל בדין חזקה בשכירות קרקע מוריה שנה כא גל' ז-ט שבט תשנח עמ' ט"ו-י"ז  
4508.ויס, אשר זליג בגדר חזקת הגוף ובכלל משפט החזקה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כה עמ' קמג-קנג  
4509.חזן, אליהו בדין חזקה הפרדס שנה נה חוב' ח אייר תשמא עמ' 16-14  
4510.טילור, נחמיה קריטוריונים של עדות, רוב, חזקה וקבוע הגיון א תשמט עמ' 12-22  
4511.יעיר, אפרים היש חזקה למצוות? עמודים כרך לא תשמג עמ' 403-402 פלוטקין, ניסן: שם כרך לב תשמד עמ' 68  
4512.כהן, מרדכי דוד חזקה מגברא לגברא סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 24-32  
4513.כהן, מרדכי דוד סוגיית רוב וחזקה סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 56-68  
4514.ליפקוביץ, אברהם יצחק בדין החזיק ג"ש ולא אכל את כל הפירות תורת בית המדרש, בני ברק תשנט עמ' נג-נז  
4515.מיטב, נדב מחאה עלון שבות גל' 159 אב תשסא עמ' 69-78  
4516.סולובייצ'יק, חיים בענין חזקת ג' שנים בשותפות שערי בינה א תשמח עמ' ל-לא   
4517.סטיבסקי, שרית חזקת קניין גרנות חוב' 1 סיון תשסא עמ' 41-54  
4518.פאוסט, יחיאל מהות החזקה בשור המועד ובשיגרת לשון בתפילה מורשת יעקב ז תשנג עמ' 85-87  
4519.פכטהלט, בצלאל בענין חזקת ג' שנים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קי-קיא  
4520.פרנס, בצלאל בחזקת ג' שנים שמוש חכמים תשס עמ' שצג-שצח  
4521.קאליץ, אהרן רובא וחזקה הפרדס חלק ד חוב' ה מנחם אב תרץ עמ' 13  
4522.קהלת, יחיאל בענין חזקה בדברים שמשתמשים ביממא בלבד בכורים א תשנח עמ' רעו-רעט  
4523.קסלר, אריה; גבע, יאיר וצריך למחות סוף כל ג' וג' מאורות אמנה ב תשנח עמ' 13-18  
4524.רביץ, יהושע בענין חזקת ג' שנים זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' תצו-תקט  
4525.רוזנברג, ישראל מחלוקת הרשב"א והר"ן בפיסוק דברי הרמב"ן (ב"ב כט, א; מב, א; מא, ב) [בענין חזקת קרקעות] מעליות כז-כח תשסח עמ' 11-15  
4526.רנשבורג, בצלאל בדין נאמנות דעד אחד, ובדין רובא וחזקה כרם שלמה שנה י קונטרס ח תמוז תשמז עמ' יא-יג   
4527.שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים סוגיית רבא בר שרשום מעליות יא תשנא עמ' 111-122  
4528.שיינברג, חיים פנחס בדין חזקה וספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין אור יהל קובץ ג תשמה עמ' כה-לג  
4529.שמחוב, נסים בענין חזקת קרקעות תורה אור תשסג עמ' קיח-קכב  
4530.שרגר, ברוך דרך פעולת חזקת ג' שנים בסוגית הולכי אושא מאורות אמנה ב תשנח עמ' 19-23  
4531.שרעבי, אלחנן בענין חזקה שאין עמה טענה תורה אור תשסג עמ' צג-צט  

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקת מטלטלין

 מחברכותרתספרביקורת
4532.אייכנשטיין, יהושע העשיל חזקה במטלטלין אם צריכה טענה דברי משפט א תשנו עמ' רצח-שו  
4533.בן-פזי, ישעיהו חזקת מטלטלין וחזקת קרקעות כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 136-125  
4534.צור, יהודה בגדרי חזקת מטלטלים אבני משפט י תשסט עמ' 209-222  

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקת ממון

 מחברכותרתספרביקורת
4535.אלישיב, אברהם בביאור ענין חזקת ממון קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' מח-נה  
4536.גולדשטין, נחמיה דוד במחלוקת הפוסקים בחזקת מרא קמא, אי הוי חזקת ממון או כחזקה מעיקרא באיסורים שמוש חכמים תשנז עמ' פב-פח  
4537.גולדשלגר, גרשון בספק מוחזק ובתביעה מספק קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קטז-קכ  
4538.ויס, אשר זליג בגדר מוחזק מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מו עמ' שיט-שכה  
4539.חזן, אליהו בדין חזקה מה שתחת יד האדם הרי הוא שלו הפרדס שנה נד חוב' י תמוז תשם עמ' 7-5  
4540.כץ, אריה שיטת התוספות בחזקת ממון חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 142-166  
4541.לויפר, עודד ליפא משפטי המיגו (בעניני מיגו וחזקות בממון) בני ברק תשנג שנה עמ'  
4542.פלצ'ינסקי, אליעזר בדין שנים אוחזין בטלית יחלוקו תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' שסא-שסד  

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקה מטבע האדם

 מחברכותרתספרביקורת
4543.אורפלי, דוד נ' בניחא ליה לאיניש לקיומי או דתיעבד מצוה בממוניה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 57- 52  
4544.בר-דע, יצחק חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 163-143  
4545.גולדברג, זלמן נחמיה פרעון תוך הזמן בתשלומים וכיו"ב פרי חיים ג תשסב עמ' קמט-קנד  
4546.גולדמינצר, זאב נחום הערות וביאורים בענין אין אדם פורע חובו תוך זמנו זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שפ-שפט  
4547.גולומב, נחום אברהם בסוגיא דחזקה אין אדם פורע תוך זמנו בית אהרן וישראל גל' נ כסלו-טבת תשנד עמ' סא-סט  
4548.גורביץ, יצחק חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א 24 עמ'  
4549.ורהפטיג, איתמר אומדן דעת ונפש בני-אדם במשפט העברי בד"ד 6 תשנח עמ' 69-85   
4550.לוין, משה חזקת אין אדם פורע תוך זמנו במילווה בשטר אוריתא גל' יז תשנג עמ' טו-יז  
4551.מאיר, איתן שיטת הרמב"ם בחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות קול צבי ב תשס עמ' 251-268  
4552.פרנס, יוסף יצחק בענין חזקת אין אדם פורע תוך זמנו כרם שלמה גל' קצה טבת-שבט תשנח עמ' מב-מה  

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקה דמעיקרא

 מחברכותרתספרביקורת
4553.אפרתי, יוסף בגדר חזקה תורת בית המדרש תשסא עמ' כח-לב  
4554.גולדשמיד, נחום בענין חזקת הגוף כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קע-קעב  
4555.ויס, אשר זליג עד אחד באיסורין נגד חזקה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כח עמ' קסז-קעב  
4556.מלבר, יצחק ביאור דין חזקה קמייתא בספיקא דדינא זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קעה-רד  
4557.עקשטין, ישראל בענין חזקה דמיעקרא וחזקה דהשתא בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' לח-מ  
4558.רוזנבוים, אברהם חזקת היתר לרב הונא תורת בית המדרש תשסא עמ' לז-מא  

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקת כשרות

 מחברכותרתספרביקורת
4559.פאנעט, מנחם מנדל בענין שמות גיטין, וחזקת כשרות, ועוד כרם שלמה שנה י קונטרס ח תמוז תשמז עמ' יז-יט  

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקת מרא קמא

 מחברכותרתספרביקורת
4560.גוטליב, שלום ברוך בביאור גדר חזקת מרא קמא בית אהרן וישראל גל' קלא סיון-תמוז תשסז עמ' לו-מא  
4561.שמואלביץ, רפאל בגדר חזקת מרא קמא תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ'קכו-קמ  

ח. עדות. ראיות > חזקה > חזקה, מקרה החוזר

 מחברכותרתספרביקורת
4562.חיימוביץ, ג'פרי (יוסי) חזקת אשה קטלנית עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 308 ע'  

ח. עדות. ראיות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
4563.אזואלוס, שלמה מושג "הוחזק כפרן" - דיני ממונות ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 154-158  
4564.אטון, שבתי בענין חוזר ומגיד בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' לו-מס  
4565.אלון, דורון חזרת עדים מעדותם חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 214-223  
4566.אנציקלופדיה תלמודית טוען ונטען כרך יט עמ' רעא-שמט  
4567.אנציקלופדיה תלמודית טוענים ליורש וללוקח (טענינן) כרך יט עמ' שעא-שצג  
4568.אסס, דני תרי ותרי אבני משפט ז תשסז עמ' 121-132  
4569.בטיסט, מאיר על דיני הראיות במשפט הצורר דמיאניוק תחומין ט תשמח עמ' 133-116  
4570.בטיש, דן בעניין שליח נעשה עד מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 178- 175  
4571.ביטון, דוד ליאור בדין המלוה בלי עדים אור תורה שנה לה תשסג עמ' תרנח-תרס  
4572.במברגר, שמחה בענין עדות לבן נח קול תורה גל' כג ניסן תשמח עמ' לז-מ  
4573.בן מאיר, יהושע ראיה נסיבתית במשפט העברי דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' פז-קמג  
4574.בן שמעון, מסעוד בדין עדות שנמצא אחד מהעדים קרוב או פסול בדיני ממונות מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' צו-צח   
4575.בן-דב, יאיר נאמנות עד כשהוא חוזר ומגיד, ויש לו מיגו שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 108-100  
4576.בקשי-דורון, אליהו הוכחות ועדויות נסיבתיות בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שיב-שיט  
4577.ברזון, עזריה ביאור סוגיות 'העדים שאמרו אמנה היו דברינו' (כתובות י"ט) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 20-7  
4578.ברנד, יצחק בין "פלגינן דיבורא" לבין "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה" עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 69-91  
4579.גולבסקי, חיים דובער בענין עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין בית יצחק כרך כב תשן עמ' 122-130  
4580.גרוסמן, ישראל האם בשבועת בע"ד כנגד עד אחד בטל גם חלק העדות שלא נשבע כנגדה מוריה שנה יז גל' ז-ח תשרי תשנא עמ' צב-צד  
4581.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
4582.גרליק, גרשון מנדל צירוף בעדות ובתפילה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תקיב-תקיט  
4583.דוידוביץ', אחיה פלגינן דיבורא חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 241-264  
4584.דיין, נתנאל בעניין עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קצ-קצד  
4585.דיק, יהודה עדים זוממים ועדות שבטלה מקצתה הפרדס שנה נב חוב' ב מרחשון תשלח עמ' 19-17  
4586.דישון, צבי חיים בענין חתימת העדים בכתובה ותנאים בלי לקרותו ובענין הקריאה ברבים והמסתעף בית אהרן וישראל גל' עח אב-אלול תשנח עמ' סה-עה  
4587.הלוי שטינברג, צבי אליהו קבלת עדות בפני קטן קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' כז-ל  
4588.וולף, אודי; גבאי-פרידסון, רחל ספר הגלוי וספר החתום - אבטחת מסמכים - למן החרס ועד לחתימה אלקטרונית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 215 מטות תשסה 4 עמ'  
4589.ויגודה, מיכאל והשקה את האשה - כפיית בדיקה רפואית בהליך השיפוטי 211 פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' נשא תשסה 4 עמ'  
4590.וייזר, שמעון צרוף עדויות על שנים שונות בחזקת קרקעות מגל ו תשמח עמ' 46-37  
4591.ויס, אשר זליג בעניני סימנים בעגונא, בממון ובנפשות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לט עמ' רנו-רע  
4592.ורהפטיג, איתמר 'עד קרבן' במבט ההלכה [השתמטות של 'קרבן' מלהתלונן ולהעיד נגד העבריין] ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רמד-רסו  
4593.זילברשטיין, אריה בסוגיא דפלגינן דבורא נר מערבי א תשנ עמ' רצא-רצד  
4594.זמיר, משה עדות נסיבתית בבית הדין הרבני אור תורה שנה יח תשמו עמ' רצד-רצה  
4595.חפץ, חיים שלמה מקום בעלי הדין בשיטת דיני הראיות במשפט העברי דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' סט-פט  
4596.כהן, דוד בגדרי טענת ברי בממון ובאיסור מוריה שנה טז גל' א-ב (קפא-קפב) שבט תשמח עמ' קה-קיד  
4597.כהן, זמיר אם מותר להלוות ללא עדים וללא שטר נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רכו-רכח  
4598.כץ, אהרן חזרה מעדות על ידי אמתלאה מגל ו תשמח עמ' 18-13  
4599.כרמי, חגי בענין "הפה שאסר ודיני מיגו" תורה אור תשסג עמ' קכג-קכו  
4600.לוי, גבריאל יוסף בדין הפה שאסר כתרה של תורה. חדרה תשנו עמ' קלא-קלט  
4601.ליפקין, בנימין איום שב"ד מאיימים על העדים לפני העדות [אוצר המשפט חלק א ערך 3354] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' רא-רז  
4602.ליפשיץ, דוד פלגינן דיבורא עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלד 25 + 118 עמ'  
4603.מלול, מאיר בידוי ראיות במקרא; התחזות יעקב וכתונת יוסף המוכתמת בדם דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 203-220  
4604.נוסבוים, נפתלי תשובה בענין מי שמת ובא אחד ואמר הוא יורשו או כשאין יודעים יורשיו וכל המסתעף מקבציאל גל' ה שבט-אדר תשמה עמ' מט-נט. הורביץ, אברהם דוד: בנפטר ל"ע והניח נכסים ולא ידוע לו יורש ובא אחד ואומר שהוא היורש. שם גל' ו ניסן-סיון תשמה עמ' קה-קח 
4605.סולובייצ'יק, יוסף עדים שאמרו תנאי היו דברינו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 222-219  
4606.עידאן, דוד בדין עדות ע"י הכרת הקול ויען שמואל א תשנח עמ' קטז-קכד  
4607.פאוסט, יחיאל בדין פלגינן דיבורא ופלגינן נאמנות מורשתנו יא תשנז עמ' 75-82  
4608.פרידסון-גבאי, רחל; וולף, אודי למשפחתם לבית אבותם - על תעודות זיהוי ועל זיהוי תעודות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 166 נשא תשסד 4 עמ'  
4609.פרנקל, אברהם אבא בדין חזרת העדים קודם גמר דין בית אברהם גל' א כסלו תשלז עמ' 12-11  
4610.צינוירט, דוד אריה בענין אל תפרעני אלא בעדים ובענין נאמנות [אי בעי קנין] בית אהרן וישראל גל' לז תשרי-חשון תשנב עמ' מ-מז  
4611.קהת, ברוך המוציא מחברו עליו הראיה - במקורות התנאיים ובפרשנותם בתלמודים עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 146 עמ'  
4612.קושלבסקי, צבי בענין עדות בשבויה מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעב-רעג  
4613.רבינוביץ, נחום אליעזר מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם הגיון ד תשנז עמ' 73-76  
4614.רגנשברג, חיים דוד בנידון אשה שאמרה לבעלה שהיתה מקודשת לאיש אחר ואין לה ממנו גט כריתות הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' כג-כו  
4615.רוזנטל, מיכאל בעניין מלך בשבועת העדות זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קסא- קסו  
4616.רזיאל, משה בגדר מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לא אדעתיה מגל קובץ ג תשם עמ' 34-19  
4617.רכניץ, עדו מתורגמן בבית הדין תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 129-136  
4618.שאנן , שלמה ח' השעיית חשוד ופתיחת תיק חקירה [האם מגיע עונש לאדם שיוצאת עליו שמועה רעה] תחומין טז (תשנו) 340-348  
4619.שווי, אליהו עד המסייע עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' רכו-רלג  
4620.שטרן, מרדכי ביאור שיטת רמב"ן בטעם חזקת ג"ש ובגדר רגליים לדבר בכורים א תשנח עמ' רסג-רעה  
4621.שיינברג, חיים פנחס בענין ברי ושמא ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תריט-תרכה  
4622.שכטר, צבי בדין רוב בדיני נפשות ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רנב-רנה  
4623.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168  
4624.שנקולובסקי, אליעזר האזנת סתר המעין כרך לז גל' ד תמוז תשנז עמ' 45-54  
4625.שפירא, שלמה בענין קבלת עדות וטבילת גר בלילה ניצני ארץ חוב' ה שבט תשמז עמ' 56-50  
4626.שרעבי, יוסף עדים בפרוזבול מגל יד תשס"ד עמ' 332-341  

ט. שטרות (קבצים. נוסחאות) > שטרות (קבצים. נוסחאות) > טופסי שטרות. קבצים

 מחברכותרתספרביקורת
4627.בן שלמה, אליעזר שטרות מתקופת בר כוכבא במבחן ההלכה תחומין י (תשמט) 236-244  
4628.בס, דוד חוזים על פי דיני תורה כתר א תשנו עמ' 24-229  
4629.ברושי, מגן; קמרון, אלישע שטר חוב עברי מימי בר-כוכבא ארץ ישראל כ תשנא עמ' 162-256; בקורת: סגל, פרץ: לפירוש שטר החוב העברי מימי בר כוכבא. תרביץ שנה ס תשנא עמ' 113-118   
4630.גימאני, אהרן שטר הצוואה של רבי סלימן קארה תימא חוב' ו אדר תשנח עמ' 81-94  
4631.זונשיין, שושנה חיי היום יום של קהילת ארם צובא מאמצע המאה ה-18 עד עלילת דמשק, לפי ספרי שאלות ותשובות, פסקי דין, שטרות של רבני העיר בני הדור עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 115 עמ'  
4632.ירדני, עדה שטר מכר ממדבר יהודה: נחל צאלים 9 תרביץ שנה סג תשנד עמ' 299-320  
4633.ממליה, יגאל טופס כתובה שהיתה נהוגה בעיה"ק טבריה משנים קדמוניות אור תורה שנה כח תשנו עמ' שעג-שעד  
4634.פת, ישראל סוגית הבוררות בספרות ההלכה ונוסחי שטרות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 147 עמ'  
4635.צומעי, עודד  נישואי קטנות ושטרי גט מיאון בתימן עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 157 עמ'  
4636.קצוף, רנון פפירוס ידין 19: שטר מתנה ממדבר יהודה והתפתחות דיני הצוואה בישראל דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 1-8  
4637.ריבלין, יוסף קובץ שטרות מאליסאנה - נוסחאות ומקורותיהן סידרא ז תשנא עמ' 125-139  
4638.ריבלין, יוסף צוואות ועניני ירושה בהלכה היהודית על פי תעודות מהגניזה הקהירית א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמו 409 עמ'  

ט. שטרות (קבצים. נוסחאות) > שטרות (קבצים. נוסחאות) > מונחים. נוסחאות

 מחברכותרתספרביקורת
4639.אברמסון, שרגא עיונים [א שני מונחי שטרות בתשובה של רב נחשון גאון]. סיני כרך עה תשלד עמ' ד-יט  
4640.דוד, יחזקאל הגט ונוסחותיו על פי תעודות מהגניזה ומקורות אחרים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנב 197 עמ'  
4641.ריבלין, יוסף עניני לשון מתוך טופסי שטרות מהמאה הי"א לשוננו שנה נו תשנב עמ' 45-54  

י. עונשין > כללי. תורת העונש

 מחברכותרתספרביקורת
4642.אטלס, שמואל עין תחת עין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 129-83  
4643.אנקר, אהרן עיקרים במשפט הפלילי העברי רמת גן תשסז 475 עמ'  
4644.בזק, יעקב עקרונות לקביעת מידת העונש בפינולוגיה הקלסית ובכתבי הרמב"ם עברינות וסטיה חברתית כרך א חוב' 4-3 עמ' 15-3  
4645.בן ישר, מנחם "נפש תחת נפש, עין תחת עין" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 481 תשסג 3 עמ'  
4646.בן-זמרה, אליהו צ' שיקולי ענישה בספרות השאלות והתשובות שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 42-7  
4647.בן-צור, חיים מדה כנגד מדה בפי חכמי התלמוד בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 259-251  
4648.בן-שלמה, אליעזר עקרונות דיני עונשין ביהדות שמעתין גל' 136 תשנט עמ' 33-46  
4649.גרילק, משה עין תחת עין אבקן 11 [שבט תשמד] עמ' 35-31  
4650.דגן, נתנאל עונש הכרת בראי תיאוריות ענישה מודרניות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 638 תשסו 2 עמ'  
4651.דויטש, סיני מטרות הענישה במשפט העברי עורך הדין, בטאון לשכת עורכי הדין בישראל, גל' 12 כד טבת תשמא עמ' 19  
4652.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני עונשין בישראל ובעמים... [אוצר המשפט חלק א ערך 6620]  ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: המשפט העברי הפלילי. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 464-456 
4653.הכהן, אביעד למה יאמרו הגוים - על "דעת המקום" ועל "דעת הקהל" כשיקול בהכרעת דין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 212 שלח תשסה 4 עמ'  
4654.הכהן, אביעד דין פרוטה כדין מאה? - על הבניית שיקול הדעת בענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 313 תצוה תשסח 4 עמ'  
4655.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
4656.וינרוט, אברהם רגשי נקם במערכת הענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 233 תולדות תשסו 4 עמ'  
4657.טננבוים, אברהם וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה - ההשלמה עם יצר הרע, יפת תואר והימורים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 222 כי תצא תשסה 4 עמ'  
4658.כהן, חיים הרמן אינדיבידואליזציה של הצורך עם סוציאליזאציה של היושר דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כרך ה חוב' 12 תשלו 16 עמ'  
4659.מלמד, אהרן ענישה או שיקום? ת"א תשמח 487 עמ' עמ' 58-49: גישת היהדות לעבריינים - לענישה ולשיקום; עמ' 85-83: עונש המאסר במשפט העברי; עמ' 133-128: גישת המשפט העברי לכפייה: מכירת קרקע, הקרבת קרבנות, דיני גיטין, דינה של כפיית מומר; עמ' 151: תשובה; עמ' 426-423: גישת היהדות לשיקום העבריין ועתידו: התשובה, ה  
4660.פרדס, חיים הדמיון במראה הפנים כהוכחה לאבהות כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פא-פד  
4661.פרישטיק, מרדכי; פרישטיק, גידי קווי יסוד לענישה ולשיקום ביהדות תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 30-21  
4662.קורנגוט, אפרים משה מהות הענישה על פי ההלכה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 235-251  
4663.קירשנבאום, אהרן מקומה של הענישה במשפט העברי הפלילי; פרק בהשקפה הפינולוגית של חז"ל ושל הראשונים עיוני משפט כרך יב תשמז עמ' 273-253  
4664.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [שלא יהא חוטא נשכר] תחומין י (תשמט) 141-143  
4665.רקובר, נחום שיקולים בענישה: הטלת עונש כשהעבריין עלול לצאת לתרבות רעה או להשתמד המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 363-394  
4666.שלוסברג, אליעזר 'עין תחת עין' - עיון משווה בפרשנות ימי-הביניים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 12-8  
4667.שמש, אהרן עונשים וחטאים - מן המקרא לספרות חז"ל ירושלים תשסג 250 עמ'. ביקורת: אחיטוב, יוסקה: אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 209-218  

י. עונשין > עונשין בזמן הזה. דין מוות בעבר ובהווה

 מחברכותרתספרביקורת
4668.אורבך, אפרים אלימלך בתי דין של עשרים ושלושה ודיני מיתות בית-דין [אוצר המשפט חלק א ערכים 6639 ,4151] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 305-294  
4669.אמסל, מאיר היאתה לעורר בדעת תורה את שלטונות ארה"ב להעניש רוצחים בזדון במשפט מות המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 21-18  
4670.אפשטין, יעקב מכת מרדות על תשלום חובות חבל נחלתו ב תשסב עמ' 249-255  
4671.בלייך, יהודה דוד משפט מוות בדיני בני נח ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' קצג-רח  
4672.גיגי, ברוך בית דין מכין ועונשין שלא מן הדין עלון שבות גל' 94 אייר תשמב עמ' 92-76  
4673.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל דיני נפשות בישראל בימי קדם ובזמן הזה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 237-226  
4674.ויגודה, מיכאל לא תרצח - הצלת רוצח מעונש מוות במדינה זרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 253 נשא תשסו 4 עמ'  
4675.כלאב, יעקב בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 38-23; גל' ה אדר תשמב עמ' 92-73; גל' ז שבט תשמג עמ' 28-12  
4676.מיקלישנסקי, י"ק עונש מוות; עיונים וסיכומים ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 79-40  
4677.קירשנבאום, אהרן עונשי גוף שלאחר חתימת התלמוד מאזני משפט ד תשסה עמ' 725-742  
4678.קראוס, נפתלי עונש מוות במקורות היהדות האומה שנה יב אלול תשלד עמ' 443-437  
4679.רוזנפלד, שלמה "סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית" והפעלת דין מיתה ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 31-36  

י. עונשין > עקרונות כלליים > אזהרה. 'אין מזהירין מן הדין'

 מחברכותרתספרביקורת
4680.חזן, אליהו בדין לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין הפרדס שנה נא חוב' ב מרחשון תשלז עמ' 13-11  
4681.שושנה, נועם אין מזהירין מן הדין ישורון יא אלול תשסב עמ' תרטו-תרכ  

י. עונשין > עקרונות כלליים > 'אין עונשין מן הדין'

 מחברכותרתספרביקורת
4682.חנונו, משה בענין אין עונשין ממון מן הדין מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 195- 193  
4683.לפיד, שמעון אין עונשין ממון מן הדין- מחלוקת הגמרא והמכילתא אורות עציון כ אלול תשנ"א עמ' 166-168  
4684.רוזנברג, הרצל; מנדלסון, זאב טעמי אין עונשין מן הדין אורות עציון אדרים תשמד עמ' 29-22  
4685.שינפלד, אברהם צבי בענין אשר זמם ולא כאשר עשה ובענין אין עונשין מן הדין זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קפג-קצא  

י. עונשין > עקרונות כלליים > מחשבה פלילית. כוונה, רצון ואונס

 מחברכותרתספרביקורת
4686.אברז'ל, אליהו בדין אסורה לבעל ולבועל ובסוברת שמותר תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' קיט-קכב  
4687.אזרחי, ברוך מרדכי בדיני מתעסק ומלאכת מחשבת ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תפ-תפט  
4688.אישון, שלמה "הלא הוא אמר לי אחותי היא" - טעות במצב דברים כטענת הגנה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 267 וירא תשסז 4 עמ'  
4689.אלבק, שלום מושג "כוונה" במשפט הפלילי בתלמוד קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 460-471  
4690.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
4691.אנקר, אהרן דין האנוס לעבור עבירה מסוג "יהרג ואל יעבור" בפסיקת הרמב"ם מחקרי משפט טו חוב' 1 תשנט עמ' 197-226  
4692.אנקר, אהרן טענת אי-ידיעת הדין במשפט הפלילי העברי משפטים כרך כה תשנה עמ' 87-128  
4693.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
4694.אנקר, אהרן; שיבר, ברוך ההורג מתוך טעות בלתי הגיונית בהגנה עצמית במשפט העברי הכרח וצורך בדיני עונשין, רמת-גן תשלז עמ' 163-151  
4695.בזק, יעקב עבירות צריכות כוונה, מצוות צריכות כוונה קרית המשפט כרך ג תשסג עמ' 275-283  
4696.ביטון, שמעון בענין מחשבה כמעשה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
4697.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
4698.בריזמן, דוב אהרן כפאוהו לאכל מצה מוריה שנה ט גל' ז-ח ניסן תשם עמ' עה-עו  
4699.גולדברג, זלמן נחמיה במצות קידוש ה' (ובגדרי אונס) עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 23-28  
4700.גולדשמידט, ישעיהו בגידה בשגגה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נב-נז  
4701.דרורי, משה שגגה במשפט העברי: טעות בדין וטעות בעובדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 97-72  
4702.הופפר, שמואל אונס ופיקוח נפש בעבירות אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 32-20  
4703.הכהן, רא"ם שיטת אביי ורבא בענייני אונסים (והסבר כמה מימרות של אביי ורבא לאור זה) אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 23-37  
4704.הלברשטם, יקותיאל יהודה בענין השב מידיעתו, ודין מומר בקרבנות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכ-קכב  
4705.ווזנר, שי עקיבא על קוהרנטיות ואפקטיביות בהלכה (בירור ראשוני של ההבחנה בין לכתחילה ודיעבד) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 43-100  
4706.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
4707.וינטר, אלימלך דין חילול שבת מתוך כפיה ואונס שמעתין שנה כב גל' 79 אלול-כסלו תשמה עמ' 52-48  
4708.ויס, אשר זליג אונס רחמנא פטריה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מב עמ' רפה-רצג  
4709.זיו, יוסי מוטב שיהיו שוגגין אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 83-91  
4710.חבה, יעקב כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה (במשפט העברי ובמשפט הישראלי) מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 177-199  
4711.חבה, יעקב דרישת המעשה בעבירת רצח במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 475-513  
4712.טוירק, שמואל אלימלך מצוות אין צריכות כוונה הפרדס שנה מח חוב' ט סיון תשלד עמ' 26-24; חוב' י תמוז תשלד עמ' 17-15  
4713.ישורון, משה אנוס פטור מן המצוות בדרך אפרת עלון 3 פורים תשמא עמ' 46-36  
4714.כהנא, אסף אדם המזיק באונס מעליות יח תשנז עמ' 92-105  
4715.כהנא, ידידיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חמדת הארץ א תשס"א עמ' 138-152  
4716.כלאב, אברהם יצחק דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 133-130  
4717.משען, דוד ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 37 ואתחנן תשסא 4 עמ'  
4718.סגל, פינחס הלוי באונס ופקוח נפש, ורצון בלאו הכי האם הוה עבירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' לב-לו  
4719.סילמן, יוחנן בין משמעות הכוונה בהלכה למקור תקפותה עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 263-277  
4720.פרדס, חיים ברור הלכה בענין המזיק את חברו בשעת שמחה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' יא-כו  
4721.פריזל, אלעזר יונה שלום הערות בדין אונס אי דחויה הוא או הותרה זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קה-קיב  
4722.פרימר, יששכר דב בירור כוונת רודף אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 327-309  
4723.קוטלר, אהרן בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' עד-פא  
4724.קיסטר, עקיבא בדין אדם מועד לעולם מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' פו-צ  
4725.רביב, ינון בענין אשת איש שזינתה בשנתה אור תורה שנה לו תשסד עמ' ריד-רכא  
4726.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
4727.רודרמן, יעקב יצחק בענין מצוות אין צריכות כוונה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 19-17  
4728.רקובר, נחום דיני עונשין - כורח וצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 68-51  
4729.רקובר, נחום דיני עונשין - הגנת הצורך סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 161-147  
4730.שוייגר, צבי שיטות הראשונים בענין פסיק רישא דלא ניחא ליה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 94-88  
4731.שיינברג, נטע מצוות צריכות כונה הפרדס שנה מט חוב' ח אייר תשלה עמ' 18-16; חוב' ט סיון תשלה עמ' 19-17  
4732.שמש, אהרן שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  

י. עונשין > עקרונות כלליים > התראה

 מחברכותרתספרביקורת
4733.בולץ, עמנואל ההתראה במשפט העברי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 47-41  
4734.גילת, ישראל צבי לתוקפה של חובת ההתראה במשפט העונשין העברי מחקרי משפט ו תשמח עמ' 259-217  
4735.דסברג, אורי התראה; מקור הדין וטעמו תחומין יב (תשנא) 307-326  
4736.כהן, חיים הרמן תוכחה, אזהרה, התראה ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 201-214  
4737.רדזינר, עמיחי התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551  
4738.רוזנטל, יצחק בענין התראת ספק מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לט  
4739.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168  

י. עונשין > עקרונות כלליים > הגנה עצמית. רודף

 מחברכותרתספרביקורת
4740.אברהם, מיכאל הפרדת תאומי סיאם תחומין כז (תשסז) עמ' 144-156  
4741.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
4742.ביינדר, זאב אברהם בדין עובר ודין רודף הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' של-שלג  
4743.בר-חיים, נתן ש' בענין "הבא להרגך השכם להרגו" אור המזרח כרך לח תשן עמ' 117-122  
4744.גרונר, צבי מצילין אותו בנפשו מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנד עמ' 82-96  
4745.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: דחיית נפש ירושלים תשסד 2 כר' 425 עמ'  
4746.הס, ישראל דניאל (פינטו) בגוב אריות פנים לפנים גל' 1 יד חשון תשם עמ' 33  
4747.ויגודה, מיכאל "וכאשר יענו..." - על דרכי חקירת מחבלים פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 274 שמות תשסז 4 עמ'  
4748.וינטר, אלימלך הבא במחתרת  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשנה- תשסא  
4749.ויס, אשר זליג בענין הבועל ארמית ובגדר רודף מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נו עמ' שעא-שעח  
4750.ורהפטיג, איתמר הגנה עצמית בעבירות רצח וחבלה סיני כרך פא תשלז עמ' מח-עח  
4751.ורהפטיג, זרח מצוות הצלה ורשות להתגוננות מגל ז תשן עמ' 1-3  
4752.ורהפטיג, יעקב האינתיפאדה לאור ההלכה זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 201-224  
4753.זעפרני, שלמה בדין יירוט מטוס על מנת להציל מפגיעה בנפשות מרובות יותר אור ישראל גל' כח תמוז תשסב עמ' קא-קד; אריאלי, שאול מרדכי. שם גל' לא אדר שני תשסג עמ' פה-צב  
4754.טויל, חיים בן יוסף "אם זרחה השמש עליו" (שמות כב,ב) - מונח משפטי לאור הטקסטים האכדיים מאוגרית לשוננו שנה סט תשסז עמ' 31-37  
4755.טנדלר, משה פרשת העצורים - בעיניו של בן תורה צפיה חוב' ב ניסן תשמה עמ' 154-151  
4756.טננבוים, אברהם לא תרצח - בין הגנה עצמית להגנת הזולת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 241 יתרו תשסו 4 עמ'  
4757.לויט, ירוחם חיוב אחות להתריע על קירוב מותו של גוסס - מצוות תוכחה או דין רודף? אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 20-26.  זילברשטיין, יצחק: התראה על קירוב מותו של גוסס - תשובה להשגות, שם עמ' 27-29 
4758.מגנצא, צבי בדין הבא להרגך, לגבי הכלל והפרט מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שנד-שנט  
4759.מיכאל, אברהם הריגת גנב לצורך הגנה על רכוש תחומין כח תשס"ח עמ' 174-192   
4760.סגל, יהודה זרחיה בדיני רוצח שיכול להציל באחד מאבריו צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' נח-סה  
4761.סולובייצ'יק, חיים בדין עובר הרודף מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' יד-טו  
4762.סלומון, יחזקאל קריאה למשטרה בשבת בעת פריצה ודין בא במחתרת בית אהרן וישראל גל' קיט סיון-תמוז תשסה עמ' עג-עט  
4763.פרימר, יששכר דב בהגדרת דין רודף אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 337-325  
4764.פרימר, יששכר דב הרודף ללא אשמה אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 111-94  
4765.צוקר, אברהם נתנאל בענין תאומים שנולדו דבוקים זה בזה חקירה גל' 5 סתיו תשסז (חלק עברי) עמ' לג-לט  
4766.קוטלר, מלכיאל בדין בא במחתרת עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' ריג-ריט  
4767.קורנגוט, אפרים משה הגנה עצמית אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 314-322  
4768.קפלן, צבי ספינה שחישבה להישבר - לשיטת הרמב"ם בדין רודף [אוצר המשפט חלק א ערכים 6750 ,2829] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' סג-סט  
4769.רבינוביץ, נתן דוד גדרי חילוקי דינים בין רודף לבא במחתרת מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' נו-סח  
4770.רוזנפלד, שלמה הבא להרגך השכם להרגו ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 9-13  
4771.ריבקין, שלום הרהורים והערות בכיוון הגדרת דיני רודף הדרום חוב' נה אלול תשמו עמ' 101-118  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שותף לעבירה. מסייע לעבירה. 'לפני עיור'

 מחברכותרתספרביקורת
4772.אברהם, אברהם סופר הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 40-50  
4773.אברהם, אברהם סופר ולפני עור לא תתן מכשול המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 53-48  
4774.אברהם, מיכאל בעניין הכשלת חילוני בעבירה צהר כה אביב תשסו עמ' 9-20  
4775.אדלר, יצחק אליהו לפני עור (לקט ובירורים בהלכות וכללי לפני עור לא תתן מכשול) אופקים תשמט רפז עמ'  
4776.אישון, שלמה אפיקי השקעה בלא פיקוח הלכתי צהר כד ורף תשסו עמ' 9-17  
4777.אישון, שלמה השקעה בעסקים שאינם שומרים שבת כתר ו תשסח עמ' 51-59  
4778.אישון, שלמה הפעלת אתר אינטרנט בשבת כתר ו תשסח עמ' 142-146  
4779.אליעזרוב, דב האם מותר להתפרנס מעשיית פסלים תחומין ב תשמא עמ' 448-443  
4780.אקסלרוד, גדליהו הגשת אוכל לאדם שלא יברך עליו פעמי יעקב גל' מו-מז ניסן תשנא  
4781.בוטניק, ישראל בענין לפני עור בית יצחק כרך כב תשן עמ' 320-325  
4782.בחבוט, אליהו האם מותר להעמיד פתיון כדי לברר ישרות הפועל צהר טו תשסה עמ' שכ-שסא  
4783.בקשי-דורון, אליהו בדין לפני עור ואסור מסייע לעבירה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קמו-קנ  
4784.ברייש, מרדכי יעקב מסחר בשתי וערב קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' סז-ע  
4785.גרוסנס, דב בענין לפני עור לא תתן מכשול קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' צה -צז  
4786.גרשוני, יהודה בענין מכירת נשק לאומות העולם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 67-58; אור המזרח שנה לב תשמד עמ' 208-199  
4787.דושניצר, אליהו השכרת דירה למחלל שבת צהר ט תשסא עמ' קפ-קפו  
4788.דושניצר, אליהו השכרת דירה למחלל שבת צהר ט תמוז תשסא עמ' קפ-קפו  
4789.הופמן, יקותיאל לענין לפני עור לא תתן מכשול הדרום חוב' סג אלול תשנד עמ' 137-151  
4790.הלוי, חיים דוד לפני עיוור לא תתן מכשול בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 9-15  
4791.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא  
4792.וורמן, שלמה מכירת כרטיס לטיסת שבת הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 40-47  
4793.ויס, יונתן בענין מסייע אין בו ממש זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' צב-צה  
4794.ולקובסקי, אליהו הלוי שיתוף פקידים דתיים בלשכת עבודה השולחת פועלים למסעדות טריפה או שפועלות בשבת ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 242-238   
4795.וקנין, מכלוף סידור חופה וקידושין לשאינם שומרי שבת ודיני טהרת המשפחה אור תורה שנה כא תשמט עמ' רצה-שב  
4796.יוסף, עובדיה פתיחת מסעדה בתענית ציבור בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' נז-סב  
4797.כהן, רחמים בענין ולפני עיור לא תתן מכשול ויען שמואל י תשסז עמ' תרה-תרט  
4798.לבנון, יהושע לפני עוור ממגד גבעות עולם ג תשס עמ' 81-84  
4799.ליברמן, יוסף מסיע לעוברי עבירה בשביעית המעין כרך כ גל' א תשרי תשם עמ' 19-18  
4800.מלכיאור, מנחם; רובינשטין, מאיר לפני עור לא תתן מכשול כתלנו טו תשנד עמ' 298-311  
4801.מצגר, יונה האם מותר להשכיר דירה לבני זוג שאינם נשואים בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 64-68  
4802.נהוראי, מאיר רכב צמוד לשכיר חילוני העובד במשק דתי משלב גל' כט אב תשנו עמ' 45-57  
4803.ניסנבוים, משה יעקב בענין ולפני עור לא תתן מכשול אפריון חוב' ג תשרי-חשון תשכח עמ' נא-סא  
4804.פנדל, דוד 'לפני עיור לא תתן מכשול' - הלכה למעשה מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 58-46  
4805.רבינוביץ, נחום אליעזר כל ישראל ערבים זה בזה. [לפני עיוור לא תיתן מכשול] תחומין יא (תשן) 41-56  
4806.רגנשברג, דוב מנחם בדין לפני עור הפרדס שנה סא חוב' י תמוז תשמז עמ' 12-10  
4807.ריבקין, בן ציון בענין לפני עיור אצל עכו"ם הדרום חוב' נו אלול תשמז עמ' 110-119; שם חוב' נח אלול תשמט עמ' 84-90  
4808.רפאל, שילה איסור לפני עיוור בשביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קטו-קכ  
4809.שטיינברגר, אליעזר גדרי מסייע אין בו ממש (במעליות וברפואה) עטרת שלמה ה תשס עמ' רכא-רכט  
4810.שטרנברג, יחיאל מכירת מאכלים למי שאינו שומר תו"מ מהדרין חוב' י שבט תשנז עמ' נב-סט  
4811.שלוש, אברהם מאיר האם מותר למכור פירות שביעית לכל דורש אור תורה שנה כח תשנו עמ' תתע-תתפ  
4812.שפירא, דוד בטעמא דאין לוקין אלאו דלפני עור (והמסתעף בעניני לאו שאין בו מעשה) תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' קפז-רט  
4813.שרמן, אברהם איסור מכירת ציוד חקלאי לחשודים על השביעית תורה שבעל פה כח תשמז עמ' קכא-קל  

י. עונשין > עקרונות כלליים > שליח לדבר עבירה

 מחברכותרתספרביקורת
4814.איזירר, חגי שליחות במכירת אדמת א"י לנכרים לצורך שביעית (אין שליח לדבר עבירה) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רלה-רנב  
4815.אלבוים, שמואל שמעלקא בענין אין שליח לדבר עבירה בית אהרן וישראל גל' עא סיון-תמוז תשנז עמ' מא-נט  
4816.בוך, יצחק משה בענין אין שליח לד"ע בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תלג-תלד  
4817.בלייך, יהודה דוד בענין אין שליח לדבר עבירה הנאמן שנה כז גל' נא תשרי-חשון תשלז עמ' 23-20  
4818.הכהן, ישראל אורי בענין אין שליח לדבר עבירה אור תורה שנה לב תשס עמ' תרצה-תשא  
4819.וינברגר, יהושע בענין אין שליח לדבר עבירה בית אהרן וישראל גל' קז סיון-תמוז תשסג עמ' לה-לט  
4820.וינברגר, יעקב אין שליח לדבר עבירה יד אפרים, ת"א תשלח עמ' רכו-רכח  
4821.כהן, בנימין בענין שליח לדבר עבירה ומיגו דזכי לנפשיה המאיר ט תשנח עמ' קלא-קמד  
4822.לוי, אריאל בענין אין שליח לדבר עבירה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 197- 195  
4823.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים [בשוכר עדי שקר] מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לא-לב  
4824.סבאג, דוד בענין שליחות לדבר עבירה בני שלמה תשנח עמ' כב-ל  
4825.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
4826.עובדיה, מרדכי בענין פטורי שלוחי חוץ ובביאור דין שלד"ע בני שלמה תשנח עמ' ע-עד  
4827.פיש, אורי; אליצור, ישראל אין שליח לדבר עבירה אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 96-113  
4828.פכטמן, יחיאל אין שליח לדבר עבירה קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' קסז-קסט  
4829.פרידמן, בן-ציון אין שליח לדבר עבירה כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 26-25  
4830.קירשנבאום, אהרן אין שליח לדבר עברה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 106 בא תשסג 4 עמ'  
4831.קמאי, אליהו ברוך בענין דעת אחרת מקנה בהפקר, ובדין אין שליח לדבר עבירה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שצא-שצג  
4832.שריאל, אריאל שליחות לדבר עבירה עלון שבות גל' 154 תשרי תשס עמ' 37-45  
4833.שרמן, אברהם ח' תוקפו ההלכתי של טופס הרשאה למכירת קרקע לשביעית תורה שבעל פה לה: עמ' צא-ק', תשנד  

י. עונשין > עבירות > הריגה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
4834.אהוביה, אברהם לא תרצח (שמות כ, יג); עיון ביחס המקרא אל שפיכות דמים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 143-133; ספר משה גוטנטג, ירושלים תשמו עמ' 203-193  
4835.איגרא, אליעזר "הרצחת וגם ירשת" -בבעל שהרג את אשתו זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 244-251  
4836.אמסל, מאיר היאתה לעורר בדעת תורה את שלטונות ארה"ב להעניש רוצחים בזדון במשפט מות המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 21-18  
4837.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
4838.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
4839.ברס, מרדכי בעניין כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שכד- שכו  
4840.גולינקין, דוד הסגרת רוצח יהודי שיח מישרים גל' 13 ניסן-אייר תשמז עמ' 17-15  
4841.גילת, ישראל צבי "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" - על הסימביוזה הדרשנית שבין עבירת הרצח לעבירת האונס דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 408 תשסא 4 עמ'  
4842.הכהן, אביעד קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה - עונשו של רוצח פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 228 בראשית תשסו 4 עמ'  
4843.הנקין, יהודה הרצל איסור הריגת גוי ורציחת מחבל כפות שנה בשנה תשנה עמ' 237-254  
4844.הרכבי, יהודה ליב יהרג ואל יעבור ברציחה מוריה שנה יד גל' ג-ד סיון תשמה עמ' צד-ק  
4845.ויין, דוב ברל בענין נתכוין להרוג את זה והרג את זה [אוצר המשפט חלק א ערך 6690] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 61-55  
4846.וילמובסקי, אלתר מאיר בשיטת הרמב"ם בכח ראשון בשחיטה וברציחה תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה  
4847.ויס, אשר זליג בענין איסור רציחה בבני נח מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' יב עמ' עה-עח  
4848.זילברשטין, יצחק הרגעת יסורי חולה באמצעות תרופה המקצרת חייו עטרת שלמה ז תשסב עמ' קיא-קטו  
4849.חבה, יעקב היסוד הנפשי בעבירת רצח במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשס 350 ע'  
4850.כהן, חיים ה' שפך דם האדם באדם דמו ישפך - רצח ושפיכות דמים במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 48 נח תשסב 4 עמ'  
4851.ליבס, יצחק אייזיק על דבר עונש מוות לרוצחים נעם ספר כא תשלט עמ' קכ-קכט  
4852.נאור, בצלאל רוצח - מושכל ראשון בהלכה אור המזרח כרך לח תשן עמ' 247-249  
4853.סגל, פרץ 'ולא תקחו כופר לנפש רוצח' - לפסלותו של הסכם לפדיון רוצח שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 226-215  
4854.פיק, שלמה זאב אמדוהו למיתה והיקל מגל יא תשנה עמ' 91-100  
4855.קנטור, ישראל מטרה מוצדקת ואמצעים פסולים - אמנם מעשי אבות סימן לבנים? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 53 וישלח תשסב 4 עמ'  
4856.רוזנטל, דב כהן שהרג את הנפש אם עולה לדוכן כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' צא-צד  
4857.שוחטמן, אליאב "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" - "הרצחת וגם ירשת?!" פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 302 בראשית תשסח 4 עמ'  
4858.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה בשגגה > גלות. ערי מקלט

 מחברכותרתספרביקורת
4859.אבלסון, חיים יציאת גולה מעיר מקלטו לצורך פיקוח נפש שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מב-מז   
4860.אלביצקי, יוסף בענין ערי מקלט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' רסה-רסז  
4861.ברמה, דרור דין הרוצח בשגגה אורות עציון יג מרחשון תשמח עמ' 73-37  
4862.גרשוני, יהודה שליח בית דין שהרג בשגגה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תלח-תמ  
4863.וויליג, מרדכי רופא שטעה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 257-266  
4864.ויין, דוב ברל בענין רופא שהרג חולה בשוגג בעת טיפולו חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 111-103  
4865.ויס, יהושע בענין רופא שהרג דרך רפואתו פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תקכד-תקל  
4866.ורהפטיג, איתמר; רבינוביץ, שלמה עיר מקלט במערכת הענישה המודרנית שערי משפט כר' ב גל' 3 תשסא עמ' 353-381  
4867.זולדן, יהודה שיקום בעיר המקלט לרוצח בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 281-292  
4868.זולדן, יהודה תאונת דרכים קטלנית - רצח בשגגה? תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 161-184  
4869.זולדן, יהודה שליח בית דין, שוטר, רופא, חייל בצבא שהרגו בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 203-216  
4870.כהן, עודד נהגים קטלנים לערי מקלט ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 72-84  
4871.מליקובסקי, חיים בדין ערי מקלט מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' פח  
4872.נגר, אברהם בכפרת ערי מקלט מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 241- 238  
4873.נריה, נחום עמק חברון; עיונים בהלכות עיר האבות ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 312-291  
4874.פליקס, יהודה ערי מקלט - מקבילות תנאיות תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 241-254  
4875.פרנקל, איסר 'שליח בית דין' [שהרג בשוגג] כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' ריא-רטו  
4876.רבלין, רם עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה מגדים גל' כח תשרי תשנח עמ' 19-29  
4877.שמש, אהרן שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של המושג בתורת האמוראים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 399-428  
4878.שפיגל, בעז על אמותיהן של כהנים המספקות מחיה וכסות לגולים לערי מקלט דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 351 תשס 4 עמ'  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה בשגגה > גואל הדם

 מחברכותרתספרביקורת
4879.בורנשטיין-מקובצקי, לאה "כופר דם" ו"גאולת דם" במשפט הפלילי של האימפריה העות'מאנית במאות ה- 16-17 וביטוים בחברה היהודית אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 79-98  
4880.הופמן, יאיר גאולה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 164-163  
4881.ויס, אשר זליג הערות בדיני גלות וגואל הדם מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עג עמ' תפ-תפה  
4882.ורהפטיג, איתמר גואל הדם תחומין יא (תשן) 326-360  
4883.ורהפטיג, איתמר גואל הדם תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 311-330  
4884.זוהר, אלימלך בדין גואל הדם מאבני המקום קובץ ט תשנה עמ' 62-69  
4885.עהרנרייך, אהרן עזריאל בענין קורבת גואל הדם בית אהרן וישראל גל' פה תשרי-חשון תשס עמ' לח-מח  

י. עונשין > עבירות > הריגה > עגלה ערופה

 מחברכותרתספרביקורת
4886.אלברט, אברהם מרדכי בדין מדידה בעגלה ערופה נר מערבי ו אלול תשנב עמ' מז-מט  
4887.בכרך, שמואל בדין עגלה ערופה וב'רוב וקרוב' האשל חוב' 26 ערה"ש תשמג עמ' 27-25  
4888.מרצבך, עלי; סינגר, בוריס העיר הקרובה בסוגית העגלה הערופה הגיון ב תשנג עמ' 76-84  
4889.קנייבסקי, שי"ח נחל איתן, על הלכות עגלה ערופה בני-ברק תשלז שיא עמ'  

י. עונשין > עבירות > הריגה > הריגה מתוך חמלה

 מחברכותרתספרביקורת
4890.אבינר, צבי האם אפשר לעצור המתת חסד, בנוסח ד"ר קבורקיאן, בדין תורה? הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 135-149  
4891.גורן, שלמה הפסקת מיכשורי החייאה לחולה אנוש מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 45-28  
4892.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
4893.הלוי, חיים דוד ניתוק חולה שאפסו סיכוייו לחיות ממכונת הנשמה מלאכותית תחומין ב תשמא עמ' 305-297. כץ, אליהו: שם ג תשמב עמ' 536-535 
4894.הלפרין, מרדכי מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 61-65  
4895.ויינברגר, יעקב רצח מתוך רחמים (אותנזיה) בהלכה היהודית דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' צט-קכח  
4896.זילברשטיין, יצחק מה לענות לבן המתריס נגד הרופא: למה החיית את אבי? בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' עד-פא  
4897.טיכו, אהובה חוק הנוטה למות התשס"ו - 2005: השפעת הדת היהודית על מיתת החסד לפי הדין הישראלי משפט רפואי וביו-אתיקה כר' 1 שבט תשסח עמ' 107-159  
4898.לאו, ישראל מאיר רצח מתוך רחמים - המתת חסד תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נח-סג  
4899.ליבוביץ, ישעיהו על 'המתת חסד' קורות כרך ט תשמו עמ' 49-42  
4900.נובק, דוד הזרחי מהי 'מיתה יפה' לפי ההלכה הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 74-73  
4901.סינקלר, דניאל המתות חסד, הטיפול בחולה האנוש האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 9. רעננה תשסו 195 עמ'  
4902.פנחסי, שמואל הזרקת מורפיום לחולה סופני בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ס-סד  
4903.פרימר, יששכר דב בענין המתה מתוך רחמים הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רצא-שכט  
4904.קליין, גרשון רצח מתוך רחמים עלוני ממרא עלון 43 ימים נוראים תשם עמ' 32-27; ספר חג"י, זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 281-275  
4905.שטיינברג, אברהם רצח מתוך רחמים - לאור ההלכה אסיא חוב' יט שבט תשלח עמ' 38-5  
4906.שטינברג, אברהם ויאמר ליוסף הנה אביך חולה - חולה הנוטה למות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 238 ויחי תשסו 4 עמ'  
4907.שטרנבוך, משה אישור רפואי ל'המתת חסד' בחולה שאינו יהודי בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מה-נא  
4908.שפירא, יצחק המתת חסד במקורות הספרות התלמודית והרבנית לאורה של תפיסה הלכתית עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א 1984 242 עמ'  

י. עונשין > עבירות > איבוד לדעת

 מחברכותרתספרביקורת
4909.אפשטין, יעקב מסירות נפש המונית חבל נחלתו ד תשסה עמ' 148-153  
4910.גולדשטיין, שלום שיטות הגאונים הראשונים והאחרונים במאבד עצמו לדעת הדרום חוב' נד סיון תשנה עמ' 63-68  
4911.גילת, ישראל צבי על הדיבר השישי "לא תרצח - לא תתרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 394 תשסא 4 עמ'  
4912.גרשוני, יהודה מכניס עצמו בסכנה אם יש מצוה להצילו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמד-תמו  
4913.גרשוני, יהודה מרגל לטובת הציבור שנתפס אם רשאי לאבד עצמו לדעת [אוצר המשפט חלק א ערך 6902] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רטז-רכ  
4914.דרורי, משה ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש - על המאבד עצמו לדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 229 נח תשסו 4 עמ'  
4915.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
4916.זילברשטיין, יצחק איומה של נערה בהתאבדות כעילה לביצוע הפלה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 209-205  
4917.לוין, עמיהוד יצחק מאיר פרשת מצדה לאור ההלכה אוריתא גל' 5 מנחם אב תשלח [2 עמ']  
4918.פז, רונן מצדה - הלכה מיתוס ומסר מעליות יא תשנא עמ' 232-269  
4919.פרנקל, יצחק ידידיה ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש בנתיבי חסד ואמת תשלו עמ' 13-16  
4920.קליין, אליעזר בדין יהרג ואל יעבור ומאבד עצמו לדעת זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 68-75  
4921.שטינברג, אברהם אבוד עצמו לדעת אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך א, מהד' שניה, ירושלים תשמח עמ' 17-7  
4922.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156  

י. עונשין > עבירות > גניבת אדם

 מחברכותרתספרביקורת
4923.כהן, אהרן להגדרת גנבה וגזלה (בממון ובנפשות) בית יוסף שאול חוב' א תשמה עמ' 48-40  

י. עונשין > עבירות > בן סורר ומורה

 מחברכותרתספרביקורת
4924.אושפיזאי, דבורה בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והיבטים פסיכולוגיים שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 212-26  
4925.ברונזניק, נחום מאיר להוראתו של הניב "עד שיקיף הזקן" לשוננו שנה סא תשנח עמ' 187-190  
4926.לשם, חיים בענין מיתה מונעת בהלכה מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 97-92  
4927.רוטנברג, מרדכי; דימונד, ברנרד ל' המושג התנכי של פסיכופטיה: החוק של בן סורר ומורה עברינות וסטיה חברתית כרך ב חוב' 1 עמ' 51-45  

י. עונשין > עבירות > גנבה וגזלה

 מחברכותרתספרביקורת
4928.אבידן (זמל), אברהם אכילת פירות של האוכלוסיה בלבנון שלא ברשות, במלחמת שלום הגליל ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 215-208  
4929.אברמסקי, יחזקאל בענין ריבית ובענין ד' וה' ולא ג' וד' קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' כו-כט  
4930.אדרעי, איתן גזילה בקרקעות עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 115-123  
4931.איזראל, אברהם מאיר לעשות מלאכה בדבר גנוב המאור שנה לד קונטרס ו אב-אלול תשמב עמ' 12-11  
4932.איזראעל, יצחק ארון בגדר אינה ברשותו  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרמד- תרמט  
4933.אישון, שלמה שימוש במידע ממקום עבודה קודם כתר ו תשסח עמ' 332-339  
4934.אליעז, ברוריה הגנבה בתורה ובחוקי המזרח-הקדום עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א תשלו 90 עמ'  
4935.אלתר, יהודה אריה דבר שאין בעל הבית מקפיד אם שרי ליקח ללא רשותו קובץ תורני מרכזי חוב' ו אלול תשמו עמ' קנ-קנא  
4936.אפשטין, יעקב קטן שהזיק או גנב חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 329-332  
4937.בארי, ישראל הלכות גזילה המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' רסד-רעב  
4938.בוסל, יעקב בענין חיוב דמים וחיוב אונסים של גזלן עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' מד-ס  
4939.בלום, עמרם בדין טעות עכו"ם כרם שלמה שנה ח קונטרס ח סיון-תמוז תשמה עמ' כג-כה   
4940.בלידשטיין, אברהם שואל שלא מדעת - שואל הוי או גזלן הוי? עלון שבות גל' 120 שבט תשמח עמ' 52-37   
4941.בן-פורת, אליעזר איסור לקנות דבר גנוב או גזול קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רמו- רנ  
4942.בר-ניב (בורנובסקי), משה היבטים כלכליים בדין כפל, ארבעה וחמישה דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ריא-רלז  
4943.ברגר, ידב סוכה גזולה המאיר לארץ גל' 14 תשרי תשנט עמ' 33-44  
4944.ברוידא, אליהו בגדרי חיוב 'והשיב' וחיוב 'ושילם' כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' מח-נג  
4945.ברונשפיגל, אבא דיני גניבה וגזילה (א. גוזל ע"מ למיקט ב. והשיב את הגזילה) יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 370-374  
4946.בריזמן, דוב אהרן בענין גנב שטבח עבור חולה שיש בו סכנה הפרדס שנה סב חוב' י תמוז תשמח עמ' 16-14  
4947.גולדברג, יצחק בגדר דין הקנאת כפל שושנת העמקים, עפולה תשמג עמ' סט-פ  
4948.גולדווסר, מאיר בפלוגתא דהבבלי וירושלמי בקנין כפל והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכו-תקלה  
4949.גורביץ, אריה זאב קנין משיכה וחצר בגניבה וגזילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקלח-תקמא  
4950.גיפטר, מרדכי בענין לא תגזול מוריה שנה טז גל' ז-ח שבט תשמט עמ' מה-מח  
4951.דיין, יוסף בענין גזילת וגניבת עכו"ם נר יום טוב ח תשנט עמ' 235-237  
4952.דינקל, יעקב חיים בירור בעניין שימוש הספר בלא דעת הבעלים עפ"י אומדן דעת עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' קב-קה  
4953.הופמן, אברהם יצחק בדין מי שנתחלפו לו כליו העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' סז-עג  
4954.הלוי, הלל יצחק מציל עצמו בממון חבירו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' עג-קג  
4955.הנקין, יהודה הרצל החרמת חפצים מתלמידים תחומין ח תשמז עמ' 202-186  
4956.הרמן, דב על המגמות ביחסם של התנאים לגזל הנכרי דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' רמא-רמח  
4957.וונדר, מאיר שימוש בחפצים ובספרים שלא ברשות הבעלים שמעתין גל' 100 תשן עמ' 256-260  
4958.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
4959.וינרוט, אברהם גניבה וגזילה - פרקי יסוד ירושלים תשסב רסג עמ'  
4960.ויס, אשר זליג שותפים שגנבו אם כל אחד חייב בכולו מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ס עמ' שצג-שצו  
4961.ויס, אשר זליג בענין מעשה גניבה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' לד-לה עמ' רו-רכב  
4962.ויס, אשר זליג בענין הגונב מן הגנב מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' רלב-רלז  
4963.ויס, אשר זליג בענין שינוי קונה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ז עמ' מד-נ  
4964.ורהפטיג, איתמר גזל זמן - קפיצה לראש התור תחומין יב (תשנא) 124-132  
4965.ורהפטיג, איתמר דמי שימוש בנכס גזול (תיק 7004/לח פד"ר י"ב 249) תחומין ו תשמה עמ' 251-235  
4966.זילברברג, משה ג' הערות בענייני גניבה וגזילה עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' נד-נח  
4967.חדד, אלי שיטת הרמב"ם ב'תברא או שתייה' עלון שבות גל' 112 אלול תשמה עמ' 27-19  
4968.חזן, אליהו בענין גזילה מוריה שנה י גל' יא-יב מרחשון תשמב עמ' מג-מד  
4969.חיון, חיים קניני גזילה ושינוי דקונה בגנב שמוש חכמים תשס עמ' שעה-שעט  
4970.חפוטא, חיים בדיני תשלומי גנב וגזלן בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' כז-לב  
4971.יגל, יהושע סדרי שינוי בגזילה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 34-13  
4972.יוסף, עובדיה [חובת בקשת מחילה מהנגזל] אור תורה שנה יד חוב' ח תשרי תשמב עמ' ג   
4973.ישראלי, שאול בענין איסור לא תגזול בקרקעות חמדת הארץ א תשס"א עמ' 17-23  
4974.כ"ץ, דניאל גזל קטן מגוי תחומין כט תשס"ט עמ' 46-53  
4975.כהן, יהושע בענין תקנת נגזל    
4976.כהן, כפיר יאוש ושינוי רשות בדעת הרמב"ם ויען שמואל י תשסז עמ' תרעד-תרפה  
4977.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
4978.ליכטנשטיין, מאיר אליהו לשמועת הפתיחה של פרק מרובה משלב גל' לה חורף תשס עמ' 53-74  
4979.ליפשיץ, ברכיהו גנב שבא במחתרת תרביץ שנה נד תשמה עמ' 215-205  
4980.לפיאן, שמואל בענין חיוב ארבעה וחמישה שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצד-שצז  
4981.מגן, אלעזר הצלת עצמו בממון חבירו בלכתך בדרך חורף תשסד עמ' 82-86  
4982.מינץ, יודה אריה בענין שינוי קונה עם התורה מהד' ג חוב' ו תשנב עמ' כו-לג  
4983.נאמן, אריה תקנת השוק בראי החוק מול ההלכה ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 26-29  
4984.נייהוז, משה בענין פיקוח נפש דוחה גזל נר מערבי א עמ' רצה-רצו  
4985.סבג, עדיאל דין יאוש בגזילה ממעיין מחולה גל 8 אלול תשנט עמ' 84-108  
4986.סולוביצ'יק, יוסף דב הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' יג-לט  
4987.סלר, יוסף גניבה ע"י שליח וגניבה בשוגג בנתיבות ים ד תשלג עמ' צח-קיב  
4988.פאם, אברהם יעקב איסור גניבה דרך שחוק המתיבתא ניסן תשמד עמ' קיד-קיז  
4989.פוזן, יעקב ישראל בענין השבת גניבה והשבת שאלה שמוש חכמים תשנז עמ' רכד-רכח  
4990.פיקסלר, אלישע לא תגנוב (דיון בפיסקה מתוך מכילתא דר"י) ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 83-101  
4991.פכטר, עדו שם חמסן ומכירה באונס (ב"ב מז, ב; מח, א) מעליות כז-כח תשסח עמ' 30-41  
4992.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
4993.פרמן, יצחק זאב בגדר החיוב דתשלומי דו"ה מוריה שנה יא גל' יא-יב מרחשון תשמג עמ' נא-נז  
4994.צינוירט, דוד אריה בענין יסוד חיוב טביחה ומכירה בתשלומי ארבעה וחמשה בית אהרן וישראל גל' קיז שבט-אדר תשסה עמ' נ-נח  
4995.קאהן, משה אהרן יהרג ואל יעבור באיסור גזל נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' סא-סג  
4996.קוטלר, מלכיאל בדין בא במחתרת עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' ריג-ריט  
4997.קירשנבוים, שמעון בהגדרת דין "שינוי" ו"שבח" בגזילה משנת ירושלים תשסג עמ' קכ-קלב  
4998.קלפפיש, משה יוסף בדין עושק ממון חבירו אם חייב באונסין הפרדס שנה ס חוב' ו אדר א-ב תשמו עמ' 19-17  
4999.קרומביין, אליקים חיוב כפל והזמה כמעשי בית דין עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 131-142  
5000.רבינוביץ, נתן דוד גדרי חילוקי דינים בין רודף לבא במחתרת מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' נו-סח  
5001.רוזנפלד, עמיחי איסור גזלה ואיסור גניבה מעליות כו תשסו עמ' 84-91  
5002.רוט, אליעזר בעניני קניני גזילה בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' מז-סא  
5003.רקובר, נחום תקנת השבים ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 342-351  
5004.שוורץ, אודי קידושין בגזל דידה מעליות יג תשנג עמ' 33-59  
5005.שולמן, שמריה בעניני שפיכות דמים (על הריגת הבא במחתרת) הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 85-82  
5006.שחור, יאיר המקבל עודף יותר על המגיע לו קטורת הלבונה תשנט עמ' 7-12  
5007.שחם, יואב הקנאת כפל לשומר עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 143-152  
5008.שמאהל, יעקב דוד  להוציא ממון מבאנק בטעות עכו"ם  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רסד-רסח   
5009.שמואלביץ, רפאל בגדר חיוב דמים בגזלה מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' פז-צו  
5010.שפיצר, אברהם חיים בענין ניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה באהלי יעקב אדר ב תשמא עמ' יח-לב  
5011.שפירא, יעקב והשיב את הגזילה אשר גזל - הגזלת וגם ירשת? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 201 ויקרא תשסה 4 עמ'  

י. עונשין > עבירות > אונאת דברים. גנבת דעת

 מחברכותרתספרביקורת
5012.אזולאי, מכלוף אונאת דברים כתלנו יג תשן עמ' 114-119  
5013.בוצ'קו, שאול אונאת דברים קול מהיכל ב אלול תשנה עמ' 77-82  
5014.היין, שמואל יוסף בענין גניבה וגזילה (בדין גניבת דעת) בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 313-328  
5015.הלוי, חיים דוד אונאת דברים כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סא-סח  
5016.וינטר, אלימלך בירורים באונאת דברים מורשתנו יא תשנז עמ' 51-73  
5017.ורהפטיג, איתמר הגנת הצרכן לאור ההלכה; חלק ראשון: רמת מחירים ושכר תחומין א תשם עמ' 488-444; חלק שני: אונאה ומקח טעות. שם ב תשמא עמ' 492-470; חלק שלישי: מקח טעות וגניבת דעת. שם ג תשמב עמ' 370-334; חלק רביעי: השבה ואחריות. שם ד תשמג עמ' 403-382  
5018.סופר, יעקב חיים בדין אונאת דברים מקבציאל גל' ט שבט-מנחם אב תשמו עמ' מא-סה  
5019.קארפ, משה מרדכי בענין איסור גניבת דעת במקח וממכר פתח העיר מודיעין עילית תשסו עמ' נח-סה  
5020.תמרי, מאיר חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות) בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70  

י. עונשין > עבירות > מורד במלכות

 מחברכותרתספרביקורת
5021.אפשטין, יעקב מורד במלכות תחומין י (תשמט) 90-107  
5022.גרשוני, יהודה בדין מורד במלכות בית דוד [אוצר המשפט חלק א ערך 6997 ,3848] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קסח-קע  
5023.ויגודה, מיכאל "אך בה' אל תמרדו" - מרד והמרדה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 287 שלח תשסז 4 עמ'  
5024.זולדן, יהודה מרד, הדחה ומרי נגד המנהיגות תחומין כז (תשסז) עמ' 159-168  
5025.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  

י. עונשין > עבירות > מסית ומדיח. עיר הנידחת

 מחברכותרתספרביקורת
5026.בלום, מרדכי ברוך בענין עידי עיר הנדחת כרם שלמה גל' קפה כסלו-טבת תשנז עמ' מה-מו  
5027.טיילור, נחמיה הסתה לדבר עבירה מגל יא תשנה עמ' 71-78  
5028.ישראלי, שאול ישיבה ביריחו ודיני עיר הנידחת שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 494-489  
5029.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  

י. עונשין > עבירות > כשפים

 מחברכותרתספרביקורת
5030.בזק, יעקב למעלה מן החושים; על תופעות על-חושיות במסורות יהודיות ובמחקרי ימינו [אוצר המשפט חלק א ערך 7017] מהד' שניה מתוקנת, ת"א תשמו  
5031.ליכטנשטין, יחזקאל עליה לקבר ותפילה שם - דרישה אל המת? תחומין כ (תשס) 188-196  
5032.קליין, אלכסנדר אחיזת עיניים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 457 תשסב 3 עמ'  
5033.קריזר, צבי איסור ניחוש בבן נח קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קנא-קנז  

י. עונשין > עבירות > צער בעלי חיים

 מחברכותרתספרביקורת
5034.אבינר, שלמה חיים צער בעלי חיים בעת הדברה תחומין ו תשמה עמ' 436-432  
5035.אשכולי, יצחק נחמן צער בעלי חיים (בהלכה ובאגדה) אופקים תשסב 668 עמ'  
5036.גולדברג, אברהם הלל נשירת נוצות בלול - לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שנא-שנב  
5037.גרשוני, יהודה בענין אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנב-תנג  
5038.הלברשטם, אלעזר; עופר, שאול צער בעלי חיים עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 84-93  
5039.זביחי, פנחס עריכת נסיונות מדעיים בבעלי חיים לצורכי רפואה דברי משפט ה תשנח עמ' קנו-קפה  
5040.מיזלס, אברהם ניסויים בבעלי חיים לצורכי מחקר תחומין יד (תשנד) 366-371  
5041.מצגר, זאב ניסויים רפואיים בבעלי חיים (צער בעלי חיים) הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ג, ירושלים תשמג נ + 5 עמ'  
5042.פולק, יצחק זעקל בדין צער בעלי חיים לצורך אדם כרם שלמה גל' קה אדר תשמח עמ' יט-כב  
5043.פרנקל, יעקב; שגיב, ישראל הנאת האדם מול איסור צער בעלי חיים ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 49-55  
5044.רוזנסון, ישראל על מעמדם המשפטי והמוסרי של בעלי-חיים: הערה אקולוגית בד"ד 8 תשנט עמ'77-92  
5045.רקובר, נחום הגנת החי (ציד חיות) נספח: החוק בישראל וההצעות לתיקונו. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' מ, ירושלים תשלו 19 עמ'; קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 221-201; נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' רז-רכז  
5046.שטסמן, יצחק אליהו  נפש כל חי (בדיני צער בעלי חיים) ירושלים תשסב של עמ'  
5047.שטסמן, יצחק איסור צער בעלי חים ופרטיו צהר י תשסב עמ' תקכה-תקלה  

י. עונשין > עבירות > בל תשחית

 מחברכותרתספרביקורת
5048.בארי, ישראל הלכות בל תשחית המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' ע-עה  
5049.בלידשטיין, יעקב 'ואנא לא קייצנא [...] מר אי ניחא ליה ליקוץ': לערכי הלכה ואגדה בסוגיה תלמודית אחת, דיאלקטיקה או קונפליקט? שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 139-145  
5050.בן-שלוש, גואל איסור "בל תשחית" ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 179-186  
5051.גולדברג, אברהם הלל עקירתם של עצי פרי לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שלא-שמז  
5052.הגר, אליעזר גדיעת עץ מאכל בבית קברות בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 20-21  
5053.ויס, אשר זליג לא תשחית את עצה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לג עמ' רכג-רכח  
5054.זיידמן, חיים בעניין איסור "בל תשחית" בלכתך בדרך חורף תשסד עמ' 44-49  
5055.זעפרני, שמואל כריתת אילנות - לאור ההלכה המאיר לארץ גל' 6 שבט תשנח עמ' 13-25  
5056.טוקר, נפתלי כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור שמעתין גל' 133-134 תשנח עמ' 34-50  
5057.ילוב, שמואל בענין עקירת אילן העושה פירות אפריון חוב' ג תשרי-חשון תשכח עמ' עד-עה  
5058.לאו, דוד עקירת עץ פרי משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצב-תרצג  
5059.לאו, ישראל מאיר איסור בל תשחית במקום מצוה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 1-16  
5060.לישנסקי, דב איסורים ומצוות בעת מצור תחומין ד תשמג עמ' 43-37  
5061.מאירי, מאיר השמדת עופות מסיבות מסחריות פעמי יעקב גל' כד-כה סיון-אלול תשנג עמ' פז-צא  
5062.עמיחי, יהודה עקירת עצים לצורך כביש חוצה ישראל אמונת עתיך 26 כסלו-טבת תשנט עמ' 35-41  
5063.פלדמן, דניאל צבי בענין בל תשחית בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 653-664  
5064.פרנקל, יצחק ביאור בגמ' דשבחת ברי (ב"ק צא: בדין קציצת אילן פרי) עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' קיא-קיט  
5065.רוזנפלד, שלמה השמדת עודפי בעלי חיים תחומין י (תשמט) 258-261  
5066.ריבקין, שלום איסור השחתת עץ מאכל הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 96-78; חוב' לט ניסן תשלד עמ' 86  
5067.שטסמן, יצחק אליהו בענין ביזוי אוכלים, והאכלת מאכל אדם לבהמה צהר ה תשנט עמ' שעח-שצב  

י. עונשין > עבירות > גידול בהמה דקה בארץ ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
5068.דרייפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 48-34   
5069.דריפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 34-48  

י. עונשין > עבירות > שוחד

 מחברכותרתספרביקורת
5070.אישון, שלמה טובת הנאה לפקיד ממשלתי כתר ו תשסח עמ' 244-250  
5071.בזק, יעקב טוהר השיפוט במשפט העברי; עיונים בסוגיית השוחד ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשיז-תשלא  
5072.האנציקלופדיה העברית שוחד כרך לא עמ' 690-689  
5073.הלוי, חיים דוד ושוחד לא תקח המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 17-24  
5074.זולדן, יהודה הון ושלטון - שוחד וטובת הנאה למנהיג ציבור תחומין כט תשס"ט עמ' 65-75  
5075.זעפרני, שלמה נתינת תמלוגים לעובד צבור עבור הכרעותיו - היא שוחד אור תורה שנה לו תשסד עמ' ט-יג  
5076.לובוצקי, יצחק השוחד כמעשה בר ענישה עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 104 עמ'  
5077.שוחטמן, אליאב כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים - טוהר השיפוט וטוהר המינהל הציבורי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 135 שופטים תשסג 4 עמ'  
5078.שיינפלד, אברהם צבי נתינת שוחד לעובד ציבור תחומין ה תשמד עמ' 341-332  
5079.שפירא, יעקב "לא חמור אחד מהם נשאתי" - על מרמה והפרת אמונים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 320 קרח תשסח 4 עמ'  

י. עונשין > עבירות > סחורה בדבר האסור

 מחברכותרתספרביקורת
5080.אביב, נסים בדין אסור סחורה בפירות שביעית שמוש חכמים תשסא עמ' לה-מא  
5081.אישון, שלמה מסחר בבעלי חיים טמאים כתר ו תשסח עמ' 173-181  
5082.אפשטין, יעקב גידול מסחרי של בעלי חים טמאים חבל נחלתו ד תשסה עמ' 125-133  
5083.הנדין, מתניה בענין איסור סחורה [בפירות שביעית] שמוש חכמים תשסא עמ' קנא-קנז  
5084.סופר, יעקב חיים בענין איסור סחורה בדברים האסורים באכילה מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' עה-פח  
5085.פלדר, גדליה דינן של מניות חברה לעסקי נבילות וטריפות צהר י תשסב עמ' קכח-קלה  
5086.קיצע, חיים בענין האיסור לגדל חזירים כרם שלמה גל' קט תמוז תשמח עמ' יז-כ  
5087.רויטמן, חיים יחיאל בענין בל תשחית ואיסור סחורה בנבילות וטריפות מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלט-קמה  

י. עונשין > עבירות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
5088.אישון, שלמה מצוות ועבירות הנעשות בשעת שינה תחומין כא (תשסא) 467-474  
5089.אנציקלופדיה תלמודית חלול ה' כרך טו עמ' שמ-שס  
5090.אנציקלופדיה תלמודית חשד [האיסור לחשוד בחברו] כרך יז עמ' תקנט-תקסו  
5091.בארי, ישראל הלכות חילול השם המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' סא-סט  
5092.ביגון, יוחאי לא תחניפו ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 64-70  
5093.בן-זמרה, אליהו צ' המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי ספרד; פרק בדיני עונשין ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רצז-שכא  
5094.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
5095.גולדברג, חנוך האם מותר לפעמים לשקר לפי ההלכה? שנה בשנה תשמח עמ' 195-187  
5096.גרוזמן, מאיר הכלל "כל מקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב" ושימושו בספרות השו"ת שמעתין גל' 93-94 תשמח עמ' 93-95  
5097.גרטנר, יהודה ליב תיעוב כל מידה של שפ"ד והנאת מעשי' (שימוש בתוצאות ניסויים רפואיים שעשו הנאצים ימ"ש) המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 34-35  
5098.גרטנר, צבי קונטרס "דם רעך": בעניין דיווח לרשויות במקרים של התעללות בילדים (כולל תשובות מחמשה רבנים) ישורון טו ניסן תשסה עמ' תרלד-תרסו  
5099.גרשוני, יהודה בירור על חרם ספרד שלא להתיישב שם [אוצר המשפט חלק א ערך 7065] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תפא-תצא  
5100.הכהן, אביעד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי - על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 188 וישב תשסה 4 עמ'  
5101.הלוי, הלל יצחק האם יש הכשר לשקר משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' עט-קיב  
5102.הלוי, חיים דוד תשובה בענין איסור אונאת דברים נקימה ונטירה שנה בשנה תשנב עמ' 217-224  
5103.וולף, מיכל הלגיטימיות של הפעלת כוח מצד הבעל כלפי אשתו בספרות התלמודית ובמשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 300 עמ'  
5104.וולף, מיכל הכאות חינוכיות של נשים וילדים בפסיקת חכמי גרמניה, צרפת ופרובנס במאות 13-11 בד"ד 21 ניסן תשסט עמ' 95-111  
5105.וייסמן, איתן הנקמה המותרת והמוסר שבאיסורה שמעתין גל' 141-142 תשס עמ' 156-167  
5106.וייסמן, איתן הנקמה - התנאים לאיסורה ולהיתרה מכרמי שומרון, ספר היובל לישיבת ההסדר קרני שומרון, קרני שומרון תשסא עמ' 227-249  
5107.ויסקוט, יפתיאל האיסור לשקר - מקורו ומוחלטותו מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 210-221  
5108.זברובסקי, יעקב קריאת שם גנאי לחברו ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשנח עמ' 146-156  
5109.ט"ל, יזהר תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית שדמות גל' סב חורף תשלז עמ' 55-49  
5110.יצחק, יעל הכאת נשים בצרפת ובאשכנז בימי הביניים - התופעה והשתקפותה בספרות השו"ת של התקופה במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים תשסו עמ' 205-221  
5111.לוונטהל, משה דוד מכבי שינוי בדבר השלום צהר ג קיץ תשס עמ' 49-64  
5112.מן, דוד יצחק בדיני מגדף ומקלל מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' סו-עה  
5113.סופר, יעקב חיים בענין היכי דמי חילול השם ישורון יט אלול תשסז עמ' תקכא-תקכה  
5114.עסיס, משה פשע ואלימות בחברה היהודית בספרד (המאות הי"ג-הי"ד) ציון שנה נ תשמה עמ' 240-221  
5115.פלס, יחזקאל כפית גט על בעל אלים דברי משפט ה תשנח עמ' צג-צח  
5116.פרישטיק, מרדכי אלימות פיזית של בעלים כעילה לקבלת גט בהלכה היהודית ובשיפוט הרבני דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' צג-קיח  
5117.צוריאל, משה המצוה של 'שנאה לרשעים' המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 4-1. קליין, דוד בן-ציון: על מצות שנאה לרשעים. שם כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 73-71 
5118.קארפי, דניאל פסק ניתן בעיר פירוג'ה 'בכנסת מר' שלמה ידידיה' שנת קס"א   
5119.רייז, שניאור זושא בענין חלול השם וקדוש השם המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 13-12  
5120.רקובר, נחום אלים בהליך השיפוטי משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נט, ירושלים תשמח 50 עמ'  
5121.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק - השלכות דיוניות עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 273-304  
5122.שור, דוד גט הבית דין צדק ובית המשפט בכפי' המאור שנה מו חוב' ג שבט-אדר תשנג עמ' 19-21  
5123.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שפז-שצד [אוצר המשפט חלק א ערך 630, 6136, 6376]  
5124.שרלו, יובל מדבר שקר תרחק (קיצור הלכות שקר) צהר א סתיו תשס עמ' 13-24  
5125.תא-שמע, ישראל מ' תשובת ר"י הזקן בדין מוסר ציון שנה סב תשסג עמ' 167-174  

י. עונשין > עונשים > מיתת בית דין

 מחברכותרתספרביקורת
5126.אנציקלופדיה תלמודית חנק כרך טז עמ' שפא-שפב  
5127.אשכנזי, שלמה ארבע מיתות בית דין שלאחר המוות ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 388-377  
5128.כהן, אהרן קונטרס בענין חייבי מיתות בית דין אבן ציון, ספר זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' תקמט-תקסב  
5129.לורברבוים, יאיר אדם, דם, דמות - על מיתת ההרג בספרות התנאים מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 429-456  
5130.נובק, דוד הזרחי מהי 'מיתה יפה' לפי ההלכה הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 74-73  
5131.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  
5132.שמש, אהרן אלו הן הנהרגין: עיון בפרק מתורת העונשים של חז"ל שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 267-289  
5133.שפירא, דוד שלמה בסוגיא דיד העדים הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 77-68  

י. עונשין > עונשים > מלקות

 מחברכותרתספרביקורת
5134.גרינברג, דורון מסר המלקות - דרשת חז"ל מול פשט הפסוקים שיר למעלות א תשנח עמ' 91-97  
5135.הלוי, מיכה דין מלקות ארבעים כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' ריג-ריז  
5136.לאווסקי, ברוך בענין מלקות בעדים זוממין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' יח-כ  
5137.עמיר, גדעון 'מלקות במקום מיתה עומדת' שיר למעלות ב תשס עמ' 45-51  
5138.קירשנבוים, אפרים בדין סמוכים למלקות ומשנת הגאונים ישורון יב ניסן תשסג עמ' תמז-תנא  
5139.שינפלד, יחזקאל בדין עקימת שפתים למלקות כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קי-קיג  
5140.שפירא, דוד בטעמא דאין לוקין אלאו דלפני עור (והמסתעף בעניני לאו שאין בו מעשה) תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' קפז-רט  
5141.תוראן, סיני  פרק שלישי (אלו הן הלוקין) של מסכת מכות מן התלמוד הבבלי: מהדורה ביקורתית עם פירוש מדעי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית מדרש לרבנים באמריקה תשסד 401 עמ'  

י. עונשין > עונשים > חרם

 מחברכותרתספרביקורת
5142.אלדד, גד דין נידוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 66-71  
5143.אנציקלופדיה תלמודית חרם כרך יז עמ' שכה-שמג  
5144.גולדין, שמחה תפקידי ה"חרם" וה"תקנות" בקהילה היהודית האשכנזית בימי הבינייים דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 105-112  
5145.וידאל, חיים בדין הרחקה מסרבן דלא ציית דינא דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' קלה-קמא  
5146.ליבזון, גדעון על מה מנדין (עילות הנידוי בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד) שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 342-292  
5147.ליבזון, גדעון נידוי ומנודה בעיני התנאים והאמוראים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 202-177  
5148.ליפשיץ, ברכיהו גלגולה של שבועת בית דין באלה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 406-393  
5149.נעם, זהר תמים תהיה מול אימת השלטון וה"חרם"; עיון במחשבה הפוליטית של הרמב"ן דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 143-151  
5150.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם, זוטא, והמוקדמים - סיפורם של שלשה חרמות ציון שנה ע תשסה עמ' 473-527  
5151.קפלן, יוסף עונש החרם בקהילה הספרדית באמשטרדם במאה ה-18 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 195-201   
5152.קפלן, יוסף חרמות בקהילה הספרדית באמשטרדם בשלהי המאה הי"ז גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 540-517  
5153.שץ, יצחק תשובת ר' יוחנן מפריס בענין נדוי למי שלא פרע חובותיו לקהילה מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' ח-ט  

י. עונשין > עונשים > כיפה

 מחברכותרתספרביקורת
5154.גרדנשוורץ, נח בענין הכנסה לכיפה שלא בפני בעל דין עלון שבות גל' 168 חשון תשסח עמ' 107-118  

י. עונשין > עונשים > מאסר

 מחברכותרתספרביקורת
5155.אילוז, ציון ויניחו אותו במשמר - על המעצר עד תום ההליכים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 254 שלח תשסו 4 עמ'  
5156.בזק, יעקב בית הסוהר במקרא חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 111-107  
5157.בן יצחק, אלישי אדוני משה כלאם - על עונש המאסר במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 125 בהעלותך תשסג 4 עמ'  
5158.הלוי, חיים דוד עונש המאסר בהלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' סא-עא  
5159.ויס, אשר זליג עונש המאסר בהלכה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נז עמ' שעא-שעד  
5160.ורהפטיג, איתמר; רבינוביץ, שלמה עיר מקלט במערכת הענישה המודרנית שערי משפט כר' ב גל' 3 תשסא עמ' 353-381  

י. עונשין > עונשים > 'קנאים פוגעים בו'

 מחברכותרתספרביקורת
5161.אפשטין, יעקב קנאים פוגעים בו חבל נחלתו ב תשסב עמ' 421-425  
5162.ווזנר, שי עקביא קנאים פוגעים בו -מורכבות החשיבה ההלכתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 171 בלק תשסד 4 עמ'  
5163.פלורסהיים, יואל תורת הקנאות מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114  
5164.רייך, רחל קנאותו של פינחס קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 59-64  

י. עונשין > עונשים > כרת. חייבי כריתות שלקו

 מחברכותרתספרביקורת
5165.גורביץ, אריה זאב עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 13-10  
5166.דגן, נתנאל עונש הכרת בראי תיאוריות ענישה מודרניות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 638 תשסו 2 עמ'  
5167.כשר, חנה שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל סידרא יד תשנח עמ' 39-58  

י. עונשין > עונשים > ריבוי עונשים. 'קם ליה בדרבה מיניה'

 מחברכותרתספרביקורת
5168.אונגר, עופר קלב"מ - גדר הדין וחיובו בידי שמים בלכתך בדרך תשרי תשנז עמ' 72-79  
5169.ברקוביץ, מאיר קלב"מ בספק חיוב מיתה אבני משפט ט תשסח עמ' 109-117  
5170.גורביץ, אריה זאב בענין קים ליה בדרבה מיניה ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' קצא-קצה  
5171.גרז, יצחק בענין קים-ליה בדרבה מינה המאסף שנה ד תשמב עמ' 330-325  
5172.דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בדין ספק קלבד"מ מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' כג   
5173.זלצמן, דוד זעליג בטעם פטור שוגג בקים ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמח ניסן-אייר תשע עמ' סב-סט  
5174.